Byla e2-558-302/2018
Dėl neteisėtų viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2702-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ dėl neteisėtų viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Labas GAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“, kuriuo prašė pripažinti viešojo pirkimo (2017-ESO-1809) „Dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Kauno reg. (Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų, Birštono, Alytaus, Druskininkų m. ir r. sav.)” (toliau – Konkursas Nr. 1) Pirkimo sąlygų sutarties SD 2 priede ir techninės specifikacijos 3.1 punkte nustatytą minimalų užsakymų skaičių, lygų 34 vnt., neteisėtu; pripažinti Konkurso Nr. 1 sąlygų techninės specifikacijos 1 priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ nustatytus darbų įkainių lyginamuosius svorius neteisėtais; pripažinti Konkurso Nr. 1 techninės specifikacijos 1 priedą „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ tiek, kiek jame nėra nustatyti orientaciniai darbų vnt. kiekiai, neteisėtu; pripažinti Konkurso Nr. 1 sąlygų sutarties bendrosios dalies 16.2 ir 16.3 punktus neteisėtais; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Minėta nutartimi teismas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Konkurso Nr. 1 procedūras ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdė viešojo pirkimo sutarties vykdymą.
 3. Patikslintu ieškiniu ieškovė UAB „Labas GAS“ prašė pripažinti Konkurso Nr. 1, viešojo pirkimo (2017-ESO-1803) „Dujotiekio projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 145 000 Eur be PVM, Kauno regione (2 dalyje)“ (toliau – Konkursas Nr. 2) ir viešojo pirkimo (2017-ESO-1822) „Dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 145 000 Eur be PVM, Vilniaus regione (4 dalyje)“ (toliau – Konkursas Nr. 3) sąlygų sutarties SD 2 priede ir techninės specifikacijos 3.1 punkte nustatytą minimalų užsakymų skaičių, lygų 34 vnt., neteisėtu; pripažinti Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygų techninės specifikacijos 1 priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ nustatytus darbų įkainių lyginamuosius svorius neteisėtais; pripažinti Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygų techninės specifikacijos 1 priedą „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ tiek, kiek jame nėra nustatyti orientaciniai darbų vnt. kiekiai, neteisėtu; pripažinti Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygų sutarties bendrosios dalies 16.2 ir 16.3 punktus neteisėtais.
 4. Patikslinto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 procedūras bei uždrausti sudaryti Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sutartis, o jeigu jos sudarytos - sustabdyti Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sutarčių vykdymą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.
 2. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Konkurso Nr. 1 procedūras bei įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdė viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Nutartis įsiteisėjusi.
 3. Teismo nuomone, ieškovė patikslintu ieškiniu prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės atkartodama pradiniame ieškinyje nurodytus argumentus ir reiškia analogišką prašymą dėl pirkimo procedūrų sustabdymo, draudimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį, sutarties vykdymo sustabdymo, dėl kurių pagrįstumo jau pasisakyta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartyje. Kadangi ieškovė patikslintame ieškinyje nenurodė naujų argumentų, nepateikė naujų įrodymų dėl kitų atsakovės vykdomų konkursų, kurių atžvilgiu reiškiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Labas GAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartį ir tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas nevertino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentų ir su prašymu pateiktų įrodymų, apsiribodamas tik patikslinto ieškinio, kuriame net nebuvo reikštas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vertinimu.
  2. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Konkurse Nr. 2 ir Konkurse Nr. 3 nebus sutrikdyta AB „Energijos skirstymo operatorius“ veikla, kadangi Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 objektą sudarančių darbų tiekimas šiuo metu yra užtikrinamas galiojančiomis sutartimis. Dėl įstatyme įtvirtintų viešųjų pirkimų bylų trumpų nagrinėjimo terminų, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pirkimų procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei atsakovei, nei viešajam interesui. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrinta, kad, atliekant ginčo pirkimų procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, taip pat būtų užtikrintas viešasis interesas ir ekonomiškas ginčo pirkimams skirtų lėšų panaudojimas.
  3. Patikslintu ieškiniu ginčijamos Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 sąlygos yra analogiškos Konkurso Nr. 1 sąlygoms. Ieškinio faktinio pagrindo nurodymas ir jį pagrindžiančių įrodymų pateikimas šioje proceso stadijoje yra pakankamas konstatuoti preliminarų ieškinio reikalavimų pagrįstumą, ką papildomai patvirtina ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis.
 2. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras” ir trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 3 d. nutartimi taikė ieškovės prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones Konkurse Nr. 2 ir Konkurse Nr. 3, be to, 2018 m. sausio 19 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė taikos sutartį.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6Apeliacinis procesas nutrauktinas

 1. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą (2017-ESO-1809) „Dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 145 000 EUR be PVM, Kauno reg. (Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų, Birštono, Alytaus, Druskininkų m. ir r. sav.) (Konkursas Nr. 1); viešąjį pirkimą (2017-ESO-1803) „Dujotiekio projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145 000 Eur be PVM, Kauno regione (2 dalyje)“ (Konkursas Nr. 2) ir viešąjį pirkimą (2017-ESO-1822) „Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145 000 Eur be PVM, Vilniaus regione (4 dalyje)“ (Konkursas Nr. 3).
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi pradinio ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Konkurso Nr. 1 procedūras ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabė viešojo pirkimo sutarties vykdymą.
 3. Ieškovė patikslino ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 procedūras bei įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei viešojo pirkimo sutartys sudarytos – sustabdyti viešojo pirkimo sutarčių vykdymą. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimi, kurios teisėtumas ir pagrįstumas kvestionuojamas šioje byloje, netenkino minėto ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 3 d. nutartimi iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3 procedūras bei įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarčių, o jei viešojo pirkimo sutartys sudarytos – sustabdyti viešojo pirkimo sutarčių vykdymą. Minėta nutartis yra įsiteisėjusi.
 5. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartimi buvo patvirtinta ieškovės UAB „Labas GAS“ ir atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pasirašyta taikos sutartis bei civilinė byla Nr. e2-2702-345/2018 pagal ieškovės UAB „Labas GAS“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl neteisėtų viešojo konkurso sąlygų panaikinimo, trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ nutraukta. Be to, minėta nutartimi buvo panaikintos ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. ir 2018 m. sausio 3 d. nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės.
 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama nutartis nebeteko savo teisinės reikšmės, todėl netikslinga būtų svarstyti klausimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi bet kuriuo atveju apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas nebesukeltų jokių realių teisinių pasekmių ginčo šalims.
 7. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, konstatuotina, kad šiame procese nebeliko nagrinėjimo dalyko (objekto), todėl apeliacinis procesas pagal ieškovės UAB „Labas GAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties nutrauktinas.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

8nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2702-345/2018.

Proceso dalyviai
Ryšiai