Byla 2S-943-553/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013-02-14 nutarties, kuria nutarta sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams J. I., VŠĮ „Šėlos parkas“, Trakų rajono savivaldybei, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudamas, be kita ko, įpareigoti atsakovus J. I. ir VŠĮ „Šėlos parkas“ per teismo nustatytą terminą atsakovų J. I., VŠĮ „Šėlos parkas“, Trakų rajono savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės administracijos, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos lėšomis nugriauti žemės sklype (duomenys neskelbtini) pastatytus tam tikrus statiniu bei sutvarkyti statybvietę.

5Atsakovas J. I. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki kol bus priimtas sprendimas pagal jo rašytą pareiškimą prokuratūrai. Nurodė, kad pagal jo pareiškimą 2012-08-27 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 1 dalis dėl kaltų asmenų, išdavusių neteisėtą leidimą statybai, nustatymo. Nurodo, kad ši byla yra susijusi su pradėtu ikiteisminiu tyrimu pagal jo rašytą pareiškimą ir negali būti objektyviai išnagrinėta, neištyrus visų aplinkybių minėtame ikiteisminiame tyrime.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Trakų rajono apylinkės teismas 2013-02-14 nutartimi nutarė civilinę bylą Nr. 2-77-231/2013 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams J. I., VŠĮ „Šėlos parkas“, Trakų rajono savivaldybei, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo sustabdyti iki bus priimtas sprendimas ikiteisminiame tyrime Vilniaus VPK Trakų PK. Teismas nustatė, kad šioje byloje yra svarbu išsiaiškinti ne tik žemės sklype (duomenys neskelbtini) 2005-03-08 statybos leidimo Nr. AS1-38 pagrindu vykdytos statybos padarinių šalinimo bei kitus klausimus, bet ir nuspręsti, kieno iš atsakovų lėšomis turėtų būti nugriauti minėtame žemės sklype pastatyti atsakovo J. I. bei VŠĮ „Šėlos parkas“ pastatai, todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas yra tiesiogiai susijęs su šios civilinės bylos nagrinėjimu, todėl ši civilinė byla sustabdytina iki bus priimtas sprendimas ikiteisminiame tyrime Vilniaus VPK Trakų PK.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7Atskiruoju skundu apeliantas (ieškovas) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-02-14 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – civilinės bylos Nr. 2-77-231/2013 nestabdyti. Nurodo, kad ieškinio reikalavimas dėl įpareigojimo nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę yra grindžiamas Statybos įstatymo 28¹ straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata. Ieškinyje remiamasi aplinkybėmis, kurios nustatytos Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04-06 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-30/2010, kuriuo nuspręsta: 1. panaikinti Trakų raj. savivaldybės tarybos 2004-12-30 sprendimą Nr. S1-382 „Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini) detaliojo plano, reg. Nr. 010793000225, dalinio pakeitimo tvirtinimo“; 2. panaikinti Trakų raj. savivaldybės administracijos 2005-03-08 išduotą statybos leidimą Nr. AS1-38, suteikiantį teisę statytojams J. I. ir VšĮ „Šėlos parkas“ žemės sklype (duomenys neskelbtini), statyti regyklą, administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpų pastatą, sanitarijos ir higienos pastatą A, sanitarijos ir higienos pastatą B, pagalbinį pastatą (klėtį ir malkinę), veterinarijos punktą su inkubatoriumi, ūkinį pastatą (daržinę ir tvartą), kietastoges palapines – 7 vienetus, lieptą, apėjimo taką; 3. nutraukti 2004-04-30 tarp Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos (nuomotojo), ir J. I. (nuomininko) sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 025. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-10-06 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04-06 sprendimą paliko nepakeistą. Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškina Statybos įstatymo 28¹ straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatą/ sąvoką „kalti asmenys“ siedamas su fiziniu asmeniu kaltę, kuri galimai bus nustatyta ikiteisminio tyrimo, dėl kurio civilinė byla sustabdyta, metu. Minėtos teisės normos prasme nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti, kurių iš ieškinyje atsakovais nurodytų institucijų lėšomis turėtų būti griaunami ginčo statiniai. Ikiteisminio tyrimo metu nustačius pareigūnus, kurie galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi išduodami statybą leidžiančius dokumentus ginčo žemės sklype, institucijos, kurių lėšomis būtų nugriauti ginčo statiniai, pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnio 1 dalį įgytų regreso teisę į žalos atlyginimą iš ikiteisminio tyrimo metu nustatytų kaltų asmenų.

8Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė prašymą sprendimą priimti teismo nuožiūra.

9Atsakovas J. I. atsiliepimu prašo skundą atmesti, o nutartį palikti galioti. Nurodo, kad:

101. pirminėje byloje nebuvo realaus pagrindo prokuroro reikalavimams tenkinti ir panaikinti statybos leidimą. Nenurodžius įstatymo pažeidėjo, nėra galimybės konstatuoti, kokia institucija ar pareigūnas yra kalti dėl statybą leidusio dokumento išdavimo, todėl nagrinėjamoje byloje negalima be kaltų asmenų nustatymo tenkinti ieškovo reikalavimų, nes jie neatitinka įstatymo reikalavimų;

112. ieškovas nekėlė kaltų asmenų nustatymo klausimo nei instituciniu, nei personaliniu lygmeniu. Liekant ieškinio ribose kaltų asmenų nustatymo klausimas spręstinas kitu būdu, kaip nustatė Trakų rajono apylinkės teismas 2012-07-20 nutartyje, kad kaltus asmenis nustatyti galima tik ikiteisminio tyrimo eigoje baudžiamojo proceso tvarka;

123. Ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį nekliudo nustatyti atsakomybę tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, todėl vykdomas ikiteismini tyrimas galėtų nustatyti ne tik pareigūnų, bet ir institucijų kaltę, kuri sietina su žalos atlyginimo prievole kaltosios institucijos lėšomis.

13Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje pirmosios instancijos teismas nenurodė, ką nutaria daryti su šia civiline byla. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas padarė aiškią rašymo apsiriko klaidą, kadangi nutarties motyvuojamojoje dalyje pirmosios instancijos teismas aiškiai nurodė, jog ši civilinė byla sustabdytina iki bus priimtas sprendimas ikiteisminiame tyrime Vilniaus VPK Trakų PK, todėl ši klaida ištaisoma pirmosios instancijos teismo rezoliucinėje dalyje nurodant, kad teismas nutaria civilinę bylą Nr. 2-77-231/2013 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams J. I., VŠĮ „Šėlos parkas“, Trakų rajono savivaldybei, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo sustabdyti iki bus priimtas sprendimas Vilniaus VPK Trakų PK atliekamame ikiteisminiame tyrime, pradėtame pagal J. I. pareiškimą dėl kaltų asmenų, galimai neteisėtai išdavusių statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 276, 302 straipsniai).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančias procesines teisės normas.

16Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

17Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus priimtas sprendimas ikiteisminiame tyrime, pradėtame pagal atsakovo J. I. pareiškimą dėl kaltų asmenų, galimai neteisėtai išdavusių statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo, kadangi vertino, jog byloje yra svarbu išsiaiškinti ne tik žemės sklype 2005-03-08 statybos leidimo Nr. AS1-38 pagrindu vykdytos statybos padarinių šalinimo bei kitus klausimus, bet ir nuspręsti, kieno iš atsakovų lėšomis turėtų būti nugriauti minėtame žemės sklype pastatyti atsakovo J. I. bei VŠĮ „Šėlos parkas“ pastatai. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28¹ straipsnio 2 dalies 1 punktu prašo teismo, be kita ko, įpareigoti atsakovus J. I. ir VŠĮ „Šėlos parkas“ per teismo nustatytą terminą atsakovų J. I., VŠĮ „Šėlos parkas“, Trakų rajono savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės administracijos, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos lėšomis nugriauti žemės sklype (duomenys neskelbtini) pastatytus tam tikrus statiniu bei sutvarkyti statybvietę. Ieškinyje ieškovas išdėsto savo argumentus dėl to, kodėl minėtas įpareigojimas yra adresuojamas visiems atsakovams, t. y. kokie kiekvieno iš atsakovų veiksmai ar neveikimas sąlygojo tokio ieškinio reikalavimo pareiškimą, kadangi pagal Statybos įstatymo 28¹ straipsnio 2 dalies 1 punktą statinys, pastatytas pagal statybą leidžiantį dokumentą, kuris teismo sprendimu pripažintas negaliojančiu, yra nugriaunamas kaltų asmenų lėšomis. Taigi nagrinėjamoje byloje teismas, įvertinęs į bylą ginčo šalių pateiktus įrodymus, turi nustatyti, ar visi atsakovai yra kalti (CK 6.248 straipsnis) dėl to, jog ginčo žemės sklype buvo pastatyti ieškovo prašomi nugriauti statiniai. Atsakovo J. I. pareiškimu dėl kaltų asmenų, galimai neteisėtai išdavusių statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo inicijuotas ikiteisminis tyrimas Nr. 87-2-040-12 yra pradėtas pagal BK 228 straipsnio (Piktnaudžiavimas) 1 dalį (T. 1, b. l. 178). BK 228 straipsnio 3 dalis nustato, kad už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai neturi civiliniame procese prejudicinės galios, o yra tik vieni iš rašytinių įrodymų. Jie dažniausiai yra išvestiniai iš pareigūnų surinktų tiesioginių įrodinėjimo šaltinių – dokumentų, aktų, raštų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008). Ikiteisminio tyrimo tikslas – užtikrinti greitą, išsamų ir optimalų nusikalstamų veikų tyrimą, nukentėjusio asmens saugumą, kaltų asmenų suradimą ir jų perdavimą teismui. Asmens veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir vertinami baudžiamojo proceso ir baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu, tačiau to paties asmens veiksmai civilinėje byloje vertinami pagal civilinio proceso ir civilinių įstatymų reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai nagrinėjant civilinę bylą turi būti įvertinami pagal CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles kaip sudėtinė byloje esančių įrodymų dalis, leidžianti teismui konstatuoti aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, buvimą arba nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo 2012-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012, 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012). Nagrinėjamoje byloje teismui nėra apribota galimybė, atsižvelgiant į šalių pateiktus paaiškinimus ir įrodymus, pagal Statybos įstatymo 28¹ straipsnio 2 dalies 1 punktą nustatyti konkrečius asmenis (fizinius ir/ar juridinius), kurie yra kalti (CK 6.248 straipsnio prasme) dėl to, jog ginčo žemės sklype buvo pastatyti ieškovo prašomi nugriauti statiniai. Šioje byloje nėra ir negali būti sprendžiamas atsakovų kaltės klausimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, o ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai ir nutarimai, kaip minėta, šioje byloje neturės prejudicinės galios ir galės būti vertinami tik kaip vieni iš rašytinių įrodymų. Pažymėtina, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2011). Kaip teisingai nurodė apeliantas, Statybos įstatymo 28¹ straipsnio 2 dalies 1 punkto prasme nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti, kurių iš ieškinyje atsakovais nurodytų institucijų lėšomis turėtų būti griaunami ginčo statiniai. Ikiteisminio tyrimo metu nustačius asmenis (fizinius ir/ar juridinius), kurie galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi išduodami statybą leidžiančius dokumentus ginčo žemės sklype, atsakovai, kurių lėšomis būtų nugriauti ginčo statiniai, pagal CK 6.280 straipsnio 1 dalį įgytų regreso teisę į žalos atlyginimą iš ikiteisminio tyrimo metu nustatytų kaltų asmenų. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 87-2-040-12 negali būti vertinamas kaip aplinkybė, kliudanti teismui išnagrinėti šią civilinę bylą iš esmės.

18Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, ieškovo atskirasis skundas tenkintinas, Trakų rajono apylinkės teismo 2013-02-14 nutartis panaikintina ir klausimas dėl atsakovo J. I. prašymo sustabdyti šią civilinę bylą išspręstinas iš esmės netenkinant minėto prašymo. Civilinė byla grąžintina Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 276, 302, 329, 338, straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Ištaisyti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-02-14 nutarties rezoliucinėje dalyje padarytą aiškią rašymo apsirikimo klaidą ir nurodyti, kad teismas nutaria civilinę bylą Nr. 2-77-231/2013 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams J. I., VŠĮ „Šėlos parkas“, Trakų rajono savivaldybei, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo sustabdyti iki bus priimtas sprendimas Vilniaus VPK Trakų PK atliekamame ikiteisminiame tyrime, pradėtame pagal J. I. pareiškimą dėl kaltų asmenų, galimai neteisėtai išdavusių statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo.

21Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

22Trakų rajono apylinkės teismo 2013-02-14 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

23Atmesti atsakovo J. I. prašymą sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams J. I., VŠĮ „Šėlos parkas“, Trakų rajono savivaldybei, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo sustabdyti iki bus priimtas sprendimas Vilniaus VPK Trakų PK atliekamame ikiteisminiame tyrime, pradėtame pagal J. I. pareiškimą dėl kaltų asmenų, galimai neteisėtai išdavusių statybą leidžiantį dokumentą, nustatymo.

24Bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudamas, be kita ko,... 5. Atsakovas J. I. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo sustabdyti bylos... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2013-02-14 nutartimi nutarė civilinę bylą... 7. Atskiruoju skundu apeliantas (ieškovas) Valstybinės teritorijų planavimo ir... 8. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 9. Atsakovas J. I. atsiliepimu prašo skundą atmesti, o nutartį palikti galioti.... 10. 1. pirminėje byloje nebuvo realaus pagrindo prokuroro reikalavimams tenkinti... 11. 2. ieškovas nekėlė kaltų asmenų nustatymo klausimo nei instituciniu, nei... 12. 3. Ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį nekliudo nustatyti... 13. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į ieškovo... 14. Skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje pirmosios instancijos teismas... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių... 17. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK... 18. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, ieškovo atskirasis skundas... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 276, 302, 329, 338, straipsniais, 337 straipsnio 1... 20. Ištaisyti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-02-14 nutarties rezoliucinėje... 21. Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 22. Trakų rajono apylinkės teismo 2013-02-14 nutartį panaikinti ir klausimą... 23. Atmesti atsakovo J. I. prašymą sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovo... 24. Bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės....