Byla 2-1140-769/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant pareiškėjos K. K. atstovui advokato padėjėjui Sauliui Gabniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos K. K. patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio J. K., a. k. ( - ) mirties faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti. Nurodė, kad sutuoktinis J. K. mirė ( - ), po sutuoktinio mirties įstatymo nustatytu terminu į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, nes dar iki sutuoktinio mirties stipriai susirgo, ( - ) ją ištiko galvos smegenų infarktas, vėliau buvo gydoma VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, po to nukreipta reabilitaciniam gydymui, tačiau sveikata neatsistatė. Po sutuoktinio mirties viena gyveno bute adresu ( - ). Dėl prastos sveikatos pareiškėja nesugebėjo sutvarkyti dokumentų dėl mirusio sutuoktinio palikimo priėmimo, tačiau priėmė jo palikimą faktiškai jį valdydama ir rūpindamasi kaip savo turtu. Po J. K. mirties mokėjo mokesčius paslaugų teikėjams už butui, kurį sutuoktiniai įsigijo 1995-04-24 pirkimo pardavimo sutartimi ir kuriame iki J. K. mirties gyveno kartu, teikiamas paslaugas, pagal išgales tvarkydama ir prižiūrėdama visą butą, pareiškėja rūpinosi, prižiūrėjo ir tvarkė mirusiam sutuoktiniui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusią buto, esančio ( - ), dalį. 2015-10-10 pareiškėjos bute rastas J. K. testamentas, kuriuo visas J. K. nuosavybės teise turėtas turtas paliktas sutuoktinei K. K.. Įstatymo nustatytu terminu į notarą dėl J. K. palikimo niekas nesikreipė, todėl paveldėjimo tikslu pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog priėmė mirusio sutuoktinio palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas advokato padėjėjas S. Gabnys prašė tenkinti pareiškimą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. K. po sutuoktinio mirties priėmė J. K. palikimą pradėjusi faktiškai valdyti jo turtą. Nurodė, kad likusiu turtu – butu rūpinasi, moka mokesčius, tą patvirtino ir teismo posėdyje apklausta liudytoja.

4Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, prašė pareiškėjos K. K. pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad nėra gavusi pranešimų apie galimą palikėjo J. K. palikimo perėjimą valstybei, nurodė, kad neprieštaraus pareiškimo tenkinimui, jei teismas įsitikintų, kad K. K. priėmė palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti (b.l. 33-35).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad K. K., a.k. ( - ), gim. ( - ), ir J. K., gim. ( - ), buvo sutuoktiniai, jų santuoka įregistruota ( - ) (b.l. 4, 5); J. K., a.k. ( - ) mirė ( - ), įrašas apie tai įrašytas ( - ), įrašo Nr. ( - ) (b.l. 6). Po J. K., a.k. ( - ) mirties įstatyminiai ir testamentiniai įpėdiniai dėl turto paveldėjimo nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta (b.l. 15). Iš 2014-07-16 nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad pareiškėjos K. K. vardu registruotas butas su rūsiu, esantys ( - ), unikalus Nr. ( - ), įgytas 1995-04-21 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. K1AK-3353 pagrindu (b.l. 8); 2015-11-30 UAB „Debreceno valda“ pažyma Nr. D-162 patvirtina, kad K. K. už komunalines paslaugas yra atsiskaičiusi 2015-10-01 (b.l. 27). 1998-02-14 testamentu J. K., a.k. ( - ) visą turtą paliko sutuoktinei K. K., a.k. ( - ) (b.l. 13). Teismo posėdyje liudytoja I. K. paaiškino, kad yra pareiškėjos dukterėčia, patvirtino, kad pareiškėja K. K. iki ir po sutuoktinio mirties gyveno bute ( - ), rūpinosi visu butu, tvarkingai mokėjo mokesčius, neturi skolų, stengėsi pagerinti būstą, praeitą vasarą pakeitė bute langą, taip pat paaiškino, kad iki J. K. mirties, bute, esančiame ( - ), pareiškėja su sutuoktiniu gyveno dviese, jie vaikų neturėjo, daugiau pretendentų paveldėti po J. K. mirties nėra, nes į notarų biurą dėl J. K. palikimo priėmimo niekas nesikreipė.

8Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja, juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.)(CK 5.51 str.). Pareiškėja nurodė, kad su sutuoktiniu J. K. susituokė ( - ), vaikų santuokoje nesusilaukė, iki sutuoktinio mirties abudu kartu gyveno bute adresu ( - ). Po sutuoktinio mirties ji priėmė sutuoktinio palikimą faktiškai pradėdama valdyti po mirties likusį turtą, t.y., perėmė sutuoktinio asmeninius daiktus, rūpinosi visu butu, esančiu ( - ), mokėjo mokesčius, palikimo priėmimo neįformino dėl prastos sveikatos. Teismo posėdyje pareiškime nurodytas aplinkybes patvirtino liudytoja I. K., nurodžiusi, kad pareiškėja K. K. po sutuoktinio mirties viena gyveno bute, rūpinosi butu, mokėjo mokesčius, pareiškėja su sutuoktiniu bute gyveno dviese, vaikų santuokoje nesusilaukė. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo gauta duomenų apie kitus įpėdinius, pretenduojančius į J. K. palikimą. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas dėl pareiškimo tenkinimo neprieštaravo. Visumos išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėja K. K. mirus sutuoktiniui J. K. perėmė jam priklausiusį turtą, juo naudojasi, jį prižiūri ir valdo, todėl paveldėjimo tikslu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja K. K., a. k. ( - ), priėmė palikimą po sutuoktinio J. K., a. k. ( - ) mirties pradėdama jo turtą faktiškai valdyti (CK 5.51 str. 1 d., CPK 444 str. 1 d. 8 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja K. K., a. k. ( - ), priėmė palikimą po sutuoktinio J. K., a. k. ( - ) mirties ( - ) faktiškai pradėjusi valdyti palikėjo turtą.

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

13Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai