Byla 2A-30/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. I. prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-30/2010 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ir trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-283-560/08 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Trakų rajono savivaldybei, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, J. I., tretiesiems asmenims LR Aplinkos ministerijai, LR Kultūros ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, viešajai įstaigai „Šėlos parkas“, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, Trakų rajono savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Trakų raj. savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. S1-382 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano dalinio pakeitimo tvirtinimo“, panaikinti Trakų raj. savivaldybės administracijos 2005 m. kovo 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. AS1-38, suteikiantį teisę statytojams J. I. ir VšĮ „Šėlos parkas“ žemės sklype ( - ), statyti regyklą, administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpų pastatą, sanitarijos ir higienos pastatą A, sanitarijos ir higienos pastatą B, pagalbinį pastatą (klėtį ir malkinę), veterinarijos punktą su inkubatoriumi, ūkinį pastatą (daržinę ir tvartą), kietastoges palapines - 7 vienetus, lieptą, apėjimo taką, taip pat nutraukti 2004 m. balandžio 30 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 025 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

5Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ir trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM apeliacinius skundus, 2010 m. balandžio 6 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – ieškinį patenkino: 1) panaikino Trakų raj. savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. S1-382 „Dėl žemės sklypo ( - ), detaliojo plano, reg. Nr. ( - ), dalinio pakeitimo tvirtinimo“; 2) panaikino Trakų raj. savivaldybės administracijos 2005 m. kovo 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. AS1-38, suteikiantį teisę statytojams J. I. ir VšĮ „Šėlos parkas“ žemės sklype ( - ), statyti regyklą, administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpų pastatą, sanitarijos ir higienos pastatą A, sanitarijos ir higienos pastatą B, pagalbinį pastatą (klėtį ir malkinę), veterinarijos punktą su inkubatoriumi, ūkinį pastatą (daržinę ir tvartą), kietastoges palapines - 7 vienetus, lieptą, apėjimo taką; 3) nutraukė 2004 m. balandžio 30 d. tarp Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos (nuomotojo), ir J. I. (nuomininko) sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 025, kuria nuomininkui J. I. buvo išnuomotas 30 000 kv. m. ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ) mieste.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7Atsakovas J. I. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą.

8Prašyme atsakovas teigia, kad esant CK 4.105, 4.102 straipsnių ir Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 ir 8 dalių teisiniam reglamentavimui, nėra aišku, kaip vykdyti teismo sprendimą, kuriame pasisakyta priešingai įstatymui, t. y. įstatymu nustatyta prievolė (išankstinis atsiskaitymas su žemės sklypo naudotoju) prieš žemės nuomos sutarties nutraukimą neįvykdyta. Atsakovas pažymi, kad žemės sklypo savininkas (valstybė), kurį dabar turėtų atstovauti Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nėra atsiskaičiusi su žemės nuomininku, taip pat nėra pasirašyta ir sutartis dėl statinių ir sodinių paėmimo sąlygų (CK 4.102 str. 3 d.). Anot atsakovo, išlieka ginčo žemės sklypo vėlesnio išnuomojimo ar kitokio panaudojimo ne dabartinei paskirčiai problema, nes pagal Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schemą ginčo sklypas yra TINP ūkinės ir gyvenamosios bei rekreacinės zonų teritorijoje, todėl žemės sklype pastatyti objektai savo paskirtimi atitinka kraštovaizdžio zonų, kuriose jie yra, paskirtį. Dėl to eikvoti biudžeto lėšas statinių išpirkimui ir jų nugriovimui, žinant, kad toje vietoje vėl gali būti statomi tos pačios paskirties statiniai, būtų ekonomiškai nusikalstama. Vadinasi, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimo vykdymas, pasirenkant beprasmį turto naikinimą, būtų absurdiškas. Be to, valstybę atstovavęs žemės nuomotojas (apskrities viršininko administracija), teikdamas nuomininkui žemės nuomos sutarties projektą, nesilaikė įstatyminės žemės naudojimo būdų klasifikacijos ir ignoravo nuomininko prašymą sutarties turinį išdėstyti pagal įstatymus (CK 6.550 str., Žemės įstatymo 24 str. 1 ir 6 d., 29 str. 1 d.). Atsakovo teigimu, minėtu apeliacinio teismo sprendimu bandant iš ne teisės sukurti teisę, teismo sprendimo vykdymas ir šiuo požiūriu yra neaiškus, nes vadovaujantis priešinga teisei žemės nuomos sutartimi, ką darė teismas, nėra teisinga. Todėl atsakovo teigimu, teismo sprendimo vykdymas ir dėl jo teisinio ydingumo normaliai nėra galimas. Pasak atsakovo, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendime statybos leidimo panaikinimas grindžiamas iš esmės tik tuo, kad vienas iš statinių (regykla) turėtų būti „(...) į žemę besiremiantis statinys“, o tas pastatas, sprendimą rašiusio teisėjo nuomone, „(...) niekaip neatitinka Reglamente numatytos apžvalgos aikštelės (regyklos) sąvokos“ (reikėtų suprasti, kad statinys remiasi tariamai ne į žemę), todėl, atsakovo nuomone, darytina išvada, kad tokį statinį nėra dėl ko griauti ir nėra teisinių motyvų pertvarkyti jo projektinę dokumentaciją. Tai reikštų, kad be atskiro teismo išaiškinimo nėra galimybės įvykdyti tokį teismo sprendimą nė vienu Statybos įstatymo 28¹ straipsnyje numatytu būdu.

9Prašymas išaiškinti teismo sprendimą netenkintinas.

10Pagal CPK 278 straipsnio 1 dalį, jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio.

11Kasacinio teismo praktika dėl šios procesinės teisės normos taikymo bei aiškinimo yra suformuota: joje konstatuota, kad teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuota sprendimo rezoliucinė dalis; teismas, aiškindamas sprendimą, negali keisti jo turinio ir esmės ar išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų klausimų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009).

12Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimu, kurį išaiškinti prašo atsakovas J. I., buvo panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimas ir patenkintas Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinys: 1) panaikintas Trakų raj. savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. S1-382 „Dėl žemės sklypo ( - ), detaliojo plano, reg. Nr. ( - ), dalinio pakeitimo tvirtinimo“; 2) panaikintas Trakų raj. savivaldybės administracijos 2005 m. kovo 8 d. išduotas statybos leidimas Nr. AS1-38, suteikiantis teisę statytojams J. I. ir VšĮ „Šėlos parkas“ žemės sklype ( - ), statyti regyklą, administracinių ir poilsio (gyvenamųjų) patalpų pastatą, sanitarijos ir higienos pastatą A, sanitarijos ir higienos pastatą B, pagalbinį pastatą (klėtį ir malkinę), veterinarijos punktą su inkubatoriumi, ūkinį pastatą (daržinę ir tvartą), kietastoges palapines - 7 vienetus, lieptą, apėjimo taką; 3) nutraukta 2004 m. balandžio 30 d. tarp Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos (nuomotojo), ir J. I. (nuomininko) sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 025, kuria nuomininkui J. I. buvo išnuomotas 30 000 kv. m. ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ) mieste. Taigi, sprendimo, kurį prašo išaiškinti atsakovas, rezoliucinė dalis yra suformuluota aiškiai, vienareikšmiškai ir suprantamai, o atsakovas savo prašyme nenurodo, kokie sprendimo rezoliucinės dalies teiginiai jam yra neaiškūs.

13Atsakovas savo prašyme teigia, kad jam nėra aišku, kaip vykdyti teismo sprendimą, kuriame neva pasisakyta priešingai įstatymui. Nurodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba nėra atsiskaičiusi su žemės nuomininku, nėra pasirašyta sutartis dėl statinių ir sodinių paėmimo sąlygų. Atsakovo teigimu, teismo sprendimu, bandant iš ne teisės sukurti teisę, jo vykdymas ir šiuo požiūriu yra neaiškus, o sprendimo vykdymas, pasirenkant beprasmį turto naikinimą, būtų absurdiškas. Šie teiginiai reiškia tai, kad atsakovas nesutinka su įsiteisėjusiu teismo sprendimu, ginčija jo teisėtumą bei pagrįstumą ir kelia klausimus, kurie nebuvo nagrinėjimo dalykas byloje, kurioje priimtą sprendimą atsakovas prašo išaiškinti. Taigi, atsakovo prašyme keliami klausimai išeina už sprendimo išaiškinimo ribų ir nėra sprendimo aiškinimo dalykas. Todėl toks atsakovo prašymas negali būti tenkinamas.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278, 290, 291 ir 302 straipsniais,

Nutarė

15Atsakovo J. I. prašymo išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai