Byla 2-668-524/2010
Dėl import export‘‘ atstovui K. G. L. (K. G. L.) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Bloemert & Dunnink B.V. ieškinį atsakovams UAB ,,KL Handel import export“, K.G. L. , dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant vertėjai R. M., ieškovo atstovėms adv. L. G., adv. A. A., atsakovui ir atsakovo UAB,,KL Handel import export‘‘ atstovui K. G. L. (K. G. L.) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Bloemert & Dunnink B.V. ieškinį atsakovams UAB ,,KL Handel import export“, K.G. L. , dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydama priteisti iš atsakovų subsidiariai

3318 520,80 Lt (92 250 EUR) skolos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, 15,21 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad atsakovė UAB ,,KL Handel import export“ nepristatė šešių automobilių, už kuriuos ieškovė 2009-03-02 avansu sumokėjo 318 520,80 Lt (92 250 EUR). Ieškovė ragino vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir perduoti šešis automobilius. Atsakovei UAB ,,KL Handel import export“ nevykdant įsipareigojimų, ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą už šešis automobilius. Pažymi, kad atsakovas K. L. susitarimo su ieškove Bloemert & Dunnink B.V. sudarymo bei vykdymo metu veikė įmonės vardu, tačiau nurodydamas pervesti ieškovės mokėjimus už įmonės UAB ,,KL Handel import export“ tiekiamus automobilius į kitą negu įmonės sąskaitą, elgėsi nesąžiningai, pažeidė ne tik įmonės, bet ir įmonės kreditorių interesus, pablogino įmonės finansinę būklę, todėl privalo atsakyti subsidiariai.

4Atsakovė UAB ,,KL Handel import export“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. nurodė, kad su ieškove buvo bendraujama elektroniniu paštu, todėl susitarus dėl esminių pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų atsakovas parengė sutarčių projektus ir išsiuntė juos ieškovės atstovui. Kitą dieną atsakovės direktorius gavo elektroninę žinutę, kurioje nurodyta, kad abi sutartys pasirašytos, taip pat paprašyta atsiųsti sąskaitą. Atsakovė išsiuntė sąskaitą, ieškovė ją apmokėjo. Pažymėjo, kad su ieškovu buvo sudarytos dvi sutartys dėl automobilių, vienoje sutartyje pristatymo laikas nurodytas 2009-09-30 kitoje pristatymo laikas nurodytas 2010-09-30, t. y. sutarties įvykdymo terminai nėra suėję. Pažymi, kad pirmuosius šešis automobilius atsakovė perdavė atsižvelgdama į ieškovės pageidavimus automobilius gauti kaip įmanoma greičiau. Paaiškina, kad atsakovė ketina įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir pristatyti automobilius pirkimo–pardavimo sutartyje numatytu laiku.

5Ieškovė dubliku prašo tenkinti ieškinio reikalavimus. Nurodė, kad sutarčių nėra teisinio pagrindo pripažinti galiojančiomis ir jomis remtis kaip įrodymais, nes sutartys nebuvo pasirašytos naudojant elektroninį parašą, todėl negalima identifikuoti sutartį pasirašiusio asmens. Pažymi, kad šalių pateiktuose rašytiniuose dokumentuose nėra šalių susitarimo dėl dokumentų sudarymo elektroniniu būdu. Ieškovė nesutinka su atsakovės nurodytais automobilių pateikimo terminais, nes ieškovė nebuvo gavusi ir pasirašiusi minėtų sutarčių, apie atsiliepime nurodytus terminus nebuvo užsimenama ir šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu medžiagoje. Paaiškina, kad atsakovei reikalaujant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus nebuvo užsimenama, kad dar nėra suėję automobilių pristatymo terminai, atvirkščiai, atsakovė pati pripažįsta, kad automobilių pristatymas užsitęsė, kad tai nėra priimtina situacija, ir stengsis pristatyti kuo greičiau likusius automobilius. Priduria, kad ieškovė atsakovės siųstų sutarčių nepasirašė ir atsakovės nurodyti 2009-02-25, 2009-09-26 ir 2009-04-30 elektroniniai laiškai nebuvo gauti, todėl mano, kad atsakovė suklastojo sutartis, parengdama netikrus dokumentus.

6Atsakovė tripliku prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ji 2009-02-25 elektroniniu paštu nusiuntė ieškovei dvi sutartis. Aplinkybę, kad ieškovė 2009-02-26 persiuntė atsakovui pasirašytas sutartis, patvirtina elektroniniai laiškai, jų nusiuntimo ataskaitos. Pažymi, kad sandorio vertė yra labai didelė, todėl šalys yra suinteresuotos sudaryti sutartis ir jose aptarti svarbiausias sandorio sąlygas. Dėl šių priežasčių ieškovės argumentas, kad nebuvo sudarytos sutartys, nelogiškas. Pažymi, kad elektroniniuose laiškuose užsimenama apie sudarytas sutartis, tačiau ieškovė nesidomėjo ir nesirūpino, apie kokias sutartis kalba atsakovė. Atsakovės nuomone, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad elektroninio susirašinėjimo medžiaga negali būti laikoma įrodymais. Paaiškina, kad komerciniai sandoriai šiais laikais vykdomi naudojantis elektroninės komunikacijos priemonėmis. Situacija, kad teismas atsisakytų vertinti elektroninius įrodymus, neatitiktų teisinių santykių tikrumo, aiškumo principų, todėl 2009-02-25 sutartys, pasirašytos elektronine forma, turėtų būti pripažintos leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Atsakovas teigia, kad ieškinio pateikimo metu sutartyse nurodyti automobilių pateikimo terminai nebuvo suėję, todėl ji nepažeidė sutartinių įsipareigojimų.

7Ieškovės atstovė adv. L. G. teismo posėdyje paaiškino, kad ginčas vyksta dėl per internetinį aukcioną 2009-02-24 sudaryto sandorio su atsakovu vykdymo, kurį atsakovas buvo įsipareigojęs įvykdyti iki 2009-03-31. 2009-03-01 atsakovas susirašinėjime nurodė, kad įvykdys sandorį iki 2009-03-12. Ieškovė reikalauja grąžinti avansu sumokėtą sumą už 6 nepristatytus automobilius. Atsakovo pateiktoje sutartyje ieškovo parašas nėra patvirtintas elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka.

8Ieškovės atstovė adv. A. A. teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai yra subsidiariai atsakingi, nes atitinka CK 2.50 str. 3d. nurodytas subsidiarios atsakomybės sąlygas. Susitarimas buvo sudarytas tarp dviejų įmonių ir ieškovė tikėjosi, kad atsakovo įmonė gautas lėšas panaudos automobilių pirkimui. A. K. L. nurodo, kad jis pervedė į savo asmeninę sąskaitą pinigų sumą, nes įmonė buvo skolinga jam kaip akcininkui. Antstolio pažyma patvirtina, kad juridinis asmuo negali atsiskaityti. Prašo atmesti nuostolių užtikrinimo taikant laikinąsias apsaugos priemones prašymą.

9Atsakovas teismo posėdyje paaiškino, kad pardavimas internetiniu būdu yra tik bazė pasiūlymui teikti, todėl ,,Autorola‘‘ yra tik viešoji erdvė, o pirkėjas ir pardavėjas turi sudaryti sutartį. Ieškovė neįrodė, kad jo pateiktos sutartys yra negaliojančios. Tos sutartys buvo nusiųstos ieškovės atstovui ir elektroniniu paštu jis atsiuntė jas pasirašytas. Po to jis paruošė sąskaitą-faktūrą, 6 automobilius ir juos išsiuntė. Pirmoji sutartis yra įvykdyta, o į antrąją sutartį ieškovas neįsigilino ir pasirašė, nes po dviejų mėnesių parašė pageidavimą grąžinti pinigus, nors sutartyje buvo nustatytas automobilių pristatymo terminas iki 2010-09-30. Pinigus į savo asmeninę sąskaitą jis pervedė, nes jam kaip akcininkui įmonė buvo skolinga ir tai nėra neteisėtas veiksmas. Jis neįvykdys susitarimo iki 2010-09-30, nes yra areštuotos jo ir įmonės sąskaitos, jam dabar reiktų apie pusės metų tam, kad įvykdytų užsakymą.

10Atsakovas teismo posėdžio dieną-2010-08-31- pateikė prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, t. y. įpareigoti ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 8086151,70 Lt sumą arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją, arba kitu būdu užtikrinti nuostolių atlyginimą. Nurodė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeisti šalių lygiateisiškumo ir jų interesų pusiausvyros principai. Nurodė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, jam negalėjo būti išduotas banko akredityvas. Tokiu būdu buvo sustabdyta įmonės veikla, nes jis negali vykdyti tarptautinių sandorių, vykdyti veiklos bei gauti pajamų.

11Šis prašymas nagrinėtinas kartu su civiline byla žodinio proceso tvarka siekiant teismo posėdyje išnagrinėti visus šios bylos šalių keliamus klausimus (CPK 7str. ).

12Ieškinys tenkintinas, prašymas atmestinas.

13Civiliniuose santykiuose sutarčių laisvės principas reiškia šalių laisvę nustatyti sutarties turinį, t. y. šalių teises ir pareigas, išskyrus nustatytas imperatyviųjų teisės normų. Kilus ginčui dėl tam tikrų sutarties sąlygų, jų turinys nustatomas atsižvelgiant į tos sutarties esmę, jos rūšinius ir kitokius ypatumus; aiškindamas sutartį ir atskiras jos sąlygas, teismas vadovaujasi CK 6.193 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis. CK 6.193 straipsnis reglamentuoja sutarčių aiškinimo taisykles. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo precedentuose konkrečiose bylose suformuotą praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005, ir kt.). Be to, sutartys turi būti aiškinamos vienodai tiek joms galiojant, tiek ir joms pasibaigus. Jos turi būti aiškinamos sąžiningai (CK 6.193 straipsnio 3 dalis). Tų pačių sutarties sąlygų traktavimas vienaip, kai sutartis yra galiojanti, ir traktavimas kitaip, kai sutartis yra pasibaigusi, vertintinas kaip nesąžiningas, neatitinkantis geros verslo praktikos.

14Bylos medžiaga įrodo, kad ieškovė internetiniame puslapyje ,, Autorola.com.au‘‘ pateikė užsakymą pirkti 12 automobilių ,,FIAT Ducato‘‘ ir šį užsakymą įvykdyti įsipareigojo atsakovo vadovaujama įmonė ( t.1, b.l.24). Byloje nustatyta, jog šalių bendravimas vyko telefonu ir elektroniniais laiškais. Tiek ieškovas, tiek atsakovas neturėjo skaitmeninio sertifikato pagal LR elektroninio parašo įstatymą. Be to, byloje įrodyta, jog dalį užsakymo, t. y. 6 automobilius, atsakovas perdavė ieškovei ir ieškovė už juos sumokėjo. Tačiau ginčas šioje byloje kyla dėl likusios užsakymo dalies. Civilinėje byloje svarbu nustatyti ginčo esmę tam, kad teisingai būtų nustatyti šalių pasirinktų teisių gynimo būdai, todėl iš bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų darytina išvada, kad šios bylos esmė yra ieškovės sumokėto avanso grąžinimas už atsakovo nepateiktus 6 automobilius. Atsakovas sąžiningai pripažįsta aplinkybę, jog gavo ginčo pinigų sumą ir ją, kaip įmonės vadovas ir akcininkas, pervedė į savo asmeninę sąskaitą, iš jo paaiškinimo nustatyta, kad jis neatsisako įvykdyti ieškovės apmokėto užsakymo, tik iš esmės prašo pratęsti prievolės įvykdymo terminą. Atsakovas savo pozicijai pagrįsti pateikė 2 sutartis (t.1, b.l.44-47). Ieškovė šių sutarčių sudarymą ginčija, nurodydama, jog ieškovo atstovo parašas nėra patvirtintas Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ši ieškovo pozicija įvertinus ginčo esmę nėra teisiškai reikšminga. Be to, įvertintina tai, kad pirmoji sutartis (t.1, b.l. 44-45) yra įvykdyta ir pasibaigusi, todėl antrosios sutarties vengimas nepateikus įrodymų, jog ji suklastota, neatitinka paminėtos geros verslo praktikos taisyklių. Atsakovas nurodo, jog ginčo užsakymo įvykdymo terminas buvo nustatytas iki 2010-09-30 (t.1, b.l.47), tačiau dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šis užsakymas negali būti įvykdytas, tačiau nepateikė procesinio dokumento dėl prievolės įvykdymo termino pratęsimo. Todėl šioje byloje svarbu nustatyti šalių - pirkėjo ir pardavėjo - teises ir pareigas, nes pardavimo būdas-internetinė erdvė nekeičia pirkimo-pardavimo santykių esmės, kurią pripažįsta šalys. Be to, ir šio internetinės prekybos puslapio taisyklės patvirtina sutarties sudarymo galimybę (t.2, b.l. 70-74).

15Todėl darytina išvada, kad šalių ginčas kilo dėl pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis yra konsensualinė dvišalė atlygintinė sutartis, nukreipta į daikto pirkėjui perdavimą nuosavybėn ar patikėjimo teise (CK 6.305 straipsnis). Sudarius pirkimo–pardavimo sutartį atsiranda teisinis prievolinis santykis, kurio turinys – pardavėjo ir pirkėjo tarpusavyje susijusios teisės ir pareigos; jas vykdydamos šalys pasiekia rezultatą, kurio tikėjosi sudarydamos sutartį. CK 6.200 straipsnyje įtvirtinti sutarties vykdymo principai; tai – imperatyviosios įstatymo nuostatos, pagal kurias privalo elgtis abi sutartinės prievolės šalys – tiek skolininkas, tiek ir kreditorius.

16Pardavėjo pareiga perduoti pirkėjui sutarto kiekio daiktus (CK 6.329 straipsnio 1 dalis). Kai pardavėjas neįvykdo šios pareigos, pirkėjas turi teisę pasinaudoti įstatyme nustatytomis priemonėmis savo pažeistai teisei apginti (CK 6.330 straipsnis). Atsakovas pripažįsta, jog ginčo pinigų sumą iš ieškovės gavo, tai patvirtina ir išankstinio apmokėjimo sąskaita (t.1, b.l. 18), todėl byloje įrodyta, kad ieškovė savo pareigą pagal paminėtus pirkimo-pardavimo santykius įvykdė ir dėl šios pareigos nėra ginčo, todėl ieškovė, įvykdžiusi pareigą, įgija teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti pardavėjo pareigą ar pasinaudoti įstatyme nustatytais jos turimos civilinės teisės gynimo būdais. Atsakovas šiuo atveju, negrąžindamas avansu gautos pinigų sumos, neturi teisės remtis prievolės įvykdymo termino aplinkybe, nes visų pirma iš jo paaiškinimo ir iš rašytinės sutarties teksto (t.1, b.l.47) nustatyta, kad jis vėliausiai iki 2010-09-30 buvo numatęs pristatyti šiuos automobilius ieškovei, tačiau taip pat buvo įsipareigojęs pristatyti automobilius kaip galima greičiau. Šalys neneigia susirašinėjimo elektroniniu paštu, todėl nepaneigti atsakovo tokiu paštu siųstas susirašinėjimas, nurodantis kitus viso užsakymo įvykdymo terminus - iki 2009-03-12 (t.1, b.l.24), 2009-03-24. Atsakovas nurodo, jog likusio užsakymo įvykdymo terminą nukelia dar 2-3 mėnesiams (t.1, b.l.136) bei visas susirašinėjimas įrodo, jog šalių buvo tartasi dėl kaip įmanoma greitesnio užsakymo įvykdymo (t.1, b. 137-155). Todėl šie atsakovo veiksmai įrodo, jog jis tarėsi dėl kaip įmanoma greitesnių užsakymo įvykdymo terminų ir nebuvo saistomas tik 2010-09-30 sutartyje nustatyto termino. Byloje nustatyta, kad iki 2010-09-30 ieškovo užsakymo atsakovas neįvykdys, todėl atsisakymas grąžinti avansą nelaikytinas teisėtu veiksmu. Atsakovo pozicija, jog jo sąskaitos yra areštuotos, yra neparemta įstatymu, nes CK 6.329 str.1 d. nustato jo pareigą perduoti daiktus - automobilius. Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovė atliko išankstinį mokėjimą už daiktus – automobilius; atsakovui neperdavus pirkimo-pardavimo sutarties dalyko (kitaip byloje neįrodyta), ieškovas įgyja teisę į sumokėtos sumos grąžinimą (CK 6.315 straipsnio 1, 3 dalys). Todėl ši ieškinio dalis tenkintina.

17Dėl netesybų.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, išaiškino, kad sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Jeigu skolininkas pažeidžia piniginę prievolę, pavyzdžiui, nesumoka skolos, tai jis daro kreditoriui nuostolius, nes toliau be užmokesčio naudojasi šio piniginėmis lėšomis. Be to, kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, tai jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarties ir įstatymo nustatytas palūkanas. Jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Ieškovė prašo priteisti įstatymo nustatytas netesybas ir šis jos reikalavimas yra pagrįstas CK 6.37 str.2 d., nes atsakovas pripažįsta faktą, jog ieškovo pervestais pinigais pasidengė įmonės skolą sau, byloje nustatyta, kad jo vadovaujama įmonė ginčo pinigų sumos nebeturi, todėl šios nurodytos aplinkybės įrodo, jog atsakovas pažeidė CK 6.200 straipsnyje nustatytą pareigą bendradarbiauti. Bendradarbiauti – reiškia padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas; pagal įstatymą pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek ir kreditorius; šalims bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad prievolė bus įvykdyta tinkamai. Šiuo atveju nustatyta, kad atsakovas ieškovo sąskaita išsprendė mokėjimų sau klausimą, pažyma įrodo, jog atsakovė UAB ,,KL Handel import export‘‘ ginčo pinigų sumos neturi (t.1, b. l.197), todėl paminėti motyvai yra pagrindas priteisti tiek minimalias palūkanas, tiek atsakovui K. L. nustatyti subsidiarią atsakomybę su jo įmone (CK 2.50 str.3d.).

19Paminėtais motyvais iš atsakovų subsidiariai priteistina 318 520,80 Lt ( 92 250 eurų) skolos, 15,21 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo (2000-06-29 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/35 EB, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3d., 3 str. 4d., CK 1.3 str. 3 d., 6.210 str., 6.315 str. 4d.).

20Iš atsakovų priteistini po 3592,61 Lt sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, sumažintinos ieškovo turėtos išlaidos -4700 Lt- advokato pagalbai apmokėti iki 3000 Lt, todėl iš atsakovų priteistini po 1500 Lt advokato pagalbai apmokėti ir po 982 Lt vertimo išlaidų ieškovei, nes apmokėjimo dokumentais įrodyta, jog ieškovė šias išlaidas padengė (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1d.1p., 98 str.,t.1, b.l. 17-31, 31,198-199).

21Dėl atsakovo prašymo taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

22Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (LR CPK 147 str. 1 d.). Šio instituto tikslas – išlaikyti ginčo šalių interesų pusiausvyrą ir užtikrinti, kad ieškinio atmetimo atveju atsakovui būtų atlyginti jo realūs, teismo sprendimu priteisti nuostoliai, kuriuos jis patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje, kol nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo byla būtų išspręsta iš esmės ir nuspręsta dėl ieškinio pagrįstumo, galimybė pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo garantijas, suponuoja būtinybę įvertinti šių nuostolių atsiradimo tikimybę, kuri siejama su objektyvaus pobūdžio prielaidomis apie galimų nuostolių atsiradimo realumą. Teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes – vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Pažymėtina, kad nuostolių dydžio nereikia tiksliai apskaičiuoti, tačiau iš teismui pateiktų duomenų turi būti galima nustatyti nuostolių atsiradimo neišvengiamumą bei preliminariai nustatyti, kokie tie nuostoliai galėtų būti. Teismui taip pat turi būti pateikti visi duomenys, pagal kuriuos būtų galima pagrįstai prognozuoti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali atsirasti nuostolių ir kad šalies patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, t. y. nuostoliai yra dideli, asmuo yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan. Atsakovas turi teisę į nuostolių atlyginimo užtikrinimą tik įrodęs, jog tarp pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir nuostolių, kuriuos jis gali patirti, egzistuoja priežastinis ryšys, t. y. kad nuostoliai, kuriuos jis gali patirti, yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmė.

23Nagrinėjamu atveju atsakovė nurodo, kad negavo 8086151,70 Lt pelno dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nes dėl pritaikytų ieškinio užtikrinimo priemonių jam nebuvo išduotas banko akredityvas, tokiu būdu sustabdyta įmonės veikla. Šiuos argumentus teismas laiko nepagrįstais, nes pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo areštuoti tik 318 520,80 Lt, bet nebuvo sustabdyta atsakovo įmonės veikla. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad buvo keičiamasi pasiūlymų protokolais, komerciniais pasiūlymais, tačiau nėra pateikta duomenų, kad šalys buvo sudariusios sutartis, t. y. jas siejo sutartiniai įsipareigojimai. Be to, nėra pateikta jokių duomenų, kad atsakovui buvo atsisakyta išduoti banko akredityvą dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Darytina išvada, kad atsakovas pagal LR CPK 178 str. reikalavimus neįrodė, kad dėl ieškovo iniciatyva teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negavo 8086151,70 Lt pelno. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant klausimą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą teismui turi būti pateikti objektyvaus pobūdžio įrodymai dėl galimų nuostolių dydžio, šių nuostolių atsiradimas turi būti neišvengiamas ir būtinas. Iš bylos medžiagos teismas negali preliminariai nustatyti galimų ne tik konkretaus nuostolių dydžio, tačiau ir pačių nuostolių realumo fakto, dėl to nėra teisinio pagrindo tenkinti atsakovės prašymą. Be to, prašyme nepateikta jokių aplinkybių ar ieškovo veiksmų, kurie suponuotų galimų atsakovo nuostolių atlyginimo apsunkinimą ar neįmanomumą.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti. Priteisti iš UAB ,,KL Handel import export‘‘, įmonės kodas 300103665, ir Klauso G. L., a.k. ( - ) subsidiariai 318 520,80 Lt( 92 250 eurų) skolos ir 15,21 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2009-05-14) iki sprendimo visiško įvykdymo Bloemert & Dunnink B.V( - )).

26Priteisti iš UAB ,,KL Handel import export‘‘ ir Klauso G. L. po 3592,61 Lt žyminio mokesčio, po 1500 Lt advokato pagalbai apmokėti ir po 982 Lt vertimo išlaidų Bloemert & Dunnink B.V.

27Prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, atmesti.

28Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydama priteisti iš... 3. 318 520,80 Lt (92 250 EUR) skolos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą,... 4. Atsakovė UAB ,,KL Handel import export“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti... 5. Ieškovė dubliku prašo tenkinti ieškinio reikalavimus. Nurodė, kad... 6. Atsakovė tripliku prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ji 2009-02-25... 7. Ieškovės atstovė adv. L. G. teismo posėdyje paaiškino, kad ginčas vyksta... 8. Ieškovės atstovė adv. A. A. teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai yra... 9. Atsakovas teismo posėdyje paaiškino, kad pardavimas internetiniu būdu yra... 10. Atsakovas teismo posėdžio dieną-2010-08-31- pateikė prašymą taikyti... 11. Šis prašymas nagrinėtinas kartu su civiline byla žodinio proceso tvarka... 12. Ieškinys tenkintinas, prašymas atmestinas.... 13. Civiliniuose santykiuose sutarčių laisvės principas reiškia šalių laisvę... 14. Bylos medžiaga įrodo, kad ieškovė internetiniame puslapyje ,,... 15. Todėl darytina išvada, kad šalių ginčas kilo dėl pirkimo–pardavimo... 16. Pardavėjo pareiga perduoti pirkėjui sutarto kiekio daiktus (CK 6.329... 17. Dėl netesybų.... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 19. Paminėtais motyvais iš atsakovų subsidiariai priteistina 318 520,80 Lt ( 92... 20. Iš atsakovų priteistini po 3592,61 Lt sumokėto žyminio mokesčio paduodant... 21. Dėl atsakovo prašymo taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl... 22. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 23. Nagrinėjamu atveju atsakovė nurodo, kad negavo 8086151,70 Lt pelno dėl... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 25. ieškinį patenkinti. Priteisti iš UAB ,,KL Handel import export‘‘,... 26. Priteisti iš UAB ,,KL Handel import export‘‘ ir Klauso G. L. po 3592,61 Lt... 27. Prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos... 28. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima...