Byla 2-1086/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SG200“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kennedy Forbes“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „SG200“ ir Kipro Respublikoje registruotam juridiniam asmeniui Vectrus Limited dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo notarė D. J..

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo.

6Ieškovo B UAB „Kennedy Forbes“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. pripažinti niekine ir negaliojančia tarp ieškovo ir atsakovo Vectrus Limited sudarytą Laikinąją pirkimo-pardavimo sutartį Nr. V4-15-01-2008;
  2. pripažinti niekiniu ir negaliojančiu tarp ieškovo ir atsakovo Vectrus Limited sudarytą 2009 m. sausio 2 d. susitarimą Nr. 09/01/02;
  3. pripažinti niekine ir negaliojančia tarp atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „SG200“ ir Vectrus Limited sudarytą 2009 m. sausio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. Y09-M01-D05;
  4. pripažinti niekine ir negaliojančia tarp ieškovo ir atsakovo UAB „SG200“ sudarytą 2009 m. rugsėjo 25 d. Skolos dengimo nekilnojamuoju turtu sutartį;
  5. taikyti restituciją natūra – grąžinti ieškovui žemės sklypą, esantį Vilniaus r., Paliuliškių k. (unikalus Nr. 4152-0200-0057), ir žemės sklypą, esantį Vilniaus r., Paliukiškių k. (unikalus Nr. 4400-0354-5142);
  6. pripažinti niekiniu ir negaliojančiu atsakovo UAB „SG200“ 2013 m. rugsėjo 13 d. reikalavimą dėl 225 280 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui UAB „SG200“ priklausantį žemės sklypą, esantį Vilniaus r., Paliuliškių k. (unikalus Nr. 4152-0200-0057) ir žemės sklypą, esantį Vilniaus r., Paliuliškių k. (unikalus Nr. 4400-0354-5142), o jeigu paaiškėtų, kad šie sklypai yra perleisti kitiems asmenims - areštuoti 507 874 Lt vertės atsakovo UAB „SG200“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas ir/ar turtines teises. Ieškovas nurodė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas; ieškinio suma didelė; atsakovas UAB „SG200“ bandė išgrobstyti bankrutuojančios įmonės turtą; minėtam atsakovui bei su juo susijusiems bankrutuojančios įmonės akcininkams teismuose pareikštą ieškinių dėl 6 954 067,08 Lt priteisimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. nutartimi areštavo atsakovui UAB „SG200“ priklausančius žemės sklypus (unikalūs Nr. 4152-0200-0057 ir 4400-0354-5142), esančius Paliuliškių k., Vilniaus r., o paaiškėjus, kad šie sklypai perleisti tretiesiems asmenims – nutarė areštuoti 507 874 Lt vertės atsakovo UAB „SG200“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas ir turtines teises. Teismas sprendė, kad nėra galimybės nustatyti akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo. Teismas nutarė, kad atsakovas gali bandyti perleisti žemės sklypus tretiesiems asmenims, dėl ko gali pasunkėti galimai ieškovu palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teisingumas taptu deklaratyviu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „SG200“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartį ir atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovo teigimu, procesas pagal ieškinį pradėtas neteisėtai, dėl ko turi būti panaikinta skundžiama nutartis ir iš naujo pirmajai instancijai perduotas spręsti klausimas dėl bylos iškėlimo teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civ. bylose Nr. 2-949/2008, 2-1225/2009, 2-599-1/2010). Ieškinys grindžiamas vieninteliu argumentu, kad atsakovas Vectrus Limited nesumokėjo ieškovui 100 000 EUR, tačiau bankroto administratorius žino, kad atsakovas minėtą sumą bei visas kitas sumas ieškovui yra sumokėjęs. Atsakovas nurodo kartu su atskiruoju skundu pateikęs įrodymus apie 100 000 EUR sumokėjimą ieškovui.

12Ieškovo B UAB „Kennedy Forbes“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad ieškinys yra grindžiamas ne tik atsakovo nurodytu vienu argumentu. Pagal ginčijamą sutartį turėjo būti atliktas 175 000 Lt dydžio avanso mokėjimas iki 2008 m. balandžio 29 d., o pagrindinė sutartis sudaryta iki 2008 m. birželio 1 d. Atsakovas pateikė įrodymą, kad ieškovui 2008 m. birželio 25 d. buvo pervesta 100 000 EUR bei minėtame pavedime nebuvo nurodyta pagal kokią sutartį jis atliekamas. Be to, tą pačią dieną ieškovo sąskaitoje esančios lėšos buvo pervestos kaip paskola UAB „GMG Capital“, kurios vadovas buvo tas pats asmuo kaip ir ieškovo akcininkų įgaliotas ieškovo vardu veikti G. J. K.. Minėtas aplinkybes galima išsiaiškinti tik nagrinėjant bylą iš esmės. Dėl atsakovo UAB „SG200“ ir su juo susijusių įmonių neteisėtų veiksmų jau yra nagrinėjama ir dar bus pradėtos nagrinėti bylos, kurių ieškinių suma viršys 8 000 000 Lt. Ieškovo kreditorių (viešasis) interesas reikalauja laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15CPK144straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, iš pradžių yra prima facie (preliminariai) įvertinami ieškinio reikalavimas, faktinis pagrindas ir pateikti įrodymai. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010m. lapkričio 25d. nutartis civ. byloje Nr.2-2174/2010 ir kt.).Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu tampa negalimas. Tik tuo atveju, jeigu teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, turi būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-783/2012 ir kt.).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas B UAB „Kennedy Forbes“ prašo pripažinti niekiniais eilę sandorių, sudarytų tarp ieškovo ir atsakovų UAB „SG200“ bei Vectrus Limited, kuriais iš ieškovo atsakovo UAB „SG200“ nuosavybėn perėjo 2 žemės sklypai (unikalūs Nr. 4152-0200-0057 ir 4400-0354-5142), esantys Paliuliškių k., Vilniaus r. Ieškovo teigimu, sandoriai (dėl laikinosios pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, skolos perkėlimo ir skolos dengimo nekilnojamuoju turtu) yra tariami, nes atsakovas Vectrus Limited nebuvo realiai sumokėjęs ieškovui 175 000 Lt avanso (kaip buvo nurodyta laikinojoje pirkimo-pardavimo sutartyje) ir ieškovas nebuvo skolingas atsakovui Vectrus Limited 100 000 EUR (kaip buvo nurodyta reikalavimo perleidimo sutartyje, sudarytoje tarp atsakovų). Ieškovo teigimu, tariamai 100 000 EUR dydžio ieškovo skolai padengti neteisėtai ir pažeidžiant ieškovo kreditorių teises buvo perleisti ieškovui priklausantys 2 žemės sklypai (unikalūs Nr. 4152-0200-0057 ir 4400-0354-5142), esantys Paliuliškių k., Vilniaus r., už 100 000 Lt, nepaisant to, kad jų reali rinkos vertė 507 874 Lt (b.l. 1-6). Iš šių ieškovo argumentų turinio matyti, kad, priešingai nei teigia atsakovas atskirajame skunde, ieškovas sandorių negaliojimo faktą įrodinėja remdamasis eile aplinkybių: tariamu 175 000 Lt avanso ieškovui sumokėjimu, tariama 100 000 EUR ieškovo skola, apsimestiniu ieškovo žemės sklypų perleidimo už ieškovo skolą sandoriu, kuris pažeidė atsakovo kreditorių teises. Tokio pobūdžio ieškinio reikalavimai, faktinis pagrindas bei jį patvirtinantys įrodymai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje vertintini kaip preliminariai (prima facie) pagrįsti bei sudarantys prielaidą spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės (CPK 144 str. 1 d.).

17Be to, kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, atsakovo UAB „SG200“ pateiktas ieškovo B UAB „Kennedy Forbes“ banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovas Vectrus Limited ieškovui 2008 m. birželio 25 d. pervedė 99 925 EUR, kurie tą pačią dieną buvo pervesti trečiajam asmeniui UAB „GMG Capital“ (b.l. 14-15). Ši suma buvo pervesta vėliau nei ginčijamoje laikinojoje pirkimo-pardavimo sutartyje sutartas 175 000 Lt avanso pervedimo galutinis terminas (2008 m. balandžio 29 d.) bei ankščiau nei šios sutarties 2008 m. liepos 30 d. sudarytas pakeitimas Nr. 1 (b.l. 2). Iš šių aplinkybių matyti, kad ieškovo rašytiniame įrodyme pateikta 99 925 EUR suma nesutampa nei su ieškovui mokėtino avanso suma (175 000 Lt), nei su ieškovo atsiradusia skola atsakovui (100 000 EUR). Be to, nesutampa ir 99 925 EUR sumos pervedimo data su atsakovui Vectrus Limited nustatyto termino sumokėti avansą pagal laikinąją pirkimo-pardavimo sutartį data bei su šios sutarties pakeitimo data. Tokio pobūdžio aplinkybės paneigia atsakovo atskirojo skundo argumentą, kad vienintelis rašytinis įrodymas, patvirtinantis 99 925 EUR sumos pervedimą ieškovui, įvykdytą 2008 m. birželio 25 d., įrodo ieškinio preliminarų (prima facie) nepagrįstumą (CPK 12 str. ir 178 str.). Minėtas atsakovo pateiktas rašytinis įrodymas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais turės būti vertinamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu (CPK 235 str. 1 d., 249-250 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas atkreipia atsakovo atstovo advokato A. Ž. dėmesį, kad CPK 337 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylos proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui yra įgyvendinama tuomet, kai paaiškėja, kad teismas turėjo atsisakyti priimti ieškinį dėl procesinio pobūdžio reikalavimų neatitikimo, kurių baigtinis sąrašas pateiktas CPK 137 straipsnio 2 dalyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2367/2011, 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1488/2012, 2014 m. vasario 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-182/2014 ir kt.). Priešingai nei atskirajame skunde teigia atsakovas, tarp minėtų procesinio pobūdžio reikalavimų nėra įvardintas privalomai ieškinio priėmimo momentu atliekamas ieškinio pagrįstumo preliminarus vertinimas. Minėta išvada nebuvo padaryta ir atsakovo nurodomose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse. Atsakovo minimose Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-949/2008 ir 2009 m. spalio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1225/2009, buvo nustatytas neteisėtai pradėtas procesas dėl byloje dalyvaujančio asmens subjektiškumo neatitikimo įstatymo reikalavimams (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), o Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 1 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-599-1/2010, buvo konstatuota, kad ginčas turi būti nagrinėjamas arbitraže (CPK 137 str. 2 d. 6 p.).

19Kadangi atsakovas atskirajame skunde įrodinėjo pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą remdamasis tik vieninteliu argumentu – preliminariu ieškinio nepagrįstumu, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs minėto atskirojo skundo argumento nepagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, netikrina likusios pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų teisėtumo (CPK 320 str., 338 str.). Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 179 straipsnio 3 dalis suteikia bylą nagrinėjančiam teismui galimybę naudotis informacinių sistemų bei registrų duomenimis. Vadinasi, ieškovui prašant areštuoti konkrečius nekilnojamuosius daiktus bei teigiant, jog jis neturi duomenų, ar šie daiktai (ar jų pagrindu sukurti nauji daiktai) vis dar priklauso atsakovui nuosavybės teise, klausimą dėl arešto taikymo sprendžiantis teismas turėtų pasinaudoti įstatymo leidėjo jam suteikta prerogatyva patikrinti viešo registro duomenis, nustatant žemės sklypų savininką ir tokiu būdu užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumą bei proporcingumą (CPK 145 str. 2 d.).

20Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo UAB „SG200“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl šios priežasties atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 6. Ieškovo B UAB „Kennedy Forbes“ bankroto administratorius UAB... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. nutartimi areštavo atsakovui UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas UAB „SG200“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 12. Ieškovo B UAB „Kennedy Forbes“ bankroto administratorius UAB... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. CPK144straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas B UAB „Kennedy Forbes“ prašo pripažinti... 17. Be to, kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą,... 18. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia atsakovo atstovo advokato A. Ž.... 19. Kadangi atsakovas atskirajame skunde įrodinėjo pirmosios instancijos teismo... 20. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo UAB „SG200“ atskirąjį skundą... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10d. nutartį palikti nepakeistą....