Byla e2-9436-776/2016
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui Š. P. dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Nordecum“ prašo priteisti iš atsakovo Š. P. 579,24 Eur skolą, 11,58 Eur sutarties sudarymo mokestį, 144,81 Eur palūkanas, 100,78 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 19,00 Eur žyminį mokestį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovės ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai – įteikti 2016-09-22 atsakovo motinai. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2014-11-03 tarp ieškovės UAB „Nordecum“ ir atsakovo Š. P. buvo pasirašyta vartojimo kredito sutartis Nr. SP 199423, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 579,24 Eur kreditas 180 dienų terminui. Atsakovas įsipareigojo sumokėti 11,58 Eur sutarties sudarymo mokestį ir suteiktą kreditą grąžinti bei mokėti 87,46 procentų metines palūkanas. Ieškovė sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai – suteikė atsakovui kreditą, tuo tarpu atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė – sutarties sudarymo mokesčio nesumokėjo, kredito negrąžino ir palūkanų nesumokėjo, todėl iš atsakovo priteistinas 579,24 Eur kreditas, 11,58 Eur sutarties sudarymo mokestis ir 144,81 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2014-11-04 iki 2015-05-02.

7Sutarties 8.3. punkte numatyta, kad sutartinių įmokų pavėluoto mokėjimo atvejais kredito gavėjas nuo pradelstos sumokėti sumos privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Šiuo pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 100,78 Eur delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2015-05-03 iki 2016-01-31 (už 274 dienas).

8Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovei) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (0,05 proc.) paskaičiuoti net už 274 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 66,21 Eur, paskaičiuojant už 180 dienų, ir tai teismo vertinimu, yra adekvatu padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, todėl ieškovei iš atsakovo priteistini 66,21 Eur delspinigiai. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, atsakovas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovas privalo ieškovei mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 801,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-19) iki teismo sprendimo įvykdymo.

10Ieškinį ieškovė pateikė elektroninio ryšio priemonėmis ir sumokėjo 19,00 Eur žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovės naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies. Priešingas aiškinimas pažeistų ieškovės teisėtą interesą gauti jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris pagal ieškinio reikalavimo paskolos sumą ir priteistiną sumą nesikeičia (CPK 93 str. 4 d.).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo Š. P., a. k. ( - ), ieškovei UAB „Nordecum“, kodas 302535232, 579,24 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 24 ct) skolą, 11,58 Eur (vienuolikos eurų 58 ct) sutarties sudarymo mokestį, 144,81 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų 81 ct) palūkanas, 66,21 Eur (šešiasdešimt šešių eurų 21 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 801,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 19 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,00 Eur (devyniolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai