Byla II-4-363/2012
Dėl 2012-02-06 Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nutarimo panaikinimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,

2sekretoriaujant D. A.,

3dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui G. J., jo atstovei adv. I. B.,

4nutarimą priėmusio organo atstovams: G. N. ir V. R.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi G. J. skundą dėl 2012-02-06 Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nutarimo panaikinimo,

Nustatė

6G. J. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 6 d. nutarimu nubaustas pagal LR ATPK 76 str. 5 d. 400 Lt bauda už tai, kad 2012 m. sausio 2 d. vykdant patikrinimą Stirbaičių kraštovaizdžio draustinio Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos kraštovaizdžio ir informacijos skyriaus vyr. specialistas pastebėjo, kad sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) priklausančiame G. J. vyksta žemės kasimo darbai pelkėje. 2012 m. sausio 4 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistams nuvykus į minėtą sklypą ir atlikus matavimus nustatyta, kad pelkėje suformuotas 15a vandens telkinys ir padidintas bevardžio upelio vagos plotas 2a, t.y. savavališkai iškasta kūdra, sunaikinta pelkė, tuo padaryta žala aplinkai. Tokiais veiksmais G. J. pažeidė Saugomų teritorijų įstatymo 2001 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-628 9 str. 1 p., 2 p., 13 str. 2 p. reikalavimus.

7G. J. prašo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012-02-06 nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti, nes jis, turėdamas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos leidimą išvalė buvusią kūdrą, o ne iškasė naują, kaip nurodo direkcijos atstovai. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos leidime nebuvo nurodyta sklypo vieta, kurioje leidžiama atlikti valymo darbus, prie jo nebuvo pateiktas joks sklypo planas. Buvo vienintelis reikalavimas, kad nebūtų viršijamas esamos kūdros plotas, šio reikalavimo jis griežtai laikėsi.

8Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovai G. N. ir V. R. paaiškino, kad ne kartą G. J. buvo išaiškinta, jog vietoje, kurioje savavališkai iškasta kūdra, yra aukštapelkė ir leidimas šioje vietoje kasti kūdrą nebus išduotas. Kūdra yra buvusi kitoje G. J. sklypo vietoje ir šioje vietoje buvo išduotas leidimas buvusiai kūdrai išvalyti. Planas prie leidimo buvo, leidžiamos valyti kūdros vieta pažymėta plane buvo ir apie tai G. J. žinojo. Kad leidime nėra parašyta, kad prie jo pridedamas sklypo planas, nereiškia, kad planas prie leidimo nebuvo pridėtas.

9G. J. neturėdamas leidimo iškasė kūdrą aukštapelkėje, sunaikino pelkę, padarė žalą aplinkai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos pareigūno surašytas nutarimas už šį pažeidimą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl prašo skundą atmesti.

10Skundas netenkintinas.

11Žemaitijos nacionalinio parko direkcija G. J. 2011-11-30 išdavė leidimą kūdros valymui, nedidinant jos ploto. (b.l. 14)

12Nors leidime nėra prierašo, kad prie jo yra leistos valyti kūdros planas, tačiau sklypo planas buvo pridėtas, tai patvirtina ir Nacionalinio parko direkcijos atstovai ir pareiškėjo 2011-11-30 parašais patvirtinta žemės sklypo plano kopija su valomos kūdros žyma. (b.l. 27)

13Netikėti šiais įrodymais teismas neturi pagrindo, nes sklypo vietoje, kurioje pareiškėjas atliko kasimo darbus, nebuvo leista kūdros kasti, šis pareiškėjo prašymas buvo išnagrinėtas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos sudarytos komisijos ir priimtas 2011-08-10 išsamus sprendimas, apie kurį G. J. buvo informuotas 2011-08-10, 2011-11-14 raštais. (b.l. 44, 49)

14G. J. nurodomas aplinkybes, kad jis suprato, jog leidimas yra išduotas kasti kūdrą jo norimoje vietoje niekuo nepagrįstas nes neturi ir įrodymų patvirtinančių aplinkybes, kad ginčo vietoje yra buvusi kūdra, tokie jo parodymai vertintini kaip siekimas išvengti atsakomybės.

15Liudytojo R. G. parodymus, kad prie leidimo atlikti kūdros valymo darbus nebuvo pridėtas sklypo planas teismas atmeta ir vertina kaip siekimą padėti G. J. išvengti atsakomybės, nes pats yra susijęs su ginčo byla, pats vykdė G. J. žemės sklype neteisėtus kasimo darbus.

162012 m. sausio 2-4 dienomis nustatyta, kad Žemaitijos nacionalinio parko Stirbaičių kaimo kraštovaizdžio draustinyje G. J. pelkėje iškasė ir suformavo 15a vandens telkinį, t.y. savavališkai iškasė kūdrą, tokiais veiksmais G. J. pažeidė Saugomų teritorijų įstatymo 2001 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-628 9 str. 1 p., 2 p., 13 str. 2 p. reikalavimus, padarė valstybinio parko apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimą ir padarė žalą aplinkai.

17Nors padarytos žalos dydis byloje nepaskaičiuotas, tačiau žala aplinkai padaryta, nes sunaikinta valstybės saugoma pelkė.

18Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 6 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti nutarimo nėra pagrindo.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

20Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 6 d. nutarimą palikti nepakeistą ir skundo netenkinti.

21Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,... 2. sekretoriaujant D. A.,... 3. dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui G. J., jo atstovei adv. I. B.,... 4. nutarimą priėmusio organo atstovams: G. N. ir V. R.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi G. J. skundą dėl 2012-02-06... 6. G. J. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 6 d. nutarimu... 7. G. J. prašo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012-02-06 nutarimą... 8. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovai G. N. ir V. R. paaiškino,... 9. G. J. neturėdamas leidimo iškasė kūdrą aukštapelkėje, sunaikino pelkę,... 10. Skundas netenkintinas.... 11. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija G. J. 2011-11-30 išdavė leidimą... 12. Nors leidime nėra prierašo, kad prie jo yra leistos valyti kūdros planas,... 13. Netikėti šiais įrodymais teismas neturi pagrindo, nes sklypo vietoje,... 14. G. J. nurodomas aplinkybes, kad jis suprato, jog leidimas yra išduotas kasti... 15. Liudytojo R. G. parodymus, kad prie leidimo atlikti kūdros valymo darbus... 16. 2012 m. sausio 2-4 dienomis nustatyta, kad Žemaitijos nacionalinio parko... 17. Nors padarytos žalos dydis byloje nepaskaičiuotas, tačiau žala aplinkai... 18. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 6 d. nutarimas yra... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 20. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 6 d. nutarimą... 21. Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos...