Byla 1-3077-576/2015
Dėl paskolos. Dar buvo imta keli telefonai iš Tele- 2. Jam duodavo pasirašyti dokumentus ir tiek. Tik vėliau pasakė, kad jeigu kas klaustų, tai reikia pasakyti, kad gavo pinigų. Sakė nebijoti, nes neturi turto ir pinigų neatims. Gailisi dėl įvykdyto

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Rasai Pladaitei, dalyvaujant prokurorei Audronei Žentelienei, advokatui Valdui Burneikiui, kaltinamajam A. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) ( - ) pilietis, gyvenantis ( - ), nedirbantis, teistas:

31)2011-11-03-Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 300 str. 2d. areštu 30 parų arešto;

42)2013-01-15-Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 183 str. 1d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams. Vadovaujantis LR BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti ir bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Skirta baudžiamojo poveikio priemonė - įpareigojimas bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 18 d. Kupiškio rajono apylinkės teismo nutartimi panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas.

5kaltinamas pagal LR BK 24 str. 6 d., 300 str. 3 d., 24 str. 6 d., 300 str. 3 d.,

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7A. S. būdamas UAB „Propaganda Pub“, įmonės kodas 300514093, registruotos Elektrinės g. 12-123, Vilniuje, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2008-02-21 iki 2012-09-11, veikdamas kartu su bendrininku A. V. (kurio atžvilgiu 2014-12-22 priimtas apkaltinamasis nuosprendis), padėjo pagaminti 2008-02-25 paskolos sutartį, kurioje buvo surašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad neva UAB „Drei grupė“ suteikia UAB „Propaganda Pub“ 81 093,60 EUR (280 000 Lt) paskolą, iš anksto žinodamas, kad 81 093,60 EUR (280 000 Lt) paskola jam nebus suteikta, A. V. paprašius pasirašyti minėtą paskolos sutartį, savo parašu ir UAB „Propaganda Pub“ antspaudu patvirtino minėtos paskolos sutarties turinį tokiu būdu padėjo pagaminti netikrą dokumentą, padarydamas UAB „Drei grupė“ didelę žalą;

8tęsdamas nusikalstamą veiką, A. S. būdamas UAB „Propaganda Pub“, įmonės kodas 300514093, registruotos Elektrinės g. 12-123, Vilniuje, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2008-02-21 iki 2012-09-11, veikdamas kartu su bendrininku A. V. (kurio atžvilgiu 2014-12-22 priimtas apkaltinamasis nuosprendis), A. V. paprašius pasirašyti 2008-02-25 kasos išlaidų orderį Nr. K10 08-02, kuriame buvo surašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad UAB „Propaganda Pub“ yra išmokėta 81 093, 60 EUR (280 000 Lt), iš anksto žinodamas, kad 81 093, 60 EUR (280 000 Lt) jam nebus išmokėta, savo parašu patvirtino minėtą kasos išlaidų orderį, tokiu būdu padėjo suklastoti tikrą dokumentą, padarydamas UAB „Drei grupė“ didelę žalą.

9Šiais savo veiksmais A. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 str. 6 d., 300 str. 3 d.

10Kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino visiškai, parodė, kad įvykiai buvo seniai, jų nelabai pamena. Paaiškino, kad jam L. L. pasiūlė darbą. Pasakė, kad turi firmą ir reikia direktoriaus. Sakė, kad nieko faktiškai daryti nereikės, tik padėti parašus. Duos pinigų, apgyvendins. Jis sutiko. Tada jam atvežė pasirašyti kažkokius dokumentus, kiek suprato, tai buvo dokumentai, kad jį paskyrė direktoriumi. Po kurio laiko jis atvažiavo į Vilnių, jį apgyvendino klube, davė pinigų. L. L. jam duodavo pasirašyti dokumentus susijusius su darbininkų atlyginimais, jis pasirašinėjo. Kelis kartus klausė, ką pasirašo, jam atsakydavo, kad viskas gerai. Neatsimena, kada pasirašė dėl paskolos. Dar buvo imta keli telefonai iš Tele- 2. Jam duodavo pasirašyti dokumentus ir tiek. Tik vėliau pasakė, kad jeigu kas klaustų, tai reikia pasakyti, kad gavo pinigų. Sakė nebijoti, nes neturi turto ir pinigų neatims. Gailisi dėl įvykdyto.

11Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. S., kurio parodymai teisme paskelbti LR BPK 276 str. 4 d. pagrindu, parodė, kad 2008 m. vasario mėn. jo pažįstamas L. L. su kuriuo mokėsi profesinėje mokykloje paklausė, ar nenorėtų jis užsidirbti pinigų. L. L. paaiškino, kad jam reikės pabūti vienos įmonės direktoriumi. Faktiškai daryti nieko nereikės, tačiau gaus pinigų pragyvenimui ir turės kur nakvoti. Jis sutiko. Tiksliai dienos neatsimena, L. nuvežė jį į Vilniaus Registrų centrą ir davė pasirašyti kažkokius dokumentus, kokius, nesuprato, tačiau suprato, kad buvo įdarbintas įmonėje ir tapo jos direktoriumi, o būtent UAB „Propaganda PUB“. Maždaug savaitę iki jį paskiriant minėtos įmonės direktoriumi, Panevėžyje, L. prašymu, susitiko su D. P., kurio iki tol nepažinojo ir jis davė jam pasirašyti kažkokius dokumentus, kokius, nežino. Dokumentus pasirašė, kadangi to prašė L.. Už dokumentų pasirašymą D. davė 50 Lt ir pasakė, kad čia nuo L.. Po to, kai tapo įmonės direktoriumi, L. nuvežė jį į naktinį klubą „Propaganda Pub“, Gedimino pr., Vilniuje, kur parodė kambarį, kuriame gyvens. Minėtame klube gyveno apie 3 mėnesius, kol klubo neuždarė. L. jam mokėjo pinigus, kiek, neatsimena, duodavo nuo 100 iki 300 Lt. Taip pat klube nemokamai maitinosi. L. jam mokėjo tol, kol gyveno klube, t.y. kaip minėjo, apie 3 mėn. 2008 m. vasario mėn., L. į klubą atnešė kažkokius popierius ir liepė pasirašyti. Jis ir pasirašė, tačiau tikrai nežinojo, ką pasirašinėjo. Tik po dokumentų pasirašymo L. pasakė, kad jeigu kažkas klaus dėl pinigų, jis turėtų sakyti, kad paėmė paskolą, t.y. UAB „Propaganda PUB“. Paskola buvo apie 200 000 Lt. Tačiau minėtos pinigų sumos jis niekada nematė, jam tie pinigai išmokėti nebuvo. Kol gyveno klube, L. duodavo jam pasirašinėti labai daug dokumentų, tačiau jis niekada jų neskaitė, tiesiog pasirašinėdavo. UAB „Propaganda PUB“ antspaudų niekada neturėjo. Jam tapus UAB „Propaganda PUB“ direktoriumi, buhalterinės apskaitos dokumentų nematė, kadangi viską tvarkė L. su buhaltere, kurios vardo neprisimena. Vardas A. V. jam nieko nesako, taip pat UAB „Drei grupė“ jam nieko nesako. Kur šiuo metu gyvena L. L., nežino, lankydavosi pas jį garaže Elektrinės g., Vilniuje. Kai klubą uždarė, jis gyveno pas L. garaže Elektrinės g. apie mėnesį laiko, o paskui išvažiavo į Kupiškį. 2012 m. rugsėjo mėn. bandė užsiregistruoti darbo biržoje, tačiau jam pranešė, kad jis yra UAB „Propaganda PUB“ darbuotojas. Dėl to jis atvažiavo į Vilnių ir nuėjęs pas L. paprašė, kad šis sutvarkytų dokumentus, kad nebebūtų UAB „Propaganda PUB“ darbuotoju. Tada kartu su L. nuvažiavo į Sodrą, kur jį atleido iš darbo. Čia buvo paskutinis kartas, kai matė L.. Tačiau 2013-03-19, kai pas jį buvo atlikta krata, paskambino L. ir paklausė, kas čia vyksta. L. jį nuramino, sakė, kad viskas tvarkoje ir kad jis nesijaudintų (b.l.107-108,3t.). Teisme šiuos parodymus kaltinamasis patvirtino.

12Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. S. dar parodė, kad jis buvo formalus UAB „Propaganda Pub“ direktorius, jokių bendrovės reikalų netvarkė. A. V. nepažįsta. Sutarčių dėl paskolų jis nematė, negali pasakyti, ar jas pasirašė. Pinigų – 280 000 litų negavo(b.l.111,3t.)

13Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. S. taip pat parodė, kad žinojo, jog pasirašydamas paskolos sutartį dėl 280 000 Lt paskolos suteikimo UAB „Propaganda PUB“, kurios direktoriumi jis buvo, jos negaus, nes minėta paskolos sutartis buvo pasirašyta fiktyviai. Minėtą sutartį pasirašė jis ir kitos įmonės - UAB „Drei grupė“ direktorius A. V.. Taip pat pasirašė kasos išlaidų orderį, tačiau pagal minėtą orderį jis jokių pinigų negavo ir žinojo, kad jų negaus. Minėtas kasos išlaidų orderis buvo pasirašytas fiktyviai. (b.l.122-124,3t.)

14Kadangi kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino visiškai, padaryta nusikalstama veika, numatyta LR BK 300 str. 3 d. priskiriama apysunkiams nusikaltimams (LR BK 11 str.4 d.), veikos padarymo aplinkybės yra aiškios, todėl byla, vadovaujantis LR BK 273 str., teismo posėdyje buvo nagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

15Kaltinamojo A. S. kaltė įvykdžius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas be jo pačio prisipažinimo ir duotų parodymų neginčijimai įrodyta:

16A. V., kurio atžvilgiu 2014-12-22 priimtas apkaltinamasis nuosprendis, parodymais, kad nuo 2006-02-02 buvo UAB „Drei grupė“ direktoriumi bei 10% turimų akcijų akcininku. 90% akcijų valdė jo motina V. V. V.. Įmonės pagrindinė veikla buvo interjero bei baldų gamyba. Iki bankroto bylos iškėlimo, t.y. iki 2009-03-16, įmonėje dirbo apie 20 darbuotojų, visi dirbo pagal darbo sutartį ir atlyginimas buvo mokamas pagal sudarytą darbo sutartį. Buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „Audita“. Įmonės veikla buvo stambaus masto, paslaugas teikė restoranams, kavinėms, taip pat bendradarbiavo su užsienio bendrovėmis. Prasidėjus krizei, įmonė vykdė stambų užsakymą viešbutyje „Promus Vilnensis“, Valakupiuose, užsakymo vertė buvo apie 320 000 Lt. Pastarosios įmonės sutrikus atsiskaitymams (Vilniaus bankas neišdavė kredito), ji negalėjo laiku atsiskaityti su bendrove ir dėl to susidarė įmonės skola Sodrai, kadangi bendrovė iki galo įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį. Sodra, prieš inicijuodama bankrotą, reikalavo padengti įsiskolinimą (apie 60 000 litų) per 10 d., tačiau bendrovė jau lėšų neturėjo ir buvo iškelta bankroto byla. UAB „Audita“ tvarkant apkaitą, pavėluotai gaudavo sudarytus balansus, todėl niekaip negalėjo sukontroliuoti kasos likučio didėjimo, kadangi buvo tokių atvejų, kad pinigai atskaitingiems asmenims medžiagoms pirkti išmokėti buvo, tačiau tai pateisinančių dokumentų į apskaitą įtraukta nebuvo. Matė, kad kasoje auga grynųjų pinigų kiekis ir norėjo tinkamai sutvarkyti visą įmonės apskaitą, tačiau, per labai trumpą laiką iškėlus bankroto bylą, nespėjo apskaitoje atvaizduoti grynų pinigų nebuvimo. Tam, kad pateisinti bendrovės grynų pinigų trūkumą, buvo nuspręsta pasirašyti su UAB „Propaganda Pub“ paskolos suteikimo sutartį 280 000 Lt, kadangi būtent toks likutis atsispindėjo apskaitoje. Tuo metu bendrovė bendradarbiavo su UAB „Šura Club“, kurios direktoriumi buvo L. L.. Vieno susitikimo metu su L. L. ir A. S., kuris buvo UAB „Propaganda Pub“ direktoriumi, buvo kalbėta apie UAB „Propaganda Pub“ finansinius sunkumus, apie teisminius ginčus su UB „Lelija“. Jie užsiminė, kad gerai būtų jų įmonei parodyti, kad turi lėšų toliau vykdyti savo veiklą. Tokiu būdu, gimė minėtos paskolos pasirašymo mintis. Jam šis pasiūlymas tiko, kadangi pasirašant tokio pobūdžio paskolos sutartį, savo įmonės apskaitoje galės pateisinti pinigų trūkumą. 2008-02-25 L. L. garaže Elektrinės g., Vilniuje, susitikus su L. L. ir A. S. buvo pasirašyta paskolos sutartis, kad UAB „Drei grupė“ suteikia 280 000 Lt. paskolą UAB „Propaganda Pub“. Sutartį pasirašė jis ir UAB „Propaganda Pub“ direktorius A. S.. Kas rengė minėtą sutartį, pasakyti negali, kadangi neatsimena. Taip pat pasirašė kasos išlaidų orderį, kurį surašė jis, A. V.. Pagal pasirašytus dokumentus pinigai išmokėti nebuvo. Dėl A. S. nieko pasakyti negali, L. L. jį pristatė kaip UAB „Propaganda Pub“ direktorių. Asmeniškai jo nepažįsta, matė kelis kartus. L. L. suinteresuotumo minėtame reikale jis nežino, nesidomėjo. Buvusio UAB „Propaganda Pub“ direktoriaus D. P. nepažįsta. Prieš suteikiant UAB „Propaganda Pub“ paskolą, buvo pasirašytas akcininkų, t.y. jo ir jo motinos V. V. V. susirinkimo protokolas, kuriame buvo nuspręsta suteikti paskolą minėtai bendrovei. Jo motina, pasitikėdama juo, pasirašė minėtą protokolą, tačiau realios situacijos ji nežinojo(b.l.116-117,2t.).

17A. V. papildomais parodymais, kad UAB „Drei grupė“ apskaitą tvarkė UAB „Audita“, kuri grąžino įmonės apskaitą iki galo nesutvarkytą, todėl jam pačiam teko tvarkyti įmonės apskaitą. 2008 m. į kasą buvo įnešami gryni pinigai iš atskaitingų asmenų kaip avanso grąžinimai tam, kad pateisinti ankstesnių išlaidų išmokėjimą. Pinigų trūkumas atsirado dėl to, kad įmonė, vykdydama prisiimtus įsipareigojimus bei sutartis, atsiskaitinėdavo grynaisiais pinigai be finansines operacijas patvirtinančių dokumentų. Kaip ir minėjo, apskaitą tvarkė nuo pat įmonės įsteigimo, t.y. nuo 2006-02-02 UAB „Audita“, kuri reikalavo visų pirminių dokumentų, t.y. visas operacijas patvirtinančių dokumentų, o kadangi kaip jau minėjo, daug užsakymų buvo vykdoma be dokumentų, todėl laiku negalėjo pateikti UAB „Audita“ visos apskaitos. Su apskaitos įmone įvykus konfliktui jam pačiam teko tvarkyti įmonės apskaitą. Visi įmonės pinigai buvo skirti išimtinai įmonės veiklai. Dėl 2008-02-25 paskolos sutarties pasirašymo, kuria UAB „Drei grupė“ suteikė 280 000 Lt paskolą UAB „Propaganda Pub“, paaiškino, kad tiesioginės tyčios, siekio suklastoti dokumentą nebuvo, tokiu būdu tik buvo įformintas atliktas veiksmas, pateisinantis grynųjų pinigų nebuvimą įmonės kasoje. A. S. buvo paaiškinta, kokį dokumentą jis pasirašo, jis viską suprato ir jį pasirašė)(b.l.122-123,2t.).

182014-12-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu A. V. pripažintas kaltu pagal LR BK 183 str. 2 d., 300 str. 3 d., 222 str. 1 d. , 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., bauda 225 MGL (29 250 litų) dydžio. Taikytas 641str. ir bausmė sumažinta 1/3.(b.l.126-133,2t.)

19Liudytojo B. V. parodymais, kad 2009-03-16 Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs Sodros bei VMI pareiškimus, iškėlė bankroto bylą UAB „Drei grupė“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vantolina“. Paskyrus jį bankroto administratoriumi, buvęs UAB „Drei grupė“ direktorius A. V. neperdavinėjo turėtų bendrovės dokumentų. Dėl to jam teismas tris kartus skyrė baudas. Dalį dokumentų pagal aktus A. V. perdavė 2010-08-06, kitą dalį 2010-08-09. Dokumentus perdavinėjo nenorom, motyvuodamas tuo, kad neturi pinigų pasamdyti finansininko balansams sudaryti. Per maždaug pusantrų metų A. V. perdavė visus bendrovės dokumentus. Gavęs dokumentus, pradėjo analizuoti, pagal bankroto įstatymą tikrino, vertino atliktus sandorius, juos ginčijo. Šiam momentui gali pasakyti, kad abejotinomis aplinkybėmis UAB „Drei grupė“, vadovaujama A. V., sudarė paskolos sutartį 2008-02-25 su UAB „Propaganda Pub“ ir paskolino pastarosios bendrovės direktoriui A. S. 280 000 Lt pagal 2008-02-25 kasos išlaidų orderį KIO-0802. Pagal 2008 m. UAB „Drei grupė“ balansą matyti lyginant su 2007 m., kad nuosavas kapitalas nuo teigiamo 239 900 Lt pakito iki neigiamo 424 227 Lt, t.y. bendrovės veikla nuostolinga. Bendrovėje išnyko turto nuo 1 223 812 Lt iki 359 453 Lt, t.y. jo dingo už 864 359 Lt. Mokėtinų įsipareigojimų sumažėjo nuo 929 912 Lt iki 783 680 Lt, t.y. sumažėjo 146 232 Lt. Matosi, kad pagal balansą bendrovės veikla nuostolinga ant bankroto ribos, o suteikiama paskola UAB „Propaganda Pub“, kurios atstovų rasti nėra galimybių, bei jokių duomenų apie tai, kad gavusi paskolą bendrovė būtų vykdžiusi veiklą ir naudojusi paskolos lėšas savo veikloje. VMI bei Sodrai UAB „Propaganda Pub“ dokumentai neteikiami nuo 2007 m. A. V. apie paskolos sutartį pasakė, kad buvo geros sąlygos, aukštos palūkanos ir todėl paskolino, o kad UAB „Drei grupė“ turėjo kreditorinių įsiskolinimų 783 680 Lt, į tai nereagavo. Pradėjus nagrinėti bendrovės debitorinius įsiskolinimus paaiškėjo, kad dauguma ūkio subjektų nebevykdo jokios veiklos bei rasti jų neįmanoma. Nuo 2007 m. skolos pradėjo kauptis VMI ir Sodrai. Išanalizavus UAB „Drei grupė“ dokumentus, kuriuos perdavė A. V., gali pasakyti, kad bendrovė buvo valdoma aplaidžiai, esant kreditoriniams įsiskolinimams skolinami pinigai įtartinomis aplinkybėmis be jokių garantijų, dėl ko darytina išvada, kad realiai pinigai skolinamai nebuvo. Mano, kad atlikus bendrovės ūkinės finansinės veiklos tyrimą paaiškėtų nemokumo bei turto pradanginimo aplinkybės, privedusios bendrovę prie bankroto. Bankroto bylos iškėlimo dienai A. V. pateikė 2009-03-31 balansą, pagal kurį matyti, kad bendrovė jokių pajamų negavo, o skola kreditoriams yra 789 448 Lt. Dėl UAB „Propaganda Pub“ paskolos matyti, kad direktorius jokių pastangų ją grąžinti nedėjo(b.l.2829,2t.)

20Liudytojo B. V. papildomais parodymais, kad analizuojant UAB „Drei grupė“ suteiktos paskolos UAB „Propaganda Pub“ 2008-02-25 280 000 Lt aplinkybes gali pasakyti, kad bendrovė buhalterinėje apskaitoje jokių ūkinių komercinių santykių bei operacijų tarp UAB „Drei grupė“ ir UAB „Propaganda Pub“ nėra. Tarp šių bendrovių nevyko jokių atsiskaitymų nei grynais pinigais, nei per banko sąskaitas. Nėra aišku, iš kur ir kaip atsirado UAB „Propaganda Pub“ ir kodėl būtent jai suteikta paskola, nėra jokių verslo ir kitų planų, kurie sąlygotų paskolos grąžinimą bei pelną, jos panaudojimą. UAB „Drei grupė“ buhalteriniuose registruose bei dokumentuose nėra jokių duomenų apie tai, kad už suteiktą 280 000 Lt paskolą UAB „Propaganda Pub“ UAB „Drei grupė“ būtų mokėjusi palūkanas bei atlikusi paskolos dalinius mokėjimus. Taip pat nėra jokių duomenų apie tai, kad UAB „Drei grupė“ direktorius bei 10 procentų akcininkas A. V. bei 90 procentų akcininkė V. V. V. ar kiti bendrovės darbuotojai būtų raštiškai ar kitaip kreipęsi į UAB „Propaganda Pub“ dėl paskolos grąžinimo bei palūkanų mokėjimo. Dėl negrąžintos paskolos nėra kreiptasi nei į teismą, nei į antstolį, nei į teisėsaugos institucijas. Iš viso nėra aišku, iš kur ir kaip atsirado UAB „Propaganda Pub“, kokią veiklą ji vykdė ir kam panaudojo gautą paskolą. UAB „Drei grupė“ buhalterinėje apskaitoje yra tik tokie dokumentai : 2007-12-15 Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 07-02, 2008-02-25 Paskolos sutartis bei 2008-02-25 kasos išlaidų orderis Nr. KIO 08-02, kurie būtų susiję su ūkiniais komerciniais santykiais tarp UAB „Drei grupė“ ir UAB „Propaganda Pub“, išskyrus pagal paskolą perduotus–gautus pinigus. Taip pat buvo bandoma ieškoti UAB „Propaganda Pub“ atstovų, tačiau jokių duomenų apie jos veiklą, atstovus ar kitos informacijos nerado. A. V. žodinis paaiškinimas dėl suteiktos paskolos buvo, kad geros palūkanos ir bendrovė uždirbs, tačiau jokių duomenų apie pelną, kurį turėjo gauti bendrovė iš suteiktos paskolos, buhalterinėje apskaitoje nėra. ( b.l. 30-31,1t.).

21Liudytojos Valerijos V. V. parodymais, kad 2006-02-02 jos sūnus A. V. įsteigė UAB „Drei grupė“, buvo įmonės direktorius bei akcininkas. Kažkur po metų sūnus perleido jai 90 % akcijų ir ji tapo UAB „Drei grupė“ akcininkė. Įmonės veikloje ji nedalyvavo, jokių svarbių sprendimų nepriiminėjo. Visą veiklą vykdė jos sūnus A. V.. 2007-12-15 pasirašė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, tačiau protokolo esmės nežino. Tuo metu jos sveikata buvo pablogėjusi, o be to, savo sūnumi pasitiki, todėl ir pasirašė minėtą protokolą. Kaip minėjo, ji veiklos jokios įmonėje nevykdė ir iš viso mažai išmanė apie įmonės veiklą, organizavimą ir kitokius dalykus, t.y. į sūnaus darbą ji nesikišo. Sūnus jos paprašė pasirašyti minėtą protokolą, tačiau nieko neaiškino, tiesiog pasakė, kad reikia pasirašyti. Todėl apie minėtos paskolos aplinkybes nieko paliudyti negali, kadangi nieko nežino. (b.l. 32-33,1t.)

22Liudytojo D. P. parodymais, kad 5 metus gyvena Žemaičių g. 21-26, Panevėžyje. Dirbo UAB „Propaganda Pub“, reg. Elektrinės g. 12-123, Vilniuje, direktoriaus pareigose, tačiau laikotarpio neatsimena. Kas buvo UAB „Propaganda Pub“ akcininkai, neprisimena. Ši bendrovė vykdė pramogų verslą. Kokiu tiksliu adresu buvo įsikūrusi šios bendrovės buveinė, nepamena, tik pamena, kad buveinė buvo įsikūrusi Gedimino pr., Vilniuje. Kada ir kam buvo parduota UAB „Propaganda Pub“ taip pat neprisimena. A. S. nepažįsta. Kur įvyko UAB „Propaganda Pub“ pardavimas, neprisimena. Ar buvo perduoti šios bendrovės dokumentai naujam direktoriui, taip pat nepamena. L. L. pažįsta. Kokiomis aplinkybėmis su juo susipažino, neatsimena. Su šiuo asmeniu jį siejo tik draugiški ryšiai ir bendradarbiavo bendrovės darbo reikalais. A. V. nepažįsta. Minėtos bendrovės dokumentų jis neturi(b.l.37-38,1t.).

23Liudytojo L. L. 2013-04-09 parodymais, kad nuo 2007 m. balandžio mėn. iki 2008-07-21 dirbo UAB „Propaganda Pub“, konsultanto pareigose. Tuo metu įmonės direktoriumi buvo jo senas pažįstamas D. P., kuris gyvena Panevėžyje. Įmonės pagrindinė buveinė buvo Gedimino pr. 45, Vilniuje. Patalpos priklausė UAB „Lelija“. Įmonė teikė naktinio klubo paslaugas. 2008 m. prasidėjus krizei įmonė neturėjo iš ko mokėti nuomos mokesčio ir prasidėjo konfliktai su UAB „Lelijos“ atstovais. Įmonei reikėjo iš kažkur gauti pinigų, bent ant popieriaus, kad parodytų UAB „Lelijai“, kad ir toliau galės vykdyti savo veiklą. D. P. nusprendė, kad nebenori toliau vykdyti įmonės veiklos, kadangi įmonei sunkiai sekėsi, buvo nuspręsta parduoti UAB „Propaganda Pub“. Jis surado savo seną pažįstamą A. S., su kuriuo kartu mokėsi ir pasiūlė jam tapti UAB „Propaganda Pub“ direktoriumi. Kadangi A. S. tuo metu nedirbo, jis jam pasiūlė darbą, už kurį bus mokama alga, A. S. sutiko. Kartu su A. S. nuvažiavo į Registrų centrą ir pastarasis pasirašė visus reikiamus dokumentus. Nuo 2008-02-25 A. S. tapo įmonės direktorius. Visa įmonės dokumentacija ir buhalterija buvo laikoma „Propaganda Pub“ naktiniame klube, Gedimino pr. 45, Vilniuje. Kai naktinis klubas buvo uždarytas, visi dokumentai ten ir liko. Po įmonės pardavimo D. P. visai pasitraukė iš įmonės ir jokios veiklos nevykdė. Kai A. S. tapo įmonės direktoriumi, jis jį apgyvendino naktiniame klube „Propaganda Pub“ bei mokėjo jam algą. Kadangi, kaip minėjo, UAB „Propaganda Pub“ tuo metu turėjo finansinių sunkumų, per vieną susitikimą su draugu A. V., kuris yra UAB „Drei grupė“ direktorius, išsišnekėjo, kad UAB „Propaganda Pub“ turi finansinių sunkumų ir A. V. pasiūlė padėti, o būtent pasirašyti paskolos sutartį 280 000 Lt, ir tuomet jie savo apskaitoje galės parodyti, kad turi pinigų ir įmonė galėtų toliau veikti. A. V. žadėjo, kad padės įmonei išsikapstyti iš finansinės krizės. 2008-02-25 A. V. į naktinį klubą atnešė paskolos sutartį, sudarytą tarp UAB „Drei grupė“ A. V. ir UAB „Propaganda Pub“ A. S., kurioje buvo surašyta, kad UAB „Drei grupė“ suteikia 280 000 Lt paskolą UAB „Propaganda Pub“ ir kasos išlaidų orderį. Tuo metu klube buvo ir A. S., kuris kaip įmonės direktorius pasirašė minėtą sutartį ir kasos išlaidų orderį. Už minėtą paskolą A. V. buvo įkeistos UAB „Propaganda Pub“ akcijos. A. V. kažkiek pinigų buvo davęs, tačiau kiek, neatsimena. Pinigai buvo duodami dalimis ir grynais. Visus A. V. duotus pinigus mokėjo UAB „Lelija“ už patalpų nuomą, kadangi dar norėjo išgelbėti klubą, kad jis toliau veiktų. Tačiau 280 000 Lt paskolos pagal kasos išlaidų orderį nei jis, nei A. S., negavo. A. V. žadėjo, kad sumokės UAB „Propaganda Pub“ visą paskolos sutartyje sumą, kai kažkas jam grąžins skolą. Tačiau, kaip minėjo, A. V. duodavo kažkiek pinigų, tačiau jie visi buvo įnešami į UAB „Lelija“ kaip nuomos už patalpas mokestis (mėnesinis mokestis buvo 30 000 Lt). A. V., kai buvo pasirašyta minėta paskolos sutartis, nors ir nebuvo UAB „Propaganda Pub“ darbuotoju, užsiimdavo visais įmonės finansais, t.y. pats mokėjo patalpų nuomos mokestį, kiek žino, per banką. Tačiau UAB „Propaganda Pub“ su finansiniais sunkumais nesusitvarkė ir 2008 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Lelija“ uždarė klubą, t.y. pakeitė spynas ir negalėjo į jį patekti, nors nuomos sutartis nebuvo nutraukta. Nuo to laiko UAB „Propaganda Pub“ veiklos nevykdo, veikla oficialiai yra sustabdyta, A. S. yra atleistas iš direktoriaus pareigų. Kadangi 280 000 Lt paskola realiai suteikta nebuvo, tai akivaizdu, kad A. V. ir nereikalavo jos grąžinti. Tačiau, kaip minėjo, A. V. finansiškai buvo prisidėjęs prie UAB „Propaganda Pub“ gelbėjimo, t.y. mokėjo nuomos mokestį, atsiskaitydavo su tiekėjais ir kt., tai gali teigti, kad paskolą išmokėdavo dalimis. Be to, A. V. pats užsiimdavo ir prižiūrėdavo UAB „Propaganda Pub“ veiklą(b.l.41-43,1t.)

24Liudytojo L. L. 2013-08-22 parodymais(b.l. 45-47,1t.), kurie iš esmės analogiški 2013-04-09 apklausos metu duotiems parodymams.

25Rašytine bylos medžiaga nustatyta:

262013-04-25 apžiūros protokolu(b.l.1-5,2 t.) nustatyta, kad dalyvaujant Vilniaus apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų skyriaus tyrimų grupės specialistei G. K. atlikta UAB „Drei grupė“ dokumentų apžiūra. Atlikus apžiūrą specialistė pateikė išvadą, kad apžiūrai pateikta UAB „Drei grupė“, įmonės kodas 300532390, kasos knyga (272):

27-nuo 2006-02-01 iki 2006-12-31 (Lt), kasos likutis pagal kasos knygą 2006-12-29 83945,63Lt (11 kasos knygos lapas);

28-nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 (EUR), kasos likutis (EUR) pagal kasos knygą 2007-02-27 0,00 Lt (1 kasos knygos lapas);

29-nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 (Lt), kasos likutis pagal kasos knygą 2007 m. gruodžio 29 dienai kasoje užfiksuotas 196908,72 Lt (12 kasos knygos lapas).

30Pagal 2007 metų, apžiūrai pateiktą, kasos knygą ir įrašus kasos knygoje nustatyta, kad nuo 2007-02-05 kasoje likutis dienos pradžiai užfiksuotas 83945,63 Lt, per laikotarpį nuo 2007-02-05 iki 2007-07-02 bendrovė neturėjo įplaukų, išlaidos (darbuotojams darbo užmokesčio išmokėjimui) sudarė 18138, 46 Lt. 2007-07-02 kasos likutis dienos pradžiai užfiksuotas 65807,17 Lt (83945,63-18138,46).

31Per laikotarpį nuo 2007-07-02 iki 2007-12-29 UAB „Drei grupė“ kasos knygoje (atspausdintoje kompiuteriniu būdu) užfiksuoti duomenys apie piniginių lėšų judėjimą, kurioje nurodyta, kad bendrovė turėjo 159229,68 Lt įplaukų ir 28128,13 Lt išlaidų. Kasos knygoje 2007 metų yra 14 įrašų dėl atskaitingų asmenų avanso 159229,68 Lt (5000 +20000 +20000 +20000 +1735 +20000 +20000 +20000 +7210 +16460 +1340 +6720 +64,68 +700) grąžinimo, tai sudaro 100% visų įplaukų į kasą. Laikotarpiu nuo 2007-09-28 iki 2007-10-31 A. V. vardu pagal 4 kasos pajamų orderius buvo įforminta įmoka 80000 Lt grynųjų pinigų į kasą, V. M. vardu pagal 3 kasos pajamų orderius buvo įforminta įmoka 47200 Lt grynųjų pinigų į kasą.

32Apžiūrai pateikta 2007 m. UAB „Drei grupė“ Didžioji knyga ir visų buhalterinių sąskaitų apyvartos žiniaraščiai, patikrinimo metodu specialistė ištyrė pateiktą, bandomajame balanse, sąskaitą 2435 „Atskaitingi asmenys“ 07/01/01- 07/12/31(spausdintas 2008-11-26). Su atskaitingais asmenimis apskaitoje UAB „Drei grupė“ sąskaitų plane skirtos analitinės sąskaitos: 2435-1 A. V., 2435-10 E. K., 2435-4 V. M., 2435-5 A. P., 2435-6 T. M., 2435-7 R. P..

33Pagal atskaitingų asmenų įrašus žiniaraštyje „2435 Atskaitingi asmenys“ įsiskolinimas 2007-01-01 sudarė 3560,39 Lt, nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 atskaitingiems asmenims buvo išmokėta iš viso 484070,94 Lt, nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 atskaitingi asmenys atsiskaitė iš viso už 451777,98 Lt, iš to skaičiaus atskaitingi asmenys (A. V., E. K., V. M., A. P., T. M., R. P.) grąžino į kasą 159229,68 Lt avanso. Apžiūrai pateiktas 2007 metų balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, sąskaitų aktyvumo ataskaita nepasirašyta UAB „Drei grupė“ vadovo.

34Apžiūrai pateiktas vienas lapas kasos knygos 2008 metų (sausio- rugpjūčio mėn.).

35Pagal 2008 metų kasos knygos(sausio- rugpjūčio mėn.) įrašus, 2008-01-01 likutis kasoje dienos pradžiai užfiksuotas 196908,72 Lt (kuris susidarė dėl aukščiau išvardintų atskaitingų asmenų avansų grąžinimų- 159229,68 Lt). 2008 m. vasario 25 dienos pabaigai kasos likutis užfiksuotas 17807,81 Lt.

36Pagal kasos knygos įrašus ir kasos pirminius dokumentus nustatyta, kad kasoje užpajamuota:

372008-01-02 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-013 1198 Lt (iš A. B. avanso grąžinimas),

382008-02-11 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-014 41100 Lt (iš UAB „Šura ir KO“ avanso grąžinimas),

392008-02-12 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-015 57000 Lt ( akcininko A. V. suteikta paskola),

402008-02-25 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-016 2600,60 Lt (iš Marijos A. S. pagal sutartį Nr.08-0211) iš viso pajamos sudarė 101899,10 Lt.

41Iš viso išlaidos sudarė 281000, 01 Lt:

422008-01-24 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KIO 08-01 1000,01 Lt (E. K. galutinis atsiskaitymas),

432008-02-25 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KIO 08-02 280000 Lt (UAB „Propaganda PUB“ direktoriui A. S. paskola).

44Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-1-00809-12 yra 2013-03-21 įtariamojo A. S. apklausos protokolas, kuriame jis parodė, kad konkrečios dienos neatsimenu, tačiau gali būti 2008 m. vasario mėn. Linas į klubą atnešė kažkokius popierius ir liepė pasirašyti. Aš ir pasirašiau, tačiau tikrai nežinojau, ką pasirašinėju. Tik po dokumentų pasirašymo Linas man pasakė, kad jeigu kažkas klaus dėl pinigų, aš turėčiau sakyti, kad paėmėme paskolą, t.y. UAB „Propaganda PUB“. Paskola buvo apie 200000 Lt. Tačiau minėtos pinigų sumos aš niekada nemačiau, man tie pinigai išmokėti nebuvo.<...> UAB „Propaganda PUB“ antspaudų niekada neturėjau. Taip pat, man tapus UAB „Propaganda PUB“ direktoriumi, buhalterinės apskaitos dokumentų aš nemačiau <...>.

45Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateikta 2008 m. vasario 25 d. UAB „Drei grupė“ (paskolos davėjas) paskolos sutartis (be numerio) su UAB „Propaganda PUB“ (paskolos gavėjas) įmonės kodas 300514093, pagal kurią UAB „Drei grupė“ suteikia paskolos gavėjui 280000 Lt paskolą. Pagal šią sutartį paskolos gavėjas įsipareigojo mokėti paskolos davėjui 48 (keturiasdešimt aštuoni) procentų dydžio metines palūkanas, kurios turi būti mokamos kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Paskolos grąžinimo terminas 2008 m. rugpjūčio 31d.

46Pateiktame UAB „Drei grupė“ 2008 m. gruodžio 31 d. balanse suteikta paskola UAB „Propaganda PUB“ 280 000 Lt įrašyta į balanso eilutę B. TUMPALAIKIS TURTAS II.3 Kitos gautinos sumos straipsnyje. Balansas pasirašytas direktoriaus A. V. (2 priedas).

47Inventorizacijos dokumentų, patvirtinančių pinigų likučio finansinių metų pabaigai (2006-12-31, 2007-12-31 ir 2008-12-31), nepateikta. Atlikti kasmetinę viso turto ir įsipareigojimų inventorizaciją privalo visos įmonės, rengiančios finansinių ataskaitų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas. Įstatymo 15 straipsnyje nurodyta, kad apskaitos duomenys (kuriais remiantis sudaromos finansinės ataskaitos) pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacija atliekama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17d. įsakymu Nr.370 patvirtintas Inventorizacijos taisykles.

48Pagal 2008 metų kasos knygos įrašus, 2008-01-01 likutis kasoje dienos pradžiai užfiksuotas 196908,72 Lt (kuris susidarė dėl aukščiau išvardintų atskaitingų asmenų avansų grąžinimų- 159229,68 Lt). Tačiau pagal tyrimui pateiktus dokumentus nėra galimybės nustatyti, kiek ir ar realiai grynųjų pinigų buvo kasoje, kadangi kasos inventorizacijos akto tarp UAB „ Drei grupė“ dokumentų nepateikta. UAB „Drei grupė“ įmonės piniginių lėšų apskaita tvarkoma nesivadovaujant kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.179, 29 p. kur nustatyta, kad „<...> pinigai inventorizuojami pagal Inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3d. nutarimu Nr.719 (Žin.,1999, Nr.50-1622; 2004, Nr.109-4084).

49Pagal kasos knygą kasos likutis 2008 m. vasario 25 dienos pabaigai užfiksuotas 17807,81 Lt. Apžiūrai pateiktas 2008 metų (sausio-rugpjūčio mėn.) kasos knygos vienas lapas. (b.l. 1-5,2t.).

502014-04-16 specialisto išvada Nr. 5-1/57 “Dėl UAB „Drei grupė“ ūkinės finansinės veiklos“ nustatyta, kad pagal tyrimui pateiktą 2007-12-31 balansą bei bendrovės buhalterinės apskaitos registrus bendrovės einamojo mokumo koeficientas buvo 1,19 (878 842 Lt trumpalaikis turtas/735 651 Lt trumpalaikiai įsipareigojimai) t.y. UAB „Drei grupė“ 2007 metais buvo moki, nes bendrovė trumpalaikiu turtu galėjo padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

51Pagal tyrimui pateiktus UAB „Drei grupė“ sąskaitų registrus bei pelno (nuostolio ataskaitas) bendrovės veiklos rezultatai buvo: 2007 m. – 265 429 Lt pelnas, 2008 m. – 718 127 nuostolis.Tyrimui pateiktų UAB „Drei grupė“ pelno (nuostolio) ataskaitų bei bendrovės pardavimų apskaitos registrų duomenimis 2008 metais pardavimo pajamos sumažėjo 2,7 karto (1 569 279/573 687). /.../Pagal tyrimui pateiktą UAB „Drei grupė“ 2008-01-01 – 2008-12-31 laikotarpio Pelno (nuostolio) ataskaitą bendrovės pardavimo pajamos buvo – 573 687 Lt, o pardavimų savikaina – 930 554 Lt. Tokiu būdu bendrovės „Drei grupė“ paslaugų bei prekių pardavimo savikaina viršijo pardavimo pajamas 356 867 Lt (930 554 Lt - 573 687 Lt) ir dėl to bendrovė patyrė 356 867 Lt nuostolį. Dėl bendrovės „Drei grupė“ trumpalaikio turto sumažėjimo 2008 metais bendrovės trumpalaikio turto neužteko padengti trumpalaikių įsipareigojimų t.y įmonė tapo nemoki, jos einamojo mokumo koeficientas 2008-12-31 buvo 0,45 (349 785 Lt trumpalaikis turtas/783 680 Lt trumpalaikiai įsipareigojimai). Pagal tyrimui pateiktą UAB „Drei grupė“ 2008-12-31 balansą bendrovės 2008 metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 783 680 Lt, tačiau bendrovė, turėdama 349 785 Lt trumpalaikio turto nesumažino bendrovės įsipareigojimų o pagal 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartį įformino 280 000 Lt paskolą UAB „Propaganda Pub“.Tyrimui pateikto UAB „Drei grupė“ 2009 m. kovo 31 d. balanso duomenimis bendrovės einamojo mokumo koeficientas buvo 0,44. UAB „Drei grupė“ nemoki, nes trumpalaikio turto 349 780 Lt nepakanka padengti trumpalaikių 789 448 Lt įsipareigojimų nurodytų balanse.

52Pagal tyrimui pateiktus UAB „Drei grupė“ 2007 m. apskaitos dokumentus bei 2007-12-31 finansinę atskaitomybę įmonės pardavimo pajamos buvo – 1 569 278,62 Lt, o 2007-01-01 – 2007-12-31 laikotarpio veiklos rezultatas – 327 685,43 Lt grynojo pelno (6,7 priedai). UAB „Drei grupė“ 2007 m. buvo moki, jos einamojo mokumo koeficientas - 1,19 (878 842 Lt trumpalaikis turtas/735 651 Lt trumpalaikiai įsipareigojimai) t.y. UAB „Drei grupė“ 2007 metais trumpalaikiu turtu galėjo padengti trumpalaikius įsipareigojimus.Pagal tyrimui pateiktus atsargų, paslaugų bei pirktos prekės skirtos parduoti nurašymo aktus bei bendrovės „Drei grupė“ apskaitos registrus buvo nurašyta atsargų, paslaugų bei prekių skirtų parduoti iš viso už 752 919,18 Lt (632 940,77 Lt+119 978,41 Lt).

53Nurašymo aktuose nebuvo įvardintos PVM sąskaitos faktūros, kur atliekant darbus buvo panaudotos nurašomos medžiagos ar paslaugos, todėl tyrimo metu nebuvo galima nustatyti ar 2008 m. pagrįstai buvo nurašytos medžiagos ir paslaugos. Tokiu būdu, tvarkant UAB „Drei grupė“ buhalterinę apskaitą, buvo pažeistas 2001 metų lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12-to straipsnio 1-os dalies reikalavimas „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais..< > Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.“

54Pagal tyrimui pateiktą UAB „Drei grupė“ 2008-01-01 – 2008-12-31 laikotarpio Pelno (nuostolio) ataskaitą bendrovės pardavimo pajamos buvo – 573 687 Lt, o pardavimų savikaina – 930 554 Lt. Tokiu būdu bendrovės „Drei grupė“ paslaugų bei prekių pardavimo savikaina viršijo pardavimo pajamas 356 867 Lt (930 554 Lt - 573 687 Lt) ir dėl to bendrovė patyrė 356 867 Lt nuostolį.

55Dėl bendrovės „Drei grupė“ trumpalaikio turto sumažėjimo 2008 metais bendrovės trumpalaikio turto neužteko padengti trumpalaikių įsipareigojimų t.y įmonė tapo nemoki, jos einamojo mokumo koeficientas pagal 2008-12-31 balansą buvo 0,45 (349 785 Lt trumpalaikis turtas/783 680 Lt trumpalaikiai įsipareigojimai).

56Tyrimui pateikta 2008 metų vasario 25 d. paskolos sutartis, kurioje UAB „Drei grupė“, atstovaujama direktoriaus A. V., suteikė UAB „Propaganda Pub“ 280 000 Lt paskolą (23 priedas). Pagal tyrimui pateiktą UAB „Drei grupė“ 2008 m. balansą bendrovės 2008 metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 783 680 Lt, tačiau bendrovė, turėdama 349 785 Lt

57trumpalaikio turto, nesumažino bendrovės įsipareigojimų o pagal 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartį suteikė 280 000 Lt paskolą UAB „Propaganda Pub“.

58Tyrimui pateikti tik 2007 m. sausio 1 d. – 2008 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpio UAB „Drei grupė“ kasos dokumentai. Pagal pateiktus bendrovės „Drei grupė“ kasos dokumentus“ kasos likutis 2006 m. gruodžio 29 d. buvo 83 945,63 Lt (27 priedas). Pagal tyrimui pateiktus UAB ‚Drei grupė“ 2007 m. kasos dokumentus 2007 m. sausio mėnesį kasoje nebuvo vykdomos piniginės operacijos. Tyrimui pateiktoje UAB „Drei grupė“ 2007 metų kasos knygoje bei kasos pajamų orderiuose užfiksuota iš viso 159 229,68 Lt pajamų. Pagal 2007 m. kasos dokumentus bei bendrovės „Drei grupė“ buhalterinės apskaitos registrus viso piniginės lėšos buvo atskaitingų asmenų grąžinti avansai.

59Pagal tyrimui pateiktą AB „Swedbankas“ banko informaciją apie UAB „Drei grupė“ sąskaitas banke bei tyrimui pateiktus bendrovės banko sąskaitų registrus bendrovėje darbuotojai turėjo banko korteles, kuriomis atsiskaitydavo su tiekėjais bei pirkdavo reikiamas gamybai paslaugas bei prekes. Atsiskaitymai su tiekėjais buvo atliekami grynais pinigais nuimtais iš banko kortelės arba tiesiogiai atsiskaitoma banko kortele. /.../Tyrimui pateiktų UAB „Drei grupė“ apskaitos registrų duomenimis darbuotojų gaunamų piniginių lėšų panaudojimas bei atsiskaitymai buvo užfiksuojami darbuotojo banko kortelės sąskaitos apskaitos registre bei atskaitingo asmens registruose ir avansinėje apyskaitoje.

60UAB „Drei grupė“ kasoje bei kasos išlaidų orderiuose 2007 metais užfiksuota iš viso 46 266,59 Lt išlaidų, iš jų: 42 916,66 Lt išmokėtas darbo užmokestis, 3 349,84 Lt –išmokėta atsiskaitymams atskaitingiems asmenims. Bendrovės „Drei grupė“ 2008 m. sausio – rugpjūčio kasoje užfiksuotas 2008 m. sausio 1 d. 196 908,72 Lt likutis.

61Pagal tyrimui pateiktus bendrovės „Drei grupė“ kasos dokumentus 2008 m. sausio mėnesį kasoje buvo užfiksuotos 1 198 Lt gautos iš pirkėjų pajamos ir užfiksuotos 1 000,01 Lt išlaidos darbo užmokesčiui. Tyrimui pateiktoje UAB „Drei grupė“ kasos knygoje užfiksuota, kad 2008 m. vasario 1 d. pradžioje kasoje buvo 197 107,21 Lt. Pagal tyrimui pateiktus kasos dokumentus 2008 m. vasario mėn. bendrovės kasoje buvo užfiksuotos iš viso 100 700,60 Lt pajamos, iš jų: - 2008-02-11 kasos pajamų orderis DGK Nr. 07-014 – 41 100 Lt UAB „Šura ir Ko“ avanso grąžinimas. Pasirašė direktorius L. L.; - 2008-02-12 kasos pajamų orderis DGK Nr. 07-015 – 57 000 Lt akcininko A. V. paskola; - 2008-02-25 kasos pajamų orderis DGK Nr. 07-016 – 2 600,60 Lt pagal sutartį Nr. 08-0211 Marija A. S..

62Pagal tyrimui pateiktus UAB „Drei grupė“ kasos dokumentus kasoje 2008 m. vasario 25 d. iš viso buvo užfiksuotas 297 807,81 Lt likutis.

63Tyrimui pateikta tik Marijos A. S. sutartis. A. V. paskolos sutartis bei UAB „Šura ir ko“ sutartis su UAB „Drei grupė“ tyrimui nepateikta.

64Tyrimui pateikta UAB „Drei grupė“ VMI pateikta forma Nr. FR0711 „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas“, kurioje nurodyta, kad bendrovei A. V. 2008 m. vasario 12 d. suteikė 57 000 Lt paskolą. Tyrimui pateikta forma Nr. FR0711, kuri užpildyta tik 2010 m. birželio 14 d.

65Pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti dėl kokios priežasties buvo įforminta A. V. 57 000 Lt paskola, kai kasos dokumentų duomenimis tuo metu (2008 m. vasario 24 d.) kasoje buvo užfiksuotas 238 207,21 Lt kasos likutis.

66Tyrimui pateiktame 2007 m. gruodžio 15 d. UAB „Drei grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokole Nr. 07-02 užfiksuota, kad bendrovė suteiks UAB „Propaganda pub“ 280 000 Lt paskolą su 48% metinių palūkanų norma. UAB „Drei grupė“ direktorius A. V. ir UAB „Propaganda pub“ direktorius A. S. 2008 m. vasario 25 d. pasirašė paskolos sutartį dėl bendrovei „Propaganda pub“ 280 000 Lt paskolos suteikimo su 48% metinių palūkanų norma. Paskolos sutarties 5-ame punkte nurodyta, kad paskolos turi būti grąžinta iki 2008 metų rugpjūčio 31 d. UAB „Drei grupė“ 2008 m. sausio-rugpjūčio mėnesių kasos knygoje ir 2008 m. vasario 25 d. kasos išlaidų orderyje Nr. KIO-08-02 užfiksuotas 280 000 Lt išmokėjimas UAB „Propaganda pub“.

67Tyrimui nepateikti UAB „Drei grupė“ kasos inventorizacijos aktai.

68UAB „Drei grupė“ buvęs direktorius 2013 m. balandžio 30 d. įtariamojo apklausos metu teigė, kad UAB „Audita“ tvarkant apskaitą, pavėluotai gaudavo sudarytus balansus, todėl niekaip negalėjo sukontroliuoti likučio didėjimo, kadangi buvo tokių atvejų, kad pinigai atskaitingiems asmenims pirkti išmokėti buvo, tačiau tai pateisinančių dokumentų į apskaitą įtraukta nebuvo. Matė, kad su laiku kasoje auga grynųjų pinigų kiekis ir norėjo tinkamai sutvarkyti visą įmonės apskaitą, tačiau, per labai trumpą laiką iškėlus bankroto bylą, nespėjo apskaitoje atvaizduoti grynų pinigų nebuvimą. Tam, kad pateisinti bendrovės grynų pinigų trūkumą, buvo nuspręsta pateisinti minėtą trūkumą, pasirašant su UAB „Propaganda pub“ paskolos sutartį 280 000 Lt, kadangi būtent toks likutis atsispindėjo apskaitoje. A. V. 2013 m. spalio 17 d. apklausos protokole tvirtino, kad apskaitą tvarkė nuo pat įmonės įsteigimo, t.y. nuo 2006-02-02. UAB „Audita“ reikalavo visų pirminių dokumentų, t.y. visas operacijas patvirtinančius dokumentus, Kadangi daug užsakymų buvo vykdoma be dokumentų, todėl laiku negalėjo pateikti UAB „Audita“ visos apskaitos. Tokiu būdu UAB „Drei grupė“ apskaitoje nebuvo fiksuojamos visos ūkinės finansinės operacijos ir tuo buvo pažeistas 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6-to straipsnio 2-os dalies reikalavimas „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“

69Buvęs UAB „Drei grupė“ direktorius A. V. 2013 m. balandžio 30 d. ir spalio 17 d. įtariamojo apklausos metu (ikiteisminio tyrimo medžiaga) teigė, kad daugelis užsakymų buvo vykdoma be dokumentų, darbuotojams buvo duodami pinigai atsiskaitymams, tačiau apskaitą tvarkančiai UAB „Audita“ dokumentai nebuvo pateikiami. A. V. 2013 m. balandžio 30d. apklausos metu teigė, kad „tam kad pateisinti bendrovės grynų pinigų trūkumą, buvo nuspręsta pateisinti minėtą trūkumą, pasirašant su UAB „Propaganda pub“ paskolos sutartį 280 000 Lt., kadangi būtent toks likutis atsispindėjo apskaitoje.“ Tokiu būdu UAB „Drei grupė“ apskaitoje nebuvo fiksuojamos visos ūkinės finansinės operacijos ir tuo buvo pažeistas 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6-to straipsnio 2-os dalies reikalavimas „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“

70Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 8,9,10, ir 11 straipsnių nuostatomis 2009 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė UAB „Drei grupė“ bankroto bylą.

71Tyrimui pateikta tik UAB „Drei grupė“ iki 2008 rugpjūčio 31 d. kasos dokumentai, todėl tyrimo metu negalima nustatyti koks kasos likutis buvo 2009 m. kovo 16 d. Pagal tyrimui pateiktus 2008 metų UAB „Drei grupė“ apskaitos registrus ir kasos dokumentus UAB „Drei grupė“ kasoje 2008 m. rugpjūčio 1 d. buvo 3 724,52 Lt likutis, rugpjūčio mėnesį grąžinta 15,89 Lt darbo užmokesčio ir 2008 m. rugpjūčio mėnesį 91,62 Lt – išmokėta atskaitingiems asmenims bei 3 648,75 – išmokėtas darbo užmokestis. UAB „Drei grupė“ kasos knygoje bei kasos apskaitos registre užfiksuotas 2008 m. rugpjūčio mėnesio pabaigos 0 Lt likutis.

72Tyrimui pateikta UAB „Drei grupė“ ir UAB „Propaganda pub“ 2008 m. vasario 25 d. pasirašyta paskolos sutartis, kurioje nurodyta, kad UAB „Drei grupė“ suteikia UAB ‚Propaganda pub“ 280 000 Lt paskolą iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. su 48% metinėmis palūkanomis. Tyrimui pateiktas UAB „Drei grupė“ 2008 m. vasario 25 d. kasos išlaidų orderis Nr. KIO 08-02, kuriame užfiksuotas 280 000 Lt paskolos mokėjimas UAB „Propaganda pub“. Kasos išlaidų orderyje ties nuoroda „įmonės vadovas“ parašas yra ir ties UAB „Propaganda pub“ direktoriaus A. S. pavarde parašas yra. UAB „Drei grupė“ 2008 m. vasario mėnesio apskaitos registre „Suteiktos paskolos“ (sąskaita 1630) ir 2008 metų vasario mėnesio balanse užfiksuota 280 000 Lt paskola. Tyrimui pateiktame 2008 m. gruodžio 31 d. trumpalaikio turto sąraše užfiksuota 280 000 Lt paskola UAB „Propaganda pub“.

73Pagal tyrimui pateiktą 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartį UAB „Drei grupė“ suteikė 280 000 Lt paskolą UAB „Propaganda pub“ iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. su 48% metine palūkanų norma. Tyrimui pateiktoje UAB „Drei grupė“ 2008 m. sausio-rugpjūčio mėnesių kasos knygoje bei bendrovės 2008 m. vasario 25 d. kasos išlaidų orderyje Nr. KIO 08-02 užfiksuotos 280 000 Lt kasos išlaidos.

74UAB „Drei grupė“ buvęs direktorius A. V. 2013 m. balandžio 30 d. įtariamojo apklausos metu ir UAB „Propaganda pub“ buvęs konsultantas L. L. 2013 m. balandžio 9 d. liudytojo apklausos metu teigė, kad pagal 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartį ir 2008 m. kasos išlaidų orderį Nr. KIO 08-02 UAB „Propaganda pub“ pinigai išmokėti nebuvo.

75Tyrimo metu įvertinus pateiktus UAB „Drei grupė“ dokumentus ir įtariamojo A. V. bei liudytojo L. L. pateiktą informaciją apie 280 000 Lt paskolos mokėjimą ir fiksavimą kasos dokumentuose pagal tikrovės neatitinkantį dokumentą t.y. kasos išlaidų orderį Nr. KIO 08-02 mėn. 2008 m. vasario mėn. buhalterinės apskaitos registruose buvo įrašyti duomenys apie realiai neįvykusias ūkines operacijas, kurios iškreipė duomenis apie bendrovės turtą ir įsipareigojimus, tuo bendrovė „Drei grupė“ pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. nuostatą, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“ ir 13 str. 3 d. nuostatą – „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus <...>“.

76Tyrimui pateiktoje 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartyje dėl UAB „Drei grupė“ 280 000 Lt suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Propaganda pub“ 1-ame punkte nurodyta, kad už paskolos naudojimąsi nustatoma 48% metinės palūkanos, kurios turi būti mokamos kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Tokiu būdu UAB „Propaganda pub“ privalėjo kas mėnesį mokėti UAB „Drei grupė“ 11 200 Lt palūkanas.

77Tyrimui pateiktuose UAB „Drei grupė“ 2008-03-01 – 2009-03-31 laikotarpio banko sąskaitų išrašuose, kasos dokumentuose bei apskaitos registruose nėra užfiksuoti „Propaganda pub“ palūkanų už paskolą mokėjimai.

78Tyrimui pateiktoje 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartyje dėl UAB „Drei grupė“ 280 000 Lt suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Propaganda pub“ 5-ame punkte nurodyta, kad paskola turi būti grąžinta iki 2008 m. rugpjūčio 31 d., pervedant pinigus į paskolos davėjo sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Hansabankas“ arba sumokant grynais.

79Tyrimui pateiktuose UAB „Drei grupė“ kasos dokumentuose ir atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios banke AB „Hansabankas“ išrašuose nėra užfiksuota UAB „Propaganda pub“ lėšų įnešimo arba pervedimo.

80Pagal tyrimui pateiktą Valstybinės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas informaciją ir FNTT Centrinės informacinės sistemos (FCIS) duomenimis UAB „Drei grupė“ 2007 ir 2008 metais Juridinių asmenų registrui balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų nepateikė. UAB „Drei grupė“ metinių finansinių ataskaitų už 2007 ir 2008 metus VĮ Registrų centrui nepateikė, todėl daroma išvada, kad UAB „Drei grupė“ pažeidė Akcinių bendrovių 2000-07-13 įstatymo Nr. VIII-1835 58 str. 3 d. nuostatas.

81Pagal tyrimui pateiktus atsargų bei paslaugų nurašymo aktus bendrovė „Drei grupė“ 2008 m. gruodžio mėnesį nurašė atsargų bei paslaugų iš viso už 632 940,77 Lt. Taip pat bendrovėje pagal nurašymo aktus buvo nurašytos prekės perpardavimui iš viso už 119 978,41 Lt bei ilgalaikio turto už 10 039,28 Lt. Minėtuose medžiagų, paslaugų bei prekės pardavimui nurašymo aktuose nurodyta, kad medžiagos panaudotos gamybos darbams, o paslaugos atliktos vykdant gamybos darbus. Nurašymo aktuose nėra įvardintos PVM sąskaitos faktūros, kur atliekant darbus buvo panaudotos nurašomos medžiagos ar paslaugos. Tokiu būdu, tvarkant UAB „Drei grupė“ buhalterinę apskaitą, buvo pažeistas 2001 metų lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12-to straipsnio 1-os dalies reikalavimas „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais..< > Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.“

82UAB „Drei grupė“ buvęs direktorius A. V. 2013 m. spalio 17 d. apklausos protokole tvirtino, kad „..daug užsakymų buvo vykdoma be dokumentų, todėl laiku negalėjau pateikti UAB „Audita“ visos apskaitos.“ Tokiu būdu UAB „Drei grupė“ apskaitoje nebuvo fiksuojamos visos ūkinės finansinės operacijos ir tuo buvo pažeistas 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6-to straipsnio 2-os dalies reikalavimas „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.“

83Tyrimo metu įvertinus pateiktus UAB „Drei grupė“ dokumentus ir įtariamojo A. V. bei liudytojo L. L. pateiktą informaciją apie 280 000 Lt paskolos mokėjimą ir fiksavimą kasos dokumentuose pagal tikrovės neatitinkantį dokumentą t.y. kasos išlaidų orderį Nr. KIO 08-02 mėn. 2008 m. vasario mėn. buhalterinės apskaitos registruose buvo įrašyti duomenys apie realiai neįvykusias ūkines operacijas, kurios iškreipė duomenis apie bendrovės turtą ir įsipareigojimus, tuo bendrovė „Drei grupė“ pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. nuostatą, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“ ir 13 str. 3 d. nuostatą – „Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus <...>“.

84Dėl nustatytų pažeidimų tyrimo metu nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „Drei grupė“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2007-01-01 – 2009-03-16 laikotarpį.

85Pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį „Už buhalterinių įrašų teisingumą atsako vyriausiasis buhalteris.“ UAB „Drei grupė“ buhalterinę apskaitą nuo 2006 m. gruodžio 1 d. tvarkė UAB „Audita“. Tyrimui nepateikti duomenys iki kada tvarkė apskaitą UAB „Audita“. Buvęs UAB „Drei grupė“ direktorius 2013 balandžio 30 d. įtariamojo apklausos protokole teigė, kad jis susipyko su UAB „Audita“ ir vėliau apskaitą tvarkė pats, tačiau apklausos protokole nenurodyta nuo kada(b.l.13-109,2t.).

86Iširtų įrodymų pagrindu, kurie papildo vienas kitą ir neprieštarauja tarpusavyje, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis A. S. būdamas UAB „Propaganda Pub“, direktoriumi, laikotarpiu nuo 2008-02-21 iki 2012-09-11, veikdamas kartu su bendrininku A. V., padėjo pagaminti 2008-02-25 paskolos sutartį, kurioje buvo surašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, iš anksto žinodamas, kad 81 093,60 EUR (280 000 Lt) paskola jam nebus suteikta, savo parašu ir UAB „Propaganda Pub“ antspaudu patvirtino minėtos paskolos sutarties turinį bei savo parašu patvirtino 2008-02-25 kasos išlaidų orderį Nr. K10 08-02, t.y. jis padėjo pagaminti netikrą ir suklastoti tikrą dokumentą, padarydamas UAB „Drei grupė“ didelę žalą.

87Nors kaltinamajame akte A. S. padėjimas pagaminti netikrą dokumentą – paskolos sutartį ir padėjimas suklastoti tikrą dokumentą – kasos išlaidų orderį buvo inkriminuota kaip dvi atskiros veikos, tačiau teismas vertina, kad A. S. pirmiau nurodytas veikas padarė turėdamas vieningą sumanymą (vieningą tyčią), dėl to šios veikos kvalifikuotinos kaip viena tęstinė nusikalstama veika, numatyta LR BK 24 str. 6 d., 300 str. 3 d.

88Šią teismo išvadą patvirtina tai, kad tokiais jo veiksmais žala padaryta tai pačiai įmonei UAB „Drei grupė“, veiksmai laiko atžvilgiu vienas nuo kito nenutolę, padaryti analogišku būdu ir aplinkybėmis, ir kasos išlaidų orderio pasirašymas yra neatsiejamai susijęs su pačios paskolos pasirašymo aplinkybėmis.

89Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolusių, analogišku būdu ir aplinkybėmis padarytų veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010, 2K-7-48/2012 ir kt.).

90Bausmės skyrimas

91Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.

92Ištyrus kaltinamojo asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis A. S. nusikalstamos veikos darymo metu buvo teistas vieną kartą, nuosprendžio priėmimo metu teistas du kartus, baustas administracine tvarka.

93Kaltinamojo A. S. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Lengvinančia jo atsakomybę aplinkybe pripažįstama tai, kad jis pripažino savo kaltę ir dėl padaryto gailisi (LR BK 59 str.1 d. 2 p.). Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta LR BK 300 str. 3 d., yra apysunkis tyčinis nusikaltimas (LR BK 11 str.4 d.).

94Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, į LR BK 54 str. nuostatas, į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam už nusikalstamą veiką skirtina laisvės atėmimo bausmė.

95Kadangi byla buvo išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, todėl, sutinkamai su Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu, kuri bendrintina LR BK 63 str. 9 d. pagrindu su 2013-01-15 nuosprendžiu paskirta bausme dalinio sudėjimo būdu. Be to, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, taikytinas LR BK 75 str., esant pakankamam pagrindui manyti, kad bausmės tikslai ir paskirtis bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismas vertina ir tas aplinkybes, kad nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė būdamas tuo metu teistas tik vieną kartą, prieš priimant 2013-01-15 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendį.

96Dėl išlaidų

97Byloje Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė teismui prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos A. S. išlaidų priteisimo. Kaltinamajam A. S. gynėjas šioje byloje buvo koordinatoriaus parinktas ir teismo paskirtas LR BPK 51 str. 1 d. 7 p. pagrindu, t.y. pripažinus gynėjo dalyvavimą būtinu. LR BPK 51 str. 3 d. numatyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos dėl būtino gynėjo dalyvavimo, atsižvelgiant į įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo turtinę padėtį, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus, gali būti išieškotos į valstybės biudžetą. Teismas atsižvelgęs į šias Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas sprendžia, kad išlaidos už kaltinamajam A. S. suteiktą antrinę teisinę pagalbą iš nuteistojo neišieškotinos.

98Ekstradicijos išlaidos

99Kaltinamajame akte kaip proceso išlaidos yra nurodomos pagal Europos arešto orderį perimto A. S. konvojavimo iš Vokietijos Federacinės Respublikos į Lietuvos Respubliką išlaidos – 2 372,58 Eur ( b.l.88-91,3 t.).

100Pagal LR BPK 103 str. 6 p. proceso išlaidas sudaro ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. Ekstradicijos išlaidos yra išlaidos, atsiradusios dėl kaltinamojo A. S. pargabenimo iš Vokietijos Federacinės Respublikos į Lietuvos Respubliką pagal Europos arešto orderį. Teismas vertina, kad šios išlaidos atsirado dėl kaltinamojo A. S. sąmoningų veiksmų. Pastarajam 2013-03-21 nutarimu (b.l.125,3t.) buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jam buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą. Tačiau vėlesnio baudžiamojo proceso metu A. S. šaukiamas pas ikiteisminio tyrimo pareigūną neatvykdavo. Taigi jis žinodamas apie vykstantį baudžiamąjį procesą, kuriame buvo pripažintas įtariamuoju, pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo. 2015-04-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi jam kardomoji priemonė buvo pakeista į suėmimą. Jo atžvilgiu byloje buvo išduotas Europos arešto orderis, A. S. sulaikytas Vokietijos Federacinėje Respublikoje, po to perduotas Lietuvai ir vykdant perdavimą Policijos departamento lėšomis buvo pargabentas į Lietuvą.

101Bylos duomenys patvirtina, kad ekstradicijos išlaidas sąlygojo pats kaltinamasis. Šios išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis, nes jos atsirado dėl konkrečioje baudžiamojoje byloje vykdytų būtinų procesinių veiksmų (Lietuvos Respublikos BPK 103 str. 1 d. 6p.), jos priteistinos iš kaltinamojo A. S. (Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d.).

102Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308 str.,

Nutarė

103A. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d., 300 str. 3 d. d. ir nuteisti laisvės atėmimu dvejiems metams.

104Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir laikyti A. S. nuteistu laisvės atėmimu vieneriems metams keturiems mėnesiams.

105Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d. paskirtąją bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2013-01-15 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir nustatyti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams aštuoniems mėnesiams.

106Vadovaujantis LR BK 75 str. 1-3 d., paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį :

107- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo,

108-nevartoti psichiką veikiančių medžiagų;

109-dirbti arba būti registruotam darbo biržoje.

110Į bausmės laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo 2015 m. rugsėjo 9 d. iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. 2015-12-10 bei pagal 2013-01-15 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu atliktą bausmę.

111Paleisti A. S. iš suėmimo teismo posėdžių salėje.

112Priteisti iš A. S. proceso išlaidas, susijusias su jo ekstradicijos išlaidomis – 2 372,58 Eur( du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt du eurus 58 eurocentus)(b.l.88-91,3t.) Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naudai.

113Kardomąją priemonę – iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirti rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

114Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymų dėl išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu kaltinamajam A. S., netenkinti.

115Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. 1)2011-11-03-Kupiškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 300... 4. 2)2013-01-15-Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 183... 5. kaltinamas pagal LR BK 24 str. 6 d., 300 str. 3 d., 24 str. 6 d., 300 str. 3... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. A. S. būdamas UAB „Propaganda Pub“, įmonės kodas 300514093, registruotos... 8. tęsdamas nusikalstamą veiką, A. S. būdamas UAB „Propaganda Pub“,... 9. Šiais savo veiksmais A. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 10. Kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino visiškai, parodė, kad įvykiai buvo... 11. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. S., kurio parodymai teisme paskelbti... 12. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. S. dar parodė, kad jis buvo formalus... 13. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. S. taip pat parodė, kad žinojo, jog... 14. Kadangi kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino visiškai, padaryta nusikalstama... 15. Kaltinamojo A. S. kaltė įvykdžius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas... 16. A. V., kurio atžvilgiu 2014-12-22 priimtas apkaltinamasis nuosprendis,... 17. A. V. papildomais parodymais, kad UAB „Drei grupė“ apskaitą tvarkė UAB... 18. 2014-12-22 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu A. V. pripažintas kaltu... 19. Liudytojo B. V. parodymais, kad 2009-03-16 Vilniaus apygardos teismas,... 20. Liudytojo B. V. papildomais parodymais, kad analizuojant UAB „Drei grupė“... 21. Liudytojos Valerijos V. V. parodymais, kad 2006-02-02 jos sūnus A. V.... 22. Liudytojo D. P. parodymais, kad 5 metus gyvena Žemaičių g. 21-26,... 23. Liudytojo L. L. 2013-04-09 parodymais, kad nuo 2007 m. balandžio mėn. iki... 24. Liudytojo L. L. 2013-08-22 parodymais(b.l. 45-47,1t.), kurie iš esmės... 25. Rašytine bylos medžiaga nustatyta:... 26. 2013-04-25 apžiūros protokolu(b.l.1-5,2 t.) nustatyta, kad dalyvaujant... 27. -nuo 2006-02-01 iki 2006-12-31 (Lt), kasos likutis pagal kasos knygą... 28. -nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 (EUR), kasos likutis (EUR) pagal kasos knygą... 29. -nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 (Lt), kasos likutis pagal kasos knygą 2007 m.... 30. Pagal 2007 metų, apžiūrai pateiktą, kasos knygą ir įrašus kasos knygoje... 31. Per laikotarpį nuo 2007-07-02 iki 2007-12-29 UAB „Drei grupė“ kasos... 32. Apžiūrai pateikta 2007 m. UAB „Drei grupė“ Didžioji knyga ir visų... 33. Pagal atskaitingų asmenų įrašus žiniaraštyje „2435 Atskaitingi... 34. Apžiūrai pateiktas vienas lapas kasos knygos 2008 metų (sausio- rugpjūčio... 35. Pagal 2008 metų kasos knygos(sausio- rugpjūčio mėn.) įrašus, 2008-01-01... 36. Pagal kasos knygos įrašus ir kasos pirminius dokumentus nustatyta, kad kasoje... 37. 2008-01-02 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-013 1198 Lt (iš A. B. avanso... 38. 2008-02-11 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-014 41100 Lt (iš UAB „Šura... 39. 2008-02-12 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-015 57000 Lt ( akcininko A. V.... 40. 2008-02-25 pagal kasos pajamų orderį DGK Nr.07-016 2600,60 Lt (iš Marijos A.... 41. Iš viso išlaidos sudarė 281000, 01 Lt:... 42. 2008-01-24 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KIO 08-01 1000,01 Lt (E. K.... 43. 2008-02-25 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KIO 08-02 280000 Lt (UAB... 44. Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-1-00809-12 yra 2013-03-21 įtariamojo A. S.... 45. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pateikta 2008 m. vasario 25 d. UAB „Drei... 46. Pateiktame UAB „Drei grupė“ 2008 m. gruodžio 31 d. balanse suteikta... 47. Inventorizacijos dokumentų, patvirtinančių pinigų likučio finansinių... 48. Pagal 2008 metų kasos knygos įrašus, 2008-01-01 likutis kasoje dienos... 49. Pagal kasos knygą kasos likutis 2008 m. vasario 25 dienos pabaigai... 50. 2014-04-16 specialisto išvada Nr. 5-1/57 “Dėl UAB „Drei grupė“... 51. Pagal tyrimui pateiktus UAB „Drei grupė“ sąskaitų registrus bei pelno... 52. Pagal tyrimui pateiktus UAB „Drei grupė“ 2007 m. apskaitos dokumentus bei... 53. Nurašymo aktuose nebuvo įvardintos PVM sąskaitos faktūros, kur atliekant... 54. Pagal tyrimui pateiktą UAB „Drei grupė“ 2008-01-01 – 2008-12-31... 55. Dėl bendrovės „Drei grupė“ trumpalaikio turto sumažėjimo 2008 metais... 56. Tyrimui pateikta 2008 metų vasario 25 d. paskolos sutartis, kurioje UAB... 57. trumpalaikio turto, nesumažino bendrovės įsipareigojimų o pagal 2008 m.... 58. Tyrimui pateikti tik 2007 m. sausio 1 d. – 2008 m. rugpjūčio 31 d.... 59. Pagal tyrimui pateiktą AB „Swedbankas“ banko informaciją apie UAB „Drei... 60. UAB „Drei grupė“ kasoje bei kasos išlaidų orderiuose 2007 metais... 61. Pagal tyrimui pateiktus bendrovės „Drei grupė“ kasos dokumentus 2008 m.... 62. Pagal tyrimui pateiktus UAB „Drei grupė“ kasos dokumentus kasoje 2008 m.... 63. Tyrimui pateikta tik Marijos A. S. sutartis. A. V. paskolos sutartis bei UAB... 64. Tyrimui pateikta UAB „Drei grupė“ VMI pateikta forma Nr. FR0711... 65. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti dėl kokios priežasties... 66. Tyrimui pateiktame 2007 m. gruodžio 15 d. UAB „Drei grupė“ neeilinio... 67. Tyrimui nepateikti UAB „Drei grupė“ kasos inventorizacijos aktai.... 68. UAB „Drei grupė“ buvęs direktorius 2013 m. balandžio 30 d. įtariamojo... 69. Buvęs UAB „Drei grupė“ direktorius A. V. 2013 m. balandžio 30 d. ir... 70. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 8,9,10,... 71. Tyrimui pateikta tik UAB „Drei grupė“ iki 2008 rugpjūčio 31 d. kasos... 72. Tyrimui pateikta UAB „Drei grupė“ ir UAB „Propaganda pub“ 2008 m.... 73. Pagal tyrimui pateiktą 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartį UAB „Drei... 74. UAB „Drei grupė“ buvęs direktorius A. V. 2013 m. balandžio 30 d.... 75. Tyrimo metu įvertinus pateiktus UAB „Drei grupė“ dokumentus ir... 76. Tyrimui pateiktoje 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartyje dėl UAB „Drei... 77. Tyrimui pateiktuose UAB „Drei grupė“ 2008-03-01 – 2009-03-31 laikotarpio... 78. Tyrimui pateiktoje 2008 m. vasario 25 d. paskolos sutartyje dėl UAB „Drei... 79. Tyrimui pateiktuose UAB „Drei grupė“ kasos dokumentuose ir... 80. Pagal tyrimui pateiktą Valstybinės įmonės Registrų centras Vilniaus... 81. Pagal tyrimui pateiktus atsargų bei paslaugų nurašymo aktus bendrovė... 82. UAB „Drei grupė“ buvęs direktorius A. V. 2013 m. spalio 17 d. apklausos... 83. Tyrimo metu įvertinus pateiktus UAB „Drei grupė“ dokumentus ir... 84. Dėl nustatytų pažeidimų tyrimo metu nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB... 85. Pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį „Už buhalterinių įrašų... 86. Iširtų įrodymų pagrindu, kurie papildo vienas kitą ir neprieštarauja... 87. Nors kaltinamajame akte A. S. padėjimas pagaminti netikrą dokumentą –... 88. Šią teismo išvadą patvirtina tai, kad tokiais jo veiksmais žala padaryta... 89. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje tęstine pripažįstama tokia... 90. Bausmės skyrimas... 91. Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus... 92. Ištyrus kaltinamojo asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis A. S. nusikalstamos... 93. Kaltinamojo A. S. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 94. Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, į LR BK 54 str. nuostatas, į... 95. Kadangi byla buvo išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą,... 96. Dėl išlaidų... 97. Byloje Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė... 98. Ekstradicijos išlaidos ... 99. Kaltinamajame akte kaip proceso išlaidos yra nurodomos pagal Europos arešto... 100. Pagal LR BPK 103 str. 6 p. proceso išlaidas sudaro ir kitos išlaidos, kurias... 101. Bylos duomenys patvirtina, kad ekstradicijos išlaidas sąlygojo pats... 102. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308... 103. A. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 104. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti... 105. Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d. paskirtąją bausmę dalinio sudėjimo būdu... 106. Vadovaujantis LR BK 75 str. 1-3 d., paskirtos bausmės vykdymą atidėti... 107. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 108. -nevartoti psichiką veikiančių medžiagų;... 109. -dirbti arba būti registruotam darbo biržoje.... 110. Į bausmės laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo 2015 m.... 111. Paleisti A. S. iš suėmimo teismo posėdžių salėje.... 112. Priteisti iš A. S. proceso išlaidas, susijusias su jo ekstradicijos... 113. Kardomąją priemonę – iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirti rašytinį... 114. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymų dėl... 115. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo...