Byla T-47-732/2015
Dėl V. Š. priežiūros vykdymo nutraukimo prieš terminą

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Astai Kanapienienei, dalyvaujant prokurorei Sigitai Boratinskienei, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyr. inspektorei R. G., nuteistajai V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimą dėl V. Š. priežiūros vykdymo nutraukimo prieš terminą, ir

Nustatė

22013-04-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu V. Š., a.k.( - ), buvo pripažinta kalta pagal LR BK 182 str. 1 d., 215 str. 1 d.; 214 str. 1 d.; 178 str. 2 d. sudėjus bausmes su 2012-11-21 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nuosprendžiu buvo nuteista laisvės atėmimu 2 metams ir 3 mėnesiams. Pritaikius LR BK 75 str. jai paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas 3 metams, įpareigojant ją iki 2013-08-01 tęsti gydymą nuo priklausomybės narkotinėmis medžiagomis; per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų be gydytojų paskyrimo; bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; iki 2014-01-30 atlyginti nukentiejusiems turtinę žalą: A. R. 180 Lt, E. K. 526 Lt, D. J. 180 Lt, I. K. 270 Lt,G. K. 100 Lt, R. R. 899 Lt.

3Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyrius 2015 m. rugpjūčio 14 d. teikimu siūlo probuojamajai V. Š. priežiūros vykdymą nutraukti prieš terminą, nes ji nukentėjusiesiems atlygino žalą, vykdo visus teismo įpareigojimus.

4Prokurorė Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimui neprieštarauja.

5V. Š. prašė tenkinti teikimą.

6Iš Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus pateiktos V. Š. asmens bylos matyti, kad nuteistoji bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu vykdė teismo paskirtus įpareigojimus, atlygino turtinę žalą, šiuo metu dirba.

7LR Probacijos įstatymo 23 str. 1 d. nurodyta, jog Probacijos tarnybos teikimu apylinkės teismas gali prieš terminą nutraukti vykdomą probuojamojo priežiūrą, jam faktiškai atlikus ne mažiau kaip tris ketvirtadalius, o nepilnamečiui probuojamajam – du trečdalius probacijos termino, kai jo rizika ir elgesys probacijos vykdymo metu rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be tolesnės probuojamojo priežiūros, jeigu probuojamasis nepažeidė probacijos sąlygų, nepadarė administracinių teisės pažeidimų, nepadarė arba nėra įtariamas ar kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu.

8Esant tokiai situacijai, probacijos tarnybos teikimas tenkintinas. V. Š. atliko daugiau nei tris ketvirtadalius probacijos termino (bausmės vykdymo atidėjimo pabaiga 2016-05-14), yra dirbanti, išėjo visą gydymosi kursą nuo narkotikų ir psichiką veikiančių medžiagų, nepadarė jokių teisės pažeidimų ir nusikaltimų, nepažeidė probacijos sąlygų, jos požiūris į gyvenimą yra pozityvus.

9Vadovaujantis LR BPK 358 str., BK 75 str. 5 d., LR Probacijos įstatymo 23 str. 1 d., teismas

Nutarė

10V. Š., a/k ( - ), priežiūros vykdymą nutraukti prieš terminą

11Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai