Byla 2K-307/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Egidijaus Bieliūno, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Vytauto Masioko, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorei A. Japertienei, gynėjui advokatui J. Burneikiui, nuteistajam D. D., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 29 d. nuosprendžio, kuriuo pakeistas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nuosprendis.

2Nuteistojo D. D. nusikalstamos veikos dėl svetimo D. K. Lietuvos Respublikos piliečio paso panaudojimo kvalifikuotos pagal BK 302 straipsnio 1 dalį kaip vienas tęstinis nusikaltimas ir paskirtas laisvės atėmimas trejiems metams.

3Nusikalstamos veikos dėl apgaulės būdu pagrobto ir pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą kvalifikuotos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį kaip vienas tęstinis nusikaltimas ir paskirtas laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams.

5Panaikinta nuosprendžio dalis, kuria panaikintas D. D. nuosavybės teisių apribojimas į 1000,06 Lt ir šie pinigai pripažinti nusikaltimo padarymo įrankiu bei konfiskuoti.

6Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo ir gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

8Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nuosprendžiu D. D. buvo nuteistas laisvės atėmimu pagal:

9BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6 d., 12.30 val.) – dvejiems metams šešiems mėnesiams.

10BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6 d., 12.30 val.) – dvejiems metams.

11BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6 d., 18.45 val.) – dvejiems metams devyniems mėnesiams.

12BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6 d., 18.45 val.) – dvejiems metams trims mėnesiams.

13BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8 d., 12.30 val.) – trejiems metams.

14BK 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8 d., 12.30 val.) – dvejiems metams šešiems mėnesiams.

15BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8 d., 15.45 val.) – trejiems metams.

16BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8 d., 15.45 val.) – trejiems metams.

17Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams.

18D. D. panaikintas nuosavybės teisių apribojimas į 1000,06 Lt, šie pinigai pripažinti nusikaltimo padarymo įrankiu bei konfiskuoti, perduodant į valstybės pajamas.

19D. D. buvo nuteistas už tai, kad:

202006 m. kovo 6 d., 12.30 val., veikdamas su dviem nenustatytais bendrininkais, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Šiauliuose iš nenustatyto asmens įgijo D. K. Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. ,,duomenys neskelbtini“, jį laikė, gabeno iki V. Degučio įmonės „Viata“ parduotuvės, esančios Šiauliuose, Tilžės g. 68-1, ten šį pasą realizavo pateikdamas pardavėjui M. Garuckui, siekdamas apgaule sudaryti D. K. vardu išperkamosios nuomos sutartį, taip pasikėsino savo naudai įgyti svetimą turtą – 5300 Lt vertės televizorių „Samsung“, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes pardavėjas atsisakė sudaryti išperkamosios nuomos sutartį ir parduoti televizorių.

212006 m. kovo 6 d., apie 18.45 val., veikdamas su dviem nenustatytais bendrininkais, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Šiauliuose iš nenustatyto asmens įgijo D. K. pasą, jį laikė, gabeno iki UAB “Stevija” parduotuvės, esančios Šiauliuose, Tilžės g. 33, ten šį pasą panaudojo pateikdamas parduotuvės darbuotojai R. Naunikaitei, siekdamas apgaule sudaryti D. K. vardu išperkamosios nuomos sutartį, taip pasikėsino savo naudai įgyti svetimą turtą – prekių, kurių bendra vertė 5000 Lt, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes parduotuvės darbuotoja negalėjo sudaryti sutarties ir parduoti prekių.

222006 m. kovo 8 d., apie 12.30 val., veikdamas su vienu nenustatytu bendrininku, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Šiauliuose, Tilžės gatvėje, iš nenustatyto asmens įgijo D. K. pasą, jį laikė, gabeno iki UAB “Topo centras” parduotuvės, esančios Šiauliuose, Pramonės g. 6, ten šį pasą panaudojo pateikdamas parduotuvės darbuotojai J. Vaškienei. Tokiu būdu apgaule sudarė D. K. vardu išperkamosios nuomos sutartį Nr. ŠTP6030805P ir taip savo naudai įgijo svetimą turtą – 4564,08 Lt vertės nešiojamą kompiuterį HP ZV6253EA A64 3200/Win, padarydamas UAB “Snoro lizingas” 4564,08 Lt turtinę žalą.

232006 m. kovo 8 d., apie 15.45 val., veikdamas su dviem nenustatytais bendrininkais, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Šiaulių rajone, Kuršėnuose, tiksliai nenustatytoje vietoje įgijo D. K. pasą, jį laikė, gabeno iki D. Gaudiešiaus įmonės parduotuvės “Techasas”, esančios Kuršėnuose, Vilniaus g. 3, ten šį pasą panaudojo pateikdamas pardavėjui A. Petraičiui, siekdamas apgaule sudaryti D. K. vardu išperkamosios nuomos sutartį, taip pasikėsino savo naudai įgyti svetimą turtą – 2299 Lt vertės nešiojamą kompiuterį AS3004NLC S31/40/256/ COMBO LINUX, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes pardavėjui pastebėjus apgaulę buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

24Apeliacinės instancijos teismas savo sprendimą D. D. padarytas nusikalstamas veikas kvalifikuoti kaip tęstines motyvavo tuo, kad visas veikas siejo vieningas sumanymas – sukčiavimo būdu įsigyti kuo daugiau prekių pasinaudojus svetimu pasu, taigi nusikaltimą jis vykdė turėdamas vieningą tyčią. Teisėjų kolegija nuosprendyje konstatavo, kad kai kaltininkas, panaudodamas tą patį svetimą dokumentą ir turėdamas vieningą sumanymą, per trumpą laiko tarpą apgaulės būdu kelis kartus įgyja svetimą turtą, tokia veika yra tęstinė ir kvalifikuojama kaip BK 302 ir 182 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų idealioji sutaptis. Todėl padarytas veikas laikė vienos nusikalstamos veikos sudėtinėmis dalimis, nes buvo siekiama vieningo rezultato.

25Be to, šis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė BK 72 straipsnio nuostatas, todėl nepagrįstai konfiskavo iš D. D. išimtus 1000,06 Lt, nes iš jo žalos atlyginimui priteista 4564,08 Lt., tačiau nenustatyta, kad jis, realizavęs pasisavintą svetimą turtą, gavo didesnę naudą, nei priteistas civilinis ieškinys.

26Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 29 d. nuosprendį pakeisti.

27Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria pakeistas Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nuosprendis ir D. D. veikos pagal BK 302 straipsnio l dalį ir 182 straipsnio l dalį kvalifikuotos kaip tęstinės, paliekant šioje dalyje pirmosios instancijos teismo nuteistojo veikų kvalifikavimą, paskirtas bausmes ir galutinę subendrintą bausmę.

28Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 72 straipsnio 2 dalies l punkto taikymo panaikinimo, paliekant pirmosios instancijos teismo paskirtą 1000,06 Lt konfiskavimą.

29Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, kvalifikuodamas veikas kaip tęstines, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Šioje byloje nustatyta, kad nusikaltimai buvo padaryti per 4 kartus sukčiavimo būdu, kartu panaudojant svetimą dokumentą: tris kartus buvo kėsintasi pasisavinti svetimą turtą ir vieną kartą pasisavintas svetimas turtas, tačiau visais atvejais turtas priklausė skirtingiems savininkams, nusikaltimai padaryti skirtingose vietose – trys Šiauliuose, vienas Kuršėnuose, skirtingu laiku ir byloje nenustatyta, kad visus nusikaltimus sietų vieningas sumanymas. D. D. kiekvienu atveju turėjo tikslą užvaldyti tik tą konkretų turtą, į kurį kėsinosi. Jis veikė tiesiogine tyčia ir žinojo, kokį turtą nori įsigyti. Tik baigus nusikalstamą veiką, ar dėl nuo jo valios nepriklausančių priežasčių nutrūkus pavojingam kėsinimuisi, D. D. kildavo mintis toliau daryti nusikaltimus ir jis pradėdavo naują nusikalstamą veiką.

30Taip pat kasatorius nurodo, kad neteisingai panaikintas BK 72 straipsnio 2 dalies l punkto taikymas iš nuteistojo paimtiems pinigams. Pirmosios instancijos teismas teisingai konfiskavo pinigus, kuriuos pagrįstai pripažino nusikaltimo (sukčiavimo) padarymo priemone. Bylos aplinkybės patvirtina, kad nusikaltimų darymui buvo naudojami pinigai – sumokama pradinė įmoka už prekę, t. y. jie buvo priemone nusikaltimams daryti. Pinigai buvo paimti iš D. D. sulaikius jį kėsinantis padaryti paskutinį nusikaltimą, šie pinigai būtų buvę panaudoti sumokėti pradinę įmoką. Tai, kad 1000 Lt D. D. yra gavęs iš nenustatytų bendrininkų, kaip priemonę nusikaltimui daryti – pradinei įmokai sumokėti, patvirtino pats įtariamasis. Dėl šios priežasties pinigai negali būti vertinami kaip gauti iš nusikalstamos veikos.

31Kasacinis skundas tenkintinas. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis naikintinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32Dėl veikų kvalifikavimo pagal BK 302 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį kaip nusikaltimų daugeto

33BK 63 straipsnio, reglamentuojančio bausmės skyrimą už kelias nusikalstamas veikas, 10 dalyje pasisakyta apie tęstinę nusikalstamą veiką, tačiau jos turinys detaliau neaprašytas. Pabrėžiamas bausmės skyrimui svarbus momentas: nelaikoma, kad asmuo padarė kelias veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Esant tokiai įstatymo formuluotei didelę svarbą įgauna baudžiamojo įstatymo aiškinimas, atskleidžiantis tęstinės nusikalstamos veikos esmę, atkreipiantis dėmesį į tuos kriterijus, pagal kuriuos įmanoma atskirti pavienę tęstinę nusikalstamą veiką nuo realios nusikalstamų veikų sutapties. Susiklosčiusioje teismų praktikoje tęstine nusikalstama veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, kiekvienas iš kurių, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko, grobiant turtą iš to paties šaltinio, padarant žalą tam pačiam savininkui ir t. t.

34Apeliacinės instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, nusikalstamas veikas kvalifikuodamas kaip nusikaltimų daugetą, nenurodė jokių motyvų, o tik konstatavo, kad jos pagal BK 302 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį kvalifikuotos teisingai. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas dėl nusikaltimų daugeto ir paneigia apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad visas veikas siejo vieningas sumanymas.

35Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme D. D. atsisakė duoti parodymus ir prašė vadovautis ikiteisminio tyrimo pabaigoje duotais jo parodymais. Šie D. D. parodymai kaip tik ir patvirtina, kad jis su bendrininkais kiekvieną kartą veikė tiesiogine apibrėžta tyčia – žinojo, kokį turtą nori įsigyti ir siekė užvaldyti konkretų turtą. Kiekvieną kartą bendrininkai su D. D. sumanydavo daryti kitą nusikaltimą ir jie pradėdavo naują nusikalstamą veiką. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės – objektyvieji požymiai patvirtina, jog buvo padarytos keturios atskiros nusikalstamos veikos (trys pasikėsinimai sukčiauti ir vienas baigtas sukčiavimas, panaudojant svetimą pasą), nes: turtas priklausė skirtingiems savininkams, nusikaltimo dalyką sudarė skirtingos prekės, nusikaltimai padaryti skirtingose vietose, skirtingu laiku, be to, nenustatyta, kad visus nusikaltimus sietų vieningas nuteistojo ir jo bendrininkų sumanymas. Taigi nepaisant to, kad visų keturių veikų padarymas turi tam tikrų bendrų bruožų, šiuo konkrečiu atveju juos nusveria visuma šioms veikoms būdingų skirtumų. Todėl pirmosios instancijos teismas D. D. nusikalstamas veikas teisingai kvalifikavo kaip idealią jų sutaptį (BK 302 straipsnio 1 dalis ir 182 straipsnio 1 dalis) bei realią nusikaltimų sutaptį. Taigi šis teismas D. D. padarytoms nusikalstamoms veikoms baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai.

36Dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo

37BK 72 straipsnio 2 dalyje ir jos 1 punkte nustatyta, kad konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Teismas privalo konfiskuoti perduotus kaltininkui ar jo bendrininkui nusikalstamai veikai padaryti pinigus ar kitus materialią vertę turinčius daiktus. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nenustatytas nusikaltimo bendrininkas davė D. D. 1000 Lt pradinei įmokai sumokėti už apgaule norimą įsigyti kompiuterį, todėl šiuos bei kratos metu pas D. D. rastus pinigus, pagrįstai pripažino nusikaltimo padarymo priemone ir konfiskavo. Šią pirmosios instancijos teismo išvadą patvirtina bylos duomenys: apklausiamas įtariamuoju D. D. parodė, kad 1000 Lt gavo iš nenustatytų bendrininkų pradinei įmokai sumokėti. Apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad 1000 Lt D. D. gavo iš nusikalstamos veikos. Taigi pirmosios instancijos teismas BK 72 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas pritaikė tinkamai.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

39Panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 29 d. nuosprendį D. D. baudžiamojoje byloje ir palikti galioti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nuosprendį be pakeitimų.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Nuteistojo D. D. nusikalstamos veikos dėl svetimo D. K. Lietuvos Respublikos... 3. Nusikalstamos veikos dėl apgaulės būdu pagrobto ir pasikėsinimo pagrobti... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 5. Panaikinta nuosprendžio dalis, kuria panaikintas D. D. nuosavybės teisių... 6. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 8. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nuosprendžiu D. D. buvo... 9. BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6 d., 12.30 val.) –... 10. BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6... 11. BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6 d., 18.45 val.) –... 12. BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 6... 13. BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8 d., 12.30 val.) –... 14. BK 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8 d., 12.30 val.) –... 15. BK 302 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8 d., 15.45 val.) –... 16. BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį (veika padaryta 2006 m. kovo 8... 17. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi,... 18. D. D. panaikintas nuosavybės teisių apribojimas į 1000,06 Lt, šie pinigai... 19. D. D. buvo nuteistas už tai, kad:... 20. 2006 m. kovo 6 d., 12.30 val., veikdamas su dviem nenustatytais bendrininkais,... 21. 2006 m. kovo 6 d., apie 18.45 val., veikdamas su dviem nenustatytais... 22. 2006 m. kovo 8 d., apie 12.30 val., veikdamas su vienu nenustatytu bendrininku,... 23. 2006 m. kovo 8 d., apie 15.45 val., veikdamas su dviem nenustatytais... 24. Apeliacinės instancijos teismas savo sprendimą D. D. padarytas nusikalstamas... 25. Be to, šis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 26. Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo... 27. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria pakeistas Šiaulių rajono apylinkės... 28. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 72 straipsnio 2 dalies l punkto taikymo... 29. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, kvalifikuodamas veikas... 30. Taip pat kasatorius nurodo, kad neteisingai panaikintas BK 72 straipsnio 2... 31. Kasacinis skundas tenkintinas. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis... 32. Dėl veikų kvalifikavimo pagal BK 302 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1... 33. BK 63 straipsnio, reglamentuojančio bausmės skyrimą už kelias nusikalstamas... 34. Apeliacinės instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad pirmosios... 35. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme D. D. atsisakė duoti parodymus... 36. Dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo... 37. BK 72 straipsnio 2 dalyje ir jos 1 punkte nustatyta, kad konfiskuojamas tik tas... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 4... 39. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...