Byla e2S-895-198/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „AC invest“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutarties dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies arba žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-26051-872/2017 pagal ieškovės UAB „AC invest“ ieškinį atsakovei AB „SEB bankas“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 8 727,98 Eur nuostolį (turtinę žalą), nustatyti sutarties nutraukimo teisinius padarinius ir atsakovo neproporcingą civilinės atsakomybės pagal Finansinio lizingo sutartį Nr. 2007-120530 taikymą ieškovės atžvilgiu. Ieškovė prašė atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo už šį ieškinį, arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo teisme.
 2. Nurodė, kad jos finansinė ir turtinė padėtis yra sunki dėl besitęsiančių ginčų su MP banku, atsakove dėl lizingo sutarties nutraukimo, VSDFV Vilniaus skyriumi, kitomis kredito institucijomis.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 18 d. nutartimi netenkino ieškovė prašymo, įpareigojo ieškovę UAB „AC invest“ per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos sumokėti 227,38 Eur žyminį mokestį ir teismui pateikti tai patvirtinantį įrodymą.
 2. Teismas nurodė, kad šiuo atveju, nepakanka duomenų konstatuoti, jog ieškovės turtinė padėtis yra sunki ir jos atžvilgiu būtina taikyti atleidimą nuo žyminio mokesčio ar žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą. Ieškovė pateikė 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės balansą, 2008-2010 m. duomenis apie pervestas sumas ir akcininko paskolas, tačiau nepateikė duomenų apie dabartinę savo padėtį ir šiuo metu turimą turtą bei skolinius įsipareigojimus.
 3. Pažymėjo, kad pateiktas „Paysera“ sąskaitos išrašas už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gegužės 15 d. taip pat nepatvirtina, kad ieškovė neturi jokių lėšų, kadangi duomenų apie kitas ieškovės banko ar kredito įstaigų sąskaitas teismui nėra pateikta. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad uždarosios akcinės bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto, todėl prašyme išdėstyti teiginiai apie sunkią A. C. turtinę padėtį yra neaktualūs ir šioje byloje nevertintini.
 4. Teismas konstatavo, kad esant paminėtoms aplinkybėms, teismas atsisako tenkinti ieškovės prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „AC invest“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovę atleisti (arba nuo didžiosios dalies atleisti) nuo žyminio mokesčio mokėjimo už pareikštą ieškinį arba žyminio mokesčio mokėjimą atidėti iki sprendimo priėmimo.
 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktines aplinkybes ir įvertino pateiktus įrodymus apie turtinę padėtį. Negalėjo pateikti duomenų apie dabartinę įmonės padėtį, nes dėl sunkios įmonės finansinės situacijos reali veikla nebuvo vykdoma, finansinė situacija negerėjo. Mano, kad tinkamai įrodė, kad įmonės finansinė situacija buvo bloga.
 3. Teigia, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog teiginiai apie vienintelio akcininko A. C. turtinę padėtį nėra aktualūs.
 4. Nurodo, kad mokėtinas žyminis mokestis yra 196 Eur, o ne 227,38 Eur, nes ieškinyje pareikštas iš esmės vienas reikalavimas.
 5. Pažymi, kad teismas turėjo atsižvelgti, kad finansinė ir turtinė padėtis yra sunki dėl besitęsiančių ginčų su MP banku, atsakove dėl lizingo sutarties nutraukimo, VSDFV Vilniaus skyriumi, kitomis kredito institucijomis ir dalyvavimo kituose teisminiuose procesuose. Tokiu būdu dėl sunkios materialinės padėties ieškovė negalėjo sumokėti visos žyminio mokesčio sumos, o tai apsunkino jos pažeistų teisių gynybą.
Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Atskirasis skundas netenkinamas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis paliekama nepakeista (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės UAB „AC invest“ prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio arba žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje asmens teisė į teisminę gynybą turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Žyminio mokesčio sumokėjimas yra tinkamo kreipimosi į teismą neatskiriama dalis. CPK 83 straipsnio 3 dalis numato teismui galimybę atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo asmenį, kuris dėl turtinės padėties jo objektyviai negali sumokėti, o CPK 84 straipsnyje numatyta galimybė žyminio mokesčio mokėjimą atidėti.
 5. Ieškovė nesumokėjo už reiškiamą ieškinį žyminio mokesčio ar jo dalies, prašo į bylą pateiktų duomenų apie jos turtinę padėtį pagrindu atleisti nuo esminės žyminio mokesčio dalies sumokėjimo arba žyminio mokesčio sumokėjimą atidėti iki sprendimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esančių duomenų nepakanka konstatuoti, jog ieškovės turtinė padėtis yra sunki ir jos atžvilgiu būtina taikyti atleidimą nuo žyminio mokesčio ar žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą ir nustatė ieškovei terminą sumokėti 227,38 Eur žyminį mokestį.
 6. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje. Šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009), spręsti, ar yra pagrindas asmenį atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis).
 7. CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti taikomas nustačius, kad asmens turtiniai (finansiniai) sunkumai yra laikini, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011). Tam taip pat būtini išsamūs duomenys.
 8. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašymą atleisti arba atidėti žyminio mokesčio mokėjimą grindė pateiktu 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės balansu, 2008-2010 metų duomenimis apie pervestas sumas ir akcininko paskolas, „Paysera“ sąskaitos išrašu už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gegužės 15 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šie duomenys negali būti laikomi iš esmės aktualiais ir patikimai patvirtinančiais ieškovės turtinę padėtį prašymo nagrinėjimo metu, ir pripažino nepakankamais pagrįsti atleidimo/atidėjimo žyminio mokesčio mokėjimą būtinumą.
 9. Pažymėtina, kad teismas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, jo mokėjimo atidėjimo kiekvienu atveju sprendžia individualiai. Be to, tikslu įvertinti prašančio atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo asmens galimybes žyminį mokestį sumokėti, vertina išsamius duomenis apie prašančiojo padėtį (tiek padėtį šiuo metu, tiek apskritai). Šiuo atveju, ieškovė išsamių duomenų apie savo turtinę padėtį (pvz. pelno (nuostolių) atskaita, turimos trumpalaikės investicijos ir kt.) nepateikė, o iš jau minėtų pateiktų duomenų negalima daryti išvados, kad įmonė jokios veiklos nevykdo, apyvartinių lėšų neturi ir pajamų negauna.
 10. Apeliacinės instancijos teismas atmeta, kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad teismas, vertindamas ieškovės turtinę padėtį turėjo atsižvelgti ir į jos vienintelio akcininko A. C. turtinę padėtį. Juridinio asmens turtas, prievolės kreditoriams yra atskiros nuo jo dalyvių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.48, 2.50 straipsniai), todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovės prašymą, pagrįstai teiginių apie A. C. turtinę padėtį nevertino.
 11. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovė ieškinyje pareiškė turtinį reikalavimą dėl 8 727,98 Eur žalos atlyginimo priteisimo ir neturtinį reikalavimą, todėl pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 5, punktų nuostatas paskaičiavo ir įpareigojo ieškovę sumokėti žyminį mokestį už reiškiamus abu reikalavimus. Nepaisant to, kad ieškovės reiškiami reikalavimai, kaip ji pati nurodo, yra susiję, tačiau iš jų formuluotės spręstina, kad ji siekia jų abiejų patenkinimo.
 12. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įpareigojo ieškovę sumokėti 227,38 Eur žyminį už reiškiamus reikalavimus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio 10 punkto, 66 straipsnio 4 dalies nuostatas, pagal kurias administruojamas ir apvalinamas žyminis mokestis, mano esant tikslinga patikslinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinę dalį, vietoje nutartyje nurodytos 227,38 Eur žyminio mokesčio sumos nurodant, kad ieškovė turi sumokėti 227 Eur žyminį mokestį.
 13. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliantės teisinį statusą - veikiantis juridinis pelno siekiantis asmuo ir byloje mokėtino žyminio mokesčio dydį, nesutinka su apeliantės argumentais, kad toks pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas nebuvo pakankama apeliantės teisės į teisminę gynybą garantija. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės argumentai, susiję su jos turtine padėtimi, nepagrindžia, kad ji neturi galimybės sumokėti 227 Eur žyminio mokesčio ir tai jai yra per sunki finansinė našta. Priešingu atveju, būtų paneigti tikslai, kurių siekia įstatymų leidėjas numatydamas pareigą sumokėti žyminį mokestį.
 14. Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.
 15. Apeliacinės instancijos teismas nevertina ieškovės prašyme dėl papildomų atskirojo skundo priedų išdėstytų argumentų, nes tokio procesinio dokumento pateikimo galimybė apeliaciniame procese nenumatyta. Visi apeliantės argumentai turi būti išdėstyti atskirajame skunde. Pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama (CPK 323, 338 straipsniai).
 16. Esant išdėstytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo ir žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Palikus skundžiamą nutartį nepakeistą, apeliantei nustatomas naujas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Patikslinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutarties rezoliucinę dalį ir nurodyti, kad ieškovė UAB „AC invest“ turi sumokėti 227 Eur žyminį mokestį.

13Nustatyti ieškovei UAB „AC invest“ terminą iki 2017 m. gruodžio 1 d. žyminiam mokesčiui sumokėti ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai