Byla 2A-293-178/2015
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Citadele“ bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1818-221/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui AS Reverta dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Citadele“ bankas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti žalos atlyginimą natūra: sumažinti hipotekos, identifikavimo kodas ( - ) (Hipoteka Nr. 1), mastą 465 000 Lt suma ir hipotekos lakšte panaikinti įkeitimą už palūkanas ir delspinigius pagal 2007 m. spalio 11 d. kreditavimo sutartį Nr. KS/752 su visais pakeitimais; sumažinti hipotekos, identifikavimo kodas ( - ) (Hipoteka Nr. 2), mastą 465 000 Lt suma ir hipotekos lakšte panaikinti įkeitimą už palūkanas ir delspinigius pagal 2007 m. spalio 11 d. kreditavimo sutartį Nr. KS/753 su visais pakeitimais; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis trečiųjų asmenų UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ naudai sąlygine hipoteka savo turtu užtikrino UAB „Balsių vystymo grupė“ ir AB „Citadelė“ bankas (toliau – Bankas) 2007 m. spalio 11 d. sudarytą kreditavimo sutartį Nr. KS/752, kurios pagrindu Bankas suteikė minėtai bendrovei 661 781 Eur kreditą, bei Banko ir UAB „Verantas“ 2007 m. spalio 11 d. kreditavimo sutartį Nr. KS/753, kurios pagrindu pastarajai buvo suteiktas 661 781 Eur kreditas. Ieškovas nurodė, kad hipoteka įkeisdamas savo turtą nurodytų trečiųjų asmenų naudai turėjo tiek minėtų bendrovių, tiek ir Banko užtikrinimą dėl hipotekos laikinumo, t.y. kol Bankui bus įkeistas UAB „Balsių vystymo grupė“ priklausantis kitas turtas – negyvenamosios patalpos, žemės sklypas, kiemo statiniai, esantys ( - ); žemės sklypas, esantis ( - ); žemės sklypas, esantis ( - ), arba suėjus kreditų grąžinimo terminui – 2009 m. birželio 30 d. (kreditavimo sutarčių Specialiųjų sąlygų 6.5 p.). Pažymėjo, kad pagal 2010 m. liepos 31 d. kredito portfelio perleidimo sutartį Bankas perleido reikalavimo teises pagal kreditavimo sutartis (įskaitant ir teises iš Hipotekos Nr. 1 ir Hipotekos Nr. 2) naujajam kreditoriui – atsakovui, kuris inicijavo išieškojimą iš ieškovui priklausančio turto. Ieškovas pažymėjo, kad nors ir nėra kreditavimo sutarčių šalis, tačiau jose aptartos turto įkeitimo panaikinimo sąlygos tiesiogiai daro įtaką jo teisėms ir pareigoms, tuo tarpu nesąžiningi ir neteisėti Banko ir atsakovo veiksmai įgyvendinant kreditavimo sutarčių specialiųjų dalių 6.5 punktą dėl paskesnio įkeitimo (skolininkų turtu) sudaro pagrindą taikyti atsakovui civilinę atsakomybę (CK 6. 246 str.). Be to, Bankas nesirūpino prievolių pagal kreditavimo sutartis tinkamu įvykdymu iš tiesioginių savo skolininkų iki tol, kol šiems buvo iškeltos bankroto bylos. Teigė, kad dėl tokių Banko veiksmų, kaip leidimas skolininkui UAB „Balsių vystymo grupė“ parduoti žemės sklypą, esantį ( - ); BUAB „Balsių vystymo grupė“ bankroto administratoriaus Šiaulių apygardos teisme inicijuotų civilinių bylų Nr. 2-558-267/2012 ir Nr. 2-559-267/2012 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kurių laimėjimas būtų lėmęs Banko kreditorinio reikalavimo patenkinimą UAB „Balsių vystymo grupės“ bankroto byloje, nutraukimas kreditorių susirinkimo (tame tarpe ir didžiausio kreditoriaus – AB „Citadele“ bankas) sprendimu, patyrė 930 000 Lt žalą. Patirtos žalos sumą ieškovas grindė parduoto žemės sklypo, esančio ( - ), verte, nustatyta turto vertintojo UAB „OBER-HAUS“, pažymėdamas, kad tuo atveju, jeigu Bankas nebūtų leidęs parduoti sklypo ir būtų reikalavęs jį įkeisti už prievolių pagal kreditavimo sutartis vykdymą, skolininkų prievolės minėtos sumos apimtyje būtų įvykdytos ne iš ieškovo turto, o iš minėto sklypo. Ieškovas prašė patirtą žalą atlyginti natūra, sumažinant abiejų hipotekų mastus po 465 000 Lt (iš viso 930 000 Lt), tuo tarpu įkeitimą už palūkanas ir delspinigius pagal kreditavimo sutartis panaikinti.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo valstybės naudai 39 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (t. 3, b. l. 75-81).

7Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ prievolių įvykdymo Bankui pagal 2007 m. spalio 11 d. sudarytas kreditavimo sutartis užtikrinimui ieškovo turtu buvo nustatyta sąlyginė hipoteka, t. y. kad ieškovo turtas buvo įkeistas tik laikinai – iki UAB „Balsių vystymo grupė“ įkeis kreditavimo sutarčių 6.5 punktuose nurodytą turtą arba suėjus kredito grąžinimo terminui – 2009 m. birželio 30 d. Nurodė, kad klausimas dėl kreditavimo sutarčių pagrindu įregistruotų ieškovo turto atžvilgiu hipotekų sąlyginumo galutinai buvo išspręstas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2014, kurioje kasacinis teismas sutiko su žemesnės instancijos teismų išvada, kad kreditavimo sutarčių 6.5 punktu buvo susitarta ne dėl sąlyginės (CK 4. 184 str.), o dėl sutartinės svetimo daikto hipotekos (CK 4.181 str.). Teismas taip pat nurodė, kad minėtoje kasacinio teismo nutartyje konstatuota, jog kreditavimo sutartyse nebuvo įtvirtinti jokie apribojimai skolininkams disponuoti jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu, dėl ko Bankas jiems nebūtų galėjęs leisti įkeisti ir vėliau parduoti šį turtą. Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad Bankas nesirūpino skolininkų prievolių jam įvykdymu. Nurodė, kad byloje esantys įrodymai paneigia, jog Bankas į ieškovą dėl netinkamo skolininkų prievolių vykdymo kreipėsi tik 2011 m. balandžio 11 d. Teismas nustatė, kad 2009 m. rugpjūčio 21 d. raštu Bankas informavo ieškovo vadovą apie skolininkų nevykdomus įsipareigojimus bei apie galimą priverstinio skolos išieškojimo proceso pradėjimą. Teismas sutiko su atsakovo atsiliepimo ieškiniui pozicija, kad pats ieškovas turėjo būti aktyvus bei domėtis kreditavimo sutarčių vykdymo klausimais, tačiau buvo pasyvus, nebendradarbiavo su kreditoriumi, nesidomėjo savo interesais. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-692-267/2012, patvirtina atsakovo atsikirtimo ieškiniui argumentą, jog ieškovo nurodytas turtas, esantis ( - ), negalėjo būti įkeistas siekiant užtikrinti skolininkų prievoles Bankui pagal kreditavimo sutartis dėl UAB „LNTV“ kaltės. Nė viena iš kreditavimo sutarčių 6.5 sąlygų, kuriomis šalys susitarė, jog Bankas atsisakys kredito sutarties specialiosios dalies 4.1, 4.2, 4.3 punktuose nurodyto turto įkeitus specialiosios dalies 4.4-4.8 punktuose nurodytą turtą paskesniu įkeitimu ir kredito sumą kredito gavėjui sumažinus iki 554 912 EUR, nėra įvykdyta, dėl kitų hipotekos sąlygų šalys susitarusios nebuvo. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl Banko nesąžiningo elgesio jam, kaip didžiausiam BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditoriui, inicijuojant minėtos bendrovės bankroto administratoriaus Šiaulių apygardos teisme pradėtų civilinių bylų Nr. 2-558-267/2012 ir Nr. 2-559-267/2012 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais nutraukimą, dėl ko, anot ieškovo, Bankas neteko galimybės gauti prievolių įvykdymą pagal kreditavimo sutartis, o tai lėmė ieškovo nuostolius. Pažymėjo, kad bankrutuojančią bendrovę teismo procesuose atstovauja ir jos vardu procesines teises įgyvendina įmonės administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 9 p.), todėl kreditorių susirinkimo sprendimas dėl civilinės bylos užbaigimo, įgyvendinant bankrutuojančios įmonės procesinę teisę atsisakyti ieškinio, apeliacinio skundo ar sudaryti taikos sutartį įmonės administratoriui yra rekomendacinio pobūdžio. Todėl teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

9Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“(toliau – apeliantas) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai; perskirstyti bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b. l. 83-91). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai rėmėsi hipoteką reglamentuojančiomis teisės normomis ir visai nevertino atsakovo (iki teisių ir pareigų perėmimo – Banko) civilinės atsakomybės sąlygų, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Teismas privalėjo ginčą nagrinėti atsakovo civilinės atsakomybės kontekste, o ne vertintini Hipotekos Nr. 1 ir Hipotekos Nr. 2 rūšis bei ar yra pagrindas jas laikyti pasibaigusiomis. Teismas nukrypo nuo ieškinio dalyko ir pagrindo, todėl padarė klaidingas išvadas ir ieškinį nepagrįstai atmetė.

112. Egzistuoja visos Banko civilinės atsakomybės sąlygos. Banko neteisėtas veiksmas – leidimas UAB „Balsių vystymo grupė“ parduoti žemės sklypą, esantį ( - ), kuriuo ginčo hipotekų pasibaigimas kreditavimo sutartyse numatytu pagrindu padarytas neįmanomu bei panaikinta galimybė bent dalį kredito išsiieškoti iš skolininkų turto. Bankui, kaip verslo subjektui, keliami padidinti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, jo kaltė gali pasireikšti pačia mažiausia forma, klaidos padarymu, neatidžiu pareigų atlikimu ir pan., todėl Banko sąmoningas leidimas parduoti minėtą sklypą, už kurį gautos lėšos buvo jam pervestos pagal kitą kredito sutartį, o apelianto turtas ir toliau liko įkeistas visai prievolių sumai pagal kreditavimo sutartis, patvirtina, jog Banko elgesys akivaizdžiai neatitinka tokiems verslo subjektams įstatymo ir teismų praktikos keliamų reikalavimų. Dėl Banko veiksmų patirtus apelianto nuostolius patvirtina UAB „OBER-HAUS“ nustatyta minėto žemės sklypo vertė 930 000 Lt sumai.

123. Teismas nepagrįstai sprendė dėl apelianto pasyvumo, nebendradarbiavimo su Banku, nesidomėjimo savo interesais. Turtas už skolininkų UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ prievoles buvo įkeistas laikinai, todėl apeliantas objektyviai negalėjo tikėtis, kad Bankas realiai nukreips išieškojimą į jo turtą ir išieškojimas po kreditavimo sutartyse nustatyto kredito grąžinimo termino pabaigos bus įmanomas. Todėl nebuvo inicijuoti atitinkami teisminiai procesai, nesiimta kitų veiksmų. Apeliantas vos tik buvo pradėtas išieškojimo procesas iš įkeisto turto ėmėsi aktyvių teisinių priemonių, siekdamas apginti savo teises. Jis ne tik jokiais kaltais veiksmais neprisidėjo prie nuostolių kilimo, tačiau objektyviai negalėjo kontroliuoti Banko veiksmų, dėl ko nebuvo jokio pagrindo atsakovo civilinės atsakomybės netaikymui ar atleidimui nuo civilinės atsakomybės (CK 6. 282 str.).

134. Atsakovas savo teiginiams, kad dalis kreditavimo sutartyse nurodyto kito turto, esančio ( - ), nebuvo įkeista dėl UAB „LNTV“ kaltės, pagrįsti pateikė Nekilnojamojo turto registro išrašus, kuriuose atsispindi, kad turtas perleistas pačiam apeliantui, tačiau atsakovo pateiktuose išrašuose ir kreditavimo sutartyse nurodyti nekilnojamojo turto objektai, esantys ( - ), skiriasi. Dėl to teismas netinkamai įvertino atsakovo į bylą pateiktus įrodymus ir padarė klaidingas išvadas. Teismas nepagrįstai sprendime rėmėsi Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-692-267/2012: minėtoje teismo nutartyje kalbama apie visai kitą nekilnojamojo turto objektą nei tie, kurių Nekilnojamojo turto registro išrašus pateikė atsakovas; teismo nutartyje kalbama tik apie vieną turto objektą, esantį ( - ); teismas pasisakė dėl byloje nedalyvavusio asmens – UAB „LNTV“ teisių ir pareigų, o tai yra vienas iš absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.); aptariama teismo nutartis neturi res judicata galios šioje byloje. Apelianto patirti nuostoliai buvo grindžiami Banko leidimu parduoti žemės sklypą, esantį ( - ), ir prašoma priteisti nuostolius, lygius šio sklypo vertei. Todėl reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo niekaip nėra susijęs su turto, esančio ( - ), neįkeitimo faktu ir šios aplinkybės nėra aktualios bylai, todėl teismas negalėjo jų pagrindu atmesti ieškinio.

14Atsakovas AS Reverta atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b. l. 105-107). Nurodo, kad tarp šalių (apelianto, skolininkų UAB „Balsių vystymo grupė“, UAB „Verantas“, kreditoriaus) susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose nebuvo sudaryta jokių susitarimų, kurie draustų skolininkams disponuoti jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu ar įpareigotų pirminį kreditorių neatlikti tam tikrų veiksmų skolininkų atžvilgiu. Pažymi, jog skolininkas UAB „Balsių vystymo grupė“ žemės sklypais, esančiais ( - ), turėjo teisę laisvai disponuoti, tame tarpe ir perleisti tretiesiems asmenims, todėl pirminis kreditorius neatliko jokių neteisėtų veiksmų, veikė atidžiai ir rūpestingai. Apeliantas atsakovo civilinei atsakomybei kilti būtinųjų sąlygų apskritai neįrodė.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis skundas nagrinėtinas jo teisinio ir faktinio pagrindo ribose.

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi hipoteką reglamentuojančiomis teisės normomis ir nevertino Banko civilinės atsakomybės sąlygų, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Anot apelianto, jo reikalavimu reiškiamas Hipoteka1 ir Hipoteka2 nurodyto masto sumažinimas nėra susijęs su hipotekų rūšimis, pabaiga ir pan., o yra apelianto pasirinktas nuostolių atlyginimo būdas. Vertinant skundžiamo sprendimo argumentaciją, iš dalies sutiktina su šiais apelianto argumentais. Kita vertus, tai savaime nelemia, kad skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas, nes teismas, nors ir analizuodamas, be kita ko, hipoteką reglamentuojančias normas, yra pasisakęs ir dėl Banko veiksmų/neveikimo, kas reikšminga ir sprendžiant civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą.

20Apeliantas šioje byloje įrodinėjo, kad savo turtą skolininkų UAB „Balsių vystymo grupė“ ir UAB „Verantas“ prievolėms Bankui užtikrinti įkeitė tik laikinai, t.y. kol UAB „Balsių vystymo grupė“ įkeis savo kitą turtą, ir ieškinį atsakovui grindė deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis normomis. Kaip matyti iš ieškinio, apeliantas savo reikalavimą grindė iš esmės dviem aplinkybių grupėmis: 1) neteisėti Banko veiksmai – Bankas, elgdamasis nerūpestingai, neatidžiai ir nesąžiningai, leido UAB „Balsių vystymo grupė“ parduoti šiai bendrovei priklausančio turto dalį – ( - ) esantį žemės sklypą (toliau- Sklypas), kurį apeliantas su šia bendrove ir Banku buvo numatę įkeisti Bankui (sumažinus kreditą ir įkeitus Sklypą kartu su dar kitu UAB „Balsių vystymo grupė“ turtu, Bankas būtų turėjęs atsisakyti apelianto turto įkeitimo - kreditavimo sutarčių specialiųjų sąlygų 6.5 punktas); 2) BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditorių susirinkime atsakovas iš esmės vienašališkai ir nesant pateisinamų priežasčių savo balsais nulėmė (priėmė) sprendimą, kad šios bendrovės administratoriaus inicijuotos bylos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais būtų nutrauktos. Tuo tarpu esant sėkmingai šių bylų baigčiai, BUAB „Balsių vystymo grupė“ būtų sugrįžęs didelės vertės turtas, kas lemtų, realizavus susigrąžintą turtą, atsakovo reikalavimų patenkinimo galimybę iš pajamų už šį turtą, o ne iš apelianto turto. Todėl esant tokiam ieškinio pagrindui, kaip minėta, sutiktina, kad šiuo atveju turėjo būti nustatinėjamos civilinės atsakomybės sąlygos. Asmuo, pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo, turi įrodyti neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos priežastinį ryšį, o žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama (CK 6.246-6.249 str.). Civilinės atsakomybės taikymui turi būti nustatytos visos keturios paminėtos sąlygos (išskyrus griežtąją civilinę atsakomybę, kuri nagrinėjamu atveju netaikytina). Nesant bent vienos iš jų, civilinė atsakomybė negalima.

21Dėl Banko veiksmų, susijusių su Sklypu Sutiktina su apeliantu, kad pagal kreditavimo sutarčių specialiosios dalies nuostatas Bankui buvo žinoma, jog kredito pagal kreditavimo sutartis gavėjams (UAB „Balsių vystymo grupė“, UAB „Verantas“)ateityje atitinkamai sumažinus savo kreditą ir įkeitus UAB „Balsių vystymo grupė“ turtą inter alia Sklypą, Bankas turėtų atsisakyti apelianto turto įkeitimo pagal Hipoteką1 ir Hipoteką2 (t. 1, b.l. 18-21, 32-34). Po minėtų kreditavimo sutarčių sudarymo Bankas sutiko, kad Sklypas būtų įkeistas ir parduotas užtikrinant kito juridinio asmens – UAB „Pajūrio vystymo grupė“ prievoles Bankui pagal su šia bendrove sudarytą kreditavimo sutartį. Kaip minėta, apeliantas neteisėtais Banko veiksmais nurodo tai, kad Bankas, žinodamas, jog Sklypą buvo numatyta įkeisti UAB „Balsių vystymo grupė“, UAB „Verantas“ įsipareigojimų prieš Banką užtikrinimui, bei matydamas, kad jis įkeičiamas bei parduodamas kito juridinio asmens įsipareigojimų užtikrinimui, tam neprieštaravo, dėl ko apeliantui naudingas buvęs galimu Sklypo įkeitimas tapo nebegalimu, apelianto turto hipoteka išliko ir apeliantas dėl to patyrė žalą Sklypo vertės (930 000 Lt) apimtimi. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad jokių terminų, per kuriuos turėtų būti Bankui įkeistas UAB „Balsių vystymo grupė“ turtas inter alia Sklypas, taip pat jokių apribojimų šiam turtui nebuvo nustatyta, kitaip tariant, UAB „Balsių vystymo grupė“ kaip turto savininko teisė disponuoti turtu nebuvo eliminuota ar kaip nors kitaip bent iš dalies suvaržyta. Tuo tarpu apeliantas, deklaruodamas Banko nerūpestingumą, nesąžiningumą, faktiškai ir nenurodo jokių argumentų, kokiu būdu ir kokiu pagrindu Bankas turėjo galimybę (ar juo labiau - pareigą) nustatyti privalomą UAB „Balsių vystymo grupė“ elgesio modelį šios bendrovės turto atžvilgiu, t.y. neleisti jai disponuoti Sklypu taip, kaip faktiškai buvo pasielgta, ir pasiekti, kad ji elgtųsi taip, kaip naudinga apeliantui – įkeistų Sklypą Bankui būtent pagal aptariamas kreditavimo sutartis. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad konstatuoti Banko veiksmų neteisėtumą kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų nėra pagrindo (CPK 12, 178 str.). Šiame kontekste pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nors, kaip minėta, akcentavo hipotekos pobūdį, yra pasisakęs ir aptartu aspektu, reikšmingu deliktinės civilinės atsakomybės klausimo sprendimui: rėmėsi kasacinio teismo 2014 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2014, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp tų pačių šalių dėl(tos pačios) hipotekos teisinių santykių kvalifikavimo ir jos pasibaigimo, motyvais, kad „...kredito gavėjai neturėjo pareigos įkeisti sutartyse nurodyto turto per tam tikrus terminus. Be to, sutartyse neįtvirtinti jokie apribojimai skolininkams disponuoti jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu, dėl ko bankas jiems nebūtų galėjęs leisti įkeisti ir vėliau parduoti šį turtą ...“. Todėl teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus aptariamu aspektu ir konstatuoja, kad, nenustačius Banko neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę, dėl ko ir nustatinėti kitas civilinės atsakomybės sąlygas nebėra prasminga.

22Dėl civilinių bylų nutraukimo

23Kaip minėta, apeliantas ieškinyje nurodė neteisėtais atsakovo veiksmus BUAB „Balsių vystymo grupė“ kreditorių susirinkime ir tai, kad atsakovas iš esmės vienašališkai ir nesant pateisinamų priežasčių savo balsais nulėmė (priėmė) sprendimą, jog šios bendrovės administratoriaus inicijuotos bylos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais būtų nutrauktos. Pirmosios instancijos teismas tokius apelianto argumentus pripažino nepagrįstais ir išdėstė savo tokio sprendimo motyvus. Apeliantas apeliaciniame skunde šiuo aspektu jokių argumentų apskritai neteikia. Todėl teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos teismo išdėstytiems motyvams, jų nekartoja, o juos papildant pažymi tik tai, kad šis pagrindas civilinei atsakomybei ir nėra niekaip susijęs su reiškiamo reikalavimo - atlyginti žalą būtent Sklypo vertės apimtyje- dydžiu (ieškinyje dėl aptariamos neteisėtų veiksmų dalies nurodoma, kad laimėjus bylas būtų buvę galima patenkinti visą atsakovo kreditorinį reikalavimą).

24Be jau minėtų apeliacinio skundo argumentų, apeliantas jame dėsto ir argumentus, susijusius su pirmosios instancijos teismo motyvų dėl turto, esančio ( - ), neįkeitimo nepagrįstumu. Tačiau po to pats pažymi, kad tai apskritai nėra reikšminga, nes iš šio turto neįkeitimo ieškinyje žala nebuvo kildinama, t.y. tos aplinkybės bylai nėra aktualios. Toks teiginys yra visiškai pagrįstas, todėl teisėjų kolegija dėl pirmosios instancijos teismo motyvų ir apeliacinio skundo argumentų šiuo aspektu inter alia dėl argumento, kad neva pirmosios instancijos teismas šioje dalyje pasisakė dėl neįtrauktų į bylą asmenų (UAB „LNTV“) (CPK 329 str. 2 d. 2 p.),taip pat kitų apeliacinio skundo argumentų nepasisako kaip teisiškai nereikšmingų ginčo išsprendimui.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

26Apeliantui buvo atidėtas 3 851,95 Eur žyminio mokesčio mokėjimas už apeliacinį skundą (t. 3, b.l. 100-101). Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinas šis žyminis mokestis (CPK 96 str. 2 d. ). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ 3 851,95 Eur žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad UAB „Balsių vystymo grupė“ ir... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 9. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“(toliau – apeliantas)... 10. 1. Teismas nepagrįstai rėmėsi hipoteką reglamentuojančiomis teisės... 11. 2. Egzistuoja visos Banko civilinės atsakomybės sąlygos. Banko neteisėtas... 12. 3. Teismas nepagrįstai sprendė dėl apelianto pasyvumo, nebendradarbiavimo su... 13. 4. Atsakovas savo teiginiams, kad dalis kreditavimo sutartyse nurodyto kito... 14. Atsakovas AS Reverta atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 17. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų,... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi... 20. Apeliantas šioje byloje įrodinėjo, kad savo turtą skolininkų UAB... 21. Dėl Banko veiksmų, susijusių su Sklypu Sutiktina su apeliantu, kad... 22. Dėl civilinių bylų nutraukimo... 23. Kaip minėta, apeliantas ieškinyje nurodė neteisėtais atsakovo veiksmus BUAB... 24. Be jau minėtų apeliacinio skundo argumentų, apeliantas jame dėsto ir... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 26. Apeliantui buvo atidėtas 3 851,95 Eur žyminio mokesčio mokėjimas už... 27. Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto...