Byla 2A-552/2011
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo K. G. L. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-668-524/2010 pagal ieškovo Bloemert & R. Dunnik B.V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,KL Handel import export“, K. G. L. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų subsidiariai 318 520,80 Lt (92 250 EUR) skolą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, 15,21 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas UAB ,,KL Handel import export“ nepristatė šešių automobilių, už kuriuos ieškovas 2009 m. kovo 2 d. avansu sumokėjo 318 520,80 Lt (92 250 EUR). Ieškovas ragino vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir perduoti šešis automobilius. Atsakovui UAB ,,KL Handel import export“ nevykdant įsipareigojimų, ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą už šešis automobilius. Pažymėjo, kad atsakovas K. G. L. susitarimo su ieškovu Bloemert & Dunnik B.V. sudarymo bei vykdymo metu veikė įmonės vardu, tačiau, nurodydamas pervesti ieškovo mokėjimus už įmonės UAB ,,KL Handel import export“ tiekiamus automobilius į kitą negu įmonės sąskaitą, elgėsi nesąžiningai, pažeidė ne tik įmonės, bet ir įmonės kreditorių interesus, pablogino įmonės finansinę būklę, todėl privalo atsakyti subsidiariai.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovų UAB ,,KL Handel import export“ ir K. G. L. subsidiariai 318 520,80 Lt (92 500 eurų) skolos, 15,21 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2009 m. gegužės 14 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo, po 3 592,61 Lt žyminio mokesčio, po 1 500 Lt advokato pagalbos išlaidų ir po 982 Lt išlaidų ieškovo Bloemert & Dunnik B.V. naudai. Prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą atmetė. Šį sprendimą grindžia tokiais svarbiausiais argumentais:

71. Atsakovas pripažįsta, jog ginčo pinigų sumą iš ieškovo gavo, ką patvirtina ir išankstinio apmokėjimo sąskaita, todėl byloje įrodyta, kad ieškovas savo pareigą pagal paminėtus pirkimo-pardavimo santykius įvykdė ir dėl šios pareigos nėra ginčo. Ieškovas, įvykdęs pareigą, įgyja teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti pardavėjo pareigą ar pasinaudoti įstatyme nustatytais jos turimos civilinės teisės gynimo būdais. Byloje nustatyta, kad iki 2010 m. rugsėjo 30 d. ieškovo užsakymo atsakovas neįvykdys, todėl atsisakymas grąžinti avansą nelaikytinas teisėtu veiksmu. Atsakovo pozicija, jog jo sąskaitos yra areštuotos, yra neparemta įstatymu, nes CK 6.329 str.1 d. nustato jo pareigą perduoti daiktus - automobilius. Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovas atliko išankstinį mokėjimą už daiktus – automobilius; atsakovui neperdavus pirkimo-pardavimo sutarties dalyko (kitaip byloje neįrodyta), ieškovas įgyja teisę į sumokėtos sumos grąžinimą (CK 6.315 str. 1-3 d.), kas lemia skolos priteisimą ieškovui.

82. Ieškovas prašo priteisti įstatymo nustatytas netesybas ir šis jo reikalavimas yra pagrįstas CK 6.37 str.2 d., nes atsakovas pripažįsta faktą, jog ieškovo pervestais pinigais pasidengė įmonės skolą sau, byloje nustatyta, kad jo vadovaujama įmonė ginčo pinigų sumos nebeturi, todėl šios nurodytos aplinkybės įrodo, jog atsakovas pažeidė CK 6.200 straipsnyje nustatytą pareigą bendradarbiauti. Šie motyvai yra pagrindas priteisti tiek minimalias palūkanas, tiek atsakovui K. G. L. nustatyti subsidiarią atsakomybę su jo įmone (CK 2.50 str.3d.).

93. Nagrinėjamu atveju atsakovas nurodo, kad negavo 808 6151,70 Lt pelno dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nes dėl pritaikytų ieškinio užtikrinimo priemonių jam nebuvo išduotas banko akredityvas, tokiu būdu sustabdyta įmonės veikla. Šiuos argumentus teismas laiko nepagrįstais, nes pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo areštuoti tik 318 520,80 Lt, bet nebuvo sustabdyta atsakovo įmonės veikla. Taip pat atsakovas pagal LR CPK 178 str. reikalavimus neįrodė, kad dėl ieškovo iniciatyva teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negavo 808 6151,70 Lt pelno.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas K. G. L. pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo pakeisti skundžiamą sprendimą, atmetant ieškinį jo atžvilgiu. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 2.50 str. 3 d. įtvirtintą teisės normą dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės už juridinio asmens prievoles, netyrė ir nenustatinėjo, ar yra visų būtinų sąlygų visuma, reikalinga taikyti juridinio asmens dalyviui atsakomybę pagal minėtą straipsnį, t. y. neteisėti ir kalti juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievoles.

132. Skundžiamame sprendime nėra nurodyta kuo būtent pasireiškė nesąžiningi ir kalti atsakovo K. G. L., kaip juridinio asmens dalyvio veiksmai, dėl kurių atsakovas UAB ,,KL Handel import export“ – nesugebėjo įvykdyti prievolės ieškovui. Ieškovas nurodė vienintelį atsakovo K. L. nesąžiningumo faktą – tai, kad ieškovui išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje 184 500 EUR sumai buvo nurodytas ne įmonės, o K. L. asmeninės sąskaitos numeris. Teismas neįvertino reikšmingos aplinkybės, kad ieškovui pervedus minėtą sumą į atsakovo K. G. L. sąskaitą, jis iš savo asmeninės sąskaitos padarė mokėjimą automobilių tiekėjui UAB ,,Autobrava“ už pirmus šešis automobilius ,,Fiat Ducato“. Taigi jis įvykdęs įsipareigojimą pagal pirmąją sutartį, lygiai taip pat ketino įvykdyti ir antrąją sutartį dėl likusių šešių automobilių sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

143. Atsakovo nesąžiningumo fakto neįrodo ir ta aplinkybė, kad jis nuo 2005 m. iki 2007 m. skolino atsakovui ,,KL Handel import export“ pinigines lėšas iš viso 381 259,97 Lt. Pateikti įrodymai patvirtina, kad paskolintas lėšas atsakovas dalimis susigrąžindavo.

154. Nesurinkta pakankamai įrodymų, kad juridinis asmuo atsakovas UAB ,,KL Handel import export“ negali įvykdyti prievolės kreditoriui. Atsakovas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas įmonės turtui visiškai sustabdė bendrovės veiklą. Byloje pateikti duomenys rodo, kad 2009 m. nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. apyvarta atsakovo sąskaitose buvo 847 783,65 Lt, grynas pelnas sudarė 263 654 Lt. Tokiu būdu, ieškovas pats sukūrė prielaidas įtraukti K. G. L. subsidiariuoju atsakovu. Juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės kreditoriui turi būti konstatuotas dar iki kreipimosi į teismą, o ne tada, kai pasinaudojant laikinųjų apsaugos priemonių institutu atsakovo veikla yra suvaržoma. Atsakovo nuomone, ieškovas galėjo kelti klausimą dėl skolos išieškojimo iš subsidiaraus atsakovo K. G. L. tik juridinio asmens pasibaigimo atveju.

165. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad nėra ir trečiosios sąlygos CK 2.50 str. 3 d. taikymui, t. y. priežastinio ryšio tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievoles. Ši aplinkybė yra susijusi su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu atsakovo turtui, dėl ko jis negalėjo būti panaudotas pelno gavimo tikslais.

176. Teismas pripažino, kad sutartys tarp šalių buvo sudarytos ir kad viena sutartis buvo įvykdyta, tačiau paneigė šalių teisę laisvai nusistatyti sutarties sąlygas, pavyzdžiui, sutarties įvykdymo terminą. Kiekvienas verslo subjektas, šiuo atveju ieškovas, turi pareigą elgtis apdairiai ir sukuriant komercinio pobūdžio santykius, prisiimti galimą riziką.

18Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą ir prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia šiais argumentais:

191. Bandydamas įrodyti savo veiksmų sąžiningumą atsakovas K. G. L. savo apeliacinį skundą grindžia prieštaringais ir tikrovės neatitinkančiais įrodymais.

20Iš atsakovo pateiktų apeliacinio skundo argumentų liko neaišku, kur buvo ir ar bus panaudota ieškovo Bloemert & Dunnik B.V. į atsakovo K. L. sąskaitą pervesta likusi sumos dalis 92 250 eurų, nes vienu atveju atsakovas teigia ją panaudosiantis atsiskaitant su automobilių tiekėju UAB ,,Autobrava“, kitu atveju teigia susigrąžinęs šią sumą kaip dalį skolos, kuri susidarė teikiant paskolas UAB ,,KL Handel import export“.

212. Teisminė praktika patvirtina, kad jei juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio atliktų nesąžiningų veiksmų, juridinis asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Atsakovas K. G. L. yra UAB ,,KL Handel import export“ vienintelis akcininkas ir direktorius nuo pat įmonės įregistravimo dienos, t. y. vienasmenis bendrovės valios reiškėjas ir įgyvendintojas, visiškai nevaržomai kontroliuojantis ir valdantis įmonę.

223. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo Bloemert & Dunnik B.V. pervesta atsakovui K. G. L. į jo asmeninę sąskaitą 92 250 eurų suma nėra panaudota atsiskaitymui už likusius šešis automobilius ,,Fiat Ducato“ tiekėjui UAB ,,Autobrava“ ir šios pinigų sumos nėra atsakovo asmeninėje sąskaitoje, darytina išvada, kad atsakovas K. G. L. siekė apgauti ieškovą nuo pat pradžių neketindamas su ja atsiskaityti bei apsunkindamas ieškovo galimybes susigrąžinti sumokėtą 92 250 eurų sumą.

234. Aplinkybę, kad atsakovas UAB ,,KL Handel import export“ negali įvykdyti finansinių prievolių rodo 2010 m. vasario 22 d. antstolio pažyma vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kad bendrovės turtas sudaro tik 29 531,30 Lt.

245. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad bendrovės veikla sutriko dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantas pats sutinka, kad bendrovės finansinė padėtis niekada nebuvo itin gera, todėl jis buvo ne kartą priverstas skolinti bendrovei savo pinigines lėšas.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

28Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka, jog jis turėtų atsakyti subsidiariai pagal UAB ,,KL Handel import export“ neįvykdytas prievoles. Nurodo, kad aplinkybė, jog PVM sąskaitoje faktūroje dėl 184 500 eurų sumos buvo nurodytas jo asmeninės sąskaitos numeris, neleidžia teigti, kad jis veikė nesąžiningai ir tai yra priežastis, dėl kurios atsakovas UAB ,,KL Handel import export“ negali atsiskaityti su ieškovu.

29Ribota juridinio asmens civilinė atsakomybė reiškia, jog bendrovė pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu ir ji neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, ir atvirkščiai, juridinio asmens dalyvis neatsako pagal bendrovės prievoles (Lietuvos Respublikos CK 2.50 str. 1, 2 d.). Tačiau, jeigu juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio atliktų nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai, kad jis negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės tais atvejais, kai jo veiksmai sąlygoja juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievolės kreditoriui ir kai jis siekia išvengti prievolės nesąžiningais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004). Taigi būtinos sąlygos juridinio asmens dalyvio subsidiariai atsakomybei atsirasti yra faktas, kad įmonė negali įvykdyti prievolės kreditoriui, nesąžiningi juridinio asmens dalyvio veiksmai ir priežastinis ryšys tarp negalėjimo įvykdyti prievolės ir nesąžiningų veiksmų.

30Dėl juridinio asmens galėjimo įvykdyti prievolę

31Apeliantas nurodo, kad teismo antstolio 2010 m. vasario 22 d. pažyma vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/03815 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB ,,KL Handel import export“ turtui, kuria konstatuota, kad bendrovės turto neužtenka 318 520,80 Lt ieškiniui užtikrinti nėra pakankamas įrodymas, kad bendrovė nėra pajėgi įvykdyti įsipareigojimus ieškovui Bloemer & Dunnik B.V. K. G. L. nuomone, būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bendrovės veikla buvo visiškai suvaržyta. Šie apelianto argumentai neatitinka tikrovės, nes pats apeliantas aiškina, kad nuo UAB ,,KL Handel import export“ veiklos pradžios, t. y. 2005 m. balandžio 8 d., bendrovė turėjo finansinių sunkumų, todėl jos veiklai vykdyti jis skolino pinigus. Konkrečiai 2005-2007 m. apeliantas įmonei paskolino 381 259,97 Lt, ką patvirtina atsakovo pateikti buhalterinės apskaitos duomenys. Apeliantas nurodo, kad 2009 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. laikotarpiu bendrovės sąskaitose buvo 847 783,56 Lt, ji turėjo 263 654 Lt grynojo pelno, tačiau šių teiginių jis nepatvirtino leistinais įrodymais (Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“). Aplinkybę, kad atsakovas UAB ,,KL Handel import export“ nebegali įvykdyti finansinių prievolių rodo 2009 m. gegužės 15 d. Klaipėdos apygardos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas. Minėtos nutarties vykdymo metu UAB ,,KL Handel import export“ surasto turto vertė sudarė tik 29 531,30 Lt, akivaizdu, kad šios sumos nepakanka ieškovo reikalavimui patenkinti (2010 m. vasario 22 d. vykdomoji byla Nr. 0010/09/03815). Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad yra kreiptasi į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kas tik patvirtina, kad įmonės turtinė padėtis yra sunki, ji nebegali vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Nagrinėjamam atvejui svarbu ir tai, kad pats atsakovas neneigia, kad įsipareigojimas ieškovui Bloemert & Dunnik B.V. pristatyti likusius šešis automobilius yra neįvykdytas. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad juridinis asmuo, t. y. UAB ,,KL Handel import export“, negali įvykdyti prievolės ieškovui.

32Dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų

33Vertinant, ar juridinio asmens dalyvio veiksmai yra nesąžiningi, taikytini bendrieji civilinių teisinių santykių subjektų elgesio sąžiningumo kriterijai. Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. 1 d. įtvirtinta civilinių teisinių santykių subjektų pareiga elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai. Tai yra taikytina ir juridinio asmens dalyviams, o nagrinėjamu atveju K. G. L., kuris privalo elgtis pagal minėtas įstatymo nuostatas, nes priešingu atveju jo elgesys sukelia jam civilinę atsakomybę.

34Visų pirma, apelianto sąžiningumu leidžia abejoti tai, kad atsakovas aiškindamas, kodėl už automobilius sumokėti pinigai atsidūrė jo sąskaitoje, atsakovas nėra nuoseklus. Pirmiausiai, K. G. L. aiškino, kad jis 2005-2007 m. skolino pinigus UAB ,,KL Handel import export“, todėl pervesdamas pinigus į savo sąskaitą susigrąžino skolą. Tačiau kartu jis nurodė, kad ir likusią dalį šios pinigų sumos 92 250 eurų jis ketino panaudoti atsiskaitymui su automobilių tiekėju UAB ,,Autobrava“.

35Antra, būtina įvertinti juridinio asmens dalyvio vaidmenį ir realią galimybę daryti įtaką juridinio asmens veiklai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-3-486/2009). Pagal formuojamą teisminę praktiką, vertinant juridinio asmens dalyvio sąžiningumą, yra teisiškai reikšminga aplinkybė, ar jis žinojo ir galėjo, bei turėjo žinoti, kad jo elgesys neigiamai veikia juridinio asmens galėjimą vykdyti savo prievoles, o taip pat jo reali galimybė daryti įtaką juridinio asmens veiklai. Pažymėtina, kad atsakovas K. G. L. yra UAB ,,KL Handel import export“ vienintelis akcininkas ir kartu bendrovės direktorius nuo jos įsteigimo momento 2005 m. balandžio 8 d., t. y. vienintelis juridinio asmens dalyvis ir vienasmenis jo valdymo organas. Dėl šios priežasties nustatytina, kad atsakovas K. G. L. žinojo, galėjo bei turėjo žinoti, kad jo elgesys neigiamai veikia juridinio asmens galėjimą vykdyti savo prievoles, o taip pat jis turėjo realią galimybę daryti įtaką juridinio asmens veiklai. Tai turi reikšmės nustatant atsakovo K. G. L., kaip įmonės vienintelio akcininko ir bendrovės reikalų tvarkytojo, atsakomybės turinį ir apimtį.

36Savaime suprantama, kad tik K. G. L., kaip vienintelio juridinio asmens dalyvio ir vienasmenio jo valdymo organo, nurodymu ieškovo Bloemert & Dunnik B.V. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta 184 500 eurų suma pervesta į jo asmeninę sąskaitą, nurodant, kad šie pinigai bus panaudoti atsiskaitymui su automobilių ,,Fiat Ducato“ tiekėju UAB ,,Autobrava“. Iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, kad tiekėjui yra pervesta 92 250 eurų, t. y. tik dėl šešių automobilių. Pagal antstolių pateiktą 2010 m. vasario 22 d. pažymą vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/03815 ir 2010 m. balandžio 6 d. pažymą vykdomojoje byloje Nr. 0172/10/00507 likusios 92 250 eurų ieškovo pervestos sumos nėra nei atsakovo UAB ,,KL Handel import export“ ir nei atsakovo K. G. L. banko sąskaitose (b. l. 197, t. 1, 146-152, t. 2). Byloje nėra duomenų, kaip šią pinigų sumą panaudojo atsakovas, ir akivaizdu, kad jie nepanaudoti atsiskaitymui su tiekėju UAB ,,Autobrava“. Šie atsakovo K. G. L. veiksmai vertintini kaip nesąžiningi.

37Dėl priežastinio ryšio tarp negalėjimo įvykdyti prievolę ir nesąžiningų veiksmų

38Teisėjų kolegijos nuomone, priežastinis ryšys tarp UAB ,,KL Handel import export“ negalėjimo įvykdyti ieškovui prievolę ir K. G. L. nesąžiningų veiksmų yra akivaizdus, nes būtent dėl atsakovo veiksmų, kuriais jis ieškovo į K. G. L. sąskaitą pervestus 92 250 eurų panaudojo ne atsiskaitymui su tiekėju UAB „Autobrava“, kaip buvo įsipareigojęs, o kitiems tikslams, UAB ,,KL Handel import export“ neįvykdė savo prievolės ieškovui Bloemert & Dunnik B.V.

39Taigi pirmosios instancijos teismo išdėstytos aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai pagrindžia išvadą, kad sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu atsakovas K. G. L. elgėsi nesąžiningai, kas ir nulėmė UAB ,,KL Handel import export“ nesugebėjimą vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas ir jog nėra pagrindo jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

40Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam šios bylos išsprendimui.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydamas priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį... 7. 1. Atsakovas pripažįsta, jog ginčo pinigų sumą iš ieškovo gavo, ką... 8. 2. Ieškovas prašo priteisti įstatymo nustatytas netesybas ir šis jo... 9. 3. Nagrinėjamu atveju atsakovas nurodo, kad negavo 808 6151,70 Lt pelno dėl... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovas K. G. L. pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 2.50 str. 3 d.... 13. 2. Skundžiamame sprendime nėra nurodyta kuo būtent pasireiškė... 14. 3. Atsakovo nesąžiningumo fakto neįrodo ir ta aplinkybė, kad jis nuo 2005... 15. 4. Nesurinkta pakankamai įrodymų, kad juridinis asmuo atsakovas UAB ,,KL... 16. 5. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad nėra ir trečiosios sąlygos... 17. 6. Teismas pripažino, kad sutartys tarp šalių buvo sudarytos ir kad viena... 18. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą ir prašo... 19. 1. Bandydamas įrodyti savo veiksmų sąžiningumą atsakovas K. G. L. savo... 20. Iš atsakovo pateiktų apeliacinio skundo argumentų liko neaišku, kur buvo ir... 21. 2. Teisminė praktika patvirtina, kad jei juridinis asmuo negali įvykdyti... 22. 3. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo Bloemert & Dunnik B.V. pervesta... 23. 4. Aplinkybę, kad atsakovas UAB ,,KL Handel import export“ negali įvykdyti... 24. 5. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad bendrovės veikla sutriko dėl... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka, jog jis turėtų atsakyti subsidiariai... 29. Ribota juridinio asmens civilinė atsakomybė reiškia, jog bendrovė pagal... 30. Dėl juridinio asmens galėjimo įvykdyti prievolę... 31. Apeliantas nurodo, kad teismo antstolio 2010 m. vasario 22 d. pažyma... 32. Dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų... 33. Vertinant, ar juridinio asmens dalyvio veiksmai yra nesąžiningi, taikytini... 34. Visų pirma, apelianto sąžiningumu leidžia abejoti tai, kad atsakovas... 35. Antra, būtina įvertinti juridinio asmens dalyvio vaidmenį ir realią... 36. Savaime suprantama, kad tik K. G. L., kaip vienintelio juridinio asmens dalyvio... 37. Dėl priežastinio ryšio tarp negalėjimo įvykdyti prievolę ir... 38. Teisėjų kolegijos nuomone, priežastinis ryšys tarp UAB ,,KL Handel import... 39. Taigi pirmosios instancijos teismo išdėstytos aplinkybės ir jas... 40. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti...