Byla 2S-372-464/2012
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Lietuvos Kariuomenė atskirąjį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties, kuria atsisakyti priimti ieškovo Lietuvos kariuomenė ieškinį atsakovui UFMAB „DISKONTAS“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Lietuvos kariuomenė pareikštu ieškiniu (b.l. 32-34) prašė uždrausti UFMAB „DISKONTAS“ atlikti veiksmus vienašališkai nutraukiant bet kokį šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų tiekimą per jos patalpas pastate, esančiame Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m., kaip keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti Lietuvos kariuomenės valdomose patalpose, kol nebus iš esmės išspręstas šalių ginčas dėl Projekto.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi (b.l. 37) ieškinį atsisakė priimti. Teismas savo procesinį sprendimą motyvavo tuo, kad Zarasų rajono apylinkės teisme Lietuvos kariuomenės naujai pareikštas ieškinio reikalavimas yra pareikštas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kuris pagal LITEKO duomenų bazę yra sprendžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teisme.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu (b.l. 57-58) ieškovas Lietuvos kariuomenė prašo Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl ieškinio priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šio ginčo turinys iš esmės nesutampa su jau nagrinėjamos bylos ginčo turiniu, t.y. Vilniaus apygardos teisme vykstančio ginčo esmė yra Lietuvos kariuomenės atsisakymas pritarti patalpų, esančių administraciniame pastate, adresu Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, rekonstravimo ir atsijungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų projektui ir atitinkamai jo sprendiniams – numatomiems atlikti darbams. Šio ginčo dalykas yra neleisti UFMAB „DISKONTAS“ vienašališkai nutraukti ne tik bet kokį šilumos paslaugų tiekimą, bet ir konkrečiai vandens ir kitų komunalinių paslaugų tiekimą per UFMAB „DISKONTAS“ patalpas,. o šie vandens bei kitų komunalinių paslaugų tiekimo nutraukimo darbai minėto projekto sprendiniuose nėra numatyti. Zarasų rajono apylinkės teismas nepagrįstai šiuos ginčus sutapatino.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo Lietuvos kariuomenė ieškinį atsakovui UFMAB „DISKONTAS“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis apie bylos šalių viena kitos atžvilgiu pareikštus ieškininius reikalavimus. LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-50-567/2012 pagal UFMAB „DISKONTAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės 2011 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UFMAB „DISKONTAS“ ieškinį atsakovei Lietuvos kariuomenei dėl atsisakymo duoti sutikimą pastato rekonstrukcijai

12Ieškinio priėmimo procedūrą reglamentuoja CPK 137 str. Pagal šio straipsnio 2 d. 5 p. teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Ieškinių tapatumas nustatomas remiantis trimis kriterijais, o būtent, ar ginčas yra kilęs tarp tų pačių šalių, ar ieškiniais yra siekiama to paties rezultato, t.y. ar pareikšti identiški reikalavimai (ieškinio dalykas), ar šie reikalavimai grindžiami tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis (ieškinio pagrindas). Nenustačius bent vieno iš šių kriterijų, taikyti CPK 137 str. 2 d. 5 p. nuostatą ir atsisakyti priimti reiškiamą ieškinį teismas negali.

13Civilinėje byloje Nr. 2A-50-567/2012 ieškovas UFMAB „DISKONTAS” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti ieškovo teisę be atsakovo Lietuvos kariuomenės sutikimo gauti statybos leidimą pastato, esančio Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, dalies (patalpų 1-1...1-40 ir a-1, unikalus Nr. 4400-0728-3125:2877) rekonstravimui, įrengiant du butus ir atsijungiant nuo šilumos centralizuotų tinklų, pagal atsakovei ir teismui pateiktą UAB „Naujoji architektūra ir grafika” parengtą projektą, ir 2011 m. gegužės 31 d. patikslintą šildymo dalies projektą (b.l.17-20). Toks ieškinys yra reikalavimas dėl teisės pripažinimo (CK 1.138 str. 1 p.). Tuo tarpu nagrinėjamos bylos atveju ieškovas Lietuvos kariuomenė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iki nebus iš esmės išspręstas šalių ginčas civilinėje byloje Nr. 2A-50-567/2012 uždrausti atsakovui UFMAB „DISKONTAS“ atlikti veiksmus, vienašališkai nutraukiant bet kokį šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų tiekimą per ieškovo patalpas pastate, adresu Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasuose, kaip keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti Lietuvos kariuomenės valdomose patalpose. Toks civilinių teisių gynimo būdas yra prevencinio ieškinio, numatyto CK 1.138 str., pareiškimas. Iš minėto akivaizdu, kad nors abi šios civilinės bylos susijusios, tačiau jose pareikšti ieškiniai nėra tapatūs CK 137 str. 2 d. 5 p. prasme pagal du kriterijus – ieškinio pagrindą ir ieškinio dalyką.

14Esant išvardintoms aplinkybėms konstatuotina, kad Zarasų rajono apylinkės teismas, priimdamas 2011 m. spalio 28 d. nutartį, netinkamai įvertino ieškovo Lietuvos kariuomenė pareikšto ieškinio atsakovui UFMAB „DISKONTAS“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus turinį, kvalifikavęs jį kaip tapatų pareikštam civilinėje byloje Nr. 2A-50-567/2012, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos teisme. Tokiu procesiniu sprendimu nepagrįstai užkirtus kelią ieškovui gintis nuo galimai atsakovo UFMAB „DISKONTAS” atliekamų neteisėtų ieškovo atžvilgiu veiksmų, yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti ir perduoti ieškovo Lietuvos kariuomenė ieškinio atsakovui UFMAB „DISKONTAS“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 str. 1 d.. 338 str.).

15Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

16Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovo Lietuvos kariuomenė ieškinio atsakovui UFMAB „DISKONTAS“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai