Byla I-3286-815/2017
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo F. S. (F. S.) skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41.

5Pareiškėjas F. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 31 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą dėl netinkamo laikymo Lukiškių TI-K (b. l. 1–16, 17, 19).

62.

7Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2015 m. birželio 15 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. jis Lukiškių TI-K laikytas nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis. Pareiškėjas skundą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

82.1.

9Kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, visą laiką buvo pažeidinėjamas vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimas. Kamerose buvo laikomi po 4 – 6 asmenis vienu metu, taip neužtikrinant judėjimo laisvės. Dėl mažo kamerų ploto pareiškėjui nebuvo užtikrinta galimybė nuošaliai pasinaudoti tualetu, trūko natūralios šviesos ir oro. Be to, kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, buvo tik po 2 kėdes, o lovos, kiti baldai, sanitarinis mazgas, praustuvė, daiktų spintelė užėmė didžiąją dalį kameros ploto. Dėl tokių sąlygų pareiškėjas negalėjo ramiai išsimiegoti, buvo verčiamas nuolat gulėti arba sėdėti, o dėl didelio suimtųjų skaičiaus mažo ploto kamerose tekdavo valgyti atšalusį maistą. Lukiškių TI-K neužtikrino pareiškėjo galimybės pasinaudoti socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis, negalėjo lankyti įvairių renginių, dirbti.

102.2.

11Kamerose, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, neveikė signalizacijos mygtukai, taip suimtiesiems ir nuteistiesiems neužtikrinant galimybės juo pasinaudoti, kai kyla grėsmė sveikatai, patiriamas fizinis skausmas. Esant būtinybei išsikviesti pareigūną – tenka daužyti duris, tačiau dažnai suimtieji ir nuteistieji yra ignoruojami Lukiškių TI-K pareigūnų, arba jie iš jų tyčiojasi ir tokiais veiksmais neužtikrina suimtųjų ir nuteistųjų saugumo kamerose, kuriose jie yra laikomi.

122.3.

13Lukiškių TI-K pareiškėjas gali tik 1 valandą pasivaikščioti pasivaikščiojimų kiemelyje. Tokia praktika prieštarauja Europos komiteto prieš kankinimą ir laikymą nubaudimą nežmogiškomis arba žeminančiomis sąlygomis antrojo bendro pranešimo Nr. CPT/Inf(92)3 (toliau – ir CPT pranešimas) nuostatoms, pagal kurias suimtiesiems arba nuteistiesiems turi būti suteikta galimybė ne mažiau kaip 8 valandas per dieną praleisti lauke. Pasivaikščiojimų kiemeliai neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos apsaugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010) reikalavimų, nes juose nėra šiukšlių kibirėlių, peleninių, nebuvo suoliukų, sienos pažaliavusios nuo pelėsių ir grybelio, jie nevalomi ir nelaistomi, juose yra šiferinis stogas, kuriame yra asbesto, kurio yra ir sienose, ir kanalizacijoje.

142.4.

15Kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, nėra ventiliacijos, vėdinamos patalpos tik per langą, yra drėgna ir tamsu. Kamerų langai yra uždengti dviejų eilių grotomis, taip ribojant vėjo, šviežio oro srautus. Dėl tokių sąlygų pūva čiužiniai, veisiasi parazitai, nuo drėgmės rūdija metalinės lovos. Kamerose, kurios yra pusrūsiuose, vidinis drėgnumas viršija 70 proc. Kamerose nėra užtikrinamas tinkamas apšvietimas, dėl minėtų grotų natūrali šviesa labai silpna, o dirbtinis apšvietimas yra per ryškus, nuo jo skauda akis ir galvą, tačiau išjungti šviesos suimtieji ir nuteistieji negali, nes kamerose nėra šviesos jungiklių.

162.5.

17Kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, nebuvo užtikrinta tinkama temperatūra. Žiemos sezonu temperatūra kamerose siekė nuo 10°C iki 14°C, o vasaros – iki 35°C. Nebuvo leidžiama turėti ventiliatorių. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog ne kartą kreipėsi į Lukiškių TI-K administraciją, prašydamas išmatuoti temperatūrą, tačiau Lukiškių TI-K vis atsisakydavo. Kameros nebuvo remontuojamos, lubose ir sienose įsiveisęs pelėsis, grybelis, sienos atsilupusios, netinkamos lengvam valymui.

182.6.

19Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog nebuvo aprūpintas patalyne, iš pradžių jam neišduodavo užvalkalų, rankšluosčių, tik vėliau pradėjo išdavinėti virtuvinius rankšluosčius. Čiužiniai nebuvo dezinfekuojami, nuo drėgmės čiužiniai pūdavo. Pareiškėjas skundžiasi, jog Lukiškių TI-K administracija neskalbia apatinių rūbų, o sutinka skalbti suimtųjų ir nuteistųjų skalbinius tik, jeigu jie turi sąskaitoje pinigų, nors tokių asmenų yra tik apie 30 proc. Todėl, jeigu suimtasis ar nuteistasis neturi asmeninių lėšų, pagal tokią tvarką jis turi vaikščioti nešvariais, smirdančiais rūbais, nuo kurių kamerose įsiveisia parazitų. Dėl tokios tvarkos pareiškėjui teko pačiam savarankiškai plauti rūbus, tačiau juos išdžiovinti sąlygų nebuvo. Pareiškėjas nurodo, jog, nors jo asmeninėje sąskaitoje ir būdavo lėšų, Lukiškių TI-K administracija atsisakydavo skalbti rūbus. Tuo pačiu atkreipia dėmesį, kad norint skalbti nemokamai, Lukiškių TI-K administracija reikalaudavo prašyme nurodyti punktą, kad kai tik atsiras pareiškėjo sąskaitoje asmeninių lėšų, jis sutinka apmokėti už skalbimo paslaugas už laikotarpį, kai asmeninių lėšų pareiškėjas neturėjo. Pareiškėjo nuomone, dėl asmeninių lėšų trūkumo negalima pažeisti suimtųjų, nuteistųjų teisės į higieną. Pareiškėjas taip pat skundžiasi, jog jam išduodavo tik 1 rulonėlį tualetinio popieriaus vienam mėnesiui, tačiau jo neužtekdavo. Pažymi, jog kamerose nebuvo veidrodžio, tualeto reikmenų spintelės, nebuvo atskiros nuo gyvenamųjų patalpų oro šalinimo sistemos, todėl kameroje būdavo nemalonus kvapas. Atkreipia dėmesį, jog vis pasikartoja atvejai (remontas), kai nebūna šilto ir šalto vandens, o Lukiškių TI-K savo ruožtu nesiima jokių veiksmų, kad išspręstų susidariusią situaciją kuo greičiau. Pažymi, jog pareiškėjui leidžiama nusiprausti tik vieną kartą per savaitę, ne ilgiau kaip 15 minučių. Nepaisant nurodytų higienos normų pažeidimų, pareiškėjas nurodo, jog kamerose, kuriose buvo laikomas, buvo tarakonų, pelių, vorų, utelių, blakių, todėl matyti, jog Lukiškių TI-K administracijos vykdoma dezinfekcija nėra efektyvi. Pažymi, jog iš karto po dezinfekcijos pareiškėjas buvo grąžinamas į kamerą, kurioje turėjo kvėpuoti nuodus, skirtus buities parazitams naikinti.

202.7.

21Maistas, kurį pareiškėjas gaudavo, nebuvo kaloringas, dienos maisto davinio praktinė energetinė vertė buvo nuo 1 300 iki 1 500 kcal, dažnai maistas nebuvo tinkamai pasvertas, todėl neatitiko nustatyto kiekio reikalavimo. Pareiškėjui nuolat trūkdavo apie 798 kcal. Be to, nebuvo užtikrintos tinkamos sąlygos pavalgyti, nes maistas buvo atnešamas tiesiai į kameras, o kol pro visas praeidavo, pareiškėjui skirtas maistas atšaldavo. Pareiškėjas teigia matęs, kaip maisto dalintojas be higieninių pirštinių kompotui (arbatai) skirtą indą tiesiog panardindavo į specialiai kompotui (arbatai) skirtą didelį termosą.

222.8.

23Pareiškėjas nurodo, jog su gyvenimo drauge jam esant Lukiškių TI-K buvo nuolat palaikomas ryšys per trumpalaikius pasimatymus, telefoniniais pokalbiais. Tačiau viso sulaikymo metu pareiškėjui nebuvo užtikrinti ilgalaikiai pasimatymai su gyvenimo drauge. Lukiškių TI-K nebuvo įrengtos ilgalaikiams pasimatymams skirtos patalpos. Teigia, kad neteikė prašymų dėl ilgalaikių pasimatymų, kadangi paklausus budinčio viršininko, kokią formą pildyti, jis nurodė, jog prašymų rašyti neverta, nes vis tiek tokių pasimatymų Lukiškių TI-K neskirs. Būtent dėl to, jog Lukiškių TI-K neužtikrinimo ilgalaikių pasimatymų, nutrūko jo santykiai su gyvenimo drauge.

242.9.

25Pareiškėjas nurodo, jog 2016 m. rugsėjo 30 d. jam pablogėjo sveikata ir jis buvo etapuotas į Laisvės atėmimo vietos ligoninę. Jo sveikatos pablogėjimo priežastis – Lukiškių TI-K kalinimo sąlygos. Būtent dėl aptartų sąlygų, pareiškėjo teigimu, jam diagnozuota tuberkuliozė.

262.10.

27Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsniu, Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Chartijos 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsniu, JTO principais, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, nurodo, kad dėl išvardytų neteisėtų Lukiškių TI-K (jo pareigūnų) veiksmų (neveikimo) nebuvo užtikrintos teisės aktuose patvirtintos laikymo sąlygos, dėl to pareiškėjas patyrė neturtinę žalą (CK 6.250 straipsnis), t. y. kančią, baimę, didelius dvasinius, emocinius išgyvenimus, bendravimo galimybių sumažėjimą, todėl jam priteistinas neturtinės žalos atlyginimas – 31 000 Eur.

28II

29Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių TI-K atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimai yra nepagrįsti, prašo skundo netenkinti, taip pat priteisti iš pareiškėjo 2,10 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 28–43).

301.

31Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo ginčo laikotarpiui iki 2015 m. lapkričio 1 d. aktuali HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakyme Nr. V-908 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 134:2015), galiojančioje nuo 2015 m. lapkričio 1 d., taip pat neįtvirtinti gyvenamojo ploto standartai. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. V-124) buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

322.

33Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

343.

35Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas, taip pat atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį, pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme, taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

36Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir SVĮ) 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

374.

38Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

395.

40Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį su įmone, pagal kurią vykdytojai nuolat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

416.

42Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

437.

44Dėl užimtumo (socialinės reabilitacijos) programų

45Norėdami dalyvauti visuomeninėje ar kitoje naudingoje veikloje, asmenys, laikomi Lukiškių TI-K turi parodyti savo iniciatyvą, pareikšti norą žodžiu ar raštu, kreiptis į biuro viršininką. Lukiškių TI-K laikomiems asmenims yra suteikta galimybė dalyvauti laisvalaikio užimtumo programose: organizuojami stalo žaidimų turnyrai, šiltuoju metų laiku rengiamos tinklinio, krepšinio, sunkumų kilnojimo varžybos, atliekami religinio pobūdžio renginiai, aukojamos Šv. Mišios, organizuojami profesionalų ir mėgėjų kolektyvų koncertai, yra biblioteka, suimtieji ir nuteistieji vedami į sporto salę, kino salę, dalyvauja narkomanijos prevencijos programose, vedami pasivaikščioti.

468.

47Dėl kamerų įrengimo

48Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Lovos matmenys – apie 1,9 m x 0,7 m (1,33 m2), stalo (išskyrus kameras, kuriose yra daugiau kaip 4 lovos) – apie 0,6 m x 0,5 m (0,3 m2), kėdės – apie 0,3 x 0,3 m (0,07 m2), sanitarinio mazgo su klozetu patalpos matmenys – apie 0,8 x 0,7 m (0,56 m2). Sanitarinis mazgas atitvertas nuo likusio kameros ploto 1,5 m aukščio pertvara, kuri padengta lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga. Visose kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams laikyti ir higienos priemonėms sudėti. Atsižvelgiant į tai, kiek miegamųjų vietų yra kamerose, atitinkamai ir lentynos padarytos arba didesnės, arba mažesnės, taip, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrenti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

49Pagal Departamento direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakyme Nr. V-82 patvirtintų Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių (toliau – ir PĮĮET) 16.7 punktą kamerose įrengiamas dieninis ir naktinis elektros apšvietimas, atitinkantis dirbtinio dieninio ir naktinio apšvietimo normas.

509.

51Dėl ventiliacijos, vėdinimo

52Pagal HN 76:2010 24 punktą, HN 134:2015 17 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

5310.

54Dėl naktinio apšvietimo

55Naktinis apšvietimas gyvenamosiose kamerose įrengtas vadovaujantis Departamento direktoriaus patvirtintomis Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, kurių 16.7 punkte nustatyta, kad gyvenamosiose kamerose įrengiamas dieninis ir naktinis elektros apšvietimas, atitinkantis dirbtinio dieninio ir naktinio apšvietimo normas.

5611.

57Dėl iškvietimo mygtukų

58Vadovaujantis PĮVTT 16.11 punktu, kuris numato, kad kamerose įrengiamas radijo taškas ir prižiūrėtojo iškvietimo sistema, Lukiškių TI-K gyvenamosiose kamerose yra įrengti aliarmo signalizacijos mygtukai, leidžiantys iškviesti apsaugos ir priežiūros poste budintį prižiūrėtoją. Prižiūrėtojo iškvietimo sistemos pasivaikščiojimo kiemeliuose PĮVYY nenumato. Pasak Lukiškių TI-K, suimtieji ir nuteistieji neretai piktybiškai gadina kamerose įrengtą signalizaciją, dėl to dalyje įstaigos kamerų įrengta prižiūrėtojo iškvietimo sistema yra nepataisomai sugedusi. Lukiškių TI-K nuolat vykdomi kamerų remonto darbai bei atliekami naujos prižiūrėtojų iškvietimo sistemos diegimo darbai. Esant būtinumui kamerose esantis asmuo turi galimybė kreiptis į posto kameras apžiūrintį budintį prižiūrėtoją, kadangi priežiūros postai prie kamerų ir karcerių yra organizuoti taip, kad budinčios pamainos priežiūros pareigūnai viename poste savo tarnybines pareigas atliktų prie 15 – 25 kamerų. Jei patalpos yra atskirai nuo kitų patalpų, tuomet prie jų organizuojamas atskiras priežiūros postas.

5912.

60Dėl sanitarinio mazgo, šalto vandens tiekimo, dušo

6112.1.

62Pagal HN 76:2010 (ginčo laikotarpiui iki 2015 m. lapkričio 1 d.) 21 punktą, pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Karšto vandens tiekimo sistemos įrengimas gyvenamosiose kamerose HN 76:2010 neįtvirtintas. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, kuri yra ne žemesne kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitiko HN 76:2010 reikalavimus. HN 134:2015 sanitarinių mazgų atskyrimo nuo likusio kameros ploto reikalavimai neįtvirtinti.

63Asmenų privatumui užtikrinti gyvenamųjų kamerų sanitarinio mazgo patalpose įrengiamos užuolaidos. Šiuo metu užuolaidos įrengtos šiose gyvenamosiose kamerose: 1 korpuso – 2, 3, 4 postų kamerose nuo Nr. 1 iki Nr. 75, 6 posto kamerose nuo Nr. 226A iki Nr. 244; 8, 9, 10, 11 postų kamerose nuo Nr. 104 iki Nr. 200, 12 posto kamerose nuo Nr. 202 iki Nr. 227; 2 korpuso – 21 posto kamerose nuo Nr. 356 iki Nr. 370, 22 posto kamerose nuo Nr. 371 iki Nr. 385, 18 posto kamerose nuo Nr. 309 iki Nr. 323, 19 posto kamerose nuo Nr. 324 iki Nr. 338, 20 posto kamerose nuo Nr. 340 iki Nr. 352. Lukiškių TI-K nurodo, jog artimiausiu metu užuolaidos bus įrengtos visose Lukiškių TI-K gyvenamųjų kamerų sanitarinio mazgo patalpose. Šiuo metu postuose Nr. 7 (gyvenamosios kameros Nr. 252 – Nr. 253), Nr. 23 (gyvenamosios kameros Nr. 386 – Nr. 395), Nr. 25 (gyvenamosios kameros Nr. 406 – Nr. 417) ir Nr. 26 (gyvenamosios kameros Nr. 418 – Nr. 426) sanitarinio mazgo patalpose įrengtos kaip atskiros kabinos su durimis.

6412.2.

65Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymu „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo laikomų asmenų išvedimo į dušą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lukiškių TI-K laikomiems asmenims vieną kartą per savaitę iki 15 minučių suteikiama teisė nusiprausti duše ir dušo patalpų įrengimas atitinka higienos normų reikalavimus, todėl įstaiga savo veiksmais to dalyko nepažeidė. Vadovaujantis HN 134:2015 44 punktu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 1R-172 patvirtintų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir TI vidaus taisyklės) 107 punktu, Lukiškių TI-K laikomiems asmenims sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip kartą per savaitę.

6613.

67Dėl higienos priemonių išdavimo

68Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1R-139 patvirtintas Vyrų ir moterų, laikomų kardomojo kalinimo vielose, ir nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę ir laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normas įstaigoje vyrams muilas, tualetinis popierius išduodamas 1 kartą per mėnesį, tai atitinka nustatytas normas. Pagal nustatytas normas suimtiesiems kas mėnesį išduodami: dantų šepetėlis, dantų pasta, vienkartiniai skustuvai.

6914.

70Dėl asmenų stebėjimo kamerose, pareigūnų elgesio

7114.1.

72Pagal Departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. V-362 patvirtintos Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos (toliau – ir Instrukcija) 6 punktą, laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų priežiūra – visuma organizacinių, inžinerinių ir techninių priemonių bei pareigūnų veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę. Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais Lukiškių TI-K pareigūnų pareigų atlikimą, priežiūros posto pareigūnas nuolat stebi suimtuosius ir nuteistuosius per kamerose įrengtas stebėjimo akutes, siekdamas užtikrinti asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, nuolatinę elgesio kontrolę jų buvimo vietose, įgyvendindamas nustatytus vidaus tvarkos reikalavimus, užkardydamas konfliktines situacijas ir ypatingų įvykių priežasčių atsiradimą įstaigoje.

7314.2.

74Pagal TI taisyklių 14.2. punktą, kamerose turi būti išorinės ir vidinės metalinės durys, duryse gali būti įrengiama stebėjimo akutė ar langelis ir užsklendžiamas langelis maistui, knygoms ir kitiems daiktams perduoti. Langelio durys turi atsidaryti tik į koridoriaus pusę ir gali būti rakinamos. Vidinėse ir išorinėse duryse įtaisomi mechaniniai arba elektromechaniniai užraktai, kad jų negalėtų atsklęsti kameroje laikomi asmenys. Vidinių durų konstrukcija turi būti iš skersinių metalo juostų ir įstatomų į jas strypų. Išorinės ir vidinės durys turi atsidaryti tik į koridoriaus pusę, išorinėms durims įrengiamas atidarymo ribotuvas. Išorinių durų užraktas gali būti montuojamas į sieną. TI taisyklėse nenustatyta, kad kamerose būtų esančių sanitarinių mazgų atitvėrimai nuo kameros duryse esančių stebėjimo akučių, kita vertus, tokie atitvėrimai negali būti numatyti, kitaip priežiūros posto pareigūnai negalėtų užtikrinti asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, nuolatinę elgesio kontrolę jų buvimo vietose, įgyvendinant nustatytus vidaus tvarkos reikalavimus, užkardant konfliktines situacijas ir ypatingų įvykių priežasčių atsiradimą įstaigoje.

7514.3.

76Lukiškių TI-K pareigūnai tarnybos metu su visais įstaigoje laikomais asmenimis bendrauja griežtai vadovaudamiesi Departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakyme Nr. 4/07-79 patvirtintų Departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių reikalavimais, taip pat Tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių reikalavimais ir stengiasi nepažeisti bendrųjų mandagumo ir etikos principų.

7715.

78Dėl patalynės aprūpinimo, skalbimo, džiovinimo, minkštojo inventoriaus

7915.1.

80Pagal teisės aktų reikalavimus, laisvės atėmimo vietose yra sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius. Be to, vieną kartą per savaitę patalynė ir apatiniai drabužiai yra skalbiami nemokamai. Vadovaujantis TI vidaus taisyklių 107 punktu, Pataisos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 258 punktu, suimtieji ir nuteistieji ne rečiau kaip kartą per savaitę gauna išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius. Išduota ir asmeninė patalynė, asmeniniai apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai ne rečiau kaip kartą per savaitę.

8115.2.

82Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu patvirtintomis Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašu, suimtieji ir nuteistieji asmeninių viršutinių drabužių teikiama skalbimo paslauga gali pasinaudoti, jeigu jų asmeninėse sąskaitose yra pakankamas pinigų likutis apmokėti už suteiktą skalbimo paslaugą. Norėdamas pasinaudoti tokia paslauga suimtasis ar nuteistasis turi užpildyti prašymą. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, suimtieji ir nuteistieji, neturintys asmeninėje sąskaitoje pinigų, taip pat gali išsikalbti vieną komplektą viršutinių drabužių (kelnes, marškinius ar palaidinę, bliuzoną ar megztinį) nemokamai.

8315.3.

84Minkštasis inventorius (čiužiniai, pagalvės, antklodės) po panaudojimo yra dezinfekuojami dezinfekavimo kamerose. Minkštasis inventorius yra laikomas tam skirtose lentynose, minkštojo inventoriaus laikymui skirtose patalpose.

8516.

86Dėl pasivaikščiojimo

8716.1.

88Pagal SVĮ 29 straipsnį, suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1 valandą pasivaikščioti gryname ore, pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji, kurie turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą; suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu, specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis SVĮ 10 straipsnio reikalavimų; pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pažymėtina, kad pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Be to, pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų teisė, bet ne pareiga.

8916.2.

90Pagal TI taisykles tam, kad suimtieji galėtų pasivaikščioti ir mankštintis gryname ore, tardymo izoliatorių rėžiminės teritorijos gyvenamųjų pastatų viršutiniuose aukštuose arba ant žemės įrengiami pasivaikščiojimo kiemai, juose įrengiamos rakinamos kameros, kurios uždengiamos metaliniu grotuotu rėmu. Pasivaikščiojimo kiemų kamerų durys įrengiamos pagal reikalavimus, kurie taikomi gyvenamųjų kamerų durims (nėra tik užsklendžiamų langelių), vidinių grotuotų kamerų durų nėra. Išilgai pasivaikščiojimo kiemų kamerų sienų, viršuje, priešpriešiais prižiūrėtojo pakylai, kuria jis vaikšto stebėdamas suimtuosius, įrengiami 1,2 m pločio stogeliai, kad suimtieji galėtų pasislėpti nuo kritulių.

9116.3.

92Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui, visada yra barstomi. Pasivaikščiojimo kiemelius valo kiemsargis, taip pat pagal BVK 134 straipsnio 1 dalį, nemokant už darbą, nuteistieji gali būti įtraukti tik į pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo, taip pat nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbus. SVĮ tiksliai apibrėžia darbų, kuriuos nuteistieji privalo atlikti nemokamai, pobūdį: pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo darbai; nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbai; tai yra specialaus pasirengimo nereikalaujantys darbai, kurie skirti nuolat prižiūrėti bei gerinti nuteistųjų buities ir kultūros sąlygas. Taigi, dalis nuteistųjų padeda tvarkyti Lukiškių TI-K teritoriją, taip pat ir pasivaikščiojimo kiemelius.

9316.4.

94Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K yra I, II bei III korpusuose, I korpuse yra 29 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 17,34 m2 iki 23,14 m2, II korpuse yra 14 atskirų pasivaikščiojimo kiemelių, kurių plotas – nuo 34,13 m2 iki 37,40 m2, III korpuse yra 5 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 15,55 m2 iki 31,05 m2.

9516.5.

96CPT pranešimo 47 punkte nustatyta, jog 8 valandų per dieną rekomendacija yra taikytina įvairiai veiklai kalinimo metu (darbas, sportas, švietimas ir pan.), o ne pasivaikščiojimui gryname ore.

9717.

98Dėl maitinimo

9917.1.

100Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2014 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. 1-7 patvirtintomis Asmenų, laikomų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, maitinimo organizavimo taisyklėmis (toliau – Maitinimo taisyklės), maitinimas suteikiamas Lukiškių TI-K direktoriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakyme Nr. 1-109, patvirtintoje Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu dienotvarkėje nustatytu metu. Dienotvarkė yra viena iš pataisos įstaigos režimo užtikrinimo priemonių ir joje nustatytas konkretus maitinimo laikas, šių reikalavimų, organizuojant suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu maitinimą, Lukiškių TI-K yra laikomasi.

10117.2.

102Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarime Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir Departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. Nr. 4/07-117 įsakyme „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mitybos normomis. Valgiaraščius, patvirtintus Departamento direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, parengė Valstybinis aplinkos sveikatos centras (buvęs Respublikinis mitybos centras), valgiaraščiai subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas.

10317.3.

104Minėtuose teisės aktuose nedirbančiam vyrui per parą mitybos normos energinė vertė nustatyta ne mažiau kaip 2 298 kcal, pažymėtina, kad 2013 m. gruodžio 19 d., atlikus maisto laboratorinius tyrimus, nustatyta, kad nedirbančių vyrų 2013 m. gruodžio 18 d. paros maisto davinio energinę vertę sudaro 2 856 kcal. Be to, pagal turimus duomenims, teorinės energetinės vertės rezultatas turi būti ne žemesnis nei 1 076,7 kcal, o pagal atliktus Lukiškių TI-K energetinės vertės skaičiavimus, nedirbančiųjų vyrų pietų davinio energetinė vertė buvo 1 332,4 kcal. Pažymėtina, kad kiekvieną dieną pagamintų patiekalų kokybę tikrina Lukiškių TI-K Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojas, kuris, patikrinęs maistą, pasirašo pagaminto maisto kokybės vertinimo žurnale, leidimą išduoti pagamintą maistą leidžia Lukiškių TI-K direktoriaus budintis padėjėjas.

10518.

106Dėl pasimatymų

10718.1.

108Ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuteistųjų pasimatymai Lukiškių TI-K organizuojami vadovaujantis SVĮ 22 straipsnyje, BVK 85 straipsnyje, Departamento direktoriaus 2007 m. vasario 27 d. Įsakymu Nr. V-56 patvirtintoje Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais suteikimo tvarkoje ir Departamento 2016 m. gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. 1-356 patvirtintoje Trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų suteikimo Lukiškių TI-K tvarkos apraše nustatyta tvarka.

10918.2.

110Pagal TI vidaus taisyklių 108 punktą pasimatymas vyksta be fizinio kontakto, Neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta trumpalaikiai pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei ne nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotis kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, taip pat trumpalaikiai pasimatymai su nepilnamečiu nuteistuoju. Trumpalaikius pasimatymus kontroliuojantys pareigūnai nuolat stebi nuteistuosius ir į pasimatymą su jais atvykusius asmenims.

11118.3.

112Pagal TI taisyklių 18 punktą suimtiesiems pasimatyti su giminaičiais arba kitais asmenimis tardymo izoliatorių pasimatymų patalpose įrengiama salė, išilgai salės įrengiamas ne siauresnis kaip 120 centimetrų ir ne aukštesnis kaip 70 centimetrų stalas, kuris vienu galu turi remtis į salės sieną; nuo stalviršio apačios iki grindų stalas pertveriamas ištisine pertvara, pagal stalo ilgį nuo lubų iki stalo viršaus įrengiama saugi permatoma pertvara, izoliuojanti lankytoją ir suimtąjį nuo fizinio kontakto. Pagal TI taisyklių 19 punktą, stalo pusėje, kurioje turi sėdėti suimtieji, įrengiamos kabinos, visos kabinos nuo grindų iki lubų atskiriamos pertvaromis, nuo grindų iki stalo viršaus pertvarų šonai turi būti nepermatomi, likusioje pertvarų šonų dalyje iki lubų įrengiamos saugios permatomos pertvaros; kiekvienos kabinos viduje įrengiamas telefoninis pasikalbėjimo su priešais kabina kitoje pertvaros pusėje esančiais asmenimis įrenginys, pastatoma po vieną taburetę, nejudamai pritvirtintą prie grindų; kabinos uždaromos užsklendžiamomis arba rakinamomis durimis, kabinos sunumeruojamos. Pagal TI taisyklių 20 punktą, toje stalo pusėje, kurioje turi sėdėti asmenys, atvykę pasimatyti su suimtaisiais, pastatomas reikiamas kiekis taburečių arba kėdžių, šioje stalo pusėje kabinos neįrengiamos ir taburetės arba kėdės prie grindų nepritvirtinamos.

11318.4.

114Lukiškių TI-K iki 2017 m. sausio mėnesio nebuvo įrengtų ilgalaikių pasimatymų kambarių. Nuo tada, kai tokie kambariai yra įrengiami, Lukiškių TI-K ilgalaikiai pasimatymai organizuojami vadovaujantis nurodytais teisės aktais. Lukiškių TI-K neturi teisinio pagrindo savavališkai keisti galiojančių teisės aktų. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio administracinėse bylose pareiškėjų skundai atmetami (žr. LVAT administracines bylas Nr. A-575-164/2015, A-420-575/2015, Nr. A-587-575/2015, Nr. A-1044-442/2015 ir kt.).

11519.

116Dėl žalos

117Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos. Remiantis LVAT praktika, nenustačius bent vienos iš nurodytų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (administracinės bylos Nr. A5-665/2005, A525-1355/2010, A62-932/2011).

11820.

119Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo

120Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis ir LVAT praktika dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nurodo, kad Lukiškių TI-K realiai patyrė bylos dokumentinės medžiagos rengimo išlaidas, kurios priteistinos iš pareiškėjo. Teismo nutartyje Lukiškių TI-K buvo įpareigotas pateikti teismui su ginču susijusią medžiagą, šią medžiagą, kurią Lukiškių TI-K turėjo parengti, vykdydamas minėtą teismo nutartį, sudaro 35 A4 formato lapai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 patvirtintos Dokumentų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos 6 ir 7 punktais bei Lietuvos statistikos departamento 2012 m. gruodžio 12 d. informaciniu pranešimu Nr. 29, vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo kopijos parengimas sudaro 0,06 Eur. Taigi, Lukiškių TI-K realiai patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, materialinė išraiška yra 2,10 Eur (35 x 0,06 Eur).

121Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

122konstatuoja:

123I

124Šioje administracinėje byloje, inter alia (lot. be kita ko), nustatyta:

1251.

126Pareiškėjas buvo apgyvendintas šiose Lukiškių TI-K kamerose (žr. atsiliepimą (b. l. 28–29)):

127-

1282015 m. birželio 17 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo apgyvendintas kameroje Nr. 107 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

129-

1302015 m. birželio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 291 (plotas – 7,73 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

131-

1322015 m. birželio 19 d. – 2015 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 291 buvo 2 asmenys;

133-

1342015 m. liepos 21 d. – 2015 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 291 buvo 1 asmuo;

135-

1362015 m. liepos 30 d. – 2015 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 291 buvo 2 asmenys;

137-

1382015 m. rugpjūčio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 199 (plotas – 7,94 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

139-

1402015 m. rugpjūčio 22 d. – 2015 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;

141-

1422015 m. rugsėjo 10 d. – 2015 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;

143-

1442015 m. rugsėjo 16 d. – 2015 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;

145-

1462015 m. lapkričio 23 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;

147-

1482015 m. lapkričio 24 d. – 2015 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;

149-

1502015 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;

151-

1522015 m. gruodžio 4 d. – 2015 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;

153-

1542015 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;

155-

1562015 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;

157-

1582015 m. gruodžio 13 d. – 2015 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 199 buvo 3 asmenys;

159-

1602015 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;

161-

1622015 m. gruodžio 31 – 2016 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 199 buvo 3 asmenys;

163-

1642016 m. sausio 8 d. – 2016 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;

165-

1662016 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;

167-

1682016 m. sausio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 296 (plotas – 8,03 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

169-

1702016 m. sausio 24 d. – 2016 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

171-

1722016 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;

173-

1742016 m. sausio 29 d. – 2016 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

175-

1762016 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;

177-

1782016 m. vasario 2 d. – 2016 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

179-

1802016 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;

181-

1822016 m. vasario 5 d. – 2016 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

183-

1842016 m. vasario 8 d. – 2016 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;

185-

1862016 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

187-

1882016 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;

189-

1902016 m. vasario 12 d. – 2016 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;

191-

1922016 m. vasario 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 156 (plotas – 7,94 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

193-

1942016 m. vasario 16 d. – 2016 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 156 buvo 2 asmenys;

195-

1962016 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;

197-

1982016 m. vasario 26 d. – 2016 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 156 buvo 2 asmenys;

199-

2002016 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;

201-

2022016 m. kovo 1 d. – 2016 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 156 buvo 2 asmenys;

203-

2042016 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;

205-

2062016 m. kovo 5 d. – 2016 m. kovo 18 d. kameroje Nr. 156 buvo 2 asmenys;

207-

2082016 m. kovo 19 d. – 2016 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;

209-

2102016 m. kovo 23 d. – 2016 m. balandžio 27 d. kameroje Nr. 156 buvo 2 asmenys;

211-

2122016 m. balandžio 28 d. – 2016 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;

213-

2142016 m. birželio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 346 (plotas – 7,88 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

215-

2162016 m. birželio 4 d. – 2016 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 346 buvo 2 asmenys;

217-

2182016 m. birželio 9 d. – 2016 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 346 buvo 1 asmuo;

219-

2202016 m. rugpjūčio 26 d. – 2016 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 346 buvo 2 asmenys;

221-

2222016 m. rugsėjo 16 d. – 2016 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 346 buvo 1 asmuo;

223-

2242016 m. rugsėjo 30 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę.

2252.

226Lukiškių TI-K ūkio skyrius 2017 m. gegužės 8 d. pranešime Nr. 24-2872 „Dėl F. S. skundo“ (b. l. 48–49), be kita ko, nurodė: Lukiškių TI-K kamerų įrengimas atitinka TI taisyklių ir PĮĮET reikalavimus; kamerose yra lovos (matmenys – apie 1,9 m x 0,7 m (1,33 m2), stalas (matmenys kamerose iki 4 lovų – apie 0,6 m x 0,5 m (0,3 m2), kitose kamerose stalai atitinkamo dydžio, priklausomai nuo lovų skaičiaus), kamerose iki 4 lovų yra kėdutės (matmenys – apie 0,3 m x 0,3 m (0,07 m2), kamerose, kur daugiau kaip 4 lovos – suolai, kurie atitinka stalo dydį; kamerose yra sanitarinio mazgo patalpa su klozetu, patalpos matmenys – apie 0,8 x 0,7 m (0,56 m2), patalpoje įrengtas klozetas (apie 0,16 m2) ir praustuvas (apie 0,2 m2). Nuo likusio kameros ploto ši patalpa atitverta 1,5 m aukščio pertvara (b. l. 24); privatumui užtikrinti Lukiškių TI-K kamerų sanitarinio mazgo patalpose įrengtos užuolaidos, postuose Nr. 7 (kameros Nr. 252 – Nr. 257), Nr. 23 (kameros Nr. 386 – Nr. 395), Nr. 25 (kameros Nr. 406 – Nr. 417) ir Nr. 26 (kameros Nr. 418 – Nr. 426) sanitarinio mazgo patalpos įrengtos kaip atskiros kabinos su durimis; Lukiškių TI-K kamerose dirbtinė šviesa yra ne mažesnė kaip 200 lx; visose Lukiškių TI-K patalpose yra skaidraus stiklo langai, minimalus lango plotas 0,824 m2; visi langų rėmai lengvai atidaromi, pritaikyti vėdinimui; dušų patalpų sienos, lubos, grindys ir kiti paviršiai yra lygūs, lengvai valomi, jos kiekvieną dieną valomos naudojant dezinfekcijos priemones.

2273.

228Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis HN 76:2010 atliko Lukiškių TI-K patikrinimus ir 2015 m. kovo 2 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-396, 2015 m. kovo 12 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-503, 2015 m. kovo 19 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-580 konstatavo, kad kameroje Nr. 107 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 50, 51–53 (nuotraukos – b. l. 54–60), 61–62 (nuotraukos – b. l. 63)), 2016 m. gegužės 3 d. patikrinimo akte Nr. PA.10-142(16.17.1 10.12) – kameroje Nr. 296 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 64–65).

2294.

230Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus 2015 m. gruodžio 22 d. cheminių tyrimų protokole Nr. Ch-9266 nustatyta, kad Lukiškių TI-K nedirbančių vyrų vieno pietų davinio apskaičiuota energetinė vertė yra 1 332,4 kcal (teorinė – 1 076,7 kcal) (b. l. 76–77).

2315.

232Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė sutartį Nr. 575/18-2 vienerių metų terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, pateikimo kelius, ir numatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir profilaktiškai stebėti Lukiškių TI-K nurodytose patalpose užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvaus naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 punktai) (b. l. 71–74). Tarp Lukiškių TI-K (užsakovo) ir UBA „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. gruodžio 30 d. sudaryta analogiška sutartis, galiojanti nuo 2016 m. sausio 1 d. vienerius metus (b. l. 67–70).

2336.

234Remiantis pareiškėjo asmens sveikatos istorijos Nr. 05-A/2015/2301 kopija (b. l. 84–114): 2016 m. kovo 3 d., 2016 m. balandžio 15 d. pareiškėjas skundėsi skausmais širdies plote (b. l. 88, 89), 2016 m. kovo 23 d. nustatyti paviršutiniai odos įbrėžimai, pareiškėjo teigimu, susižalojo pats, būdamas duše (b. l. 89), 2016 m. balandžio 28 d. nustatytas miego trūkumas (b. l. 90).

235II

2361. Šioje administracinėje byloje pareiškėjas F. S. prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K, 31 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą dėl galimai neteisėto laikymo Lukiškių TI-K.

237Šioje administracinėje byloje teismas pagal pareiškėjo F. S. skundą nagrinės, ar yra teisinis pagrindas jam priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 31 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą dėl galimai neteisėto laikymo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

2382. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

239Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

240„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

241Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

242Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2433. Šioje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas F. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Taigi, 3,6 kv. m. plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes F. S. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2015 m. birželio mėn. (žr. šio teismo sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą).

244Pabrėžtina, jog pareiškėjas F. S. ginčo laikotarpiu Lukiškių TI-K buvo nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 28-43)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas F. S. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 80 parų (teismas į vertina tas faktines aplinkybes, jog pareiškėjas kai kuriais laikotarpiais buvo laikomas tinkamai). Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis naujausia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (žr., pvz., 2016 m. spalio 20 d. sprendimą byloje M. prieš Kroatiją (pareiškimo Nr. 7334/13)), sprendžiant, ar konkrečiu atveju kilo Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo prezumpcija, t. y. ar vienam asmeniui teko mažiau nei 3 kv. m gyvenamojo ploto, iš bendro kameros ploto turėtų būti atimtas kameroje esančio sanitarinio mazgo plotas, tačiau plotas, užstatytas baldais, yra įskaičiuotinas į bendrą kameros plotą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1351-624/2017, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-702-756/2017, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1721-502/2017). Teismas įvertina, kad pareiškėjui ploto pagal teisės aktus nepakako, kai jis buvo laikomas ne vienas kameroje Nr. 107, Nr. 291 bei trise kameroje Nr. 199, nes yra atimamas sanitarinio mazgo plotas (patalpos matmenys – apie 0,8 x 0,7 m (0,56 m2) (žr. šio teismo sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2 punktą).

245Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2464. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

247Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

248Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

2495. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Be to, teismas, kompleksiškai įvertinęs duomenis apie higienos sąlygas Lukiškių TI-K (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2, 3, 5 punktus), daro išvadą, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, tačiau, nustatydamas žalos dydį, kompleksiškai vertina ir smulkesnius pažeidimus: kaip antai, sanitarinio mazgo nepilną atitvėrimą (dėl to ginčo nėra (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 28-43), taip pat šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2 punktą). Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo nusiskundimai dėl oro temperatūros, drėgmės, vėdinimo, apšvietos, sienų būklės, mygtukų, pasivaikščiojimų nepakankamo laiko suteikimo nėra niekuo pagrįsti, todėl šiuo aspektu pareiškėjo argumentai atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Dar daugiau, pats pareiškėjas skunde nurodo, kad jis jokių įrodymų dėl ilgalaikių pasimatymų nesuteikimo negali pateikti, todėl ir šiuo aspektu nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo. Nors pareiškėjas skundėsi maisto kokybe, tačiau byloje nustatyta, kad teikiamas maistas (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 4 punktą) iš esmės atitinka Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2014 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-138 nuostatas.

250Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (80 parų pareiškėjas F. S. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad nėra duomenų, jog pareiškėjo sveikatai pakenkta dėl Lukiškių TI-K veiksmų (žr. šio teismo sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punktą), kompleksiškai įvertinęs smulkesnius pažeidimus (sanitarinio mazgo atvirumą), į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga nuo 2016 m. liepos 1 d. yra 380 Eur (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)), bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 790 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismo vertinimu, didesnės negu 790 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

2516. Atsakovė taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, tenkinus pareiškėjo skundą iš dalies, šis prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

252Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

253Pareiškėjo F. S. (F. S.) skundą tenkinti iš dalies.

254Priteisti pareiškėjui F. S. (F. S.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 790 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

255Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

256Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1.... 5. Pareiškėjas F. S. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2015 m. birželio 15 d. iki 2016 m.... 8. 2.1.... 9. Kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, visą laiką buvo... 10. 2.2.... 11. Kamerose, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, neveikė signalizacijos... 12. 2.3.... 13. Lukiškių TI-K pareiškėjas gali tik 1 valandą pasivaikščioti... 14. 2.4.... 15. Kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, nėra ventiliacijos, vėdinamos... 16. 2.5.... 17. Kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, nebuvo užtikrinta tinkama... 18. 2.6.... 19. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog nebuvo aprūpintas patalyne, iš... 20. 2.7.... 21. Maistas, kurį pareiškėjas gaudavo, nebuvo kaloringas, dienos maisto davinio... 22. 2.8.... 23. Pareiškėjas nurodo, jog su gyvenimo drauge jam esant Lukiškių TI-K buvo... 24. 2.9.... 25. Pareiškėjas nurodo, jog 2016 m. rugsėjo 30 d. jam pablogėjo sveikata ir jis... 26. 2.10.... 27. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Žmogaus teisių ir... 28. II... 29. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių TI-K atsiliepime į... 30. 1.... 31. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo ginčo laikotarpiui iki 2015 m.... 32. 2.... 33. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama mažinti neigiamą... 34. 3.... 35. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 36. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 37. 4.... 38. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 39. 5.... 40. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 41. 6.... 42. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 43. 7.... 44. Dėl užimtumo (socialinės reabilitacijos) programų... 45. Norėdami dalyvauti visuomeninėje ar kitoje naudingoje veikloje, asmenys,... 46. 8.... 47. Dėl kamerų įrengimo... 48. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus... 49. Pagal Departamento direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakyme Nr. V-82... 50. 9.... 51. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 52. Pagal HN 76:2010 24 punktą, HN 134:2015 17 punktą gyvenamosios patalpos turi... 53. 10.... 54. Dėl naktinio apšvietimo... 55. Naktinis apšvietimas gyvenamosiose kamerose įrengtas vadovaujantis... 56. 11.... 57. Dėl iškvietimo mygtukų... 58. Vadovaujantis PĮVTT 16.11 punktu, kuris numato, kad kamerose įrengiamas... 59. 12.... 60. Dėl sanitarinio mazgo, šalto vandens tiekimo, dušo... 61. 12.1.... 62. Pagal HN 76:2010 (ginčo laikotarpiui iki 2015 m. lapkričio 1 d.) 21 punktą,... 63. Asmenų privatumui užtikrinti gyvenamųjų kamerų sanitarinio mazgo patalpose... 64. 12.2.... 65. Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymu „Dėl Lukiškių tardymo... 66. 13.... 67. Dėl higienos priemonių išdavimo... 68. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme... 69. 14.... 70. Dėl asmenų stebėjimo kamerose, pareigūnų elgesio... 71. 14.1.... 72. Pagal Departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. V-362... 73. 14.2.... 74. Pagal TI taisyklių 14.2. punktą, kamerose turi būti išorinės ir vidinės... 75. 14.3.... 76. Lukiškių TI-K pareigūnai tarnybos metu su visais įstaigoje laikomais... 77. 15.... 78. Dėl patalynės aprūpinimo, skalbimo, džiovinimo, minkštojo inventoriaus... 79. 15.1.... 80. Pagal teisės aktų reikalavimus, laisvės atėmimo vietose yra sudarytos... 81. 15.2.... 82. Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu... 83. 15.3.... 84. Minkštasis inventorius (čiužiniai, pagalvės, antklodės) po panaudojimo yra... 85. 16.... 86. Dėl pasivaikščiojimo... 87. 16.1.... 88. Pagal SVĮ 29 straipsnį, suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1... 89. 16.2.... 90. Pagal TI taisykles tam, kad suimtieji galėtų pasivaikščioti ir mankštintis... 91. 16.3.... 92. Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui, visada yra... 93. 16.4.... 94. Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K yra I, II bei III korpusuose, I... 95. 16.5.... 96. CPT pranešimo 47 punkte nustatyta, jog 8 valandų per dieną rekomendacija yra... 97. 17.... 98. Dėl maitinimo... 99. 17.1.... 100. Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2014 m. sausio 17 d. įsakyme Nr.... 101. 17.2.... 102. Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami vadovaujantis Lietuvos... 103. 17.3.... 104. Minėtuose teisės aktuose nedirbančiam vyrui per parą mitybos normos... 105. 18.... 106. Dėl pasimatymų... 107. 18.1.... 108. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuteistųjų pasimatymai Lukiškių TI-K... 109. 18.2.... 110. Pagal TI vidaus taisyklių 108 punktą pasimatymas vyksta be fizinio kontakto,... 111. 18.3.... 112. Pagal TI taisyklių 18 punktą suimtiesiems pasimatyti su giminaičiais arba... 113. 18.4.... 114. Lukiškių TI-K iki 2017 m. sausio mėnesio nebuvo įrengtų ilgalaikių... 115. 19.... 116. Dėl žalos... 117. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 118. 20.... 119. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo... 120. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 121. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 122. konstatuoja:... 123. I... 124. Šioje administracinėje byloje, inter alia (lot. be kita ko), nustatyta:... 125. 1.... 126. Pareiškėjas buvo apgyvendintas šiose Lukiškių TI-K kamerose (žr.... 127. -... 128. 2015 m. birželio 17 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo apgyvendintas kameroje... 129. -... 130. 2015 m. birželio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 291 (plotas – 7,73 m2),... 131. -... 132. 2015 m. birželio 19 d. – 2015 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 291 buvo 2... 133. -... 134. 2015 m. liepos 21 d. – 2015 m. liepos 29 d. kameroje Nr. 291 buvo 1 asmuo;... 135. -... 136. 2015 m. liepos 30 d. – 2015 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 291 buvo 2... 137. -... 138. 2015 m. rugpjūčio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 199 (plotas – 7,94 m2),... 139. -... 140. 2015 m. rugpjūčio 22 d. – 2015 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 199 buvo 2... 141. -... 142. 2015 m. rugsėjo 10 d. – 2015 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 199 buvo 1... 143. -... 144. 2015 m. rugsėjo 16 d. – 2015 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 199 buvo 2... 145. -... 146. 2015 m. lapkričio 23 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;... 147. -... 148. 2015 m. lapkričio 24 d. – 2015 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 199 buvo 2... 149. -... 150. 2015 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 199 buvo 1... 151. -... 152. 2015 m. gruodžio 4 d. – 2015 m. gruodžio 10 d. kameroje Nr. 199 buvo 2... 153. -... 154. 2015 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;... 155. -... 156. 2015 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;... 157. -... 158. 2015 m. gruodžio 13 d. – 2015 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 199 buvo 3... 159. -... 160. 2015 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;... 161. -... 162. 2015 m. gruodžio 31 – 2016 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 199 buvo 3 asmenys;... 163. -... 164. 2016 m. sausio 8 d. – 2016 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 199 buvo 2 asmenys;... 165. -... 166. 2016 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 199 buvo 1 asmuo;... 167. -... 168. 2016 m. sausio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 296 (plotas – 8,03 m2),... 169. -... 170. 2016 m. sausio 24 d. – 2016 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;... 171. -... 172. 2016 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;... 173. -... 174. 2016 m. sausio 29 d. – 2016 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;... 175. -... 176. 2016 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;... 177. -... 178. 2016 m. vasario 2 d. – 2016 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;... 179. -... 180. 2016 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;... 181. -... 182. 2016 m. vasario 5 d. – 2016 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;... 183. -... 184. 2016 m. vasario 8 d. – 2016 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;... 185. -... 186. 2016 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 296 buvo 2 asmenys;... 187. -... 188. 2016 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 296 buvo 1 asmuo;... 189. -... 190. 2016 m. vasario 12 d. – 2016 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 296 buvo 2... 191. -... 192. 2016 m. vasario 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 156 (plotas – 7,94 m2),... 193. -... 194. 2016 m. vasario 16 d. – 2016 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 156 buvo 2... 195. -... 196. 2016 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;... 197. -... 198. 2016 m. vasario 26 d. – 2016 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 156 buvo 2... 199. -... 200. 2016 m. vasario 29 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;... 201. -... 202. 2016 m. kovo 1 d. – 2016 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 156 buvo 2 asmenys;... 203. -... 204. 2016 m. kovo 4 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;... 205. -... 206. 2016 m. kovo 5 d. – 2016 m. kovo 18 d. kameroje Nr. 156 buvo 2 asmenys;... 207. -... 208. 2016 m. kovo 19 d. – 2016 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 156 buvo 1 asmuo;... 209. -... 210. 2016 m. kovo 23 d. – 2016 m. balandžio 27 d. kameroje Nr. 156 buvo 2... 211. -... 212. 2016 m. balandžio 28 d. – 2016 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 156 buvo 1... 213. -... 214. 2016 m. birželio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 346 (plotas – 7,88 m2),... 215. -... 216. 2016 m. birželio 4 d. – 2016 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 346 buvo 2... 217. -... 218. 2016 m. birželio 9 d. – 2016 m. rugpjūčio 25 d. kameroje Nr. 346 buvo 1... 219. -... 220. 2016 m. rugpjūčio 26 d. – 2016 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 346 buvo 2... 221. -... 222. 2016 m. rugsėjo 16 d. – 2016 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 346 buvo 1... 223. -... 224. 2016 m. rugsėjo 30 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę.... 225. 2.... 226. Lukiškių TI-K ūkio skyrius 2017 m. gegužės 8 d. pranešime Nr. 24-2872... 227. 3.... 228. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis HN 76:2010 atliko... 229. 4.... 230. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių... 231. 5.... 232. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“... 233. 6.... 234. Remiantis pareiškėjo asmens sveikatos istorijos Nr. 05-A/2015/2301 kopija (b.... 235. II... 236. 1. Šioje administracinėje byloje pareiškėjas F. S. prašo priteisti iš... 237. Šioje administracinėje byloje teismas pagal pareiškėjo F. S. skundą... 238. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 239. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 240. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 241. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 242. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 243. 3. Šioje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas F. S. Lukiškių tardymo... 244. Pabrėžtina, jog pareiškėjas F. S. ginčo laikotarpiu Lukiškių TI-K buvo... 245. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo... 246. 4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 247. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 248. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 249. 5. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 250. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 251. 6. Atsakovė taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau,... 252. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 253. Pareiškėjo F. S. (F. S.) skundą tenkinti iš dalies.... 254. Priteisti pareiškėjui F. S. (F. S.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 255. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 256. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...