Byla e2-531-855/2020
Dėl viešųjų pirkimų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „NBCS“ ieškinį atsakovams VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui, trečiasis asmuo – UAB „Blue Bridge“ dėl viešųjų pirkimų,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „NBCS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui, trečiasis asmuo – UAB „Blue Bridge“, prašydama panaikinti atsakovės VšĮ „CPO LT“ 2019-08-12 sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir ją atmesti, kaip nepagrįstą bei 2019-08-14 sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas.

41.1.

5Nurodė, kad atsakovė VšĮ „CPO LT“, veikianti pagal atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą, paskelbė projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimą, pirkimo Nr. 434810, kuriame ieškovė UAB „NBCS“ 2019-07-01 pateikė pasiūlymą, tačiau jis perkančiosios organizacijos 2019-07-26 sprendimu buvo atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų, o 2019-08-14 sprendimu sudaryta pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“. Ieškovė 2019-08-02 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl netinkamo ieškovės pasiūlymo vertinimo, tačiau perkančioji organizacija 2019-08-12 sprendimu ją atmetė.

61.2.

7Pagal perkančiąją organizaciją, ieškovės pasiūlymo lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas - 1 kompl.“, 6 eilutėje tiekėjas nurodė, kad „<...> Kiekviena galinė duomenų saugykla komplektuojama su 96 diskais <...>“, o Našumo ataskaitoje nurodyta, kad našumo matavimai atlikti su 95 diskais „<...> Number of Drives: 95 <...>, todėl pasiūlyta sprendimo konfigūracija neatitinka našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos ir perkančioji organizacija negali vadovautis našumo ataskaitos rezultatais, kurie pasiekti esant skirtingai konfigūracijai. Ieškovės nuomone, tinkamas pirkimo sąlygų nustatymas ir kvalifikavimas atliekamas atsižvelgiant į atitinkamos sąlygos turinį, o ne į tai, kaip perkančioji organizacija ją įvardija. Ieškovės pateikta našumo ataskaita su 95 vnt. SSD tipo diskais visiškai atitinka našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos reikalavimus bei pirkimo sąlygose keliamų našumo ir naudingos talpos reikalavimus: a) įrangos gamintojas našumo ataskaitoms sudaryti naudoja įrankį Midrange Sizer Advanced (MSA), kuriame pagal nutylėjimą naudojamas įrankyje nekeičiamas rezervinės talpos santykis 1:31; norint pasiekti reikalaujamą 512 TiB Naudingą talpą, siūlomam DELL EMC Unity XT 880F reikia 95 vienetų SSD diskų, o pasiūlyme pridedamas vienas papildomas SSD diskas, kad būtų tenkinamas reikalavimas rezervinės erdvės santykiui 1:24, todėl siekiant neklaidinti perkančiosios organizacijos, yra pateikta gamintojo ekspertų rekomenduojama ataskaita su 95 vnt. SSD diskų, kuri parodo teisingą naudingos talpos kiekį prie nežymiai sumažinto saugyklos našumo parametro, kuris bet kokiu atveju atitinka techninius reikalavimus; b) 96-ių diskų našumo ataskaita, kurią teikėjas pateikė kartu su pretenzija, akivaizdžiai parodo, kad 96 diskų konfigūracija yra nežymiai našesnė IOPS požiūriu nei 95 diskų, tačiau teisingai neatspindi naudingos talpos kiekio, o taip pat galėtų būti prielaida neteisingai interpretuoti ataskaitą ir vertinti pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo reikalavimų; 3) tiek 96 diskų, tiek 95 diskų Našumo ataskaita atitinka konkurso sąlygose keliamus našumo reikalavimus; gamintojo ekspertai rekomenduoja vadovautis 95 diskų ataskaita, nes 96 diskas yra pateiktas rezervinei erdvei suformuoti, kaip tai ir nurodyta tiekėjo su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose, tačiau perkančioji organizacija nevertino, ar kartu su pretenzija pateiktos papildomos našumo ataskaitos keičia pasiūlymą ar jį paaiškiną, todėl nepagrįstai sprendė, kad papildomai pateikti dokumentai tiekėjo pasiūlymą iš neatitinkančio pirkimo dokumentų reikalavimų daro jį atitinkančiu, bei keičia pirkimo objektą.

81.3.

9Atsakovė nurodė, kad pasiūlymo lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl.“, 5 eilutėje tiekėjas nurodo, kad „Saugyklos naudinga talpa – 514 TiB <...>, naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, junginio dydis:10+2 <...>“, o Našumo ataskaitoje nurodoma kitokia talpa „Pool Capacity: 540.269 TB <...>“ ir nenurodomas RAID 6 junginio dydis (konfigūracija), su kuriuo buvo pasiekta našumo ataskaitoje nurodyta talpa bei atlikti našumo matavimai. Kadangi tiekėjo pasiūlyta sprendimo konfigūracija neatitiko Našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos, perkančioji organizacija sprendė, kad ji negali vadovautis Našumo ataskaitos rezultatais, kurie pasiekti esant skirtingai, negu pasiūlyme pasiūlyto sprendimo konfigūracijai. Ieškovė pažymėjo, kad: a) perkančiajai organizacijai ji aiškiai ir tiksliai nurodė, kad: „<...> Naudojamas diskų junginio tipas: virtualus/paskirstytas (naudojama rezervinė erdvė sugedusių diskų duomenims atstatyti), naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, junginio dydis: 10+2 <...>“; b) naudinga talpa buvo aiškiai ir tiksliai įvardinta: „Per du DC dubliuota virtuali naudinga talpa – 514 TiB, nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir/arba išdubliavimo); naudinga talpa galinėse (backend) duomenų saugyklose realizuota 514 TiB talpos saugyklomis (po vieną duomenų saugyklą kiekviename duomenų centre) naudojančiomis „flash“ tipo diskų junginius <...>“; c) ieškovė pretenzijoje nurodė, kad pateiktoje ataskaitoje nurodyta naudinga saugyklos talpa nesutampa su pasiūlyme nurodytu naudingos talpos dydžiu išimtinai dėl techninės klaidos formuojant ataskaitą (MSA įrankyje pasirinktas kitas RAID6 junginio dydis), bei pateikė patikslintą ataskaitą, kuri nekeičia nei pasiūlymo esmės, nei siūlomos įrangos komponentų sąrašo (konfigūracijos), nei siūlomos įrangos charakteristikų, tačiau patvirtina atitikimą tiek našumo, tiek ir naudingos talpos reikalavimams: Unity XT 880F Virtualizuota 95 diskai.pdf; Unity XT 880F Virtualizuota 96 diskai.pdf. Toks papildomo dokumento pateikimas nelaikytinas pasiūlymo keitimu, jeigu juo nėra pakeičiamas pradinis pasiūlymas, o taisyti ir pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, nedraudžiama, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas; d) visos pateiktos Unity XT ataskaitos suformuotos naudojant DELL EMC „Midrange Sizer“ šeimos našumo ataskaitų generavimo įrankius. Našumo ataskaitoms generuoti naudojama „base – 2“ tipo sistema; vertės pateiktose Našumo ataskaitose žymimos trumpiniu TB, kuris pagal konkurso sąlygas atitinka trumpinį TiB; su tiekėjo pasiūlymu pateiktose bei pretenzijoje pateikiamose Našumo ataskaitose vidur naudojami „base-2“ tipo TB.

101.4.

11Lygiai tais pačiais argumentais, kaip ir aukščiau nurodyti, perkančioji organizacija nepagrįstai sprendė, kad ieškovės pasiūlymo lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.“, 6 eilutėje tiekėjas nurodė, kad „<...> Kiekviena galinė duomenų saugykla komplektuojama su 96 diskais <...>“, o Našumo ataskaitoje nurodyta, kad našumo matavimai atlikti su 95 diskais „<...> Number of Drives: 95 <...>“, todėl pasiūlyme pasiūlyta sprendimo konfigūracija neatitinka našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos ir perkančioji organizacija negali vadovautis našumo ataskaitos rezultatais, kurie pasiekti esant skirtingai negu pasiūlyme pasiūlyto sprendimo konfigūracijai.

121.5.

13Lygiai tais pačiais argumentais, kaip nurodyta aukščiau, perkančioji organizacija nepagrįstai sprendė, kad pasiūlymo lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.“, 5 eilutėje tiekėjas nurodė, kad „Saugyklos naudinga talpa – 514 TiB <...>, naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, junginio dydis:10+2 <...>“, o našumo ataskaitoje nurodoma kitokia talpa „Pool Capacity: 540.269 TB <...>“ ir visiškai nenurodomas RAID 6 junginio dydis (konfigūracija), su kuriuo buvo pasiekta našumo ataskaitoje nurodyta talpa bei atlikti našumo matavimai.

141.6.

15Perkančioji organizacija nurodė, kad pasiūlymo lentelės „Near line“ tipo lokali duomenų saugykla – 1 vnt.“, 6 eilutėje tiekėjas nurodo siūlomą charakteristiką „<...> 9 000 IOPS atsako laikui neviršijant 5 ms ir duomenų perdavimo sparta – 1800 MiB/s.“, tačiau našumo ataskaitoje duomenų perdavimo spartos (angl. Throughput) našumo duomenys iš viso nepateikti, kaip tai reikalaujama Techninės specifikacijos 3 lentelės „Near line“ tipo lokali duomenų saugykla – 1 vnt.“, 6 eilutėje „Maksimalus siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas (random bloko dydis 8K, sequential bloko dydis 256K, 80% sequential I/O, 30/70 read/write) ne mažiau, kaip 9 000 IOPS atsako laikui neviršijant 5 ms ir duomenų perdavimo sparta ne mažiau, kaip 1800 MiB/s. Atsakovas teigia, kad pasiūlyme turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama našumo informacija arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta siūlomos įrangos gamintojo.“. Taip pat perkančioji organizacija nurodė, kad tiekėjas nepateikė visų dokumentų kaip tai nurodoma techninės specifikacijos reikalavimuose “Near line“ tipo lokali duomenų saugykla“ Lentelės 5 eilutėje „Talpa ir diskų tipas”: <...> „Turi būti pateiktas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis (pasiūlyme pateikti tai patvirtinančius dokumentus) <...>. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjas nepateikė dalies reikalaujamos informacijos, perkančioji organizacija negalėjo vadovautis Našumo ataskaitoje pateiktais rezultatais. Ieškovės nuomone perkančioji organizacija šioje dalyje netinkamai vertino pasiūlymą, nes: a) tiekėja pateikė našumo ataskaitą, kurioje be kitų duomenų, pateikti ir IOPS bei naudojamo bloko dydžio duomenys; b) kadangi duomenų perdavimo sparta (angl. - throuhgput) yra išvestinis dydis, gaunamas padauginus saugyklos skaitymo/rašymų operacijų kiekį (IOPS) per sekundę iš vidutinio duomenų bloko dydžio, todėl gamintojo našumo ataskaitų generavimo įrankyje „Midrange Sizer Advanced“, kuris buvo naudotas rengiant pasiūlymą, atskirai šis parametras nėra atvaizduojamas. Atsakovas reikalavo tiesiog pateikti našumo ataskaitą, jos formos reikalavimų nenustatyta, ieškovė ją ir pateikė, kur visi pradiniai duomenys, reikalingi suskaičiuoti duomenų perdavimo spartą ir patvirtinti siūlomos saugyklos atitikimą šiam reikalavimui buvo pateikti; c) ieškovė pretenzijoje pateikė, kaip apskaičiuoti duomenų perdavimo spartą; d) pateikta skaičiavimo metodika nekeičia pasiūlymo esmės bei įrangos komponentų sąrašo, charakteristikų.

161.7.

17Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti pasiūlyto sprendimo „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl.“ ir „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.“ atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams, kreipėsi į Detalios architektūros rengimo tiekėją su prašymu naudojant siūlomos įrangos oficialų konfigūratorių, papildomai įvertinti ieškovės pasiūlytos įrangos našumą ir pateikti išvadas, o pateiktoje išvadoje konstatuota, kad Dell EMC Unity XT 880F saugyklos (96 SSD diskai, naudojamas RAID6, diskų grupės dydis 10+2, skaitymo/rašymo operacijų santykis 60/40, bloko dydis 8K) našumas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, kadangi siūlomos saugyklos našumas yra tik apie 250000 IOPS. Ieškovė su tokia išvada nesutinka, kadangi siūlomos įrangos gamintojas DELL EMC turi daugiau nei vieną oficialų įrankį duomenų saugyklų Unity XT našumą įvertinti: a) Midrange Sizer System Designer, kuris prieinamas visiems DELL EMC verslo partneriams, kuris pateikia teisingus duomenis, tačiau turi ribotas galimybes keisti našumą įtakojančius parametrus; šis įrankis nebuvo tinkamas pagrindžiant reikalaujamą duomenų saugyklų našumą kaip neįvertinantis pirkimo sąlygose reikalaujamų sąlygų; b) Midrange Sizer Advanced, kuriuo ieškovė naudojosi ruošiant pasiūlymą, kuris prieinamas tik verslo partneriams bei DELL EMC darbuotojams, pateikia teisingus duomenis, kurie identiški Midrange Sizer System Deigner pateikiamiems duomenims prie identiškų reikalavimų abiejose sistemose – tik šis įrankis buvo tinkamas pagrindžiant reikalaujamą duomenų saugyklų našumą, kadangi pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kokiu įrankiu privaloma naudotis grindžiant reikalaujamą našumą, o techninėje specifikacijoje tik nurodyta, kad pasiūlyme turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją ar puslapį, kuriame skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta gamintojo. AB Telia perkančiajai organizacijai pateikta išvada nėra pagrįsta jokiais įrodymais ir jos atstovai tą patvirtina tik išreikšdami abejonę dėl duomenų tikrumo.

181.8.

19Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija netinkamai įvertino pateikto pasiūlymo turinį, nepasinaudodama pirkimo dokumentuose numatyta galimybe kreiptis į tiekėją patikslinti, papildyti, paaiškinti pasiūlymą, jeigu perkančiajai organizacijai kilo neaiškumų dėl pasiūlymo turinio. Perkančioji organizacija nevertino kartu su pretenzija pateiktų priedų, kurie iš esmės patvirtina pasiūlymo atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams, nebendradarbiavo su tiekėju, o formaliais pagrindais atmesdama pasiūlymą, neįgyvendino viešųjų pirkimų tikslo. Pagaliau, ieškovės pateiktas pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias, nes jo kaina – ( - ) € su PVM, tuo tarpu laimėtoju paskelbto tiekėjo UAB „Blue Bridge“ pasiūlymo kaina - ( - ) € su PVM, antroje pasiūlymų eilėje esančio tiekėjo pasiūlymo kaina - ( - ) € su PVM, o trečioje pasiūlymų eilėje esančio tiekėjo pasiūlymo kaina- ( - ) € su PVM.

202.

21Atsakovai VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

222.1.

23Nurodė, kad ieškovas savo ieškinyje nepateikė savarankiškų reikalavimų, kurie galėtų būti ieškinio dalyku, nes sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją dėl perkančiosios organizacijos pirkime priimto sprendimo (pvz., atmesti pasiūlymą) pats savaime negali pažeisti tiekėjo teisių ir teisėtų interesų, kadangi panaikinus sprendimą atmesti pretenziją, tačiau nepanaikinus paties pirkime priimto sprendimo, tiekėjo teisinė padėtis pirkimo atžvilgiu nepasikeistų. Kadangi ieškovė nesilaikė viešųjų pirkimų ginčams privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos šiuo aspektu, bylą turėtų būti nutraukta.

242.2.

25Net ir nusprendus bylos nenutraukti ir ją nagrinėti iš esmės, ieškovės atžvilgiu galutinis rezultatas nepasikeistų: pretenzijos atmetimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovės pateiktas pasiūlymas siaurąją prasme neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų: jame nebuvo pateikti aiškūs ir konkretūs pirkimo sąlygose reikalauti pateikti duomenys, patvirtinantys, kad ieškovo siūlomos prekės atitinka konkrečius joms keliamus techninius parametrus. Šie trūkumai negalėjo būti ištaisyti paprastu paaiškinimu, neteikiant visiškai naujų duomenų ir nepakeičiant pateikto pasiūlymo esmės, nes tai pažeistų imperatyvius įstatymo reikalavimus. Pasiūlyme siaurąja prasme esančių klaidų ištaisymo galimybė yra itin ribota: tokias klaidas galima ištaisyti tik tuo atveju, jeigu reikia tik paprasto pasiūlyme esančių duomenų paaiškinimo, tačiau jeigu tokiam ištaisymui reikia pateikti naujus konkrečius duomenis, kurie nebuvo nurodyti pasiūlyme jį vertinant net ir turininguoju vertinimu - tai yra laikoma pasiūlymo esmės keitimu. Bendro pobūdžio deklaracijos ar nurodymai pasiūlyme nelaikomi konkrečių duomenų buvimu pasiūlyme, ir juos tikslinti pateikiant papildomus duomenis yra draudžiama - kaip ir draudžiama pateikti duomenis, kurie nors ir egzistavo pasiūlymo pateikimo metu, bet nebuvo pateikti pačiame pasiūlyme. Šiuo atveju ieškovės ieškinyje nurodyti ir jo pretenzijoje pateikti pasiūlymo paaiškinimai neatitinka leidžiamiems pasiūlymų paaiškinimams keliamų reikalavimų ir keičia pasiūlymo esmę.

262.3.

27Ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“- 1 lentelės 5 p., 6 p. ir 2 lentelės 5 p., 6 p. reikalavimų: 1) pasiūlymo formoje ieškovė nurodė, kad siūlo saugyklas su 514 TiB naudinga talpa, naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, jungtinio dydis: 10+2, kaip ir reikalaujam Techninės specifikacijos 1 lentelės 5 eilutėje, tačiau kartu su pasiūlymo pateiktoje įrangos gamintojo atstovo Lietuvoje patvirtintoje našumo konfigūratoriaus ataskaitoje nurodoma kitokia saugyklos tarpa („Pool Capacity: 540.269 TB“) ir visiškai nenurodyta, su kokiu RAID-6 diskų junginio dydžio buvo pasiekta našumo ataskaitoje nurodyta talpa, todėl iš šių dokumentų buvo neįmanoma įsitikinti, net ir vertinant turininguoju būdu, kokios tiksliai talpos virtualizuotas saugyklas siūlo ieškovė, bei ar šios talpyklos sudarytos iš RAID-6 diskų jungtinių, kurių dydis neviršija reikalaujamų 10+2 junginio dydžio, o tam, kad atsakovė galėtų įsitikinti pasiūlymo atitikimu nustatytiems reikalavimams, nepakaktų tiesiog redakcinio pobūdžio pasiūlymo patikslinimo ar paaiškinimo – ieškovas būtų turėjęs pateikti paaiškinimus su naujais duomenimis, kurie keistų ar pasiūlymo formoje, ar kartu su pasiūlymo pateiktoje ataskaitoje nurodytus pasiūlymo duomenis, tad šis trūkumas negalėjo būti ištaisomas pasiūlymo paaiškinimu ar patikslinimu; 2) identiška situacija susiklostė su Techninės specifikacijos 2 lentelės 5 eilute; 3) pasiūlyme ieškovė deklaravo, kad jo siūloma įranga atitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 6 eilutės reikalavimą, nurodė, kad kiekviena saugykla komplektuojama su 96 diskais, tačiau pateiktoje našumo konfigūratoriaus ataskaitoje buvo nurodyta, kad ji parengta naudojant 95 diskus, t. y. ieškovė pateikė našumą patvirtinantį dokumentą kitokiam sprendiniui, nei pasiūlė, nepateikė tiesiogiai Techninėje specifikacijoje reikalaujamos našumo ataskaitos ar nuorodos į gamintojo dokumentaciją / puslapį, kurie patvirtintų, kad siūlomas 96 diskų sprendinys atitinka našumo reikalavimą, tad iš ieškovės pasiūlymo ir su juo pateiktų dokumentų buvo neįmanoma įsitikinti, net ir vertinant turininguoju būdu, kokio našumo sprendinį siūlo ieškovė, tam reikėtų gauti pasiūlymo paaiškinimus su naujais ir pasiūlyme nenurodytais duomenimis. Šį trūkumą ieškovė bandė taisyti kartu su pretenzija pateiktomis dviejų skirtingų konfigūracijų junginiams skirtomis našumo ataskaitomis, tačiau draudžiama taisyti pasiūlymo siaurąja prasme trūkumus pateikiant naujus, pasiūlyme nebuvusius jo duomenis; 4) analogiška situacija susidarė ir su Techninės specifikacijos 2 lentelės 6 eilute – ieškovės su pasiūlymu pateiktoje našumo konfigūratoriaus ataskaitoje buvo nepateikti duomenų spartos našumo duomenys, ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė reikalaujamų duomenų apie siūlomų įrenginių techninius parametrus.

283.

29Trečiasis asmuo UAB „Blue bridge“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

303.1.

31Nurodė, kad įstatymas nustato teisę tiekėjams tikslinti/paaiškinti pasiūlymą tik išimtiniais atvejais, o nagrinėjamu atveju ieškovės pasiūlymo trūkumai buvo esminiai ir negalėjo būti ištaisyti paprastu paaiškinimu, nekeičiant pasiūlymo esmės, dėl ko perkančioji organizacija neturėjo ne tik pareigos, bet ir teisės kreiptis į ieškovę dėl pasiūlymo paaiškinimo. Ieškovės papildomai pateikti dokumentai akivaizdžiai keičia pasiūlymo esmę.

323.2.

33Net laikant, kad ieškovė turėjo teisę pateikti papildomus ieškovo pasiūlymo atitiktį pirkimo reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, ieškovės pasiūlymas vis tiek neatitiktų pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų: 1) pagal Techninės specifikacijos III.2.8. punktą tiekėjo pasiūlytos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos įrangos konfigūracijai/komplektacijai. Ieškovė pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateiktose našumo ataskaitose nurodė skirtingą siūlomos įrangos konfigūraciją/komplektaciją (pasiūlyme nurodyta, kad kiekviena ieškovo siūlomos virtualizuotos duomenų saugyklos/lokalios duomenų saugyklos galinė duomenų saugykla bus komplektuojama su 96 diskais; o kartu su pasiūlymu pateiktose našumo ataskaitose- su 95 diskais. Ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo techninės specifikacijos III.2.8. punkto reikalavimo, kadangi atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams neužtikrinama esant tai pačiai (vienodai) siūlomos įrangos konfigūracijai/komplektacijai. Nei 95 diskų, nei 96 diskų konfigūracija neužtikrina, kad kiekvieniems įdiegtiems 24-iems diskams būtų ne mažiau kaip 1-as atsarginis diskas; 2) Ieškovės siūloma įranga, t. y. virtualizuotos duomenų saugyklos/lokalios duomenų saugyklos, naudoja RAID-6 14+2 junginio dydį, kuris neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 5 punkto bei 2 lentelės 5 punkto reikalavimų; 3) ieškovė net su papildomais dokumentais nepateikė jokio gamintojo patvirtinimo/rašto, pagrindžiančio, jog ieškovės siūlomos įrangos („Near line“ tipo lokalios duomenų saugyklos) duomenų perdavimo sparta yra ne mažiau kaip 1800 MiB/s. Pabrėžė, kad skirtingus gamintojo oficialius įrankius (Midrange Sizer System Designer ir Midrange Sizer Advanced) naudojant apskaičiuotas ieškovės siūlomos įrangos našumas skiriasi net 30 (trisdešimt) procentų, kas kelia itin dideles abejones dėl to, ar siūloma įranga iš tiesų galės užtikrinti Techninės specifikacijos reikalavimuose nustatytą našumą.

343.3.

35Ieškovės kartu su ieškiniu pateikiama specialisto išvada negalima remtis, kadangi ji turi esminių trūkumų bei prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams. Be to, ieškovė savo pretenzija bei ieškiniu pateikia naujus, papildomus dokumentus bei paaiškinimus dėl ieškovo siūlomo sprendinio konfigūracijos, dėl naudojamo diskų junginio tipo, dėl naudojamo įrankio našumui įvertinti. Tokie ieškovės pateikti papildomi dokumentai akivaizdžiai keičia ieškovo pasiūlymo esmę, dėl ko perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė juos vertinti. Ieškinys atmestinas.

364.

37Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VšĮ „CPO LT“ paskelbė ir atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto vardu bei naudai vykdė viešąjį tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu – projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimą, kuriame tiek ieškovė UAB „NBCS“, tiek trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“, tiek kiti tiekėjai (UAB „Proact Lietuva“ ir UAB „Atea“) pateikė savo pasiūlymus. VšĮ „CPO LT“ 2019-07-26 sprendimu ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis viešojo pirkimo objektui nustatytų reikalavimų, o ieškovei 2019-08-02 pateikus dėl šio sprendimo pretenziją, ji 2019-08-12 sprendimu buvo atmesta, kaip nepagrįsta. Atsakovės VšĮ „CPO LT“ 2019-08-14 sprendimu buvo sudaryta pasiūlymų eilė bei laimėjusiu pripažintas pirmoje vietoje esantis UAB „Blue Bridge“ pasiūlymas. Ieškovei UAB „NBCS“ iniciavus teismo procesą šioje byloje ir ginčijant aukščiau nurodytus perkančiosios organizacijos sprendimus, tačiau pirmą kartą bylą pirmąja instancija nagrinėjusiam Vilniaus apygardos teismui 2019-11-28 nutartimi bylą nutraukus bei panaikinus ankščiau joje taikytas laikinąsias apsaugos priemones (viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą), o 2019-11-29 nutartimi leidus skubiai vykdyti 2019-11-28 nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, tarp perkančiosios organizacijos Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir pirkimo laimėtoju pripažinto trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ 2019-10-30 buvo sudaryta Projekto ”Valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo viešojo pirkimo sutartis Nr. GF-45, kuria tiekėjas įsipareigojo atsakovui parduoti ir neatlygintinai pristatyti jo pasiūlyme nurodytas prekes bei atlikti įrangos montavimo ir diegimo paslaugas pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovų ir trečiojo asmens kartu su atsiliepimais į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-12-19 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikti dokumentai rodo, kad atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui po viešojo pirkimo sutarties sudarymo 2019-10-31 pateikus užsakymą trečiajam asmeniui UAB „Blue Bridge“ dėl įrangos bei jos montavimo ir diegimo paslaugų, šalys 2019-12-11 Prekių priėmimo – perdavimo aktu Nr. PK-76 patvirtino, kad tiekėjas užsakovui tinkamai ir laiku pristatė atitinkamą įrangą pagal sutartį, užsakovui 2019-12-11 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ) Eur sumai (be PVM), t. y. 90 procentų sutarties kainos daliai, o likusi 10 procentų kainos dalis turės būti sumokėta tiekėjui suteikus visas įrangos montavimo ir diegimo paslaugas.

385.

39Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „NBCS“ iš esmės nesutinka ir ginčija perkančiosios organizacijos 2019-07-26 sprendimą, kuriuo jos pasiūlymas šiame pirkime buvo atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos reikalavimų, taip pat ir vėlesnius perkančiosios organizacijos veiksmus, susijusius su ieškovės pretenzijos dėl tokio sprendimo atmetimu bei pasiūlymų eilės sudarymu ir pirkimo laimėtojo pripažinimu, teigdama, kad jos pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus, perkančioji organizacija turėjo paprašyti ieškovės, esant reikalui, tokį pasiūlymą paaiškinti ar patikslinti, tačiau nepagrįstai to nepadariusi, neteisėtai jį atmetė.

406.

41Visų pirma, teismas plačiau nenagrinėja tų atsakovų ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, kurie susiję su bylos nutraukimo būtinybe, ieškovės pareikštų reikalavimų netinkamu suformulavimu, ieškovės teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi nebuvimu, teisinių pasekmių teismo sprendimu nesukėlimu, privalomos ginčo sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymu ir pan., kurie jau buvo teismų vertinti pirmą kartą bylą nagrinėjant pirmąja instancija bei apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2019-12-12 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019-10-28 nutartį, kuria byla buvo nutraukta, kaip nepagrįstą, ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, be kita ko, pažymėjęs, kad esant ne visai tiksliai suformuluotam ieškovės reikalavimui, teismas turi įvertinti ne tik lingvistinę ieškinio dalyko formuluotę, bet ir ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių atitiktį pretenzijoje nurodytoms faktinėms aplinkybėms, nustatyti tikrąjį šalies tikslą, kuris nagrinėjamu atveju – ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo ieškovės pasiūlymas pripažintas netinkamu ir atmestas bei grįžti į pirkimo procedūras, ir dėl kurio ieškovė laikėsi privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Taip pat ir naujai įvykusi aplinkybė, jog po neteisėtos pirmosios instancijos teismo 2019-10-28 nutarties priėmimo perkančioji organizacija su pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Blue Bridge“ 2019-10-30 sudarė viešojo pirkimo sutartį, kuri šiuo metu yra jau iš dalies įvykdyta, nagrinėjamu atveju negali sudaryti pagrindą bylos nutraukimui, kadangi, kaip pažymėjo savo nutartyje ir Lietuvos apeliacinis teismas, jeigu viešojo pirkimo procedūros būtų pripažintos neteisėtomis, bet kuriuo atveju turėtų būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių, paprastai negaliojančiais būtų pripažįstami tokie jos sprendimai, kurie tiesiogiai apima ne vieno dalyvio teises, teismas šiuo atveju turėtų ex officio spręsti dėl visų vėlesnių atsakovės veiksmų, įskaitant ir sudarytos viešojo pirkimo sutarties, galiojimo ir teisėtumo.

427.

43Viešojo pirkimo komisijos 2019-05-24 posėdžio protokolu Nr. 1 patvirtintų ginčijamo Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ IV dalies „Specialieji reikalavimai siūlomai įrangai ir paslaugoms“ 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl“ 6 eilutėje „Virtualizacijos telkinio našumas“ bei 2 lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt“ 6 eilutėje „Saugyklos našumas“ buvo nustatyti identiški reikalavimai – maksimalus siūlomo virtualizacijos telkinio ir siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas turi būti ne mažiau, kaip 300 K IOPS (bloko dydis 8K, 60/40 random read/write), atsako laikui neviršijant 1 ms, esant ne mažesniam saugyklos naudingos talpos užpildymui nei 70 proc. bei ne didesne kaip 20 proc. skaitymo iš spartinančiosios atminties apimtimi (Cache hit ratio); pasiūlyme turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija (esant nurodytoms sąlygoms) arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta gamintojo. Taigi tam, kad tiekėjo pasiūlymas būtų tinkamas ir priimtinas, perkančiajai organizacijai turėjo būti ne tik pasiūlytos aukščiau nurodytus reikalavimus dėl našumo atitinkančios saugyklos, bet ir pateikti konkretūs perkančiosios organizacijos išvardinti tokį siūlomą našumą patvirtinantys ir leidžiantys patikrinti / įsitikinti dokumentai – arba pateikta nuoroda į siūlomos įrangos gamintojo dokumentaciją ar puslapį, kuriame būtų skelbiama informacija apie siūlomo sprendimo konfigūracijos našumą, arba pateikta gamintojo patvirtinta našumo konfigūratoriaus ataskaita, kurie savo ruožtu leistų perkančiajai organizacijai įsitikinti siūlomų sprendimų atitikimu nustatytiems Techninės specifikacijos reikalavimams.

448.

45Kaip matyti iš ieškovės UAB „NBCS“ perkančiajai organizacijai 2019-07-01 pateikto pasiūlymo, ieškovė pasiūlė šiose pozicijose atitinkamą DELL gamintojo įrangą, nurodydama, kaip ir reikalaujama minėtose lentelių 6 eilutėse, jog jos siūlomų sprendinių maksimalus našumas atitinka nustatytus reikalavimus: 300K IOPS (bloko dydis 8K, 60/40 random read/write), atsako laikui neviršijant 1 ms, esant saugyklos naudingos talpos užpildymui 70 proc. bei 20 proc. skaitymo iš spartinančiosios atminties apimtimi (Cache hit ratio). Be to, ieškovė prieš tai pasiūlyme buvo nurodžiusi (lentelės 5 eilutėje), kad kiekviena galinė duomenų saugykla komplektuojama su 96 diskais.

469.

47Šiam siūlymui pagrįsti ieškovė pateikė įrangos gamintojo pasirašytus priedus su išrašu iš našumo konfigūratoriaus – atitinkamai dokumentą, pavadintą „I dalis_virtualizuota_greitaveika_detalus“ ir dokumentą, pavadintą „II dalis_replikuota_greitaveika_detalus“. Kita vertus, kaip matyti iš pridėtų dokumentų, juose našumo matavimai, kurie turėtų pagrįsti ieškovės siūlomų virtualizacijos telkinio bei lokalios saugyklos našumą, buvo atlikti su 95 diskais, o tai reiškia, kad pasiūlymo duomenys neatitiko pateiktų juos turinčių pagrįsti dokumentų (šiuo atveju – išrašų iš našumo konfigūratoriaus) duomenų, našumą patvirtinantys dokumentai parengti kitokiems sprendiniams, nei ieškovė pasiūlė, todėl natūralu, kad tokie dokumentai negalėjo būti laikomi pagrindžiančiais pasiūlymą.

4810.

491 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl“ 5 eilutėje „Duomenų saugyklų virtualizacijos telkinio talpa“ bei 2 lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt“ 5 eilutėje „Duomenų saugyklos talpa ir jos realizacija“ buvo nustatyti identiški reikalavimai – be kita ko, talpa - ne mažiau kaip 512 TiB nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir/arba išdubliavimo; naudinga talpa turi būti realizuota naudojant „flash“ tipo diskų/modulių junginius; galimi diskų / modulių junginių variantai: 1. Fiksuotų junginių: <...> b) RAID – 6 – kai naudojami didesni nei 8 TB diskai / moduliai be junginio dydis neviršija 10+2 <...>; nurodyta, kad turi būti pateiktas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis (pasiūlyme pateikti tai patvirtinančius dokumentus), bet ne mažiau kaip 1 atsarginis diskas / modulis ar juos atitinkančios rezervinės erdvės ekvivalentas kiekvieniems įdiegtiems 24-iems diskams / moduliams (pvz., jei saugykla komplektuojama su 48 diskais / moduliais, turi būti pateikti 2 atsarginiai diskai / moduliai ir t.t.).; „karštų“ atsarginių diskų / modulių talpa arba rezervinė erdvė nesumuojama į naudingą talpą.

5011.

51Kaip matyti iš ieškovės UAB „NBCS“ perkančiajai organizacijai 2019-07-01 pateikto pasiūlymo, ieškovė pasiūlė šiose pozicijose atitinkamą DELL gamintojo įrangą, be kita ko nurodydama, kad naudinga talpa – 514 TiB, nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir/arba išdubliavimo; <...> naudojamas diskų junginio tipas: virtualus/paskirstytas (naudojama rezervinė erdvė sugedusių diskų duomenims atstatyti), naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, junginio dydis: 10+2; pateiktas didesnis nei gamintojo rekomenduojamas „karštos“ rezervinės erdvės kiekis: vienas atitinkančios rezervinės erdvės ekvivalentas kiekvieniems įdiegtiems 24-iems diskams; kiekviena galinė duomenų saugykla komplektuojama su 96 diskais, pateikta 4 diskų talpą atitinkanti rezervinė erdvė, kurios talpa / erdvė neįskaičiuojama / nesumuojama į naudingą talpą.

5212.

53Ieškovė nurodė, kad siūlomų diskų skaičius patvirtinamas prieduose – dokumentuose, pavadintuose „I dalis_virtualizuota_VPLEX_Unity_AllFlash_detalus“ ir „II dalis_nevirtualizuota_Unity_AllFlash_detalus“. Tačiau kaip matyti iš šių priedų, kurie, kaip minėta, turėjo patvirtinti ir pagrįsti atitinkamus siūlomos įrangos parametrus, duomenis ir charakteristikas, juose jau nurodoma visiškai kitokia talpa, nei pačiame pasiūlyme – Pool Capacity: 540.269 TB, nėra pateikiama jokių duomenų apie siūlomo RAID-6 junginio dydį, nenurodoma, su kokiu RAID-6 diskų junginio dydžiu pasiekta našumo ataskaitoje nurodyta talpa, o taip pat nepateiktas Techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis (tai pasiūlyme patvirtinantys dokumentai). Be to, kaip matyti, nors ieškovė pasiūlyme nurodė, jog siūlo 24+1 diskų sprendinį (24 diskai + 1 atsarginis diskas / modulis), o taip pat 10+1 junginio dydį, tačiau iš pridėto prie pasiūlymo dokumento matyti, kad siūlomas 31+1 sprendinys (31 diskas + 1 atsarginis diskas / modulis), o talpa, apjungiant 95 diskus, gali būti gaunama tik tokiu atveju, jei diskų junginio dydis yra RAID-6 14+2.

5413.

55Pagaliau, 3 lentelės „Near line“ tipo lokali saugykla – 1 vnt“ 6 eilutėje „Saugyklos našumos“ buvo nustatytas reikalavimas – be kita ko, kad maksimalus siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas (random bloko dydis 8K, sequential bloko dydis 256K, 80 proc. sequential I/O, 37/70 read/write) būtų ne mažiau kaip 9000 IOPS atsako laikui neviršijant 5 ms ir duomenų perdavimo sparta ne mažiau kaip 1800 MiB/s.; pasiūlyme turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama našumo informacija arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta siūlomos įrangos gamintojo.

5614.

57Šiam siūlymui pagrįsti ieškovė pateikė įrangos gamintojo pasirašytą priedą su išrašu iš našumo konfigūratoriaus – dokumentą, pavadintą „III dalis_neraline_greitaveika_detalus“. Tačiau kaip matyti iš šio priedo, kuris, kaip minėta, turėjo patvirtinti ir pagrįsti atitinkamus siūlomos įrangos parametrus, duomenis ir charakteristikas, jame apskritai nėra pateikta jokių duomenų apie siūlomo sprendinio duomenų perdavimo spartą, o tai reiškia, kad pridėtas dokumentas negalėjo būti laikomas pagrindžiančiu pasiūlymą. Be to, kaip ir aukščiau jau paminėtų lentelių atveju, ieškovė nepateikė ir 3 lentelės „Near line“ tipo lokali saugykla – 1 vnt“ 5 eilutėje reikalaujamo gamintojo rekomenduojamo „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekį patvirtinančių dokumentų.

5815.

59Atsižvelgiant į šiuos objektyvių ieškovės pasiūlyme pateiktų duomenų bei juos turėjusių pagrįsti gamintojo patvirtintų dokumentų neatitikimus, į tai, kad ieškovė nebuvo pasiūlyme pateikusi viešai prieinamos nuorodos į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija, kaip numatyta minėtose Techninės specifikacijos 1-3 lentelių 6 eilutėse, iš kurių pati perkančioji organizacija galėtų įvertinti pasiūlyme pateiktų duomenų teisingumą, perkančioji organizacija, nebūdama atitinkamos srities specialistas, tačiau tokioje situacijoje elgdamasi apdairiai (kaip bonus pater familias), norėdama suvokti ir įsitikinti, ar apskritai egzistuoja neatitikimas tarp ieškovės pasiūlymo ir jį pagrindžiančių dokumentų, teismo nuomone, pagrįstai kreipėsi į atitinkamos srities specialistą – ekspertą AB „Telia“, kad būtų įvertinta, ar ieškovės pirkimui pasiūlyta įranga atitinka minėtus Techninės specifikacijos reikalavimus. Vis dėlto, kaip matyti iš AB „Telia“ 2019-07-24 Dell EMC saugyklos Unity XT 880F našumo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams vertinimo ataskaitos Nr. 2019-02007, parengtos remiantis viešai prieinamais duomenimis (be kita ko, naudojant gamintojo našumo konfigūratorių https://midrangesizer.emc.com, taip pat kreipusis į patį įrangos gamintoją dėl reikalingų duomenų pateikimo), ieškovės siūlomos Dell EMC Unity XT 880F saugyklos (96 SSD diskai, naudojamas RAID6, diskų grupės dydis 10+2, skaitymo/rašymo operacijų santykis 60/40, bloko dydis 8K) našumas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, kadangi siūlomos saugyklos našumas yra tik apie 250000 IOPS.

6016.

61Visi ieškovės pirminio pasiūlymo bei ieškovės pateiktų jį pagrindžiančių dokumentų duomenų bei ieškovės kartu su pretenzija pateiktų duomenų neatitikimai bei pasikeitimai ypač aiškiai bei iliustratyviai atsispindi trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ atsiliepime į ieškinį bei triplike pateiktose palyginamosiose lentelėse, iš kurių iliustratyviai matyti, kad jeigu perkančioji organizacija būtų leidusi ieškovei, kaip ji akcentuoja, paaiškinti ir patikslinti pirminio pasiūlymo duomenis bei pateikti naujus dokumentus (tokius, kokius ieškovė jau pateikė su pretenzija, o vėliau ir teismui), tai reikštų pasiūlymo pakeitimą, o ne paprastą ir akivaizdų jo paaiškinimą.

6217.

63Taigi, nagrinėjamu atveju susiklosčius situacijai, kuomet ieškovės viešajame pirkime pateiktame pasiūlyme nurodyti aiškiais ir nedviprasmiškais pavadinimais, tiksliais skaičiais, parametrais, matavimo vienetais ir pan. apibrėžiami bei identifikuojami siūlomos perkančiajai organizacijai įrangos ir sprendinių duomenys (kaip minėta, dėl siūlomų saugyklų našumo, talpos modelio ir charakteristikų ir pan.) neatitiko ieškovės pridėtuose dokumentuose nurodytų aiškių ir tikslių duomenų bei charakteristikų, arba pridėtuose dokumentuose apskritai nebuvo pateikta jokios informacijos, kuri patvirtintų siūlomą parametrą ir tokiu būdu leistų perkančiajai organizacijai įsitikinti pasiūlyme esančių duomenų teisingumu, arba, kaip minėta, apskritai nebuvo su pasiūlymu pateikti konkretūs reikalaujami dokumentai, tuo tarpu perkančiajai organizacijai pasitelktų specialias žinias turinčių ekspertų pagalba bei iš viešai prieinamų siūlomos įrangos gamintojo šaltinių tokių akivaizdžių prieštaravimų nepašalinus, perkančioji organizacija turėjo pagrindą ieškovės pasiūlymą vertinti kaip netinkamą, t. y. neatitinkantį aukščiau nurodytų Techninės specifikacijos reikalavimų bei jį Pirkimo sąlygų 10.8.4. punkto pagrindu atmesti.

6418.

65Teismas atmeta ieškovės UAB „NBCS“ argumentą, jog perkančioji organizacija tokioje situacijoje turėjo kreiptis į tiekėją dėl pasiūlymo patikslinimo, paaaiškinimo ir papildymo.

6619.

67LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas ir kt., nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi. Ši norma numato, kad perkančioji organizacija gali dalyvių prašyti patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti ar leisti keisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

6820.

69Taigi, iš šių imperatyvių įstatymo nuostatų matyti, jog tiekėjo pateiktų duomenų ir dokumentų tikslinimo, pildymo, paaiškinimo galimybė egzistuoja tik kiek tai susiję su jo pašalinimo pagrindų nebuvimu bei atitiktimi kvalifikaciniams reikalavimams ir pan., bet ne su pačiu pirkimo objektu, siūlomų prekių, darbų, paslaugų atitikimu nustatytiems Techninėje specifikacijoje reikalavimams, jų charakteristikomis, parametrais ir kitais patį pirkimo objektą (bet ne tiekėją) apibūdinančiais duomenimis – tokių duomenų patikslinimai, papildymai ir paaiškinimai įmanomi tik išimtiniais atvejais ir tik jeigu jie nekeičia paties pasiūlymo esmės, nedaro prieš tai pirkimo dokumentų reikalavimų neatitikusio pasiūlymo atitinkančiu tokius reikalavimus. Teismų praktikoje taip pat pažymima, kad pasiūlymo dalims dėl pirkimo objekto ir tiekėjo kvalifikacijos (ar kitų su jo dalyvavimu susijusių aspektų) taikomos skirtingos VPĮ normos, kuriose įtvirtinta netapati šių reikalavimų vertinimo tvarka, todėl tik tai, kad tiekėjas nesugeba laiku pateikti tinkamai parengto pasiūlymo šiauriąja prasme, vertinant tokius jo veiksmus, negali iškreipti viešųjų pirkimų procedūrų sistemos (žr., pvz. LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-43/2012).

7021.

71Nuoseklioje kasacinio teismo praktikoje šiuo klausimu pažymima, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti tik tokius nustatytus pasiūlymo trūkumus, kurie yra redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini, paprastai ištaisyti ar paaiškintini ir tik tuo atveju, jeigu toks paaiškinimas ir patikslinimas a fortiori nepakeistų pačios pasiūlymo esmės. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant šią nuostatą iš esmės pasireiškia ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). Kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančioji organizacija negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas; situacija, kai tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-211-969/2019).

7222.

73ES Teisingumo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 2 straipsniu konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191). Tačiau prašymas paaiškinti pasiūlymą negali būti skirtas ištaisyti situacijai, kai nepateikta dokumento ar informacijos, kurių reikalauta pagal pirkimo dokumentus, nes perkančioji organizacija turi griežtai laikytis savo pačios nustatytų kriterijų; toks prašymas negali lemti to, kad atitinkamas konkurso dalyvis iš tikrųjų galiausiai pateiks naują pasiūlymą (Teisingumo Teismo 2018 m. vasario 28 d. sprendimas sujungtose bylose MA.T.I. SUD ir DUEMMESGR, C-523/16 ir C-536/16 ir jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija).

7423.

75Nagrinėjamu atveju ieškovės perkančiajai organizacijai buvo pasiūlyta konkreti, aiški, atitinkamus gamintojo deklaruojamus parametrus, kuriuos objektyviai įmanoma patikrinti ir nustatyti, de jure ir de facto turinti atitikti įranga. Šios įrangos atitikimui pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nustatytiems reikalavimams pagrįsti ieškovė pateikė konkrečius dokumentus su objektyvia, aiškia ir nedviprasmiška paties gamintojo teikiama informacija, duomenimis ir charakteristikomis, tačiau šiuose dokumentuose esanti informacija neatitiko ieškovės nurodomos/deklaruojamos siūlomą įrangą apibūdinančios informacijos arba juose apskritai nebuvo jokios informacijos apie vienokius ar kitokius siūlomos įrangos parametrus, numatytus Techninėje specifikacijoje, o nustatyti neatitikimai nebuvo akivaizdūs rašymo aprikimai, aritmetinės klaidos ar kitokie redakcinio pobūdžio trūkumai, kurių ištaisymas nekeistų paties pasiūlymo esmės. Priešingai, jeigu ieškovė ištaisytų nustatytus pasiūlymo trūkumus, o būtent, pavyzdžiui, pateiktų perkančiajai organizacijai tinkamą siūlomų talpyklų našumo konfigūratoriaus ataskaitą, kurioje esantys gamintojo patvirtinti duomenys atitiktų/patvirtintų paties pasiūlymo duomenis, arba pateiktų nuorodas į atitinkamą gamintojo dokumentaciją ar puslapį, kuriuose būtų skelbiama reikalinga pasiūlytos įrangos parametrams patvirtinti informacija, arba pateiktų naujus papildomus priedus – dokumentus, kuriuose būtų kartu su pirminiu pasiūlymu nepateikta informacija, arba priešingai, pasiūlytų tokią įrangą, kurios atitinkamos charakteristikos ir parametrai atitiktų pateiktuose su pasiūlymu dokumentuose – prieduose esančią informaciją, tai jau reikštų pasiūlymo pakeitimą, kas apskritai yra imperatyvių teisės normų draudžiama bei akivaizdžiai pažeistų lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitus pamatinius viešųjų pirkimų principus.

7624.

77Šioje vietoje, teismo nuomone, itin svarbu pabrėžti, jog esminis nagrinėjamos bylos klausimas ir dalykas – ne tai, ar ieškovės pasiūlyta įranga / sprendiniai, kaip tokie, atitinka perkančiosios organizacijos Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir galėtų patenkinti perkančiosios organizacijos poreikį, materializuotą pirkimo sąlygose, ką ieškovė iš esmės ir įrodinėja savo procesiniuose dokumentuose, prie jų pridedamais rašytiniais įrodymais (įrangos gamintojo raštais, patvirtinamais ir pan.), ką taip pat įrodinėjo ir perkančiajai organizacijai prie savo 2019-08-02 pretenzijos dėl 2019-07-26 sprendimo pateiktais dokumentais. Esminis gi nagrinėjamos bylos aspektas - ar ieškovės pasiūlymas, kuri sudaro jos pateiktų perkančiajai organizacijai dokumentų visuma, atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus tiek dėl pačios įrangos / sprendinių parametrų ir charakteristikų, tiek dėl juos turinčių pagrįsti dokumentų / nuorodų. Būtent todėl ta aplinkybė, jog kartu su pretenzija perkančiajai organizacijai, o taip pat kartu su ieškiniu teismui ieškovė pateikė jos siūlomos įrangos charakteristikas patvirtinančius paaiškinimus ir dokumentus, kurie galimai ir pagrindžia įrangos atitikimą pirkimo dokumentuose įtvirtintiems reikalavimams, t. y. galimai ir daro ieškovės pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, nekeičia fakto, kad kartu su 2019-07-01 pasiūlymu perkančiajai organizacijai tokie duomenys ir įrodymai pateikti nebuvo, t. y. pasiūlymo pateikimo metu jis nebuvo ir negalėjo būti laikomas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

7825.

79Iliustratyviausiai tokią teismo išvadą patvirtina pavyzdys, jog pagrįsdama 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl“ 6 eilutėje „Virtualizacijos telkinio našumas“ bei 2 lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt“ 6 eilutėje „Saugyklos našumas“ pasiūlytos įrangos našumą, ieškovė nebuvo perkančiajai organizacijai nurodžiusi, kad našumo įvertinimui reikia pasitelkti konkretų Dell EMC įrangos gamintojo oficialų siūlomą įrankį – Midrange Sizer Advanced (ir tam pagrįsti nebuvo pridėjusi būtent su šiuo įrankiu parengtos našumo konfigūratoriaus ataskaitos) kuris, kaip matyti iš Dell Emerging Markets Limited 2019-08-01 rašto „Dėl Dell EMC unity XT saugyklų našumo vertinimo konfigūratoriaus“, turi visas galimybes ir pilną funkcionalumą, leidžiantį keisti našumą įtakojančius parametrus, tačiau yra prieinamas tik verslo partneriams bei DELL EMC darbuotojams, kurie turi gamintojo „SPEED“ duomenų saugyklų našumo sertifikatą, ir kuriuo pagaliau, pati ieškovė rėmėsi pateikdama perkančiajai organizacijai pretenziją, taip pat teikdama ieškinį teismui. Todėl gavusi ieškovės pasiūlymą viešajame pirkime, nustačiusi jau minėtus neatitikimus jame, tiek perkančioji organizacija, tiek jos pasitelktas specialistas AB „Telia“ rėmėsi kiti oficialiu gamintojo siūlomu įrankiu duomenų saugyklų Unity XT našumui patikrinti - Midrange Sizer System Designer, kuris yra viešai prieinamas visų lygių DELL EMC verslo partneriams, nepriklausomai nuo jų inžinierių sertifikacijos bei visiems DELL EMC darbuotojams, tačiau, skirtingai nei Midrange Sizer Advanced, turi ribotas galimybes keisti našumą įtakojančius parametrus, dėl ko neatspindėjo ir nepagrindė ieškovės pasiūlytos įrangos atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. Minėtame Dell Emerging Markets Limited 2019-08-01 rašte pažymima, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme nurodytų saugyklų našumą, atsižvelgiant į konkurso sąlygose nurodytus techninius parametrus, būtina vertinti tik naudojant Midrange Sizer Advanced įrankį. Taigi, nepateikdama pasiūlyme nuorodos į Dell įrangos gamintojo dokumentaciją ar puslapį, kuriame būtų skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija ir perkančiajai organizacijai prieinami būtent tokią našumo informaciją leidžiantys patikrinti /pagrįsti instrumentai (įrankiai), nepateikdama našumo konfigūratoriaus ataskaitos, kuri taip pat patvirtintų siūlomus našumo duomenis, konkrečiai – nesuteikdama galimybės perkančiajai organizacijai įvertinti našumą vieninteliu galimu tokioje situacijoje oficialiu gamintojo Dell EMC siūlomu įrankiu – Midrange Sizer Advanced, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, yra ieškovei prieinamas, bet nėra viešai prieinamas ne verslo partneriams ir atitinkamiems darbuotojams, o apie šį įrankį pranešdama perkančiajai organizacijai ir savo siūlymą įrangos našumą pagrindžiančius duomenis bei paaiškinimus pateikdama tik kartu su pretenzija, ieškovė UAB „NBCS“ pirkimo dokumentų neatitinkantį pasiūlymą padarė juos atitinkančiu ne iš karto jo pateikimo metu, o vėliau. Kitaip tariant, nors, kaip akcentavo per visą procesą ieškovė, nepasikeitė jos siūloma perkančiajai organizacijai įranga, jos charakteristikos ir kiti identifikaciniai duomenys, bet kartu su pretenzija, o vėliau ir kartu su ieškiniu ieškovei pateikus papildomus paaiškinimus ir dokumentus, pasikeitė siūlomos įrangos pagrindimas – siūlomos įrangos parametrus ir charakteristikas pagrindžiantys dokumentai jau atitiko deklaruojamus įrangos parametrus ir charakteristikas (eliminavus iš pradžių su pasiūlymu pateiktus jį turėjusius pagrįsti dokumentus). Teismų praktikoje tokiose situacijose laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu tiekėjo iš pradžių pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą; net jei tiekėjo siūlomos (naudojamos) prekės ar produktai iš tiesų yra tinkami ir iš esmės tenkintų pirkėjo nustatytus reikalavimus, tačiau tiekėjas nepateikia tai pagrindžiančių dokumentų ar šie turi trūkumų (kaip ir įvyko nagrinėjamos bylos atveju), jo pasiūlymas siaurąja prasme negali būti pripažintas atitinkančiu viešojo pirkimo sąlygas (LAT 2014-06-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-333/2014; 2018-06-18 nutartis c.b. Nr. e3K-3-234-469/2018).

8026.

81Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, o taip pat į tai, kad nagrinėjamu atveju UAB „NBCS“ pasiūlymo trūkumai nebuvo redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatyti ir paprastai ištaisytini, nes jiems ištaisyti nepakako paprasto tiekėjo paaiškinimo, o reikėjo atskiro, detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis, tuo tarpu pradinės informacijos visuma neleido perkančiajai organizacijai nustatyti pasiūlymo siaurąja prasme atitikties, teismas daro išvada, jog perkančioji organizacija teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų. Nenustačius jokių neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų priimant 2019-07-26 sprendimą, nėra pagrindo naikinti ir vėlesnius jos priimtus ginčo viešajame pirkime sprendimus (dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo), taip pat ir spręsti dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties negaliojimo, todėl ieškovės ieškinys atmestinas. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

8227.

83Kadangi ieškinys atmetamas, ieškovės UAB „NBCS“ šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, atitinkamai spręstina tik dėl atsakovų ir trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų kompensavimo, esant jų atitinkamiems prašymams (CPK 93 str., 98 str.).

8428.

85Visų pirma, teismas atsakovams ir trečiajam asmeniui nepriteisia tų bylinėjimosi išlaidų, kurios susijusios su atskiraisiais skundais dėl teismo nutarčių, kuriomis pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsisakyta tenkinti prašymus dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taip pat su prašymu dėl skubaus teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, kadangi šie atsakovų ir jo pusėje veikusio bei atsakovų poziciją palaikiusio trečiojo asmens atskirieji skundai Lietuvos apeliacinio teismo 2019-10-22 ir 2019-11-14 nutartimis buvo atmesti, kaip nepagrįsti, konstatavus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą bei pagrindo nuostolių užtikrinimui nebuvimą, tuo tarpu prašymas dėl skubaus laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nutarties dalies vykdymo pateiktas ir teismo patenkintas Lietuvos apeliacinio teismo 2019-12-12 nutartimi neteisėta pripažintos Vilniaus apygardos teismo 2019-10-28 nutarties dėl bylos nutraukimo pagrindu. Teismas atsakovei VšĮ „CPO LT“ bei trečiajam asmeniui UAB „Blue Bridge“ taip pat nepriteisia ir patirtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimu į ieškovės UAB „NBCS“ atskirąjį skundą dėl nutarties dėl bylos nutraukimo parengimu, kadangi ieškovės atskirasis skundas buvo pagrįstas, Lietuvos apeliacinis teismas, kaip minėta, 2019-12-12 nutartimi konstatavo, kad byla pirmosios instancijos teismo 2019-10-28 nutartimi buvo nutraukta neteisėtai, tuo tarpu atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė bei trečiasis asmuo prašė šią nutartį palikti nepakeistą.

8629.

87Kaip matyti iš atsakovės VšĮ „CPO LT“ pateiktų dokumentų ir juose esančios detalizacijos, atsiliepimo į ieškinį parengimui atsakovė patyrė viso 4132,03 Eur (3414,90 Eur + 717,13 Eur PVM), nuomonei dėl patikslinto ieškinio parengti – 789,52 Eur (652,50 Eur + 137,03 Eur PVM), tripliko parengimui – 3149,02 Eur (2602,50 Eur + 546,52 Eur PVM) advokato teisinės pagalbos išlaidų. Kadangi visų šių išlaidų už atskiras advokatų suteiktas teisines paslaugas dydžiai viršija maksimalius rekomenduotinus už tokio pobūdžio veiksmus priteistinus dydžius, teismas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį, sudėtingumą, advokatų darbo, laiko, intelekto sąnaudas, protingumo kriterijų, mažina atsakovei priteistiną išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą sumą iki 3200 Eur, o už tripliko parengimą – iki 1900 Eur, už rašytinių paaiškinimų parengimą – iki 500 Eur, kurie iš esmės beveik atitinka maksimalius jų patyrimo metu buvusius rekomenduotinus dydžius. Tokiu būdu iš ieškovės atsakovei VšĮ „CPO LT“ viso priteistina 5600 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8830.

89Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ pateiktų dokumentų, kuriuose itin detaliai pateiktas jam suteiktos advokatų teisinės pagalbos aprašymas, detalizavimas, atsiliepimo į ieškinį parengimui jis patyrė viso 2094,10 Eur, tripliko parengimui – viso 1441,69 Eur išlaidų. Šios sumos neviršija rekomenduotinų maksimalių dydžių, trečiojo asmens atstovų darbo ir intelekto sąnaudos leidžia tokias išlaidas laikyti pagrįstomis, todėl jos priteistinos pilna apimtimi, t. y. iš ieškovės trečiajam asmeniui UAB „Blue Bridge“ viso priteistina 3535,79 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9031.

91Teismas šiuo metu nesprendžia tiek ieškovės, tiek atsakovų ir trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimu grąžinus bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (Vilniaus apygardos teismo 2019-12-19 nutartimi) paskirstymo klausimo (šalys bei trečiasis asmuo sumokėjo žyminius mokesčius už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei atskiruosius skundus, patyrė išlaidas advokatų teisinei pagalbai apmokėti, rengiant prašymą, atsiliepimus į jį, atskiruosius skundus bei atsiliepimus į juos), kadangi nors prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir buvo pirmosios instancijos teismo patenkintas, tačiau šiuo metu teismo 2019-12-19 nutartis apskųsta, atsakovų ir trečiojo asmens atskirieji skundai perduoti nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui ir dėl jų nėra priimtas galutinis procesinis sprendimas, todėl nėra galimybės tinkamai paskirstyti dalyvaujančių byloje asmenų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų. Kita vertus, tą galės padaryti Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus, arba tai galės būti išspręsta vėliau per papildomo sprendimo (nutarties) institutą.

9232.

93Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės UAB „NBCS“ ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas, o taip pat įvertinus naujai paaiškėjusias aplinkybes, kad po viešojo pirkimo 2019-10-30 sutarties sudarymo jos šalys 2019-12-11 Prekių priėmimo – perdavimo aktu Nr. PK-76 patvirtino, kad tiekėjas UAB „Blue Bridge“ užsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui tinkamai ir laiku pristatė atitinkamą įrangą pagal sutartį, užsakovui 2019-12-11 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ) Eur sumai (be PVM), t. y. 90 procentų sutarties kainos daliai, o likusi 10 procentų kainos dalis turės būti sumokėta tiekėjui suteikus visas įrangos montavimo ir diegimo paslaugas, t. y. viešojo pirkimo sutartis didžiąja dalimi jau yra įvykdyta, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str.).

9433.

95Nors trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ 2020-01-13, t. y. prieš pat bylos nagrinėjimą iš esmės pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovę UAB „NBCS“ pateikti 513620,25 Eur dydžio nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemonę, o jai to nepadarius, panaikinti teismo 2019-12-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tačiau šis ieškovės prašymas atmestinas, kadangi atmetus ieškovės UAB „NBCS“ ieškinį, kaip nepagrįstą, teismo 2019-12-19 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir taip naikintinos šiuo sprendimu vadovaujantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi. Atitinkamai teismui pačiam panaikinus byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nėra pagrindo taikyti ir nuostolių, galinčių atsirasti dėl tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemonių.

9634.

97Pateikdamas 2020-01-13 prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ prašė pripažinti tam tikrus šio prašymo priedus – nuostolių apskaičiavimus, su kitais subjektais sudarytų sutarčių pagrindu išrašytas sąskaitas bei sutartis – nevieša bylos medžiaga ir neleisti su ja susipažinti kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims bei ją kopijuoti, nes juose atsispindi komercinę paslaptį sudaranti informacija – trečiojo asmens kontrahentų pavadinimai, įsigyjamų prekių kaina, pristatymo bei atsiskaitymo terminai, netesybų dydis, įsigyjama įranga, iš ko galima nustatyti jos konfigūraciją, ir visa ši informacija yra nuolatinio bendradarbiavimo bei derybų su trečiojo asmens kontrahentais rezultatas, ji turi komercinę vertę, nėra žinoma tretiesiems asmenims. Teismas, įvertinęs šiuos trečiojo asmens argumentus, vadovaudamasis CPK 10 str. 4 d. ir 101 str. 2 d., mano esant būtina nagrinėjamu atveju užtikrinti trečiojo asmens nurodytų duomenų konfidencialumą tiek nedalyvaujančių byloje asmenų, tiek ir ginčo šalių atžvilgiu, todėl tenkina minėtą trečiojo asmens prašymą.

98Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 – 259 straipsniais, 269 – 270 straipsniais, 293 straipsnio 2 punktu, 4231 – 4238 straipsniais, teismas

Nutarė

99Ieškovės UAB „NBCS“ (kodas – 301817848, buveinė – J.Kazlausko g. 21, Vilnius) ieškinį atsakovams VšĮ „CPO LT“ (kodas – 302913276, buveinė – Gedimino pr. 38, Vilnius) ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui (kodas – 188772433, buveinė – Gedimino pr. 7, Vilnius), trečiasis asmuo – UAB „Blue bridge“ (kodas – 302457673, buveinė – J.Jasinskio g. 16A, Vilnius) atmesti.

100Priteisti iš ieškovės UAB „NBCS“ atsakovui VšĮ „CPO LT“ – 5600 Eur (penkis tūkstančius šešis šimtus eurų), o trečiajam asmeniui UAB „Blue Bridge“ – 3535,79 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus trisdešimt penkis eurus 79 ct) bylinėjimosi išlaidų.

101Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ sudarytos 2019-10-30 Projekto ”Valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimo sutarties Nr. GF-45 vykdymo sustabdymą.

102Trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.

103Pripažinti nevieša bylos medžiaga trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ 2020-01-13 teismui pateiktus su dokumentu DOK-1634 dokumentus, neleidžiant nedalyvaujantiems byloje asmenims bei šalims su jais susipažinti, daryti kopijas.

104Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „NBCS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams VšĮ... 4. 1.1.... 5. Nurodė, kad atsakovė VšĮ „CPO LT“, veikianti pagal atsakovo... 6. 1.2.... 7. Pagal perkančiąją organizaciją, ieškovės pasiūlymo lentelės... 8. 1.3.... 9. Atsakovė nurodė, kad pasiūlymo lentelės „Virtualizuotų duomenų... 10. 1.4.... 11. Lygiai tais pačiais argumentais, kaip ir aukščiau nurodyti, perkančioji... 12. 1.5.... 13. Lygiai tais pačiais argumentais, kaip nurodyta aukščiau, perkančioji... 14. 1.6.... 15. Perkančioji organizacija nurodė, kad pasiūlymo lentelės „Near line“... 16. 1.7.... 17. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti pasiūlyto sprendimo... 18. 1.8.... 19. Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija netinkamai įvertino pateikto... 20. 2.... 21. Atsakovai VšĮ „CPO LT“ ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas su... 22. 2.1.... 23. Nurodė, kad ieškovas savo ieškinyje nepateikė savarankiškų reikalavimų,... 24. 2.2.... 25. Net ir nusprendus bylos nenutraukti ir ją nagrinėti iš esmės, ieškovės... 26. 2.3.... 27. Ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų 2 priedo... 28. 3.... 29. Trečiasis asmuo UAB „Blue bridge“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 30. 3.1.... 31. Nurodė, kad įstatymas nustato teisę tiekėjams tikslinti/paaiškinti... 32. 3.2.... 33. Net laikant, kad ieškovė turėjo teisę pateikti papildomus ieškovo... 34. 3.3.... 35. Ieškovės kartu su ieškiniu pateikiama specialisto išvada negalima remtis,... 36. 4.... 37. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VšĮ „CPO... 38. 5.... 39. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „NBCS“ iš esmės nesutinka ir ginčija... 40. 6.... 41. Visų pirma, teismas plačiau nenagrinėja tų atsakovų ir trečiojo asmens... 42. 7.... 43. Viešojo pirkimo komisijos 2019-05-24 posėdžio protokolu Nr. 1 patvirtintų... 44. 8.... 45. Kaip matyti iš ieškovės UAB „NBCS“ perkančiajai organizacijai... 46. 9.... 47. Šiam siūlymui pagrįsti ieškovė pateikė įrangos gamintojo pasirašytus... 48. 10.... 49. 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus... 50. 11.... 51. Kaip matyti iš ieškovės UAB „NBCS“ perkančiajai organizacijai... 52. 12.... 53. Ieškovė nurodė, kad siūlomų diskų skaičius patvirtinamas prieduose –... 54. 13.... 55. Pagaliau, 3 lentelės „Near line“ tipo lokali saugykla – 1 vnt“ 6... 56. 14.... 57. Šiam siūlymui pagrįsti ieškovė pateikė įrangos gamintojo pasirašytą... 58. 15.... 59. Atsižvelgiant į šiuos objektyvių ieškovės pasiūlyme pateiktų duomenų... 60. 16.... 61. Visi ieškovės pirminio pasiūlymo bei ieškovės pateiktų jį... 62. 17.... 63. Taigi, nagrinėjamu atveju susiklosčius situacijai, kuomet ieškovės... 64. 18.... 65. Teismas atmeta ieškovės UAB „NBCS“ argumentą, jog perkančioji... 66. 19.... 67. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 3 dalis... 68. 20.... 69. Taigi, iš šių imperatyvių įstatymo nuostatų matyti, jog tiekėjo... 70. 21.... 71. Nuoseklioje kasacinio teismo praktikoje šiuo klausimu pažymima, perkančioji... 72. 22.... 73. ES Teisingumo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad Europos Parlamento... 74. 23.... 75. Nagrinėjamu atveju ieškovės perkančiajai organizacijai buvo pasiūlyta... 76. 24.... 77. Šioje vietoje, teismo nuomone, itin svarbu pabrėžti, jog esminis... 78. 25.... 79. Iliustratyviausiai tokią teismo išvadą patvirtina pavyzdys, jog pagrįsdama... 80. 26.... 81. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, o taip pat į tai, kad... 82. 27.... 83. Kadangi ieškinys atmetamas, ieškovės UAB „NBCS“ šioje byloje patirtos... 84. 28.... 85. Visų pirma, teismas atsakovams ir trečiajam asmeniui nepriteisia tų... 86. 29.... 87. Kaip matyti iš atsakovės VšĮ „CPO LT“ pateiktų dokumentų ir juose... 88. 30.... 89. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ pateiktų dokumentų,... 90. 31.... 91. Teismas šiuo metu nesprendžia tiek ieškovės, tiek atsakovų ir trečiųjų... 92. 32.... 93. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės UAB „NBCS“ ieškinys atmestinas, kaip... 94. 33.... 95. Nors trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ 2020-01-13, t. y. prieš pat bylos... 96. 34.... 97. Pateikdamas 2020-01-13 prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl... 98. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 – 259... 99. Ieškovės UAB „NBCS“ (kodas – 301817848, buveinė – J.Kazlausko g. 21,... 100. Priteisti iš ieškovės UAB „NBCS“ atsakovui VšĮ „CPO LT“ – 5600... 101. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi taikytas... 102. Trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“ prašymą dėl nuostolių, galinčių... 103. Pripažinti nevieša bylos medžiaga trečiojo asmens UAB „Blue Bridge“... 104. Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...