Byla 2S-820-513/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., R. M

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-03-03 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., R. M.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir prašė nušalinti ekspertą G. T. ir ekspertu paskirti V. Š.. Nurodė, kad 2014-01-14 antstolė, gavusi jo skundą, 2015-01-16 priėmė patvarkymą, kuriuo įkainotas įkeistas A. M. ir R. M. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Skunde antstolei nurodė, kad turto vertinimas buvo atliktas neatsižvelgiant į turto unikalumą bei jo rekonstrukcijai išleistas lėšas. Pažymėjo, kad turto vertintoja UAB „Lituka“ ir Ko nėra įtraukta į teismo ekspertų sąrašą. Išnagrinėjusi jo skundą, antstolė neva jį patenkino, paskirdama ekspertą G. T. ir nurodydama pervesti 330 Eur į antstolės depozitinę sąskaitą. Nors patvarkyme antstolė pažymėjo, kad buvo užklausti visi teismo ekspertai dėl įvertinimo darbų kainos, tačiau ne visi ekspertai buvo užklausti ir nebuvo paskirtas ekspertas, siūlantis mažiausią kainą. Paskambinęs antstolei siūlė eksperto V. Š. kandidatūrą atlikti įkeisto nekilnojamojo turto ekspertizę už 250 Eur, tačiau antstolė jo prašymo netenkino.

3Antstolė B. T. 2015-02-17 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino. Argumentavo, jog atsižvelgiant į skolininko prašymus dėl vertinimo darbų įkainių buvo užklausti Klaipėdos mieste veiklą vykdantys teismo ekspertai. Mažiausią turto vertinimo darbų kainą pasiūlė teismo ekspertas G. T.. Pažymėjo, kad užklausti visų Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančių ekspertų nėra tikslinga ir ekonomiškai nenaudinga ir to įstatymuose nenustatyta. Pareiškėjas teiginio, jog ekspertas V. Š. nekilnojamojo turto ekspertizę atliktų už 250 Eur, nepagrindė jokiais įrodymais ir nepateikė įrodymų, kad siūlomas ekspertas sutinka atlikti turto vertinimą, neįvardijo jokio juridinio pagrindo dėl eksperto nušalinimo vykdymo procese.

4Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepimu su pareiškėjo skundu sutiko, palaikė jame išdėstytas aplinkybes.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-03 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 medžiagos nustatė, kad antstolė B. T. vykdo 2014-11-19 Palangos miesto 2-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JD-5600 dėl 521 966,92 Lt išieškojimo iš skolininko A. M. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai. 2015-01-06 patvarkymu Nr. S-15000307 dėl turto įkainojimo antstolė skolininkui priklausantį ir įkeistą nekilnojamąjį turtą – 35362/263539 dalis žemės sklypo, pastatą – gyvenamąjį namą, pastatą – ūkinį pastatą, kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, esančius adresu ( - ), Kretingos r., bei žemės sklypą, kurio plotas 2,8061 ha, esantį adresu ( - ), įkainojo 134 673,31 Eur. Antstolė minėto turto vertę nustatė atsižvelgdama į išieškotojos kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos pateiktą turto vertintojos UAB „Lituka“ ir Ko parengtą vertės nustatymo ataskaitą. 2015-01-20 patvarkymą, kad turto vertinimo darbams bus skiriamas teismo ekspertas G. T., ir skolininko paprašė per penkias dienas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą 330 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbams atlikti, ir informavo, kad per antstolės nustatytą terminą nepervedus lėšų reikalingų vertinimo darbams užsakyti, bus skelbiamos varžytynės įkeistam turtui parduoti. Motyvavo CPK 681 str. 1 d., 682 str. 3 d., kasacinio teismo išaiškinimais dėl areštuoto turto įkainojimo svarbos vykdymo procese ir sprendė, jog skolininkas prieš skiriant ekspertizę turi sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą, todėl antstolės 2015-01-20 priimtas patvarkymas yra pagrįstas. Pažymėjo, kad antstolė 2015-01-20 patvarkymu tik nurodė skolininkui sumokėti 330 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbams užsakyti, o ne paskyrė ekspertizę. Ekspertizės skyrimo klausimą reglamentuoja CPK 682 str. Nagrinėjamu atveju ekspertizė vykdomojoje byloje dar nepaskirta, konkretus ekspertas ar ekspertinė įstaiga patvarkymu taip pat nenurodyta. Tik antstoliui priėmus patvarkymą dėl ekspertizės paskyrimo, pareiškėjas galės reikšti nušalinimą ekspertui, tačiau teismas atkreipė pareiškėjo dėmesį į tai, kad nušalinimas ekspertui gali būti pareikštas tik įstatymų numatytais pagrindais, t. y. pareiškėjas turi nurodyti konkrečias įstatyme numatytas priežastis, kodėl jis abejoja ar nepasitiki ekspertu. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti dėl nekilnojamojo turto eksperto G. T. nušalinimo. Pažymėjo, kad įstatymai vykdymo procese tik antstoliui suteikia teisę priimti sprendimą skirti ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti ir pavesti ją atlikti parinktai ekspertizės įstaigai (CPK 681, 682 str.). Be to, antstolei nepriėmus patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, jai nebuvo jokio pagrindo nurodyti jos patvarkymo dėl eksperto skyrimo apskundimo tvarkos (CPK 613 str. 2 d.). Argumentavo, jog užklausti visus Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančius ekspertus nėra nei tikslinga, nei ekonomiškai naudinga. Vien didesnės kainos už ekspertizę sumokėjimas nesudaro pagrindo ekspertui nušalinti. Paaiškino, kad CPK 682 str. 4 d. suteikia antstoliui teisę patvarkymu, esant vykdymo proceso šalių motyvuotam prašymui, atidėti ekspertizės išlaidų mokėjimą arba atleisti nuo šių išlaidų mokėjimo (iš dalies ar visiškai). Antstolio veikla yra kontroliuojama bei vertinama, todėl teigti, kad antstolė ar ekspertas G. T. gali būti šališki, nėra jokio pagrindo. Teisės aktuose antstoliui nėra nustatytos pareigos vadovautis tik ekspertinių įstaigų išvadomis ar ekspertą skirti tik iš teisingumo ministerijos patvirtinto teismo ekspertų sąrašo, o pagrindo konstatuoti, kad UAB „Lituka“ ir Ko neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytų reikalavimų, nėra. Pažymėjo, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007).

6Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-03 nutartį ir priimti naują nutartį – jo skundą tenkinti ir skirti ekspertu V. Š.. Nurodo, kad ekspertas V. Š. sutinka ekspertizę atlikti pigiau, t. y. už 250 Eur. Šio eksperto kandidatūros teismas nevertino, neatsižvelgė į tai, jog pigiau atlikus ekspertizę skolininkas galės sutaupyti lėšų ir tokiu būdu greičiau atsiskaityti su išieškotoja. Antstolė pažeidė CPK 613 str., t. y. neteisingai nurodė patvarkymo dėl eksperto skyrimo apskundimo tvarką, o tai suponuoja galimai suinteresuotus antstolės ketinimus ginčo vykdymo procese. Antstolė neatsižvelgė į skolininko ir išieškotojos interesus, nes primygtinai siekia skirti ekspertu G. T., nors šio eksperto kandidatūra apeliantui nepriimtina. Paaiškina, kad antstolė iš esmės yra šališka dėl apelianto, nepagrįstai apsunkina apelianto turtinę padėtį ir apeliantas turi to įrodymų (pokalbio garso įrašą dėl vekselio apmokėjimo aplinkybių) ir gali juos pateikti teismui pareikalavus.

7Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepimu su atskiruoju skundu sutinka. Plačiau argumentų ir aplinkybių nenurodo.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo 2014-11-19 Palangos miesto 2-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JD-5600 dėl 521 966,92 Lt išieškojimo iš skolininko A. M. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 5). 2014-12-06 patvarkymu antstolė išnagrinėjusi skolininko A. M. prašymą atsisakė nusišalinti nuo vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 vykdymo (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 13–15). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-12-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-15970-796/2014 pareiškėjo skundą dėl antstolės nušalinimo nuo vykdomosios bylos vykdymo atmetė (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 18–19). Šioje nutartyje apylinkės teismas inter alia motyvavo, jog antstolė vykdydama pareiškėjo nurodytas vykdomąsias bylas Nr. 0005/11/01540 ir Nr. 0005/11/01541 ar kitas vykdomąsias bylas nėra padariusi jokios nusikalstamos veikos, byloje nenustatyta, jog antstolė yra šališka, asmeniškai suinteresuota bylos baigtimi ar kad yra bent vienas iš CPK 65 straipsnyje numatytų antstolio nušalinimo pagrindų. 2015-01-06 antstolei išieškotoja pateikė UAB „Lituka“ ir Ko Turto vertės nustatymo ataskaitą Nr. LLO-40330 ir prašė vadovautis šia nepriklausomos turto vertintojos nustatyta ginčo turto rinkos verte – 465 000 Lt (134 673,31 Eur) (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 20, 36). Antstolė 2015-01-06 priėmė patvarkymą Nr. S-15000307 „Dėl turto įkainojimo“, kuriuo ginčo turtą (du žemės sklypus, namą, ūkinį pastatą, kiemo statinius) įkainojo 134 673,31 Eur, šį patvarkymą bei minėtą turto vertės nustatymo ataskaitos santrauką išsiuntė išieškotojai, skolininkui ir skolininkei bei įkeisto ginčo turto bendraturtei R. M. (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 32, 33–35). 2015-01-14 antstolė gavo skolininko A. M. skundą, kuriuo jis prieštaravo antstolio nustatytam turto įkainojimui, argumentuodamas tuo, jog vertinimas atliktas netinkamo subjekto (UAB „Lituka“ ir Ko nėra įtraukta į teismo ekspertų sąrašą) ir antstolės neatsižvelgta į įkeisto turto unikalumą ir šio turto rekonstrukcijai išleistas lėšas. Skolininkas antstolės paprašė skirti turtui vertinti teismo ekspertą, turintį reikiamą kvalifikaciją, ir nurodyti sąskaitą, į kurią reikia sumokėti už ekspertizės atlikimą (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 37). 2015-01-15 raštais antstolė kreipėsi į teismo ekspertus L. C., G. T., prašydama informuoti apie preliminarią turto vertės nustatymo darbų ir turto vertinimo ekspertizės akto paruošimo kainą (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 39, 40). 2015-01-15 el. paštu teismo ekspertas G. T. atsakė, jog ekspertizės kaina – 330 Eur, 2015-01-16 rašte teismo ekspertė L. C. nurodė 340 Eur ekspertizės kainą (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 41, 42).

112015-01-20 patvarkymu antstolė A. M. skundą dėl turto įkainojimo tenkino ir nurodė, jog vadovaujantis ekonomiškumo principu, turto vertinimo darbams bus skiriamas teismo ekspertas G. T., ir paprašė A. M. per penkias dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos pervesti į antstolės sąskaitą 330 Eur sumą, reikalingą vertinimo darbams užsakyti, informavo, jog šių lėšų nepervedus bus skelbiamos varžytynės ginčo turtui, kuris įkainotas minėta 134 673,31 Eur suma (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 45–46). 2015-02-10 antstolė gavo A. M. skundą, kuriuo jis prašo nušalinti ekspertą G. T. ir ekspertu skirti V. Š., be kita ko, argumentuodamas tuo, jog antstolė apklausė ne visus ekspertus, nepaskyrė eksperto, siūlančio mažiausią kainą, t. y. jo pasiūlyto eksperto V. Š., kuris sutiko atlikti ekspertizę už 250 Eur, ir antstolę apie tai telefonu skolininkas buvo informavęs. 2015-02-17 patvarkymu antstolė šio skolininko skundo netenkino ir persiuntė skundą su vykdomąja byla Klaipėdos miesto apylinkės teismui (vykdomosios bylos Nr. 0005/14/02230 l. 55–59). 2015-02-18 pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė rašytinius duomenis, jog jis yra įregistruotas Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriuje, taip pat eksperto V. Š. 2015-02-05 sutikimą atlikti turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę už 250 Eur, šio eksperto kvalifikacijos pažymėjimą Nr. A 000150 (b. l. 9, 10, 11, 12).

12Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Kadangi priverstine tvarka turtą parduoda ne savininkas, o specialus įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis, tai pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 str., kuriame nustatyta, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę.

13Skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam įkainojimui. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.).

14Nustatytos faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas CPK 681 str. 3 d. suteikta teise pasinaudojo, t. y. pareiškė antstolei prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo. Išnagrinėjusi skolininko skundą antstolė pagrįstai ir teisėtai, t. y. vadovaudamasi CPK 682 str. 2 d., nustatančia, jog skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jo prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, Antstolių įstatymo 3 str. 1 d., reglamentuojančia pareigą antstoliui imtis visų teisėtų priemonių apginti išieškotojo interesus, nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų, nustatė terminą skolininkui (beje, sutikusiam apmokėti ekspertizę) įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą 330 Eur sumą turto vertinimo darbams užsakyti. Atkreiptinas skolininko (-ų) dėmesys į tai, jog 2015-01-20 patvarkymu Nr. S-15001816 antstolė neskyrė papildomos / pakartotinės ekspertizės, o tik nurodė, jog tokia ekspertizė bus skirta (CPK 682 str. 1 d.). Klausimas dėl antstolės šališkumo buvo išspręstas minėta apylinkės teismo nutartimi. Pažymėtina, kad antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 str. 3 d.).

15Įvertinęs šias aplinkybes ir nustatytų faktinių ginčo situacijos aplinkybių visetą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismas išvadomis, jog nepagrįsti skolininko argumentai dėl neteisingos apskundimo tvarkos nurodymo patvarkyme, nušalinimo ekspertui, eksperto kandidatūros (ne) tinkamumo bei antstolės suinteresuotumo vykdomojoje byloje.

16Apibendrinant išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ginčijami antstolio veiksmai yra pagrįsti ir teisėti. Apeliantui teisė skųsti tolesnius antstolio veiksmus vykdymo procese išlieka, tačiau primintina, jog šia teise kaip ir kitomis skolininko teisėmis ir pareigomis reikia naudotis sąžiningai. Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis įstatyme numatyta galimybė teismui paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 792 Eur (penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų) baudą, o iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.). Antstolis yra valstybės įgaliotas, valstybės vardu veikiantis pareigūnas (institucija), todėl vykdymo proceso dalyviai apie, jų manymu, nusikalstamus antstolių veiksmus turėtų informuoti ikiteisminį tyrimą atliekančias institucijas (policiją, prokuratūrą). Ginčo atveju apelianto kaltinimai antstolei neteisėtu veikimu prieš jį ir (ar) jo šeimą, nepateikiant jokių tai patvirtinančių įrodymų, vertintini kritiškai. Taigi, jeigu apeliantas mano, jog jo turimas pokalbio garso įrašas yra svarbus įrodymas antstolio neteisėtiems veiksmams įrodyti, tokius įrodymus jis turėtų teikti ne šioje byloje, nes antstolio nusikalstamos veikos (-ų) (ne) buvimo jo veiksmuose tyrimas nėra šio ginčo dalykas (CPK 185 str.).

17Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir prašė nušalinti ekspertą G.... 3. Antstolė B. T. 2015-02-17 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino.... 4. Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepimu su pareiškėjo skundu sutiko, palaikė... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-03 nutartimi pareiškėjo skundą... 6. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 7. Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepimu su atskiruoju skundu sutinka. Plačiau... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo 2014-11-19 Palangos... 11. 2015-01-20 patvarkymu antstolė A. M. skundą dėl turto įkainojimo tenkino ir... 12. Viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas... 13. Skolininkui ir išieškotojui suteikta teisė prieštarauti antstolio atliktam... 14. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas CPK 681... 15. Įvertinęs šias aplinkybes ir nustatytų faktinių ginčo situacijos... 16. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ginčijami antstolio... 17. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar keisti pirmosios... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartį palikti...