Byla 2A-883/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Laurai Čereškaitei-Kinčiuvienei, atsakovo atstovei advokatei Jovitai Stagniūnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio Sabina“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-390-159/2009 pagal ieškovo UAB „ENTUM“ ieškinį minėtam atsakovui dėl nuomos ir kitų mokesčių, delspinigių ir palūkanų priteisimo bei priverstinės hipotekos nustatymo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Entum“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs (1 t., b. l. 3-5, 168-172), prašė priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio Sabina“ 473 137,88 Lt nuomos mokesčio, 72 267,30 Lt delspinigių, 11,48 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, o ieškovo UAB „Entum“ patenkintiems 545 405,18 Lt dydžio (473 137,88 Lt nuomos mokesčio ir 72 267,30 Lt dydžio delspinigių) reikalavimams užtikrinti per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatyti priverstinę hipoteką atsakovui UAB „Pajūrio Sabina“ priklausančioms negyvenamosioms patalpoms, kurių bendras plotas 565,59 kv. m., unikalus Nr. 4400-0198-8267:2408, esančioms Klaipėdoje, Taikos pr. 101; priteisti visas ieškovo patirtas 36 786,44 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Po bylos iškėlimo atsakovui sumokėjus 4 800 Lt, ieškovas atsisakė šios ieškinio reikalavimo dalies ir prašė teismą ieškovui sugrąžinti žyminį mokestį, sumokėtą nuo 4 800 Lt (2 b. t., l. 4).

4Ieškovas nurodė, kad 2006 m. vasario 8 d. UAB „Baltijos investicijų grupė“ su atsakovu UAB „Pajūrio Sabina“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 12-20 (toliau Nuomos sutartis), pagal kurią atsakovui buvo išnuomotos ir patalpų perdavimo aktu perduotos 1 200 kv. m dydžio negyvenamosios prekybinės patalpos prekybos ir paslaugų centre „BIG“, esančiame Vilniuje, Ukmergės g. 369, boulingo, biliardo, kitų pramogų bei kavinės veiklai vykdyti bei kitoms, su tuo susijusioms reikmėms. Pagal Nuomos sutarties 8.7 punktą, nuomotojas (kurio teises perėmė ieškovas) įsipareigojo kas mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos išrašyti PVM sąskaitą ir ją pateikti nuomininkui, o nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo sumokėti nuompinigius į nuomotojo sąskaitą ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. Atsakovas pagal ieškovo išrašytas ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras nesumokėjo 473 137,88 Lt nuomos mokesčio ir už suteiktas komunalines paslaugas, o nuo 2009 m. birželio 15 d. atsakovas ieškovui jokių mokesčių nebemokėjo. Atsakovui UAB „Pajūrio Sabina“ sumokėjus 4 800 Lt, šia suma ieškovas padengė atsakovui priskaičiuoto 77 067,30 Lt delspinigių įsiskolinimo dalį, todėl prašo iš atsakovo ieškovui priteisti 72 267,30 Lt dydžio delspinigius, nes Nuomos sutarties 9.1 punktu nuomininkas, pažeidęs sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną ir, nuomininkui laiku nesumokėjus pagal sutarties sąlygas numatytų mokėjimų, nuomininko pervestos sumos pirmiausia mažina delspinigius ir tik paskui dengia įsiskolinimą. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnį 3 punktą, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 11,48 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

5Atsakovas UAB „Pajūrio Sabina“ atsiliepimuose į ieškinį ir į patikslintą ieškinį nurodė, kad neginčija, jog praleido Nuomos sutartyje numatytus atsiskaitymo už nuomą terminus, tačiau sutartyje nustatytos 0,1 proc. dydžio palūkanos nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną yra aiškiai per didelės. Atsakovas prašė teismo sumažinti delspinigių dydį (t. 1, b. l. 102–103, t. 2, b. l. 2).

6Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimu patenkino ieškinį iš dalies (2 t., b. l.110-114), priteisė iš atsakovo UAB „Pajūrio Sabina“ ieškovui UAB „Entum“: 1) 473 137,88 Lt nuomos ir suteiktų komunalinių paslaugų mokesčio, 2) 72 267,30 Lt delspinigių, 3) 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 473 137,88 Lt priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2008 m. spalio 9 d., iki 2009 m. gegužės 28 d., 4) 11,48 procentų dydžio metines palūkanas nuo 473 137,88 Lt priteistos sumos nuo 2009 m. gegužės 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 5) 6 000 Lt išlaidų už advokatės suteiktą teisinę pagalbą, 6) 7 165 Lt sumokėto žyminio mokesčio išlaidų. Teismas priėmė ieškovo UAB „Entum“ atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 4 800 Lt delspinigių priteisimo ir šią bylos dalį dėl 4 800 Lt delspinigių priteisimo nutraukė, sugrąžindamas ieškovui UAB „Entum“ 144 Lt žyminio mokesčio. Be to, ieškovo UAB „Entum“ patenkintiems 545 405,18 Lt reikalavimams užtikrinti per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teismas nustatė priverstinę hipoteką atsakovui UAB „Pajūrio Sabina“ priklausančioms negyvenamosioms patalpoms, kurių bendras plotas 565,59 kv. m., unikalus Nr. 4400-0198-8267:2408, esančioms Klaipėdoje, Taikos pr. 101.

7Teismas nurodė, jog iš atsakovo ieškovui priteistina 473 137,88 Lt, nes atsakovas laikotarpiu nuo 2008 m. balandžio 2 d. iki 2009 m. gegužės 5 d. nesumokėjo ieškovui nuomos mokesčio ir už suteiktas komunalines paslaugas pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras (t. 1, b. l. 59–64, 180–188, CK 6. 38 str. 1 d., 6.487 str. 1 d.). Be to, apygardos teismas nusprendė, kad nėra pagrindo sumažinti ieškovo prašomos priteisti delspinigių sumos, nes sutartimi šalių nustatytas 0,1 proc. delspinigių dydis nėra aiškiai per didelis. Apygardos teismas taip pat konstatavo, jog atsakovas 2008 m. spalio 26 d. ieškovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. BIG01908 privalėjo apmokėti iki 2008 m. spalio 11 d., t. y. antrąjį pusmetį. Vadovaujantis oficialiais Lietuvos banko duomenimis, 2008 m. birželio 30 d. vieno mėnesio VILIBOR palūkanos sudarė 4,48 proc. (t. 1, b. l. 176). Padidinus jas 7 procentiniais punktais, kaip tai numato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 punktas, iš atsakovo ieškovui priteistinų metinių palūkanų dydis yra 11,48 proc.

8Teismo teigimu, tenkintinas ieškovo prašymas dėl priverstinės hipotekos nustatymo, nes yra visi pagrindai nustatyti priverstinę hipoteką: 1) teismo sprendimu patenkintas turtinis reikalavimas, 2) hipotekos objektu nurodytas atsakovui priklausantis nekilnojamasis daiktas, įregistruotas atskiru unikaliu numeriu, 3) atsakovas turi ir daugiau kreditorių, atsakovo turto vertė ribota (CPK 178 str., CK 4.178 str.).

9Be to, teismas sprendime nurodė, jog, vadovaudamasis LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8.2 , 8.16, 8.18 punktais, ir atsižvelgdamas į tai, jog byla nebuvo sudėtinga, sprendė, kad 6 000 Lt išlaidų atlyginimas už ieškovo advokatės suteiktą teisinę pagalbą atitiks teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

10Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Pajūrio Sabina“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2 t., b. l. 116-120). Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas neišsamiai ir nepilnai ištyrė bylos aplinkybes, neįvertino atsakovo nurodytų duomenų, todėl nepagrįstai nusprendė, kad ieškovui iš atsakovo priteistina 473 137, 88 Lt. Pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 12-20 8.7 punktą ieškovas įsipareigojo kas mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos išrašyti PVM sąskaitą ir ją pateikti atsakovui, o atsakovas gautas sąskaitas įsipareigojo apmokėti iki einamojo mėnesio 10 dienos. Tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad byloje ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog PVM sąskaitos-faktūros už nuomą ir komunalines paslaugas atsakovui buvo pateiktos laiku, ir kad jis jas priėmė bei sutiko su jose nurodytomis sumomis. Iš teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų nuorašų matyti, kad atsakovas, gavęs sąskaitą, privalėjo apie tai patvirtinti, padarydamas atitinkamą įrašą pačioje sąskaitoje-faktūroje, ir įrašyti pasirašiusio įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas, gavimo datą bei pasirašyti.
 2. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad Nuomos sutartis buvo nutraukta vienašaliu ieškovo pareiškimu nuo 2009-04-30, todėl, vadovaujantis šios sutarties 8.13 punktu, teismas privalėjo ištirti ir išsiaiškinti, ar po Sutarties nutraukimo atsakovas naudojosi patalpomis ir kiek laiko naudojosi, ieškovą įpareigoti pateikti įrodymus apie tai, kokio dydžio suma už suteiktas komunalines paslaugas atitinkamu laikotarpiu priskaičiuotina atsakovui.
 3. Apygardos teismas, sprendime nurodydamas, kad nėra pagrindo mažinti ieškovo prašomos iš atsakovo priteisti delspinigių sumos, nes sutartimi šalių nustatytas 0,1 proc. delspinigių dydis nėra aiškiai per didelis, šios išvados nepagrindė ir nemotyvavo.
 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą dėl priverstinės hipotekos atsakovo turtui nustatymo. Priverstinės hipotekos objektu turi būti parenkamas toks daiktas, kurį pardavus būtų visiškai patenkinti kreditoriaus reikalavimai, o skolininkas nukentėtų kuo mažiau. Tačiau nagrinėjamu atveju teismas netyrė aplinkybės, ar tokios prievartos priemonės nustatymas atsakovo atžvilgiu yra būtinas, ar egzistuoja reali galimybė, kad atsakovas teismo sprendimo neįvykdys, juolab kad atsakovui jau buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios teismo sprendimu nebuvo panaikintos, todėl teismas, papildomai nustatęs priverstinę hipoteką kitam turtui, dvigubai apsunkino atsakovo padėtį.
 5. Apygardos teismas, spręsdamas patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovas nesumokėjo viso priklausančio mokėti žyminio mokesčio. Ieškovas sumokėjo žyminį mokestį tik už turtinio pobūdžio reikalavimą, o už neturtinį reikalavimą dėl priverstinės hipotekos atsakovo turtui nustatymo nebuvo sumokėtas žyminis mokestis.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „ENTUM“ prašo jį atmesti (b. l. 130-137), motyvuodamas šiais argumentais:

 1. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas neišreikalavo visų byloje būtinų įrodymų ir nenustatė visų bylai itin reikšmingų faktinių aplinkybių. Atsakovas nepasinaudojo įstatymo suteiktomis teisėmis pateikti teismui visus turimus įrodymus ar nurodyti įrodymus, kurių negali pateikti, ir pateikti prašymą, kad trūkstami įrodymai teismo būtų išreikalauti (CPK 226 str., 112 str. 3 p.).
 2. Apeliaciniame skunde nepagrįstai keliamas klausimas dėl PVM sąskaitų-faktūrų už patalpų nuomą bei suteiktas komunalines paslaugas, kuriomis grindžiamas patikslintas ieškinys, įteikimo atsakovui fakto. PVM sąskaitos faktūros atsakovui buvo pateiktos laiku, t.y. išsiųstos faksu ir registruotu paštu, o PVM sąskaitų faktūrų BIG Nr. 02389, Nr. 02484, Nr. 02102, Nr. 02293, Nr. 02199, Nr.02005, Nr. 01908, Nr. 01713 nuorašai buvo pakartotinai išsiųsti atsakovui kartu su 2009 m. kovo 30 d. pranešimu dėl nuomos sutarties nutraukimo, be to, PVM sąskaitų faktūrų nuorašai atsakovui taip pat buvo įteikti kartu su patikslintu ieškiniu.
 3. Nepagrįsti apelianto teiginiai, jog PVM sąskaitos faktūros privalėjo būti apelianto pasirašytos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 8 dalimi, asmens, kuris turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas ir pareigos nėra būtini nurodyti PVM sąskaitoje-faktūroje.
 4. Nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo nuomos mokestį už laikotarpį po Sutarties nutraukimo ir neteisingai skaičiavo delspinigius už šią sumą. 2009 m. kovo 30 d. pranešimu Atsakovas buvo informuotas, jog Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 12-20 ieškovo vienašališkai nutraukiama nuo 2009 m. balandžio 30 d. Pagal Nuomos sutarties 10.8 punktą, nutraukus Nuomos sutartį, nuomininkui (atsakovui) buvo suteiktas 30 kalendorinių dienų terminas išsikraustymui, už kurį mokami Nuomos sutartyje nustatyti nuompinigiai, mokėjimai už komunalines paslaugas ir papildomas mokestis. Atsakovas pasinaudojo Nuomos sutartyje nustatytu 30 kalendorinių dienų terminu išsikraustymui, t. y. naudojosi išnuomotomis patalpomis ne tik 2009 m. gegužės mėnesį, bet ir vėliau, ką atsakovas patvirtino 2009 m. birželio 30 d. įvykusio parengiamojo teismo posėdžio metu, nurodydamas, jog boulingo įranga iš išsinuomotų patalpų dar neišvežta. Be to, atsakovo naudojimosi patalpomis 2009 m. gegužės mėnesį faktą patvirtina ir 2009 m. birželio 23 d. ieškovo raštas.
 5. Nagrinėjamu atveju netesybos atsirado iš sutartinių santykių, todėl, atsižvelgiant į tai, kad abi Nuomos sutarties šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, CK 6.73 straipsnio 2 dalis neturėtų būti taikoma ir delspinigiai nemažintini.
 6. Klaipėdos apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, yra būtina atsakovo atžvilgiu taikyti priverstinės hipotekos institutą.
 7. Nepagrįstas atsakovo prašymas perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių atsakovas neginčijo nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme (nei atsakovo pateiktuose procesiniuose dokumentuose, nei parengiamųjų teismo posėdžių metu teismui pateiktuose paaiškinimuose nebuvo keliamas klausimas dėl PVM sąskaitų-faktūrų gavimo/įteikimo, termino, už kurį priteisimas įsiskolinimas, priverstinės hipotekos nustatymo). Visos aplinkybės, kuriomis yra grindžiamas atsakovo apeliacinis skundas, gali būti tinkamai ištirtos nagrinėjant civilinę bylą apeliacinės instancijos teisme, todėl nėra teisinio pagrindo perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 8. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas turėjo sumokėti žyminį mokestį už reikalavimą nustatyti priverstinę hipoteką. CPK nenumato, jog žyminiu mokesčiu būtų apmokestintos šalies prašymu civilinėje byloje taikomos laikinosios priemonės, kurios savo esme yra analogiškos ieškovo reikalavimui nustatyti priverstinę hipoteką, todėl darytina išvada, jog šalies prašymas dėl priverstinės hipotekos nustatymo nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Apelianto skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

14Dėl nesumokėtų nuomos ir kitų mokesčių dydžio

15Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.486, 6.487 str.). Nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą tik po to, kai jis nusiuntė nuomininkui rašytinį įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per protingą terminą, tačiau nuomininkas, gavęs tokį įspėjimą, per protingą terminą neįvykdė prievolės ar nepašalino pažeidimų (CK 6.497 str. 3 d.).

16Pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertinęs bylos aplinkybes ir įrodymus (CPK 178 str., 185 str.), padarė pagrįstas išvadas dėl ieškinio reikalavimo, susijusio su nesumokėtais nuomos ir komunaliniais mokesčiais, jų dydžiu, tinkamai pritaikė civilinio proceso ir materialinės teisės normas bei turėjo pagrindą patenkinti šį ieškinio reikalavimų dėl teismo sprendime nurodytų motyvų. Neturi pagrindo atsakovo apeliacinio skundo motyvai, kuriais jis, ginčydamas pirmosios instancijos teismo priteisto nuomos mokesčio bei mokesčių už komunalines paslaugas dydį, teigia, jog teismas nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė bylos aplinkybes ar neįvertino atsakovo nurodytų duomenų.

17Nuomos sutarties 8.7 punktu nuomotojas (ieškovas) įsipareigojo kas mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos išrašyti PVM sąskaitą ir ją pateikti nuomininkui (atsakovui), o nuomininkas įsipareigojo sumokėti nuompinigius į nuomotojo sąskaitą ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos; be to, Sutarties 8.8 punkte nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomotojui už nuomotojo ir kitų organizacijų suteiktas komunalines bei kitas paslaugas, susijusias su prekybos centro BIG eksploatavimu ir funkcionavimu (t. 1, b. l. 33–47, 50-56).

18Pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas atsakovui Nuomos sutarties pagrindu, atsakovas turėjo sumokėti ieškovui nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas laikotarpiu tarp 2008-04-02 ir 2009-05-05 (1 t., b. l. 59-64, 180-188). Nors ant teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų nėra atsakovo patvirtinimo, jog jis gavo šias sąskaitas, tačiau nepaneigtas ieškovo teigimas, kad šios sąskaitos atsakovui buvo išsiųstos faksu ir registruotu paštu, be to, jos atsakovui buvo pateiktos kartu su ieškiniu ir jo patikslinimu (1 t., b. l. 5, 171-172). Beje, atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teisme atsakovas pripažino skolą ieškovui, iš esmės neginčydamas ir jos dydžio (1 t., b. l. 102-103, 146-147, 191, 2 t., b. l. 2). Be to, tai, kad atsakovas pripažino skolą ieškovui, patvirtina ir atsakovo teismui pateikti susirašinėjimo su ieškovu bei kiti duomenys (1 t., b. l. 110-112, 144-145). Dėl pirmiau nurodytų motyvų darytina išvada, jog nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl to, jog atsakovas nežinojo apie jo skolą ieškovui, nes jam nebuvo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, kurie nepaneigia ir pirmosios instancijos teismo išvadų dėl atsakovo prievolės sumokėti skolą pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras.

19Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, neturi pagrindo ir atsakovo apeliacinio skundo teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo nuomos mokestį už laikotarpį po Sutarties nutraukimo.

20Iš bylos duomenų matyti, jog 2009 m. kovo 30 d. pranešimu atsakovas buvo informuotas, kad, atsakovui per vieną mėnesį neatsiskaičius su ieškovu, 2006 m. vasario 8 d. sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 12-20, bus vienašališkai nutraukta (2 t., b. l. 73). Bylos duomenimis, atsakovas per nustatytą terminą neatsiskaitė su ieškovu, todėl ieškovas nutraukė nuomos sutartį nuo 2009 m. balandžio 30 d. Pagal Nuomos sutarties 10.8 punktą, nutraukus Nuomos sutartį, nuomininkui (atsakovui) buvo suteiktas 30 kalendorinių dienų terminas išsikraustymui, už kurį mokami Nuomos sutartyje nustatyti nuompinigiai, mokėjimai už komunalines paslaugas ir papildomas mokestis. Atsakovo naudojimosi patalpomis 2009 m. gegužės mėnesį faktą patvirtina 2009 m. gegužės 28 d. atsakovo rašto apygardos teismui duomenys (b. t. 1, l. 191), 2009 m. birželio 23 d. ieškovo raštas (b. t. 2, l. 142-143), kuriuose nurodytų duomenų nepaneigia atsakovo apeliacinio skundo argumentai. Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo priteisti iš atsakovo ieškovui nesumokėtus mokesčius ir už 2009 metų gegužės mėnesį. Bylos duomenimis, apygardos teismas nagrinėjo bylą ir priteisė iš atsakovo skolą dėl nesumokėtų mokesčių už 2008 m. balandžio ir 2009 m. gegužės mėnesių laikotarpį, tarp jo pagal 2009-05-05 PVM sąskaitą faktūrą (b. t. 1, l. 169-172, 174-175; b. t. 2, l. 110-114), todėl apeliantas nepagrįstai skunde nurodo, jog teismas priteisė iš jo skolą ir už 2009 m. birželio mėnesį.

21Dėl sutartinių netesybų dydžio

22Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kita vertus, CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Vertinant, ar šalių nustatytos netesybos nėra aiškiai per didelės, būtina atsižvelgti į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kitas aplinkybes bei atsižvelgti į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

23Šiuo atveju Nuomos sutartimi nustatytų netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) dydis – 0,1 proc. nuo neapmokėtos sumos už vieną pradelstą dieną (Sutarties 9.1 p.) sudaro 36 proc. metinių palūkanų. Apygardos teismas skundžiamame sprendime nenurodė motyvų, kuriais remdamasis padarė išvadą, jog toks sutartimi nustatytas delspinigių dydis nėra aiškiai per didelis, su kuria negali sutikti Apeliacinio teismo teisėjų kolegija.

24Nagrinėjamu atveju skola ieškovui susidarė dėl laiku nesumokėto patalpų nuomos mokesčio bei mokesčių už komunalines paslaugas. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas įvykdė didelę dalį pagrindinės prievolės (340 712,91 Lt; 1 t., b. l. 169, 174), pirmosios instancijos teisme pripažindamas likusią skolos dalį ir nurodydamas, jog visos jos padengti negalįs dėl sunkios turtinės padėties, o byloje nebuvo nustatyti ieškovo nuostoliai dėl to, kad atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, pagrįstas atsakovo argumentas, jog Sutartimi nustatytos netesybos pripažintinos pernelyg didelėmis, o pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo jas nesant aiškiai per didelėmis.

25Teisėjų kolegijos nuomone, dėl pirmiau nurodytų motyvų, turint omeny ir tai, kad abi Sutarties šalys yra verslo subjektai ir juridiniai asmenys, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) dydis sumažintinas iki 0,04 proc. nuo neapmokėtos sumos už vieną pradelstą dieną, t. y. iki 43 360 Lt, sumažinant ir iš atsakovo ieškovui priteistą žyminio mokesčio dydį (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., 6.261 str., 1.5 str.). Dėl pasakyto pakeistina apygardos teismo sprendimo dalis dėl sutartinių netesybų priteisimo (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 330 str.).

26Dėl priverstinės hipotekos nustatymo

27CK 4.170 straipsnyje nustatyta, kad hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Pagal CK 4.175 straipsnio nuostatas, gali būti įregistruojama priverstinė ir sutartinė hipoteka, taip pat priverstinė hipoteka atsiranda įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu, ir pateiktas nebaigtinis hipotekos atsiradimo atvejų sąrašas. CK 4.175 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, priverstinė hipoteka atsiranda pagal teismo sprendimą patenkintiems turtiniams reikalavimams užtikrinti.

28Nagrinėjamu atveju teismas, ieškovo prašymu nustatydamas atsakovo turtui priverstinę hipoteką, nepažeidė paminėtų materialiosios teisės normas, iš esmės tinkamai nustatęs priverstinės hipotekos nustatymo pagrindus: teismo sprendimu buvo patenkintas ieškovo turtinis reikalavimas, priverstinės hipotekos objektas yra atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis daiktas, įregistruotas viešajame registre atskiru unikaliu numeriu (CK 4.171 str. 1 d., CK 4.175 str. 2 d. 3 p., CK 4.178 str.).

29Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas atsakovo apeliacinio skundo motyvas, jog apygardos teismas negalėjo nustatyti priverstinės hipotekos, kadangi galioja teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių (arešto) taikymo tam pačiam turtui, o nustatydamas priverstinę hipoteką, teismas tam pačiam turtui pritaikė dvi laikinąsias apsaugos priemones.

30Laikinųjų apsaugos priemonių institutas tarnauja tam, kad teisingumo vykdymas būtų ne tik formalus teisinio ginčo išsprendimo aktas, bet kad procesinėmis priemonėmis būtų sudarytos sąlygos teismo priimtam sprendimui realiai įvykdyti, taigi turto areštas (viena iš laikinųjų apsaugos priemonių) yra procesinė teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonė (CPK 144 straipsnis). Siekiant apsaugoti kreditoriaus interesus, įstatymai nustato ne tik proceso, bet ir materialiosios teisės priemones, kuriomis užtikrinama, kad skolininkas įvykdys subjektinę pareigą prievolėje; tokia priemonė yra hipoteka – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 straipsnis).

31Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė reikalavimą ne tik dėl skolos priteisimo, bet ir dėl priverstinės hipotekos atsakovo turtui nustatymo, todėl ieškovui palankus teismo sprendimas yra ne tik skolos priteisimas, bet ir ieškinyje rašomos priverstinės hipotekos nustatymas. Tokio teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, nagrinėjamoje byloje buvo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – areštuotas atsakovui priklausantis turtas (2 t., b. l. 61-62), o priverstinė hipoteka nustatyta atsakovo turtui teismo sprendimu aukščiau nurodytu CK pagrindu ne kaip laikinoji apsaugos priemonė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad priverstinė hipoteka net ir teismui priėmus sprendimą dėl jos nustatymo, neatsiranda be hipotekos kreditoriaus kreipimosi į hipotekos skyrių su prašymu dėl priverstinės hipotekos įregistravimo CPK nustatyta tvarka (CPK 552 str.); be to, įkeisto turto savininkas turi teisę ginčyti tokios hipotekos įregistravimo pagrįstumą, prašyti pakeisti įkeistą daiktą kitu arba baigti priverstinę hipoteką (CPK 566 str.).

32Tačiau ieškovas, prašydamas nustatyti priverstinę hipoteką, nesumokėjo už šį neturtinio pobūdžio reikalavimą CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto dydžio žyminio mokesčio, indeksuoto pagal CPK 82 straipsnio reikalavimus, o pirmosios instancijos teismas nenustatė šio ieškovo pareikšto ieškinio trūkumo. Tačiau šis procesinis pažeidimas negali būti pagrindu panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimo dalį dėl priverstinės hipotekos nustatymo (CPK 328 str., 329 str. 1 d.). Juolab kad tai gali būti ištaisyta apeliacinės instancijos teisme, priteisiant trūkstamą žyminio mokesčio dalį (132 Lt; CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str., 329 str. 1 d.). Beje, bylos duomenimis, ieškovas atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 4 800 Lt delspinigių priteisimo, todėl jam turi būti grąžinta už šią ieškinio dalį sumokėta žyminio mokesčio dalis – 144 Lt, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad iš ieškovo priteistina nesumokėta žyminio mokesčio dalis, negrąžintina 132 Lt žyminio mokesčio dalis dėl atsisakytos reikalavimo dalies.

33Atkreiptinas dėmesys į tai, jog apeliantas, pateikdamas apeliacinį skundą, taip pat nesumokėjo žyminio mokesčio už reikalavimą panaikinti teismo sprendimo dalį dėl priverstinės hipotekos nustatymo (2 t., b. l. 121-122), todėl iš atsakovo valstybei priteistina trūkstama žyminio mokesčio dalis (132 Lt; CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str.)

34Be to, atsižvelgiant į tai, kad iš dalies tenkintinas atsakovo apeliacinis skundas, proporcingai atsakovo patenkintų reikalavimų daliai, paskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme, tarp jų priteisiant iš ieškovo dalį atsakovo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą išlaidų, o iš atsakovo dalį ieškovo patirtų atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų (2 t., b. l. 121-122, 153).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

36Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą:

37Sumažinti apygardos teismo sprendimu priteistus iš atsakovo UAB „Pajūrio Sabina“ delspinigius ieškovui UAB „Entum“ iki 43 360 Lt (keturiasdešimt trijų tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt Lt), o žyminį mokestį iki 6700 Lt (šešių tūkstančių septynių šimtų Lt).

38Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimo dalį dėl 132 Lt žyminio mokesčio grąžinimo ieškovui UAB „Entum“.

39Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

40Priteisti iš ieškovo UAB „Entum“ atsakovui UAB „Pajūrio Sabina“ 567 Lt atsakovo turėtų žyminio mokesčio už apeliacinį skundą išlaidų.

41Priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio Sabina“ ieškovo UAB „Entum“ naudai 3 000 Lt (tris tūkstančius Lt) apmokėti advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme.

42Priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio Sabina“ valstybei 132 Lt (vieną šimtą trisdešimt du Lt) nesumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Entum“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 3. Po bylos iškėlimo atsakovui sumokėjus 4 800 Lt, ieškovas atsisakė šios... 4. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. vasario 8 d. UAB „Baltijos investicijų... 5. Atsakovas UAB „Pajūrio Sabina“ atsiliepimuose į ieškinį ir į... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimu patenkino... 7. Teismas nurodė, jog iš atsakovo ieškovui priteistina 473 137,88 Lt, nes... 8. Teismo teigimu, tenkintinas ieškovo prašymas dėl priverstinės hipotekos... 9. Be to, teismas sprendime nurodė, jog, vadovaudamasis LR teisingumo ministro... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Pajūrio Sabina“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „ENTUM“ prašo jį atmesti... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 14. Dėl nesumokėtų nuomos ir kitų mokesčių dydžio... 15. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui... 16. Pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatė esmines faktines bylos... 17. Nuomos sutarties 8.7 punktu nuomotojas (ieškovas) įsipareigojo kas mėnesį... 18. Pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas atsakovui Nuomos... 19. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, neturi pagrindo ir atsakovo... 20. Iš bylos duomenų matyti, jog 2009 m. kovo 30 d. pranešimu atsakovas buvo... 21. Dėl sutartinių netesybų dydžio... 22. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės... 23. Šiuo atveju Nuomos sutartimi nustatytų netesybų (palūkanų už prievolės... 24. Nagrinėjamu atveju skola ieškovui susidarė dėl laiku nesumokėto patalpų... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, dėl pirmiau nurodytų motyvų, turint omeny ir... 26. Dėl priverstinės hipotekos nustatymo... 27. CK 4.170 straipsnyje nustatyta, kad hipoteka – esamo ar būsimo skolinio... 28. Nagrinėjamu atveju teismas, ieškovo prašymu nustatydamas atsakovo turtui... 29. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas atsakovo... 30. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas tarnauja tam, kad teisingumo... 31. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė reikalavimą ne tik dėl skolos... 32. Tačiau ieškovas, prašydamas nustatyti priverstinę hipoteką, nesumokėjo... 33. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog apeliantas, pateikdamas apeliacinį skundą,... 34. Be to, atsižvelgiant į tai, kad iš dalies tenkintinas atsakovo apeliacinis... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimą:... 37. Sumažinti apygardos teismo sprendimu priteistus iš atsakovo UAB „Pajūrio... 38. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. sprendimo dalį... 39. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 40. Priteisti iš ieškovo UAB „Entum“ atsakovui UAB „Pajūrio Sabina“ 567... 41. Priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio Sabina“ ieškovo UAB „Entum“... 42. Priteisti iš atsakovo UAB „Pajūrio Sabina“ valstybei 132 Lt (vieną...