Byla e2S-288-343/2018

1Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-17138-921/2017 pagal pareiškėjo V. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys: antstolė A. A., antstolis R. B., antstolis S. U., VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VMI prie finansų ministerijos, AB „Swedbank“, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Stenlita“, Kauno rajono žemės ūkio bendrovė „Striūna“, UAB „Giraitės vandenys“, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „Bjoras“, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teisėja

Nustatė

3

 1. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. spalio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti pareiškėjui V. G. bankroto bylą.
 1. Pareiškėjas teismui pateikė prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl 2017 m. spalio 18d. nutarties paduoti. Nurodė, kad apie skundžiamą nutartį informuotas tik 2017 10 24; kad pareiškėją 10 metų atstovavusi advokatė, prieš teikdama teismui dokumentus dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, nesupažindino jo su pareiškimo projektu, nepaaiškino proceso esmės, net ir bylos nagrinėjimo metu nebuvo su atitinkamu procesiniu dokumentu susipažinęs, nežinojo jo turinio, todėl nerišliai atsakinėjo į teisėjos užduodamus klausimus, nesuprato, kokios būtent informacijos trūksta. Pareiškėjas protingai tikėjosi, kad atstovė išdėstė visą jai žinomą informaciją, pateikė visus turimus dokumentus.
 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pareiškimas išnagrinėtas 2017 10 11 dalyvaujant pareiškėjui, procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtas 2017 10 18, tačiau nurodytą dieną pareiškėjas neatvyko išklausyti procesinio sprendimo (nutarties) paskelbimo. Nutarties kopija išsiųsta pareiškėjo atstovei advokatei M. L. CPK 118 straipsnio tvarka, todėl pareiškėjas turėjo galimybę savo teises įgyvendinti tinkamai per įstatymo nustatytus terminus. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad 2017 10 27 gautas pareiškėjo atstovės advokato padėjėjos L. K. prašymas leisti susipažinti su civiline byla Nr. e2FB-17138-921/2017. Advokato padėjėjai leista susipažinti su elektrone civilinės bylos medžiaga, tačiau atskirasis skundas teismui pateiktas tik 2017 11 27, t. y. ženkliai praleidus įstatyme nustatytą terminą - 33 dienas. Teismas vertino, kad pareiškėjas nenurodė jokių svarbių priežasčių ir nepateikė jokių įrodymų, dėl ko atskirasis skundas nebuvo paduotas laikotarpiu nuo 2017 10 25 iki 2017 11 27, todėl netenkino prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskirajame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Teismo atsisakymas atnaujinti praleistą procesinį terminą yra formalus.
  1. Byla pirmosios instancijos teisme nebuvo išnagrinėta teisingai, kadangi dauguma reikšmingų bylos aplinkybių nebuvo atskleistos. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atskirajame skunde pakankamai detaliai atskleisti įvykiai nuo 1997 m., skundas yra itin didelės apimties. Naujam atstovui susipažinti su dideliu informacijos kiekiu bei surašyti atskirąjį skundą užėmė daug laiko. Skunde nurodomų aplinkybių detalizavimas ir įrodymų apie jas surinkimas, ypač pasikeitus atstovui, apeliantui užėmė papildomo laiko, kas ir sutrukė laiku įgyvendinti teisę į apeliaciją.
  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nenurodytos priežastys ir nepateikti įrodymai, dėl ko atskirasis skundas nebuvo paduotas laikotarpiu nuo 2017 10 25 iki 2017 11 27, kadangi apie nutartį pareiškėjui tapo žinoma tik 2017 10 24 atstovei pranešus apie jam nepalankią nutartį ir iš esmės atsisakius toliau teikti teisinę pagalbą byloje. Dėl to pareiškėjas kreipėsi į advokato padėjėją L. K. ir advokatę J. Š., su kuriomis atitinkamai 2017 10 26 ir 2017 10 25 sudarytos atstovavimo sutartys. Tai įrodo, kad pareiškėjas dėjo dideles pastangas sužinoti bankroto bylos neiškėlimo priežastis ir pasinaudoti teise į apeliaciją.

4IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 1. Pareiškėjas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria netenkintas jo prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl nutarties iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą paduoti.
 1. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalis numato, jog fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis iškelti bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebuvo apskųsta.
 1. Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymuose nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui (CPK 75 str. 1 d.). Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymuose nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Jeigu terminas praleistas žymiai, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams. Teismų praktikoje išaiškinta, jog svarbiomis procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatymuose nustatytą terminą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-470-241/2016, kt.).
 1. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2017 10 11 teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjo pareiškimą, nutarties priėmimą ir paskelbimą atidėjo 2017 10 18. Pareiškėjas ir jo atstovė advokatė M. L. 2017 10 11 posėdyje dalyvavo, nutarties paskelbimo dieną nei pareiškėjas, nei jo advokatė į posėdį neatvyko. Neįsiteisėjusi 2017 m. spalio 18 d. nutartis pareiškėjo atstovei advokatei M. L. išsiųsta 2017 10 20, įteikta 2017 10 23 (CPK 1751 str. 10 d.). Byloje taip pat nustatyta, kad, tenkindamas pareiškėjo atstovės advokato padėjėjos L. K. prašymą, teismas 2017 10 27 leido šiai pareiškėjo atstovei susipažinti su civiline byla. Atskirasis skundas dėl 2017 m. spalio 18 d. nutarties su prašymu atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti pirmosios instancijos teismui pateiktas 2017 11 27, tai yra praėjus 39 dienoms nuo skundžiamos nutarties priėmimo.
 1. Apeliantas svarbiomis termino praleidimo skundui pirmosios instancijos teismui paduoti priežastimis įvardijo tai, kad jį atstovavusi advokatė nesupažindino jo su pareiškimo projektu, nepaaiškino proceso esmės, net ir bylos nagrinėjimo metu nebuvo su atitinkamu procesiniu dokumentu susipažinęs, nežinojo jo turinio, todėl nerišliai atsakinėjo į teisėjos užduodamus klausimus, nesuprato, kokios būtent informacijos trūksta. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto anksčiau nurodytus argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, padarytomis sprendžiant dėl termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežasčių svarbumo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas formaliai neatnaujino termino, kadangi neįvertino, kad naujam atstovui reikėjo daug laiko parengti didelės apimties skundą. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad šie argumentai nesudaro pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo pareiškėjo nurodytų priežasčių įvertinimu (CPK 185 str.). Apeliantas skunde teigia, kad skundui surašyti reikalingi dokumentai gauti 2017 11 17, tačiau skundas teismui pateiktas tik 2017 11 27. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nėra nustatyta nuo apelianto nepriklausančių, išimtinių aplinkybių, nulėmusių žymiai pavėluoto atskirojo skundo padavimą. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nėra pakankami pripažinti pateisinančiomis žymiai praleistą terminą skundui paduoti aplinkybėmis.
 1. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atnaujinimo atskirajam skundui paduoti klausimą, procesinės teisės normų nepažeidė, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

5Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK kodekso 336–339straipsniais,

Nutarė

6Atskirąjį skundą atmesti.

7Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai