Byla B2-2183-413/2012
Dėl 2012 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas ieškovo L. K. ieškinio atsakovams bankrutavusiai L. K. individualiai įmonei „Talka“, uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“, su trečiaisiais asmenimis J. K. ir uždarąja akcine bendrove „Talka1“ dėl 2012 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas L. K. 2012 m. birželio 25 d. kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas: 1) pripažinti 2012 m. birželio 12 d. bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių komiteto posėdžių nutarimus negaliojančiais; 2) sustabdyti neteisėtai išrinkto kreditorių komiteto 2012-06-12 nutarimų vykdymą, kadangi nesustabdžius šių nutarimų vykdymo, teismo sprendimas negalėtų būti įgyvendintas, o teisingumas negalėtų būti atstatytas; 3) nutartį dėl 2012-06-12 kreditorių komiteto posėdžio nutarimų sustabdymo priimti skubiai, nes turto pardavimo varžytinės numatytos 2012-07-08; 4) ieškinį nagrinėti kartu su civ. byla Nr. B2-1910-413/2012, nes šių ieškinių dalykas yra tapatus.

3Reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad kreditorių komitetas buvo išrinktas pažeidžiant imperatyvias ĮBĮ 24 straipsnio normas bei 2001-12-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato išaiškinimus.

4Prašymas dėl bylų sujungimo tenkintinas

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium.

6Iš civilinės bylos Nr. B2-1910-413/2012 matyti, kad šioje byloje ieškovas L. K. prašo panaikinti bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ 2012 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (Nr. 1); išrinkti kreditorių komitetą (Nr. 2); pritarta administratoriaus prašymams atsisakyti nuo ieškinio UAB „Orion securities“ (Nr. 3); kreiptis į UAB „Talka 1“ dėl buto Sporto g. 12-25, Vilniuje nuomos, negavus pagrįsto atsakymo, kreiptis į teisines institucijas (Nr. 4); išnuomoti butą Vingio g. 6-30, Alytuje UAB „Talka 1“ už ne mažesnę kaip rinkos kaina Alytaus mieste, apmokant einamuosius mokesčius ir padengiant komunalinių mokesčių įsiskolinimus (Nr. 5); klausimo dėl bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ priklausančio turto pardavimo kainos nustatymo ir patvirtinimo svarstymą atidėti sekančiam susirinkimui (Nr. 6); klausimo dėl bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ priklausančio turto pardavimo procedūros nustatymo svarstymą atidėti sekančiam susirinkimui (Nr. 7); klausimo dėl bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ priklausančio turto pardavimo, varžytinių datos nustatymo svarstymą atidėti sekančiam susirinkimui (Nr. 8); klausimo dėl bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ turto pardavimo varžytinėse tvarkos nustatymo svarstymą atidėti sekančiam susirinkimui (Nr. 9); klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo svarstymą atidėti sekančiam kreditorių susirinkimui (Nr. 10).

7Šioje byloje (Nr. B2-2183-413/2012) prašoma panaikinti 2012 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimus, kuriais nutarta patvirtinti administratoriaus pasiūlytą darbotvarkę (Nr. 1); patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą (Nr. 2); patvirtinti turto pardavimo kainą (Nr. 3); patvirtinti turto pardavimo tvarką (Nr. 4); nustatyti turto pardavimo varžytynių laiką (Nr. 5); nustatyti turto pardavimo varžytynėse tvarką (Nr. 6); nepatvirtinti administravimo išlaidų sąmatos (Nr. 6).

8Teismas, susipažinęs su civilinės bylos medžiaga, konstatuoja, jog joje reiškiamas ieškinys yra neatsiejamai susijęs su anksčiau teisme užvesta civiline byla Nr. B2-1910-413/2012, kadangi ieškiniai reiškiami tuo pačiu pagrindu, t. y. ginčijant kreditorių komiteto susirinkimų nutarimus dėl, ieškovo manymu, neteisėtai išrinkto kreditorių komiteto.

9Kadangi bet kurio tarp šalių sprendžiamo reikalavimo pagrįstumui būtinas pilnas, objektyvus it visapusiškas ginčo aplinkybių įvertinimas, teismas sprendžia, jog aukščiau paminėtos bylos sujungtinos (CPK 136 straipsnio 4 dalis), bylos numeriu laikant anksčiau suteiktąjį Nr. B2-1910-413/2012.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, 167 straipsniu, 291-292 straipsniais,

Nutarė

11sujungti civilines bylas Nr. B2-2183-413/2012 pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovams bankrutavusiai L. K. individualiai įmonei „Talka“, uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“, su trečiaisiais asmenimis J. K. ir uždarąja akcine bendrove „Talka1“ dėl 2012 m. birželio 12 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir Nr. B2-1910-413/2012 pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovams bankrutavusiai L. K. individualiai įmonei „Talka“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“, su trečiaisiais asmenimis J. K. ir uždarąja akcine bendrove „Talka1“ dėl 2012 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

12Bylos numeriu laikyti anksčiau suteiktąjį Nr. B2-1910-413/2012.

13Nutartis neskundžiama.

Ryšiai