Byla e2-1620-504/2017
Dėl skolos, sutartinių, procesinių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant Jolantai Samėnienei, dalyvaujant atsakovės atstovui advokatui Mindaugui Beinaravičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį (patikslintą) atsakovei A. P. (buv. ( - )) dėl skolos, sutartinių, procesinių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė patikslintame ieškinyje (b.l.5) nurodė, kad 2007-12-22 AB „Swedbank“ bankas (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir A. P. (buv. ( - )) sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-135353-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ bankas atsakovei suteikė minėtoje Sutartyje nurodyto dydžio kreditą – 2600 Lt, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovė netinkamai vykdė minėtą Sutartį, todėl AB „Swedbank“ bankas ją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2008-06-18 AB „Swedbank“ bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20--15, kuria AB „Swedbank“ bankas perleido visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal Sutartį. Ieškovė Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.109 straipsnyje nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dieną. Atsakovė 2009-03-06, 2009-05-12, 2009-09-17, 2009-10-20, 2009-11-23, 2010-11-10, 2011-04-18, 2012-03-23, 2014-04-01, 2014-04-24 įmokėjo 262,11 Eur. Šiomis įmokomis, CK 6.54 straipsniu, buvo padengta dalis delspinigių, palūkanų delspinigių, palūkanų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 675,65 Eur skolos, 908,63 Eur palūkanų, 16,25 procentų sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė A. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 23-25), kuriame nurodė, kad su ieškove minėtą sutartį pasirašė, pagal kurią gavo ieškovės nurodytą kredito sumą. Atsižvelgiant į tai, ieškovė sutinka grąžinti pasiskolintą ir negrąžintą 675,65 Eur dydžio paskolos sumą.

6Atsakovė nesutinka su ieškovės apskaičiuota 908,63 Eur palūkanų suma. Pažymi, kad šioje situacijoje atsakovė yra vartotoja – silpnesnioji sutarties šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartis civilinėse bylose N. 3K-3-579/208; 2001-04-18 Nr.3K-475-475/2001; 2008-10-28 Nr. 3K-3-536/2008 ir kt.), be to, Vartojimo kreditų įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kainą. Šiuo atveju atsakovei suteiktas 753 Eur vertės kreditas, nėra duomenų, kad ieškovas būtų patyręs kokius tai nuostolius, dideles laiko sąnaudas, prašomos priteisti 908,63 Eur dydžio palūkanos, sudaro didesnę sumą nei paskolos suma.

7Ieškovė dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovės į teismą kreipėsi tik po devynių metų nuo nurodomos prievolės nevykdymo datos, nors ieškovė savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovės galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau. Ieškovė nurodo, kad ragino atsakovę sumokėti skolą, o visi ieškovės bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi, tačiau būtent ieškovė nebendravo su atsakove galimu skolos sugrąžinimo klausimu. Atsakovė bandydavo susisiekti su ieškove, ieškovės el. pašto adresu siųsdavo užklausas (išsaugotų el. laiškų kopijos pridedamos), tačiau ieškovė į šiuos užklausimus visiškai nereaguodavo ir prašomos informacijos atsakovei neteikdavo. Ieškovė taip pat neatsakė į atsakovės 2015-01-26, 2015-05-19 raštu siųstus paklausimus dėl informacijos koks skolos dydis pagal atitinkamą prievolę buvo tuo metu: t.y. koks yra skolos likutis, palūkanos, jų paskaičiavimo norma ir laikotarpis, delspinigiai, jų paskaičiavimo norma ir laikotarpis, kitos išlaidos. Šiuo atveju atsakovė negalėjo įvykdyti ieškovei prievolės, kadangi jai nebuvo pateikta detali informacija, kas prašomą sumokėti skolą sudaro. Mano, kad ieškovė su atsakove nebendradarbiavo sąmoningai, vengdama priimti skolos įvykdymą ir tokiu būdu didindama palūkanas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovė prašo prašomų priteisti palūkanų dydį sumažinti iki 100,00 Eur. Tokio dydžio palūkanos atitiks šalių (kredito davėjo ir vartotojo fizinio asmens) interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, nepažeis šalių teisių ir teisėtų interesų.

8Atsakovė, remiantis CK 1.127 straipsnio 1 dalimi ir 1.125 straipsnio 9 dalyje, ieškinio dalyje dėl palūkanų priteisimo prašo taikyti ieškinio senatį. Prasidėjus ieškinio senaties termino eigai, ji ir toliau tęsiasi prievolėje vietoj skolininko (arba kreditoriaus) įstojus jo teisių perėmėjui, jeigu įstatymai nenustato ko kita (cituoja CK 1.128 str., 6.101 str. 1 d., 6.113 str.).

9Ieškovė 2017-12-15 teismui pateiktame pranešime nurodė, kad su atsakovės teismui pateiktu atsiliepimu nesutinka. Pažymi, kad jog atsakovė klaidingai traktuoja prašomų priteisti 908,63 Eur palūkanų pobūdį, įvardindama šias palūkanas, atliekančias kompensacinę funkciją dėl kreditoriaus patirtų nuostolių. Ginčo vartojimo kredito sutartis šalių pasirašyta 2007-11-22. Šioje byloje metinė kredito grąžinimo norma sudaro 19,19 proc. per metus, tai yra daug mažesnis dydis už numatytąjį įstatyme, todėl nesant kitų argumentų, patvirtinančių jo nepagrįstumą nėra teisinio pagrindo laikyti palūkanas neprotingai didelėmis ir pažeidžiančiomis sąžiningumo bei teisingumo principus. Nurodo, kad su atsakove buvo sistemingai bendraujama telefonu, o atliekamos atsakovės įmokos leido ieškovui pagrįstai tikėtis, jog prievolė bus vykdoma sąžiningai i nustatytais terminais. Be to, atsakovė atliekamomis įmokomis, t.y. tokiu būdu savo konkliudentiniais veiksmais prievolę pripažino ir jos neginčijo. Remiantis LAT suformuota praktika, atsakovės prašymas taikyti senatį visoms paskaičiuotoms palūkanoms netenkintinas. Tai, kad atsakovė yra vartotoja ir silpnesnioji sandorio šalis, nėra pagrindas mažinti sutartyje numatytas palūkanas ir vartotojui sudaryti sąlygas naudotis įstatymo jam suteikta vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekiant nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Aplinkybė, kad ieškovė į teismą kreipėsi 2017 metais, negali būti laikoma pagrindu mažinti palūkanas, kadangi sukauptų palūkanų dydį lėmė ne procentais išreikštas palūkanų dydis, o aplinkybė, kad atsakovė netinkamai vykdė savo prievolę kreditoriui. Su atsakove buvo sistemingai bendraujama telefonu, o atliekamos atsakovės įmokos leido ieškovui pagrįstai tikėtis, jog prievolė bus vykdoma sąžiningai ir nustatytais terminais.

10Pažymėjo, kad Lietuvos teismų jurisprudencijoje pripažįstama dvejopa palūkanų prigimtis: pirma, palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą; antra, palūkanos kaip minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas.

11Mano, kad reikalavimas sumokėti palūkanas traktuotinas kaip prievolę įvykdyti natūra, todėl šalių sutartas pelno (mokėjimo) palūkanų dydis gali būti mažinamas ne CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatomis, tačiau taikant sutarčių teisės normas. Vartojimo kredito sutartyje Nr.07-136353-GV numatytos 16,25 proc. palūkanos neprieštarauja nei įstatymams, nei protingumo bei sąžiningumo principams.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš surinktų duomenų nustatyta, kad 2007-12-22 AB „Swedbank“ bankas (buvęs pavadinimas AB „Hansabankas“) ir atsakovė A. P. (buv. ( - )) sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-135353-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovei suteikė minėtoje Sutartyje nurodyto dydžio kreditą – 2600 Lt, atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai (b. l. 11-12).

14Atsakovė netinkamai vykdė minėtą Sutartį, todėl AB „Swedbank“ bankas ją 2008-09-16 nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo (b. l. 13).

152008-06-18 AB „Swedbank“ bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-01-15, kuria AB „Swedbank“ bankas perleido visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal Sutartį (b. l. 7).

16Ieškovė patikslintame ieškinyje (b. l. 5-6) nurodo, kad atsakovė 2009-03-06, 2009-05-12, 2009-09-17, 2009-10-20, 2009-11-23, 2010-11-10, 2011-04-18, 2012-03-23, 2014-04-01, 2014-04-24 įmokėjo 262,11 Eur, iš kurių buvo padengta delspinigių, palūkanų delspinigių ir palūkanų. Likusi negrąžinta kredito suma 675,65 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė negrąžintos skolos dydžio neginčija, kitų duomenų apie skolos grąžinimą nepateikia, ieškovės reikalavimas iš atsakovės priteisti 675,65 skolos laikytinas pagrįstu.

17Atsakovė ginčija paskaičiuotas 908,63 Eur palūkanas, nurodydama, kad dėl ieškovės nebendradarbiavimo atsakovei siekiant įvykdyti prievolę, be to, ieškovė ilgą laiką delsė kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo, sutinka sumokėti ne daugiau kaip 100,00 Eur palūkanų.

18Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnis). Vartojimo kredito sutartyje pirminis kreditorius AB bankas „Swedbank“ ir atsakovė A. P. (buv. ( - )) susitarė dėl 16,25 proc. metinių palūkanų normos. Pagrindinė palūkanų paskirtis – mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai įtvirtinti įstatyme. Tai reiškia, kad: teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas; sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 str. 3 d., 1.5 str.). Spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, teismas turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką, išaiškino, kad paskolų teisiniuose santykiuose netesybos neturi būti pernelyg didelės, o sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį, kad viena šalis nepagrįstai nepraturtėtų kitos šalies sąskaita (Panevėžio apygardos 2016 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-471-212/2016).

19Ieškovės nuomone, Vartojimo kredito sutartyje numatytos 16,25 proc. palūkanos neprieštarauja nei įstatymams, nei protingumo bei sąžiningumo principams. Iš viešoje erdvėje skelbiamos informacijos matyti, kad sutarties sudarymo metu (2007-12-12) vidutinė komercinių bankų taikyta palūkanų norma buvo 10,30 proc., o minėtoje šalių sutartyje palūkanos nustatytos gerokai didesnės – 16,25 proc. Taigi, atsakovė, kaip vartotoja, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, todėl šios sąlygos vertinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai.

20Pažymėtina, kad sutartis su atsakove buvo nutraukta 2008 m. rugsėjo mėn. (b. l. 13), UAB „Gelvora“ 2008-10-03 pranešė atsakovei apie įsiskolinimą, paragino per tris dienas sumokėti skolas ir įspėjo, kad bus imamasi įstatymais nustatytų priemonių įsiskolinimui išieškoti (b. l. 14). Iš šių pranešimų matyti, kad palūkanos siekė tik 113,41 Lt (32,85 Eur), tačiau ieškovė įstatymais nustatytų priemonių įsiskolinimui išieškoti ėmėsi beveik po 9 metų ir pareikalavo jau 908,65 Eur palūkanų.

21Ieškovė nurodė, kad su atsakove sistemingai bendravo telefonu, o atliekamos atsakovės įmokos leido ieškovei pagrįstai tikėtis, jog prievolė bus vykdoma sąžiningai ir nustatytais terminais, tačiau jokių įrodymų apie skambučius nepateikia. Priešingai, atsakovės teigimu bei byloje pateikti įrodymai rodo, kad ieškovė nei karto neatsakė į atsakovės, jos atstovo paklausimus, siųstus raštu ir elektroniniu paštu, todėl teismas vertina, kad ieškovė su atsakove nebendradarbiavo ir į teismą kreiptis delsė nepagrįstai.

22Yra žinoma, kad UAB „Gelvora“ užsiima skolų išieškojimo veikla, todėl perėmusi skolą iš „Swedbank“, AB, būdama šios srities profesionalė ir sąžininga verslininkė, turėjo ir galėjo imtis operatyvių veiksmų skolai išieškoti. Teismo nuomone, toks ieškovės elgesys negali būti laikomas sąžiningu.

23Iš ieškovės pateikto 2017-07-24 Palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad iš atsakovės mokėtų sumų jau yra užskaityta 78,59 Eur palūkanų (b. l. 9). Atsakovė sutinka papildomai sumokėti 100,00 Eur palūkanų.

24Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, byloje esančius įrodymus, aukščiau išvardintas aplinkybes, atsižvelgdamas į skolos sumą (675,65 Eur) ir prašomų priteisti palūkanų sumą (908,63 Eur), teismas palūkanas laiko neprotingai didelėmis, todėl, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsakovės, kaip vartotojos ribotas galimybes derėtis, ieškovės nebendradarbiavimą su atsakove, palūkanų sumą sumažina nuo 908,63 Eur iki 100,00 Eur.

25Kreditorius taip pat prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 16,25 proc. palūkanas nuo pagrindinės skolos (675,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

27Kasacinio teismo jurisprudencijoje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos – palūkanos, atliekančios mokėjimo funkciją (tai užmokestis už pinigų skolinimą; pvz., 6.37 straipsnio 1 dalyje, 6.872 straipsnyje reglamentuojamos palūkanos) ir kompensuojamąją funkciją (tai minimalių kreditoriaus nuostolių (negautų pajamų), kurių nereikia įrodinėti, kompensacija už piniginės prievolės pažeidimą; pvz., CK 6.210, 6.261 straipsniuose nustatytos palūkanos). Prie kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų priskiriamos ir CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos procesinės palūkanos. Jų paskirtis – kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius, kartu – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-275-248/2015).

28Mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, dar vadinamų pelno palūkanomis, paskirtis – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi jo pinigais. Mokėjimo palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta įstatymu arba šalių susitarimu. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, inter alia, nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis).

29Procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, nėra dvigubos palūkanos CK 6.37 straipsnio 4 dalies prasme. Netesybos ir (arba) palūkanos pagal įstatymą ar sutartį skaičiuojamos iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme numatytus atvejus, kai palūkanos (netesybos) skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo (pvz., CK 6.874 straipsnis).

30Ieškovės reikalavimas priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas įstatymu bei tenkinamas.

31CK 6.38 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

32Nagrinėjamoje byloje, įvertinus visas byloje nustatytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš atsakovės priteistina 675,65 Eur skola, 100,00 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 16,25 proc. palūkanos nuo pagrindinės skolos (675,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

34Atsakovei A. P. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriaus sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. 2.4. (NTP-2)-17-2404-18852 suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba (b. l. 22). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriaus 2017-12-14 pažymoje „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“ Nr. NTP-7-11457 nurodyta, kad atsakovei suteiktos antrinės pagalbos išlaidos yra 182,00 Eur.

35Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

36Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies (49 proc.), iš ieškovės priteistina 93 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 3 dalis, 99 straipsnis).

37Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 36 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nuo bylinėjimo išlaidų atleista, jau tenkanti proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai tenkanti mokėti žyminio mokesčio dalis nepriteistina ( CPK 96 straipsnio 3 dalis).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

39Ieškinį tenkinti iš dalies.

40Priteisti iš A. P., a. k. ( - ) 675,65 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt penkis eurus 65 ct) skolos, 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) palūkanų, 16,25 proc. palūkanas nuo negrąžintos skolos (675,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugsėjo 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai.

41Priteisti iš ieškovės UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, 93 Eur (devyniasdešimt tris eurus) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų valstybės naudai, pervedant šią sumą į vieną iš pasirenkamų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamųjų sąskaitų Nr. ( - ) - AB „Swedbank“ banke, ( - ) - AB „Citadele“ banke, ( - ) - AB DNB banke, ( - ) - AB SEB banke, ( - ) - AB Šiaulių banke, ( - ) - Danske banke, ( - ) - Nordea banke, ( - ) - UAB Medicinos banke, nurodant juridinio asmens kodą - 188659752, įmokos kodą - 5630, mokėjimo paskirtį - įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

42Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

43Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. Ieškovė patikslintame ieškinyje (b.l.5) nurodė, kad 2007-12-22 AB... 5. Atsakovė A. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 23-25), kuriame... 6. Atsakovė nesutinka su ieškovės apskaičiuota 908,63 Eur palūkanų suma.... 7. Ieškovė dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovės į teismą... 8. Atsakovė, remiantis CK 1.127 straipsnio 1 dalimi ir 1.125 straipsnio 9 dalyje,... 9. Ieškovė 2017-12-15 teismui pateiktame pranešime nurodė, kad su atsakovės... 10. Pažymėjo, kad Lietuvos teismų jurisprudencijoje pripažįstama dvejopa... 11. Mano, kad reikalavimas sumokėti palūkanas traktuotinas kaip prievolę... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 13. Iš surinktų duomenų nustatyta, kad 2007-12-22 AB „Swedbank“ bankas... 14. Atsakovė netinkamai vykdė minėtą Sutartį, todėl AB „Swedbank“ bankas... 15. 2008-06-18 AB „Swedbank“ bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo... 16. Ieškovė patikslintame ieškinyje (b. l. 5-6) nurodo, kad atsakovė... 17. Atsakovė ginčija paskaičiuotas 908,63 Eur palūkanas, nurodydama, kad dėl... 18. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys... 19. Ieškovės nuomone, Vartojimo kredito sutartyje numatytos 16,25 proc.... 20. Pažymėtina, kad sutartis su atsakove buvo nutraukta 2008 m. rugsėjo mėn.... 21. Ieškovė nurodė, kad su atsakove sistemingai bendravo telefonu, o atliekamos... 22. Yra žinoma, kad UAB „Gelvora“ užsiima skolų išieškojimo veikla, todėl... 23. Iš ieškovės pateikto 2017-07-24 Palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad... 24. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, byloje esančius įrodymus, aukščiau... 25. Kreditorius taip pat prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas už priteistą... 26. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 27. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos... 28. Mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, dar vadinamų pelno palūkanomis,... 29. Procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, nėra... 30. Ieškovės reikalavimas priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas... 31. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo,... 32. Nagrinėjamoje byloje, įvertinus visas byloje nustatytas aplinkybes, pateiktus... 33. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.... 34. Atsakovei A. P. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 35. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 36. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies (49 proc.), iš... 37. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 36 Eur žyminio mokesčio.... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286, 287 straipsniais, teismas... 39. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Priteisti iš A. P., a. k. ( - ) 675,65 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt... 41. Priteisti iš ieškovės UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, 93 Eur... 42. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 43. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...