Byla II-3-308/2016
Dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo,suinteresuotas asmuo –Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant skundo pareiškėjui S. L. ,institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą-Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Jolitai Cegelienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo S. L. skundą dėl Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo,suinteresuotas asmuo –Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

Nustatė

2Pareiškėjas S. L. 2016-02-03 pateiktu skundu skundžia 2016-01-21 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą nutarimą Nr.AM-ALYN-49086395-16 ,kuriuo pagal LR ATPK 87 str.3d jam buvo paskirta 220 Eur piniginė bauda su 8 vnt mėgėjų žvejybos įrankių(skritulių) konfiskavimu ir prašo panaikinti priimtą nutarimą,o bylą nutraukti.

3S. L. pateiktu skundu nurodė,kad nutarimas buvo priimtas remiantis tik Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gamtos apsaugos inspekcijos viršininko J. J. tarnybinio pranešimo pagrindu.Pranešime buvo nurodoma,kad 2016-01-09 jis su vyresniuoju specialistu S. K. ir neetatiniu inspektoriumi V. L. vykdė reidą Varėnos raj.ir reido metu Giluišio ežere pastebėjo du žvejus,kurie ežero pakraštyje tikrino skritulius.Priiimant nutarimą taip pat buvo remiamasi surašytu administracinio teisės pažeidimo protokolu ,fotolentele.

4S. L. nurodė,kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento specialistė priimdama nurodytą nutarimą dėl nuobaudos jam paskyrimo pažeidė teisės normas,netinkamai jas pritaikė ir išaiškino,dėl ko buvo priimtas nepagrįstas ir neteisėtas sprendimas,nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė visas bylos aplinkybes ir toks priimtas sprendimas yra naikintinas,bei priimtinas naujas sprendimas,kur jis pripažintinas nepadarius pažeidimo.Specialistė priimdama nutarimą nevertino jo 2016-01-09 rašyto paaiškinimo,kur nurodęs,kad “ėjęs po žvejybos namo ir radęs svetimus skritulius,iš kurių vieną ištraukęs”,nei aplamai bandė išsiaiškinti įvykį.Priimant nutarimą buvo išskirtinai pasiremta tik Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gamtos apsaugos inspekcijos viršininko J. J. 2016-01-15 tarnybiniu pranešimu ir fotolentele prie pranešimo.Nebuvo klausomasi jo žodinio paaiškinimo,nebuvo atsižvegta į tai,kad apart tarnybinio pranešimo daugiau jokių kitų duomenų apie nurodomą jo padarytą pažeidimą.Pateiktos fotonuotraukos niekaip nepatvirtino jo kaltės dėl nurodomo pažeidimo padarymo,kadangi jose nufografuoti tik batų pėdsakai prie eketės ir ištraukti skrituliai.Jo batų pėdsakai prie eketės tarp kitų pėdsakų atsirado dėl to,kad jis pagal Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gamtos apsaugos inspekcijos viršininko J. J. nurodymą priėjęs prie eketės ir ištraukęs skritulius,bei po to nufotografavo jo batų pėdsakus.Pats jis turėjęs tik dvi žiemines meškerytes ,o vieną pastatytą skritulį patikrinęs tik iš įdomumo.

5Suinteresuoto asmens-administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos- Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovė su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundo netenkinti,o palikti galioti 2016-01-21 nutarimu jam paskirtą nuobaudą. Priimant nutarimą pareiškėjo kaltė buvo laikoma įrodyta,kur jo kaltė buvo patvirtinama: 2016-01-09 administracinio teisės pažeidimo protokolu, 2014-11-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko J. J. ir vyriausiojo specialisto S. K. tarnybiniais pranešimais, sudaryta fotolentele. Administracinė nuobauda buvo skirta atsižvelgiant į aplinkybes, nurodytas ATP kodekso 30 straipsnio antrojoje dalyje, taip pat į ATP kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais.S. L. nuobauda buvo paskirta už tai,kad jis 2016-01-09 15 val.30 min.kartu su A. R. Varėnos raj.Giluišio ežere uždraustu laiku,t.y.nuo sausio 1d. iki balandžio 20 d.mėgėjų žvejybos įrankiais-skrituliais(16 vnt.) žvejojo naudodamas masalui gyvas žuveles ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. Dl-14 patvirtintų„Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių“ 10.1, 11.2 ir 11.21 punktų reikalavimus.Nurodė,kad mėgėjiškos žvejybos vidaus vandenyse taisyklės nustato mėgėjiškos žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą. Taisyklių 10.1 punkte nustatyta, kad draudžiama veikla žvejoti <...> ,masalais,kuriais tuo metu toje vietoje draudžiama<...><(toliau draudžiami žvejybos būdai). Taisyklių 11.2 punkte nustatyta, kad draudžiama žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. Taisyklių 11.21 punkte nustatyta, kad draudžiama nuo sausio 1d. iki balandžio 20 d.žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu). Patraukto administracinėn atsakomybėn S. L. kaltę įrodo patikimi,nuoseklūs ir tarpusavyje neprieštaraujantys Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko J. J.,vyresniojo specialisto S. K. tarnybiniai pranešimai,kuriuose patvirtinama,kad jie matė kaip S. L., kartu su A. R. 2016-01-09 d.apie 15 val.30 min.buvo pastatę 16 vnt.skritulių masalui naudodami gyvas žuveles.Pats S. L. buvo priėjęs prie skritulių,kur vieną pats ištraukė,bei tuokart ir buvo užfiksuotas jo pažeidimas.Ten aplink kitų žmonių nebuvo,bei iš to buvo nustatyta,kad skrituliai priklauso A. R. ir S. L..Už analogiško pažeidimo padarymą bauda buvo paskirta ir A. R. ,kuris 2016-02-05 mokėjimu paskirtą 220 Eur baudą sumokėjo.Visi šie surinkti duomenys pagrindžia S. L. kaltę dėl nurodyto pažeidimo padarymo ir dėl to nėra pagrindo tenkinti skundą.

6Skundas netenkintinas.

7Iš 2016-01-21 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo Nr AM-ALYN- 49086395-16 matyti,kad S. L. pagal LR ATPK 87 str.3d.buvo paskirta 220 eur bauda su 8 vnt.mėgėjiškos žvejybos įrankių (skritulių)konfiskavimu.

8Iš 2016-01-09 surašytam administracinio teisės pažeidimo protokole esančio S. L. paaiškinimo matyti,kad jis nurodė,jog po žvejybos ėjęs namo ,radęs svetimus skritulius ,iš kurių vieną ištraukęs .

9Iš fotolentelės Nr.1 matyti,kad prie ištraukto skritulio matosi prikabinta žuvelė,prie eketės daug pėdsakų,stovi plastmasinis kibirėlis,o iš fotolentelės Nr.2 matyti,kad skritulių iš viso buvo 16 vnt.

10Iš 2016-01-15 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko J. J. ir 2016-01-11vyresniojo specialisto S. K. tarnybinių pranešimų matyti,kad jie 2016-01-09 apie 15 val.30 min.atlikdami reidą ir tikrinant nustatytos žvejybos tvarkos laikymosi ant Giluišio eežro pastebėję du žvejus(A. R. ir S. L.),kurie pradėjo tikrinti ežero pakraštyje pastatytus skritulius,kur po to atlikus jų patikrinimą buvo nustatyta,jog masalui jie naudojo žuveles.

11Iš institucijos atstovės pateikto 2016-01-21 nutarimo administracinio tesiės pažeidimo byloje Nr.AM-ALYN-49091184-16 matyti,kad A. R. nutarimu buvo paskirta 220 Eur bauda su 8 vnt žvejybos įrankių –skritulių konfiksavimu,bei pateiktu išrašu iš administracinių teisės pažeidimų registro matyti,kad A. R. paskirtą baudą sumokėjo 2016-02-05.

12Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Tam, kad asmens padaryta veika galėtų būti pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, turi būti įrodyta, kad asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis.

13ATPK 87 str. 3 d. dispozicijoje numatyti konkretūs veiksmai, kuriais gali būti pažeista teisė, t.y. mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų aštuoniasdešimti devynių eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Ši teisės norma yra blanketinė, nukreipianti į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. Dl-14 patvirtintų Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimus (toliau - Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių). Šių Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2. p. įtvirtintas draudimas draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 10.1 p. nustatyta, kad draudžiama veikla yra žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu ar naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau - draudžiami žvejybos būdai). Taisyklių 11.21 punkte nustatyta, kad draudžiama nuo sausio 1d. iki balandžio 20 d.žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu).

14ATPK 256 str. 1 d. yra nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Vadovaujantis ATPK 256 str. 2 d., šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą atkreipęs teismų dėmesį į tai, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą būtina ištirti ir įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes. Pagal ATPK 248 str. administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai yra laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes. ATPK 284 str. 1 d. nustato, kad organas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas pažeidėju asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šių aplinkybių nustatymui nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą renkami atitinkami įrodymai (ATPK 256 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis adm.t.p. byloje Nr. 2AT-24-2013 ir kt.).

16Tam, kad veiką būtų galima kvalifikuoti kaip mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, objektyvių įrodymų pagrindu turėjo būti nustatyta bent viena ATPK 87 str. 3 d. dispozicijoje numatytų neteisėtų veikų - draudžiamų žvejybos įrankių panaudojimas arba žvejojimas draudžiamu būdu. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio matyti, kad pažeidimui išaiškinti buvo panaudotos žvejojančių asmenų stebėjimas, o po to pastatytų ir ištrauktų žvejybos skritulių apžiūra,buvo panaudotos techninės priemonės fotografavimui.

17Asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuotajam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-2791/2009 ir kt.). Administracinių teisės pažeidimų procese galiojančią nekaltumo prezumpciją paneigti turi institucija, surašiusi protokolą ir inicijavusi bylą dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo, ir visa įrodymų nepateikimo ar abejonių nepanaikinimo rizika tenka šiai institucijai (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartis, priimta administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N663-l 56/2007 ir kt.).

18Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime yra konstatavęs, jog administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje teismas negali būti suprantamas kaip „pasyvus" bylų proceso stebėtojas, o teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu bet kokios abejonės ar prieštaravimai dėl jo kaltumo turi būti pašalinti tiesiogiai apklausiant liudytojus, aktyviai tiriant įrodymus ir siekiant nustatyti tikrąsias galimo pažeidimo padarymo aplinkybes (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. N62-l830/2011 ir kt.). Taigi pirmosios instancijos teismas turi nutraukti bylą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atžvilgiu, kai išnaudotos visos protingos galimybės surinkti bylai reikšmingus įrodymus ir taip yra paneigti asmenį kaltinantys įrodymai arba nepašalintos abejonės dėl asmens kaltės.

19Iš surinktų įrodymų matyti,kad S. L. kaltė dėl nurodomo padaryto pažeidimo yra pilnai patvirtinama ir dėl to nėra pagrindo tenkinti skundo.

20Surinktų įrodymų visumos pagrindu teismas daro išvadą,kad patraukto administracinėn atsakomybėn S. L. kaltė pagal LR ATPK 87 str.3d. yra patvirtinta.Priimant nutartimą nebuvo nustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių,o buvo nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė,kad pažeidimas buvo padarytas grupės asmenų.Dėl to šiuo atveju atsižvelgus į atsakomybę sunkinančią aplinkybę(ATPK 302 ) buvo pagrindas skirti baudą didesnę ,nei įstatymo sankcijoje numatytas baudos vidurkis-202 Eur.Dėl to institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą-Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jį panaikinti nėra įstatyminio pagrindo.

21Vadovaudamasis LR ATPK 300 str.,302 str.1d.1 p.,3024 str.

Nutarė

22S. L. skundo netenkinti ir 2016 m sausio 21d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimą Nr.AM-ALYN -49086395-16, kuriuo S. L. pagal LR ATPK 87 str.3d buvo paskirta 220 Eur bauda su 8 vnt žvejybos įrankių(skritulių) konfiskavimu , palikti nepakeistą.

23Nutarimui įsiteisėjus grąžinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui pateiktą administracinio teisės pažeidimo bylą (bylos indeksas GI-15).

24Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. Pareiškėjas S. L. 2016-02-03 pateiktu skundu skundžia 2016-01-21 Alytaus... 3. S. L. pateiktu skundu nurodė,kad nutarimas buvo priimtas remiantis tik Alytaus... 4. S. L. nurodė,kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento specialistė... 5. Suinteresuoto asmens-administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos-... 6. Skundas netenkintinas.... 7. Iš 2016-01-21 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo Nr... 8. Iš 2016-01-09 surašytam administracinio teisės pažeidimo protokole esančio... 9. Iš fotolentelės Nr.1 matyti,kad prie ištraukto skritulio matosi prikabinta... 10. Iš 2016-01-15 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos... 11. Iš institucijos atstovės pateikto 2016-01-21 nutarimo administracinio tesiės... 12. Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei,... 13. ATPK 87 str. 3 d. dispozicijoje numatyti konkretūs veiksmai, kuriais gali... 14. ATPK 256 str. 1 d. yra nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą atkreipęs teismų dėmesį į... 16. Tam, kad veiką būtų galima kvalifikuoti kaip mėgėjų žvejybos taisyklių... 17. Asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime yra... 19. Iš surinktų įrodymų matyti,kad S. L. kaltė dėl nurodomo padaryto... 20. Surinktų įrodymų visumos pagrindu teismas daro išvadą,kad patraukto... 21. Vadovaudamasis LR ATPK 300 str.,302 str.1d.1 p.,3024 str.... 22. S. L. skundo netenkinti ir 2016 m sausio 21d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 23. Nutarimui įsiteisėjus grąžinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 24. Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine...