Byla e2A-1239-661/2017
Dėl skolos priteisimo, . Teisėjų kolegija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Astos Pikelienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „KAZAND“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Hermitrans“ ieškinį atsakovui UAB „Kazand“ dėl skolos priteisimo, . Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovas UAB „Hermitrans“ 2016-10-10 pareiškė patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Kazand“ dėl skolos priteisimo. Ieškovas prašė priteisti iš Atsakovo UAB “Kazand” Ieškovui UAB “Hermitrans” 13 860 (trylika tūkstančių aštuonis šimtus šešiasdešimt) eurų skolos; 1790,19 eurų (vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt eurų, 19 eurocentų) palūkanų; procesinių 8,05 % palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir visas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje nurodė, kad Ieškovas vykdo tolimųjų pervežimų veiklą, o UAB “SiTiBalt” eilę kartų užsakė šias paslaugas iš Ieškovo. Kiekvienas užsakymas iš UAB “SiTiBalt” Ieškovui būdavo pateikiamas Krovinio pervežimo sutartimi - užsakymu, kurį parengdavo (visas sąlygas nustatydavo) pati UAB “SiTiBalt” ir pateikdavo pasirašyti Ieškovui. Ieškovas, priimdamas konkretų UAB “SiTiBalt” užsakymą, kiekvieną kartą UAB “SiTiBalt” nustatytomis sąlygomis pasirašydavo jos pateiktą naują Krovinio pervežimo sutartį - užsakymą. Šiose pervežimo sutartyse - užsakymuose atsispindėdavo visos pagrindinės užsakovo ir vežėjo konkretaus vienkartinio susitarimo sąlygos: sutarties dalykas, detalizuotas turinys ir terminai bei atsiskaitymo sąlygos. Įvykdęs UAB “SiTiBalt” užsakymą, Ieškovas išrašydavo UAB “SiTiBalt” atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodydavo suteiktas pagal užsakymą paslaugas ir UAB “SiTiBalt” mokėtiną pinigų sumą bei terminą, per kurį turi būti atsiskaityta (šis terminas kiekvienu atveju atitikdavo pačios UAB “SiTiBalt” pateikto Krovinio pervežimo sutarties - užsakymo terminą) su Ieškovu. Taigi pervežimo paslaugų sutarties apiforminimas ir esminių sutarties sąlygų suformulavimas pagal praktiką būdavo UAB “SiTiBalt” prerogatyvoje - UAB “SiTiBalt” pati kiekvienu atveju nustatydavo sutarties kaina ir terminą, per kuri ii įsipareigodavo atsiskaityti su Ieškovu.
 3. Pagal 2015-05-11 garantini raštą Nr. 2015.0429 Atsakovas UAB „Kazand“ garantavo, kad UAB „SitiBalt“ neįvykdžius savo įsipareigojimu pagal 2015-05-11 UAB “SitiBalt” susitarimą su UAB “Hermitrans” (kuris galiojo iki 2015-06-15), atsakovas UAB “Kazand” apmokės Ieškovui UAB „Hermitrans“ pilna UAB „SitiBalt“ Įsipareigojimą be nuolaidu 34.650,00 EUR.
 4. Atsakovas UAB „KAZAND“ su ieškovo patikslintu ieškiniu ir jame išdėstytomis aplinkybėmis nesutinka dėl šių, žemiau išdėstytų priežasčių:
 5. Priešingai nei teigia ieškovas, UAB „SiTiBalt“ savo prievolę pagal nurodytą susitarimą įvykdė tinkamai ir ieškovas priėmė iš UAB „SiTiBalt“ prievolės įvykdymą, pretenzijų daugiau kaip 7 mėn. nereiškė, tokiu būdu patvirtindamas, kad prievolė buvo įvykdyta tinkamai ir yra pasibaigusi.
 6. Atsakovas neginčija aplinkybės, jog UAB „SiTiBalt“ Susitarimą įvykdė su pradelsimais, t.y. 2015-06-17 ir 2015-07-10 mokėjimo pavedimais Nr. 21381014 ir 22124909 sumokėjo ieškovui 20 790 EUR skolą ir tokiu būdu įvykdė savo prievolę. Tačiau atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, jog dėl to prievolė nebuvo įvykdyta tinkamai.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir nusprendė priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Kazand“ 13 860 Eur skolos, 1 790,19 Eur palūkanų, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą 15 650,19 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 012,62 Eur bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas konstatavo, kad UAB „SiTiBalt“ laiku ir tinkamai neatsiskaitė su ieškovu, UAB „SiTibalt“ tapo nemokus, todėl likusios neatlygintinos sumos ieškovas turi teisę reikalauti iš garanto – UAB „Kazand“.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Apeliantas – atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą atmesti ieškovo ieškinį.
 2. Teismas netinkamai įvertino pateiktus įrodymus ir priėmė nepagrįstą sprendimą. 2015-05-11 atsakovo pasirašytame garantiniame rašte Nr. 2015.0429 buvo nurodyta, kad „Pagal 2015 gegužės 11 d. UAB „Sitibalt“ ir UAB „Hermitrans“ susitarimą UAB „Kazand“ garantuoja apmokėjimą UAB „Hermitrans“ jei savo įsipareigojimų neįvykdo UAB „Sitibalt“ pilnai sumai be nuolaidų“. Taigi atsakovo išduota garantija yra sąlyginė ir susieta su tuo, kad skolininkas UAB „SiTiBalt“ turėjo neįvykdyti 2015-05-11 susitarimo (CK 6.92 straipsnio 4 dalis).
 3. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2015-05-11 susitarime dėl 40 proc. nuolaidos taikymo raštu ieškovas ir UAB „SiTiBalt“ susitarė, jog iki 2015-06-15 UAB „SiTiBalt“ apmokės 14 sąskaitų faktūrų, jokių išimčių susitarime nenurodyta bei pažymėjo, kad teismui neva tai nebuvo pateiktas joks kitas šalių raštu sudarytas susitarimas, kuris įrodytų, jog ieškovas susitarė dėl vėlesnio termino arba kitokio atsiskaitymo būdo. Tačiau tokia skundžiamą sprendimą priėmusio teismo pozicija yra visiškai nepagrįsta, kadangi teismas visiškai nevertino ir neatsižvelgė į byloje esančius tiesioginius įrodymus, t.y. 2015-05-11, 2015-05-20, 2015-05-27, 2015-06-12, 2015-06-15, 2015-06-17, 2015-06-25, 2015-07-02, 2015-07-07, 2015-07-24, 2015-07-31, 2015-09-04, 2015-09-09, 2015- 09-11, 2015-09-30 ir 2015-10-02 garso įrašus. Šie garso įrašai, kurių bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas visiškai netyrė, nevertino, neanalizavo ir galimai su kuriais net nesusipažino, aiškiai patvirtino, kad su ieškovu buvo nuolatos bendraujama ir tariamasi, kad atsakovas veikdamas UAB „SiTiBalt“ vardu inicijavo prievolės įvykdymo termino pakeitimą (termino pratęsimą), o ieškovas tam neprieštaravo, t.y. būdamas informuotas apie UAB „SiTiBalt“ vėlavimą ir vėlesnį prievolės pagal 2015-05-11 Susitarimą įvykdymą, nurodė, jog laukia mokėjimų pagal Susitarimą, kuriuos galiausiai ir gavo, ir kuriuos neginčijamai priėmė.
 4. Ieškovas neįrodė, kad nesavalaikis prievolės įvykdymas neatitiko jo interesų. Priešingai, pats ieškovo direktorius teismo posėdžio metu nurodė, kad jis sutiko laukti pinigų iš UAB „SiTiBalt“ ir pretenzijų nereiškė.
 5. Nagrinėjamu atveju byloje esant įrodymams, kad skolininkas UAB „SiTiBalt“ sumokėjo ieškovui visą sumą, nurodytą 2015-05-11 Susitarime, taip pat esant įrodymams, jog ieškovas laisva valia pakeitė Susitarimo įvykdymo terminą ir suteikė papildomą terminą skolininkui UAB „SiTIBalt“ prievolės įvykdymui pagal 2015-05-11 susitarimą, taip pat esant neginčytiniems įrodymams, kad ieškovas priėmė nesavalaikį prievolės įvykdymą, ir pretenzijų atsakovui jokių nereiškė, akivaizdu, jog ieškovas neįrodė, jog skolininkas UAB „SiTiBalt“ prievolę įvykdė netinkamai, t.y. nepateikė dokumentų, įrodančių, jog visos garantijoje nustatytos sąlygos yra įvykdytos. Todėl atsižvelgiant į visa kas išdėstyta, galima pagrįstai teigti, jog ieškovas nesilaikė garantijoje nustatytų jos vykdymo sąlygų, todėl neturi teisės reikalauti iš atsakovo UAB „Kazand“ įvykdyti garantiją.
 6. Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo nedalyvaujant pagrindiniam ieškovo skolininkui, t.y. UAB „SiTiBalt“ ir priėmė sprendimą, kuris turės įtakos šio juridinio asmens materialiosioms teisėms ir pareigoms.
 7. Ieškovas UAB „Hermitrans“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Nurodė šias priežastis:
 8. Atsakovo pateikti garso įrašai neatitinka įrodymų leistinumo taisyklės. Iš pateiktų į bylą garso įrašų nėra aišku, kieno pokalbiai juose užfiksuoti, ar pokalbio dalyviams buvo žinoma, kad jų pokalbis bus įrašomas, kokiu tikslu jų pokalbis bus įrašomas bei naudojamas ir kas su kuo tuose pokalbiuose bendrauja, ar pokalbiai buvo įrašyti įstatymų nustatyta tvarka ir turinčio teisę tvarkyti asmens duomenis subjekto. Iš garso įrašų nėra aišku, ar yra pilni, neiškarpyti, nepakeisti, nesumontuoti, ištisiniai ir t.t. Minimi garso įrašai, jei juose užfiksuoti būtent tų asmenų, ką teigia Atsakovas, pokalbiai, buvo gauti pažeidžiant CK 2.23 str. reikalavimus.
 9. Pažymėtina, kad pagrindinės prievolės Ieškovui skolininkas UAB „SiTiBalt“ neįvykdė šalių pasirašyto 2015-05-11 susitarimo. Atitinkamai pagrindinis skolininkas atsisakė atsiskaityti su Ieškovu ir pagal jam raštu pareikštą pretenziją. Po to pagrindinis skolininkas tapo nemokus - jam įsiteisėjusia teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2016-09-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5349-567/2016 UAB "SiTiBalt" buvo iškelta bankroto byla. Nutartyje konstatuota, kad įmonė yra nemoki ir neturi jokių objektyvių galimybių padengti esamus įsiskolinimus savo kreditoriams.
 10. Apeliantas visiškai nepagrįstai teigia, kad pirmos instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Šioje byloje buvo nagrinėjama būtent garanto, t.y. Atsakovo atsakomybė pagal paprastosios garantijos prievolę. Taigi, pirmos instancijos teismas nusprendė išimtinai tik dėl Atsakovo pareigų. Šiuo aspektu apylinkės teismo sprendimas yra išsamiai motyvuotas ir pagrįstas teismų praktika.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

9

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.
 2. CPK 320 straipsnio 1 dalis įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, neatsižvelgiant į apeliacinio skundo ribas, ex officio patikrinti, ar nėra absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje. Įstatymo draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 str.). Šis įstatymo imperatyvas sukuria bylą nagrinėjančiam teismui pareigą, nustačius tikėtiną teisinę sprendimo įtaką ne tik bylos dalyviams, bet ir kitiems asmenims, imtis priemonių įtraukti juos į prasidėjusį procesą. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje materialiųjų teisių ir pareigų. Įstatyminės sąvokos ,,teismas nusprendė“ turinys yra atskleistas kasacinio teismo praktikoje. Nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-159-2007). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013; kt.).
 3. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Kadangi trečiąjį asmenį tam tikras materialusis teisinis santykis sieja tik su viena iš šalių, tai jis dalyvauja procese su ta šalimi. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011). Tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju teismui įvertinus susiklosčiusius teisinius santykius ir faktines bylos aplinkybes, kurių gali būti įvairiausių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010). Tai, ar atitinkami asmenys turi pakankamą materialinį ir procesinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir turi dalyvauti byloje, spręstina pagal konkrečias toje byloje nustatytas faktines aplinkybes.
 4. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl garanto (apelianto) atsakomybės pagal paprastą (sąlyginę) garantiją sąlygų buvimo ir tinkamo jų įvykdymo. Byloje vyko ginčas dėl skolininko UAB „SiTiBalt“ skolos sumokėjimo kreditoriui UAB „Hermitrans“ savalaikiškumo ir UAB „Kazand“, kaip garanto už UAB „SiTiBalt“ prievolę, atsakomybės. Tačiau, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų bylos nagrinėjime iš esmės UAB „SiTiBalt“ nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimą iš esmės UAB „SiTiBalt“ pranešta nebuvo, sprendime nėra atsižvelgta į UAB „SiTiBalt“ poziciją ginčo klausimu.
 5. CK 6.90 str. 1 d. nurodo, kad garanto atsakomybė yra subsidiari, o šio straipsnio 3 d. nurodo, kad įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui. UAB „Kazand“, UAB „Hermitrans“ reikalavimo patenkinimo atveju, įgautų atgręžtinio reikalavimo teisę į UAB „SiTiBalt“, t.y. sprendimas šioje byloje turi reikšmės UAB „SiTiBalt“.Taigi šio ginčo atveju egzistuoja pakankamas (glaudus) teisinis ryšys tarp nagrinėjamos bylos ir UAB „SiTiBalt“ materialiųjų teisių ir pareigų bei šio asmens teisinio procesinio suinteresuotumo bylos baigtimi.
 6. CPK 329 str. 2 d. 2 p. nurodo, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra sprendimas dėl neįtrauktų į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Vilniaus apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimas šioje civilinėje byloje turi tiesioginės reikšmės neįtraukto į bylą juridinio asmens – bankrutuojančios UAB „SiTiBalt“ teisėms ir pareigoms,.
 7. Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir atsižvelgdama į susiklosčiusią faktinę proceso šalių situaciją, ieškinio pagrindą bei dalyką, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neįtraukęs į bylą dalyvaujančiu asmeniu skolininko UAB „SiTiBalt“ padarė absoliutų procesinės teisės normos pažeidimą (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Šio pirmosios instancijos teismo procesinės teisės normos pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti, todėl skundžiamas sprendimas panaikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 1 p.).
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

10Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai