Byla 2S-304-601/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Albino Čeplinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Bentalija“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nutarties, kuria ieškovo patikslintas ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Bentalija” patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Statybos ritmas”, tretiesiems asmenims UAB „Pastatų inžinieriniai tinklai, UAB „Celsis”, AB „Lietuvos draudimas”, AB „Ergo Lietuva”, UAB „Corpus A”, UAB „Danola” dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 12 d. nutartimi ieškovo patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtu. Teismas nustatė, jog iki teismo posėdžio pradžios jokių prašymų, dokumentų, pateisinančių ieškovo UAB „Bentalija“ atstovo neatvykimą į teismo posėdį, nebuvo gauta, todėl, atsakovo prašymu, ieškinys paliktinas nenagrinėtu. Teismui, atidėjus nutarties dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu priėmimą ir paskelbimą 2010-10-12 10 val., bei išėjus rašyti nutarties, 2010-10-11 10 val. 18 min. teismo raštinėje faksu buvo gautas UAB „Bentalija“ atstovo prašymas atidėti teismo posėdį. Kadangi prašymas buvo gautas pavėluotai, teismas jo nenagrinėjo ir paliko ieškinį nenagrinėtu bei iš ieškovo, byloje dalyvavusių asmenų prašymu, teismas priteisė jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Motyvuose nurodo: 1) ieškovo naujas atstovas - advokato padėjėjas Dainius Baronas 2010-10-11 9.40 val. faksu išsiuntė teismui prašymą atidėti teismo posėdį, tačiau faksas teismo nepasiekė dėl nežinomų priežasčių (techninių nesklandumų), todėl nedelsiant 10 val. buvo išsiųstas pakartotinis pranešimas, kurį teismas gavo 10 val. 18 min., todėl aplinkybė, jog teisme prašymas atidėti posėdį buvo gautas pavėluotai, negali būti priežastis palikti patikslintą ieškinį nenagrinėtu; 2) tai buvo pirmas kartas kai į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas, kas sudaro pagrindą tenkinti ieškovo atstovo prašymą atidėti posėdį; 3) prašymas atidėti posėdį buvo pateiktas dėl objektyvių priežasčių, 2010-10-08 gavus ieškovui informaciją iš prieš tai jį atstovavusio adv. padėjėjo, apie jo negalėjimą toliau atstovauti ieškovui ir nedelsiant suradus kitą atstovą, pastarasis neturėjo objektyvių galimybių susipažinti su byla 2010-10-08 (buvo penktadienis), be to, ieškovo buveinė ir naujojo atstovo darbo vieta yra skirtinguose miestuose; 4) ieškovas visą bylos nagrinėjimo laiko procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiavo, dalyvavo visuose teismo posėdžiuose, 2010-08-30 įvykusio teismo posėdžio metu šalys buvo pasirengusios bylos nagrinėjimui iš esmės; 5) palikus ieškinį nenagrinėtu ieškovas bus priverstas iš naujo kreiptis į teismą siekdamas apginti savo pažeistus interesus, atsižvelgiant į tai, jog bylos nagrinėjimas jau vyksta daigiau nei metus, byloje dalyvauja 8 asmenys, jau yra įvykę 4 parengiamieji posėdžiai, iš naujo teismui vėl pradėjus nagrinėti bylą teismas patirs papildomas laiko ir finansines sąnaudas, padidės teismo apkrovimas; 6) ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeistų ieškovo bei kitų byloje dalyvaujančių asmenų, patyrusių daug laiko ir finansinių sąnaudų, interesus ir teises į ginčo išnagrinėjimą iš esmės; 7) teismas susiklosčiusias aplinkybes vertino formaliai, pirmenybę teikdamas ne tiesos nustatymui o proceso koncentruotumo principui, kuris įvertinus tai, jog ieškovas turės iš naujo kreiptis į teismą, taip pat yra sąlyginis; 8) remiantis teisingumo ir protingumo principais, akivaizdu, jog dėl techninių kliūčių pavėlavimas pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą 18 min. negali būti vertinamas formaliai ir dėl to taikoma CPK 246 str. 1 d.; 9) ieškovo žiniomis bylos 2010-10-11 posėdyje nebuvo galima išnagrinėti ir dėl to, jog į posėdį neatvyko kviestas liudytojas.

4Atskirasis skundas tenkintinas.

5Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6Lietuvos Respublikos CPK 246 str. 1 d. nustatyta, jog <...>, bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis <...>. Taigi, Įstatymas nustato, jog tuo atveju, kai ieškovas ar jo atstovas dėl objektyvių priežasčių gali neturėti galimybės atvykti į paskirtą teismo posėdį nustatytu laiku, tada bylos nagrinėjimą galima atidėti esant tokios sąlygoms: 1) ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį nėra galimybių atvykti, pradžios; 2) teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Komentuojamo straipsnio 1 dalis taip pat nurodo neigiamus procesinius padarinius ieškovui, jeigu jis, nei jo atstovas be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį. Tokiu atveju teismas atsakovo prašymu priima sprendimą už akių, o jei kita šalis neprašo priimti sprendimo už akių – palieka ieškinį nenagrinėtą.

7Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai skundžiama nutartimi paliko ieškovo patikslintą ieškinį nenagrinėtu, motyvuodamas tuo, jog ieškovo atstovas neatvyko į 2010-10-11 10 val. teismo posėdį, prašymas atidėti teismo posėdį teismo raštinėje faksu buvo gautas pavėluotai 2010-10-11 10 val. 18 min., todėl jis nenagrinėtinas. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovo atstovas laiku informavo teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje (nurodė priežastis) ir pateikė prašymą teismo posėdį atidėti, t. y. faksu prašymą teismui išsiuntė 2010-10-11 09 val. 18 min. tačiau, kaip matyti iš fakso gavimo žymos, teisme faksas buvo gautas tik 10 val. 18 min., t. y. jau po teismo posėdžio (kuris prasidėjo 10 val., ir baigėsi 10 val. 10 min.) (t. 2, b. l. 36, 44). Minėtas aplinkybes patvirtino ir apeliantas, nurodydamas, jog prašymą atidėti bylos nagrinėjimą faksu išsiuntė laiku (iki teismo posėdžio), tačiau dėl techninių kliūčių, teismą faksas pasiekė, tik po teismo posėdžio, pakartotinai dar kartą išfaksavus prašymą. Taigi darytina išvada, jog atsakovas tinkamai ir laiku informavo teismą apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje ir pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau dėl ne nuo ieškovo valios priklausančių priežasčių, prašymas teisme buvo gautas pavėluotai, jau pasibaigus teismo posėdžiui. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog net ir laikant, jog prašymas buvo išfaksuotas po teismo posėdžio, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į prašymo gavimo laiką ir jame nurodytas aplinkybes, kadangi, teismas 2010-10-11 teismo posėdyje atidėjo nutarties dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu priėmimą ir paskelbimą kitai dienai - 2010-10-12 10 val., išėjus rašyti nutarties, 2010-10-11 10 val. 18 min. teismo raštinėje faksu buvo gautas UAB „Bentalija“ atstovo prašymas atidėti teismo posėdį, teisėjai apie jį buvo žinoma priimant nutartį. Teismas nepagrįstai nevertinio aplinkybės, jog prašymas teisme buvo gautas pavėlavus tik 18 min. Be to, teisėjų kolegija vertina, jog ieškovo atstovo prašyme atidėti bylos nagrinėjimą nurodytos objektyvios priežastys, jog 2010-10-08 (penktadienį) pasikeitė ieškovo atstovas (advokato padėjėjas), kuris per tokį trumpą laiką (nuo 2010-10-08 iki 2010-10-11) iki teismo posėdžio neturėjo galimybės tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui, be to buvo savaitgalis, pripažintinos svarbiomis neatvykimo į teismo posėdį ir prašymo jį atidėti posėdį priežastimis.

8Kita vertus, teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog Lietuvos Respublikos CPK 246 straipsnio 1 dalis nustatytų teisinių pasekmių taikymas yra susijęs su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų tinkamu įgyvendinimu, kurie apima šalių pareigą sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį, laiku pasirūpinti atstovavimu ir kt. (CPK 7 str., 42 str. 5 d.). Taigi šiuo atveju vertinant skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, svarbu atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, visą bylos medžiagą, iš kurios matyti, jog byla nagrinėjama jau virš metų, bylos dalyviai net 8, visą procesą, ieškovas ir jo atstovas buvo aktyvūs proceso dalyviai, dalyvavo visuose prieš tai vykusiuose 4 teismo posėdžiuose (2010-02-22, 2010-04-06, 2010-07-26, 2010-08-30), laiku teismui pateikdavo procesinius dokumentus, t. y. nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

9Remiantis aukščiau nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, vadovaujantis ekonomiškumo, protingumo, teisingumo, sąžiningumo, proceso koncentracijos ir operatyvumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos tesimas netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias ieškinio palikimo nenagrinėtu institutą (CPK 329 str. 1 d., 338 str.), neatsižvelgė į aukščiau aptartas aplinkybes, todėl atskirasis skundas tenkintinas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nutartis naikintina ir byla parduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

10Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

12Atskirąjį skundą patenkinti.

13Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės

Proceso dalyviai