Byla 2K-88/2011
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valerijaus Čiučiulkos, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Vytauto Piesliako,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. J. kasacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarties.

3Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams.

4Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

6R. J. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad neteisėtai įgijo, laikė ir gabeno, turėdamas tikslą platinti narkotines ir psichotropines medžiagas nuteistiesiems, o būtent: 2010 m. kovo 15 d., apie 16.00 val., Vilniuje iš tyrimo metu nenustatyto asmens, turėdamas tikslą platinti narkotines ir psichotropines medžiagas nuteistiesiems, permesti jas į Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų – atvirosios kolonijos teritoriją, neteisėtai įgijo narkotines medžiagas – kanapes (ir jų dalis), kurių bendroji masė 20,19 g, ir psichotropines medžiagas – metamfetaminą, kurių bendroji masė 2,132 g; jas neteisėtai laikė ir 2010 m. kovo 16 d., apie 9.00 val., gabeno automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), supakuotas pakete ir įdėtas į maišelį iki Kaišiadorių r., Pravieniškių sen., Pravieniškių II k., kol prie parduotuvės „Pas Lizą“ pareigūnai, patikrinę automobilio saloną, rado jas ir paėmė.

7Kasaciniu skundu nuteistasis R. J. prašo teismą pakeisti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

8Kasatorius skunde teigia, kad teismas turėjo vadovautis BK 54 straipsnio 3 dalimi ir paskirti jam su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, tuo tarpu jam pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta sankcijoje numatyta minimali dvejų metų laisvės atėmimo bausmė prieštarauja teisingumo principui.

9Kasatorius pažymi, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybes, reikšmingas skiriant bausmę. Kasatorius nurodo, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, davė nuoseklius parodymus, nuo pat pradžių nurodė visus jam žinomus su nusikalstama veika susijusius asmenis, nuoširdžiai gailėjosi, yra charakterizuojamas teigiamai, neteistas, yra jauno amžiau (21 metai), vedęs, žmona laukiasi, todėl šeimoje jis reikalingas kaip tėvas ir vyras, o būdamas įkalinimo įstaigoje negalėtų teikti nei finansinės, nei moralinės paramos savo šeimai; jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, savo nusikalstamais veiksmais nepadarė turtinės žalos ir žada ateityje nedaryti naujų nusikalstamą veikų.

10Kasatoriaus manymu, BK 41 straipsnyje bausmės tikslai jau buvo pasiekti, nes jis patyrė stresą bei nežinomybę dėl savo likimo, taip pat įvairius suvaržymus vykstant baudžiamajam procesui.

11Taip pat kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai neišnagrinėjo visų apeliaciniame skunde buvusių argumentų, susijusių su bausmės skyrimu, nemotyvavo išdėstytų išvadų, o tik atkartojo pirmosios instancijos teismo argumentus ir nepagrįstai nepritaikė baudžiamojo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių švelnesnės bausmės nei sankcijoje numatyta skyrimą.

12Atsiliepime į kasacinį skundą prokuroras prašo nuteistojo R. J. kasacinį skundą atmesti.

13Atsiliepime pažymima, kad nors kasatorius mano, jog teismai skirdami bausmę pažeidė teisingumo principą, tačiau nėra pagrindo sutikti su tokiu kasacinio skundo argumentu. Atsiliepime pažymima, kad kasatorius nuteistas už sunkaus nusikaltimo padarymą, šia nusikalstama veika sukeliama grėsmė žmonių sveikatai bei gyvybei ir nors kasatorius prisipažino ir nuoširdžiai gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, tačiau veikos pavojingumo, aiškindamas teisingumo principą, nesuvokia.

14Kasatoriaus teiginys dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo nepagrįstas. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį švelnesnė nei įstatymo numatyta bausmė gali būti skiriama tik tada, kai, pasinaudojęs visomis baudžiamojo įstatymo suteiktomis galimybėmis švelninti bausmę bei nenustatęs BK 62 straipsnio taikymo pagrindų, teismas nusprendžia, kad straipsnio, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas kaltininkui aiškiai prieštarautų teisingumo principui, t. y. būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus padarytai nusikalstamai veikai ir jo asmenybei. Tokia teismo išvada paprastai daroma, kai nustatomos išimtinės aplinkybės, rodančios žymiai mažesnį kaltininko padarytos nusikalstamos veikos ir jo asmenybės pavojingumą. Kasatorius skunde nurodo aplinkybes, kurios svarbios sprendžiant dėl bausmės rūšies ir dydžio, tačiau nėra išimtinės. Taigi teismas, atsižvelgęs į visas kasatoriaus nurodymas aplinkybes, nusprendė skirti už šią veiką BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės minimumą – dvejus metus laisvės atėmimo.

15Atsiliepime nurodoma, kad baudžiamasis įstatymas skiriant bausmę byloje pritaikytas tinkamai, todėl nėra pagrindo paskirti nuteistajam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

17Nuteistojo R. J. kasacinis skundas netenkintinas.

18

19

20

21Dėl paskirtos bausmės ir BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo

22

23Kasatorius skunde teigia, kad jam pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta sankcijoje numatyta minimali dvejų metų laisvės atėmimo bausmė prieštarauja teisingumo principui. Bausmė prieštarauja teisingumo principui tuo atveju, kai paskirta bausmė aiškiai neatitinka padaryto nusikaltimo pavojingumo ir kaltininko asmenybės. Teismas, skirdamas kasatoriui bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytomis nuostatomis. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria tokią bausmę, kuri numatyta įstatymo, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje. BK 260 straipsnyje numatytas nusikaltimas priskiriamas sunkių nusikaltimų kategorijai dėl to įstatymų leidėjas už tokio nusikaltimo padarymą numato tik vienos rūšies laisvės atėmimo bausmę nuo dvejų iki aštuonerių metų, be to, draudžia atidėti paskirtosios bausmės vykdymą.

24Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį teismas skirdamas bausmę ir parinkdamas jos rūšį bei dydį atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Teismas atsižvelgė į nurodytas aplinkybes pažymėdamas, kad kasatorius nusikaltimą padarė pirmą kartą, administracine tvarka nebaustas, charakterizuojamas teigiamai, neseniai sukūrė šeimą, jo sutuoktinė laukiasi, be to, nustatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą ir nuoširdžiai gailisi, todėl paskyrė minimalią BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.

25Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. BK 62 straipsnis 1 ar 2 dalis taip pat numato galimybę skirti švelnesnę, negu įstatyme numatytą bausmę. Tačiau tam turi būti minėto straipsnio 1 ar 2 dalyse numatyti pagrindai. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė nei BK 54 straipsnio 3 dalyje, nei BK 62 straipsnyje numatytų pagrindų skirti švelnesnę, negu numatyta įstatyme, bausmę. Tokių pagrindų nenurodo ir kasatorius. Į kasaciniame skunde nurodytas aplinkybes teismai atsižvelgė ir dėl to paskyrė minimalią sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytą bausmę.

26Esant šioms aplinkybėms, kolegija laiko, kad baudžiamasis įstatymas byloje pritaikytas tinkamai.

27

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Nuteistojo R. J. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nuosprendžiu R. J.... 4. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 6. R. J. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad neteisėtai... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis R. J. prašo teismą pakeisti Kauno apygardos... 8. Kasatorius skunde teigia, kad teismas turėjo vadovautis BK 54 straipsnio 3... 9. Kasatorius pažymi, kad teismas neatsižvelgė į aplinkybes, reikšmingas... 10. Kasatoriaus manymu, BK 41 straipsnyje bausmės tikslai jau buvo pasiekti, nes... 11. Taip pat kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai... 12. Atsiliepime į kasacinį skundą prokuroras prašo nuteistojo R. J. kasacinį... 13. Atsiliepime pažymima, kad nors kasatorius mano, jog teismai skirdami bausmę... 14. Kasatoriaus teiginys dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo nepagrįstas. Pagal... 15. Atsiliepime nurodoma, kad baudžiamasis įstatymas skiriant bausmę byloje... 17. Nuteistojo R. J. kasacinis skundas netenkintinas.... 18. ... 19. ... 20. ... 21. Dėl paskirtos bausmės ir BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo ... 22. ... 23. Kasatorius skunde teigia, kad jam pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirta... 24. Pagal BK 54 straipsnio 2 dalį teismas skirdamas bausmę ir parinkdamas jos... 25. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės... 26. Esant šioms aplinkybėms, kolegija laiko, kad baudžiamasis įstatymas byloje... 27. ... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 29. Nuteistojo R. J. kasacinį skundą atmesti....