Byla AS-1164-502/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos T. Ž. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos T. Ž. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos biuro areštinei dėl neturtinės žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja T. Ž. 2014 m. gruodžio 30 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su skundu atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos biuro areštinei, prašydama pripažinti, kad jos laikymo sąlygos Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje buvo nežmoniškos, antisanitarinės, žeminančios žmogaus garbę ir orumą, priteisti solidariai iš atsakovų 1 000 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, 5 proc. metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo skundo padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2015 m. sausio 12 d. nutartimi visi Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjai buvo nušalinti nuo šios administracinės bylos nagrinėjimo, o administracinė byla buvo perduota nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 16 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją T. Ž. iki 2015 m. vasario 2 d. pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus skundo trūkumus, 2015 m. vasario 18 d. nutartimi pratęsė šį terminą iki 2015 m. kovo 2 d., o, pareiškėjai per nustatytą terminą nepašalinus skundo trūkumų, 2015 m. kovo 4 d. nutartimi nutarė T. Ž. skundą laikyti nepaduotu ir, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

7Pareiškėja T. Ž. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – atnaujinti terminą trūkumams pašalinti ir priimti skundą nagrinėjimui teisme.

8Išnagrinėjusi pareiškėjos atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi jį tenkino iš dalies ir panaikino Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį bei perdavė pareiškėjos skundo priėmimo klausimą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

9II.

10Panevėžio apygardos administracinis teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį, 2015 m. gegužės 15 d. nutartimi įpareigojo pareiškėja pašalinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 16 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus skundo trūkumus per 15 dienų nuo šios nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjai dienos bei išaiškino, jog per nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalinus, pareiškėjos skundas bus laikomas nepaduotu.

112015 m. birželio 22 d. nutartimi, atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjai neatsiėmus jai siųstos 2015 m. gegužės 15 d. nutarties ši buvo grąžinta siuntėjui – Panevėžio apygardos administraciniam teismui, Panevėžio apygardos administracinis teismas dar kartą įpareigojo pareiškėją pašalinti skundo trūkumus ir nustatė galutinį terminą trūkumų pašalinimui – 2015 m. liepos 8 d.

12Pareiškėjai iki 2015 m. liepos 8 d. nepašalinus Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 16 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytų jos skundo trūkumų, Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 10 d. nutartimi nutarė pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu.

13Teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2015 m. sausio 12 d. nutartimi, išnagrinėjus Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 31 d. prašymą, Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjai buvo nušalinti nuo šios administracinės bylos nagrinėjimo, o pareiškėjos skundas perduotas nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

14Paaiškino, jog po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi grąžino pareiškėjos skundo priėmimo klausimą spręsti Panevėžio apygardos administraciniam teismui, šis 2015 m. gegužės 15 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją pašalinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 16 d. nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytus skundo trūkumus per 15 dienų nuo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjai dienos. Pažymėjo, kad minėtosios nutarties nuorašas pareiškėjai buvo išsiųstas specialiai procesiniams dokumentams įteikti pareiškėjos skunde nurodytu adresu, kurį pareiškėja buvo nurodžiusi ir kituose Panevėžio apygardos administraciniam teismui ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, t. y. ( - ). Nurodė, kad nutarties nuorašas registruota pašto korespondencija pareiškėjai buvo išsiųstas nutarties priėmimo dieną, tačiau registruotos siuntos įteikti pareiškėjai jos specialiai nurodytu adresu pašto įstaigai nepavyko, todėl pareiškėjai buvo paliktas siuntimo paslaugas teikiančios įstaigos išrašytas pranešimas apie tokios korespondencijos buvimą, o pareiškėjai per ilgesnį nei trisdešimt dienų terminą pašto korespondencijos neatsiėmus, pašto siunta buvo grąžinta teismui. Siekdamas užtikrinti pareiškėjos galimybę pasinaudoti procesinėmis teisėmis ir sudaryti sąlygas pareiškėjai pašalinti nurodytus skundo trūkumus, tačiau tuo pačiu ir privalėdamas užtikrinti, kad skundo priėmimo klausimo sprendimas neužsitęstų neapibrėžtą laiką, teismas pakartotinai 2015 m. birželio 22 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją pašalinti skundo trūkumus, pakeisdamas bei nustatydamas galutinį terminą trūkumų šalinimui, tai yra iki 2015 m. liepos 8 d. Atkreipė dėmesį, jog šios nutarties nuorašai pareiškėjai išsiųsti ne tik tuo pačiu jos skunde nurodytu specialiu adresu procesiniams dokumentams įteikti (( - )), bet ir papildomai adresu, kurį pareiškėja deklaravo kaip savo gyvenamąją vietą (( - )). Pagal siuntimo paslaugas teikiančios įstaigos duomenis, jos darbuotojams pašto korespondencijų pareiškėjai įteikti nepavyko, todėl minėtais adresais buvo išrašyti pašto korespondencijos gavimo pranešimai, tačiau pareiškėja atsiimti jai pakartotinai teismo siųstų pašto korespondencijų į pašto skyrių neatvyko bei teismo įpareigojimų pašalinti skundo trūkumus nustatytu terminu neįvykdė.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nuostatomis (53 str., 77 str.), teismas pažymėjo, kad ABTĮ proceso šalims suteikia ne tik teises, bet ir nustato pareigas, be kita ko, pranešti teismui apie savo adreso pasikeitimą. Akcentavo, jog ABTĮ 5 straipsnyje aptarta teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka.

16Teismo vertinimu, pareiškėja pateikusi teismui skundą ir kitus procesinius dokumentus, susijusius su prašymu pratęsti terminą trūkumams pašalinti, atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, turėjo suvokti ne tik savo teisių, bet ir ABTĮ proceso dalyviams nustatytų pareigų tinkamo įvykdymo būtinumą. Teisių ir pareigų vienovė suponuoja pareigą proceso dalyviui, šiuo atveju pareiškėjai, veikti tokiu būdu, kuriuo veikdamas proceso dalyvis, ne tik sąžiningai naudotųsi jam įstatymo nustatytomis teisėmis, bet ir atidžiai ir rūpestingai vykdytų įstatymo bei teismo nustatytas pareigas. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią pareiškėjo elgesys realizuojant savo teises vertintinas jo atitikimo panašioje situacijoje vidutiniškai apdairaus ir rūpestingo asmens elgesio standartui aspektu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-552-442/2013). Darė išvadą, kad pareiškėja 2014 m. gruodžio 30 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui padavusi skundą bei nurodžiusi specialiųjų adresą procesiniams dokumentams siųsti, pasirinko pasyvų elgesio modelį – po skundo padavimo ilgą laiką nesidomėjo proceso eiga ir neatliko jokių veiksmų, kad išsiaiškintų esamą situaciją, nereagavo į jai paliktą siuntimo paslaugas teikiančios įstaigos pranešimą apie gautą korespondenciją, žinodama, kad būtent jos nurodytu adresu bus siunčiami teismų procesiniai dokumentai, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga. Be to, net ir gavusi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartį, o vėliau, teismui, atsižvelgus į pareiškėjos prašymą pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti, – 2015 m. vasario 18 d. nutartį, kuria jos prašymas buvo tenkintas ir terminas skundo trūkumams pašalinti pratęstas bei nustatyta vėlesnė trūkumų šalinimo data, pareiškėja pakartotinai buvo informuota apie teismo nustatytų skundo trūkumų turinį bei apimtį, o taip pat ir pareiškėjos pareigą juos pašalinti, pareiškėja to nepadarė. Manė, kad pareiškėja, veikdama atidžiai ir rūpestingai galėjo numatyti, jog skundo trūkumų nepašalinus, toks reikalavimas bus keliamas ir vėliau, t. y. ir tada, kai pareiškėja buvo informuota apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kurios pagrindu pareiškėjos skundo priėmimo klausimas pakartotinai buvo perduotas Panevėžio apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Taigi, realizuodama savo procesines teises bei įgyvendindama nustatytas pareigas, pareiškėja turėjo veikti tokiu būdu, kuriuo veikiant būtų siekiama ekonomiško bei operatyvaus ginčo išsprendimo. Atsižvelgęs į tai, teismas darė išvadą, jog pareiškėja, turėjo suvokti, kad 2015 m. sausio 16 d. nutartimi nustatyti skundo trūkumai iš esmės paneigė tolesnį skundo nagrinėjimą, todėl privalėjo veikti atidžiai ir rūpestingai bei siekti, kad tokia situacija būtų išspręsta kaip įmanoma greičiau. Teismo vertinimu pareiškėja nesidomėjo savo procesinių pareigų įgyvendinimu, neatsižvelgė į Panevėžio apygardos administracinio teismo pakartotinius įpareigojimus pašalinti nustatytus skundo trūkumus. Teismas atkreipė dėmesį, jog proceso dalyvis, suinteresuotas ekonomišku ir proporcingu bylos išnagrinėjimu, turi pats rūpintis ir domėtis tinkamu procesinių pareigų įgyvendinimu, taip pat ir teirautis siuntimo paslaugas teikiančioje įstaigoje apie teismo siunčiamus dokumentus, o gavęs pranešimą apie gautą pašto korespondenciją, nuvykti į siuntimo paslaugas teikiančią įstaigą atsiimti gautos pašto korespondencijos. Sprendė, kad pareiškėja neveikė tokiu būdu, kuris užtikrintų tinkamą jos skundo priėmimo klausimo išsprendimą, todėl tokiais veiksmais pati sau sukūrė neigiamas pasekmes. Vadovaudamasis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi bei 77 straipsnio 1 dalimi, teismas darė išvadą, kad pareiškėjai išsiuntus 2015 m. birželio 22 d. Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartį pareiškėjos nurodytu specialiu adresu procesiniams dokumentams įteikti laikoma kad ši nutartis jai įteikta tinkamai.

17III.

18Nesutikdama su Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi, pareiškėja T. Ž. 2015 m. rugpjūčio 6 d. (pagal spaudą ant voko) Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartį, atnaujinti terminą trūkumams pašalinti bei perduoti šią administracinę bylą nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pagal pareiškėjos gyvenamąją vietą bei tenkinti pareiškėjos prašymą.

19Tvirtina, kad ne dėl pareiškėjos kaltės, o dėl akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ kaltės pareiškėjai tinkamai ir laiku nėra įteikiami procesiniai dokumentai, kurie buvo siunčiami iš Panevėžio apygardos administracinio teismo, todėl ne dėl pareiškėjos kaltės yra praleisti procesiniai terminai. Teigia, kad pareiškėja jokių procesinių terminų nepažeidė, tik nuolat prašė juos atnaujinti. Pažymi, kad ne kartą prašė, jog bylos nagrinėjimas būtų grąžintas į Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Nagrinėjamos bylos dalykas – Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutarties, kuria teismas laikė nepaduotu pareiškėjos T. Ž. skundą, kadangi pareiškėja nepašalino teismo nutartimi nustatytų šio skundo trūkumų, teisėtumas ir pagrįstumas.

23Pažymėtina, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis). Teisė kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos gali būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos.

24ABTĮ 23 straipsnyje yra numatyta, kad pareiškėjo teismui pateikiamas skundas turi atitikti minėtame straipsnyje numatytus skundo formos ir turinio reikalavimus. Pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus (skundo sudedamosios dalys) – skundo dalyką (pareiškėjo reikalavimas) ir pagrindą (aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai). Paminėtos teisės normos užtikrina, kad administracinės bylos iškėlimo stadijoje teismui bus pateikta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys preliminariai nustatyti ginčo dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą. Pareiškėjui nesuformulavus (suformulavus neaiškiai) skundo dalyko ar pagrindo, nepateikus reikšmingų dokumentų, teismas paprastai neturi galimybių tinkamai išspręsti skundo priėmimo klausimo. Todėl ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per tokį terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Pažymėtina, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė: teismas suteikia asmeniui galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą.

25Teismo nutartyje įvardytų skundo (prašymo) trūkumų nepašalinimas (netinkamas pašalinimas arba ne visų teismo nurodytų trūkumų pašalinimas) per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą (prašymą) nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui. Kitaip tariant, pareiškėjui neįvykdžius (netinkamai įvykdžius) teismo nurodymų dėl skundo (prašymo) trūkumų šalinimo, teismas privalo priimti nutartį dėl skundo (prašymo) laikymo nepaduotu ir grąžinimo pareiškėjui. Priimdamas nutartį laikyti skundą (prašymą) nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui, teismas remiasi anksčiau priimta nutartimi, kurioje įvardyti konkretūs skundo (prašymo) trūkumai ir pareiškėjui nustatytas terminas šiems trūkumams pašalinti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-343/2012).

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (žr., pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012). Pastebėtina, kad vertinimas, ar terminas kreiptis teisminės gynybos praleistas dėl svarbių priežasčių, labai priklauso nuo nagrinėjamo atvejo aplinkybių (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-853/2014).

27Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ nuostatos. Akcentuotina, jog savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymuose įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012; 2015 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-567-552/2015). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, todėl praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr., pvz., 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006).

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos administracinis teismas, 2015 m. sausio 16 d. nutartimi nustatęs pareiškėjos skundo trūkumus, paskyrė jai terminą iki 2015 m. vasario 2 d. šiems trūkumams pašalinti, o atsižvelgęs į pareiškėjos prašymą, 2015 m. vasario 18 d. nutartimi šį terminą pratęsė iki 2015 m. kovo 2 d. Pareiškėjai nustatytu terminu skundo trūkumų nepašalinus, Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi skundą laikė nepaduotu. Nesutikdama su tokiu teismo sprendimu, pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi iš dalies tenkino ir grąžino pareiškėjos skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsižvelgdamas į minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 15 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją pašalinti skundo trūkumus per 15 dienų nuo šio procesinio sprendimo įteikimo jai dienos, o nepavykus pareiškėjai įteikti šios teismo nutarties nuorašo, pareiškėjai jo laiku neatsiėmus iš siuntimo paslaugas teikiančios įstaigos, po to, kai jis buvo grąžintas siuntėjui (teismui), 2015 m. birželio 22 d. nutartimi nustatė galutinį terminą pareiškėjos skundo trūkumams pašalinti – iki 2015 m. liepos 8 d. Pareiškėjai laiku nepašalinus skundo trūkumų, ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas nutarė laikyti pareiškėjos skundą nepaduotu.

29Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes matyti, jog pareiškėjai skundo trūkumų pašalinimo terminas, numatytas Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartyje, buvo pratęsiamas iki 2015 m. liepos 8 d., t. y. beveik 6 mėnesius. Per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį pareiškėja T. Ž. du kartus atskiraisiais skundais ginčijo Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartis laikyti jos skundą nepaduotu, tačiau pataisyto skundo pirmosios instancijos teismui nepateikė.

30Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartyje, įvertinęs bylos aplinkybes, pažymėjo, kad nors Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartys pareiškėjos nurodytu adresu buvo išsiųstos laiku, registruotomis siuntomis, pareiškėjai jos buvo įteiktos jau pasibaigus šiomis nutartimis nustatytiems terminams bei darė išvadą, jog byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtų žinojusi apie pašte esančią korespondenciją, tačiau sąmoningai vengusi ją atsiimti. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgus į termino skundo trūkumams pašalinti pratęsimų skaičių, tai, jog pašto siuntos pareiškėjos nepasiekia nei jos pačios nurodytu, nei jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, pareiškėjai ir po minėtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutarties toliau aktyviai nesidomint administracinės bylos procesu, aplinkybės laikytinos pasikeitusiomis ir konstatuotina, jog pareiškėja sąmoningai nusprendė nesiimti aktyvių veiksmų, siekdama savo procesinių teisių ir teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo, bei tinkamai nevykdo jai, kaip suinteresuotai proceso šaliai, kylančių pareigų (ginti savo teises per protingą ir pagrįstą laiką, domėtis procesu, sąžiningai naudotis turimomis procesinėmis teisėmis).

31Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjos elgesys nagrinėjamu atveju negali būti pripažįstamas kaip atitinkantis rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo bei operatyvumo standartus, o jos nurodytos termino skundo trūkumams pašalinti priežastys, teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti laikomos objektyviomis, nes yra nulemtos ne objektyvių nuo pareiškėjos valios nepriklausančių aplinkybių, o pačios pareiškėjos pasirinkto pasyvaus elgesio modelio. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, aiškino ir taikė proceso teisės normas, rėmėsi administracinių teismų praktika, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Taigi, pareiškėjos atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

32Papildomai pažymėtina, jog teismo nutartis laikyti skundą nepaduotu, neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai, ištaisius skundo trūkumus, kreiptis į teismą su tuo pačiu skundu.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjos T. Ž. atskirąjį skundą atmesti.

35Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja T. Ž. 2014 m. gruodžio 30 d. kreipėsi į... 5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2015 m. sausio 12 d.... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 16 d. nutartimi... 7. Pareiškėja T. Ž. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 8. Išnagrinėjusi pareiškėjos atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiojo... 9. II.... 10. Panevėžio apygardos administracinis teismas, atsižvelgęs į Lietuvos... 11. 2015 m. birželio 22 d. nutartimi, atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjai... 12. Pareiškėjai iki 2015 m. liepos 8 d. nepašalinus Panevėžio apygardos... 13. Teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko... 14. Paaiškino, jog po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 16. Teismo vertinimu, pareiškėja pateikusi teismui skundą ir kitus procesinius... 17. III.... 18. Nesutikdama su Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 10... 19. Tvirtina, kad ne dėl pareiškėjos kaltės, o dėl akcinės bendrovės... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Nagrinėjamos bylos dalykas – Panevėžio apygardos... 23. Pažymėtina, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų... 24. ABTĮ 23 straipsnyje yra numatyta, kad pareiškėjo teismui pateikiamas skundas... 25. Teismo nutartyje įvardytų skundo (prašymo) trūkumų nepašalinimas... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog... 27. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos administracinis... 29. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes matyti, jog pareiškėjai... 30. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m.... 31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjos... 32. Papildomai pažymėtina, jog teismo nutartis 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjos T. Ž. atskirąjį skundą atmesti.... 35. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. palikti... 36. Nutartis neskundžiama....