Byla 2-8305-901/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo M. S. 617,67 Lt skolos, 2308,85 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 287,30 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu), tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2001-06-18 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8469957 41-144 (18-20 b.l.), pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl susidarė 617,67 Lt skola.

62009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 pagrindu UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (5, 8-11, 23-35 b.l.). Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.109 str. nuostatomis pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras (36 b.l.), tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė. Vadovaujantis CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.38 str. 1 d., 6.123 str.). Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 617,67 Lt skola.

7Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 2308,85 Lt delspinigių daugiau kaip už dešimt metų laikotarpį, skaičiuojant po 0,1 procentus už kiekvieną vėlavimo dieną (6 b.l.). Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5. punktu. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką protingas delspinigių dydis yra 0,02 procento, kas atitinka minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.210 str.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. netgi 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-06-06 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-09-19 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-400/2005 ir kt.). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra beveik keturis kartus didesnė negu paskaičiuota skola, delspinigiai skaičiuoti daugiau nei už dešimt metų, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma aiškiai viršija paslaugų davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paslaugų sutarties sudarymo momentu, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini.

8Įvertinus aplinkybes, kad nėra duomenų, kad atsakovas yra grąžinęs skolą, atsižvelgdamas į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl netesybų priteisimo, tačiau prašomus priteisti delspinigius mažina iki 500 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5d. 1p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

9Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 287,30 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 178 str.). Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (7 b.l.), iš kurios matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos registrams. Ieškovas nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

10Už nesavalaikį prievolių vykdymą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1117,67 Lt) nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 96 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 4 b.l.). Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 3213,82 Lt skolos patenkinamas 34,78 % priteisiant 1117,67 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 36,23 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovo M. S., a. k. ( - ) 617,67 Lt (šešis šimtus septyniolika litų, 67 centus) skolos, 500,00 Lt (penkis šimtus litų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1117,67 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-12-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,23 Lt (trisdešimt šešis litus 23 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai