Byla T-XX-9-08

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Ričardo Piličiausko,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, A. N., A. N., I. G. (I. G.), O. G., E. K., I. L. (I. L.), A. S. (A. S.), uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims valstybei, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui, Kauno miesto 17-ojo notarų biuro notarei Rasai Inokaitienei, Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarui Antanui Robertui Palšauskui, Kauno miesto 19-ojo notarų biuro notarei Aušrai Urbonienei, uždarajai akcinei bendrovei „Domus Altera“, dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Ieškovas, gindamas viešąjį interesą, 2006 m. rugsėjo 15 d. ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą ir prašė:

41) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimą Nr.100 „Dėl sklypo, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“;

52) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės 2002 m. kovo 29 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą pagalbinio pastato - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, statybai;

63) pripažinti negaliojančia 2001 m. birželio 8 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su UAB „Ūkio banko investicinė grupė“. Taikyti restituciją ir įpareigoti Neringos savivaldybę grąžinti bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“ 15119 Lt;

74) pripažinti negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 27 d. Neringos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr.37 pagalbinio statinio - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, statybai;

85) pripažinti negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 19 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.2638 sudarytos komisijos 2004 m. sausio 15 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą dėl pagalbinio statinio - vasarnamio, esančio adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa.;

96) pripažinti negaliojančia 2004 m. liepos 14 d. Kauno miesto 19-ame notarų biure sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė A. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 24/100 dalis vasarnamio, plane pažymėto ( - ), bendras plotas 264,78 kv. m, unikalus Nr. ( - ), ir 1/2 dalį iš 9/100 dalių kiemo statinių (kiemo aikštelės), unikalus Nr. ( - ), nekilnojamojo turto registre suteiktas įrašas Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa. Taikyti restituciją ir įpareigoti I. G., O. G. grąžinti A. S. 34000 Lt;

107) pripažinti negaliojančia 2004 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto 5-ame notarų biure sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė I. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 25/100 dalis pastato - vasarnamio, unikalus Nr. ( - ), ir 9/200 dalis kiemo statinių (kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa. Taikyti restituciją ir įpareigoti I. G., O. G. grąžinti I. L. 70000 Lt;

118) pripažinti negaliojančia 2005 m. spalio 25 d. Kauno miesto 17-ame notarų biure sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, kuria A. N. ir A. N. pardavė E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 26/100 dalis iš jiems priklausančios dalies pastato, unikalus Nr. ( - ), ir 9/200 dalis iš jiems priklausančių kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa. Taikyti restituciją ir įpareigoti A. N. ir A. N. grąžinti E. K. 200000 Lt;

129) įpareigoti statytojus I. G. ir A. N. nugriauti statinį, unikalus Nr.( - ), esantį adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa.

13Ieškovas nurodė, kad Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimu Nr.100 patvirtinto detaliojo plano sprendiniais numatoma keisti sklypo ( - ) naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos į gyvenamąją; numatoma esamus poilsio namus rekonstruoti, juose įrengti butus; numatoma nugriauti pagalbinį pastatą - dirbtuves; numatoma pastatyti vieno aukšto vasarnamį su mansarda; numatoma įrengti 5 automobilių stovėjimo vietas. Šie detaliojo plano sprendiniai yra neteisėti, nes numatomi statybos darbai prieštarauja Kuršių nerijos bei Nidos apsaugą reglamentuojančių aukštesnės galios teisės aktų bei teritorijų planavimo dokumentų nuostatoms. Pripažinus neteisėtu minėtą Neringos savivaldybės tarybos sprendimą dėl detaliojo plano, turi būti panaikintas ir jo pagrindu išduotas projektavimo sąlygų sąvadas bei statybos leidimas vasarnamiui statyti, taip pat jau pastatyto šio vasarnamio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Taip pat pripažintinos negaliojančiomis minėtame detaliajame plane numatytų neteisėtų statybos darbų metu sukurtų objektų pirkimo - pardavimo sutartys ir su šiais darbais susijusi infrastruktūros plėtojimo sutartis. Neteisėtai pastatytas statinys - vasarnamis turi būti nugriautas.

14Klaipėdos apygardos teismas ieškinį priėmė.

15Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi išskyrė į atskirą bylą ieškovo reikalavimus dėl pripažinimo negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimo Nr.100 „Dėl sklypo, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“, dėl pripažinimo negaliojančiu Neringos savivaldybės 2002 m. kovo 29 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado pagalbinio pastato - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, statybai, dėl pripažinimo negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 27 d. Neringos savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo Nr.37 pagalbinio statinio - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, statybai, dėl pripažinimo negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 19 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.2638 sudarytos komisijos 2004 m. sausio 15 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto dėl pagalbinio statinio - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, ir šią bylą perdavė pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Kitą bylos dalį Klaipėdos apygardos teismas sustabdė, kol administraciniame teisme bus išnagrinėta perduotoji byla dėl minėtų administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais.

16Klaipėdos apygardos teismas nurodė, kad dalis byloje pareikštų reikalavimų yra administracinio teisinio pobūdžio, o kita dalis - civilinio teisinio pobūdžio. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė ir šie teismai turėtų nagrinėti ginčus, kurie nėra grynai administracinio pobūdžio. Tačiau ši taisyklė nėra absoliuti ir ji neturi būti dirbtinai taikoma visais atvejais, kai vienoje byloje yra pareikšti skirtingos teisinės prigimties reikalavimai ir tie reikalavimai nėra taip susiję, jog pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles negalėtų būti nagrinėjami skirtingų kompetencijų teismuose. Nagrinėjamu atveju ieškovo pareikšti civilinio pobūdžio reikalavimai yra išvestiniai iš administracinio pobūdžio reikalavimų, susijusių su statybos leidimo ir kitų administracinių aktų panaikinimu. Ginčuose, susijusiuose su statybos teisiniais santykiais, statybos leidimo teisėtumo klausimas yra pagrindinis, nuo kurio išsprendimo visiškai ar iš dalies priklauso ir kitų susijusių reikalavimų išsprendimas. Dėl to yra svarbu, kad tokie ginčai, susiję su statybos leidimų teisėtumu, būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kurie būtent ir formuoja praktiką, nagrinėjant šios kategorijos bylas (Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 2 d. nutartis, priimta byloje D. G. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, V. I. P.).

17Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gruodžio 20 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartį paliko nepakeistą.

18Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 8 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju nėra pagrindo išskirti į atskirą bylą administracinio teisinio pobūdžio reikalavimų. Visi ieškovo pareikšti reikalavimai yra susiję, todėl turėtų būti nagrinėjami kartu. Bylos išskaidymas šiuo atveju būtų dirbtinis. Keliamas ginčas nėra grynai administracinio teisinio pobūdžio, todėl jis (visi pareikšti reikalavimai) turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija pagal savo pobūdį yra platesnė. Klaipėdos apygardos administracinis teismas taip pat nurodo, kad šiuo atveju bendrosios kompetencijos teismas iš viso neturėjo teisės perduoti jau iškeltą bylą administraciniam teismui. Jeigu bendrosios kompetencijos teismas pats negalėjo išnagrinėti bylos dalies dėl administracinio pobūdžio reikalavimų, jis turėjo šią bylos dalį nutraukti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-245/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2007).

19Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

20Byla dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais teisminga administraciniam teismui.

21Ieškovo pareikšti pirmasis, antrasis, ketvirtasis ir penktasis reikalavimai dėl viešojo administravimo subjektų atitinkamų aktų (sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto) pripažinimo negaliojančiais (panaikinimo) yra susiję su teritorijų planavimo, saugomų teritorijų apsaugos ir statybos teisiniais santykiais. Šiuos santykius reglamentuoja atitinkamos viešosios teisės normos, o ginčai, kylantys iš tokių santykių, turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 2 d. nutartis, priimta byloje A. V. v. Šiaulių rajono savivaldybės administracija; 2007 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta byloje Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje v. Vilniaus rajono savivaldybės administracija; 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybės taryba, Neringos savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos). Ieškovo pareikšti trečiasis, šeštasis, septintasis, aštuntasis ir devintasis reikalavimai dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo ir statinio nugriovimo yra civilinio pobūdžio ir turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22, 25 straipsniai).

22Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo pareikšti administracinio pobūdžio reikalavimai turi būti nagrinėjami administraciniame teisme, o civilinio pobūdžio reikalavimai - bendrosios kompetencijos teisme. Sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagrindų, restitucijos taikymo sąlygų ir statinio nugriovimo sąlygų konstatavimas ir kitų su šių teisės gynimo būdų taikymu susijusių klausimų išsprendimas yra reglamentuojamas civilinės teisės normų, kurias taikant specializuojasi ir atitinkamą teismų praktiką formuoja bendrosios kompetencijos teismai. Tuo tarpu viešosios teisės normų, susijusių su teritorijų planavimu, saugomų teritorijų apsauga, statyba, taikymas ir atitinkamos teismų praktikos formavimas yra administracinių teismų specializacija. Todėl nagrinėjamu atveju, siekiant teisingai išspręsti keliamą sudėtingą ginčą, yra reikšminga, jog atitinkami ieškovo reikalavimai būtų nagrinėjami atitinkamos kompetencijos (bendrosios kompetencijos ir administraciniuose) teismuose.

23Šiuo atveju taikyti Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalies ir Teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalies nuostatas ir visą ginčą perduoti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui nėra pagrindo. Taisyklė, jog bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, nėra absoliuti ir ji neturi būti dirbtinai taikoma visais atvejais, kai vienoje byloje yra pareikšti skirtingos teisinės prigimties reikalavimai. Nagrinėjamu atveju keliami administracinio ir civilinio pobūdžio reikalavimai nėra taip susiję, kad jų nebūtų galima išnagrinėti skirtingų kompetencijų teismuose. Be to, klausimai, susiję su pareikštais administracinio pobūdžio reikalavimais, šiuo atveju yra pagrindiniai ir turi esminę reikšmę civilinio pobūdžio reikalavimų išsprendimui. Dėl to yra svarbu, kad keliami administracinio pobūdžio klausimai būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kurie, kaip minėta, būtent ir formuoja praktiką, nagrinėjant tokios kategorijos bylas (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 2 d. nutartis, priimta byloje D. G. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, V. I. P.).

24Klaipėdos apygardos administracinis teismas pateikia argumentus, jog Klaipėdos apygardos teismas šiuo atveju, išskyręs į atskirą bylą administracinio teisinio pobūdžio ieškovo reikalavimus, neturėjo teisės perduoti išskirtosios bylos nagrinėti administraciniam teismui, o, negalėdamas pats išnagrinėti atitinkamų reikalavimų, turėjo nutraukti bylą. Specialioji teisėjų kolegija šių argumentų nevertina, nes jie nėra susiję su Specialiosios teisėjų kolegijos kompetencijai priskirto rūšinio teismingumo klausimo išsprendimu. Specialioji teisėjų kolegija įstatymų yra įgaliota spręsti bylų rūšinio teismingumo klausimus ir, padariusi išvadas dėl bylų rūšinio teismingumo, perduoti jas atitinkamos kompetencijos teismams. Nagrinėjamu atveju Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja, jog išskirtoji byla dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais yra teisminga administraciniam teismui, ir šią bylą pagal teismingumą perduoda nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

25Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

262-4 dalimis Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

27Byla dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais teisminga administraciniam teismui.

28Bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, A. N., A. N., I. G. (I. G.), O. G., E. K., I. L. (I. L.), A. S. (A. S.), uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims valstybei, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, akcinei bendrovei SEB Vilniaus bankui, Kauno miesto 17-ojo notarų biuro notarei Rasai Inokaitienei, Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarui Antanui Robertui Palšauskui, Kauno miesto 19-ojo notarų biuro notarei Aušrai Urbonienei, uždarajai akcinei bendrovei „Domus Altera“, dėl administracinių aktų (Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d. sprendimo Nr.100 „Dėl sklypo, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“; Neringos savivaldybės 2002 m. kovo 29 d. išduoto projektavimo sąlygų sąvado pagalbinio pastato - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, statybai; 2002 m. rugsėjo 27 d. Neringos savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo Nr.37 pagalbinio statinio - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa, statybai; 2002 m. rugsėjo 19 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.2638 sudarytos komisijos 2004 m. sausio 15 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto dėl pagalbinio statinio - vasarnamio, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringa) pripažinimo negaliojančiais perduoti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

29Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 2. išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą... 3. Ieškovas, gindamas viešąjį interesą, 2006 m. rugsėjo 15 d. ieškiniu... 4. 1) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio... 5. 2) pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės 2002 m. kovo 29 d.... 6. 3) pripažinti negaliojančia 2001 m. birželio 8 d. sutartį „Dėl... 7. 4) pripažinti negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 27 d. Neringos savivaldybės... 8. 5) pripažinti negaliojančiu 2002 m. rugsėjo 19 d. Klaipėdos apskrities... 9. 6) pripažinti negaliojančia 2004 m. liepos 14 d. Kauno miesto 19-ame notarų... 10. 7) pripažinti negaliojančia 2004 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto 5-ame... 11. 8) pripažinti negaliojančia 2005 m. spalio 25 d. Kauno miesto 17-ame notarų... 12. 9) įpareigoti statytojus I. G. ir A. N. nugriauti statinį, unikalus Nr.( - ),... 13. Ieškovas nurodė, kad Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 8 d.... 14. Klaipėdos apygardos teismas ieškinį priėmė.... 15. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi išskyrė į... 16. Klaipėdos apygardos teismas nurodė, kad dalis byloje pareikštų reikalavimų... 17. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gruodžio 20 d. nutartimi Klaipėdos... 18. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 8 d. nutartimi... 19. Specialioji teisėjų kolegija... 20. Byla dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais teisminga... 21. Ieškovo pareikšti pirmasis, antrasis, ketvirtasis ir penktasis reikalavimai... 22. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartyje padarė... 23. Šiuo atveju taikyti Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalies ir... 24. Klaipėdos apygardos administracinis teismas pateikia argumentus, jog... 25. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 26. 2-4 dalimis Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3... 27. Byla dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais teisminga... 28. Bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį... 29. Nutartis dėl teismingumo neskundžiama....