Byla 2A-2485-803/2016
Dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo atsakovui Širvintų rajono savivaldybės administracijai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės (kolegijos pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo A. S. ieškinį dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo atsakovui Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje kyla klausimas dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, kai darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva, nesant darbuoto kaltės, atlikus struktūrinius pertvarkymus.

62. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti darbo sutarties nutraukimą pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 129 straipsnį neteisėtu, panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 10-64 ir grąžinti ieškovą į darbą; priteisti iš atsakovo ieškovui vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

73. Ieškovas nurodė, kad nuo 2010 m. lapkričio 2 d. dirbo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresniuoju specialistu, pagal terminuotą darbo sutartį. 2014 m. spalio 1 d. ieškovo terminuota darbo sutartis buvo pakeista į neterminuotą. 2015 m. rugpjūčio 6 d. ieškovui buvo įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. 2015 m. gruodžio 7 d. atsakovo įsakymu ieškovas iš užimamų pareigų turėjo būti atleistas 2015 m. gruodžio 10 d., tačiau ieškovui susirgus, atsakovas 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 10-951, nukėlė ieškovo atleidimo datą iki jo laikinojo nedarbingumo pabaigos. Ieškovas nurodė, kad jo pareigybės panaikinimas nėra realus. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 1-103 „Dėl didžiausio leistino Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ (redakcija – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. 1-192), buvo sumažintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičius, nuo 125 iki 122, bei patvirtinta nauja Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūra. Naujai patvirtintoje atsakovo struktūroje nenumatyta esminių pakeitimų, t. y. tam tikri skyriai buvo sujungti, kitų skyrių tik pakeisti pavadinimai bei įkurtas vienas naujas skyrius ir trys naujos pareigybės. Visos funkcijos, kurios yra priskirtos Širvintų rajono savivaldybės administracijos kompetencijai vykdomos ir liko tos pačios. Tvirtinant naują Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūrą, buvo patvirtinti tik nauji skyrių pavadinimai. Iš esmės nieko nepasisakyta dėl šių skyrių vykdytinų funkcijų, jų perskirstymo. Pareigybių sąrašas kartu su nauja Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūra nebuvo patvirtintas. Ieškovo nuomone, Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, neturėdama išsamios informacijos apie planuojamus realius struktūrinius pertvarkymus. Sprendimu patvirtinta tik lentelėje sudėliota struktūra, tačiau nieko nepasisakyta dėl to, kaip bus perskirstytos pareigybės, kiek konkrečiai darbuotojų planuojama palikti dirbti, o kiek atleisti, kaip bus vykdoma darbuotojų atranka.

84. Taip pat ieškovas įrodinėja, kad jam buvo nesuteikta informacija, kaip bus vykdomi struktūriniai pertvarkymai, kodėl naikinama jo pareigybė, kokios kuriamos naujos pareigybės, kaip bus siūlomos laisvos darbo vietos, kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkami darbuotojai į laisvas darbo vietas, kurie darbuotojai turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti. Visi pertvarkymai buvo vykdomi paslapčia, neinformuojant darbuotojų. Atsakovas nevykdė savo, kaip darbdavio pareigos, siūlyti ieškovui laisvas darbo vietas. Per visą įspėjimo laikotarpį ieškovui nebuvo siūlomas kitas darbas, ieškovas neturėjo jokios informacijos apie esančias laisvas darbo vietas po patvirtintų struktūrinių pertvarkymų. Be to, atsakovas neatliko jokio darbuotojų kvalifikacijos vertinimo ir lyginimo. Atsakovas turėjo teisę atleisti ieškovą iš pareigų tik tuomet, jei ieškovo palikimas darbe iš esmės būtų pažeidęs atsakovo interesus. Ieškovo įsitikinimu, tokių aplinkybių nebuvo.

95.

10Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Širvintų rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 4 d. priėmė sprendimą, kuriuo sumažino didžiausią leistiną Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičių nuo 125 iki 122, bei patvirtino naują Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūrą. Šiuo aktu Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius buvo įpareigotas atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su sprendimo įgyvendinimu. Pakeitus atsakovo struktūrą, atsirado poreikis peržiūrėti Širvintų rajono savivaldybės administracijoje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomas funkcijas, pareigybių aprašymus bei performuoti pareigybes taip, jog būtų optimizuoti darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo krūviai, išvengiant funkcijų dubliavimo. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, kuriame iki atleidimo dirbo ieškovas vyresniuoju specialistu, minėtu Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, buvo panaikintas. Naujų pareigybių, kurių paskirtis ir funkcijos būtų tokios pačios, kaip ieškovo vykdytos, nebuvo sukurta, skyriuje atsisakyta pareigybių, kurios skiriamos sudarant darbo sutartį. Ieškovas iš pareigų atleistas laikantis visų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Apie atleidimą ieškovui pranešta laikantis įstatymo nustatytų įspėjimo terminų, ieškovui pavesta išmokėti keturių mėnesių išeitinę išmoką.

116. Naujame Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje neliko pareigybių pagal darbo sutartį, todėl atsakovas į valstybės tarnybą perkelti ieškovo neprivalėjo. 2015 m. rugpjūčio 6 d. įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą turinys atitiko DK reikalavimus. Prieš Širvintų rajono savivaldybės tarybai 2015 m. rugpjūčio 4 d. priimant sprendimą dėl naujos Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūros, viešai apie šį siūlymą bei jo priežastis buvo skelbiama Širvintų rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje, minėtas sprendimas taip pat buvo skelbiamas viešai. Apie pareigybės panaikinimą ieškovas buvo informuotas nedelsiant, kai tik buvo pradėti struktūriniai pertvarkymai, taigi buvo sudarytos realios galimybės Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams sužinoti apie vykstančius struktūrinius pasikeitimus bei gauti visą informaciją. Atsakovas nesutinka, jog ieškovo ir kitų pas atsakovą dirbusių darbuotojų ir valstybės tarnautojų atleidimas buvo siekis susidoroti su politiniais oponentais, kadangi šie teiginiai niekuo nepagrįsti.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

137. Širvintų rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino.

148. Teismas nustatė, kad Savivaldybės administracijos struktūriniai pertvarkymai buvo atliekami remiantis Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu, kuriuo didžiausias leistinas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičius buvo sumažintas nuo 125 iki 122. Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, kuriame dirbo ieškovas, pasikeitus Savivaldybės administracijos struktūrai, buvo panaikintas. Šio skyriaus funkcijos perėjo naujai įsteigtam Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriui. Savivaldybės administracijos struktūriniai pertvarkymai įforminti kompetentingo organo sprendimu. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog atsakovo struktūros pakeitimai buvo realūs, jais siekta optimizuoti Savivaldybės administracijos darbą, todėl jų negalima laikyti fiktyviais, tačiau pripažino, kad atsakovas prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų turėjo surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais, todėl pažeidė DK 47 straipsnio 3 dalį.

159.Taip pat teismas nustatė, jog atsakovui įteiktas įspėjimo tekstas, kuriame nurodytas abstraktus vykdomų struktūrinių pertvarkymų faktas ir įspėjimas apie galimą darbo sutarties nutraukimą, neatitiko įstatymo reikalavimų, kadangi įspėjime turėjo būti aiškiai nurodoma, kokio masto ir kokias struktūras bei kitus darbuotojus apima atsakovo struktūriniai pertvarkymai. Įspėjime nebuvo suformuluota svarbi priežastis, dėl kurios ieškovas, būdamas darbingo amžiaus, turintis Kauno aukštesniosios žemės ūkio mokyklos išsilavinimą ir geodezijos bei žemėtvarkos jaunesniojo inžinieriaus kvalifikaciją, daugiametę patirtį, turintis tam tikras kompetencijas, negali ar yra netinkamas eiti Savivaldybės administracijos struktūroje kitų pareigų. Be to, naujas darbuotojų pareigybių sąrašas buvo patvirtintas tik Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 10-1022, t. y. pareigybių sąrašas patvirtintas jau po daugumos Savivaldybės administracijoje darbuotojų atleidimo.

1610.Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo teisės būti paliktam dirbti, nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad visu laikotarpiu nuo įspėjimo įteikimo iki atleidimo ieškovui nebuvo galimybės pasiūlyti kitą darbą. Priešingai, teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovas turėjo galimybę pasiūlyti ieškovui kitas pareigas, nes pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 10-1022 Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje buvo patvirtintos 5 valstybės tarnautojų pareigybės, iš kurių visos buvo užimtos. Tačiau Savivaldybės administracijoje kai kurios pareigybės po 2015 m. gruodžio 11 d. buvo pakeistos iš valstybės tarnautojų į dirbančių pagal darbo sutartis pareigybes. Ieškovas po nedarbingumo buvo atleistas tik 2016 m. vasario 2 d., tuo tarpu R. M. 2016 m. sausio 28 d. buvo priimta į Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrių. Be šios darbuotojos vėliau priimti ir kiti darbuotojai į atsakovo struktūrą, kurių pareigybių aprašymuose pakako aukštesniojo, kaip ir ieškovo turimo išsilavinimo. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, jog įspėdamas ieškovą, atsakovas dar neturėjo informacijos, reikalingos įvertinti, kokios funkcijos yra perteklinės, nereikalingos, koks pareigybių naikinimo realus poreikis, be to, atsakovas negalėjo įvertinti ir ieškovo atitikimo/neatitikimo specialiesiems reikalavimams, numatytiems naujai tvirtinamų pareigybių aprašymuose, kadangi 2015 m. gruodžio 7 d. priimant įsakymą dėl ieškovo atleidimo, nei pareigybių, nei jų aprašymo dar nebuvo.

1711.Teismas sutiko su ieškovu, kad atsakovas pažeidė ir ieškovo pirmumo teisę likti darbe, nes ieškovui nustatytas tik 35 procentų darbingumo lygis. Nei ieškovas, nei atsakovas bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo aplinkybės, jog ieškovui dėl sveikatos būklės buvo sunku vykdyti darbo funkcijas, o byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovo funkcijos buvo perskirstytos valstybės tarnautojams N. B. ir V. Š.. Tuo tarpu V. Š. yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją ir ją gauna, o N. B., nors ir augina nepilnamečius vaikus iki keturiolikos metų, tačiau byloje nėra duomenų, jog ji juos augina viena.

1812. Pasisakydamas dėl ieškovo teisės į darbą pažeidimo, teismas pažymėjo, jog atsakovas, pradėjus veikti naujai Savivaldybės administracijos struktūrai, į darbą jau priėmė 17 naujų darbuotojų, iki tol nedirbusių Savivaldybės administracijoje, taip pat atsakovas nepagrindė ir poreikio ieškovo buvusią pareigybę pagal darbo sutartį perkelti į valstybės tarnybą.

1913.Teismas atmetė atsakovo prašymą negrąžinti ieškovo į darbą, nes atsakovas neįrodė, jog ieškovo palikimas darbe pažeistų atsakovo interesus. Ieškovas turi aukštesniojo mokslo išsilavinimą (šiuo metu jis prilyginamas aukštajam neuniversitetiniam išsilavinimui), didelę darbo patirtį, drausminių nuobaudų neturėjo, nuolat kėlė kvalifikaciją.

2014.Pripažinęs ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas panaikino individualius norminius aktus, priimtus dėl jo atleidimo iš darbo, priteisė vidutinį mėnesio darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, įskaitant į priteistiną sumą jau išmokėtą išeitinę išmoką, taip pat tenkino ieškovo prašymą dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas atsisakymo (T.4, b.l.164-175).

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2215.Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.5, b.l.1-9). Nurodė šiuos kaip esminius apeliacinio skundo argumentus:

2315.1. teismas teisingai nustatęs, jog struktūriniai pertvarkymai buvo realūs, nepagrįstai sprendė, kad ieškovas galėjo būti perkeltas į kitas pareigas. Taip pat teismas klaidingai nustatė pareigybių patvirtinimo momentą ir šia klaidingai nustatyta aplinkybe vadovavosi visoje teismo sprendimo motyvacinėje dalyje, dėl ko galimai padarė nepagrįstas išvadas dėl nagrinėjamo ginčo esmės ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Ginčui aktualūs Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus pareigybių aprašymai buvo patvirtinti 2015-12-07 direktoriaus įsakymu Nr. 10-914. Teismo nurodytu 2015-12-11 administracijos direktorės įsakymu Nr. 10-1022 buvo patvirtintas tik bendras valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas, iš kurio matyti, kokie valstybės tarnautojai ir darbuotojai po struktūrinių pertvarkymų užėmė konkrečias pareigas. Tuo tarpu pačios pareigybės buvo patvirtintos dar 2015-12-07 atskirais administracijos direktoriaus įsakymais.;

2415.2. teismo teiginiai apie konsultacijų nebuvimą su darbuotojais, yra nepagrįsti. Taip pat apeliantas mano, kad jei ir buvo padaryti atleidimo iš darbo procedūriniai pažeidimai, tai jie yra neesminiai. Be to, ieškovas galėjo pasidomėti savo iniciatyva apie perspektyvas likti darbe. Kita vertus, net ir formalus informavimo konsultavimo tvarkos pažeidimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti Ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu;

2515.3. teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad buvo galimybė pasiūlyti ieškovui kitą darbą. Byloje buvo neįvertinta, kad didžioji dalis administracijoje dirbančių yra valstybės tarnautojai, kurie į pareigas paskiriami konkurso būdu. DK nenumato darbdavio pareigos siūlyti atleidžiamam darbuotojui valstybės tarnautojų pareigybių. Taip pat teismas galėjo vadovautis tik 2015-12-11 direktoriaus įsakymu Nr. 10-1022 patvirtintu pareigybių sąrašu, iš kurio matyti, kokios pareigybės egzistavo atleidžiant ieškovą, bei kokios pareigybės tuo metu buvo laisvos, taip pat - 2015-12-07 patvirtintais pareigybių aprašymais, o ne vėlesniais įsakymais patvirtintomis jų redakcijomis. Tai, kokie pakeitimai buvo vykdomi po struktūrinių pertvarkymų teisinės reikšmės neturi dar ir todėl, kad teismas nenustatė, jog vėliau buvo įsteigta pareigybė, tapati ieškovo eitoms pareigoms. Atsižvelgiant į tai, kad struktūrinių padalinių pareigybių aprašymai buvo patvirtinti 2015-12-07, t.y. dar iki faktinės ieškovo atleidimo iš darbo dienos, jo galimybė būti perkeltam į kitas pareigas nebuvo suvaržyta ar paneigta. Atsakovas iki faktinio pareigybių panaikinimo momento ir toliau galėjo ir realiai vykdė pareigą siūlyti atleidžiamiems iš darbo darbuotojams kitas pareigas, o ieškovui jos nebuvo pasiūlytos tik dėl tos priežasties, kad pareigų, kurias ieškovas pagal turimą išsilavinimą ir kvalifikaciją būtų galėjęs užimti, tiesiog nebuvo;

2615.4. teismo daromos išvados dėl ieškovo pirmenybės likti darbe prieš kitus darbuotojus yra nepagrįstos, nes teismas nepagrįstai lygina ieškovo kvalifikaciją ir turimas pirmenybės teises su valstybės tarnautojų kvalifikacija ir pirmenybės teisėmis. Priešingai nei ieškovas, tiek V. Š., tiek N. B. iki struktūrinių pertvarkymų turėjo valstybės tarnautojų statusą (tai patvirtina 2014-08-04 pareigybių sąrašas), todėl jie pagrįstai buvo perkelti į valstybės tarnautojų vietas. Ieškovo palikimas darbe darbdavio interesus pažeistų ne dėl ieškovo sugebėjimo vykdyti ankščiau eitas pareigas, o dėl to, kad pertvarkius struktūrą nebeliko pareigų, kurias atsakovas galėtų suteikti ieškovui pagal turimą kvalifikaciją;

2715.5. teismas grąžino ieškovą į Širvintų rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto ar lygiavertes pareigas. Toks teismo sprendimas yra nemotyvuotas bei nepagrįstas galiojančiu teisiniu reguliavimu, o įpareigojimas atsakovui yra neaiškus, neapibrėžtas ir objektyviai neįvykdytinas. Alternatyvus įpareigojimas atsakovui ieškovą grąžinti į lygiavertes pareigas yra nesuderinamas su galiojančia teise ir apskritai nepripažįstamas teismų praktikoje. Net jei atsakovas šiuo metu turi laisvų darbo vietų, tai savaime nereiškia, kad ieškovas pagal jo turimą kvalifikaciją galėtų būti į jas grąžintas. Teismas turėjo įvertinti, ar atsižvelgiant į atliktų struktūrinių pertvarkymų pobūdį (veiklos optimizavimą) išliko poreikis ieškovo darbui. Be to, tik darbdavys gali nuspręsti, ar jam realiai reikia darbuotojo atitinkamose laisvose pareigose.

2816. Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad baigtinis Širvintų rajono savivaldybės administracijos pareigybių sąrašas, kuriame numatyti 122 etatai, patvirtintas tik 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu. Tai, kad atskirų pareigybių aprašymai patvirtinti bei jų funkcijos nustatytos 2015 m. gruodžio 7 d., t.y. iki 2015 m. gruodžio 11 d., vertintina kritiškai, nes būtent naujai pavadintų skyrių vadovai turi parengti šiuos nuostatus pagal Savivaldybės administracijos nuostatų 29 punktą.

2917. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas iš esmės palaiko savo argumentus, kurie jau yra anksčiau išdėstyti teisminio proceso metu, pakartodamas, jog darbdavio padaryti pažeidimai pranešime dėl įspėjimo apie atleidimą iš darbo yra esminiai, apriboję teisę pasinaudoti pirmumo teise likti darbe, o konsultacijų surengimas su darbuotojų atstovais būtų suteikęs galimybę geriau ginti savo teises. Įspėjimas įteiktas per laikotarpį, kai ieškovas atostogavo, t.y. 2015-08-17 – 2015-08-20 ir 2015-09-07 – 2015-09-11, todėl įspėjimo terminas turėjo būti pratęstas 9 kalendorinėmis dienomis ir atitinkamai už tai sumokėta. Ieškovas buvo atleistas iš darbo 2015-02-02, kai jau dirbo Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje.

3018. Ieškovas pabrėžė, kad A. M. ir D. R. dirba Investicijų skyriuje pagal darbo sutartis, nors atleidžiant ieškovą iš darbo šiame skyriuje buvo patvirtintos tik valstybės tarnautojų pareigybės. M. S., kuris po buvo priimtas į darbą, taip pat dirbo pagal darbo sutartį į Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje. R. M. dirba pagal darbo sutartį Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriuje vyriausiąja specialiste, nors šiame skyriuje buvo patvirtintos tik valstybės tarnautojų pareigybės.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3319. Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, jog Širvintų rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 27 d. sprendimu sumažino maksimalų darbuotojų skaičių tik trimis, t. y. nuo 125 iki 122, Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 4 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-103 (T.1, b.l.16). Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 10-1022 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašo patvirtinimo“, buvo patvirtintas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas (T. 1, b. l. 85-92). Savivaldybės administracijos struktūroje buvo sumažintas skyrių skaičius nuo 14 iki 11, sukurti 4 poskyriai (Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo, Buhalterijos, Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos poskyriai (T.1, b. l.18,19), perskirstytos padalinių funkcijos, sumažintas pareigybių skaičius. Pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl struktūrinių pertvarkymų realumo šalys apeliacinės instancijos teisme neginčija, todėl dėl šios aplinkybės plačiau nepasisakoma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis).

34Dėl įrodymų vertinimo

3520. Apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, jog naujos pareigybės ir jų aprašymai buvo patvirtinti 2015-12-11, nes ginčui aktualūs Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus pareigybių aprašymai buvo patvirtinti 2015-12-07 direktoriaus įsakymu Nr. 10-914. Teismo nurodytu 2015-12-11 administracijos direktorės įsakymu Nr. 10-1022 buvo patvirtintas tik bendras valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas, iš kurio matyti, kokie valstybės tarnautojai ir darbuotojai po struktūrinių pertvarkymų užėmė konkrečias pareigas (T.5, b.l.3).

3621. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su šiuo apeliacinio skundo argumentu, nes pirmosios instancijos teismas netiksliai išsireiškė, nurodydamas, jog 2015 m. gruodžio 7 d. priimant įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo pareigybių ir jų aprašymo dar nebuvo, nes iš byloje pateikto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymo Nr. 10-914 nustatyta, kad Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus pareigybių aprašymai buvo patvirtinti 2015-12-07, išvardijant šiame skyriuje steigiamas pareigybes (T.1, b.l.54-66). Tačiau atkreipia dėmesį, jog tik Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 10-1022 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintos visos pareigybės (T.1., b. l. 85-92). Tai reiškia, kad galutinis valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas paaiškėjo po numatomo ieškovo atleidimo iš darbo, t.y. nuo 2015-12-10 (T.1, b.l.13). Taigi tai, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 10-935 „Dėl A. S. atleidimo iš pareigų“ (T.1, b.l.13) yra priimtas tą pačią dieną kaip ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymas Nr. 10-914, kuriuo nustatyti Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus pareigybių aprašymai, išvardijant steigiamas pareigybes (T.1, b.l.54-66), per se neįrodo priimto sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo (CPK 185 straipsnis).

37Dėl darbdavio pareigos perkelti atleidžiamą DK 129 straipsnio 2 dalies pagrindu darbuotoją į kitą darbą bei darbuotojo įspėjimo ir informacijos darbuotojui teikimo tinkamumo

3822. Byloje nustatyta, kad ieškovui 2015 m. rugpjūčio 6 d. įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą, kuriame nurodyta, jog nuo 2015 m. gruodžio 10 d. numatoma nutraukti su ieškovu neterminuotą darbo sutartį pagal DK 129 straipsnio 2 dalį – dėl struktūrinių pertvarkymų ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės panaikinimo. Taip pat įspėjime atsakovas (apeliantas) informavo, kad įspėjimo laikotarpiu, atsiradus laisvai darbo vietai, ji bus pasiūlyta jam teisės aktų nustatyta tvarka (T.1., b. l.12). Ieškovui susirgus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 10-951 „Dėl A. S. atleidimo iš pareigų datos nukėlimo“, ieškovo darbo sutarties nutraukimo data buvo nukelta iki jo laikino nedarbingumo pabaigos (T.1., b. l. 14), t.y. ieškovas atleistas 2016 m. vasario 2 d. (Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 10-64 „Dėl A. S. atleidimo“ pagal DK 129 straipsnio 2 dalį (T.1., b. l. 15)). Taip pat byloje nustatyta, kad ieškovui nustatytas 35 procentų darbingumo lygis (T.2., b.l. 86), tačiau apeliantas neįrodinėjo, kad dėl to tolimesni darbo santykiai negalimi (CPK 12, 178 straipsniai).

3923. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą buvo neinformatyvus, t. y. atsakovo įspėjimo tekstas, kuriame nurodytas abstraktus vykdomų struktūrinių pertvarkymų faktas ir įspėjimas apie galimą darbo sutarties nutraukimą, neatitiko DK 130 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimų. Apeliantas įrodinėja, kad įspėjimo apie pareigybės panaikinimą įteikimas leido ieškovui aiškiai suprasti, jog praėjus įspėjime numatytam terminui iki pareigybės panaikinimo (2015-12-11), ieškovas, jei nebus galimybės perkelti jį į kitas pareigas, bus atleistas DK 129 straipsnio 1 dalies pagrindu.

4024. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog 2015-08-06 įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą Nr. (6.17)-13-2073 (T.1, b.l.12) yra nurodyta, jog naikinama Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė ir tai nurodyta kaip priežastis atleidimui iš darbo. Iš Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-04 sprendimo Nr. 1-103 matyti, kad skyriaus, kuriame dirbo ieškovas, nebelieka (T.1, b.l.18). Kita vertus, nėra pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismo išvada yra visiškai nepagrįsta, nes vien pats faktas apie skyriaus, kuriame dirbo ieškovas, panaikinimą, dar nereiškia, kad darbuotojas visais atvejais bus atleistas. Apeliantas patvirtino, kad ieškovo darbo funkcijų nebuvo visiškai atsisakyta, tiesiog jos buvo deleguotos kitiems, ir dėl šio veiksmo teisėtumo byloje kyla ginčas.

4125. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką pripažinimą, kad darbdavys pažeidė DK 129 straipsnio 1 dalį, lemia ne faktas, kad darbdavys nepasiūlė atleidžiamam iš darbo darbuotojui kito darbo, o faktas, kad darbdavys neperkėlė šio darbuotojo į kitą atitinkamą darbą, nors tokia galimybė buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2005, 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2011).

4226. Iš naujai patvirtintų Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus pareigybių aprašymų nustatyta, kad analogiškos ieškovo pareigybės šiame skyriuje neliko, nes skyriuje įsteigtos išskirtinai valstybės tarnautojų pareigybės (T.1., b.l. 86-92), ir jos visos buvo užimtos. Tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Savivaldybės administracijoje kai kurios pareigybės po 2015 m. gruodžio 11 d. buvo pakeistos iš valstybės tarnautojų į dirbančių pagal darbo sutartis pareigybes. Tokiu atveju apelianto argumentas, kad jis negalėjo siūlyti ieškovui valstybės tarnautojo pareigybės, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nes kai ieškovas buvo atleistas 2016 m. vasario 2 d. iš darbo, tuo metu, pavyzdžiui, M. S. buvo priimtas 2016 m. sausio 21 d. į darbą ir dirbo pagal darbo sutartį. Taip pat po ieškovo atleidimo iš darbo buvo priimti į darbą ir dirbo pagal darbo sutartis J. Š. – 2016 m. vasario 22 d., D. R. – 2016 m. vasario 22 d., P. C. – 2016 m. balandžio 4 d., I. Ž. – 2016 m. balandžio 4 d. (T.3., b.l. 30-61).

4327. Teisėjų kolegija daro išvada, kad aplinkybė, kai apeliantas pakeičia patvirtintą pareigybių sąrašą ir priima į darbą naujus darbuotojus, kai prieš tai dirbusių darbuotojų atleidimo priežastis tėra siejama su vienintele aplinkybe – valstybės tarnautojo pareigybės įsiteigimu, yra patvirtinanti piktnaudžiavimą darbdavio teise ir neatitinka teisingumo principo (DK 35 straipsnio 1 dalis).

4428. Apeliantas nurodė kad teismas pareigos siūlyti kitas pareigas atleidžiamam darbuotojui vykdymą galėjo vertinti tik vadovaudamasis ieškovo atleidimo iš darbo dienos duomenimis, o ne jau po struktūrinių pertvarkymų koreguota atsakovo struktūra. Nurodė, jog pagal kasacinio teismo praktiką darbdavio pareiga siūlyti kitas pareigas atleidžiamam darbuotojui galioja visą numatomo atleisti darbuotojo įspėjimo laikotarpį, įskaitant atleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-266/12).

4529. Apeliacinės instancijos teismas dar kartą atkreipia dėmesį, jog ieškovas buvo atleistas 2016 m. vasario 2 d. iš darbo, o M. S. buvo priimtas 2016 m. sausio 21 d. į darbą ir dirbo pagal darbo sutartį skyriuje, kuriame iš pradžių buvo numatytos tik valstybės tarnautojų pareigybės, R. M. 2016 m. sausio 28 d. buvo priimta į Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrių. Be šios darbuotojos vėliau priimti ir kiti darbuotojai į atsakovo struktūrą, kurių pareigybių aprašymuose pakako aukštesniojo, kaip ir ieškovo turimo išsilavinimo (T.3, b.l. 30-61). Tokiu atveju konstatuojama kad, jei ieškovo atleidimo iš darbo dienos duomenimis tokie darbo santykiai pagal apeliantą buvo galimi, ir apeliantas buvo laisvas koreguoti 2015-12-11 direktoriaus įsakymu Nr. 10-1022 patvirtintą pareigybių sąrašą, tai teismas privalėjo atsižvelgti į šią aplinkybę, spręsdamas dėl ieškovo darbo teisių pažeidimo, atleidžiant iš darbo. Atsižvelgiant į tai ir įvertinant tai, kad byloje nėra įrodymų dėl ieškovo nepakankamos kvalifikacijos, kuri turėjo būti nustatyta pagal DK 135 straipsnio 2 dalį, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog apeliantas turėjo galimybę iki ieškovo atleidimo dienos perkelti jį į kitą darbą, tačiau šios pareigos neįvykdė (DK 229 straipsnis), taip pažeisdamas ieškovo teises. Be to, aplinkybė, kad po įvykdytų struktūrinių pertvarkymų apeliantas darė pakeitimus patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2015 m. rugpjūčio 6 d., atsakovas įspėjęs ieškovą apie jo pareigybės panaikinimą, nebuvo priėmęs galutinio sprendimo dėl funkcijų perskirstymo, neturėjo informacijos, reikalingos įvertinti, kokios funkcijos yra perteklinės, nereikalingos, koks pareigybių naikinimo realus poreikis. Taigi ieškovas būdamas 35 procentų darbingumo lygio turėjo pagal DK 135 straipsnio 1 dalį laiduojamą pirmenybės teisę likti darbe, tačiau darbdavys ją neteisėtai apribojo.

4630. Apeliantas įrodinėja, kad Savivaldybės tarybos sprendimo 2015-08-04 pagrindu buvo naikinamos pareigybės ir įspėjami darbuotojai, todėl teismo išvada, kad atsakovas apskritai neturėjo galimybės pasiūlyti ieškovui kitų pareigų, nes konkrečios pareigybės ir jų aprašymai patvirtinti tik 2015-12-11, yra neteisinga. Teisėjų kolegija atmeta šį argumentą kaip nepagrįstą, nes Savivaldybės tarybos sprendimo 2015-08-04 pagrindu buvo sumažinta administracijos darbuotojų trimis pareigybėmis, o nuolatiniai pakeitimai po įvykdytų struktūrinių pertvarkymų kaip tik ir patvirtina, kad apeliantas pats nežinojo, kokių realiai trijų etatų jam nebereikia. Kita vertus, apeliantas nepateikė į bylą įrodymų, kad prieš priimdamas ne į valstybės tarnautojo pareigybę kitus darbuotojus, jis būtų siūles šį darbą ieškovui, o argumentas dėl ieškovo nepakankamos kvalifikacijos yra laikomas deklaratyviu, nes byloje nepateikti įrodymai, kad ji buvo vertinama (CPK 12, 178 straipsniai). Ir nors apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai sprendė dėl ieškovo pirmumo teisės likti darbe prieš V. Š. ir N. B., nes jie turėjo valstybės tarnautojo statusą, tai nekeičia teisinio rezultato byloje, kadangi teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovo kvalifikacija turėjo būti lyginama ir su kitų pirmenybės teisės neturinčių darbuotojų kvalifikacija ir dirbančių visoje Savivaldybės administracijoje, ne tik buvusiame Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Pažymėtina, jog byloje nustatyta, kad, priėmus sprendimą dėl struktūrinių pertvarkymų, buvo įspėti apie atleidimą iš darbo visi savivaldybės administracijos darbuotojai. Tai reiškia, kad atsakovas privalėjo spręsti pagal DK 135 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl darbuotojų atleidimo, įvertinant jų pirmenybės teisę likti darbe. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė, kokie konkrečiai dokumentai įrodo atliktą darbuotojų kvalifikacijos vertinimo procedūras. Kita vertus, apeliantas nuolat įrodinėjo, kad laisvų pareigų nebuvo, todėl jų ieškovui nesiūlė ir neturėjo tokios pareigos. Teisėjų kolegija nurodo, kad šis argumentas, kuris yra išdėstytas skundo 3.6 punkte, patvirtina, kad darbuotojų kvalifikacijos vertinimas iš viso nebuvo atliktas.

4731. Apeliantas, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), taikymo teismų praktikoje“ 6 p. išaiškinimu, ginčydamas teismo išvadą, kad atsakovas neįrodė, kad ieškovo palikimas darbe pažeistų interesus, nes Ieškovas turi aukštesniojo mokslo išsilavinimą, didelę darbo patirtį, neturėjo drausminių nuobaudų, nuolat kėlė kvalifikaciją. Teisėjų kolegija pažymi, kad šis nutarimas tėra metodinė medžiaga, todėl netaikomas joje pateiktas išaiškinimas (CPK 4 straipsnis).

4832. Apeliantas įrodinėja, kad ieškovas ir pats turėjo būti aktyvus, bei, žinodamas apie vykstančius struktūrinius pertvarkymus, domėtis kaip jie įgyvendinami, kokios jo perspektyvos likti darbe, todėl formalus informavimo konsultavimo tvarkos pažeidimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu. Be to, atsakovas laikėsi informavimo konsultavimo tvarkos, apie vykdomus struktūrinius pertvarkymus bei jų pasekmes informavo darbuotojus įprastinių darbuotojų susirinkimų metu, o teritorinės darbo biržos neinformavimas apie darbuotojų atleidimą neturėjo jokios įtakos ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams bei toks pranešimas nebūtų padėjęs išsaugoti ieškovo pareigybės.

4933. Dėl nutarties 32 punkte nurodytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad apeliantas iš esmės pakartotojo pirmosios instancijos teisme išnagrinėtus argumentus išreikšdamas nepritarimą dėl padarytos išvados. Teisėjų kolegija dėl šio argumento pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog teismas, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės. Pirmosios instancijos teismas, apklausęs buvusias Savivaldybės administracijos darbuotojas: R. D. (buvusi Teisės ir personalo skyriaus vedėja), N. L. sprendė, kad ieškovo atleidimo iš darbo metu, konsultacijos su darbuotojais nebuvo rengiamos, o darbuotojai į susirinkimus buvo kviečiami gimtadienių progomis pasveikinti darbuotojus ir panašiomis progomis. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apelianto argumentų, jog imperatyvių įstatymo normų pažeidimas dėl darbuotojų informavimo, nėra reikšmingas, nes negalėjo išsaugoti ieškovo pareigybės, nurodo, kad šiuo atveju turėtų būti taikomas principas – iš neteisės teisė neatsiranda (,,ex iniuria ius non oritur“).

50Dėl ieškovo grąžinimo į darbą

5134.Pagal DK 300 straipsnio 3 dalį, jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir taiko darbdaviui atitinkamas sankcijas. Taigi įstatyme numatytos imperatyvios tvarkos pažeidimas yra pagrindas darbuotojo grąžinimui į darbą.

5235. Apeliantas įrodinėja, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimą struktūriniai pertvarkymai gali būti priežastis, dėl kurios turėjo būti atmetamas ieškovo reikalavimas dėl grąžinimo į darbą.

5336. Nagrinėjamoje byloje konstatuota, kad atsakovas pažeidė DK 135 straipsnio reikalavimus. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad darbdavys piktnaudžiaudamas savo teise (DK 35 straipsnio 1 dalis) atleido ieškovą iš darbo. Ieškovas turi aukštesniojo mokslo išsilavinimą (šiuo metu jis prilyginamas aukštajam neuniversitetiniam išsilavinimui) (T.1., b.l.30), didelę darbo patirtį, drausminių nuobaudų neturėjo, nuolat kėlė kvalifikaciją (byloje pateikti įrodymai, kad ieškovas dalyvavo mokymuose: „Teisės aktų rengimas“, „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“, „Sutarčių teisė“, „Korupcijos prevencija savivaldybėje“, „Projektų valdymas: praktika“, „Finansų valdymas“, „Darbo teisė“, ir daugelyje kitų (T.2, b.l. 20-21, 28-50, 81), todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė DK 300 straipsnio 3 dalį, išvadą dėl grąžinimo į darbą pagrindė bylos medžiaga ir ji atitinka kasacinio teismo praktiką.

5437.Apeliantas įrodinėja, kad jam teismo sprendimas dėl grąžinimo į Širvintų rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto ar lygiavertes pareigas yra alternatyvus ir negalimas.

5544. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas nesprendė, jog ieškovas turi būti grąžinamas į pareigas, kurių ieškovas apskritai niekada nėjo. Teismo pavartota formuluotė „lygiavertes pareigas“ nėra nesuderinama su darbo įstatymo nuostatomis. Kita vertus, įvertinant tai, kad pirmosios instancijos teismo panaudota formuluotė sprendimo rezoliucinėje kelia ginčą, teisėjų kolegija patikslina šioje dalyje sprendimo rezoliucinę dalį pagal DK 300 straipsnio 3 dalį, nurodydama, kad panaikinus Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus: 2015 m. gruodžio 7 d. Nr. 10-935; 2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 10-951 ir 2016 m. vasario 2 d. Nr. 10-64, ieškovas A. S. grąžinamas jį į pirmesnį darbą, konstatuodama, jog tai nekeičia išvados dėl sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

5645.Dėl kitų atsakovo apeliacinio skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neveikia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais apeliantas iš esmės išreiškia nesutikimą su teismo sprendimu, iš esmės pakartodamas savo poziciją dėl ginčo aplinkybių, o teisės aktų ir teismų praktikos nurodymas, neįrodinėjant aplinkybių sutapimo su šios bylos aplinkybėmis (racio decidedi), nėra faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai, galintys paneigti sprendimo išvadų teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 306 straipsnio1 dalies 4 punktas).

5747.Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenų visuma ir teismo skundžiamame procesiniame sprendime išdėstyti motyvai bei jų pagrindu padarytos išvados teikia pagrindą konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

58Dėl bylinėjimosi išlaidų

5948. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Nagrinėjamoje byloje apeliacinis skundas yra atmestas. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Ieškovas patyrė 300 eurų teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr.1R-77 dėl 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo 8.11. punkte rekomenduojamų priteisti dydžių (756.9 EUR (2016-04-01 - 2016-06-30) užpraeito ketvirčio vidutinis darbo užmokestis x 1,3 (už atsiliepimą į apeliacinį skundą) = 983,97 eurų), todėl priteisiamos (CPK 98 straipsnis). Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

60Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

61atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti.

62Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, patikslinant sprendimo rezoliucinės dalies 3 pastraipą, ją išdėstant taip:

63„Panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus: 2015 m. gruodžio 7 d. Nr. 10-935; 2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 10-951 ir 2016 m. vasario 2 d. Nr. 10-64 ir grąžinti ieškovą A. S. į į pirmesnį darbą“.

64Priteisti ieškovui A. S. (a.k. ( - ) iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos (j.a.k. 188722373) 300 eurų bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

65Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija,... 4. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje kyla klausimas dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, kai... 6. 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti darbo sutarties... 7. 3. Ieškovas nurodė, kad nuo 2010 m. lapkričio 2 d. dirbo Širvintų rajono... 8. 4. Taip pat ieškovas įrodinėja, kad jam buvo nesuteikta informacija, kaip... 9. 5.... 10. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Širvintų rajono savivaldybės... 11. 6. Naujame Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje neliko... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 7. Širvintų rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 2 d. sprendimu... 14. 8. Teismas nustatė, kad Savivaldybės administracijos struktūriniai... 15. 9.Taip pat teismas nustatė, jog atsakovui įteiktas įspėjimo tekstas,... 16. 10.Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo teisės būti paliktam dirbti, nurodė,... 17. 11.Teismas sutiko su ieškovu, kad atsakovas pažeidė ir ieškovo pirmumo... 18. 12. Pasisakydamas dėl ieškovo teisės į darbą pažeidimo, teismas... 19. 13.Teismas atmetė atsakovo prašymą negrąžinti ieškovo į darbą, nes... 20. 14.Pripažinęs ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas panaikino... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 15.Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Širvintų... 23. 15.1. teismas teisingai nustatęs, jog struktūriniai pertvarkymai buvo... 24. 15.2. teismo teiginiai apie konsultacijų nebuvimą su darbuotojais, yra... 25. 15.3. teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad buvo galimybė pasiūlyti... 26. 15.4. teismo daromos išvados dėl ieškovo pirmenybės likti darbe prieš... 27. 15.5. teismas grąžino ieškovą į Širvintų rajono savivaldybės... 28. 16. Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašė jį atmesti.... 29. 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas iš esmės palaiko savo... 30. 18. Ieškovas pabrėžė, kad A. M. ir D. R. dirba Investicijų skyriuje pagal... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 19. Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, jog Širvintų rajono... 34. Dėl įrodymų vertinimo... 35. 20. Apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 36. 21. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su šiuo apeliacinio skundo... 37. Dėl darbdavio pareigos perkelti atleidžiamą DK 129 straipsnio 2 dalies... 38. 22. Byloje nustatyta, kad ieškovui 2015 m. rugpjūčio 6 d. įteiktas... 39. 23. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad įspėjimas apie darbo... 40. 24. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog 2015-08-06 įspėjime apie... 41. 25. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką pripažinimą, kad... 42. 26. Iš naujai patvirtintų Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus... 43. 27. Teisėjų kolegija daro išvada, kad aplinkybė, kai apeliantas pakeičia... 44. 28. Apeliantas nurodė kad teismas pareigos siūlyti kitas pareigas... 45. 29. Apeliacinės instancijos teismas dar kartą atkreipia dėmesį, jog... 46. 30. Apeliantas įrodinėja, kad Savivaldybės tarybos sprendimo 2015-08-04... 47. 31. Apeliantas, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m.... 48. 32. Apeliantas įrodinėja, kad ieškovas ir pats turėjo būti aktyvus, bei,... 49. 33. Dėl nutarties 32 punkte nurodytos aplinkybės apeliacinės instancijos... 50. Dėl ieškovo grąžinimo į darbą... 51. 34.Pagal DK 300 straipsnio 3 dalį, jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo... 52. 35. Apeliantas įrodinėja, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimą... 53. 36. Nagrinėjamoje byloje konstatuota, kad atsakovas pažeidė DK 135... 54. 37.Apeliantas įrodinėja, kad jam teismo sprendimas dėl grąžinimo į... 55. 44. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas nesprendė, jog... 56. 45.Dėl kitų atsakovo apeliacinio skundų argumentų apeliacinės instancijos... 57. 47.Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenų visuma ir teismo skundžiamame... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. 48. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos... 60. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 61. atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą... 62. Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą palikti... 63. „Panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 64. Priteisti ieškovui A. S. (a.k. ( - ) iš atsakovo Širvintų rajono... 65. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....