Byla 2S-51-553/2013
Dėl iškeldinimo iš buto

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-10-04 nutarties, kuria nutarta sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovei G. S. (G. S.) dėl iškeldinimo iš buto.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškeldinti atsakovę iš buto, esančio (duomenys neskelbtini), kurį ieškovas įsigijo 2012-05-10 iš varžytynių.

5Atsakovė pateikė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-4822-155/2012 ir bus užbaigtas ikiteisminis tyrimas. Atsakovė nurodė, kad dėl jai neteisėtai priskaičiuotų skolų, dėl kurių iš jos įvykdytas išieškojimas, pradėtas ikiteisminis tyrimas ir paduoti prašymai dėl proceso atnaujinimo. Nesant bent vienos iš dviejų iš atsakovės priteistų skolų (pagal kurias įvykdytas išieškojimas) nebūtų susidariusios Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos sumos, kurią viršijus galima išieškoti iš gyvenamojo būsto.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-10-04 priėmė nutartį sustabdyti civilinę bylą iki Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. A2-4822-155/2012 įsiteisės teismo procesinis sprendimas, kuriuo išspręstas G. S. prašymas dėl proceso atnaujinimo. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-09-27 nutartimi, priimta byloje Nr. A2-4822-155/2012, į nurodytos bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu įtraukė A. K.. Civilinėje byloje, kurioje priimtas atsakovės pareiškimas atnaujinti procesą, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-10-08 sprendimu už akių iš atsakovės G. S. ieškovui UAB „Vilniaus energija“ priteista 2 808,89 Lt skolos už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2009-07-31. Teismas sprendė, kad vien tik ikiteisminio tyrimo pradžia (dar neiškėlus baudžiamosios bylos), neteikia pagrindo sustabdyti šią civilinę bylą CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintu pagrindu. Teismas vertino, kad vien tik prašymo atnaujinti procesą priėmimas neteikia pagrindo CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintam privalomam civilinės bylos sustabdymui. Proceso atnaujinimas nurodytoje byloje ar netgi atsakovės prašymo patenkinimas, t. y. 2009-10-08 sprendimo už akių panaikinimas savaime nereikštų turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo (panaikinimo) ir todėl neteiktų savaime pagrindo sustabdyti šią civilinę bylą. Kita vertus, šioje byloje nagrinėjami santykiai yra tiesiogiai susiję su atsakovės teisės į būstą netekimu ir šios teisės netekimą atsakovė aktyviai siekia nuginčyti inicijuodama ikiteisminį tyrimą bei proceso atnaujinimą išnagrinėtose civilinėse bylose. Pagal kasacinio teismo praktiką, nuginčijus turto pardavimo iš varžytynių aktą, sprendžiama dėl restitucijos taikymo, t. y. nagrinėjamu atveju atsakovės kitose civilinėse bylose pradėti veiksmai (taip pat ikiteisminių tyrimų inicijavimas), galiausiai gali baigtis jos nuosavybės teisių į butą, iš kurio atsakovę reikalaujama iškeldinti, atkūrimu. Todėl teismas sprendė, kad atsakovės prašymo atnaujinti procesą priėmimas civilinėje byloje Nr. A2-4822-155/2012 yra pakankamas pagrindas sustabdyti šią civilinę bylą (CPK 164 straipsnio 4 punktas). Teismas iš dalies sutiko su ieškovo išsakytais argumentais, kad bylos sustabdymas reiškia jo konstitucinės teisės į nuosavybę suvaržymą (sustabdo šios ieškovo teisės gynimo procesą), tačiau teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė siekia apginti taip pat konstitucinę savo teisę į būstą. Taip pat teismas iš dalies sutiko su ieškovo argumentais, jog jam tenka rizika dėl šiuo metu atsakovės (ne)mokamų (komunalinių) mokesčių už naudojimąsi butu tinkamą mokėjimą, tačiau teismas pažymėjo, kad materialiosios ir proceso teisės normos įtvirtina pakankamą ieškovo, kaip buto savininko, teisių apsaugą atsakovės, kaip buto faktinės naudotojos, atžvilgiu (b. l. 76-77).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-10-04 nutartį dėl bylos sustabdymo ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už atskirojo skundo surašymą. Nurodo, kad:

 1. Nagrinėjamoje byloje dėl atsakovės iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos teismas fakultatyvųjį civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančias teisės normas taikė dėl kitos bylos, kurioje atsakovė prašo atnaujinti procesą dėl skolos priteisimo. Teismas nenurodė, koks tarp bylų yra tiesioginis teisinis ryšys. Net ir atnaujinus procesą ir atmetus UAB „Vilniaus energija“ ieškinį, turto pardavimo iš varžytinių aktas nebūtų nuginčytas ir ieškovo nuosavybės teisės į šį turtą nebūtų paneigtos. Nėra jokio pagrindo teigti, kad įsiteisėjus minėtam teismo sprendimui, jame nustatyti faktai savo teisine galia turės įrodomąją ar prejudicinę teisinę reikšmę būsimam teismo procesiniams sprendimui nagrinėjamoje byloje, todėl civilinės bylos sustabdymas yra nepagrįstas. Bylų iš esmės nesieja joks tiesioginis teisinis ryšys.
 2. Teismo nutartis dėl sustabdymo yra aiškiai nemotyvuota, nepagrįsta, pažeidžianti CPK 2 straipsnio reikalavimus, padedanti atsakovei vilkinti iškeldinimo procesą.
 3. Nei pradėtas ikiteisminis tyrimas, nei atsakovės pateiktas prašymas atnaujinti procesą nesudaro teisinio pagrindo taikyti restitucijos ir turto grąžinti atsakovei, todėl šie veiksmai negali baigtis turto grąžinimu atsakovei.
 4. Civilinėje byloje Nr. A2-4822-155/2012 procesas nėra atnaujintas, todėl šioje stadijoje netgi nėra pagrindo teigti, kad kita byla yra nagrinėjama ir kad priimtas joje sprendimas gali turėti nors kokią įtaką bylos baigčiai. Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, iš atsakovė buvo priteista 3 458,91 Lt skola. Be šios bylos UAB „Vilniaus energija“ buvo išieškotoja skolininkės G. S. atžvilgiu dar dvejose bylose: Nr. 2-337-631/2008 – 7 301,06 Lt, VB7-10354/10 – 1 540,94 Lt. Įsiskolinimai šiose bylose nėra ginčijami, todėl įsiskolinimo dydis neturi jokios reikšmės iškeldinimo procesui ir nesudaro pagrindo teigti, kad sumažinus įsiskolinimo dydį, turtas grįžtų G. S. nuosavybėn (b. l. 81-83).

8Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir 2012-10-04 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

 1. Atsakovė prašė teismo sustabdyti bylos nagrinėjimą atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-9627-130/2009, viena kurios pagrindu buvo įvykdytos varžytinės, kurių pasėkoje ieškovas tapo atsakovės būsto savininku. Kitu atveju atsakovės skolos nebūtų sudariusios CPK 663 straipsnio 3 dalyje nustatytos sumos, kurią viršijus galima išieškoti iš atsakovės gyvenamo būsto. Šioje byloje nustatytos aplinkybės galimai sudarys pagrindą atnaujinti ir kitos bylos nagrinėjimą, kurioje atsakovei nepagrįstai buvo priskaičiuotos ir priteistos skolos. Šią aplinkybę iš dalies patvirtinta ir pradėtas ikiteisminis tyrimas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje, kurio metu aiškinamasi skolų atsakovei priskaičiavimo pagrįstumas ir teisėtumas. Minėtose bylose priėmus atsakovei palankius sprendimus, būtų nustatyti prejudiciniai faktai ir šios bylos sprendimo vykdymas būtų apsunkintas arba neįmanomas, nes restitucija taptų neįmanoma.
 2. Ieškovas deklaratyviai cituoja kasacinio teismo praktiką ir nenurodo, kokias praktikos suformuotas taisykles teismas pažeidė. Teismas pasinaudojo diskrecijos teise ir sustabdė bylos nagrinėjimą.
 3. Ieškovas neturi jokios teisės ir pagrindo analizuoti atsakovė teisės į proceso atnaujinimą įgyvendinimo pagrindų ir sąlygų (b. l. 90-91).
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjamos bylos atveju apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančias procesines teisės normas.

10Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

11Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą vadovaujantis CPK 164 straipsnio 4 punktu. CPK 164 straipsnio 4 punkte nustatyta teismo teisė sustabdyti bylą, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Taip įstatymu suteikta teismui teisė spręsti konkrečiu bylos atveju, t. y. nekonkretizuojant visų galimų bylos sustabdymo atvejų, ar reikalinga sustabdyti bylos nagrinėjimą. Fakultatyvusis bylos sustabdymas yra galimas esant tiek dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimui, tiek teismo iniciatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008; 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009). Visais atvejais CPK 164 straipsnio 4 punkte įtvirtinta teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 straipsnis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

12Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą iškeldinti atsakovę iš buto, kurį ieškovas įsigijo 2012-05-10 iš varžytynių. Atsakovė savo prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, be kita ko, argumentavo aplinkybe, kad ji kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-9627-130/2009, kurioje išnagrinėtas ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinys atsakovei G. S. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas per laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2009-07-31, taip pat ir kiti reikalavimai. Atsakovės prašymas atnaujinti procesą buvo priimtas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šioje byloje nagrinėjami santykiai yra tiesiogiai susiję su atsakovės teisės į būstą netekimu ir šios teisės netekimą atsakovė aktyviai siekia nuginčyti inicijuodama ikiteisminį tyrimą bei proceso atnaujinimą išnagrinėtose civilinėse bylose. Pagal kasacinio teismo praktiką, nuginčijus turto pardavimo iš varžytynių aktą, sprendžiama dėl restitucijos taikymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2012; 2012-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2012), t. y. nagrinėjamu atveju atsakovės kitose civilinėse bylose pradėti veiksmai galiausiai gali baigtis jos nuosavybės teisių į butą, iš kurio atsakovę reikalaujama iškeldinti, atkūrimu. Atsižvelgiant į bylos faktinę situaciją, siekiant teisingo bylos išnagrinėjimo, egzistuoja būtinumas šią civilinę bylą sustabdyti iki Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. A2-4822-155/2012 įsiteisės teismo procesinis sprendimas, kuriuo bus išspręstas G. S. prašymas dėl proceso atnaujinimo. Pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas bylą, teisiškai pagrįstai taikė CPK 164 straipsnio 4 punktą.

13Be to, pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismo taip pat nurodė, jog bylos sustabdymas reiškia ieškovo konstitucinės teisės į nuosavybę suvaržymą, tačiau atsakovė siekia apginti taip pat konstitucinę savo teisę į būstą, be to, nors ieškovui tenka rizika dėl šiuo metu atsakovės (ne)mokamų (komunalinių) mokesčių už naudojimąsi butu tinkamą mokėjimą, tačiau materialiosios ir proceso teisės normos įtvirtina pakankamą ieškovo, kaip buto savininko, teisių apsaugą atsakovės, kaip buto faktinės naudotojos, atžvilgiu. Tokiu būdu priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas vertino, ar procesinis sprendimas sustabdyti bylą nepažeis abiejų ginčo šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CPK 3 straipsnis), kas taip pat reiškia įvertinimą, ar bylos sustabdymas yra pateisinamas proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu.

14Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apelianto argumentus, atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjama byla sustabdyta ne CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, t. y. kai tarp bylų egzistuoja prejudicinis ryšys, o CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, kai teismas pripažįsta, jog bylą būtina sustabdyti, todėl argumentai dėl bylų tarpusavio prejudicinės galios nebuvimo neturi teisinės reikšmės.

15Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

16Tokiu būdu teismas sprendžia, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-10-04 nutartis paliktina nepakeista.

17Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

18Apelianto A. K. atskirąjį skundą atmesti.

19Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-10-04 nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai