Byla e2-47-370/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-4847-910/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI ieškinį atsakovui DANSKE BANK A/S dėl vienašališko kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, laidavimo sutarčių pripažinimo pasibaigusiomis, prievolių pripažinimo pasibaigusiomis ir nuostolių atlyginimo (tretieji asmenys – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio vystymo grupė“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „PATRIA DOMI“, I. R., uždaroji akcinė bendrovė „Palangos nekilnojamojo turto investicijos“),

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI teismo prašė: 1) pripažinti neteisėtais DANSKE BANK A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atliktus vienašališkus UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI ir DANSKE BANK A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, 2003-03-24 kredito sutarties Nr. KV303085V; 2006-05-10 kredito sutarties Nr. K200605-0996; 2006-09-28 kredito sutarties Nr. K200609-1589 nutraukimus; 2) pripažinti UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI ir DANSKE BANK A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, laidavimo sutartis pasibaigusiomis: 2.1) 2005-08-24 laidavimo sutartį Nr. JA-KL200508-0852 (kartu su 2007-11-27 susitarimu Nr. JA-KL200508-0852–P1); 2.2) 2007-05-21 laidavimo sutartį Nr. JA-K200705-0562; 2.3) 2007-07-24 laidavimo sutartį Nr. JA-KL200707-0818; 3) įskaityti skolininkės UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI vykdomosiose bylose Nr. 0010/15/00781 ir 0240/11/04177 sumokėtas pinigines lėšas į DANSKE BANK A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, reikalavimą grąžinti kreditą ir mokėjimo (pelno) palūkanas ir pripažinti UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI prievoles pagal kredito sutartis Nr. Nr. KV303085V ir K200605-0996 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) tinkamai įvykdytomis ir pasibaigusiomis; 4) priteisti UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI naudai 1 079 892,94 Eur dydžio nuostolius iš DANSKE BANK A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą. Ieškovės įsitikinimu, bankas nepagrįstai vienašališkai nutraukė kredito sutartis, todėl jis neturi teisės išsiieškoti sumų, viršijančių suteiktą kreditą bei mokėjimo (pelno palūkanas), t. y. delspinigių, procesinių palūkanų bei vykdymo išlaidų.

72.

8Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0240/14/00910 ir 0010/15/00781 iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

93.

10Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo grindžiamas tuo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, antstoliai ir toliau išieškos sumas, į kurias atsakovas neturi jokios teisės – delspinigius, procesines palūkanas ir vykdymo išlaidas, o atsižvelgiant į ginčo sudėtingumą, tikėtina, kad iki bylos išnagrinėjimo vykdomosios bylos bus užbaigtos. Tai reiškia, kad ieškinio tenkinimo atveju ieškovė bus priversta reikalauti atsakovo grąžinti jam be pagrindo išmokėtas lėšas. Būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ieškovės teigimu, pasunkintų tai, kad atsakovas baigia vykdyti savo veiklą Lietuvoje, todėl ieškovė savo teises turėtų ginti užsienio teismuose. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad byloje ir toliau galiojant vykdymo procese taikytam areštui lėšoms sąskaitoje, ieškovė faktiškai negali vykdyti jokios veiklos. Užsitęsus ginčui ir tęsiant vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose gali kilti ieškovės bankroto grėsmė. Savo ruožtu laikinosios apsaugos priemonės, ieškovės įsitikinimu, nepažeis banko interesų, nes vykdomosiose bylose atsakovas susigrąžino beveik visas ieškovės grupės bendrovėms išmokėtų kreditų sumas, be to, vykdomosiose bylose ir toliau išliks ieškovės turto įkeitimas ir areštas, todėl net ir nepalankaus teismo sprendimo atveju, ieškovės skola atsakovei ir toliau bus užtikrinta.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 15 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

155.

16Nors teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų apie ieškinio prima facie nepagrįstumą, tačiau nagrinėjamu atveju nenustatė antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – būsimo teismo sprendimo neįvykdymo arba vykdymo pasunkėjimo rizikos.

176.

18Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta procesinė galimybė teismui sustabdyti išieškojimą vykdymo procese tiesiogiai susijusi su CPK 18 straipsnyje įtvirtintu teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumo principu, todėl ši laikinoji apsaugos priemonė taikoma išimtiniais atvejais. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

197.

20Teismo vertinimu, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas deklaratyviais teiginiais apie tai, kad ieškinio patenkinimo atveju ieškovė būtų priversta ginti savo teises teisme užsienyje. Teismas pažymėjo, kad į bylą nepateikta konkrečių duomenų, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių dėl kokių nors atsakovo veiksmų teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas taip pat nurodė šioje civilinio proceso stadijoje nenustatęs jokių aplinkybių, kurios teiktų pagrindą manyti, jog atsakovas elgiasi nesąžiningai ir gali kelti grėsmę teismo sprendimo, jeigu šis būtų palankus ieškovei, įvykdymui ar kad bankas, ieškovei palankaus sprendimo atveju, nebūtų pajėgus įvykdyti ieškovei galbūt palankų teismo sprendimą, dirbtinai siektų bloginti savo turtinę padėtį.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

238.

24Atskirajame skunde ieškovė UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0240/14/00910 ir Nr. 0010/15/00781 iki sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje.

259.

26Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

279.1.

28Teismas skundžiamą nutartį priėmė neatsižvelgęs į tai, kad bankas nepateikė atsiliepimo į ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. neįvertino, kad bankui tokio prašymo tenkinimas, turintis didelės įtakos ieškovės finansinei padėčiai, nepažeistų jo interesų. Tokiu būdu buvo pažeisti teisingumo ir proporcingumo principai.

299.2.

30Teismas netinkamai įvertino ieškovės nurodytus argumentus dėl teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos. Teismas nepasisakė dėl ieškovės bankroto rizikos tuo atveju, jei toliau bus tęsiamas išieškojimas vykdomosiose bylose, netinkamai įvertino realias banko galimybes įvykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą dėl banko veiklos Lietuvoje vykdymo sustabdymo, finansinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (pinigų plovimo Estijoje).

319.3.

32Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė negalės apginti savo pažeistų teisių dėl gresiančių bankroto procedūrų. Prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą byloje pagrindžia tai, kad vykdomosiose bylose bankas išieško jam neteisėtai priklausančias sumas (delspinigius ir procesines palūkanas), kurios viršija banko suteiktus kreditus ir pelno palūkanas.

339.4.

34Dėl bylos sudėtingumo tikėtinas ilgas bylos nagrinėjimas, kurio metu ieškovei priklausantis nekilnojamasis turtas, areštuotas vykdomosiose bylose, bus priverstinai parduotas varžytynėse (šiuo metu antstoliai jau ėmėsi veiksmų, siekiant realizuoti ieškovės turtą), o tai lems ieškovės bankrotą, negalimumą efektyviai apginti savo pažeistų interesų, toliau vykdyti veiklą, nes net palankus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas nebus įmanomas. Kitaip tariant, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, net ir ieškovei palankus teismo sprendimas neužtikrins tikslo (apsiginti nuo neteisėtų banko veiksmų ir jų padarinių) įgyvendinimo.

359.5.

36Ieškinio suma (2 190 547,07 Eur) yra pakankamai didelė bankui, juolab kad šiuo metu jam yra skiriamos baudos už pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

3710.

38Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas DANKSE BANK A/S teismo prašo atskirąjį skundą atmesti.

3911.

40Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

4111.1.

42Sutiktina su skundžiamoje nutartyje teismo nurodytais motyvais, jog byloje nėra jokių duomenų, sudarančių pagrindą manyti, kad bankas elgiasi nesąžiningai ar gali kelti grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ir (ar) kad nebūtų pajėgus jo įvykdyti, dirbtinai siektų bloginti savo turtinę padėtį. Taigi, ieškovė, turėdama pareigą, neįrodė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4311.2.

44Ieškovės nurodytos aplinkybės, kad bankas traukiasi iš rinkos yra visiškai nepagrįsti. Nors bankas mažina veiklos apimtis Lietuvoje, koncentruojasi į paslaugų teikimą Skandinavijos šalių klientams, tačiau savo veiklos Lietuvoje nenutraukia.

4511.3.

46Ieškovės tikslas – vilkinti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose. Jei ieškovė tikrai manytų, kad kreditavimo sutarčių nutraukimas 2008 m. pažeidė jos teises ir teisėtus interesus, dėl pažeistų teisių gynybos būtų kreipusis anksčiau.

4711.4.

48Ieškovės skundas grindžiamas prieštaringais argumentais. Viena vertus, teigiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas lems jos bankrotą, kita vertus, įrodinėja, kad jau yra įvykdžiusi didžiąją dalį prievolės, o jos turimo turto vertės visiškai pakanka skoliniam įsipareigojimui padengti.

4912.

50Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo I. R. teismo prašo tenkinti apeliantės atskirąjį skundą.

5113.

52Atsiliepimas į atskirąjį skundą iš esmės grindžiamas tokio paties turinio argumentais, kurie nurodyti ir atskirajame skunde, t. y. kad vykdomųjų bylų sustabdymas niekaip nepažeis atsakovo interesų, nes jo naudai vykdomos ir kitos vykdomosios bylos (iš trečiojo asmens turto, sumos išieškomos ir UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto byloje), tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas atitinka jų taikymo sąlygas, ji laikytina proporcinga ir teisinga priemone, ieškovė įrodė teismo sprendimo neįvykdymo (pasunkėjimo) riziką. Trečiojo asmens teigimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas dėl gresiančio ieškovės bankroto, negalimumo vykdyti veiklą.

53Teismas

konstatuoja:

54IV.

55Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

5715.

58Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose sustabdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pagal apeliantės UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI pateiktą atskirąjį skundą, kuriame nesutinkama su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl konstatuotos neegzistuojančios grėsmės galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

5916.

60Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nenustatė aplinkybių, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių turėtų būti panaikinta.

6117.

62Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad toks teisinis reguliavimas reiškia ne tik tai, kad siekiant šio instituto taikymo būtina įrodyti abi įstatyme įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas – ieškinio preliminarų pagrįstumą bei ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau ir suponuoja išvadą, kad taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, ieškinio tenkinimo atveju, užtikrintų (galėtų užtikrinti) palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

6318.

64Tokia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo specifika akcentuojama ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymint, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo, priimto toje konkrečioje byloje, įvykdymą, kitaip tariant, eliminuoti galimą jo neįvykdymo riziką. <...>; laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis ir esmė lemia, kad siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (sąsajumo principas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1565-464/2018); teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1718-943/2016); laikinosios apsaugos priemonės, kurios neužtikrina ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo, negali būti taikomos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-373-330/2017).

6519.

66Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovės pareikšto ieškinio faktiniu pagrindu bei dalyku, nagrinėjamu atveju šioje proceso stadijoje neturi pagrindo daryti išvados, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės (vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0240/14/00910 ir Nr. 0010/15/00781 sustabdymas) / jų taikymas gali užtikrinti ieškinyje pareikštų materialiųjų reikalavimų (pripažinti banko atliktus vienašališkus ieškovės ir atsakovo sudarytų kredito sutarčių nutraukimus neteisėtais; pripažinti ieškovės ir atsakovo sudarytas laidavimo sutartis pasibaigusiomis; įskaityti ieškovės vykdomosiose bylose Nr. 0010/15/00781 ir 0240/11/04177 sumokėtas pinigines lėšas į atsakovo reikalavimą grąžinti kreditą ir mokėjimo (pelno) palūkanas bei pripažinti ieškovės prievoles pagal kredito sutartis Nr. KV303085V ir K200605-0996 tinkamai įvykdytomis ir pasibaigusiomis; priteisti ieškovei iš atsakovės 1 079 892,94 Eur dydžio nuostolius) įvykdymą, t. y. nenustatytas tiesioginis ryšys tarp ieškinyje pareikštų reikalavimų ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Iš ieškinio turinio spręstina, kad priverstinis skolos išieškojimas iš turto vykdomosiose bylose Nr. 0240/14/00910 ir Nr. 0010/15/00781, kuriose atliekamų vykdymo veiksmų sustabdymo prašoma, vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2014-01-28 išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-3727-881/2012, esant įsiteisėjusiam teismui sprendimui, bei 2015-02-10 Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarės vykdomojo dokumento Nr. DJ-749 pagrindu, kurių teisėtumas nagrinėjamoje byloje neginčijamas, byloje nekvestionuojami antstolių, vykdančių išieškojimą, veiksmai ar pan. Pažymėtina ir tai, kad ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1718-943/2016), todėl ieškovės ieškinio reikalavimai pripažinti kredito sutarčių vienašališką nutraukimą neteisėtu, o laidavimo sutartis – pasibaigusiomis, nereikalauja jų vykdymo užtikrinimo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto pagalba. Savo ruožtu nenustatyta aplinkybių (sąsajų), dėl kurių reikalavimas dėl sumų įskaitymo ir 1 079 892,94 Eur nuostolių priteisimo, t. y. iš esmės bankui reiškiamas piniginis reikalavimas (ieškinio suma – 2 190 547,07 Eur), turėtų būti užtikrinamas taikant išimtinio pobūdžio laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose sustabdymą. Kitaip tariant, tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės, apeliacinio teismo vertinimu, negali realiai užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, t. y. jų taikymas nagrinėjamu atveju neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų.

6720.

68Kita vertus, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, byloje nėra pagrindo spręsti, kad bankas, būdamas finansų įstaiga, dėl kokių nors priežasčių būtų nepajėgus ir (ar) vengtų, ieškinio tenkinimo atveju, įvykdyti teismo sprendimą. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės (banko veiklos Lietuvoje nutraukimas ir (ar) mažinimas ir (ar) stabdymas, įvykiai Estijoje ir galimos to pasekmės) nesuponuoja pagrindo daryti priešingos išvados (CPK 178 str., 185 str.), pažymint, kad pasikeitus faktinei situacijai (atsiradus naujų aplinkybių), galinčių turėti esminės reikšmės teismo sprendimo neįvykdymo grėsmei konstatuoti, įstatymas nedraudžia kreiptis į teismą su prašymu taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios ginčo situacijoje atitiktų jų taikymo paskirtį ir tikslus.

6921.

70Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovės prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0240/14/00910 ir Nr. 00100/15/00781, nes tokios laikinosios apsaugos priemonės negali užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymo, taip pat neegzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Esant šioms aplinkybėms skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista plačiau nepasisakant dėl visų atskirojo skundo argumentų, ir (ar) nesprendžiant įrodymų pridėjimo prie bylos klausimo, kaip neturinčių (negalinčių turėti) įtakos procesiniam bylos išnagrinėjimo rezultatui (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

71Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

72Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI teismo prašė: 1) pripažinti... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. 3.... 10. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo grindžiamas tuo, kad... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 15 d. nutartimi ieškovės prašymą... 15. 5.... 16. Nors teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų apie ieškinio prima facie... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau... 19. 7.... 20. Teismo vertinimu, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. 8.... 24. Atskirajame skunde ieškovė UAB SENAMIESČIO SVEČIŲ NAMAI teismo prašo... 25. 9.... 26. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 27. 9.1.... 28. Teismas skundžiamą nutartį priėmė neatsižvelgęs į tai, kad bankas... 29. 9.2.... 30. Teismas netinkamai įvertino ieškovės nurodytus argumentus dėl teismo... 31. 9.3.... 32. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė negalės apginti savo... 33. 9.4.... 34. Dėl bylos sudėtingumo tikėtinas ilgas bylos nagrinėjimas, kurio metu... 35. 9.5.... 36. Ieškinio suma (2 190 547,07 Eur) yra pakankamai didelė bankui, juolab kad... 37. 10.... 38. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas DANKSE BANK A/S teismo prašo... 39. 11.... 40. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais... 41. 11.1.... 42. Sutiktina su skundžiamoje nutartyje teismo nurodytais motyvais, jog byloje... 43. 11.2.... 44. Ieškovės nurodytos aplinkybės, kad bankas traukiasi iš rinkos yra visiškai... 45. 11.3.... 46. Ieškovės tikslas – vilkinti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose. Jei... 47. 11.4.... 48. Ieškovės skundas grindžiamas prieštaringais argumentais. Viena vertus,... 49. 12.... 50. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo I. R. teismo prašo... 51. 13.... 52. Atsiliepimas į atskirąjį skundą iš esmės grindžiamas tokio paties... 53. Teismas... 54. IV.... 55. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 57. 15.... 58. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 59. 16.... 60. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nenustatė... 61. 17.... 62. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 63. 18.... 64. Tokia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo specifika akcentuojama ir... 65. 19.... 66. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovės pareikšto... 67. 20.... 68. Kita vertus, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, byloje... 69. 21.... 70. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 71. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 72. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....