Byla 2-1532/2012
Dėl jo įrašymo į bankrutuojančios akcinės bendrovės „Iglus“ kreditorių sąrašą nagrinėjimas, priimtos civilinėje bankroto byloje Nr. B2-413-544/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria sustabdytas nurodyto pareiškėjo prašymo dėl jo įrašymo į bankrutuojančios akcinės bendrovės „Iglus“ kreditorių sąrašą nagrinėjimas, priimtos civilinėje bankroto byloje Nr. B2-413-544/2012,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo AB „Iglus“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Seturas“ (7 b. t., 1-7 l.).

4Pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ 2012 m. kovo 30 d. pareiškimu kreipėsi į atsakovo bankroto administratorių, prašydamas įrašyti jį į atsakovo kreditorių sąrašą su 11 763 053,82 Lt finansiniu reikalavimu, grindžiamu pareiškėjo bei atsakovo 2002-2007 metais sudarytomis lizingo sutartimis (dėl 505 155,15 Lt finansinio reikalavimo) ir 2004 m. kovo 19 d. sudaryta Faktoringo sutartimi Nr. 54030F (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais; toliau – Faktoringo sutartis) bei 2006 m. gegužės 2 d. sudaryta Įsiskolinimo mokėjimo sutartimi Nr. G54030, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti pareiškėjui šioje sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis dalį nepadengto įsiskolinimo, atsiradusio pagal Faktoringo sutartį (toliau – Įsiskolinimo mokėjimo sutartis; 11 257 898,67 Lt finansinis reikalavimas), pažymėdamas, kad 11 763 053,82 Lt dydžio pareiškėjo finansinis reikalavimas buvo patvirtintas AB „Iglus“ restruktūrizavimo byloje (7 b. t., 17, 32-37 l.).

5Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartimi buvo patvirtintas BAB „Iglus“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, atsakovo bankroto administratoriaus 2012 m. balandžio 30 d. prašymu, o klausimo dėl pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ finansinio reikalavimo teisėtumo nagrinėjimas buvo atidėtas 2012 m. gegužės 24 d., bankroto administratoriui nurodžius, kad ketinama kreiptis į teismą dėl Faktoringo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutarčių, sudarytų su pareiškėju, teisėtumo (7 b. t., 8-15, 18-26 l.).

62012 m. gegužės 24 d. Panevėžio apygardos teismo posėdžio metu pareiškėjas pateikė prašymą sujungti atsakovo BAB „Iglus“ bankroto bylą ir civilinę bylą Nr. 2-609-278/2012, nagrinėjamą pagal BAB „Iglus“ ieškinį, pareikštą UAB „Swedbank lizingas“ ir BAB „Ekranas“, dėl sandorių (tarp jų nurodytų Faktoringo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutarčių) pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, dėl kurio išnagrinėjimo apygardos teismas nutarė kreiptis į šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką, atidėdamas procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą 2012 m. gegužės 28 d. (7 b. t., 76-82 l.). Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo, nurodęs, kad netikslinga sujungti šias civilines bylas, kadangi, BAB „Iglus“ ieškinio patenkinimo atveju, atsakovas įgytų reikalavimo teisę į BAB „Ekranas“, dėl ko turėtų būti sprendžiamas atsakovo įrašymo į BAB „Ekranas“ kreditorių sąrašą klausimas (7 b. t., 76-83 l.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi sustabdė pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ prašymo dėl jo įrašymo į atsakovo kreditorių sąrašą su 11 257 898,67 Lt finansiniu reikalavimu nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-609-278/2012 pagal BAB „Iglus“ ieškinį, pareikštą UAB „Sedbank lizingas“ ir BAB „Ekranas“ dėl sandorių, tarp jų Faktoringo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutarčių, pripažinimo negaliojančiais, atidėdamas nurodyto pareiškėjo įrašymo į atsakovo kreditorių sąrašą su 505 155,15 Lt finansiniu reikalavimu pagal lizingo sutartis klausimo nagrinėjimą 2012 m. birželio 21 d. (7 b. t., 85-86 l.).

9Nurodė, kad pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ finansinio reikalavimo dalies dėl 11 257 898,67 Lt juridinį ir faktinį pagrindą sudaro Faktoringo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutartys, kurios ginčijamos kitoje civilinėje byloje Nr. 2-609-278/2012, todėl paminėtos bylos išsprendimas turės esminę reikšmę pareiškėjo finansinio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimo išsprendimui šioje byloje. Teismo teigimu, dėl nurodyto yra pagrindo sustabdyti pareiškėjo 11 257 898,67 Lt finansinio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimo nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-609-278/2012 (CPK 163 str. 3 p., 166 str. 2 p.). Pažymėjo, jog ginčas dėl paminėtų sutarčių teisėtumo jau yra nagrinėjamas teisme, todėl nebegalima tų pačių aplinkybių nustatyti nagrinėjamoje civilinėje byloje.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sujungti nagrinėjamos civilinės bylos Nr. B2-413-544/2012 dalį dėl pareiškėjo 11 257 898,67 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo ir civilinę bylą Nr. 2-609-278/2012 į vieną bylą (7 b. t., 89-91 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą nutartį, neatsižvelgęs į pareiškėjo prašymą sujungti civilines bylas Nr. B2-413-544/2012 ir Nr. 2-609-278/2012. Teismas pripažino, kad nurodytos civilinės bylos yra susijusios ir tarp jų yra prejudicinis ryšys, tuo pačiu iš esmės pripažindamas, kad abu ginčai galėtų būti nagrinėjami vienoje civilinėje byloje (CPK 136 str. 4 d.). Sujungus šias civilines bylas, būtų įgyvendinti civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai.
  2. Apygardos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias civilinių bylų sustabdymo institutą, o teismo nurodytos kliūtys bylos nagrinėjimui galėjo būti pašalintos, sujungus civilines bylas, todėl šios kliūtys negali būti pripažįstamos objektyviomis ir sudarančiomis pagrindą sustabdyti bylos nagrinėjimą.

12Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti (7 b. t., 97-98 l.). Nurodo, kad atsakovas teisme yra pareiškęs ieškinį dėl Faktoringo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, kuria remdamasis pareiškėjas pareiškė atsakovui 11 257 898,67 Lt finansinį reikalavimą, todėl, neišnagrinėjus šalių ginčo dėl Faktoringo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, nebus galima nagrinėti šalių ginčo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo. Atsakovo teigimu, civilinėje byloje Nr. 2-609-278/2012 ginčijama daug BAB „Iglus“, UAB „Swedbank lizingas“ ir BAB „Ekranas“ sudarytų sandorių, be to, bylų šalys yra ne tos pačios, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sujungti šias bylas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2, 3 d., 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu.

17CPK 163 straipsnio 3 punkto nuostatomis, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012, 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012).

18Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog yra prejudicinis ryšys tarp nagrinėjamos civilinės bylos pagal pareiškėjo prašymą ir kitos civilinės bylos, dėl kurios sustabdytas pareiškėjo prašymo nagrinėjamas.

19Skundžiama nutartimi apygardos teismas sustabdė nagrinėjimą pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ prašymo dėl 11 257 898,67 Lt finansinio reikalavimo, grindžiamo Faktoringo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutartimis, patvirtinimo atsakovo bankroto byloje iki bus priimtas ir įsiteisės apygardos teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje, iškeltoje pagal BAB „Iglus“ (atsakovo nagrinėjamoje byloje) ieškinį atsakovams UAB „Swedbank lizingas“ (pareiškėjui nagrinėjamoje byloje) ir BAB „Ekranas“, dėl nurodytų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo (potencialaus atsakovo kreditoriaus) finansiniai reikalavimai atsakovui BAB „Iglus“ bankroto byloje kildinami iš Faktoringo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutarčių, kurias pripažinus negaliojančiomis kitoje civilinėje byloje, nagrinėjamoje byloje nebūtų galimybės patvirtinti pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ 11 257 898,67 Lt finansinio reikalavimo, t. y. kitos civilinės bylos rezultatas lemia nagrinėjamos bylos rezultatą pagal pareiškėjo prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo.

20Pažymėtina, kad pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ prašymas dėl nurodytų bylų sujungimo nepatenkintas Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi (83 b. l.); be to, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-609-278/2012, atmestas paminėtas BAB „Iglus“ ieškinys, pareikštas UAB „Swedbank lizingas“ ir BAB „Ekranas“, t. y. nurodyta civilinė byla jau išnagrinėta, o CPK 136 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybė sujungti nagrinėjamas civilines bylas.

21Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartimi buvo iškelta... 4. Pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ 2012 m. kovo 30 d. pareiškimu... 5. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartimi buvo patvirtintas... 6. 2012 m. gegužės 24 d. Panevėžio apygardos teismo posėdžio metu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi sustabdė... 9. Nurodė, kad pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ finansinio reikalavimo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ prašo panaikinti... 12. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti (7... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 17. CPK 163 straipsnio 3 punkto nuostatomis, teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 18. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 19. Skundžiama nutartimi apygardos teismas sustabdė nagrinėjimą pareiškėjo... 20. Pažymėtina, kad pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ prašymas dėl... 21. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d....