Byla 2S-499-343/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Rembilda“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-5334-528/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rembilda“ ieškinį atsakovui E. V. dėl skolos priteisimo.

2Teisėja,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

 1. Atsakovas prašė sustabdyti civilinę bylą dėl kitos Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-25904-896/2016, kurioje atsakovas yra pareiškęs reikalavimus UAB „Rembilda“ dėl kainos už atliktus darbus pagal 2013 01 18 Statybos rangos sutartį Nr.20131018-1 bei UAB „Rembilda“ įpareigojimo pateikti su atliktais statybos darbais susijusius dokumentus. Neišsprendus klausimo dėl atliktų darbų kokybiškumo ir tinkamo užbaigimo, nebus galima tinkamai išspręsti šios bylos, t. y. teismo sprendimas Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-25904-896/2016 turės prejudicinę reikšmę šiai bylai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi sustabdė šią bylą iki bus išnagrinėta Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-25904-896/2016 ir įsiteisės joje priimtas teismo sprendimas (nutartis).
 2. Teismas, nustatęs, kad Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-25904-896/2016 nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo E. V. reikalavimo sumažinti mokėtiną UAB „Rembilda“ kainą už atliktus darbus pagrįstumo, o šioje byloje atsakovas E. V. savo atsikirtimus į UAB „Rembilda“ ieškinį grindžia darbų nekokybiškumu, dėl ko jis nemoka už statybos darbus (iš esmės naudojimasis sulaikymo teise), pripažino, kad civilinėje byloje Nr.e2-25904-896/2016 priimtas sprendimas turės esminės reikšmės šiai bylai, todėl bylą sustabdė 163 straipsnio 3 punkto pagrindu.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti. Nurodo šiuos argumentus:

84.1 Teismas netinkamai taikė ir aiškino privalomą civilinės bylos sustabdymą reglamentuojančias procesinės teisės normas.

94.2 Teismas pats gali šioje byloje nustatyti visus teisiškai reikšmingus faktus jos nestabdydamas. Šioje byloje atsakovui pareikštas reikalavimas atsakovui dėl skolos už atliktus darbus pagal Statybos rangos sutartį 20131018-1 ir papildomai atliktus darbus pagal Papildomų darbų sąmatą Nr.1, kurie fiksuoti atliktų darbų priėmimo perdavimo aktais bei 2014 12 09 statybos darbų užbaigimo aktu. Tuo tarpu civilinėje byloje Nr. e2-25904-896/2016 atsakovas yra pareiškęs ieškovei reikalavimus dėl darbų kainos sumažinimo dėl netinkamo darbų pagal Statybos rangos sutartį 20131018-1 ir papildomą susitarimą – balkono medinių kolonų įdėtinių detalių tvirtinimas, dėl kurių papildomo apmokėjimo nebuvo susitarta, atlikimo. Todėl aplinkybė, ar šie darbai buvo atlikti tinkamai ar netinkamai, neturi jokios reikšmės sprendžiant ginčą dėl apmokėjimo už atsakovui perdavimo-priėmimo aktu, kuriame nėra užfiksuoti jokie darbų trūkumai, perduotus darbus.

 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad aplinkybė, jog darbų perdavimo – priėmimo akte nėra užfiksuoti akivaizdūs darbų trūkumai neatima iš užsakovo (atsakovo) teisės reikšti rangovui (ieškovei) pretenzijas dėl vėliau išaiškėjusių darbų trūkumų ir pasinaudojant sulaikymo teise nesumokėti likusios sumos už atliktus darbus. Todėl pirma išsprendus klausimą, ar darbai atlikti kokybiškai, būtų galima spręsti, ar atsakovas turi pareigą už juos sumokėti.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliantė nesutinka su teismo nutartimi, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspęsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Atskirasis skundas pagrįstas.
 3. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas esant tam tikroms sąlygoms: 1) tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje turi būti prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2000; 2002 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/2002; 2004 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006); 2) negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus nagrinėjamoje byloje gali nustatyti pats, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005).
 4. Teismas, spręsdamas dėl tiesioginio teisinio ryšio tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų buvimo, turi išsiaiškinti teisiškai reikšmingus faktus, reikalingus nustatyti pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą prašomoje sustabdyti byloje ir kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti nagrinėjamą bylą, o įrodinėjimo dalyką (byloje nustatytinus faktus) lemia ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindai.
 5. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas aiškinosi ir vertino abiejose bylose esančius ginčo šalių reikalavimų ir atsikirtimų pagrindus, tačiau pirmosios instancijos teismo išvada dėl privalomo nagrinėjamos bylos sustabdymo neatitinka faktinių aplinkybių, įstatymo ir teismų praktikoje suformuluotos CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymo praktikos. Šiuo pagrindu sustabdant bylą, teismui, sprendžiančiam byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kurie gali būti nustatyti tik kitoje byloje, ir jų nustatyti negali bylą nagrinėjantis teismas. Nors yra pagrindo manyti, jog abiejose bylose reiškiami susiję (priešpriešiniai) turtiniai reikalavimai, kildinami iš tos pačios statybos rangos sutarties, todėl nagrinėjamos civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios, tačiau pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodė, kad civilinėje byloje Nr.e2-25904-896/2016 priimtas sprendimas turės esminės reikšmės šiai bylai. Pažymėtina, kad šioje, skundžiama nutartimi sustabdytoje byloje atsakovas buvo pareiškęs priešieškinį, kuriame reiškė ieškovei reikalavimą dėl darbų kainos sumažinimo. Teismas priešieškinį atsisakė priimti motyvuojant bylos nagrinėjimo užvilkinimu (t. 1, b. l. 158), tačiau, sustabdžius šią bylą iki kol bus išnagrinėta kita byla Nr. e2-25904-896/2016 (naujas bylos Nr. e2-3525-896/2017) pagal atsakovo šioje byloje teiktą, bet nepriimtą priešieškinį, taip pat pažeidžiami proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai (CPK 7 str.).
 6. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog nebuvo pagrindo sustabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, kadangi ji priimta netinkamai pritaikius proceso teisės normas (CPK 329 str., 338 str.).
 7. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju teisme yra nagrinėjamos dvi tarpusavyje susijusios bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, jose reiškiami priešpriešiniai reikalavimai, kildinami iš tos pačios 2013 01 18 Statybos rangos sutarties 20131018-1 vykdymo, ir abiejose gali būti nustatytos abiems byloms teisingai išspręsti reikšmingos faktinės aplinkybės, o tai suponuoja teismui teisę svarstyti klausimą dėl tokių bylų sujungimo pagal CPK 136 straipsnio 4 dalyje numatytas taisykles.
 8. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovės atskirasis skundas tenkinamas, Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartis naikinama, o klausimas dėl bylos sustabdymo išspręstinas iš esmės – atsakovo prašymas sustabdyti bylą atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

13Atskirąjį skundą tenkinti.

14Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo E. V. prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-25904-896/2016 ir įsiteisės joje priimtas teismo sprendimas (nutartis).

15Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai