Byla 2A-537-425/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, dalyvaujant: ieškovės UAB „MK investicija“atstovui adv. Rimantui Prėskieniui,

2atsakovės D. Petraitienės firmos „Akvija“ savininkei Daivai Petraitienei, adv. Marijai Ulbienei,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės D. Petraitienės firmos „Akvija“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-475-589/2010, pagal ieškovės UAB „MK investicija“ ieškinį atsakovei D. Petraitienės firmai „Akvija“ bei atsakovės D. Petraitienės firmos „Akvija“ priešieškinį ieškovei dėl skolos priteisimo, ir

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovė UAB „MK investicija“ 2009-10-08 pareiškimu kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo (b.l. 3), prašydama priteisti iš atsakovės D. Petraitienės firmos „Akvija“ 3 311,66 Lt skolos, 107,54 Lt delspinigių, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei D. Petraitienės firmai „Akvija“ 2009-11-09 pateikus prieštaravimus (b.l. 31), ieškovė pateikė ieškinį bendrąja ginčo teisenos tvarka (b.l. 36-37) ir prašė priteisti iš atsakovės 3311,66 Lt skolos, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2008-06-19 tarp D. Petraitienės firmos „Akvija“ ir UAB „MK investicija“ buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 06, kurią ieškovė perdavė atsakovei laikinai valdyti ir naudoti sutartyje nurodytas patalpas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka mokėti nuomos mokestį. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau 2009-07-31 pasibaigus nuomos sutarčiai, atsakovė už patalpų nuomą liko skolinga 3311,66 Lt.

6Atsakovė D. Petraitienės firma „Akvija“ priešieškiniu (b.l. 45-47) prašė pripažinti faktine Valymo paslaugų sutarties Nr. 09-14 /2009-03-03 šalimi UAB „MK Investicija” ir priteisti iš ieškovės UAB „MK Investicija“ 3 311,66 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad iki 2008 m. D.Petraitienės firma „Akvija” patalpas, adresu ( - ), nuomojosi iš UAB “Mūsų knyga”, kuri 2007 m. restruktūrizacijos metu visą savo nekilnojamąjį turtą perdavė naujai įsteigtai bendrovei – ieškovei UAB „MK Investicija”, todėl 2008 m. atitinkamai buvo pakeista atsakovės su UAB „Mūsų knyga” sudaryta patalpų nuomos sutartis, kurioje Nuomotojas vietoj UAB „Mūsų knyga“ pakeistą į ieškovę UAB “MK Investicija”.

7UAB „MK Investicija“ atsakingas darbuotojas M. K. pateikė D.Petraitienės firmai „Akvija” užsakymą valyti UAB „MK Investicija” priklausančias patalpas bei tiekti higienos priemones, adresu ( - ), suderino sutarties sąlygas. D.Petraitienės firmos „Akvija” sąskaitas už atliktus darbus ir atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus, priimdavo ir pasirašydavo UAB „MK Investicija” atsakingas darbuotojas M. K.. Tokiu būdu, D.Petraitienės firma „Akvija” atliktų paslaugų užsakovas yra UAB “MK Investicija”, o ne sutartyje nurodyta UAB „Mūsų knyga“. Tik dėl vidinių manipuliacijų tarp UAB „MK Investicija” ir UAB „Mūsų knyga”, formaliai Valymo paslaugų sutartyje Nr. 09-14 /2009-03-03 nurodyta šalis, užsakovas, yra UAB „Mūsų knyga”, kurios akcininkas ir buvęs vadovas yra taip pat UAB „MK Investicija” akcininkas ir generalinis direktorius V. R.. Šios sutarties pagrindu už faktiškai suteiktas paslaugas ir už faktiškai atliktus valymo darbus atsiskaito ir apmokėjimą vykdo faktiškas paslaugų užsakovas ir faktinis paslaugų gavėjas, t.y. UAB „MK Investicija”, kuri pripažintina tikrąją Valymo paslaugų sutarties Nr. 09-14 /2009-03-03 teismine tvarka. Savo įsipareigojimus pagal šią sutartį atsakovė vykdė sąžiningai, nutraukus nuomos sutartį su ieškove, UAB „MK Investicija“ liko skolinga 3311,66 Lt už suteiktas paslaugas, todėl tokio pat dydžio mokėjimas buvo sulaikytas ieškovei už nuomą.

8Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-04-14 sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė: priteisė iš D.Petraitienės firmos „ Akvija“ 3311,66 Lt įsiskolinimo už negyvenamųjų patalpų nuomą, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2009-11-27 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 100 Lt žyminio mokesčio, 1800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovu, taip pat 45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nurodė, kad 2008-06-19 tarp UAB „MK investicija“ ir D.Petraitienės firmos „Akvija“ buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal kurią išsinuomotos negyvenamosios patalpos, adresu ( - ): 37,75 kv.m. bendro ploto, pažymėtas indeksu 2-10, 2-10a, 2-11 (administracijai) ir 47,40 kv.m. bendro, pažymėtas indeksu R8 (sandėliavimui). Patalpų 2-10, 2-10a, 2-11 bendro ploto nuomos kaina už 1 mėn. skaičiuojama nustatant nuomos kainą 15 Lt už 1 kv. m. ir sudarė 566,25 Lt be PVM, o patalpos R-8 - 7,40 Lt už 1 kv.m. ir sudarė 350,76 Lt be PVM, taip pat susitarta, jog mokama 100 Lt už bendrųjų patalpų (koridorius, tualetai) priežiūrą bei 50 Lt už vieno automobilio statymą (sutarties 8 p.). 2009-08-03 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas skolų suderinimo aktas, kuriuo šalys pripažino, kad D.Petraitienės firmos „Akvija“ skola UAB „MK investicija“ 2009-07-31 dienai sudarė 4 138,84 Lt. D.Petraitienės firmos „Akvija“ skola ieškovui 2009-09-24 dieną buvo 3 311,66 Lt (b.l. 11). Atsakovė nepateikė įrodymų, kuriais paneigtų prievolės ieškovui nevykdymo faktą arba skolos dydį. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl iš atsakovės priteistina 3311,66 Lt įsiskolinimo už negyvenamųjų patalpų nuomą, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos.

92009-03-03 sudaryta Valymo paslaugų sutartis Nr.09-14 tarp D.Petraitienės firmos „Akvija“ ir UAB „Mūsų knyga“, pagal kurią D.Petraitienės firma „Akvija“ įsipareigojo savo lėšomis atlikti patalpose, esančiose ( - ), kasdieninio patalpų valymo darbus, o UAB „Mūsų knyga“ įsipareigojo už atliktas paslaugas apmokėti. Nustatyta paslaugų kaina – 1 261 Lt plius PVM per mėnesį. Atsakovė prašė šios sutarties šalimi pripažinti ne UAB „Mūsų knyga“, o UAB „MK investicija“, kuriai nuosavybės teise priklausė faktiškai valomos patalpos. Mokestis už patalpų nuomą buvo 1091 Lt, o mokestis už patalpų valymą -1261 Lt plius PVM, todėl teismas atmetė atsakovės argumentus, kad mokestis už patalpų valymą yra analogiškas mokesčiui mokamam už negyvenamųjų patalpų nuomą. Teismas nurodė, kad aiškinant sutartis, turi būti atsižvelgiama į sudarytos sutarties turinį ir šalių valią jos sudarymo metu. Valymo paslaugų sutartis buvo sudaryta tarp D.Petraitienės firmos „Akvija“ ir UAB „Mūsų knyga“, paslaugos buvo teikiamos UAB „Mūsų knyga“, tai iš esmės patvirtina D.Petraitienės firmos „Akvija“ klientų apyvartos duomenys (b.l. 64). UAB „Mūsų knyga“ suteikta valymo paslaugų už 54 35,81 Lt, ji apmokėjo 2 124,15 Lt (b.l. 64), t.y. atliko dalinį mokėjimą už suteiktas valymo paslaugas. UAB „Mūsų knyga“ užsakė valymo paslaugas, o D.Petraitienės firma „Akvija“ valymo paslaugas atliko ir priėmė dalinį apmokėjimą už suteiktas paslaugas, tuo pačiu patvirtindama, jog valymo paslaugų sutarties šalimi yra UAB „Mūsų knyga“. Todėl teismas darė išvadą, kad sudaryta valymo paslaugų sutartis atitiko sutarties turinį bei šalių ketinimus ir lūkesčius. Teismas kartu nurodė, kad šiuo atveju atsakovas gali ginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį UAB „Mūsų knyga“ dėl įsiskolinimo už suteiktas valymo paslaugas išieškojimo.

10Apeliaciniu skundu atsakovė D. Petraitienės firma „Akvija“, atstovės apeliacinės instancijos teisme prašė Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-04-14 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo priešieškinį tenkinti. Atsakovė – apeliantė, jos atstovės nurodė, kad ieškovė UAB „MK Investicija“ pareikštu ieškiniu siekia išvengti apsimokėjimo už gautas iš atsakovės faktines valymo paslaugas. Pagal sutartį buvo valomos ieškovei UAB „MK Investicija“ priklausančios patalpos: generalinio direktoriaus V. R. bei kitų šios bendrovės darbuotojų kabinetai ir bendro naudojimosi patalpos, adresu ( - ), bei aprūpinta higienos priemonėmis. Ieškovei, neatsiskaitant už gautas valymo paslaugas ir kiekvieną mėnesį didinant įsiskolinimą, atsakovė nutraukė Patalpų nuomos sutartį ir Patalpų valymo sutartį su ieškove UAB „MK Investicija“ bei atitinkamai sulaikė apmokėjimą už patalpų nuomą identiškam dydžiui, t.y. 3311,66 Lt. Iki tol atsakovė atsiskaitydavo sąžiningai, nustatytu laiku ir tvarka. Tokiu būdu atsakovės elgesys vertintinas ne kaip vengimas vykdyti prievolę mokėti nuomos mokestį, o kaip teisėtas lūkestis per pateiktą priešieškinį prisiteisti analogišką apmokėjimą iš ieškovės už faktiškai suteiktas valymo paslaugas. Tai iš esmės patvirtina skolų suderinimo aktai apie šalių vykdytus apmokėjimus bei susidariusius skolinius įsipareigojimus (b.l. 11, 14).

11Teismas, atmesdamas priešieškinį, netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus. Liudytoja V. P. nurodė, kad UAB „MK Investicija“ atstovas M. K. užsakė valymo paslaugas, plane nurodytos valomos patalpos: bendro naudojimo patalpos, koridoriai, laiptinės, V. R. kabinetas, UAB „ MK Investicija“ buhalterijos kabinetai ir kt. Sutartis buvo sudaryta UAB „MK Investicija“ vardu, bet pakeista sutarties šalis, nurodant UAB „Mūsų knyga“. UAB „MK Investicija“ atstovas M. K. užtikrino, kad atsiskaitymai bus vykdomi laiku ir šalių pakeitimas yra tik formalumas. Liudytoju V. R. taip pat patvirtino, kad patalpos, adresu ( - ), VĮ Registrų centre įregistruotos UAB „ MK Investicija“ vardu. Liudytoju M. K. patvirtino, kad buvo valoma bendro naudojimosi patalpos, koridorius, laiptinė, tualetas, jo kabinetas, kad buvo raginama sumokėti skolą (b.1.134). Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Mūsų knyga“ neturi nuosavybės teisės į valomas patalpas, nemokėjo už valymo paslaugas, ir valymo paslaugos šiai bendrovei iš viso nebuvo teikiamos.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „MK Investicija“, jos atstovas apeliacinės instancijos teisme prašė apeliacinį skundą atmesti, pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Akcinių bendrovių įstatymo 2 str. 2 d. numato, kad akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Taigi akcinės bendrovės dalyvio (akcininko) atsakomybė yra ribojama įneštu į akcinės bendrovės veiklą turtu ir negali būti taikoma kitiems ūkio subjektams, kurių dalyviu yra tas pats fizinis asmuo. D. Petraitienės individuali įmonė „Akvija“ yra sudariusi paslaugų sutartį dėl valymo paslaugų teikimo su UAB „Mūsų knyga“, o ne su UAB „MK Investicija“. Atsakovė neteikė paslaugų UAB „MK investicija“, todėl negali reikalauti už tai atlyginimo. D. Petraitienės individuali įmonė „Akvija“ prašo teismo pripažinti faktine Valymo paslaugų sutarties Nr.09-14/2009-03-03 šalimi UAB „MK investicija“. Toks reikalavimas neteisėtas ir nepagrįstas. CK 6.156 str. 2 d. numatyta, kad yra draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. Šiuo atveju UAB „MK investicija“ neturi pareigos sudaryti sutartį ir prisiimti įsipareigojimus, juo labiau pagal priešieškinio reikalavimus, t.y. atbuline data prisiimanti įsipareigojimus už kitą ūkio subjektą ir civilinių santykių dalyvį. Patenkinus priešieškinį, būtų pažeistas sutarčių sudarymo laisvės principas, o sudarytas sandoris turėtų valios trūkumų ir būtų pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Tiek priešieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde atsakovė - apeliantė kelia reikalavimus, kuriuos patenkinus, būtų sukurtos teisės ir pareigos UAB „Mūsų knyga“, t.y. asmeniui, kuris nedalyvavo bylos nagrinėjime, todėl toks teismo sprendimas būtų neteisėtas ir naikintinas esant absoliutiems sprendimo negaliojimo pagrindams.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškinys paliktina nepakeista, o sprendimo dalis, netenkinti priešieškinio, naikintina ir byla šioje dalyje perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d.4p.). Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008-06-19 tarp UAB „MK investicija“ ir D.Petraitienės firmos „Akvija“ sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal kurią atsakovės firma išsinuomojo negyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ): 37,75 kv.m. bendro ploto administracijai ir 47,40 kv.m. bendro ploto sandėliavimui. Be sutarto patalpų nuomos mokesčio šalys susitarė , jog bus mokama 100 Lt už bendrųjų patalpų (koridorius, tualetai) priežiūrą bei 50 Lt už vieno automobilio statymą (b.l. 5 – 7, 8, 9). 2009-08-03 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas skolų suderinimo aktas, kuriuo šalys pripažino, kad D.Petraitienės firmos „Akvija“ įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2009-05-15 iki 2009-07-31 UAB „MK investicija“ sudarė 4 138,84 Lt (b.l. 14). Ieškovo UAB „MK Investicija“ Skolų ataskaita nustatyta, kad D.Petraitienės firmos „Akvija“ skola ieškovui 2009-09-24 sudarė 3 311,66 Lt (b.l. 11). Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai padarė išvadą, kad CK 6.38str. įpareigoja šalis prisiimtas prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ir draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovė D.Petraitienės firma „Akvija“ neįvykdė 2008-06-19 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi prisiimtos pareigos sumokėti ieškovui UAB „MK investicija“ sulygtą negyvenamųjų patalpų nuomos mokestį, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai tenkino ieškinį ir priteisė iš atsakovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ 3311,66 Lt įsiskolinimo už negyvenamųjų patalpų nuomą, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos. Atsakovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ apeliacinio skundo motyvai, kad negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio ieškovui UAB „MK Investicija“ nemokėjo todėl, kad ieškovas UAB „MK Investicija“ neapmokėjo atsakovės suteiktų negyvenamųjų patalpų valymo paslaugų, nevisiškai atitinka faktines aplinkybes, nes kadangi byloje esanti Valymo paslaugų sutartis Nr. 09-14 (b.l.54-56) patvirtina, kad 2008-06-19 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudaryta tarp D.Petraitienės firmos „Akvija“ ir UAB „Mūsų knyga. Atsakovei D.Petraitienės firmai „Akvija“ nebuvo pakankamo pagrindo daryti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą su UAB „MK Investicija“, kuri nėra 2008-06-19 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties šalis. Ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis pripažintina teisėta ir pagrįsta, kurios naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

14Tenkintinas apeliacinio skundo reikalavimas, panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį atmesti D. Petraitienės firma „Akvija“ priešieškinį, pripažinti faktine Valymo paslaugų sutarties Nr. 09-14 /2009-03-03 šalimi UAB „MK Investicija“. Valymo paslaugų sutartis Nr. 09-14 nustatyta, kad 2009-03-03 sudaryta tarp D.Petraitienės firmos „Akvija“ ir UAB „Mūsų knyga“, todėl nagrinėjant atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl sudaryto sandorio pripažinimo apsimestiniu (CK 1.87str.), į bylos nagrinėjimą privaloma įtraukti visus sandorį sudariusius asmenis, tačiau nei atsakovė priešieškinyje, nei pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu į bylos nagrinėjimą neįtraukė 2009-03-03 sudarytos Valymo paslaugų sutarties Nr. 09-14 vienos šalių - UAB „Mūsų knyga“ ir priešieškinį išnagrinėjo. CPK 329str.2d.2p. pripažįsta absoliutų sprendimo negaliojimą pagrindą, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Kadangi pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas priešieškinio reikalavimą dėl apsimestinio sandorio, į bylos nagrinėjimą neįtraukė ginčijamo sandorio šalies, t.y. UAB „Mūsų knyga“, šios teismo sprendimo dalies negalima pripažinti teisėta ir pagrįsta. Aptartais motyvais pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria atmestas atsakovės priešieškinys naikintina ir perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 14 d. sprendimą dalį, kuria atmestas atsakovės D. Petraitienės firmos „Akvija“ priešieškinys pripažinti faktine Valymo paslaugų sutarties Nr. 09-14 /2009-03-03 šalimi UAB „MK Investicija“, panaikinti ir bylą šioje dalyje perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai