Byla e2-30560-845/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TechAgro“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Europart“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „TechAgro“ 500 Eur skolą, 180 Eur delspinigius, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė savo reikalavimus grindžia tuo, kad pagal 2018 m. liepos 13 d. tarp šalių sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. NL157-099 ieškovė pateikė atsakovei prekes, už kurias atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai atsiskaityti. Remiantis minėta sutartimi, ieškovė atsakovei laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 17 d. už pateiktas prekes išrašė PVM sąskaitas-faktūras Nr. NL157403352 ir Nr. NL157404980, bendrai 1 431,02 Eur sumai. Pasak ieškovės, atsakovė pagal šias PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė tik iš dalies (sumokėjo 931,02 Eur sumą) ir liko skolinga ieškovei 500 Eur. Remdamasi Sutarties 8.1 p., ieškovė atsakovei už uždelsimą vykdyti savo sutartines prievoles priskaičiavo 180 Eur delspinigių.

4Atsakovė UAB „TechAgro“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo sutiko su ieškovės reikalaujama skola ir prašė ją išdėstyti dalimis dviejų mėnesių laikotarpiu. Pasak atsakovės, ji neturi galimybės sumokėti visos skolos vienu kartu, kadangi įmonės būklė taptų finansiškai nestabili, ji patirtų sunkumų vykdydama savo finansinius įsipareigojimus darbuotojams, Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai bei kitiems kreditoriams. Pasak atsakovės ieškovės reikalaujamos skolos išdėstymas suteiktų įmonei galimybę stabilizuoti savo turtinę padėtį ir išvengti kritinės situacijos.

5Atsakovė taip pat nesutiko su ieškovės paskaičiuotais delspinigiais ir prašė jų dydį sumažinti iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovės teigimu, ieškovės reikalaujami priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad ji nėra gavusi iš ieškovės nė vieno rašto ar įspėjimo, jog ieškovė dėl atsakovės vėlavimo apmokėti skolą patyrė nuostolius. Atsakovė atsiliepimu taip pat ginčijo ieškovės reikalaujamas priteisti 242 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai atlyginti. Nurodė, kad tarp ieškovės ir UAB „Gelvora“ yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis. Pasak atsakovės, skolų išieškojimo vykdymo išlaidos, kurias skolų išieškotojai patiria, yra neatsiejama jų vykdomos komercinės veiklos dalis, todėl pastarieji, veikdami savo pačių rizika ir siekdami vienintelio savo tikslo – pelno, neturi teisinio pagrindo reikalauti iš skolininkų atlyginti šias išlaidas. Be to, ieškovei advokato samdyti nereikėjo, kadangi ieškovės advokatas Vytautas Badaras dirba įmonėje UAB „Gelvora“, kuri ir atliko skolos išieškojimo veiksmus.

6Ieškovė pateikė teismui savo rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad nesutinka su atsakovės argumentu, jog ieškovės reikalaujami delspinigiai yra per dideli, kadangi pačios šalys Sutartimi sulygo dėl delspinigių dydžio. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad jos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, kadangi pirminius elementarius skolos išieškojimo veiksmus atlieka ieškovo buhalterijos darbuotojai, neturintys teisinio išsilavinimo, todėl skolininkui neatsiskaičius, skolos išieškojimas perduodamas skolų išieškojimo įmonei UAB „Gelvora“. Taigi atsakovei neatsiskaičius su ieškove, net ir raginamai profesionalaus skolos išieškotojo UAB „Gelvora“, ieškovė turėjo teisę kreiptis į advokatą dėl teisinių paslaugų suteikimo, siekiant išieškoti atsakovės skolą teismine tvarka bei reikalauti šių išlaidų atlyginimo.

7Ieškovė savo rašytiniuose paaiškinimuose taip pat nurodė, jog nesutinka su atsakovės prašymu išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, kadangi atsakovės įsiskolinimo pradelsimas tęsiasi jau daugiau nei 9 mėnesius, todėl visu šiuo laikotarpiu ieškovė patiria vis didėjančius nuostolius dėl atsakovės neatsiskaitymo, ir tai tęstųsi dar ilgesniam laikotarpiui. Ieškovės teigimu, atsakovės prašyme dėstoma pozicija, jog ji susiduria su finansiniais sunkumais, turi kitų kreditorių, kuriems nėra tinkamai įvykdžiusi finansinių įsipareigojimų, negali turėti lemiamos įtakos sprendžiant atsiskaitymo su kitais kreditoriais klausimus, t.y. būti išimtine aplinkybe, ribojančia ieškovės reikalavimo teisę atsakovės atžvilgiu. Be to, atsakovė nepateikė dokumentų, pagrindžiančių, kad atsakovės komercinė veikla yra socialiai reikšminga, taip pat, jog atsakovės turtinė padėtis yra itin sunki. Atsakovė taip pat nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog ateityje atsakovės finansinė padėtis per atsakovės prašomą nustatyti 2 mėnesių skolos mokėjimo išdėstymo laikotarpį realiai pagerės. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad 2019 m. kovo 25 d. atsakovė ieškovei buvo pateikusi prašymą dėl skolos apmokėjimo dalimis, pagal kurį įsipareigojo iki 2019 m. balandžio 15 d. sumokėti įsiskolinimą, tačiau šio savo įsipareigojimo nesilaikė ir įsiskolinimo nepadengė. Tai pasak ieškovės, rodo, jog atsakovė nelinkusi laikytis susitarimų ir delsia vykdyti savo įsipareigojimus.

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2018 m. liepos 13 d. sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. NL157-099 (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė įsipareigojo nupirkti iš ieškovės visas, užsakyme pateiktas ir atsakovei pristatytas prekes (Sutarties 1.1. ir 1.3. punktai). Sutarties 1.2. punkte nurodyta, kad ši sutartis nustato bendrąsias prekių pirkimo-pardavimo sąlygas bei būdus ir yra pagrindas daugkartiniam prekių pirkimui-pardavimui. Vykdydama Sutartimi prisiimtas prievoles, ieškovė atsakovei laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 17 d. pardavė ir pristatė atsakovei prekių bendrai 1 431,02 Eur sumai bei išrašė šias PVM sąskaitas-faktūras: 2018 m. lapkričio 30 d. Serija NL157 Nr. 403352 ir 2018 m. gruodžio 14 d. Serija NL157 Nr. 404980. Pasak ieškovės, atsakovė pagal nurodytas PVM sąskaitas-faktūras atsiskaitė tik iš dalies (sumokėjo 931,02 Eur sumą) ir liko skolinga ieškovei 500 Eur. Atsakovė susidariusios skolos ieškovei neginčijo.

10Tarp pradinės kreditorės ir atsakovės susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovė neįvykdė savo sutartinės prievolės atsiskaityti su ieškove už pristatytas prekes, o atsakovė savo įsiskolinimą ieškovei pripažino, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 500 Eur skolą laikomas pagrįstu ir tenkinamas (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.344 straipsnio 1 dalis).

11Nagrinėjamoje byloje atsakovė ginčija ieškovės reikalaujamus priteisti 180 Eur delspinigius už sutartinės prievolės nevykdymą, t.y. už neapmokėtą PVM sąskaitą-faktūrą Serija NL157 Nr. 403352 priskaičiuota 116,05 Eur delspinigių už 180 dienų ir už neapmokėtą PVM sąskaitą-faktūrą Serija NL157 Nr. 404980 – 63,95 Eur delspinigių už 180 dienų. Ieškovė šiuos delspinigius atsakovei paskaičiavo remdamasi Sutarties 8.1. punktu, kuriuo šalys sulygo, jog jei nesilaikoma nustatytų mokėjimo terminų, ieškovė įsipareigojo mokėti atsakovei delspinigius, kurių dydis yra 0,2 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo įsiskolinimo sumos. Atsakovė atsiliepimu prašė sumažinti ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydį iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną.

12CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Šalių teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi joms įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

13Lietuvos Aukščiausio Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 išaiškino, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Tačiau aplinkybė, kad abi šalys pasirinko aiškiai per dideles ir neprotingas netesybas, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį, jeigu šalis dėl to pareiškia prašymą. Minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos visais atvejais turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio (LAT Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013).

14Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir pasirašydamas sutartis, sutikdamas su sutartinių netesybų dydžiu, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Juolab, kad CK 1.5 straipsnyje įtvirtintas protingumo imperatyvas reikalauja iš civilinių teisinių santykių subjektų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo.

15Atsakovė nagrinėjamojoje byloje yra juridinis asmuo, kuris turėjo visas galimybes derėtis dėl Sutarties sąlygų ir nėra silpnesnioji sutarties šalis. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tarp šalių sudarytos Sutarties 8.1. punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog pirkėjas (atsakovė), pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, kad šiame punkte numatytas netesybų dydis ir jų užskaitymo tvarka yra sąžiningas, protingas ir teisingas ir atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą, todėl su juo sutinka ir įsipareigoja neginčyti ateityje. Taigi atsakovė, sudarydama Sutartį, akceptavo sutartinių netesybų dydį ir iki ieškovės kreipimosi į teismą dienos netesybų dydžio neginčijo. Tai patvirtina, jog atsakovė aiškiai suvokė ir žinojo, kokius įsipareigojimus ji prisiėmė.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo mažinti delspinigių dydį, juolab, kad jie nėra neprotingai dideli. Įvertintina tai, jog atsakovė, pasirašydama sutartį, išreiškė sutikimą su sutarties sąlygomis ir šios sąlygos ją tenkino. Kadangi atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei Sutartyje nustatytu terminu neįvykdė, ieškovei, remiantis Sutarties 8.1 punktu, priteistini 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 180 Eur delspinigiai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

17Nagrinėjamu atveju ginčo teisiniai santykiai patenka į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) taikymo sritį. Kadangi bylos šalys yra verslininkai, o ieškovės reikalavimas kyla iš komercinės sutarties, ieškovės prašymu iš atsakovės ieškovės naudai priteisiamos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (680 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugpjūčio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Įstatymo 3 straipsnio 3 dalis).

18Atsakovė atsiliepimu ginčijo ieškovės reikalaujamas priteisti išlaidas advokato teisinei pagalbai atlyginti.

19CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2019 m. balandžio 24 d. įspėjimu dėl kreipimosi į teismą, siųstu paštu įmonės buveinės adresu ir el. paštu (techagrolt@gmail.com), informavo atsakovę, kad byla buvo perduota į UAB „Gelvora“ teisminio išieškojimo skyrių, ieškiniui dėl skolos priteisimui parengti. Ieškovė pagrįstai teigia, kad atsakovei su ja neatsiskaičius, net ir raginamai skolos išieškotojo UAB „Gelvora“, ieškovė turėjo teisę kreiptis į advokatą dėl teisinių paslaugų suteikimo, siekiant išieškoti atsakovės skolą teismine tvarka. Ieškovė pateikė teismui 242 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai atlyginti pagrindžiančius dokumentus: 2019 m. rugpjūčio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą AMB Nr. 03585 ir 2019 m. rugpjūčio 13 d. mokėjimo nurodymą Nr. 4166, kuria apmokėta minėta sąskaitą-faktūra. Šios išlaidos laikytinos pagrįstomis.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistinas 15 Eur žyminis mokestis ir 242 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai atlyginti, iš viso 257 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dali, 98 straipsnio 1 dalis).

22Atsakovė prašė teismo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis per dviejų mėnesių laikotarpį. Ieškovė su šiuo atsakovės prašymu nesutiko.

23CPK 284 straipsnyje 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

24Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. Nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Asmens teisė prašyti, kad būtų išdėstytas sprendimo įvykdymas, yra reglamentuota jau CPK 284 straipsnyje ir šios teisės įgyvendinimo pagrindai nėra siejami su pažeistos prievolės rūšimi ar skolininkų byloje skaičiumi. CPK 284 str. nuostatų įgyvendinimas galimas atidedant ar išdėstant tik išimtiniais atvejais. Prie tokių atvejų priskirtina skolininko sunki turtinė padėtis, kitos nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-626-378/2015).

25Teismas pažymi, kad išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyros. Nagrinėjamu atveju atsakovės nurodomos aplinkybės patvirtina, kad ji šiuo metu turi laikinų finansinių sunkumų, kurie yra ne tik skola ieškovei, tačiau ir kiti finansiniai įsipareigojimai (darbuotojams, Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai bei kitiems kreditoriams). Pasak atsakovės, ji neturi galimybių visą susidariusią skolą sumokėti ieškovei per vieną mokėjimą, tačiau šią skolą nori grąžinti dalimis. Taigi išdėsčius teismo sprendimo vykdymą dalimis per 2 mėnesius, ieškovės interesai nenukentės, kadangi tokio trumpo laikotarpio perspektyvoje įsiskolinimas galimai bus grąžintas ir vykdymo išdėstymas bus naudingesnis pačiai ieškovei, palyginus su pasekmėmis priverstinio teismo sprendimo vykdymo iškart atveju. Kadangi ieškovės interesas yra realus skolos susigrąžinimas, todėl jos išdėstymas tokiu būdu, kad kuo labiau užtikrintų atsakovės mokumą, gina ir pačios ieškovės interesus. Juolab, kad atsakovė teismo sprendimo vykdymą prašo išdėstyti trumpam terminui, t. y. sumokant visą skolą per 2 mėnesius. Be to, ieškovės patiriamus minimalius nuostolius kompensuoja teismo priteistos procesinės palūkanos.

26Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir remdamasis šalių lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių (CK 1.2 straipsnio 1 dalis) bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), teismas sprendžia, kad yra pagrindas patenkinti atsakovės prašymą ir teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 2 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis po 340 Eur įsiskolinimo ir 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Tuo tarpu 257 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovė įpareigotina sumokėti ieškovei įsiteisėjus šiam teismo sprendimui. Teismo vertinimu, toks teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas nepažeis nei atsakovės, nei ieškovės interesų.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovės UAB „TechAgro“, j. a. k. 303020324, ieškovės UAB „Europart“, j. a. k. 211657540, naudai 500 Eur (penkių šimtų eurų) skolą, 180 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimties eurų) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (680 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų)) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugpjūčio 19 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 257 Eur (du šimtus penkiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

30Išdėstyti atsakovei UAB „TechAgro“, j. a. k. 303020324, teismo sprendimo vykdymą dviejų mėnesių laikotarpiui, mokant ieškovei UAB „Europart“, j. a. k. 211657540, kas mėnesį lygiomis dalimis po 340 Eur (tris šimtus keturiasdešimt eurų) įsiskolinimo, kartu sumokant ir 8 (aštuonių) proc. dydžio metines procesines palūkanas.

31Įpareigoti atsakovę, UAB „TechAgro“, j. a. k. 303020324, įsiteisėjus šiam teismo sprendimui sumokėti ieškovei UAB „Europart“, j. a. k. 211657540, 257 Eur (du šimtus penkiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Europart“ kreipėsi... 4. Atsakovė UAB „TechAgro“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 5. Atsakovė taip pat nesutiko su ieškovės paskaičiuotais delspinigiais ir... 6. Ieškovė pateikė teismui savo rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė,... 7. Ieškovė savo rašytiniuose paaiškinimuose taip pat nurodė, jog nesutinka su... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė su... 10. Tarp pradinės kreditorės ir atsakovės susiklostę prievoliniai teisiniai... 11. Nagrinėjamoje byloje atsakovė ginčija ieškovės reikalaujamus priteisti 180... 12. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti... 13. Lietuvos Aukščiausio Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2007... 14. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis,... 15. Atsakovė nagrinėjamojoje byloje yra juridinis asmuo, kuris turėjo visas... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog nėra nei... 17. Nagrinėjamu atveju ginčo teisiniai santykiai patenka į Lietuvos Respublikos... 18. Atsakovė atsiliepimu ginčijo ieškovės reikalaujamas priteisti išlaidas... 19. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2019 m. balandžio 24 d. įspėjimu... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinį patenkinus visiškai,... 22. Atsakovė prašė teismo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis per dviejų... 23. CPK 284 straipsnyje 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 24. Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, yra pažymėjęs,... 25. Teismas pažymi, kad išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama... 26. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir remdamasis šalių lygiateisiškumo,... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovės UAB „TechAgro“, j. a. k. 303020324, ieškovės UAB... 30. Išdėstyti atsakovei UAB „TechAgro“, j. a. k. 303020324, teismo sprendimo... 31. Įpareigoti atsakovę, UAB „TechAgro“, j. a. k. 303020324, įsiteisėjus... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...