Byla 2S-799-619/2018
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-911-101/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Laisvas laikraštis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovo „Laisvas laikraštis“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-911-101/2011

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovas UAB „Laisvas laikraštis“ prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-911-101/2011, kurioje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. sprendimu buvo nuspręsta ieškovo A. S. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo UAB „Laisvas laikraštis“ ieškovui 5.000,00 Lt neturtinei žalai atlyginti, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Pareiškimas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-603-580/2016, nurodytomis aplinkybėmis, kad ieškovas A. S. yra viešas asmuo, todėl nereikia jo sutikimo laikraštyje spausdinti viešai jo darytas nuotraukas, dėl ko atsakovas mano, kad tai sudaro pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-911-101/2011. Pareiškime nurodoma, kad pareiškimas dėl proceso atnaujinimo teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 66 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5 punktu ir 9 punktu.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 8 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Teismas nutartyje konstatavo, kad nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 23 d. priėmė sprendimą, kuriuo iš UAB „Laisvas laikraštis“ ieškovo A. S. naudai priteisė 5.000,00 Lt neturtinei žalai atlyginti, procesines palūkanas. Teismo sprendimas nebuvo skundžiamas apeliacine tvarka. Sprendimas įsiteisėjo 2011 m. liepos 23 d. (LR CPK 307 str. 1 d.). Vadovaujantis LR CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyta termino pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo apskaičiavimo taisykle, 5 metų terminas suėjo 2016 m. liepos 23 d. Prašymas teismui dėl proceso atnaujinimo pateiktas 2016 m. gruodžio 13 d. ir prašymas atnaujinti procesą grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, numatančiu, kad procesas atnaujinamas, jei paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu; 5 punktu, numatančiu, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis, arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti; bei 9 punktu, numatančiu, kad jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Taigi, šiuo atveju pareiškėjas yra praleidęs CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytus naikinamuosius 5 ir 1 metų terminus, kurie negali būti atnaujinami.
 2. Teismas konstatavo, kad atnaujinti terminą būtų pagrindas, jeigu paliktas teismo sprendimas reikštų aiškų teisingumo principo pažeidimą. Šiuo atveju, jokių išskirtinių aplinkybių pareiškime nenurodyta. Todėl teismas pripažino, kad terminas pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus LR CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 metų ir 1 metų senaties terminus ir kartu su pareiškimu nenurodytos jokios išskirtinės aplinkybės, dėl kurių sprendimas galėtų prieštarauti teisingumo principui, todėl prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-911-101/2011 atsisakė priimti (LR CPK 368 str. 2 d., 370 str. 1 d.).
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Laisvas laikraštis“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 8 d. nutartį ir atnaujinti civilinę bylą.
 2. Apeliantas nurodė, kad teismas atsisakė atnaujinti procesą ginčo civilinėje byloje remdamasis vienu argumentu, kad suėjo ieškinio senaties terminas paduoti skundą, tačiau teismas nevertino aplinkybės, kad tik po penkerių metų Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad analogiškas A. S. ieškinys yra visiškai nepagrįstas.
 3. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo A. S. naudai priteisė iš atsakovo UAB „Laisvas laikraštis“ 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Dėl tokio neteisėto teismo sprendimo atsakovo veikla buvo sustabdyta, sužlugdyta įmonė. Procesas turi būti atnaujintas, nes minėtas ieškinys A. S. yra niekinis ir neteisėtas.
 4. Nurodė, kad procesas atnaujintinas, nes toks teismo sprendimas reikštų teisingumo principų pažeidimą, t.y. žiniasklaida būtų baudžiama vien už tai, kad išspausdino viešas politikų ar buvusių politikų nuotraukas. Teismo nagrinėtoje byloje buvo nuspręsta, kad viešo politiko A. S. nuotraukų spausdinimas laikraštyje pažeidžia jo orumą ir vienintelis teismo argumentas buvo tas, kad ieškovas „nėra viešasis asmuo“. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-603-580/2016 buvo priimtas analogiškas teismo sprendimas, kuriame buvo konstatuota, kad ieškovas A. S. yra viešasis asmuo. Minėtoje nutartyje yra akcentuota, kad asmens viešumas yra nustatomas ne tik pagal asmens šiuo metu vykdomą veiklą, bet ir pagal anksčiau vykdytą veiklą. Kaip tik tokios aplinkybės ir konstatuotos minėtoje byloje. Dėl aktyvios profesinės ir politinės veiklos ieškovas yra plačiai žinomas, šiuo metu taip pat dalyvauja visuomeniniame gyvenime. Kadangi Vilniaus apygardos teismas išaiškino, kad ieškovas A. S. yra viešasis asmuo ir nereikia jo sutikimo, kad laikraštyje viešai spausdinti jo nuotraukas viešai darytas, atsakovas prašo atnaujinti minėtą civilinę bylą, taip pat ir tam, kad būtų suvienodintas teismo sprendimas remiantis Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-603-580/2016. Akivaizdu, kad šioje byloje pirmosios instacijos teismas netinkamai taikė teisės normas, todėl teismo sprendimas turi būti panaikintas.

3IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Nagrinėjamoje apeliacine tvarka byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta.
 3. Proceso atnaujinimą užbaigtose dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu bylose reglamentuoja CPK XVIII skyrius. Proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamomis aplinkybėms. Tai neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014). Šis procesas yra išimtinis ir bylos gali būti peržiūrimos tik įstatymo nustatytais atvejais, esant konkretiems CPK 366 straipsnyje nustatytiems proceso atnaujinimo pagrindams.
 4. Pagal CPK 368 str. 2 d. prašymas negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kai penkeri metai, išskyrus šio Kodekso 366 str. 1 d. 1 punkte nurodytus atvejus. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo pareiškimą motyvuodamas tuo, kad yra praėjęs CPK 368 str. 2 d. numatytas 5 metų naikinamasis terminas, kuris negali būti atnaujinamas. Teismas taip pat konstatavo, kad nėra nustatyta akivaizdžių aplinkybių, jog paliktas teismo sprendimas reikštų aiškų teisingumo principo pažeidimą.
 5. Apeliantas skundžia priimtą teismo nutartį iš esmės motyvuodamas tuo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas ginčo byloje neteisingai taikė teisės normas, nepagrįstai ieškovą laikė neviešu asmeniu, todėl priimtas teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Prašė atnaujinti procesą CPK 366 str. 2 d., 5 d., 9 d. pagrindais. Taigi, iš esmės jo prašymas grindžiamas netinkamu materialinės teisės normų taikymu bei įrodymų vertinimu, ieškovą teismui nepagrįstai laikant „neviešuoju“ asmeniu.
 6. Apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos CK 1.117 str. 3 d. numatyta, kad terminai gali būti atnaujinamieji, įgyjamieji ir naikinamieji. Šio straipsnio 4 d. numatyta, kad atnaujinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus teismas gali jį atnaujinti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Šio straipsnio 6 d. numatyta, kad naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus, išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga ir naikinamieji terminai negali būti teismo ar arbitražo atnaujinti. Šiuo atveju kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantas padavė prašymą dėl proceso atnaujinimo parėjus naikinamąjam terminui paduoti prašymui pagal CPK 368 str. 2 d., nes nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau nei 5 metai.
 7. Nors CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui atnaujinimo institutas paprastai netaikomas, vis dėlto kasacinis teismas yra nurodęs, kad tam tikrais atvejais, kai susidaro išskirtinė, netoleruotina teisinė situacija, teismai turi teisę CPK 370 straipsnio nustatyta tvarka spręsti praleisto CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto procesinio termino atnaujinimo klausimą ir dėl to priimti atitinkamą procesinį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. K. prašymą, bylos Nr. 3K-3-514/2013).
 8. Sprendžiant dėl to, ar nagrinėjamu atveju yra susidariusi išskirtinė situacija, yra svarbu įvertinti tiek ginčo teisinių santykių sritį apskritai, tiek konkrečias bylos aplinkybes.
 9. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šiuo atveju konstatavo sprendime, kad nėra nustatytos išskirtinės aplinkybės, dėl kurių sprendimas galėtų prieštarauti teisingumo principui, todėl tokį prašymą atsisakė priimti. Apeliacinės instancijos teismas nurodytą pirmosios instancijos teismo išvadą laiko pagrįsta.
 10. Pažymėtina, kad apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas atsakovo “Laisvo laikraščio Lietuvai“ leidėjo UAB „Patikimas verslas“ skundą civilinėje byloje Nr. 2A-603-580/2016 priėmė visai kitokį teismo sprendimą ir atmetė ieškovo A. S. ieškinį kaip nepagrįstą, konstatuodamas, kad ieškovas yra „viešasis asmuo“, tuo tarpu šioje byloje ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies visiškai nepagrįstai.
 11. Pažymėtina, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas 20111 m. birželio 23 d. sprendime konstatavo, kad ieškovo teisė į atvaizdą buvo pažeista (CK 2.22 str. 1 d.) bei atsakovas atspausdino nuotrauką su ieškovo atvaizdu be jo sutikimo bei neįrodė, kad tas sutikimas nebuvo reikalingas, nes nenustatytos CK 2.22 str. 2 d. sąlygos.
 12. Pagal kasacinio teismo praktiką, kilus klausimui dėl teisės į atvaizdą ribojančios normos taikymo, būtina atsižvelgti į konkrečioje byloje nustatytas reikšmingas aplinkybes ir netaikyti nurodytosios teisės normos formaliai, reikia atkreipti dėmesį į publikacijos turinį, formą ir pan., taip pat turi būti vertinama, ar žurnalistas elgėsi sąžiningai, rėmėsi tiksliu faktiniu pagrindu, pateikė patikimą ir tikslią informaciją ir laikėsi žurnalistinės etikos reikalavimų. Įvertinus aplinkybę, kad yra skirtingos šios civilinės bylos, kuriame ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies bei apelianto nurodytos Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2A-603-580/2016 faktinės aplinkybės, apie ką yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2017 m. balandžio 11 d. nutartyje Nr. 3K-3-172-421/2017 (26 p.), negalima daryti išvados, kad šiuo atveju susiklosčiusi išskirtinė, netoleruotina teisinė situacija, dėl kurios turėti atnaujintas naikinamasis terminas.
 13. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino proceso atnaujinimą reglamentuojančias procesines teisės normas, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai