Byla 2S-1726-614/2016
Dėl bendrovės valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo: M. N

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-23579-820/2016 pagal ieškovo N. P. ieškinį atsakovui UAB „Green Vilnius hotel“ dėl bendrovės valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo: M. N.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas N. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Green Vilnius hotel“ 2015-05-10 valdybos posėdžio nutarimus, įskaitant nutarimą dėl UAB „Green Vilnius hotel“ vadovo M. N. atšaukimo ir naujos vadovės E. S. paskyrimo, bet juo neapsiribojant. Ieškinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui ar bet kokiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Juridinių asmenų registrui, įgyvendinti ir/ar vykdyti UAB „Green Vilnius hotel“ 2016-05-10 valdybos posėdžio nutarimus, įskaitant nutarimą dėl UAB „Green Vilnius hotel“ vadovo M. N. atšaukimo ir naujos vadovės E. S. paskyrimo, bet juo neapsiribojant, sustabdant visus ir bet kokius naujos vadovės E. S. įgaliojimus nuo jos paskyrimo dienos (2016-05-10). Nurodė, jog atsakovas atlieka neteisėtus veiksmus, todėl, siekiant išsaugoti šalių status quo bei užkirsti kelią kitiems neigiamiems padariniams atsirasti, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškovo N. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad ieškinio reikalavimas yra pripažinti negaliojančiais valdybos nutarimus. Teismo sprendimas dėl pripažinimo sukelia teisines pasekmes pats ir nereikalauja priverstinio vykdymo. Pareikšti laikinųjų apsaugos priemonių reikalavimai – uždrausti atlikti veiksmus ir sustabdyti vadovės įgaliojimus. Būsimas teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas teismo sprendimo įvykdymo šiuo atveju neįtakoja. Iš šių reikalavimų turinio matyti, kad jie nėra tiesiogiai susiję su ieškinio reikalavimais/yra pernelyg nutolę nuo ieškinio reikalavimų, todėl teismas padarė išvadą, jog laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Be to, teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir galioja tik į ateitį, jos neturi retrospektyviosios veikimo galios, todėl nesukelia teisinių padarinių įvykiams, kurie yra įvykę iki laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo. Ieškovo reikalavimas sustabdyti įgaliojimus nuo 2016-05-10, prašymą nagrinėjant 2016-05-17, yra neįmanomas dėl retrospektyviosios veikimo galios nebuvimo. Be to, ieškovo nurodytas nutarimas, kurio vykdymą jis reikalauja sustabdyti, jau yra įvykdytas tam tikrose srityse nutarties priėmimo metu (www.registrucentras.lt), todėl prašymas sustabdyti įvykdyto nutarimo vykdymą neturi teisinės prasmės, todėl teismas padarė išvadą, kad tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas negalimas. Taip pat teismas nurodė, jog ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės praktiškai nėra įvykdomos, nes nukreiptos ne į atsakovą, kaip nustatyta įstatyme (CPK 144 str.), bet nukreiptos į byloje nedalyvaujančius, su byla nesusijusius asmenis ir neribotą asmenų ratą (uždrausti „bet kokiems asmenims“).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas N. P. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Apeliantas nesutinka su teismo argumentu, kad teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Jo teigimu, šiuo atveju taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, siekiant laikinai teisiškai sureguliuoti esamą situaciją, kadangi be tokio sureguliavimo bylos nagrinėjimas gali prarasti prasmę. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su ieškinio reikalavimu, nes, jas pritaikius, naujai paskirtam atsakovo vadovui, kurio paskyrimas yra ginčijamas ieškiniu, būtų užkirstas kelias atlikti veiksmus, kuriais bendrovei, jos akcininkams ir tretiesiems asmenims gali būti padaryta žala. Apelianto nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų proporcingas, užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą. Be to, apeliantas nurodė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra neįvykdomos, kadangi jų nukreipimas tiek į atsakovą, tiek į trečiuosius asmenis (neteisėtai paskirtą vadovę, VĮ „Registrų centras“) nėra draudžiamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad kai kuriais atvejais, atsakovui pritaikius atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones, jomis netiesiogiai gali būti suvaržytos ir asmenų, nesančių byloje atsakovais, teisės.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

12Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė nutartį, kuria atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Ieškovas N. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Green Vilnius hotel“ 2015-05-10 valdybos posėdžio nutarimus, įskaitant nutarimą dėl UAB „Green Vilnius hotel“ vadovo M. N. atšaukimo ir naujos vadovės E. S. paskyrimo, bet juo neapsiribojant. Ieškinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui ar bet kokiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Juridinių asmenų registrui, įgyvendinti ir/ar vykdyti UAB „Green Vilnius hotel“ 2016-05-10 valdybos posėdžio nutarimus, įskaitant nutarimą dėl UAB „Green Vilnius hotel“ vadovo M. N. atšaukimo ir naujos vadovės E. S. paskyrimo, bet juo neapsiribojant, sustabdant visus ir bet kokius naujos vadovės E. S. įgaliojimus nuo jos paskyrimo dienos (2016-05-10). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

14Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

15Ieškovas atskirajame skunde nurodė, jog teismo argumentas, kad teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra nepagrįstas. Jo teigimu, šiuo atveju taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, siekiant laikinai teisiškai sureguliuoti esamą situaciją, kadangi be tokio sureguliavimo bylos nagrinėjimas gali prarasti prasmę. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka. Pažymėtina, jog, pagal CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Nagrinėjamu atveju apeliantas nei ieškinyje, nei atskirajame skunde nenurodė konkrečių argumentų bei nepateikė juos pagrindžiančių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti pagrįstą išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų pagrįstai manyti, jog atsakovas savo galimai neteisėtais veiksmais gali padaryti žalos bendrovei, jos akcininkams ir tretiesiems asmenims. Taigi apeliacinės instancijos teismas grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui šiuo atveju neįžvelgia.

16Be to, apeliantas nurodė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra neįvykdomos, kadangi jų nukreipimas į trečiuosius asmenis nėra draudžiamas. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra nukreiptos ir į kitus, byloje nedalyvaujančius, asmenis. Taigi, akivaizdu, jog šios priemonės, t. y. draudimas atsakovui ar bet kokiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Juridinių asmenų registrui, įgyvendinti ir/ar vykdyti UAB „Green Vilnius hotel“ 2016-05-10 valdybos posėdžio nutarimus, įskaitant nutarimą dėl UAB „Green Vilnius hotel“ vadovo M. N. atšaukimo ir naujos vadovės E. S. paskyrimo, bet juo neapsiribojant, sustabdant visus ir bet kokius naujos vadovės E. S. įgaliojimus nuo jos paskyrimo dienos (2016-05-10), ribotų ir kitų, byloje nedalyvaujančių, asmenų teises ir, priešingai nei nurodė apeliantas, pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirasis skundas atmestinas, skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Kiti skunde nurodyti argumentai, teismo manymu, teisingam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo išsprendimui neturi. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai