Byla e2-326-867/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Swedbank AB ieškinį atsakovei E. C. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovės 2903,10Lt negrąžinto kredito, 789,84 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 267,90 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 56,49 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, viso 4026,33 Lt įsiskolinimą, 23,00 proc. dydžio sutartine palūkanas už negrąžintą 2903,10 Lt kreditą, skaičiuojant nuo 2014-11-26 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti asmeniškai (LR CPK 123str. 1d.).

4Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (LR CPK 142str. 4d., 285str. 1d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (LR CPK 285str. 2d.).

7Pateiktais rašytiniais įrodymais, byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2011-11-30 buvo sudaryta kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartis Nr.08-006822-RK, pagal kurią ieškovas atsakovei išdavė kreditinę kortelę (kortelės galiojimo terminas iki 2014-01-31) ir suteikė 3000,00 Lt kredito limitą, o atsakovė įsipareigojo ieškovui kreditą grąžinti sutartyje nustatytais terminais, mokant 23,00 procento metines palūkanas, o praleidus mokėjimo terminus, mokėti 0,005 procento delspinigius nuo sumos, kurios terminas praleistas. Atsakovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, ji praleido sutartyje numatytų įmokų mokėjimo terminus. Iš 2014-11-25 skolos paskaičiavimo lentelės matyti, kad pagal tarp šalių sudarytą sutartį atsakovė ieškovui negrąžino 2903,10 Lt kredito, 789,84 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 267,90 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 56,49 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, iš viso yra skolinga 4026,33 Lt. Pagal sutarties sąlygas atsakovė ieškovui privalo mokėti sutartyje nustatyto 23,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2903,10Lt negrąžinto kredito sumos nuo 2014-11-26 (skolos paskaičiavimo dienos) iki visiško kredito grąžinimo dienos.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38str. 1d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.59str., 6.63str. 1d. 2 p., 6.205 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė savo prievolę ieškovui įvykdė, be to atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą. Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, pripažįstama, kad tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta kredito sutartis, kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovė įsipareigojo ieškovui gautą sumą su sutartyje numatytomis palūkanomis ir kitais mokesčiais grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, ji sutartyje numatytais terminais negrąžino kredito, nesumokėjo palūkanų, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, todėl atsakovei yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę, ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui 4026,33 Lt įsiskolinimą,kurį sudaro: 2903,10Lt negrąžinto kredito suma, 789,84 Lt nesumokėtos palūkanos už negrąžintą kreditą, 267,90 Lt nesumokėti delspinigiai už negrąžintą kreditą, 56,49 Lt nesumokėti delspinigių už nesumokėtas palūkanas, taip pat turi mokėti sutartimi numatyto 23,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto 2903,10 Lt kredito sumos nuo 2014-11-26 (skolos paskaičiavimo dienos) iki visiško kreditų grąžinimo dienos (LR CK 6.38str. 1d., 6.63str. 1d. 2p., 2d., 6.71str. 1d., 6.200str., 6.205str., 6.258str. 1d., 6.886str.).

9Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-12-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37str., 6.210str. 1d.).

10Ieškinį tenkinus iš atsakovės priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 91,00Lt žyminis mokestis (LR CPK 93str. 1d.).

11Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (LR CPK 88str. 1d. 3p., 96 tr., 2011-11-07 LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285str. 1d., 2d., 286str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės E. C., a.k( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r., 2903,10 Lt negrąžinto kredito, 789,84 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 267,90 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 56,49 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, viso 1166,10 EUR (4026,33 Lt ) įsiskolinimą, 23,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo 840,79 EUR (2903,10 Lt) negrąžinto kredito sumos nuo 2014-11-26 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos 1166,10 EUR (4026,33 Lt) sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26,35 EUR (91,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovui Swedbank AB, įmonės kodas 112029651, esančiai Konstitucijos pr. 20A, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.(duomenysneskelbtini), Swedbank AB, banko kodas 73000.

15Atsakovė E. C. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas Sewbank AB per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai