Byla e2-472-601/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. A. L., atsakovės atstovei adv. L. D., trečiajam asmeniui R. M. ir trečiojo asmens atstovams G. G.-K., L. Z.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Toneda“ ieškinį atsakovėms BAB „Kauno tiekimas“, UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui ir AB „Citadede“ bankui dėl susitarimų, sutartinės hipotekos pripažinimo negaliojančiais, sutartinės hipotekos išregistravimo ir atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras priešieškinį ieškovei UAB ,,Toneda“, atsakovei BAB „Kauno tiekimas“ dėl reikalavimo teisių perleidimo sandorio, varžytynių akto Nr. ( - ) dalies pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo išregistruoti daiktines teises, su trečiaisiais asmenimis R. M., VĮ „Registrų centras“, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, notare M. Č..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51. Ieškovė prašo:

61.1. pripažinti 2013-10-21 susitarimą kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų, sudarytą tarp AB „Kauno tiekimas“ ir UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro, negaliojančiu;

71.2. taikyti restituciją natūra – grąžinti UAB „Toneda“ nuosavybėn nekilnojamąjį turtą – kiemo aikštelę b8, unikalus Nr. ( - ), ir tvorą t12, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune;

81.3. pripažinti 2015-06-25 sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( - )), sudarytą tarp UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro ir AB „Citadele“ bankas, negaliojančia;

91.4. išregistruoti 2015-06-25 sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( - )) iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos Hipotekos registro; 2. Ieškovė UAB „Toneda“, šioje civilinėje byloje, yra perėmusi reikalavimo teises iš pradinės ieškovės BAB „Kauno tiekimas, kuri 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui aktu reikalavimo teises perleido BAB Ūkio bankas, o ši 2016 m. rugpjūčio 19 d. varžytinių aktu jas pardavė ieškovei UAB „Toneda“. 3. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1924-259/2013 iškėlė akcinei bendrovei „Kauno tiekimas“ bankroto bylą. UAB „Bankroto administratorių biuras“ paskirtas bankroto administratoriumi. 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – „areštavo AB „Kauno tiekimas“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas AB „Kauno tiekimas“ ir/arba trečiuosius asmenis. Leido AB „Kauno tiekimas“ areštuotu nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu naudotis, uždraudžiant juo disponuoti“. Vykdydamas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto reikalavimus, bankroto administratorius, peržiūrėjęs 2015 m. rugsėjo 9 d. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, registro Nr. ( - ) (toliau – NTR) nustatė, kad atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras vardu 2014 m. sausio 17 d. įregistruota nuosavybės teisė į kiemo aikštelę b8, unikalus Nr. ( - ), (toliau – aikštelė b8). Aikštelės b8 nuosavybės teisė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras vardu įregistruota 2007 m. gegužės 24 d. ir 2013 m. spalio 21 d. susitarimų pagrindais (NTR 4.2. punktas). 2007 m. gegužės 24 d. Susitarimas kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų (toliau – 2007 m. susitarimas) pasirašytas tarp UAB „Domus Altera“, AB „Kauno tiekimas“ ir UAB „Brenntag Lietuva“, kurio pagrindu šalys pasidalijo kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune, be kitų kiemo statinių AB „Kauno tiekimas“ atiteko: aikštelė/ kiemo danga/b4 (toliau – aikštelė b4) – 50 191 m2 ploto. 2013 m. spalio 21 d. Susitarimą kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų (toliau – 2013 m. susitarimas) sudarytas tarp AB „Kauno tiekimas“ ir UAB „Kauno tiekimas“ prekybos centras. 2013 m. Susitarime nurodyta, jog šalys, būdamos kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Kaune, bendrasavininkais, tarpusavio susitarimu pasidalina kiemo statinius. Šio 2013 m. susitarimo pagrindu be kitų kiemo statinių AB „Kauno tiekimui“ atiteko: aikštelė/ kiemo danga/ b4 – 45 231 m2 ploto, UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras atiteko: aikštelė/kiemo danga/b8 – 4 960 m2 ploto ir tvora t12. Iš NTR išrašo matyti, kad kiemo aikštelė b8 yra suformuota atidalijus daiktą, unikalus Nr. ( - ) (NTR 2.41. punktas), kuriam priklausė kiemo aikštelės b4, b5, b6, b7; tvoros t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11; stoginė 43/1g, vandens rezervuaras R-1 (NTR 2.40. punktas). Iš 2007 m. susitarimo ir 2013 m. susitarimo, aiškiai matyti, kad aikštelė b8 buvo suformuota iš aikštelės b4, t.y. 2007 m. aikštelė b4 plotas sudarė 50 191 m2, o 2013 m. aikštelės b4 plotas – 45 231 m2, naujai suformuotos aikštelės b8 plotas – 4 960 m2, viso 50 191 m2, kas atitinka 2007 m. aikštelės b4 plotą – 50 191 m2. NTR išrašo 2.43. punkte, kuriame aprašyta tvora12, unikalus Nr. ( - ), nurodyta, kad tvora t12 priklauso kitiems statiniams Nr. ( - ), t. y. aikštelei b8. Tvora t12 laikytina aikštelės b8 antraeiliu daiktu. Atkreiptinas dėmesys, jog Aikštelės b8 nuosavybės teisė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras vardu įregistruota aukščiau nurodytų 2007 m. gegužės 24 d. ir 2013 m. spalio 21 d. susitarimų pagrindais (NTR 4.2. punktas), tačiau pastebėtina, kad nors 2013 m. susitarime nurodoma, kad AB „Kauno tiekimas“ ir UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras yra kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), bendrasavininkai, tačiau, atsižvelgiant į 2007 m. susitarimą, matyti, kad aikštelės b4, iš kurios suformuota aikštelė b8, vienintelis savininkas buvo tik AB „Kauno tiekimas“ ir šį faktą paneigiančių duomenų nėra. 4. Ginčijamu susitarimu buvo pasidalinti Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), - minėta aikštelė b4 (50 191 m2 ploto), ir atsakovei UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui atidalijus šį jau įregistruotą daiktą atiteko aikštelė b8 – 4 960 m2 ploto, ir tvora. Taigi, BAB „Kauno tiekimas“ iki pat ginčijamo susitarimo buvo turto savininkas ir jokiais iki susitarimo vykusiais sandoriais nei perleido, nei kitaip atsisakė ar neteko savo nuosavybės teisių į aikštelę. Vien tai, jog BAB „Kauno tiekimas“, po 2007 m. gegužės 24 d. sandorio, neįregistravo kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), - be kita ko aikštelės b4 (50 191 m2 ploto) (iš kurios vėliau atidalinta aikštelė b8), nepaneigia BAB „Kauno tiekimas“ nuosavybės teisės į šį turtą, kadangi įregistravimas viešajame registre atlieka tik nuosavybės teisių išviešinimo, o ne nuosavybės teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo funkciją. 5. Gruodžio 12 d. įmonės hipotekos sutartimi (toliau – hipotekos sutartis) skolininko AB „BIRAČ EUROPE” prievolių įvykdymo užtikrinimui AB Ūkio bankas naudai kaip turtinis kompleksas įkeista AB „Kauno tiekimas” (įmonės įkeitimas) – nekilnojamasis turtas, vertybiniai popieriai (hipotekos sutarties 1.1. – 1.4. punktai). Darytina išvada, jog pagal hipotekos sutartį į BAB Ūkio bankas naudai įkeistą turtą patenka ir ginčo aikštelė. 6. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas faktines aplinkybes, ieškovė mano, jog 2013 m. spalio 21 d. susitarimas kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų yra negaliojantis nuo jo sudarymo momento, nes: 1) prieštarauja bankrutuojančios AB „Kauno tiekimas“ kreditorių interesams; 2) sudarytas, galiojant civilinėje byloje Nr. B2-1924-259/2013, Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, draudžiančioms disponuoti AB „Kauno tiekimas“ nekilnojamuoju turtu; 3) sudarytas dėl nekilnojamojo turto, kuris 2012 m. gruodžio 12 d. Įmonės hipotekos sutartimi įkeistas AB „Ūkio bankas“ naudai; 4) sudarytas nesilaikant įstatymų reikalaujamos sandorio formos. 7. Ieškovė, reikalavimą dėl 2013 m. spalio 21 d. susitarimo kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų pripažinimo negaliojančiu, prašo tenkinti vadovaujantis CK 6.66 straipsniu (actio Pauliana), CK 1.93 straipsniu (nesilaikyta reikalaujamos sandorio formos), CK 1.81 straipsniu (viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantis sandoris – susitarimas sudarytas, galiojant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms; turtui esant įkeistam AB Ūkio bankui). 8. Taip pat nurodo, jog tvora t12, unikalus Nr. ( - ) (NTR išrašo 2.43 punktas) priklauso kitiems statiniams Nr. ( - ), t. y. aikštelei b8. Tvora t12 laikytina aikštelės b8 antraeiliu daiktu. Pagal bendrąją taisyklę antraeilio daikto likimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio daikto likimo, dėl to, perleidžiant nuosavybės teisę į pagrindinį, perleidžiama nuosavybės teisė ir į antraeilį daiktą, išskyrus atvejus, kai sutarties ar įstatymo nustatyta kitaip (CK 4.14 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytą ir ieškinio patenkinimo atveju pritaikius restituciją bei grąžinus ieškovui aikštelę b8, tvora t12, unikalus Nr. ( - ), kaip antraeilis daiktas, taip pat grąžintina ieškovui. 9. Pagal VĮ Centrinės hipotekos įstaigos duomenis, ginčo turtas (aikštelė b8 ir tvora t12) 2015-06-25 sutartine hipoteka (identifikavimo kodas: ( - )) yra įkeistas AB Citadele bankui Kauno tiekimo prekybos centro įsipareigojimams pagal 2013-12-17 atviro kredito sutartį Nr. ( - ) užtikrinti (toliau – hipotekos sandoris). UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras nėra įkeičiamo turto savininkas, todėl neturėjo teisės sudaryti Hipotekos sandorio. Tikrasis turto savininkas (tiek anksčiau AB „Kauno tiekimas“, tiek po jo reikalavimų perėmimo AB Ūkio bankas) nėra davęs sutikimo (įgaliojimo) įkeisti minėtą turtą UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro prievolių AB Citadele bankui įvykdymui užtikrinti, todėl hipotekos sandoris pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento ir grąžintinas ieškovei. UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro ir AB Citadele banko sudarytas Hipotekos sandoris prieštarauja tiek pačiai hipotekos sandorio esmei bei jo sudarymui nustatytam teisiniam reglamentavimui (CK 4.170 str., 4.181 str., 4,185 str. ir 1.63 str. 6 d.), tiek ir vienam pagrindinių teisės principų, kuriais grindžiama bet kuri civilizuota teisės sistema – asmuo iš savo neteisėto elgesio negali tikėtis naudos (lot. nullus commodum capere de sua injuria propria) ir iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (lot. ex injuria ius non oritur) – kadangi tokio hipotekos sandorio palikimas galiojančiu, kai susitarimas, kuriuo pasinaudodama UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras įkeitė AB Citadele bankui ginčo turtą, reikštų, jog už UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro, sudariusio susitarimą ir įgijusio įkeistą turtą, prievolių AB Citadele bankui, pagal atviro kredito sutartį, nevykdymą turėtų atsakyti ieškovė iš savo nuosavybės teise priklausančio turto. Be to, ginčijamu hipotekos sandoriu buvo įkeistas turtas, kuris jau buvo įkeistas AB Ūkio bankui pagal įmonės hipotekos sutartį ir AB Ūkio bankas paskesniam turto įkeitimui nėra davęs sutikimo. 10. Atsikirsdama į priešieškinį ieškovė nurodo, kad Pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 71 p., nekilnojamasis daiktas, kuriam griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, išregistruojamas, kai pateikiamoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje užfiksuotas jo nugriovimo ar žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas. Ieškinio tenkinimo atveju taikius restituciją natūra ir grąžinus ieškovei ginčo turtą, nebūtų galimybės įgyvendinti priešieškinio reikalavimo įpareigoti išregistruoti šį turtą iš Nekilnojamojo turto registro, kadangi šis turtas nei dabar, nei taikius restituciją netaps nugriautu ar žuvusiu, todėl nėra jo nugriovimo ar žuvimo fakto, būtino daikto išregistravimui. Nekilnojamojo turto registro nuostatų 69 p. numatyta, jog daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės arba ją perleidžia ir įregistruojamas kitas daiktinės teisės turėtojas arba žūva ar išnyksta pats nekilnojamasis daiktas. Teismui tenkinus ieškinį ir taikius restituciją natūra – grąžinus ginčo turtą ieškovei, pasikeis daiktinės (nuosavybės) teisės turėtojas (iš UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro daiktinės teisės pereis ieškovei UAB „Toneda“). Taigi, teismo įsiteisėjęs sprendimas pats savaime, ir be priešieškinio reikalavimo, taps teisiniu pagrindu daiktinių teisių į ginčo turtą išregistravimui ir ieškovei daiktinių teisių į turtą įregistravimui. Todėl, priešieškiniu keliamas reikalavimas, įpareigoti išregistruoti daiktinę teisę, yra perteklinis. 11. Nesutiktina su UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro argumentais, jog turto perdavimo hipotekos kreditoriui metu (2016-03-17), BAB „Kauno tiekimas“ nebuvo ginčo turto savininku, o BAB Ūkio bankas, hipotekos sutarties sudarymo metu (2012-12-12) nebuvo ginčo turto įkaito turėtoju. UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras nurodydamas, jog BAB „Kauno tiekimas“ nebuvo ginčo turto savininkas, todėl negalėjo turto perdavimo aktu perleisti reikalavimo teisių į šiuos objektus BAB Ūkio bankui, ignoruoja visą bylos ginčą, kuriame BAB „Kauno tiekimas“ kaip pradinis ieškovas byloje ir pareiškė reikalavimą pripažinti susitarimą negaliojančiu nuo jo sudarymo momento ir taikyti restituciją – grąžinti turtą BAB „Kauno tiekimas“. Susitarimą pripažinus negaliojančiu, kaip niekinį (CK 1.80 str., 1.82 str. ir 6.66 str.), t. y. negaliojančiu nuo pat jo sudarymo momento, reikštų, jog jis nesukūrė civilinių teisių ar pareigų, kurių siekė jį sudarę asmenys, ir šalys būtų grąžinamos į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo (taigi BAB „Kauno tiekimas“ būtų ginčo turto savininkas). BAB „Kauno tiekimas“ turėjo teisę perleisti savo reikalavimo teisę į ginčo turtą (ne nuosavybę į turtą, kaip teigia UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras) ir nėra jokių draudimų reikalavimo teisės perleidimui pagal CK 6.102 str.

10Atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras procesinių dokumentų esmė

1112. Atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti, tačiau pateikė priešieškinį, kuriuo, jeigu būtų patenkintas ieškinys, prašo:

1212.1. įpareigoti ieškovę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos imtis veiksmų išregistruoti kiemo aikštelę b8 ir tvorą t12, esančius ( - ), Kaune bei daiktines teises (nuosavybės teises) iš Nekilnojamojo turto registro;

1312.2. ieškovei UAB „Toneda“ nesiėmus veiksmų išregistruoti per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kiemo aikštelę b8 ir tvorą t12, esančius ( - ), Kaune bei daiktines teises (nuosavybės teises) iš Nekilnojamojo turto registro, leisti atsakovui UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui imtis veiksmų išregistruoti kiemo aikštelę b8 ir tvorą t12, esančius ( - ), Kaune bei daiktines teises (nuosavybės teises) iš Nekilnojamojo turto registro;

1412.3. panaikinti 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui aktą dalyje dėl BAB „Kauno tiekimas“ reikalavimo teisių į kiemo statinį (kiemo aikštelę b8), kitus inžinerinius statinius – tvorą t12, ( - ), Kaunas, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-977-601/2016 pagal BAB „Kauno tiekimas“ ieškinį UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei ieškovo procesinių teisių perdavimo;

1512.4. panaikinti 2016 m. rugpjūčio 19 d. varžytynių akto Nr. ( - ) dalį, kuria ieškovė įsigijo iš BAB Ūkio banko reikalavimo teises į kiemo statinį (kiemo aikštelę b8), kitus inžinerinius statinius – tvorą t12, ( - ), Kaunas, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-977-601/2016 pagal BAB „Kauno tiekimas“ ieškinį UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei ieškovo procesinių teisių perdavimo. 13. Nurodo, kad 2009 m. gruodžio 23 d. BAB „Kauno tiekimas“ pardavė jam išnuomotoje valstybinės žemės sklypo dalyje esančius statinius (siurblinę, elevatorių ir kompresorinę) UAB „Promneta“, kuri juos perleido UAB „Norventa“, o 2013 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartimi juos įsigijo atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras. Visais atvejais perleidžiant statinių nuosavybės teises, buvo atitinkamai perleista ir valstybinės žemės nuomos teisė (0,9266 ha) aplink statinius. Išnuomotos valstybinės žemės sklypo dalyje yra ir ginčo turtas - aikštelė b8 (suformuota iš aikštelės b4; toliau – ginčo turtas) - kuris, remiantis CK 4.14 straipsnio 2 d., laikytinas įsigytų statinių (siurblinės, elevatoriaus ir kompresorinės) priklausiniu. Nuosavybės teisės į ginčo turtą nebuvo registruotos BAB „Kauno tiekimas“ vardu, todėl sudarant statinių pirkimo-pardavimo sutartis, notariškai patvirtinti ginčo turto perleidimo nebuvo galimybės. Tam, kad įteisinti (įregistruoti) nuosavybės teises į ginčo turtą, kuris atsakovei UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui priklauso nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. (atsakovui BAB „Kauno tiekimas“ nepriklauso nuo 2009 m. gruodžio 23 d.) buvo sudarytas 2013 m. spalio 23 d. susitarimas kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų, kurio pagrindu įregistruotos atsakovei nuosavybės teisės į ginčo turtą. Tvorą t12 atsakovė pasistatė po 2013 m. rugsėjo 30 d. (po statinių įsigijimo) ir ją įregistravo kaip aikštelės b8 priklausinį. Atsakovė yra teisėta ginčo turto savininkė. Tuo atveju, jeigu būtų patenkintas ieškinys, turėtų būti patenkintas ir priešieškinis dėl ginčo turto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro, nes kitaip ieškovė gautų daugiau turto (suformuotą ir įregistruotą Nekilnojamojo turto registre daiktą), negu turėjo pradinė ieškovė BAB „Kauno tiekimas“, kuri nesirūpino ginčo turtu ir jo neįregistravo Nekilnojamojo turto registre. 14. 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui (BAB Ūkio bankas) akto dalis (toliau – aktas) dėl BAB „Kauno tiekimas“ reikalavimo teisių į kiemo statinį (kiemo aikštelę b8), kitus inžinerinius statinius – tvorą t12, ( - ), Kaunas, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-977-601/2016 pagal BAB „Kauno tiekimas“ ieškinį UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei ieškovo procesinių teisių perdavimo, yra neteisėta, nes prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Aktas galėtų būti teisėtas tik tuo atveju, jeigu BAB „Kauno tiekimas“ būtų ginčo turto savininkė, ko pasekoje būtų turėjusi teisę tiek įkeisti ginčo turtą, tiek perleisti reikalavimo teisę. Tačiau šioje byloje duomenų, kad BAB „Kauno tiekimas“ būtų ginčo turto savininkė nėra. 15. Reikalavimas - panaikinti 2016 m. rugpjūčio 19 d. varžytynių akto Nr. ( - ) dalį (12.4 p.) - yra išvestinis, todėl jis tenkintinas, patenkinus priešieškinio 12.3 reikalavimą dėl 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui (BAB Ūkio bankas) akto dalies panaikinimo.

16Atsakovės BAB „Kauno tiekimas“ procesinių dokumentų esmė

1716. Atsakovė BAB „Kauno tiekimas“ sutinka su ieškiniu ir prašo atmesti priešieškinį. Nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir ieškovė.

18Atsakovės AB Citadele bankas procesinių dokumentų esmė

1917. Atsakovė nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad ji yra sąžiningas trečioji šalis ir jos teisėti interesai turi būti ginami įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujantis CK 1.80 str. 4 d. turtas, buvęs pripažinto negaliojančiu sandorio dalyku, negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai įgijusio trečiojo asmens, išskyrus šio kodekso 4.96 str. 1, 2, 3 dalyse numatytus atvejus. Pagal CK 4.197 str. 6 d. nuostatas, sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako.

20Trečiųjų asmenų atsikirtimų esmė

2118. Tretieji asmenys VĮ „Registrų centras“ ir Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM kilusį ginčą palieka spręsti teismo nuožiūra. 19. Trečiasis asmuo R. M., susitarimo sudarymo metu, buvusi AB „Kauno tiekimas“ gen. direktorė, nurodė, jog sutinka su atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro išdėstytais motyvais. Nors AB „Kauno tiekimas“ 2013 m. gegužės 30 d. teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla ir įmonės turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (uždraudžiant disponuoti turtu) manė, jog ji turi teisę sudaryti 2013 m. spalio 21 d. susitarimą kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų. Su UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro direktoriumi V. J. yra pažįstami, kartu dirbę, V. J. iki 2013 m. kovo mėn. buvo AB „Kauno tiekimas“ valdybos narys.

22VI. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

2320. Nustatyta, kad pagal 2007 m. gegužės 24 d. susitarimą „Kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkių“, buvo pasidalinti kiemo statiniai (u/n ( - )), esantys ( - ), Kaune, ir BAB „Kauno tiekimas“ atiteko aikštelė b4 – 50 191 m2. Aikštelė b4, kaip nekilnojamasis daiktas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau nuosavybės teisės į ją neįregistruotos. 2009 m. gruodžio 23 d. BAB „Kauno tiekimas“ pardavė jam išnuomotoje valstybinės žemės sklypo dalyje esančius statinius (siurblinę, elevatorių ir kompresorinę) UAB „Promneta“, kuri juos perleido UAB „Norventa“, o 2013 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartimi juos įsigijo atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras. Visais atvejais perleidžiant statinių nuosavybės teises, buvo atitinkamai perleista ir valstybinės žemės nuomos teisė (0,9266 ha) aplink statinius. 2012 m. gruodžio 12 d. sudaryta įmonės hipotekos sutartis, pagal kurią BAB „Kauno tiekimas“, kaip įmonė, buvo įkeista BAB Ūkio bankas. 2013 m. gegužės 20 d. AB „Kauno tiekimas“ buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas nekilnojamasis turtas ir kt. 2013 m. gegužės 30 d. Kauno apygardos teismo nutartimi AB „Kauno tiekimas“ iškelta bankroto byla. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo skundžiama, buvo skundžiama nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. 2013 m. spalio 21 d. sudarytas ginčo susitarimas „Kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkių“ (toliau – ginčo susitarimas), pagal kurį iš BAB „Kauno tiekimas“ priklausančios aikštelės b4 buvo atidalinta aikštelė b8 (4 960 m2), ir perduota atsakovei UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui. Aikštelė b8 patenka į atsakovui UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui išnuomotos valstybinės žemės sklypo dalį. Ginčo susitarimo pagrindu atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras įregistravo nuosavybės teises į aikštelę b8. Tvoros t12, kuri yra Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip aikštelės b8 priklausinys, įregistravimo pagrindas – 2014 m. sausio 16 d. deklaracija apie statybos užbaigimą. 2015 m. birželio 25 d. sutartine hipoteka aikštelė b8 ir tvora t12 įkeisti AB Citadele bankui. 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui aktu BAB „Kauno tiekimas“ perdavė BAB Ūkio bankui reikalavimo teises į aikštelę b8, tvorą t12, ( - ), Kaunas, kylančias iš civilinės bylos Nr. e2-977-601/2016 pagal BAB „Kauno tiekimas“ ieškinį UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei ieškovo procesines teises šioje byloje. 2016 m. rugpjūčio 19 d. varžytynių aktu Nr. ( - ) BAB Ūkio bankas iš BAB „Kauno tiekimas“ įgytas tiek nuosavybės teises į turtą, tiek reikalavimo teises į aikštelę b8 ir tvorą t12, ( - ), Kaunas, kylančias iš civilinės bylos Nr. e2-977-601/2016 pagal BAB „Kauno tiekimas“ ieškinį UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei ieškovo procesinių teisių perdavimo šioje byloje, pardavė ieškovei UAB „Toneda“. 21. Ieškinys iš esmės tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

24VII. Teismo argumentai ir išvados

25Dėl ieškinio reikalavimų

2622. Bylos esmė – ar ginčo susitarimas yra teisėtas, ar yra pagrindas jį pripažinti negaliojančiu. Ieškovė nurodo, kad šiuo susitarimu buvo perleistos BAB „Kauno tiekimas“ priklausiusios nuosavybės teisės į aikštelės b4 (50 191 m2) dalį, ją sumažinant iki 45 231 m2, suformuojant naują daiktą - aikštelę b8 (4 960 m2), tuo pažeidžiant tiek BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių interesus, tiek imperatyvias įstatymo nuostatas. Atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras nurodo, kad šis ginčo susitarimas nebuvo nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas, tai buvo tik turto pasidalinimas tarp bendraturčių, o nuosavybės teisės į aikštelę b8 UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras įgijo 2013 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartimi iš UAB „Norventa“ įsigijus siurblinę, elevatorių ir kompresorinę (kuri šiuos daiktus įsigijo iš UAB „Promneta, o ši iš BAB „Kauno tiekimas“), kurių priklausiniu laikytina aikštelė b8. 23. Pagal bendrąsias įrodinėjimo naštos paskirstymo civilinėje teisenoje taisykles kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Esant ginčui dėl antraeilio daikto statuso, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, jo ryšį su pagrindiniu daiktu ir kitas reikšmingas aplinkybes tenka šaliai, kuriai priklauso pagrindinis daiktas. Nagrinėjamu atveju, atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras, teigia, jog aikštelė b8 yra pagrindinių statinių (siurblinės, elevatoriaus ir kompresorinės) priklausiniai, todėl jai tenka pareiga tai įrodyti. Teismas sprendžia, kad atsakovė neįrodė šių aplinkybių. Aplinkybės, jog aikštelė b8 patenka į atsakovei išnuomotą valstybinės žemės sklypą, jog atsakovė ja naudojasi, prižiūri, nėra pakankamos daryti išvadą, kad BAB „Kauno tiekimas“, parduodamas siurblinę, elevatorių ir kompresorinę UAB „Promneta“, kartu pardavė ir dalį savo aikštelės b4. 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Pagal kasacinio teismo praktiką, kurį daiktą pripažinti pagrindiniu, o kurį – antraeiliu, yra kiekvieno konkretaus atvejo įvertinimo pagal faktinius duomenis, galiojančius įstatymus ir sutartis rezultatas. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu, yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat pagrindinio daikto poreikiams tenkinti. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-83-969/2015). 25. Aplinkybė, ar daiktas yra priklausinys, ar ne, nustatytina atsižvelgiant į įrodymų vertinimo taisykles, suformuluotas CPK 185 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle – laisvo įrodymų vertinimo principu, reiškiančiu, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. 26. Taigi, nustatant, ar 2013 m. suformuota aikštelė b8 yra 2009 m. gruodžio 23 d. parduotų daiktų -siurblinės, elevatoriaus ir kompresorinės – priklausinys, ar ji buvo parduota su šiais daiktais, ar buvo šalių valia tapti aikštelės b4 bendraturčiais, reikalinga įvertinti 2009 m. gruodžio 23 d. pirkimo-pardavimo sutartį ir tuo metu egzistavusias aplinkybes. Pirma, kaip matyti, pirkimo- pardavimo sutartyje bei sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) nėra nurodyta, kad kartu su siurbline, elevatoriumi ir kompresorine yra parduodama ir aikštelės b4 tam tikra dalis. Antra, nėra ginčo, kad aikštelė b4 priklausė BAB „Kauno tiekimas“ (nors ir neįregistruotos nuosavybės teisės). Trečia, aikštelė b4 buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Ketvirta, sandorio šalys nesudarė jokių kitų susitarimų (pvz.: susitarimo tarp bendrasavininkų ir pan.) dėl aikštelės b4 perleidimo UAB „Promenta“. Penkta, pirkėja nesiekė įregistruoti aikštelės b4 dalies savo vardu (pvz.: nesikreipė į pardavėją, kad šis įregistruotų nuosavybės teises į aikštelę b4 ir nupirktą dalį perleistų pirkėjai). Šešta, nėra duomenų, kokia gi dalis aikštelės b4 galėjo būti parduota (nevertinant ginčo susitarimo). Septinta, pažymėtina, kad aikštelė b4, atsižvelgiant į jos dydį, įregistravimą viešajame registre, laikytina pagrindiniu daiktu, o ne antraeiliu (priklausiniu), todėl tokio daikto dalies pardavimas turėjo būti aiškiai šalių išreikštas. Aštunta, atsakovės įsigyti daiktai (siurblinė, elevatoriaus ir kompresorinė) ir aikštelė b4 (b8) nėra susiję bendra ūkine paskirtimi, aikštelė b4 (b8) nėra skirta tik įsigytiems daiktams aptarnauti, tai bendro pobūdžio inžinerinis statinys, skirtas (tarnaujantis) visų nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), Kaune, aptarnavimui (privažiavimui) palengvinti. Devinta, nesant aikštelės b4 (b8), kaip nekilnojamojo turto, atsakovė, turėdama nuomos teisę į žemę, neprarastų galimybės naudotis įsigytais statiniais. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad 2009 m. gruodžio 23 d. pirkimo-pardavimo sutartimi nebuvo parduota aikštelės b4 dalis, kaip parduotų statinių (siurblinės, elevatoriaus ir kompresorinės) priklausinys. 27. Dėl ginčo susitarimo pripažinimo negaliojančiu. Pripažinus, kad BAB „Kauno tiekimas“ nėra pardavęs aikštelės b4 dalies (aikštelės b8), laikytina, kad 2013 m. spalio 21 d. ginčo susitarimu, neatlygintinai, atsakovei UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui buvo perleista aikštelė b8, atidalinant ją iš aikštelės b4. Tą patvirtina ir Nekilnojamojo turto registro duomenys, kuriuose nurodyta, kad nuosavybės teisės į aikštelę b8 įregistruotos šio ginčo susitarimo pagrindu. 28. Ieškovė, perėmusi pradinių ieškovų (BAB „Kauno tiekimas“ ir BAB Ūkio bankas) ieškinį, prašo pripažinti ginčo susitarimą negaliojančiu, vadovaujantis CK 6.66 straipsniu (actio Pauliana), CK 1.93 straipsniu (nesilaikyta reikalaujamos sandorio formos), CK 1.81 straipsniu (viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantis sandoris – susitarimas sudarytas, galiojant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms). 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Tam, jog ieškinys CK 6.66 straipsnio pagrindu būtų patenkintas, turi būti nustatyta, kad actio Pauliana sąlygos egzistavo šiuo ieškiniu kreditoriaus ginčijamo sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės teisėjų sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB Nord v. A. M., D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012). 30. Byloje nustatyta, kad 2013 m. gegužės 20 d. AB „Kauno tiekimas“ buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – „areštuoti atsakovės AB „Kauno tiekimas“ (į. k. ( - ), reg. ( - ), Kaunas) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančius pas atsakovę ir/arba trečiuosius asmenis, sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Leisti AB „Kauno tiekimas“ areštuotu nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu naudotis, uždrausti juo disponuoti. Leisti iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas“. 2013 m. gegužės 30 d. teismo nutartimi (pagal 2013 m. gegužės 17 d. įmonės vadovės pareiškimą), buvo iškelta bankroto byla BAB „Kauno tiekimas“, bankroto bylos iškėlimo pagrįstumas nebuvo skundžiamas, buvo ginčas tik dėl administratoriaus kandidatūros. 2013 m. spalio 21 d. buvo sudarytas ginčo susitarimas. Nėra ginčo, jog, ginčo susitarimo sudarymo metu, esant iškeltai bankroto bylai, AB „Kauno tiekimas“ buvo nemoki bei turėjo daug kreditorių, kurie turėjo ir turi neabejotinas ir galiojančias reikalavimo teises į BAB „Kauno tiekimas“ (skolininką). Kaip jau nustatyta, ginčo sandoris yra neatlygintinis ir juo buvo perleista įmonės turto dalis (aikštelė b8), kuri galėjo būti panaudota tenkinant finansinius kreditorių reikalavimus. Netekus šio turto, buvo sumažinta galimybė maksimaliai patenkinti finansinius kreditorių reikalavimus, kas neabejotinai pažeidė jų interesus. Aplinkybių, jog įmonė turėjo sudaryti sandorį, nenustatyta. Tuo tarpu įmonė (jos vadovė R. M.) laikytina nesąžininga, nes ginčo sandorį sudarė po bankroto bylos iškėlimo ir galiojant turto bei turtinių teisių areštui, galiojant hipotekos sandoriu (t. y. turtui esant įkeistam vienam iš kreditorių), bei turtą perleido įmonei (atsakovei UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui), kurios akcininkas ir vadovas V. J. iki 2013 m. kovo mėnesio buvo skolininko valdybos narys. Taigi, nurodytos aplinkybės, leidžia daryti išvadą, kad egzistuoja visos sąlygos taikyti CK 6.66 straipsnio nuostatas (actio Pauliana) ir ginčo susitarimą pripažinti negaliojančiu. 31. Teismas sutinka su ieškovės motyvais dėl to, jog ginčo susitarimas laikytinas negaliojančiu, nes jis sudarytas nesilaikant įstatymo reikalaujamos sandorio formos reikalavimų (CK 1.93 str.). CK 1.93 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. CK 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad notarine forma turi būti sudaromi daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai <...>. Nustatyta, kad būtent ginčo susitarimu, o ne anksčiau, buvo neatlygintinai perleistos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą - aikštelės b4 dalį (aikštelę b8). Ginčo susitarimas yra rašytinės formos, o ne notarinės, kaip įstatymas reikalauja, todėl ginčo susitarimas laikytinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento (CK 1.95 str. 1 d.), o jo pagrindu įgytas turtas (aikštelė b8) grąžintinas ieškovei (CK 1.93 str. 5 d.). 32. Taip pat teismas sprendžia, kad, pagal nustatytas byloje aplinkybes, yra pagrindas ginčo susitarimą pripažinti negaliojančiu vadovaujantis CK 1.80 straipsnio nuostatomis, t. y. dėl sandorio prieštaravimo imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CPK 18 str., 145 str., Turto arešto aktų registro įstatymo 7 str.), o ne CK 1.81 straipsnio nuostatomis (sandorio prieštaravimas viešajai tvarkai ir gerai moralei), kaip nurodo ieškovė, nors tuo pačiu toks sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Teisminėje praktikoje yra pasisakyta, kad laikino turto arešto galiojimo metu asmuo neturi teisės disponuoti visu savo turtu, o sandorių sudarymas, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1404/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703-706/2015). Pažymėtina, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra privaloma vykdyti (CPK 18 str.). 2013 m. gegužės 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi AB „Kauno tiekimas“ buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – „areštuoti atsakovės AB „Kauno tiekimas“ (į. k. ( - ), reg. ( - ), Kaunas) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančius pas atsakovę ir/arba trečiuosius asmenis, sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Leisti AB „Kauno tiekimas“ areštuotu nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu naudotis, uždrausti juo disponuoti. Leisti iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Laikinosios apsaugos priemonės galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo“. Šis turto areštas 2013 m. gegužės 21 d. įregistruotas Turto areštų aktų registre. Turto disponavimo teisės apribojimas – teisės turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę priverstinis laikinas apribojimas (Turto arešto aktų registro įstatymo 7 str.). Taigi, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis – aiškiai draudžiamojo pobūdžio (uždrausta juo disponuoti), todėl vertinamas kaip imperatyvus. Tokiu būdu galima daryti išvadą, kad, galiojant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, sudarytas ginčo susitarimas (perleistas turtas), neabejotinai pažeidė imperatyvias įstatymų normas (CPK 18 str., 145 str., Turto arešto aktų registro įstatymo 7 str.), todėl jis yra niekinis ir negaliojantis (CK 1.80 str. 1 d.), o jo pagrindu perleistas turtas (aikštelė b8) grąžintinas ieškovei (CK 1.80 str. 2 d.). 33. Esant aukščiau nurodytiems motyvas dėl ginčo susitarimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei atsižvelgiant į tai, jog tiek nuosavybės teisę į BAB „Kauno tiekimas“ visą turtą, tiek reikalavimo teises į ginčo susitarimu perleistą turtą įgijo ieškovė UAB „Toneda“, jai, kaip turto savininkei, grąžintinos nuosavybės teisės į ginčo susitarimu perleistos aikštelės b4 buvusią dalį - aikštelę b8. 34. Ginčo susitarime nurodyta tvora t12, kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro išrašo, yra aikštelės b8 priklausinys, todėl, remiantis CK 4.14 straipsnio nuostatomis, ji, kaip antraeilis daiktas, taip pat perduotina ieškovės nuosavybėn. Byloje nustatyta, jog tvora b12 buvo pastatyta atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro, o ne BAB „Kauno tiekimas“ ar ieškovės, todėl atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras turi teisę siekti susigrąžinti ieškovės turto atliktus pagerinimus (tame tarpe ir naudojamos aikštelės b8), ar dėl to patirtas išlaidas. 35. Pagrįstu laikytinas ieškovės reikalavimas - pripažinti 2015-06-25 sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( - )), sudarytą tarp UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro ir AB „Citadele“ bankas, negaliojančia (toliau – hipotekos sandoris). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad sandorių negaliojimo instituto tikslas – užtikrinti civilinių teisinių santykių teisėtumą, teisingumą, sąžiningumą ir protingumą, kartu išsaugoti ir civilinių teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-905/2000; 2007 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2007.). Tam, kad sandoriai galiotų ir sukeltų siekiamus teisinius padarinius, sandoris turi būti sudarytas subjektų, galinčių jį sudaryti, sandorio turinys turi atitikti įstatymų reikalavimus ir išreikšti tikrąją šalių valią bei turi būti sudarytas įstatyme nustatyta tvarka. Be to, nors civilinių teisių įgyvendinimas, pareigų vykdymas yra pagrįstas asmenų autonomija, tačiau visi civiliniai santykiai turi būti tvarkomi veikiant pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis). Kaip nustatyta, šiuo hipotekos sandoriu, atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras įkeitė aikštelę b8 ir tvorą t12, kurie nepriklausė atsakovei (sandoris, kurio pagrindu įregistruotos nuosavybės teisės yra niekinis ir negaliojantis), kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovė, nebūdama turto savininke, neturėjo teisės sudaryti šio sandorio (CK 4.170 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, sudarytas hipotekos sandoris prieštarauja tiek pačiai hipotekos sandorio esmei bei jo sudarymui nustatytam teisiniam reglamentavimui (CK 4.170, 4.181, 4.185 straipsniai, 1.63 straipsnio 6 dalis), tiek ir vienam pagrindinių teisės principų, kuriais grindžiama bet kuri civilizuota teisės sistema – asmuo iš savo neteisėto elgesio negali tikėtis naudos ir iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Tokio hipotekos sandorio palikimas galiojančiu, kai ginčo susitarimas, kuriuo pasinaudodama atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras įkeitė AB Citadele bankui ginčo turtą, pripažintas niekiniu ir negaliojančiu, reikštų, jog už atsakovo UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro prievolių AB Citadele bankui nevykdymą turtėtų atsakyti ieškovė (jai priklausančiu turtu), t. y. atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras iš esmės gautų naudos iš neteisėto bei niekinio sandorio. 36. Atsakovai (UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras ir AB Citadele bankas) nurodo, kad AB Citadele bankas yra sąžininga trečioji šalis ir jos teisėti interesai turi būti ginami įstatymo nustatyta tvarka, o CK 4.197 str. 6 dalyje numatyta, kad sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog CK 4. 197 straipsnio 6 dalis vertintina ne kaip naujas materialusis pagrindas hipotekos teisei išlikti, bet kaip patikslinantis ir papildantis jau esančius hipotekos galiojimo pagrindus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-706/2015). Hipotekos kreditorius, prašydamas teismo jam palikti hipotekos teisę remiantis CK 4.197 straipsnio 6 dalimi, turi įrodyti, jog faktiškai nežinojo ir negalėjo žinoti hipotekos sandorio teisinių trūkumų, sudariusių pagrindą tokį sandorį pripažinti negaliojančiu, ir turi teisę prašyti teismo ginti jo, kaip sąžiningo kreditoriaus, interesus. Sąžiningu gali būti pripažįstamas tik tas kreditorius, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo dėl hipotekos sandorio sąlygų ir objekto, galimų negaliojimo pagrindų. Tokie duomenys gaunami iš įvairių šaltinių, pirmiausia iš turto savininko ar jo atstovo paaiškinimų, iš registrų ar kitų asmenų, oficialių ir privačių šaltinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 30 d. nutartį Nr. 3K-3-134/2007; 2007 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007). Atsakovė AB Citadele bankas nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių, jog ji nežinojo ir negalėjo žinoti apie galimus hipotekos sandorio trūkumus. O nustatytos bylos aplinkybės tokios kaip: 1) 2013 m. gegužės 20 d. AB „Kauno tiekimas“ buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas visas turtas ir turtinės teisės; 2) 2013 m. gegužės 30 d. teismo nutartimi (pagal 2013 m. gegužės 17 d. įmonės vadovės pareiškimą) AB „Kauno tiekimas“, iš kurios buvo įgytas hipotekos objektas, buvo iškelta bankroto byla; 3) 2014 m. sausio 20 d. buvo pateiktas teismui ieškinys dėl statinių (siurblinės, elevatoriaus ir kompresorinės), kurių pagrindu neva buvo įgyta ir aikštelė b8 (kaip priklausinys), perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir nebuvo išnagrinėta hipotekos sandorio sudarymo metu (2015 m. birželio 25 d.), - leidžia spręsti, jog hipotekos kreditorius nebuvo sąžiningas ir rūpestingas, nes ši informacija buvo lengvai prieinama (ją galima buvo lengvai sužinoti). Hipotekos kreditorius privalėjo išsiaiškinti (pasiteirauti pas BAB „Kauno tiekimas“ administratorių ir pan.), ar dėl hipotekos objekto nėra ginčo, ar esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms ir iškeltai bankroto bylai, hipotekos objekto įgijimo sandoris yra teisėtas. Kaip jau minėta, sąžiningu kreditorius gali būti pripažintas tik tuo atveju, jei jis ne tik faktiškai nežinojo dėl galimų hipotekos negaliojimo pagrindų, bet ir negalėjo žinoti, t. y. buvo pakankamai aktyvus ir ėmėsi visų jam prieinamų priemonių išsiaiškinti visą reikšmingą informaciją tiek apie skolininką, jo galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus, tiek apie patį hipotekos objektą. Teismo įsitikinimu, esant tokioms faktinėms aplinkybėms, kaip nustatytos šioje byloje, AB Citadele banko elgesys, sudarant hipotekos sandorį, negali būti vertinamas kaip pakankamai atidus ir rūpestingas, o tai reiškia ir sąžiningas hipotekinio kreditoriaus interesų gynimo kontekste, kadangi, kaip pažymima teismų praktikoje, nepagrįstas neveikimas taip pat vertintinas kaip nesąžiningas elgesys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2013; 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270-684/2015). Taigi, hipotekos sandoris pripažintinas negaliojančiu ir nėra būtinybės AB Citadele bankas interesų ginti, kaip sąžiningo hipotekos kreditoriaus, remiantis CK 4.197 straipsnio 6 dalimi. 37. Ieškovės reikalavimas - išregistruoti 2015-06-25 sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( - )) iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos Hipotekos registro, netenkintinas, nes jis yra perteklinis. CK 4.197 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad hipoteka pasibaigia, kai teismo sprendimu ar kitu pagrindu panaikinama hipoteka, o šio straipsnio 6 dalyje numatyta, kad <...> hipotekos registre įregistruota hipoteka baigiama ir išregistruojama iš hipotekos registro pateikus įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu. Taigi, nagrinėjamu atveju, hipotekos išregistravimui yra reikalingas (pakankamas) teismo sprendimas dėl hipotekos sandorio negaliojimo, kas ir yra pagrindas išregistruoti hipoteką ir tam nereikalingas joks papildomas teismo sprendimas, todėl civilinė byla dėl šio reikalavimo nutrauktina, kaip nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka (CPK 293 str. 1d. 1 p.).

27Dėl priešieškinio reikalavimų

2838. Atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras priešieškinį pateikė su sąlyga, jog priešieškinio reikalavimai turėtų būti tenkinami tik tuo atveju, jeigu būtų patenkintas ieškinys. Todėl patenkinus ieškinį, teismas pasisako ir dėl priešieškinio reikalavimų. 39. Teismas sprendžia, kad reikalavimai (12.1 ir 12.2) dėl išregistravimo aikštelės b8 ir tvoros t12 bei daiktinių teisių (nuosavybės teisių) iš Nekilnojamojo turto registro yra nepagrįsti ir atmestini. Atsakovė šių reikalavimų būtinumą grindžia teisingu restitucijos pritaikymu, t. y. kad ieškovė negautų daugiau negu turėjo pradinis ieškovas (BAB „Kauno tiekimas), nes dabar ginčo turtas yra pagerintas, teisiškai sutvarkyti dokumentai (atlikti kadastriniai matavimai, įregistruotos nuosavybės teisės ir pan.). Nustatyta, kad aikštelė b4, iš kurios buvo atidalinta (niekiniu sandoriu) aikštelė b8, buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kaip nekilnojamasis daiktas, iki ginčo susitarimo (2013 m. spalio 21 d.), esant įregistravimo pagrindui – 2007 m. gegužės 24 d. susitarimas, kuris yra galiojantis ir pagal kurį aikštelė b4, tuo pačiu ir aikštelė b8, priklauso ieškovei, kaip savininkei. Pažymėtina, kad nuosavybės teisių įregistravimas (atliktas įrašas) viešame registre atlieka tik šių teisių išviešinimo funkciją, tačiau nesukuria ir nepanaikina nuosavybės teisių į daiktą. Todėl, pripažinus ginčo sandorį niekiniu ir negaliojančiu, bus tik pagrindas pakeisti įrašus Nekilnojamojo turto registre, tačiau tai nei panaikins, nei pakeis ieškovės turimas nuosavybės teises į ginčo turtą. Taigi, reiškiami reikalavimai dėl išregistravimo netenkintini, kaip netikslingi ir neturintys teisinio pagrindo. Šių reikalavimų patenkinimas niekaip neįtakotų pasikeitusios ginčo turto būklės (ji nei pablogėtų, nei pagerėtų). Atsakovei manant, jog ginčo turtas buvo pagerintas, kaip jau minėta, ji turi teisę siekti atgauti pagerinimus, ar dėl to patirtas išlaidas. 40. Atmestinas ir reikalavimas - panaikinti 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui aktą dalyje dėl BAB „Kauno tiekimas“ reikalavimo teisių į kiemo statinį (kiemo aikštelę b8), kitus inžinerinius statinius – tvorą t12, ( - ), Kaunas, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-977-601/2016 pagal BAB „Kauno tiekimas“ ieškinį UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei ieškovo procesinių teisių perdavimo. Šį reikalavimą atsakovė iš esmės grindžia tuo, jog: 1) turto perdavimo hipotekos kreditoriui metu (2016 m. kovo 17 d.) BAB „Kauno tiekimas“ nebuvo ginčo turto savininkė, todėl negalėjo šio turto bei reikalavimo į jį perleisti; 2) 2012 m. gruodžio 12 d. įmonės hipotekos sutarties sudarymo metu BAB „Kauno tiekimas“ nebuvo ginčo turto savininkė, todėl negalėjo šio turto įkeisti bei perleisti reikalavimo teisių į jį. 41. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BAB „Kauno tiekimas“ po 2007 m. gegužės 24 d. susitarimo dėl turto pasidalijimo tarp bendrasavininkų, aikštelės b4 (50 191 m2) ar jos dalies (aikštelės b8) nėra niekam perleidusi, ir iki ginčo susitarimo (2013 m. spalio 21 d.) buvo jos savininkė. Taigi, BAB „Kauno tiekimas“ turėjo teisę (kuria ir pasinaudojo) įkeisti ją hipotekos kreditoriui, sudarant įmonės hipotekos sutartį, kuri apėmė visą įmonės nekilnojamąjį turtą. Taip pat nustatyta, kad ginčo sandoris yra niekinis ir negaliojantis nuo jo sudarymo momento, kas leidžia spręsti, jog ginčo turtas niekada teisėtai nepriklausė atsakovei UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui, o visą laiką jo savininku buvo BAB „Kauno tiekimas“. Taigi, BAB „Kauno tiekimas“, kaip tikrasis turto savininkas, perleisdamas savo turtą, turėjo teisę perleisti ir reikalavimo teises į ginčo turtą. Taip pat nustatyta, kad, ginčo turtas (reikalavimo teisės) buvo perleistas hipotekos kreditoriui (įkaito turėtojui) neįvykus pirmosioms varžytinėms bei remiantis 2016 m. kovo 4 d. BAB „Kauno tiekimas“ kreditorių susirinkimo nutarimu, kuris yra galiojantis. 42. Be to, teismas atkreipia dėmesį, jog atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras reiškiamas reikalavimas itin formalus ir neturintis įtakos ginčo esmei – 2013 m. spalio 21 d. ginčo susitarimo teisėtumas (ar atsakovė įgijo ir turi nuosavybės teises į ginčo turtą). Pripažinus pagrįstu atsakovės reikalavimą, galėtų pasikeisti tik ieškovas šioje byloje, t. y. reikalavimo teisės grįžtų pradiniam ieškovui BAB „Kauno tiekimas“, tačiau ginčo esmė (faktinės bylos aplinkybės ir kt.) nepasikeistų. 43. Taigi, teismas sprendžia, kad šis atsakovės reikalavimas yra nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas. Netenkinus šio reikalavimo, netenkintinas ir reikalavimas - panaikinti 2016 m. rugpjūčio 19 d. varžytynių akto Nr. ( - ) dalį, kuria ieškovė įsigijo iš BAB Ūkio banko reikalavimo teises į kiemo statinį (kiemo aikštelę b8), kitus inžinerinius statinius – tvorą t12, ( - ), Kaunas, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-977-601/2016 pagal BAB „Kauno tiekimas“ ieškinį UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centrui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo bei ieškovo procesinių teisių perdavimo, kuris tiesiogiai priklauso nuo reikalavimo (išvestinis) dėl 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui akto panaikinimo. Dėl bylinėjimosi išlaidų 44. Ieškinį iš esmės patenkinus, o priešieškinį atmetus, atsižvelgiant į ginčo esmę, iš atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos, kurias patyrė ieškovai (BAB Ūkio bankas, UAB „Toneda“). Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 5 764,74 Eur už BAB Ūkio bankas suteiktas teisines paslaugas, priteistinos ieškovei UAB „Toneda“, kuri yra BAB Ūkio bankas teisių perėmėja. Taip pat iš atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras priteistinos 496,88 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurias sudaro ieškovės nesumokėtas žyminis mokestis 489,39 Eur (vertinant, jog ieškinio suma – 16 312,96 Eur (15 380,96 + 932) – turto rinkos vertė) ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu – 7,49 Eur.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 269, 270, 293 straipsniais,

Nutarė

30ieškinį patenkinti.

31Pripažinti 2013 m. spalio 21 d. susitarimą kiemo statinių pasidalinimui tarp bendrasavininkų, sudarytą tarp AB „Kauno tiekimas“ ir UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro, niekiniu ir negaliojančiu.

32Taikyti restituciją natūra – grąžinti UAB „Toneda“ nuosavybėn nekilnojamąjį turtą – kiemo aikštelę b8, unikalus Nr. ( - ), ir tvorą t12, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune.

33Pripažinti 2015 m. birželio 25 d. sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( - )), sudarytą tarp UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centro ir AB „Citadele“ bankas, negaliojančia.

34Nutraukti bylą dalyje dėl reikalavimo - išregistruoti 2015 m. birželio 25 d. sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( - )) iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos Hipotekos registro.

35Priešieškinį atmesti.

36Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras, j. a. k. ( - ), ieškovei UAB „Toneda“, j. a. k. ( - ), 5 764,74 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 74 ct) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras, j. a. k. ( - ), 496,88 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

38Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1. Ieškovė prašo:... 6. 1.1. pripažinti 2013-10-21 susitarimą kiemo statinių pasidalinimui tarp... 7. 1.2. taikyti restituciją natūra – grąžinti UAB „Toneda“ nuosavybėn... 8. 1.3. pripažinti 2015-06-25 sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( - )),... 9. 1.4. išregistruoti 2015-06-25 sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas: ( -... 10. Atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras procesinių dokumentų... 11. 12. Atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras nesutinka su ieškiniu... 12. 12.1. įpareigoti ieškovę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 13. 12.2. ieškovei UAB „Toneda“ nesiėmus veiksmų išregistruoti per 1... 14. 12.3. panaikinti 2016 m. kovo 17 d. turto perdavimo hipotekos kreditoriui aktą... 15. 12.4. panaikinti 2016 m. rugpjūčio 19 d. varžytynių akto Nr. ( - ) dalį,... 16. Atsakovės BAB „Kauno tiekimas“ procesinių dokumentų esmė... 17. 16. Atsakovė BAB „Kauno tiekimas“ sutinka su ieškiniu ir prašo atmesti... 18. Atsakovės AB Citadele bankas procesinių dokumentų esmė... 19. 17. Atsakovė nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad ji yra... 20. Trečiųjų asmenų atsikirtimų esmė... 21. 18. Tretieji asmenys VĮ „Registrų centras“ ir Nacionaline žemės tarnyba... 22. VI. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 23. 20. Nustatyta, kad pagal 2007 m. gegužės 24 d. susitarimą „Kiemo statinių... 24. VII. Teismo argumentai ir išvados... 25. Dėl ieškinio reikalavimų... 26. 22. Bylos esmė – ar ginčo susitarimas yra teisėtas, ar yra pagrindas jį... 27. Dėl priešieškinio reikalavimų... 28. 38. Atsakovė UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras priešieškinį pateikė... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 30. ieškinį patenkinti.... 31. Pripažinti 2013 m. spalio 21 d. susitarimą kiemo statinių pasidalinimui tarp... 32. Taikyti restituciją natūra – grąžinti UAB „Toneda“ nuosavybėn... 33. Pripažinti 2015 m. birželio 25 d. sutartinę hipoteką (identifikavimo kodas:... 34. Nutraukti bylą dalyje dėl reikalavimo - išregistruoti 2015 m. birželio 25... 35. Priešieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras, j. a. k. ( -... 37. Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno tiekimo“ prekybos centras, j. a. k. ( -... 38. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...