Byla 2-48-939/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – nekilnojamųjų daiktų priklausymo valstybei nuosavybės teise - nustatymo

1Prienų apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant pareiškėjo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovui E. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Prienų rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – nekilnojamųjų daiktų priklausymo valstybei nuosavybės teise - nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad valstybei nuosavybės teise priklauso nekilnojamieji daiktai: mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 2G1p, pastatytas 1966 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 3G1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 4G2p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 5G1p, pastatytas 1983 metais) su priestatu (žymėjimo indeksas 1g1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 6G1p, pastatytas 1983 metais) su pristatytu garažu (žymėjimo indeksas 1g1ž, pastatytas 1998 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 7G1p, pastatytas 1990 metais); šaudykla (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 8O1p, pastatyta 1989 metais) su dviem priestatais (žymėjimo indeksai – 1o0b ir 1o1g, pastatyti 1989 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - )) - kiemo aikštelės (žymėjimo indeksai – b1, b2, b3, b4, pastatytos 1967-1995 metais), tvora (žymėjimo indeksas t3, pastatyta 2002 metais) ir vartai (žymėjimo indeksas t4, pastatyti 2002 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - )) - tvora su vartais (žymėjimo indeksas t1, pastatyta 1989 metais) bei tvora su vartais ir varteliais (žymėjimo indeksas t2, pastatyta 2004 metais), esantys ( - ) (b.l. 2-8).

3Pareiškėjas pareiškime nurodė ir atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad Lietuvos Tarybų Sąjungos Respublikos laikotarpiu buvo steigiamos milicijos struktūros, kurios buvo valstybės pavaldume ir visas jų valdomas turtas priklausė valstybei. Prienų miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1965 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 80 Prienų rajono Milicijos skyriui administracinio pastato statybai išskirtas žemės sklypas, esantis adresu ( - ) (šiuo metu - ( - )). Šio sprendimo pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas valstybei nuosavybės teise priklausantis administracinis pastatas (unikalus numeris ( - )), esantis ( - ), kurį patikėjimo teise šiuo metu valdo Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Kiti tuo pačiu adresu esantys statiniai ir daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. 2014 m. vasario 26 d. atlikus kadastrinius matavimus sudaryta Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. ( - ) (inventorinis numeris ( - )), kurios duomenimis žemės sklype, esančiame adresu ( - ), stovi 1966 metais pastatytas administracinis pastatas, 1966 metais pastatytas garažas (unikalus numeris ( - )), 1983 metais pastatyti keturi garažai (unikalūs numeriai ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - )), 1990 metais pastatytas garažas (unikalus numeris ( - )), 1989 metais pastatyta šaudykla (unikalus numeris ( - )) ir 1967-2004 metais pastatyti kiti kiemo statiniai (unikalūs numeris ( - ) ir ( - )). Šie duomenys patvirtina, kad minėti statiniai yra suformuoti kaip atskiri turto vienetai, kuriems yra suteikti atitinkami unikalūs numeriai. 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, visas vidaus reikalų organų turtas buvo perimtas valstybės nuosavybėn. Prienų rajono policijos komisariatas, nuo 2008 m. spalio 1 d. prijungtas prie Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato (šiuo metu - Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) ir administracinis pastatas ir kiti statiniai, esantys adresu ( - ), buvo įtraukti į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato turto balansą. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. Prienų rajono policijos komisariatas prijungtas prie Alytaus aps. VPK ir nuo 2012 m. kovo 30 d. Prienų rajono policijos komisariato administracinis pastatas ir kiti statiniai yra įtraukti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio turto apskaitą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus 2012 m. gegužės 29 d. techninės dokumentacijos aktu Alytaus aps. VPK perduota administracinio pastato ir kitų statinių, esančių adresu ( - ), techninė dokumentacija. Administracinis pastatas, esantis ( - ), ir daiktinės teisės į jį 2014 m. gegužės 27 d. įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, tačiau tuo pačiu adresu esančius garažus, šaudyklą ir kitus kiemo statinius daiktines teises į juos neįregistruotos, kadangi nepateikti dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti statinių ir daiktinių teisių į juos atsiradimą, t.y. dokumentai, patvirtinantys garažų, šaudyklos ir kiemo statinių statybą. Šie statiniai sukurti valstybės lėšomis ir buvo laikomi valstybės nuosavybe, tačiau dokumentai, susiję su jų statyba, nėra išlikę.

4Suinteresuoto asmens Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta teismo šaukimu. Atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodo, kad minėtas turtas Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse neapskaitomas, todėl Prienų rajono savivaldybės administracija neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Su pareiškimu sutinka. Nurodo, kad byloje atstovas nedalyvaus (b.l.135).

5Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta teismo šaukimu. Atsiliepime nurodo, kad pagal teismų formuojamą praktiką, visi viešosios nuosavybės teisės objektai yra valstybės nuosavybė, jeigu neįrodyta, kad jie įstatymų nustatyta tvarka buvo perduoti savivaldybės nuosavybėn. Pareiškimo pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra (b.l.136-140).

6Pareiškimas tenkintinas

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t.y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Pareiškėjo nurodytos faktinės aplinkybės ir reikalavimas atitinka šių imperatyvių įstatymo nuostatų visumą.

8Statinių valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas) yra vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų, teismo nustatomas ypatingos teisenos tvarka. CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas taikomas tais atvejais, kai asmuo buvo įgijęs nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą vienu iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.47 straipsnyje numatytų būdų, išskyrus įgyjamąją senatį, tačiau nėra išlikę įrodymų, patvirtinančių nuosavybės teisę, ir kitokiu, t.y. neteisminiu, būdu asmuo nuosavybės teisę patvirtinančių įrodymų negali gauti. Teisminio nagrinėjimo dalykas šiose bylose yra konstatavimas, kad praeityje pareiškėjas buvo įgijęs nuosavybės teisę į daiktą tam tikru pagrindu ir visą laiką daiktą valdė nuosavybės teise, tačiau nėra išlikę pareiškėjo nuosavybės teisę patvirtinančių įrodymų. Teismui nustačius šį juridinį faktą, pareiškėjas nuosavybės teisę įregistruoja Nekilnojamojo turto registre. Šiuo atveju jis laikomas daikto savininku ne nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o nuo to momento, kai daiktą jis įgijo tam tikru pagrindu praeityje. Šiose kategorijos bylose priimtas teismo sprendimas patvirtina, kad pareiškėjas visą laiką nuo valdymo pradžios iki teismo sprendimo priėmimo valdė daiktą nuosavybės teise.

9Tam, kad būtų nustatytas statinių valdymo nuosavybės teise faktas, pareiškėjas turi įrodyti šias būtinąsias sąlygas, kad: 1) jis įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); 2) nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; 3) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; 4) nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010). Taigi bet kuris juridinę reikšmę turintis faktas teismine tvarka nustatomas tik esant visoms CPK 444, 445 straipsniuose nustatytoms sąlygoms.

10Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjo nurodytų nekilnojamųjų daiktų priklausymo valstybei nuosavybės teise fakto nustatymo, t.y. dėl šių daiktų buvimo viešosios nuosavybės objektais. Iš pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ( - ), yra registruotas nekilnojamasis daiktas (registro Nr. ( - ), unikalus numeris ( - ))- pastatas – policijos pastatas, nuosavybės teise priklausantis Lietuvos Respublikai, kurį patikėjimo teise valdo Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (b.l.13-14). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog ( - ), be minėto pastato yra kiti statiniai: mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 2G1p, pastatytas 1966 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 3G1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 4G2p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 5G1p, pastatytas 1983 metais) su priestatu (žymėjimo indeksas 1g1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 6G1p, pastatytas 1983 metais) su pristatytu garažu (žymėjimo indeksas 1g1ž, pastatytas 1998 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 7G1p, pastatytas 1990 metais); šaudykla (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 8OG1p, pastatyta 1989 metais) su dviem priestatais (žymėjimo indeksai – 1o0b ir 1olg, pastatyti 1989 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - )) - kiemo aikštelės (žymėjimo indeksai – b1, b2, b3, b4, pastatytos 1967-1995 metais), tvora (žymėjimo indeksas t3, pastatyta 2002 metais) ir vartai (žymėjimo indeksas t4, pastatyti 2002 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - ))-tvora su vartais (žymėjimo indeksas t1, pastatyta 1989 metais) bei tvora su vartais ir varteliais (žymėjimo indeksas t2, pastatyta 2004 metais), kurie neįregistruoti VĮ Registrų centre (b.l.15,17). Šiuo metu ( - ), esantys administracinis pastatas ir aukščiau minėti kiti statiniai yra eksploatuojami ir įtraukti į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio turto apskaitą (b.l. 2-8, 21-35).

11Iš pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių, pareiškėjo paaiškinimų ir byloje surinktų ir ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjo nurodytas nekilnojamasis turtas buvo sukurtas laikotarpiu 1966 - 2004 metais kaip valstybės nuosavybės teisės objektai, t. y. turtas buvo sukurtas viešosios nuosavybės pagrindu, t. y. bendromis lėšomis ir darbu, todėl tokiu ir turi būti laikomas. Nurodytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadai, jog pareiškime nurodyti statiniai, sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai. Šie nekilnojamieji daiktai teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo perduoti privačių asmenų nuosavybėn ir yra valstybės nuosavybė (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

12Bylos duomenimis nustatyta, jog 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, visas vidaus reikalų organų turtas buvo perimtas valstybės nuosavybėn. Prienų rajono policijos komisariatas, nuo 2008 m. spalio 1 d. prijungtas prie Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato (šiuo metu - Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) ir administracinis pastatas ir kiti statiniai, esantys adresu ( - ), buvo įtraukti į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato turto balansą. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. Prienų rajono policijos komisariatas prijungtas prie Alytaus aps. VPK ir nuo 2012 m. kovo 30 d. Prienų rajono policijos komisariato administracinis pastatas ir kiti statiniai yra įtraukti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio turto apskaitą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus 2012 m. gegužės 29 d. techninės dokumentacijos aktu Alytaus aps. VPK perduota administracinio pastato ir kitų statinių, esančių adresu ( - ), techninė dokumentacija. Administracinis pastatas, esantis ( - ), ir daiktinės teisės į jį 2014 m. gegužės 27 d. įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, tačiau tuo pačiu adresu esančius garažus, šaudyklą ir kitus kiemo statinius daiktines teises į juos neįregistruotos, kadangi nepateikti dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti statinių ir daiktinių teisių į juos atsiradimą, t.y. dokumentai, patvirtinantys garažų, šaudyklos ir kiemo statinių statybą. Šie statiniai sukurti valstybės lėšomis ir buvo laikomi valstybės nuosavybe, tačiau dokumentai, susiję su jų statyba, nėra išlikę.

13Teismui pateikta Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 12 d. pažyma Nr. (7.42)-R3-1826 patvirtina, kad pastatai, esantys ( - ), neapskaityti Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje, Prienų rajono savivaldybės administracija nesusijusi su minėtų statinių statyba (b.l. 37-38). Aptartų teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, kad galioja prezumpcija, pagal kurią visi viešosios nuosavybės teisės objektai priklauso valstybei, jeigu nėra įrodyta, kad jie įstatymų nustatyta tvarka buvo perduoti savivaldybės nuosavybėn (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-3 8/2008).

14Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad tik įregistravus nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, gali būti registruojamos kitos daiktinės teisės į tą daiktą, tų teisių suvaržymai, juridiniai faktai. Nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme nustatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejamas civilinių teisių atsiradimas ar pasibaigimas (CK 4.47 straipsnis).

15Byloje esantys dokumentai patvirtina, jog nėra tiesioginių minėto nekilnojamojo turto ( - ), sukūrimą patvirtinančių įrodymų, t.y. dokumentai, susiję su jų statyba, nėra išlikę. 2012 m. gegužės 29 d. techninės dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktas Nr. ( - ) patvirtina, jog Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui perduotoje techninėje dokumentacijoje dokumentų, susijusių su garažų, šaudyklos ir kitų kiemo statinių statyba, nebuvo (b.l.16). Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2011 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr.20-S-3395 nurodoma, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kanceliarijos archyve jokios dokumentacijos apie nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ), nėra (b.l. 36). Kauno apskrities archyvo 2006 m. rugpjūčio 11 d. rašte Nr.(10.6)V10-4045 ir 2015 m. rugsėjo 10 d. rašte Nr.(10.6) V10-2155 nurodoma, kad archyve saugomuose žurnaluose, bylose ir dokumentuose jokių duomenų apie garažų, šaudyklos ir kitų kiemo statinių statybą, esančių adresu ( - ), nėra. Prienų rajono valdybos Architektūros ir urbanistikos skyriaus dokumentai archyvui perduoti iki 1995 metų (b.l.18-19). Atsižvelgiant į tai, nėra dokumentų, susijusių su minėtų statinių statyba, ir objektyviai nėra galimybių jų gauti ar juos atkurti neteismine tvarka.

16Bylos duomenimis nustatyta, jog nėra tiesioginių minėto nekilnojamojo turto ( - ), sukūrimą patvirtinančių įrodymų, tačiau statybos darbų rezultatai - naujų statinių suformavimas užfiksuotas atliktų techninės inventorizacijų ir kadastrinių matavimų (inventorizacijų) dokumentuose. Kauno tarpmiestinio techninio inventorizacijos biuro 1967 m. gegužės 5 d. atlikto techninio inventorizavimo dokumentuose užfiksuotas iki to laiko baigtas statyti administracinis pastatas (unikalus numeris ( - )) ir mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 2G1p, pastatytas 1966 metais) (b.l.40-45, 58-66), o Respublikinio valstybinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro 1993 m. sausio 25 d. atlikto techninio inventorizavimo dokumentuose (b.l.46-57) - iki to laiko pastatyti mūriniai garažai (unikalūs numeriai ( - ), žymėjimo indeksas 3G1p; ( - ), žymėjimo indeksas 4G2p; ( - ), žymėjimo indeksas 5G1p; ( - ), žymėjimo indeksas 6G1p, pastatyti 1983 metais; ( - ) žymėjimo indeksas 7G1p, pastatytas 1990 metais), šaudykla (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 8OG1p, pastatyta 1989 metais) ir kiti kiemo statiniai. Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas kadastrinius matavimus, kuriuose užfiksuoti visi iki šiol adresu ( - ), esantys statiniai, atliko 2004 m. gruodžio 14 d. (b.l. 67-80) ir paskutinį kartą 2014 m. vasario 26 d. (b.l.81-105). Pagal atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, galiojusios pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 "Dėl pastatų, statinių ir butų teisinio įregistravimo" (redakcija, galiojusi nuo 1991 m. liepos 25 d. iki 1996 m. rugpjūčio 31 d.), 9.2 punktą, techninio inventorizavimo dokumentai yra vieni iš dokumentų, netiesioginiu būdu patvirtinantys nuosavybės teisę į pastatus ir statinius.

17Iš techninės inventorizacijos ir kadastrinių matavimų (inventorizacijų) dokumentų nėra jokių duomenų, kad bent vienas iš statinių, esančių adresu ( - ), būtų pastatytas savavališkai. Esant minėtoms aplinkybėms, darytina išvada, kad techninio inventorizavimo ir kadastrinių matavimų (inventorizacijų) dokumentai ne tik tiesiogiai patvirtina, kad statiniai suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, bet ir netiesioginiu būdu patvirtina valstybės nuosavybės teisę į juos bei leidžia pagrįstai manyti, kad jų statyba nebuvo savavališka.

18Remiantis išdėstytu nustatytinas juridinė reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjo nurodyti nekilnojamieji daiktai - mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 2G1p, pastatytas 1966 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 3G1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 4G2p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 5G1p, pastatytas 1983 metais) su priestatu (žymėjimo indeksas 1g1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 6G1p, pastatytas 1983 metais) su pristatytu garažu (žymėjimo indeksas 1g1ž, pastatytas 1998 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 7G1p, pastatytas 1990 metais); šaudykla (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 8OG1p, pastatyta 1989 metais) su dviem priestatais (žymėjimo indeksai – 1o0b ir 1olg, pastatyti 1989 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - )) - kiemo aikštelės (žymėjimo indeksai – b1, b2, b3, b4, pastatytos 1967-1995 metais), tvora (žymėjimo indeksas t3, pastatyta 2002 metais) ir vartai (žymėjimo indeksas t4, pastatyti 2002 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - )) - tvora su vartais (žymėjimo indeksas t1, pastatyta 1989 metais) bei tvora su vartais ir varteliais (žymėjimo indeksas t2, pastatyta 2004 metais), esantys ( - ), priklauso Lietuvos Respublikos valstybei nuosavybės teise nuo šių daiktų sukūrimo momento (CK 4.47 straipsnio 4 punktas, CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 445 straipsniais). Juridinę reikšmę turtinis faktas nustatomas daiktinių teisių įregistravimo ir nuosavybės teisės įgyvendinimo tikslu.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-270 straipsniais, 442-448 straipsniais

Nutarė

20pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad nekilnojamieji daiktai – mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 2G1p, pastatytas 1966 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 3G1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 4G2p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 5G1p, pastatytas 1983 metais) su priestatu (žymėjimo indeksas 1g1p, pastatytas 1983 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 6G1p, pastatytas 1983 metais) su pristatytu garažu (žymėjimo indeksas 1g1ž, pastatytas 1998 metais); mūrinis garažas (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 7G1p, pastatytas 1990 metais); šaudykla (unikalus numeris ( - ), žymėjimo indeksas 8OG1p, pastatyta 1989 metais) su dviem priestatais (žymėjimo indeksai – 1o0b ir 1olg, pastatyti 1989 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - )) - kiemo aikštelės (žymėjimo indeksai – b1, b2, b3, b4, pastatytos 1967-1995 metais), tvora (žymėjimo indeksas t3, pastatyta 2002 metais) ir vartai (žymėjimo indeksas t4, pastatyti 2002 metais); kiti statiniai (unikalus numeris ( - )) - tvora su vartais (žymėjimo indeksas t1, pastatyta 1989 metais) bei tvora su vartais ir varteliais (žymėjimo indeksas t2, pastatyta 2004 metais), esantys ( - ), priklauso Lietuvos Respublikos valstybei nuosavybės teise. Juridinę reikšmę turtinis faktas nustatomas daiktinių teisių įregistravimo ir nuosavybės teisės įgyvendinimo tikslu.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Eimantui... 2. Pareiškėjas Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodė ir atstovas teismo posėdžio metu... 4. Suinteresuoto asmens Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas į... 5. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 6. Pareiškimas tenkintinas... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444... 8. Statinių valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5... 9. Tam, kad būtų nustatytas statinių valdymo nuosavybės teise faktas,... 10. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjo nurodytų nekilnojamųjų... 11. Iš pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių, pareiškėjo paaiškinimų ir... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos... 13. Teismui pateikta Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 12... 14. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1... 15. Byloje esantys dokumentai patvirtina, jog nėra tiesioginių minėto... 16. Bylos duomenimis nustatyta, jog nėra tiesioginių minėto nekilnojamojo turto... 17. Iš techninės inventorizacijos ir kadastrinių matavimų (inventorizacijų)... 18. Remiantis išdėstytu nustatytinas juridinė reikšmę turintis faktas, kad... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-270... 20. pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad nekilnojamieji daiktai –... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...