Byla 2A-50-567/2012
Dėl atsisakymo duoti sutikimą pastato rekonstrukcijai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Aldonos Tilindienės, sekretoriaujant Edita Bekerytei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui M. G. ir A. Š., atsakovo atstovams L. M., R. K. ir D. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. birželio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1447-130/2011 pagal ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl atsisakymo duoti sutikimą pastato rekonstrukcijai.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti ieškovo teisę be atsakovo Lietuvos kariuomenės sutikimo gauti statybos leidimą pastato, esančio Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, dalies (patalpų 1-1...1-40 ir a-1, unikalus Nr. ( - )) rekonstravimui, įrengiant du butus ir atsijungiant nuo šilumos centralizuotų tinklų, pagal atsakovui ir teismui pateiktą UAB “Naujoji architektūra ir grafika” parengtą projektą, ir 2011-05-31 patikslintą šildymo dalies projektą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-06-22 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo UFMAB “DISKONTAS“ 14 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CK 4.75 str., LR Statybos įstatymo 3 str. 23 str. 8 d. 5 p.).

6Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-06-22 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti, pripažįstant ieškovo teisę be atsakovo sutikimo gauti statybos leidimą pastato, esančio Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, dalies (patalpų 1-1..1-40 ir a-1, unikalus Nr. ( - )) rekonstravimui, įrengiant du butus ir atsijungiant nuo šilumos centralizuotų tinklų, pagal atsakovui ir teismui pateiktą UAB „Naujoji architektūra ir grafika“ parengtą projektą, priimti naujus įrodymus.

7Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, prijungti prie bylos 1-5 prieduose nurodytus dokumentus.

8Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys 2012-06-13 teismo posėdžio metu pateikė teismui prašymą patvirtinti UFMAB „DISKONTAS“ ir Lietuvos kariuomenės 2012-06-13 taikos sutartį, nutraukti civilinę bylą Nr. 2A-50-567/2012, grąžinti apeliantui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį ir 100 proc. už apeliacinį skundą, iš viso 238 Lt.

9Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, nutraukiant civilinę bylą (LR CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas ir bylos nutraukimas sudaro teisinį pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo 2011-06-22 sprendimą.

10Ieškovas yra sumokėjęs šioje byloje žyminį mokestį 135 Lt sumai už ieškinį (2011-01-19 mokėjimo nurodymas Nr. 730, 1 t. b.l. 53) ir 137 Lt sumai už apeliacinį skundą (2011-07-13 Mokėjimo nurodymas Nr. 774, 1 t., b.l. 171). Sudarius taikos sutartį, ieškovui UFMAB „DISKONTAS“ grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį ir 100 proc. už apeliacinį skundą (LR CPK 87 str. 2 d.). Nagrinėjant šią bylą, susidarė procesinių dokumentų įteikimo išlaidos: 17,75 Lt (1 t., b.l. 1a) - pirmosios instancijos teisme ir 8,80 Lt apeliacinės instancijos teisme (1 t., b.l. 197, 205), iš viso 26,55 Lt (CPK 96 str. 6 d.). Pagal taikos sutarties sąlygas ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ įsipareigojo šias išlaidas apmokėti valstybės naudai (CPK 92 str., 94 str., 96 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

12Panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. birželio 22 d. sprendimą.

13Patvirtinti tarp ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ (j.a.k. 147693548) ir atsakovo Lietuvos kariuomenės (j.a.k. 188732677) 2012 m. birželio 13 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

14„1. Atsakovas Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad sutinka, jog ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ atliktų pastato, esančio Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, dalies, kuri ieškovui UFMAB „DISKONTAS“ priklauso nuosavybės teise (patalpų 1-1..1-40 ir a-1, unikalus Nr. 4400-0728-3125:2877) rekonstravimą, įrengdamas du butus ir atsijungdamas nuo šilumos centralizuotų tinklų. Atsakovas Lietuvos kariuomenė sutinka, kad nuo centralizuotų šilumos tinklų būtų atjungiamos visos patalpos, priklausančios ieškovui UFMAB „DISKONTAS“ nuosavybės teise (patalpos R-2..R-25, 1-1..1-40, unikalus Nr. ( - ).

152. Atsakovas Lietuvos kariuomenė sutinka, kad pastato, esančio Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, dalies, kuri ieškovui UFMAB „DISKONTAS“ priklauso nuosavybės teise, rekonstravimas ir atsijungimas nuo šilumos centralizuotų tinklų būtų atliekamas pagal atsakovui UFMAB „DISKONTAS“ ir teismui pateiktą UAB „Naujoji architektūra ir grafika“ parengtą projektą ir 2011-05-31 patikslintą šildymo dalies projektą (toliau visas projektas su patikslinimais – Projektas).

163. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ įsipareigoja projektą galutinai suderinti su AB ,,Panevėžio energija“, kaip tai numatyta AB ,,Panevėžio energija“ 2010-05-05 išduotose techninėse sąlygose Nr. 102-1871-892, o šilumos vartojimo įrenginių atjungimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlikti pagal projektą, suderintą su AB ,,Panevėžio energija“.

174. Atsakovas Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad esant poreikiui dėl projekto tikslinimo, pildymo ar pan., atsakovas Lietuvos kariuomenė sutinka ir neprieštarauja, jog ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ teiktų paraišką gauti šilumos atjungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus ar kitus reikalingus dokumentus (įskaitant statybą leidžiančius dokumentus), siekiant tinkamai ir nepažeidžiant teisės aktų, atlikti pastato, esančio Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, dalies, kuri ieškovui UFMAB „DISKONTAS“ priklauso nuosavybės teise, rekonstravimą ir atsijungimą nuo centralizuotų šilumos tinklų.

185. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ patvirtina, kad šilumos vartojimo įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atliks pagal teisės aktų reikalavimus, AB ,,Panevėžio energija“ 2010-05-05 technines sąlygas Nr.102-1871-892 ir projektą savo lėšomis.

196. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ patvirtina, kad neturi ir nereikš atsakovui Lietuvos kariuomenei pretenzijų dėl žalos atlyginimo, susijusių su civilinės bylos Nr. 2A-50-567/2012 dalyku.

207. Kiekviena šalis pati apmoka savo turėtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šia civiline byla. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ (j.a.k. 147693548) apmoka išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jei jos bus priteistos.

218. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos CPK 293–294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, t. y. civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją šalių valią, išreiškiamą sudarant šią sutartį.

229. Ši sutartis sudaroma 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir Vilniaus apygardos teismui.“

23Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl atsisakymo duoti sutikimą pastato rekonstrukcijai.

24Grąžinti ieškovui UFMAB „DISKONTAS“ 238 Lt sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

25Priteisti iš ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ 26,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-06-22 sprendimu nusprendė ieškinį... 6. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 7. Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 8. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, šalys 2012-06-13 teismo... 9. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos... 10. Ieškovas yra sumokėjęs šioje byloje žyminį mokestį 135 Lt sumai už... 11. Vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5... 12. Panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. birželio 22 d.... 13. Patvirtinti tarp ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ (j.a.k. 147693548) ir atsakovo... 14. „1. Atsakovas Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad sutinka, jog ieškovas... 15. 2. Atsakovas Lietuvos kariuomenė sutinka, kad pastato, esančio Šiaulių g.... 16. 3. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ įsipareigoja projektą galutinai suderinti... 17. 4. Atsakovas Lietuvos kariuomenė patvirtina, kad esant poreikiui dėl projekto... 18. 5. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ patvirtina, kad šilumos vartojimo įrengimo... 19. 6. Ieškovas UFMAB „DISKONTAS“ patvirtina, kad neturi ir nereikš atsakovui... 20. 7. Kiekviena šalis pati apmoka savo turėtas bylinėjimosi išlaidas,... 21. 8. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos CPK 293–294... 22. 9. Ši sutartis sudaroma 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais,... 23. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ ieškinį... 24. Grąžinti ieškovui UFMAB „DISKONTAS“ 238 Lt sumokėto žyminio mokesčio,... 25. Priteisti iš ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ 26,55 Lt procesinių dokumentų...