Byla 2-1488/2012
Dėl bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ignika“ veiksmų atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų mechanika“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Alės Bukavinienės, Rasos Gudžiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų (kreditorių) S. L., Z. A., R. M., V. A. ir V. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta tenkinti šių pareiškėjų (kreditorių) bei kreditoriaus A. P. skundą dėl bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ignika“ veiksmų atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų mechanika“ bankroto byloje.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Statybų mechanika“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ignika“.

7Pareiškėjai (kreditoriai) S. L., Z. A., R. M., V. A., V. K. ir A. P. kreipėsi su skundu į teismą, prašydami:

  1. įvertinti realiai padėtį bankroto byloje bei išreikalauti iš bankroto administratoriaus dokumentus, kurių negali gauti darbuotojai;
  2. įpareigoti bankroto administratorių kuo skubiau atsiskaityti su buvusiais atsakovo darbuotojais.

8Pareiškėjai nurodė, kad bankroto administratorius pardavė iš varžytinių turtą ir gavo apie 150 000 Lt pajamų, tačiau su buvusiais darbuotojais, kuriems skola siekia 70 000 Lt, neatsiskaitė ir to neplanuoja daryti. Iš gautų lėšų už parduotą turtą mokamas atlyginimas administratoriui, premijos darbuotojams, kurie realiai nedirba. Administravimo išlaidoms kas mėnesį skiriama 30 000 – 40 000 Lt. Pareiškėjas Z. A. nurodė, kad telefonu 4 atsakovo skolininkai patvirtino, jog su atsakovu atsiskaitė. Be to, kreditoriai neturi duomenų apie teismo sprendimo išieškoti skolą iš UAB „Solid Group“ įvykdymą. Pareiškėjai pripažino, kad raštu nesikreipė į administratorių dėl išsamios informacijos pateikimo. Šios informacijos neturėjo ir darbuotojų atstovė L. K..

9Atsakovo B UAB „Statybų mechanika“ bankroto administratorius UAB „Ignika“ su skundu nesutiko. Teigė, kad administravimo išlaidų dydį patvirtino pirmasis kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir pareiškėjai. Buvę darbuotojai turi savo atstovą kreditorių komitete, todėl visus klausimus gali spręsti su juo, o rūpimą informaciją gauti kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta tvarka. Prieš kreditorių komiteto susirinkimus administratorius išsiunčia komiteto nariams rašytinę išsamią informaciją apie bankroto procedūras ir kreditorių komitetas ataskaitą tvirtina. Pareiškėjai į jį tiesiogiai dėl informacijos pateikimo nesikreipė, išskyrus užklausą dėl atsiskaitymo su jais, į kurią administratorius išsiuntė atsakymą. Administratorius paaiškino, kad beveik visas turtas įkeistas AB SEB bankui. Už parduotą turtą gauta 125 000 Lt, iš kurių 123 000 Lt - už parduotą įkeistą turtą, dėl ko kitoms reikmėms: kreditoriams, administravimo išlaidoms liko tik 2 000 Lt. Pažymėjo, kad turtas nebaigtas parduoti, todėl nepradėta atsikaityti su kreditoriais. Nurodė, kad su skolininkais UAB „Juodeliai“ ir UAB „Svirka“ pasirašytos taikos sutartys, nes administratoriui perduotos tik sutartys ir sąskaita be atliktų darbų akto ir darbų pridavimo, taikos sutarčių pasirašymą patvirtino kreditorių komitetas. Administratorius iškėlė bylą dėl skolos priteisimo iš UAB „Solid Group“, kurioje procesinis sprendimas dar nepriimtas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi atmetė pareiškėjų skundą. Teismas pažymėjo, kad 2011 m. kovo 31 d. pirmasis kreditorių susirinkimas 10 klausimu patvirtino Priedą Nr. 6, kuriuo nustatė informacijos apie bankroto eigą pateikimo tvarką. Priedo 1 punktu nutarta, kad informaciją apie bendrovės bankroto bylos eigą administratorius kreditoriams, įmonės savininkams bei įgaliotiems atstovams teikia susirinkimo metu (pateikdamas veiklos ataskaitas) arba minėtiems asmenims raštu per 15 dienų nuo jų raštiško pareikalavimo. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad pareiškėjai - buvę darbuotojai turi savo atstovą kreditorių susirinkime, kuris iki susirinkimo pradžios gauna administratoriaus ataskaitą, bei ginčo dėl to, kad pareiškėjai raštu nesikreipė į bankroto administratorių dėl informacijos pateikimo. Iš šių aplinkybių teismas nustatė, kad pareiškėjai nesikreipė į administratorių dėl informacijos pateikimo kreditorių susirinkimo nutarime nustatyta tvarka, dėl ko teismas jų skundą dalyje dėl informacijos nepateikimo atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad įstatymo leidėjas įpareigoja su pirmos eilės kreditoriais (įskaitant pareiškėjus) atsiskaityti iš visų likvidavimo procese gautų lėšų tik tuomet, kaip bus atlygintos administravimo išlaidos ir atsiskaityta su įkaito turėtoju (Įmonių bankroto įstatymo 34-35 str., 36 str. 1 d.). Pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų teiginį, kad kreditorių susirinkimas (komitetas) priėmė nutarimą atsiskaityti su kreditoriais nedelsiant, nepardavus viso turto, nebaigus civilinių bylų dėl skolų priteisimo ir tai turi būti padaryta prieš administravimo lėšų dengimą bei atsiskaitymą su įkaito turėtoju. Pareiškėjai taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų teiginį, jog administratorius išmokėjo premijas darbuotojams. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas atmetė pareiškėjų skundą dalyje dėl administratoriaus įpareigojimo nedelsiant atsiskaityti su pareiškėjais.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjai (kreditoriai) S. L., Z. A., R. M., V. A. ir V. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydami įvertinti realiai padėtį bankroto byloje bei įpareigoti bankroto administratorių kuo skubiau atsiskaityti su buvusiais atsakovo darbuotojais. Pareiškėjai teigia, kad bankroto administratorius nepagrįstai pirmumą teikia ne darbuotojų finansiniams reikalavimams patenkinti, o bankroto administravimo išlaidoms padengti, tarp kurių yra ir premijos administratoriaus darbuotojams, kurie realiai nedirba. Tuo tarpu administravimo išlaidos kas mėnesį siekia 30 000-40 000 Lt ir neaišku, kas jas kontroliuoja. Be to, bankroto administratorius iki šiol iš atsakovo skolininkų, kurie yra veikiančios įmonės – UAB „Svirka“ ir UAB „Solid Group“ neišreikalavo 100 000 Lt sumos.

14Atsakovo B UAB „Statybų mechanika“ bankroto administratorius UAB „Ignika“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad atskirojo skundo dalykas ir pagrindas neatitinka įstatymo reikalavimų, o jo turinys sutampa su pirmosios instancijos teismui pateiktu skundu. Pareiškėjai nesuvokia įstatymo nuostatų, kad bankroto procese gautos lėšos visų pirma panaudojamos bankroto administravimo išlaidoms padengti. Atsakovo beveik visas turtas buvo įkeistas AB SEB bankui, dėl ko iš turto realizavimo gautos lėšos visų pirma buvo panaudotos jo finansiniam reikalavimui patenkinti. Be to, pareiškėjai nesikreipė į savo atstovą ar bankroto administratorių dėl informacijos pateikimo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Vadinasi, sprendžiant bankroto bylose pareikštus kreditorių ar bankroto administratoriaus reikalavimus dėl bankroto bylos eigoje iškilusių ginčų, šiose bylose dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų turinys ir forma turi atitikti CPK nustatytus bendruosius reikalavimus, keliamus tokiems dokumentams (CPK 110-115 str.), ir specialiuosius reikalavimus, keliamus konkretiems procesiniams dokumentams (pavyzdžiui, CPK 135 str., 142 str. ir kiti). Tuo atveju, jei byloje dalyvaujančio asmens procesinis dokumentas, pavyzdžiui, skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, turi turinio ar formos trūkumų, pavyzdžiui, netinkamai suformuluotas skundo dalykas ir pagrindas, teismas turi spręsti dėl šio dokumento trūkumų pašalinimo CPK 115 straipsnyje nustatyta tvarka, nes tik esant įstatymo reikalavimus atitinkančiam ir aiškiai suformuluotam skundo dalykui bei pagrindui teismas gali tiksliai nustatyti ginčo (bylos nagrinėjimo) ribas ir tinkamai įgyvendinti teisingumą tokioje byloje (CPK 1 str. 1 d., 5-6 str.).

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjai (kreditoriai) kreipėsi į teismą su skundu, reikalaudami nustatyti realią padėtį atsakovo B UAB „Statybų mechanika“ bankroto byloje bei įpareigoti bankroto administratorių UAB „Ignika“ nedelsiant atsiskaityti su pareiškėjais, kurie yra atsakovo pirmos eilės kreditoriai. Pareiškėjų (kreditorių) skundo esminiai argumentai, kuriais buvo grindžiami skundo reikalavimai, iš esmės susiję su nepagrįstai didelėmis administravimo išlaidomis (30 000 -40 000 Lt kas mėnesį) bei atitinkamai su bankroto administratoriaus neteisėtais veiksmais iš realizuoto atsakovo turto gautas lėšas (150 000 Lt) visų pirma panaudojant dengti tokioms nepagrįstai didelėms bei apskritai dalyje (dėl premijų išmokėjimo bankroto administratoriaus darbuotojams, kurie realiai nedirba) nepagrįstoms administravimo išlaidoms. Be to, pareiškėjai nurodė, jog bankroto administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, susijusias su bankrutuojančios įmonės skolų (siekiančių 100 000 Lt) atgavimu bei informacijos kreditoriams teikimu.

18Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų (kreditorių) skundo dalyką, daro išvadą, kad pirmasis skundo reikalavimas – nustatyti realią padėtį atsakovo bankroto byloje – yra suformuluotas netinkamai, nes įstatymo leidėjas nenumato teismui prerogatyvos atlikti visos bankroto bylos eigos patikrinimo (tyrimo). Tačiau įstatymo leidėjas yra numatęs galimybę kreditoriams Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka skųsti konkrečius bankroto administratoriaus veiksmus ar kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus, kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pan. (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 6 d., 8 d. 2 p., 23 str. 13 p., 24 str. 5 d., CK 1.138 str.). Taigi, įstatymo leidėjas yra numatęs eilę būdų kaip kreditoriai gali ginti savo pažeistas teises bankroto procese, kreipdamiesi dėl to į teismą su skundu (CPK 5 str.). Nepaisant abstraktaus ir įstatymo reikalavimus neatitikusio pareiškėjų (kreditorių) skundo pirmojo reikalavimo, iš skundo faktinio pagrindo (argumentų) teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjai (kreditoriai) nesutinka su atsakovo bankroto byloje nustatytu administravimo išlaidų dydžiu, konkrečių išlaidų priskyrimo prie bankroto administravimo išlaidų bei iš atsakovo turto gautų lėšų panaudojimo konkrečioms išlaidoms padengti. Iš šių skundo argumentų turinio galima daryti išvadą, kad pareiškėjai (kreditoriai) galimai siekia apginti savo pažeistas teises bankroto byloje, turint tikslą panaikinti konkrečius kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus, kuriais buvo nustatytas atsakovo administravimo išlaidų dydis, konkrečių išlaidų priskyrimas administravimo išlaidoms bei jų apmokėjimas iš atsakovo realizuoto turto (Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., 36 str.). Tačiau pareiškėjai skundo faktiniame pagrinde neįvardino jokio konkretaus kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo ir skunde nesuformulavo reikalavimo dėl tokio kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo panaikinimo. Be to, iš pareiškėjų skundo pavadinimo (dėl netesėtų administratoriaus veiksmų), abiejų reikalavimų turinio ir argumentų galima daryti išvadą, kad kreditoriai siekia apginti savo pažeistas teises, galimai skundžiant neteisėtus bankroto administratoriaus veiksmus: pasyvų elgesį, išieškant įmonės skolas; informacijos apie bankroto bylos eigą kreditoriams neteikimą; iš turto realizavimų gautų lėšų netinkamą panaudojimą ir pan. Tačiau vėl gi pareiškėjai nesuformulavo skundo reikalavimų, susijusių su administratoriaus šių veiksmų neteisėtumu, įpareigojimu atlikti konkrečius veiksmus ir/ar dėl to padarytos žalos kreditoriams atlyginimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 6 d., CK 1.138 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pirmojo skundo reikalavimo bei faktinio pagrindo turinį taip pat daro išvadą, kad pareiškėjai (kreditoriai) siekia apginti savo pažeistas teises, galimai turėdami tikslą atstatydinti bankroto administratorių dėl jo netinkamai vykdomų bankroto procedūrų (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d.). Tačiau vėl gi tokio pobūdžio reikalavimas aiškiai nėra suformuluotas kaip skundo dalykas.

19Iš aukščiau išdėstytų motyvų teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjų (kreditorių) skundo reikalavimai ir faktinis pagrindas buvo suformuluoti taip, kad skundo padavimo momentu bei bylos iškėlimo ir nagrinėjimo momentu nebuvo aišku, kokiu įstatymo leidėjo įtvirtintu būdu pareiškėjai siekia apginti savo pažeistas teises, tai yra skundžiant kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus dėl administravimo išlaidų, ar skundžiant konkrečius neteisėtus administratoriaus veiksmus, ar siekiant atstatydinti administratorių. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, nenustatęs termino kreditoriams (pareiškėjams) tinkamai suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą (CPK 1 str. 1 d., 115 str., 135 str. 1 d. 2 p. ir 4 p., 138 str.), skundžiama nutartimi nusprendė, jog pareiškėjai (kreditoriai) siekia apginti savo pažeistas teises, skųsdami administratoriaus veiksmus dėl informacijos neteikimo ir atsisakymo iš realizuoto turto gautų lėšų patenkinti atsakovo pirmos eilės kreditorių finansinius reikalavimus. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas, esant neaiškiam skundo dalykui ir pagrindui, neleistinai pats juos suformulavo ir atmetė kaip neįrodytus, pažeisdamas pareiškėjų (kreditorių) teisę į teisminę gynybą, vadovaujantis kuria tik patys pareiškėjai (kreditoriai) gali nuspręsti kokiu iš įstatyme nustatytų būdų jie yra apsisprendę ginti savo pažeistas civilines teises (CPK 1 str. 1 d., 5 str., 135 str. 1 d. 2 p. ir 4 p.).

20CPK 337 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo prerogatyva panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylos proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui, jei nagrinėjant atskirąjį skundą nustatoma, kad dėl įstatymuose numatytų procesinių kliūčių civilinė byla negalėjo būti iškelta.

21Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytas faktines aplinkybes bei išdėstytas teisines nuostatas, daro išvadą, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas teisinį procesą pagal pareiškėjų (kreditorių) skundą pradėjo neįsitikinęs tokio proceso pagrįstumu ir teisėtumu, tai yra nenustatęs prieš tai termino pareiškėjams (kreditoriams) tinkamai suformuluoti skundo dalyko ir pagrindo (CPK 1 str. 1 d., 115 str., 135 str. 1 d. 2 p. ir 4 p., 138 str.). Be to, esant neaiškioms bylos nagrinėjimo riboms, teismas neleistinai pats jas suformulavo bei priėmė neteisėtą skundžiamą nutartį, kuria atmetė pareiškėjų (kreditorių) skundą su netinkamai suformuluotu skundo dalyku ir pagrindu. Atsižvelgiant į išdėstyta, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis naikinama, o bylos proceso teisėtumo klausimas perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 1 str. 1 d., 115 str., 135 str. 1 d. 2 p. ir 4 p., 138 str., 337 str. 2 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.).

22Teisėjų kolegija įvertinusi tai, kad pareiškėjai (kreditoriai) netinkamai suformulavo ne tik skundo dalyką ir faktinį pagrindą, bet (kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo atsakovas) netinkamai suformulavo ir atskirojo skundo dalyką bei faktinį ir teisinį pagrindą (CPK 306 str., 338 str.), taip pat įvertinusi bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus, rekomenduoja pareiškėjams (kreditoriams) apsvarstyti galimybę kreiptis į profesionalų teisininką dėl procesinių dokumentų parengimo bei pareiškėjų (kreditorių) atstovavimo bankroto byloje. Teisėjų kolegija išaiškina pareiškėjams (kreditoriams), kad tuo atveju, jei jie neturi lėšų teisinėms paslaugoms apmokėti bei jų turtinė padėtis atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, pareiškėjai (kreditoriai) turi teisę kreiptis dėl Valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo (kuri apima ir skundo parengimą). Panevėžio miesto savivaldybėje gyvenantiems asmenims prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo padeda surašyti pirminę teisinę pagalbą teikianti institucija – Panevėžio miesto savivaldybė (Laisvės a. 20, Panevėžys, priimamojo kabinetas Nr. 102, tel. (8 45) 501 210, (8 45) 501 364, priėmimo laikas pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 13.00 val. iki 17.00 val. bei penktadieniais nuo 8.30 val. iki 12.00 val.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti.

25Proceso, pradėto pagal pareiškėjų (kreditorių) S. L., Z. A., R. M., V. A. ir V. K. 2012 m. balandžio 16 d. skundą dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų mechanika“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ignika“ neteisėtų veiksmų, teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Alės Bukavinienės, Rasos Gudžiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Pareiškėjai (kreditoriai) S. L., Z. A., R. M., V. A., V. K. ir A. P.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad bankroto administratorius pardavė iš varžytinių... 9. Atsakovo B UAB „Statybų mechanika“ bankroto administratorius UAB... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi atmetė... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjai (kreditoriai) S. L., Z. A., R. M., V. A. ir V. K. pateikė... 14. Atsakovo B UAB „Statybų mechanika“ bankroto administratorius UAB... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog bankroto... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai (kreditoriai) kreipėsi į teismą su skundu,... 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų (kreditorių) skundo dalyką,... 19. Iš aukščiau išdėstytų motyvų teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 20. CPK 337 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytas faktines aplinkybes bei... 22. Teisėjų kolegija įvertinusi tai, kad pareiškėjai (kreditoriai) netinkamai... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti.... 25. Proceso, pradėto pagal pareiškėjų (kreditorių) S. L., Z. A., R. M., V. A....