Byla e2-2867-866/2018
Dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos už atliktus darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Kamesta“ atstovams advokatei Ingridai Krolienei, M. Z., S. T., atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovui A. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos už atliktus darbus priteisimo,

Nustatė

5

 1. Ieškovė patikslintais ieškinio reikalavimais prašė:
  1. Atsakovės Kelių direkcijos vienašalį 2016 m. rugpjūčio 8 d. Pirkimo sutarties Nr. S-749 nutraukimą pripažinti neteisėtu.
  2. Atsakovės atsisakymą pasirašyti galutinį pagal 2016 m. rugpjūčio 8 d. Pirkimo sutartį Nr. S- 749 UAB ,,Kamesta“ atliktų darbų perdavimo aktą, nepagrįstu.
  3. Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 48 528, 14 Eur skolą ir 1 898,74 Eur sutartinių palūkanų.
  4. Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  5. Priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Nurodė, kad vykdydama 2016 m. rugpjūčio 8 d. Pirkimo sutartį Nr. S-749 (toliau – Sutartis) tarp UAB ,,Kamesta“ (rangovas) ir Kelių direkcijos (užsakovas) ieškovė atliko valstybinės reikšmės kelių (Nr. 143 Jonava-Žąsliai-Kalniniai Mijaugonys ruožo nuo 34,67 iki 35,60 km; Nr. 142 Kaišiadorys-Žiežmariai ruožo nuo 2,17 iki 6,72 km) asfalto dangų paprastojo remonto darbus (toliau – darbai). Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu – 595 604 Eur su PVM. Šalys pratęsė darbų pabaigos terminą iki 2016 m. gruodžio 1 d.
 1. Pagal projektinės dokumentacijos ,,Remonto aprašas“ 2 dalies ,,Kelio danga“, parengtus VĮ ,,Kauno regiono keliai“, sąlygas ieškovė buvo įpareigota asfaltbetonio dangą suremontuoti karšto regeneravimo būdu, įrengiant 2,5 cm viršutinį asfalto sluoksnį, naudojant AC 11 VS PMB 45/85-55 asfaltbetonį. Iki darbų pradžios AB ,,Problematika“ techninis prižiūrėtojas Ž. S. 2016 m. spalio 5 d. raštu Nr. TP(19)S-2 informavo, jog buvo kreiptasi į projektuotoją VĮ ,,Kauno regiono keliai“ dėl pasiūlymo atlikti remonto darbus neregeneruojant asfaltbetonio dangos, bei gautas atsakymas, kad atlikti regeneravimą yra galima.
 1. Atliktus darbus ieškovė perdavė atsakovei abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų aktais: 2016 m. spalio 25 d. Nr. 10.01, 2016 m. lapkričio 25 d. Nr. 02, 2016 m. lapkričio 25 d. Nr. 03. Šių dokumentų pagrindu 2016 m. spalio 31 d. ir 2016 m. lapkričio 30 d. ieškovė išrašė tris PVM sąskaitas-faktūras (KAM Nr. 007429; KAM Nr. 007461; taip pat KAM Nr. 007462). Atitinkamai, atsakovė pasirašė tris atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo aktus.
 1. Pagal nurodytas sąskaitas-faktūras atsakovė sumokėjo ieškovei iš viso 538 662,33 Eur sumą. Remiantis Sutarties 13 p. buvo sulaikyta 10 procentų visų perduotų darbų vertės suma, t. y. 48528,14 Eur (5 proc. sulaikytos sumos sumokami atsakovei priėmus pažymą apie atliktus darbus ir likę 5 proc. sumokami atsakovei priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus garantinio arba laidavimo draudimo raštą).
 1. 2016 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 683 ,,Dėl objekto pridavimo“ su techninio prižiūrėtojo Ž. S. viza, patvirtinančia darbų pabaigą, ieškovė informavo atsakovę apie darbų užbaigimą ir paprašė organizuoti statybos darbų priėmimo komisiją.
 1. Tačiau ieškovei buvo įteiktas 2017 m. sausio 4 d. Nepriimtų statybos darbų aktas, kuriuo nurodoma, kad remiantis komisijai pateiktomis to paties Ž. S. kontrolinių bandymų ataskaitomis, asfaltbetonio mišinio AC11VS dangos sutankinimo rodiklis netenkina normatyvo ĮT Asfaltas 08 reikalavimų, kadangi sutankinimo laipsnis yra mažesnis už 94 proc. Taip pat akte nurodyta, kad pagal ĮT Asfaltas 08 1 privalomo priedo lentelę, iki ĮT Asfaltas 08 ribinės vertės nepasiekimo gali būti taikomos piniginės išskaitos, o ribinė vertė pagal IV skirsnio 20 lentelę yra 97 proc. Todėl šiuo aktu įpareigojo Ieškovę iki 2017 m. birželio 15 d. ištaisyti akte išvardintus trūkumus.
 1. Nesutikdama su Nepriimtinų statybos darbų akte išvardintais trūkumais, ieškovė kreipėsi į ekspertus dr. D. K. ir dr. R. O.. 2016 m. birželio 14 d. ekspertų vertinimo akte (pridedamas) konstatuota: ,,Pagal pateiktą informaciją matyti, kad atliekant darbus valstybinės reikšmės kelių asfalto dangų paprastojo remonto darbų VĮ ,,Kauno regiono keliai“ prižiūrimuose kelių ruožuose taikyti 97 proc. sutankinimo laipsnį nebuvo privaloma ir nėra tam pasiekti techninių galimybių, kadangi naudojamas regeneruotas asfaltas, kuris negali būti laikomas kaip naujas asfaltas t. y. jam, negali būti taikomi AC 11 VS asfalto kokybės reikalavimai, kadangi dalis sudedamosios dalies yra seno asfalto, kurio techninės charakteristikos nėra nustatytos“. Taip pat, nurodyta, kad tokio storio (t. y. 2,5 cm) dangai, įrengtai iš asfaltbetonio AC 11 VS su rišikliu PMB 45/80-55E, sutankinimo laipsnis nėra reglamentuojamas jokiame normatyviniame dokumente ir todėl pasiekti 97 proc. sutankinimo laipsnį nebuvo ir nėra privaloma. Ekspertizės išvadų atsakovė nepaneigė.
 1. Gavusi ekspertų išvadą ieškovė 2017 m. birželio 14 d. raštu pranešė atsakovei savo poziciją dėl pretenzijų nepagrįstumo; pakartotinai pažymėjo, jog nesutinka su delspinigių skaičiavimu; darbai atlikti tinkamai. Atsakovė šiuos argumentus ignoravo, bei 2017 m. rugpjūčio 23 d. raštu įspėjo ieškovę dėl sutarties nutraukimo remiantis Sutarties 43.5 punktu, jeigu iki 2017 m. rugsėjo 22 d. ji nepašalins trūkumų.
 1. Tolesniu šalių susirašinėjimu susitarimas nebuvo pasiektas, kiekviena šalis laikėsi savo pozicijos. 2017 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. (12.5 E) 2E-2896 informavo apie vienašališką Sutarties nutraukimą vadovaujantis 43.5 punktu ir reikalavimą nedelsiant sumokėti 176 171,23 Eur (išskaitų ir žalos atlyginimo sumą). Su tuo ieškovė nesutinka, kadangi tinkamai įvykdė sutartį, tai patvirtina ekspertų išvada.
 1. Taigi, ginčas kilo dėl ieškovės pagal viešojo pirkimo Sutartį atliktų darbų atitikimo techninėse sąlygose numatyto reikalavimo keliamo asfalto sutankinimui. Kelių direkcijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintų Kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT Asfaltas 08, 136 punkte nustatyti reikalavimai asfalto viršutiniams sluoksniams iš asfaltbetonio. Asfalto mišiniui AC 11 VS minimalus sutankinimo laipsnis turi būti 97 proc. tais atvejais, kai jis svyruoja nuo 3,5 iki 4,5, o atskirais atvejais nuo 3 cm. Tačiau ieškovė turėjo įrengti tik 2,5 cm naują viršutinį asfalto sluoksnį, naudojant minimą asfaltbetonį. Todėl aplinkybė, kad atsakovė pirkimo dokumentuose numatė sąlygą laikytis norminių aktų reikalavimų, kurie netaikytini pirkimo objektui, nesudaro pagrindo reikalauti tokio reikalavimo įvykdymo, o už jo neįvykdymą taikyti atsakomybę. Atsakovės reikalavimas, kad įrengtas atnaujintas asfaltbetonio sluoksnis, kurio 2,5 cm įrengti iš AC 11 VS asfalto mišinio, o kita dalis įrengta panaudojant seną nenustatytos kilmės asfaltą, atitiktų tik iš AC 11 VS asfalto mišinio įrengtos asfalto dangos sutankinimą, neatitinka nei norminio akto reikalavimų, nei elementarių sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principų (CK 1.5 straipsnis).
 1. Ieškovė nurodė, kad ginčo kelio būklė skyrėsi nuo kitų remontuotų kelių būklės. Akcentavo, jog atsakovė pirkdama į pirkimo sąlygose nurodomų teisės aktų reglamentavimo sritį nepatenkančius darbus, negali reikalauti, kad tiekėjo atlikti darbai atitiktų tokių teisės aktų reikalavimus. Atsakovė pirko tik 2,5 cm asfaltbetonio sluoksnį. Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodytas joks teisės aktas, kuris reglamentuotų 2,5 cm AC 11 VS asfalto sutankinimo laipsniui keliamus reikalavimus; pati atsakovė nenurodė, kad ieškovė būtų pažeidusi kokius nors teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius 2,5 cm sluoksnio asfalto sutankinimo reikalavimus.
 1. Įrodinėja, kad atsakovė neturėjo pagrindo nutraukti Sutartį vadovaudamasi 43.5 punktu, o privalėjo priimti darbų rezultatą ir sumokėti likusias sumas už atliktus darbus. Atsisakymas priimti pagal Sutartį atliktų darbų rezultatus yra nepagrįstas, o Sutarties vienašalis nutraukimas yra akivaizdžiai neteisėtas ir pripažintinas piktnaudžiavimu savo materialiosiomis teisėmis. Papildomai paaiškino, kad atsakovei nepateikus pagrįstų argumentų, kad ieškovė pažeidė ginčo kelio įrengto viršutinio asfalto 2,5 cm sluoksnio sutankinimo reikalavimus, t. y. kad darbai atlikti nekokybiškai ar su trūkumais, nebuvo pagrindo nei Pirkimo sutarties 4.5. p., nei CK nuostatų, numatančių vienašalį sutarties pažeidimą, taikymui.
 1. Pažymi, jog atsakovė pažeidė Sutarties 43 punkto nuostatas, kadangi prieš 30 kalendorinių dienų privalėjo įspėti ieškovę apie galimą Sutarties nutraukimą, tačiau to nepadarė. Atsakovė visiškai ignoravo ir pareigą bendradarbiauti (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis); ignoravo ir ieškovės pasiūlymą skirti pakartotiną ekspertizę nurodžius atsakovei priimtinų ekspertų sąrašą.
 1. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės sutartinių palūkanų sumą, numatytą Sutarties 33 punkte. Remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, palūkanos skaičiuotinos nuo 5 proc. sulaikytos 24 264,07 Eur sumos, už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 31 d. iki kreipimosi į teismą dienos 2017 m. gruodžio 12d. ir sudaro 1 898,74 Eur sumą.
 1. Atsakovė pateiktu atsiliepimu nesutiko su ieškinio reikalavimais. Nurodo, kad jokių klausimų ar pretenzijų dėl pirkimo dokumentų (bei dėl Techninės specifikacijos reikalavimų) viešajame „Valstybinės reikšmės kelių asfalto dangų paprastojo remonto darbai VĮ „Kauno regiono keliai“ prižiūrimuose kelių ruožuose“ pirkime dalyvaujantys tiekėjai, įskaitant ieškovę, nepateikė.
 1. Pirkimas buvo sudarytas iš 6 dalių, visų dalių sąlygos buvo identiškos. Remiantis pirkimo rezultatais atsakovė su ieškove pasirašė tris pirkimo sutartis dėl asfalto dangų paprastojo remonto darbų skirtinguose valstybinės reikšmės kelių ruožuose, tame tarpe Sutartį Nr. S-749. Pažymi, jog ieškovė pilnai įvykdė prisiimtus įsipareigojimus pagal kitas pirkimo sutartis (viešojo pirkimo 2 ir 5 dalių sąlygas). Ginčas kilęs tik dėl pirkimo 3-iojoje dalyje numatytų asfalto dangos paprastojo remonto darbų kelyje Nr. 142 Kaišiadorys-Žiežmariai ruožo nuo 2,17 iki 6,72 km, nes ieškovė 3-ioje pirkimo dalyje numatytus asfalto dangos paprastojo remonto darbus kelyje Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys ruožo nuo 34,67 iki 35,60 km atliko tinkamai, taip kaip buvo reikalaujama pirkimo techniniuose dokumentuose, ir juos Kelių direkcijos direktoriaus sudaryta komisija priėmė pasirašydama 2017 m. sausio 4 d. Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą.
 1. Gavus ieškovės 2016 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 683 dėl ginčo objekto pridavimo, Kelių direkcijos direktoriaus 2016 gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-717 sudaryta rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisija darbų nepriėmė, kadangi pagal techninio prižiūrėtojo komisijai pateiktą kontrolinių bandymų ataskaitą nustatyta, kad asfaltbetonio mišinio dangos sutankinimo rodiklis netenkina normatyvo ĮT Asfaltas 08 reikalavimų. Taigi, yra broko, dėl ko darbai komisijos sprendimu negali būti priimami.
 1. Atsakovė 2017 m. vasario 9 d. raštu Nr. (6.11) 2-648 priminė ieškovei apie Sutarties 28 punkto nuostatą ir informavo apie prievolę mokėti atsakovei nustatyto 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutarties sumos. Atsakymu ieškovė nesutiko su delspinigių priskaičiavimu, kadangi, jos nuomone, ji prievolę užbaigti statybos darbus įvykdė nepraleisdama termino.
 1. Apsiliepime atsakovė teigia, kad papildomai buvo išaiškinusi savo poziciją nurodydama, jog pagal Sutarties 27 punktą darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius rangovo statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą, todėl, kol nebus ištaisyti defektai ir kol nebus pasirašytas rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas, laikoma, kad darbai tebevyksta ir bus skaičiuojami delspinigiai vadovaujantis Sutarties 28 punktu. Informavo, kad neužbaigus darbų iki nustatyto termino pabaigos, nutrauks sutartį Sutarties 43.5 punkto pagrindu ir reikalaus atlyginti visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir patirtus nuostolius, kurių nepadengs netesybos. Ieškovė su pretenzijomis nesutiko, informavo, jog kreipėsi į ekspertus, reiškė pretenzijas dėl pareigos bendradarbiauti nevykdymo, kt.
 1. Teigia, kad pirkimo dokumentai yra aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški, nustatyti reikalavimai yra visiškai tinkami ir įgyvendinami, reikalavimas pasiekti minimalų 97 proc. asfalto sutankinimo laipsnį nėra neteisėtas ar per didelis. Pateiktu tripliku papildomai pabrėžė, jog būtent perkančioji organizacija, o ne konkurse dalyvaujantis tiekėjas, geriausiai žino savo specifinius su veikla susijusius poreikius ir turi diskrecijos teisę nustatyti ir individualizuoti pirkimo sąlygas. Šiuo atveju atsakovė siekė, kad atliekami asfalto dangos paprastojo remonto darbai būtų atlikti laikantis tam tikrų normatyvų. Aplinkybė, kad norminiame teisės akte nurodyti kitokie asfalto dangos storio parametrai ir jiems taikomas sutankinimo laipsnis, nereiškia, kad perkančioji organizacija, žinodama savo specifinius poreikius, neturi teisės nustatyti ar pritaikyti tokių reikalavimų kitokio asfalto dangos storio parametrams ir tai individualizuoti pirkimo sąlygose. Nors paminėti teisės aktai reglamentuoja ir kitokio storio dangų įrengimą, tačiau atsakovė nurodė jais vadovautis kaip analogija. Todėl ieškovė negalėjo kitaip suprasti šių pirkimo dokumentų reikalavimų, ji yra nesąžininga.
 1. Ieškovės atstovas buvo supažindintas su Nepriimtų statybos darbų aktu, su jame išdėstytais argumentais sutiko, ji pasirašė. Ieškovė per visą 9 mėnesių laikotarpį nuo nurodyto akto pasirašymo dienos netaisė nustatytų trūkumų ir nesikreipė į Kelių direkciją, kad būtų galima sutvarkyti šiuos defektus. Vietoj to visą savo laiką skyrė mėginimams užginčyti teisėtus Kelių direkcijos reikalavimus ir Nepriimtų statybos darbų akte savo paties prisiimtus įsipareigojimus.
 1. Atsakovė nesutinka su ieškovės vienašališkai pasamdytų ekspertų išvadų dėl nepriimtų statybos darbų akte nustatytų trūkumų. Ji nemano, kad turėtų paneigti ieškovės vienašališkai pasamdytų ekspertų pateiktas ieškovei naudingas išvadas arba į jas atsižvelgti, ar skirti papildomą ekspertizę.
 1. Pažymi, kad ji 2017 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. 2E- 1878 informavo ieškovę, kad jeigu darbai nebus užbaigti iki 2017 m. rugsėjo 22 d. Sutartis bus nutraukta ir reikalaujama atlyginti visus nuostolius.
 1. 2017 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. (12.5E) 2E-2896 ieškovė informuota, kad dėl neištaisytų defektų ir nemokamų priskaičiuotų delspinigių, tai Kelių direkcija laiko esminiu Sutarties pažeidimu, atsakovė nutraukia Sutartį vadovaudamasi Sutarties 43.5 papunkčiu, ir reikalauja nedelsiant atlyginti visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir patirtus nuostolius; kartu informuoja, kad po 40 kalendorinių dienų kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl ieškovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Atsakovės nuomone, yra akivaizdu, kad ji iš anksto ne kartą informavo ieškovę apie tai, jog nustatytu terminu neužbaigus Sutartimi numatytų darbų, atsakovė vienašališkai nutrauks Sutartį.
 1. Teismo posėdžio metu šalys palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus.
Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados. Dėl rangos sutarties nutraukimo, atliktų darbų priėmimo.
 1. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovų medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir kokybiškai. Užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Šios nuostatos taikomos ir statybos rangos teisiniams santykiams (CK 6.645, 6.681 straipsniai).
 1. Statybos darbai, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, vykdomi pagal rangos sutartis, sudaromas konkurso tvarka, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, atitinkamai sutarties turinį nustatant pagal paskelbtas konkurso sąlygas ir konkurso metu pateiktus rangovo, laimėjusio konkursą, pasiūlymus (CK 6.705, 6.706 straipsniai).
 1. Statybos rangos darbus rangovas privalo atlikti ne tik pagal sutarties nuostatas, bet ir pagal normatyvinius dokumentus (CK 6.684 straipsnio 1 dalis), be kita ko vykdydamas ir užsakovo nurodymus (CK 6.689 straipsnio 3 dalis). CK 6.691 straipsnio 1 dalyje, nustatyta šalių bendradarbiavimo pareiga statybos rangos teisiniuose santykiuose, nustatant, kad jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.
 1. CK 6.671 straipsnyje nustatyta, kad jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.
 1. Pagal 2016 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-749, 43.5. punktą šalys sulygo, kad užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu rangovas per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų.
 1. Sutarties objektas apibrėžtas sutarties 1 punkte, kur nurodyta, kad vadovaujantis šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka rangovas įsipareigoja pagal užsakovo pateiktą projektinę – techninę dokumentaciją ir technines specifikacijas (supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas) atlikti valstybinės reikšmės kelių (Nr. 143 Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys ruožo nuo 34, 67 iki 35, 60 km; Nr. 142 Kaišiadorys – Žiežmariai ruožo nuo 2,17 iki 6,72 km) asfalto dangų paprastojo remonto darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą ir sumokėti rangovui už darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. Kelio Nr. 142 ruožo nuo 2,17 iki 6, 72 km techninės specifikacijos 1 punkte nurodyta, kad remonto (paprastojo remonto) būdas – karštas regeneravimas kelyje KRK. 2 punkte nurodyta, kad karštojo regeneravimo kelyje KRK metodas: metodas C modifikacija: Remix plus. Specifikacijų 5 punkte nustatyta, jog atliekant išlyginamojo sluoksnio klojimo darbus taikomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT APM 10 reikalavimai <...>.
 1. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. 553 kreipėsi į rangos objekto techninį prižiūrėtoją „Dėl kelio Nr. 142 Kaišiadorys – Žiežmariai“ Rašte ieškovas nurodė, kad kelio Nr. 142 Kaišiadorys – Žiežmariai ruože nuo 2,170 iki 6, 720 (4,55 km) pagal sąmatą numatytas asfaltbetonio dangos atnaujinimas karštu būdu, įrengiant 2,5 cm storio viršutinį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio AC11 VS PMB 45/80-55 E. Iš esamos asfaltbetonio dangos pažeidų matos stambios frakcijos 16-56 skalda. Atlikus asfaltbetonio dangos bandomuosius gręžimus, iš pavyzdžių matosi, jog dangos sluoksnį sudaro skaldos permerkimas bitumu 8-9 cm storio ir apie 2 cm storio paviršiaus apdaras. Ieškovo manymu, dangą atnaujinti karštu regeneravimo būdu yra neįmanoma. Paviršiaus apdaras paskutinį kartą atliktas apie 1995 metus. Siekiant kokybiškai atstatyti esamą dangą, ieškovas siūlė atlikti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio AC 11AN, panaudojant koltuvą ir 6, 0 cm viensluoksnę dangą, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD.
 1. Techninis prižiūrėtojas 2016 m. spalio 5 d. raštu Nr. TP(19)S-2 nurodė, kad dėl kelio Nr. 142 Kaišiadorys – Žiežmariai ruože 2,170-6,720 km vykdomų darbų, pagal sutartį su LAKD Nr. 16-0749, jog kreipėsi į projektuotoją VĮ „Kauno regiono keliai“ <...> ir gavo atsakymą, kad ant skaldos permerkimo yra atliktas paviršiaus apdaras 2-3 cm ir, kad atlikti regeneravimą tokiu atveju galima. VĮ „Kauno regiono keliai“ 2016 m. spalio 4 d. pranešime techniniam prižiūrėtojui, be kita ko nurodė, kad ieškovė pateikiant pasiūlymą darbų atlikimo konkurse galėjo pareikšti pretenziją.
 1. Taigi, ieškovė įvykdžiusi informavimo bei bendradarbiavimo pareigas (šio sprendimo 29 punktas), laikėsi užsakovo nurodymų ir vykdė darbus sutartyje sulygtu metodu, o atlikusi darbus (šalių sulygtu terminu iki 2016 m. gruodžio 1 d.), 2016 m. lapkričio 30 d. raštu apie tai informavo užsakovą, prašydama organizuoti darbų priėmimą. Šiame pranešime padarytos statybos techninio prižiūrėtojo žymos, kad darbai baigti, tačiau negautos laboratorinės ataskaitos.
 1. 2017 m. sausio 4 d. atsakovė surašė Nepriimtų darbų aktą, nurodydama, jog darbai nepriimami dėl to, kad sutankinimo laipsnis nesiekia 94 proc., tuo tarpu pagal normatyvinius dokumentus nuo nustatytos 97 proc. ribos galima paklaida 3 proc. Atitinkamai nustatant terminą trūkumams pašalinti iki 2017 m. birželio 15 d.
 1. Iki termino pašalinti trūkumus pabaigos, ieškovė kreipėsi į jos pasirinktus ekspertus, prašydama įvertinti atsakovės nurodytų trūkumų pagrįstumą.
 1. Pagal ieškovo pateiktą 2017 m. birželio 14 d. vertinimo akte (vertinimą atliko Dr. D. K., Dr. R. O.) nurodyta, kad reikalavimai asfalto viršutiniams sluoksniams iš asfaltbetonio – sutankinimo laipsnis – 97 proc. dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 3 cm. Pažymėta, kad asfalto mišiniui AC 11 VS minimalus sutankinimo laipsnis turi būti 97 proc. kai sluoksnio svyruoja nuo 3,5 iki 4,5, o atskirais atvejais nuo 3 cm. Vertinimo akte nurodyta, kad pagal pateiktą informaciją matyti, kad atliekant darbus Valstybinės reikšmės kelių asfalto dangų paprastojo remonto darbų VĮ „Kauno regiono keliai“ prižiūrimuose kelių ruožuote taikyti 97 proc. sutankinimo laipsnį nebuvo privaloma ir nėra tam pasiekti techninių galimybių, kadangi naudojamas regeneruotas asfaltas, kuris negali būti laikomas kaip naujas asfaltas, t. y. jam gali būti taikomi AC 11 VS asfalto kokybės reikalavimai, kadangi dalis sudedamosios dalies yra seno asfalto, kurio techninės charakteristikos nėra nustatytos. Taip pat pažymėta, kad regeneruotas asfaltas neskaitomas kaip naujas asfaltas, t. y. jam negali būti taikomi AC 11 VS asfalto kokybės reikalavimai, kadangi dalis sudedamosios dalies yra seno asfalto, kurio techninės charakteristikos nėra nustatytos.
 1. Ieškovės užsakymu atliktas vertinimas, tos pačios dienos raštu, kartu nurodant nesutikimo motyvus dėl atsisakymo priimti darbus pateiktas atsakovei, tačiau šalims nepavyko pasiekti susitarimo dėl darbų priėmimo, trūkumų pagrįstumo, papildomos ekspertizės skyrimo ir kt., ko pasekoje atsakovė 2017 m. gruodžio 8 d. rašte nurodė nutraukianti sutartį, vadovaujantis Sutarties 43.5 papunkčiu, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė laiku nepašalino trūkumų, t. y. iki 2016 m. birželio 15 d., taip pat nemoka priskaičiuotų delspinigių, tai atsakovė laiko esminiu sutarties pažeidimu, atitinkamai pareikalavo sumokėti dėl sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas bei patirtus nuostolius.
 1. Šį sutarties nutraukimą ieškovė prašo pripažinti neteisėtu, motyvuodama dviem esminiais argumentais, t. y. tuo, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė priimti tinkamai atliktus darbus, bei neinformavo apie sutarties nutraukimą prieš 30 dienų, kaip tai nustatyta Sutarties 43 punkte.
 1. CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie vienašalį sutarties nutraukimą, nesikreipiant į teismą, privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jei toks terminas nenurodytas – prieš 30 dienų.
 1. Su ieškovės argumentais dėl netinkamo informavimo apie sutarties nutraukimą, teismas neturi pagrindo sutikti, nes atsakovė dar 2017 m. rugpjūčio 23 d. pranešime nurodė, kad jeigu darbai nebus užbaigti iki 2017 rugsėjo 22 d., atsakovė nutrauks sutartį ir prašys atlyginti dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.
 1. Byloje iš esmės kilo ginčas dėl to ar atsakovė pagrįstai sutartyje nustatė padidintus reikalavimus statybos darbams, kurie nėra nustatyti normatyviniuose dokumentuose, nustatė rangovui pareigą darbus atlikti konkrečiu metodu ir ar dėl šių užsakovo sąlygų vykdymo nepasiekus sutartyje sulygto rezultato, rangovui kyla atsakomybė.
 1. Kasacinis teismas spręsdmas ginčą dėl konkretaus metodo nustatymo perkančiosios organizacijos sąlygose, konstatavo, kad Konkurso sąlygos, kuriose nustatyta, jog perkami gatvių asfaltbetonio dangos remonto darbai gali būti atliekami tik konkrečiu karštojo regeneravimo kelyje metodu, prieštarauja imperatyviosioms VPĮ 25 straipsnio 8 dalies nuostatoms, pažeidžia viešųjų pirkimų konkurencijos, tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, skaidrumo principus, todėl šias konkretų metodą nustatančias Konkurso sąlygas pripažino neteisėtomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-41-469/2017).
 1. Šiuo atveju, sutartimi šalys sulygo, kad atliekant išlyginamojo sluoksnio klojimo darbus taikomi taisyklių ĮT ASFALTAS 08 ir ĮT APM 10 reikalavimai, naujo viršutinio sluoksnio asfalto mišinio rūšis ir tipas – asfalbetonis AC 11 VS PMB 45/85-55.
 1. Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintas Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08, nustatyta, kad asfalto kurio sluoksnio storis 3,5-4,5 cm, AC 11 VS PMB 45/85-55 viršutinis sluoksnis turi atitikti 97 proc. sutankinimo reikalavimą (20 lentelė), bei pažymėta, kad dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 3 cm sluoksniui.
 1. Tarp šalių nėra ginčo, kad nurodyti reikalavimai yra taikomi tik naujai asfalto dangai, tuo tarpu, normatyviniai reikalavimai regeneruotai dangai nėra nustatyti. Taigi, iš esmės pagal atsakovės nustatytas sąlygas, ieškovės sukurtas darbų rezultatas turėjo atitikti naujai asfalto dangai keliamus reikalavimus, tačiau atsakovė įpareigojo taikyti konkretų metodą ir neatsižvelgė į rangovo pranešimą, kad taikant nurodytą metodą atsakovės norimas rezultatas gali būti nepasiektas.
 1. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad ieškovė dalyvaudama konkurse turėtų įvertinti siūlomas sąlygas, tačiau teismo vertinimu, užsakovas reikalaudamas vykdyti darbus atitinkamu metodu, rangovui informavus apie tai, kad gali būti nepasiektas norimas rezultatas, vėliau negali remtis darbų trūkumų faktu.
 1. Rangovas negali apsiriboti normatyvinių statybos dokumentų, sutarties dokumentų ir užsakovo reikalavimais ir jais remdamasis pateisinti statybos darbų ar statinio trūkumų – pagal CK 6.659 straipsnyje įtvirtintas bendrąsias rangos sutarčių taisykles rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą dėl netinkamų dokumentų, medžiagų, darbų atlikimo būdo ar kitų aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalį rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus, privalo apie tai pranešti užsakovui; rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus užsakovo nurodymus, tik jeigu jie neprieštarauja statybos rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams (CK 6.689 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288-469/2015).
 1. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė priimti atliktus darbus, bei be pagrindo remdamasi trūkumų faktu nutraukė sutartį, nes byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad užsakovės norimo rezultato nebuvo galima pasiekti dėl technologinių priežasčių, apie tai ji buvo informuota rangovo. Atsakovė neįrodė, kad buvo techninės galimybės pasiekti norimo rezultato, t. y. kad karštojo regeneravimo būdu paklota asfalto danga, konkrečiame kelio ruože, atitiktų naujai asfalto dangai keliamus reikalavimus.
 1. Teismo vertinimu, šios išvados nepaneigia aplinkybė, kad kituose kelio ruožuose darbus atliekant tokiu pačiu būdu, buvo pasiekti naujos asfalto dangos kokybės reikalavimai, nes kaip paaiškino teismo posėdžio metu ieškovas tam tiesioginę įtaką turi senos dangos kokybė, o atsakovė šios aplinkybės nepaneigė (CPK 178 straipsnis).

  6

 1. Pažymėtina, kad sutartis nutraukta remiantis sąlyga dėl darbų trūkumų neištaisymo (sutarties 43.5 punktas). Teismui nustačius, kad atsakovė nepagrįstai rėmėsi trūkumų faktu nutraukdamas sutartį, sutarties nutraukimas pripažįstamas nepagrįstu.
 1. Teismas, ieškovo reikalavimą, pripažinti atsakovės atsisakymą pasirašyti galutinį pagal 2016 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutartį Nr. S-749 UAB „Kamesta“ atliktų darbų perdavimo aktą, pripažinti nepagrįstu, palieka nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas), nes atsakovė nesurašė tokio dokumento, 2017 m. sausio 4 d. buvo surašytas Nepriimtų statybos darbų aktas, dėl kurio reikalavimai nebuvo pareikšti. Kita vertus, atsisakymą priimti atliktus darbus, kaip atsakovės valios išraišką sutartiniuose santykiuose, teismas įvertino nagrinėdamas reikalavimą dėl sutarties nutraukimo, kuris buvo grindžiamas trūkumų faktu.
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.
 1. Ieškovė pareikštu ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 48 528, 14 Eur skolą ir 1 898, 74 Eur sutartinių palūkanų. 2016 m. spalio 25 d. abiejų šalių pasirašytu atliktų darbų aktu Nr. 10.01 atsakovei buvo perduota darbų už 23 491, 92 Eur (be PVM), 2016 m. spalio 31 d. atsakovė pasirašė atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo aktą, o ieškovė išrašė PVM sąskaitą – faktūrą KAM Nr. 007429 bendrai 28 425, 22 Eur sumai; 2016 m. lapkričio 25 d. abiejų šalių pasirašytu darbų aktu Nr. 02 atsakovei buvo perduota darbų už 381 184, 50 Eur (be PVM), ta pačia data ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr. 007461 bendrai 461 233, 25 Eur sumai, o 2016 m. lapkričio 30 d. atsakovė pasirašė atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo aktą nurodytai sumai; 2016 m. lapkričio 25 d. abiejų šalių pasirašytu atliktų darbų aktu Nr. 03 atsakovei buvo perduota darbų už 80 604, 96 Eur (be PVM), ta pačia data ieškovė išrašė PVM sąskaitą – faktūrą KAM Nr. 007462 bendrai 97 532 Eur sumai, o 2016 m. lapkričio 30 d. atsakovė pasirašė atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo aktą nurodytai sumai.
 1. Pagal CK 6. 687 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 2016 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-749 13 punkte nustatyta, jog bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90 proc. užaktuotų darbų sumos. Likusioji 10 proc. suma sumokama sutartyje numatytais terminais šia tvarka: 13.1. sulaikyti 5 proc. nuo užaktuotos darbų sumos dydžio (be PVM) sumokami užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir šalims pasirašius rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą; 13.2. likusieji sulaikyti 5 proc. nuo užaktuotos darbų sumos dydžio be PVM sumokami užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus garantinio arba laidavimo draudimo raštą, nurodytą sutarties 23 punkte.
 1. Atsakovas pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras už faktiškai atliktus darbus sumokėjo 538 662, 33 Eur sumą ir sulaikė 48 528, 14 Eur sumos sumokėjimą. Dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra, atsakovas neginčija, jog jis sulaikė ieškovui mokėtiną sumą ir už atliktus darbus pilnai neatsiskaitė.
 1. Teismui nustačius, kad atsakovė nepagrįstai rėmėsi darbų trūkumų faktu, taigi ir nepagrįstai naudojosi sutartyje sulygta sulaikyme teise, teismas reikalavimą dėl skolos priteisimo už atliktus darbus tenkina.
 1. Sutarties 33 punkte sulygta, kad užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį numatytą sutarties 16 punkte.
 1. Ieškovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju palūkanos skaičiuojamos taip – pagal sutarties 13.1. p. 5 proc. sulaikytos pinigų sumos, kas sudaro 24 264 Eur: atsakovė buvo įsipareigojusi sumokėti priėmusi pažymą apie atliktus darbus ir šalims pasirašius užbaigtų statybos darbų perdavimo aktą, o likusius 5 proc. sulaikytos pinigų sumos atsakovė buvo įsipareigojusi sumokėti ieškovei pateikus garantinio arba laidavimo draudimo raštą. Ieškovas įvertinęs, tai, kad atsakovas neturėjo jokio teisėto pagrindo nepriimti galutinio darbų rezultato pažymos ir pasirašyti perdavimo akto, sprendė jog palūkanos skaičiuotinos nuo 2016 m. gruodžio 1 d. Tačiau ieškovui vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, ieškovas pradėjo skaičiuoti palūkanas nuo 2016 m. gruodžio 31 d. iki kreipimosi į teismą dienos ir už šį laikotarpį apskaičiavo 1 898, 74 Eur sumą. Atsakovas delspinigių apskaičiavimo sumos neginčijo.
 1. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, t. y. tai, jog atsakovas nepagrįstai rėmėsi trūkumų faktu ir dėl to laiku neįvykdė prievolės apmokėti už atliktus darbus, ieškovui iš atsakovo priteistina 48 528, 14 Eur suma už faktiškai atliktus darbus bei 1 898, 74 Eur palūkanų.
Dėl procesinių palūkanų priteisimo.
 1. CK 6. 37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašymą priteisti 8 procentų procesines palūkanas grindžia Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, kurio 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma.
 1. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Prašymas tenkintinas ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 proc. procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (50 426, 88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. sausio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.
 1. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme (žr.pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).
 1. Ieškovas už ieškinio pareiškią sumokėjo 1 131 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie 3 484, 80 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Baigus bylą ieškovo naudai, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo patirtos 4 615, 80 Eur bylinėjimosi išlaidos.
 1. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

7ieškinio reikalavimą dėl atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, į.k. 188710638, atsisakymą pasirašyti galutinį pagal 2016 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutartį Nr. S-749 UAB „Kamesta“, į. k. 259805810, atliktų darbų perdavimo aktą, pripažinti nepagrįstu, palikti nenagrinėtą.

8Likusioje dalyje ieškinį tenkinti.

9Atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, į. k. 188710638, vienašalį 2016 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-749 nutraukimą pripažinti neteisėtu.

10Priteisti ieškovui UAB „Kamesta“, į. k. 259805810, buv. Liepų g. 23, Garliava, Kauno rajonas, iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos, į. k. 188710638, buv. J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius, 48 528, 14 Eur skolą, 1 898, 74 Eur palūkanų, 8 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 4 615, 80 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai