Byla 2VP-2576-1040/2016
Dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Inga Vaišvilienė rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Terezos Gerasimovič prašymą, suinteresuoti asmenys – V. V., UAB „Druskininkų autobusų parkas“, R. V., dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo procese,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Tereza Gerasimovič pateikė teismui išieškotojo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą dėl kuratoriaus paskyrimo, kuriuo prašoma vykdomojoje byloje Nr. 0045/14/00580 paskiri skolininko V. V. kuratoriumi jo sutuoktinę R. V..

3Prašymas tenkintas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 601 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti vykdymo vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių. Kuratorius yra skiriamas siekiant sudaryti sąlygas operatyviam bylos nagrinėjimui ir tam tikrų procesinių klausimų išsprendimui. Tačiau jis gali būti skiriamas tik tuo atveju jeigu: nėra žinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas turi turto, yra būtina skubiai atlikti su šia šalimi susijusius procesinius veiksmus, yra suinteresuotos šalies prašymas skirti kuratorių, skiriamo kuratoriumi asmens sutikimas, kuratoriumi paskirto asmens interesai nėra priešingi atstovaujamos šalies interesams. Kuratoriaus paskyrimui būtinos visos šios sąlygos, todėl nesant bent vienos iš jų, kuratorius negali būti paskirtas.

5Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0045/14/00580 medžiagos nustatyta, kad antstolė Tereza Gerasimovič pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-722-475/2012 vykdo 29 072,92 Eur skolos ir 5 procentų procesinių palūkanų išieškojimą iš skolininko V. V. išieškotojo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ naudai. Skolininkas turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kuris gali būti priverstinai realizuojamas (2 t., b. l. 85-90). Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad vykdymo metu, siekiant informuoti V. V. apie vykdomą išieškojimą, korespondencija buvo siunčiama antstolės kontorai žinomu jo gyvenamosios vietos adresu – ( - ), tačiau grįždavo neįteikta; elektroniniu paštu – v.viscinis@gmail.com, tačiau į laišką neatsakyta; į jo darbovietę UAB „Vivatrans“, tačiau procesinių dokumentų įteikti nepavyko, nes jis nepasirodo darbe nuo 2016 metų (1 t., b. l. 118, 2 t., b. l. 155); 2015 m. vasario 19 d. patvarkymu paskelbta skolininko V. V. paieška per policiją. Druskininkų PK 2016 m. rugpjūčio 18 d. raštu pranešė, kad iki šiol skolininko rasti nepavyko (2 t, b. l. 129), todėl paieška tęsiama. Iš policijos pažymos dėl V. V. paieškos matyti, kad 2015 metų duomenimis jis gyveno ( - ), tačiau nurodytu adresu būna retai, nes užsiima krovinių pervežimu Europos sąjungos šalyse. Iš 2016 metais pateiktų duomenų matyti, kad darbdaviui UAB „Vivatrans“ jis yra nurodęs, kad serga ir gydosi Anglijoje (2 t., b. l. 147-148). Paskambinus policijos pažymoje nurodomu skolininko V. V. asmeniniu telefonu Nr. 865547140, niekas neatsako. Vykdomosios bylos duomenimis V. V. vykdomąją byla nesidomi, apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą antstoliui nepranešė, apie savo buvimo vietą neinformuoja, nors visiems jo artimiausiems asmenims, su kuriais jis bendrauja, žinoma, kad yra vykdoma jo paieška. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad V. V. buvimo vieta nėra žinoma.

6Pareiškėjas, išsiaiškinęs, kad nėra interesų prieštaravimų ir neatitikimų tarp skolininko ir prašomo paskirti kuratoriaus, pateikė prašymą skolininko V. V. kuratoriumi paskirti jo sutuoktinę R. V. (2 t. b. l. 173, 174, 175). Vykdomojoje byloje yra pateiktas R. V. sutikimas būti kuratoriumi (2 t., b. l. 153). Taip pat yra skolininko tėvo A. V. atsisakymas būti paskirtu kuratoriumi dėl senyvo amžiaus (2 t., b. l. 161). Duomenų apie asmens, kurį prašoma skirti kuratoriumi, teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, kuris būtų priešingas skolininko interesams, teismas neturi.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skolininko V. V. kuratoriumi vykdomojoje byloje Nr. 0045/14/00580 skirtina skolininko sutuoktinė R. V. (CPK 39 straipsnis, 601 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju kuratoriaus paskyrimas užtikrins tinkamą vykdymo proceso eigą, siekiant ginti tiek kreditoriaus, tiek ir paties skolininko interesus.

8Kuratoriui išaiškintina, kad skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 straipsnio 4 dalis).

9Vadovaudamasis CPK 39, 290, 291, 593, 601 straipsniais, teismas

Nutarė

10Prašymą tenkinti.

11Paskirti vykdomojoje byloje Nr. 0045/14/00580 skolininko V. V., asmens kodas ( - ) kuratoriumi R. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

12Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt., nurodant:

13„Informuojame, kad vykdomojoje byloje Nr. 0045/14/00580 skolininko V. V., gimusio ( - ), kuratoriumi paskirta jo sutuoktinė R. V., gimusi ( - ), gyv. ( - ), elektroninio pašto adresas – r.visciniene@gmail.com“.

14Išaiškinti kuratoriui, kad skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą.

15Nutarties kopiją išsiųsti antstolei Terezai Gerasimovič, išieškotojui UAB „Druskininkų autobusų parkui“ ir R. V., paštu ir elektroniniu paštu – r.visciniene@gmail.com.

16Vykdomąją bylą grąžinti antstolei Terezai Gerasimovič.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai