Byla 2S-67-565/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Ecornus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėjas UAB „Ecornus“ kreipėsi su 2016-10-19 skundu į antstolį dėl neteisėtų antstolio veiksmų. Skundo reikalavimų užtikrinimui pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/02137 – uždrausti antstoliui V. Č. ar bet kuriems tretiesiems asmenims bet kokias būdais riboti praėjimą, esantį tarp UAB „Ecornus“ priklausančio 1584,83 m2 ploto pastato, esančio ( - ), ir 7749,56 m2 bendro ploto gamybos patalpų, esančių ( - ), patenkant į UAB „Ecornus“ priklausančias 818,01 m2 ploto gamybines patalpas, esančias ( - ).

42. Nurodė, kad dėl antstolio neteisėtų veiksmų (užtverto praėjimo (pravažiavimo) tarp pareiškėjui ir suinteresuotam asmeniui priklausančių patalpų, patenkant į pareiškėjui priklausančias patalpas), negali šių patalpų nuomoti ir prieiti prie savo kilnojamojo turto, todėl bus privesta prie bankroto. Pažymi, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių palankus teismo sprendimas iš dalies būtų beprasmis, kadangi pareiškėjui jau bus padaryta didelė ir neatitaisoma žala.

53. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu nesutiko su pareiškėjo prašymu ir prašė skirti pareiškėjui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-10-25 nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir prašymą skirti baudą atmetė.

85. Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas nenurodė faktų ir aplinkybių, pagrindžiančių grėsmę, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė, kad galimas pareiškėjui palankus teismo sprendimas būtų neįvykdytas arba jo vykdymas pasunkėtų.

96. Teismas nurodė, kad iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų matyti, kad šiuo atveju antstolis vykdo laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Vilniaus apygardos teismo 2016-09-23 civilinėje byloje Nr. e2-5875-653/2016, kuria teismas uždraudė naudotis ginčo dalyku esančia gamybine įranga. Iš AB SEB banko teismui pateiktų antstolio I. G. 2016-09-29 ir 2016-10-13 surašytų faktinių aplinkybių protokolų matyti, kad pareiškėjui buvo sudarytos sąlygos išsigabenti jam priklausantį turtą, tačiau nei pareiškėjas, nei jo atstovas faktinių aplinkybių konstatavimo metu nedalyvavo.

107. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas yra padavęs ieškinį dėl servituto nustatymo Vilniaus apylinkės teismui (civilinė byla Nr. 2-42621-912/2016), o šis ginčas šiuo metu yra neišspręstas. Teismas, atsižvelgdamas į šalių pusiausvyros, ekonomiškumo ir proporcingumo principus, įvertinęs pareiškėjo prašomų laikinųjų priemonių pobūdį, sprendė, kad pareiškėjo prašymas negali būti tenkintinas, nes būtų paneigta Vilniaus apygardos teismo 2016-09-23 nutarties esmė.

118. Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos skyrimo, nurodė, kad įstatyme įtvirtintų procesinių teisių įgyvendinimas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis gali būti laikomas tik išimtinais atvejais. Šiuo atveju vien aplinkybė, kad pareiškėjas aktyviai naudojosi civilinio proceso galimybėmis, siekdamas apginti savo interesus, nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

139. Pareiškėjas UAB „Ecornus“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-25 nutarties, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir pareiškėjo prašymą tenkinti – pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais.

    1. Teismas neatsižvelgė, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimo teismo sprendimo rezoliucinės dalies įgyvendinimą, bet į laikiną situacijos sureguliavimą, siekiant užkirsti galimybę atsirasti dar didesnei žalai dėl antstolio neteisėtų veiksmų atsiradimui. Šiuo atveju teismas neatsižvelgė į byloje susiklosčiusias aplinkybes, kurios pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, t.y. šiuo metu dėl neteisėtų antstolio veiksmų yra apribota jo konstitucinė teisė į nuosavybę, nes jis negali naudotis ir valdyti jam priklausančiomis patalpomis, jų nuomoti, pasiekti ir naudotis jose likusiu turtu bei dokumentais, dėl ko patiria didžiulius nuostolius.
    2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjui 2016-09-29 ir 2016-10-13 buvo sudarytos galimybės išsivežti savo turtą iš užblokuotų patalpų, kadangi pareiškėjas apie tokią galimybę nebuvo informuotas. Net jei ir būtų buvusi tokia galimybė, tai savaime nepanaikintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo ir nepadarytų antstolio veiksmų teisėtais.
    3. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paneigtų teismo 2016-09-23 nutarties civ. byloje Nr. e2-5875-653/2016 esmę. Pažymi, kad šioje vykdomojoje byloje yra vykdoma teismo 2016-09-23 nutartis civ. byloje Nr. e2-5859-653/2016, tačiau bet kokiu atveju prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės neturės įtakos nurodytoms nutartims, kadangi nei viena iš šių nutarčių nesuteikė teisės antstoliui riboti pareiškėjui pateikimo į priklausančias patalpas, be to, teismo nurodytoje civ. byloje Nr. e2-5875-653/2016 šalys sudarė taikos sutartį, kuri yra pateikta teismui, bet dar nepatvirtinta, ir kuria ieškovas VMI atsisakė savo reikalavimų pareiškėjo atžvilgiu ir patvirtino neprieštaraujantis laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui. Be to, pareiškėjas į minėtose nutartyse dalyku esančią įrangą pretenzijų niekada nereiškė.
    4. Teismas taip pat nepagrįstai kaip argumentą nurodė, kad šiuo metu nagrinėjama kita civilinė byla Nr. 2-42621-912/2016 dėl servituto SEB patalpoms nustatymo, kadangi šioje byloje sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir antstolio veiksmų neteisėtumo klausimas yra visiškai nesusijęs su minėta byla.
    5. Pažymi, kad antstolio užkaltas pravažiavimas yra būtinas pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus, todėl esama situacija kelia rimtą grėsmę žmonių ir turto saugumui. Nurodo, kad AB SEB bankas savo atsiliepime nurodo tikrovės neatitinkančius faktus (sąsajas su kitomis įmonėmis, kad pareiškėjas gali laisvai patekti į patalpas per atskirą įėjimą laiptais, kad pareiškėjas iki šiol nereiškė jokių pretenzijų antstoliui ir išieškotojui AB SEB bankui).

1410. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

1510.1. Pareiškėjas skundžia veiksmus, kuriuos atliko ne antstolis V. Č., o bankas (suinteresuotas asmuo). Pažymi, kad atitvaras buvo sumontuotas siekiant užkirsti kelią tiek pareiškėjui, tiek UAB „Technometalas“ neteisėtai patekti į banko patalpas, naudotis banko patalpose esančia bankui priklausančia įranga. Bankas, kaip teisėtas banko patalpų ir jose esančio turto savininkas, ėmėsi priemonių banko turtui apsaugoti. Antstolis V. Č. vykdė Vilniaus apygardos teismo 2016-09-21 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-5859-653/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uždraudžiant L&M International Trading Ltd, UAB „Technometalas“ ir UAB „Ecornus“ naudotis bankui priklausančia įranga ir Vilniaus apygardos teismo 2016-09-23 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-5875-653/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uždraudžiant nurodytoms įmonėms naudotis ginčo įranga. Antstolis 2016-09-29 banko patalpose atliko nutartyse nurodytus vykdymo veiksmus – surado ir aprašė areštuotą turtą ir perdavė bankui saugoti. Pažymi, kad bankas veikė teisėtai kaip patalpų savininkas ir turto saugotojas.

1610.2. Pareiškėjas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – prima facie nepagrindė skundo reikalavimų, neįrodė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neturi įtakos galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui ateityje, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus iš esmės išnagrinėtas ir patenkintas skundas, o tai gali būti padaryta tik išnagrinėjus skundą. Be to, tarp banko, kaip patalpų savininko, ir pareiškėjo vykusi komunikacija (susirašinėjimas raštais) aiškiai patvirtina, kad pareiškėjui buvo sudarytos visos sąlygos susirinkti ir išsigabenti bet kokį pareiškėjui priklausantį turtą ir/ar dokumentus, buvusius banko patalpose.

1710.3. Pareiškėjas gali bet kada nekliudomai patekti į jam priklausančias patalpas ir pasiimti ten galimai esančius dokumentus ir turtą.

1810.4. Pareiškėjas neturi pagrįsto ir teisėto intereso naudotis banko patalpomis patekimui į ginčo patalpas, taip pat pareiškėjui nėra būtina naudotis banko patalpomis siekiant patekti į šias patalpas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės

2011. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-10-25 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirasis skundas atmestinas.

2111. Bylos duomenimis, pareiškėjas UAB „Ecornus“ kreipėsi su skundu į antstolį V. Č. dėl neteisėtų antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/02137. Skundo reikalavimų užtikrinimui pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytoje vykdomojoje byloje ir uždrausti antstoliui ar bet kuriems tretiesiems asmenims bet kokias būdais riboti praėjimą, esantį tarp UAB „Ecornus“ priklausančio 1584,83 m2 ploto pastato, esančio ( - ), ir 7749,56 m2 bendro ploto gamybos patalpų, esančių ( - ), patenkant į UAB „Ecornus“ priklausančias 818,01 m2 ploto gamybines patalpas, esančias ( - ). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

2212. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė skundžiamą nutartį, kuria atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2311. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vadovaujamasi bendromis CPK 144 str. normomis, todėl asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones kitai bylos šaliai, privalo tikėtinai pagrįsti savo ieškinio (prašymo) reikalavimą, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1 d.).

2412. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, šiuo atveju antstolis V. Č. vykdė Vilniaus apygardos teismo 2016-09-23 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-5875-653/2016 ir 2016-09-21 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-5859-653/2016. Šiomis nutartimis teismas uždraudė pareiškėjui naudotis nutartyse nurodyta įranga, jos saugotoju paskyręs AB SEB banką, ir pavedė antstoliui surasti įrangą, ją aprašyti ir perduoti saugotojui. Bylos duomenimis, skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/02137 pareiškėjas prašė: 1) pripažinti antstolio veiksmus, kuriais jis 2016-09-29 įsibrovė į pareiškėjui priklausančią 818,01 kv. m. bendro ploto negyvenamąją patalpą – gamybines patalpas, unikalus Nr. 1094-0300-1087:0001, esančias ( - ), išvarant iš šių patalpų pareiškėjo darbuotojus ir medine pertvara uždarant praėjimą (pravažiavimą), esantį tarp pareiškėjui priklausančio 1 584,83 kv.m. bendrojo ploto pastato – smulkiųjų serijų cecho, unikalus Nr. 1094-0300-1098, esančio ( - ), ir 7 749,56 kv.m. bendro ploto negyvenamosios patalpos – gamybos patalpų, unikalus Nr. 4400-0114-8516:5717, esančių ( - ), neteisėtais; 2) įpareigoti antstolį atlaisvinti praėjimą (pravažiavimą), esantį tarp pareiškėjui priklausančio pastato (smulkiųjų serijų cecho) ir 7 749,56 kv.m. bendro ploto gamybos patalpų, unikalus Nr. 4400-0114-8516:5717, esančios ( - ), ir uždrausti antstoliui ar bet kokiems tretiesiems asmenims bet kokia forma ir būdais trukdyti pareiškėjui, jo darbuotojams, nuomininkams ir/ar įgaliotiems asmenims per minėtą atlaisvintą praėjimą (pravažiavimą) patekti į pareiškėjui priklausančias 818,01 kv.m. gamybines patalpas, unikalus Nr. 1094-0300-1087:0001, esančias ( - ), ir šiomis patalpomis naudotis (I t., b.l. 4-8). Taigi skundu keliami reikalavimai ir prašomų laikinųjų apsaugos priemonių turinys iš esmės sutampa, t.y. pareiškėjas siekia naudotis praėjimu (pravažiavimu), esančiu tarp pareiškėjui priklausančio smulkiųjų serijų cecho, unikalus Nr. 1094-0300-1098, esančio ( - ), ir suinteresuotam asmeniui AB SEB bankui priklausančių negyvenamųjų gamybos patalpų, unikalus Nr. 4400-0114-8516:5717, esančių ( - ), siekdamas patekti į pareiškėjui priklausančias gamybines patalpas, unikalus Nr. 1094-0300-1087:0001, esančias ( - ). Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, pareiškėjo 2016-10-19 skundas dėl antstolio veiksmų, kurio reikalavimams užtikrinti ir buvo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, jau yra išnagrinėtas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-3279-987/2017 šis ir kitas tos pačios dienos (2016-10-19) skundai dėl antstolio veiksmų buvo atmesti, teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismų praktiką ir šioje civilinėje byloje, išnagrinėjus ją iš esmės, priimtą įsiteisėjusį teismo sprendimą, darytina išvada, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė savo skundo reikalavimų, o kartu ir aplinkybės, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, nesant pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 str. 1 d., nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamos teismo nutarties.

2513. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – egzistuojanti grėsmė, jog jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pareiškėjas, įrodinėdamas grėsmę galimai jam palankaus sprendimo neįvykdymui ar jo apsunkinimui, nurodė, kad skundo nagrinėjimo metu būtina laikinai sureguliuoti situaciją, siekiant užkirsti galimybę atsirasti dar didesnei žalai dėl antstolio neteisėtų veiksmų atsiradimui, nes pareiškėjas negali naudotis ir valdyti jam priklausančiomis patalpomis, jų nuomoti, pasiekti ir naudotis jose likusiu turtu bei dokumentais, dėl ko patiria didžiulius nuostolius, taip pat, pasak jo, teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjui 2016-09-29 ir 2016-10-13 buvo sudarytos galimybės išsivežti savo turtą iš užblokuotų patalpų, kadangi pareiškėjas apie tokią galimybę nebuvo informuotas. Pažymėtina, kad aplinkybes, jog pareiškėjui buvo sudarytos galimybės pasiimti kilnojamąjį turtą iš patalpų, esančių ( - ), paneigia į bylą pateikti oficialūs šalių susirašinėjimai (I t., 132-148, II t., b.l. 22-33), be to, pareiškėjo nuomininkas UAB „Technometalas“ savo turtą ar jo dalį atsiėmė (I t., 68) ir antstolio I. G. 2016-09-29 ir 2016-10-13 bei antstolės A. S. 2016-10-02 surašytų faktinių aplinkybių protokolai (I t., 149-165, II t., b.l. 11-23). Todėl pareiškėjo argumentai dėl nesudarytų jam galimybių pasiimti savo ir (ar) kitų susijusių įmonių daiktų ir dokumentų iš ginčo patalpų vertintini kaip nepagrįsti, neįrodyti ir paneigti bylos medžiaga (CPK 12, 178 str.). Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjui padarytos ar realiai galinčios atsirasti žalos dėl nepritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėjas net neįrodinėjo, grįsdamas savo prašymą ir atskirąjį skundą tik argumentais, kad jam padaryti didžiuliai nuostoliai dėl neteisėtų antstolio veiksmų, t.y. užtverto praėjimo (pravažiavimo) tarp suinteresuotam asmeniui ir pareiškėjui priklausančių patalpų. Antstolio veiksmų teisėtumą ir grėsmės pareiškėjui palankaus teismo sprendimo nebuvimą patvirtina nepalankus pareiškėjui priimtas teismo sprendimas ir jame padarytos teismo išvados, t.y. iš minėtoje įsiteisėjusioje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2YT-3279-987/2017 teismas nustatė, kad į antstoliui pavestų atlikti vykdymo veiksmų turinį įėjo ir antstolio patekimas į patalpas, esančias ( - ), kadangi vienintelis įėjimas į jas buvo užkaltas plokštėmis ir užtvertas metaline tvora, nebuvo įmanoma nepatenkant į pareiškėjo patalpas patekti į kitas bendras AB SEB banko patalpas, todėl antstolis teisėtai nurodė pašalinti kliūtis. Be to, pareiškėjo prielaidas, kad antstolis ėmėsi veiksmų, užblokuodamas įėjimą į patalpas, išvarydamas darbuotojus, nutraukdamas pareiškėjo veiklą, teismas nurodytoje 2017-01-03 nutartyje taip pat atmetė kaip neįrodytas (CPK 12, 178 str.). Todėl darytina išvada, kad pareiškėjas neįrodė realios grėsmės, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Kiti pareiškėjo argumentai neturi įtakos nagrinėjamai bylai teisingai išspręsti.

2614. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2016-10-25 nutartis yra pagrįsta, todėl atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėjas UAB „Ecornus“ kreipėsi su 2016-10-19 skundu į antstolį... 4. 2. Nurodė, kad dėl antstolio neteisėtų veiksmų (užtverto praėjimo... 5. 3. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu nesutiko su pareiškėjo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-10-25 nutartimi prašymą taikyti... 8. 5. Teismas sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas nenurodė faktų ir... 9. 6. Teismas nurodė, kad iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“... 10. 7. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjas yra padavęs ieškinį dėl... 11. 8. Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos skyrimo, nurodė, kad įstatyme... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 13. 9. Pareiškėjas UAB „Ecornus“ padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 14. 10. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo... 15. 10.1. Pareiškėjas skundžia veiksmus, kuriuos atliko ne antstolis V. Č., o... 16. 10.2. Pareiškėjas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 17. 10.3. Pareiškėjas gali bet kada nekliudomai patekti į jam priklausančias... 18. 10.4. Pareiškėjas neturi pagrįsto ir teisėto intereso naudotis banko... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės... 20. 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 21. 11. Bylos duomenimis, pareiškėjas UAB „Ecornus“ kreipėsi su skundu į... 22. 12. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 23. 11. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 24. 12. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, šiuo atveju antstolis V.... 25. 13. Kita įstatyme įtvirtinta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga... 26. 14. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį palikti...