Byla 2-924-595/2017

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Linai Pečiūrienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams A. J. ir V. V.,

4atsakovo atstovams: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovui P. S.; valstybės įmonės Turto bankas atstovei R. K.,

5trečio asmens UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“ direktorei E. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Pranciškonų rūmai“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai valstybės įmonės Turto bankas ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, dėl daiktui padarytų būtinųjų išlaidų atlyginimo, tretieji asmenys byloje – R. P., VšĮ „Onkopsichologijos ir komunikacijos centras“, A. O. Gmbh&Co atstovybė, UAB „Office city“, Mažesniųjų brolių ordino Šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolyno IĮ, M. L.-G, UAB „L.B.D. B.“, J B. L., UAB „Laboro“, R. K., UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, UAB „Katalikų pasaulis“, UAB „Idea prima“, VšĮ „N. J. mokykla“, V. J., UAB „Harmoningos asmenybės institutas“, UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB „Dansu“, UAB „ Barsa proud“, Baltijos „Gyvenimo meno“ paramos ir labdaros fondas, UAB „Astra calculus“, E. A., V. A., UAB „Alfa N group“, UAB „Aktin“, VšĮ „ARBA-ARBA LT“, IĮ „7AM“, VšĮ „Vita antiqua“, VšĮ „Teatro studija MI“, V. R., MB „Promi TM“, J. P., UAB „Piano LT“, UAB „Pikantiškas maistas“,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš valstybės 97817,77 Lt atlyginimo už ieškovo padarytas dėl pastato, esančio ( - ) būtinas išlaidas (1t. b.l. 1-3). Ieškinyje nurodo, kad 2012-05-16 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ir 2013-02-08 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi pastatas ( - ), pripažintas priklausantis Lietuvos Respublikai, o UAB „Pranciškonų rūmai“ pripažinti nesąžiningu šio pastato valdytoju. Nurodo, kad 2013-08-12 LR Ūkio ministerija pastatą ( - ), įregistravo nuosavybės teise Lietuvos Respublikos vardu. Ieškovas nurodo, kad laikotarpiu nuo 2013-08-12 iki 2013-11-14 vykdė turto valdytojo funkcijas, saugojo ir prižiūrėjo turtą, vykdė nuomotojo pareigas. 2013-11-14 pastatą ( - ), perdavė Lietuvos Respublikos valstybės patikėtiniui – reorganizuotam VĮ Valstybės turto fondui. Nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas uždraudė rinkti nuomos mokestį iš nuomininkų už laikotarpį nuo 2013-08-12 iki 2013-11-14, nors UAB „Pranciškonų rūmai“ turėjo išlaidas susijusias su patalpų priežiūra, apsauga, valymu, komunaliniais mokesčiais. Nurodė, kad 2013-11-06 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bendrovei bankroto byla. Prašė teismo, vadovaujantis LR CK 4.97 str., priteisti iš atsakovo padarytas dėl daikto būtinąsias išlaidas - 97817,77 Lt, kurias sudaro 43636 Lt faktiškai patirtos išlaidos dėl komunalinių ir kitų mokesčių, 49523,78 Lt dėl UAB „Pranciškonų rūmai“ darbuotojų atlikto darbo, įskaitant privalomuosius mokesčius, 4657,99 Lt netiesioginiai nuostoliai, kuriuos privalo atlyginti valstybė už turto priežiūrą.

7Pateiktu dubliku ieškovas tikslino savo reikalavimą, mažindamas 754,19 Lt suma, kuri tenka ieškovo nuosaviems poreikiams tenkinti (1t. b.l. 156-160). Nurodo, kad nuo 2013-02-08 (tai yra, nuo Lietuvos Aukščiausio Teismo sprendimo dienos), tuo labiau laikotarpiu nuo 2013-08-12 iki 2013-11-14 ieškovas turi būti laikomas sąžiningu valdytoju, kadangi šiuo laikotarpiu Lietuvos Repsublika, turėdama nuosavybės teisę į pastatą, jos tinkamai nerealizavo, tuo tarpu ieškovas ne kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos atstovą LR Ūkio ministerija su prašymu nurodyti, kokius toliau veiksmus turi atlikti, perduoti pastatą valstybei, atstovams, ar reikia toliau vykdyti pastato priežiūrą. Pastebėtina, kad pastate yra daugybė nuomininkų, į kurių interesus taip pat būtina atsižvelgti, pastatas negalėjo būti paliktas be tinkamos priežiūros, kadangi tai yra pripažinta nacinionalinė vertybė. Todėl ieškovas buvo priverstas ir toliau vykdyti pastato priežiūrą, būtiną jo funkcionavimui palaikyti, ir tokiu būdu šiuo laikotarpiu gali būti laikomas tik sąžinguoju valdytoju. Tuo tarpu, Lietuvos valstybė, tinkamai nesiprūpindama savo turtu, šiuo laikotarpiu neatliko jokių rūpestingam valdytojui būdingų veiksmų - neperėmė pastato savo žinion, nesidomėjo ir nesirūpino, kaip pastatas turi būti prižiūrimas, neskyrė atstovų, nesudarė naujų sutarčių su nuomininkais, paslaugų tiekėjais ir t.t.. Papildomai nurodė, kad ieškovo buvęs direktorius laikotarpiu nuo 2013-08-12 iki 2013-11-14 sąskaitų už nuomą nuomininkams neteikė, vėliau Valstybės turto fondas taip pat pranešė visiems pastato nuomininkams, kad laiko apmokėjimą už šį laikotarpį už suteiktas nuomos paslaugas ieškovui neteisėtomis, ir patarė nuomininkams už šį laikotarpį ieškovui nemokėti, pažymi, kad Valstybės turto fondas patarė nuomininkas taip pat nemokėti už komunalinius mokesčius, kurie yra privalomi pastato normaliam funkcionavimui. Nuomininkai savo ruožtu žinojo apie vykstančius teisminius procesus, stebėjo susidariusią situaciją, bei, paraginti apmokėti, nurodė, kad ieškovas nėra pastato savininkas, neturi jokio juridinio pagrindo rinkti nuomos mokesčio bei teikti komunalines paslaugas, todėl jie už paslaugas nemokėjo. Nurodo, kad dalis pateiktų sąskaitų- faktūrų už komunalines paslaugas buvo apmokėta ieškovo, dalis liko neapmokėta, tačiau esant Vilniaus apygardos teismo nutarčiai, kuria patvirtinti kreditorių, kurie teikė komunalines paslaugas dėl pastato priežiūros, reikalavimai, šis klausimas jau neturi būti nagrinėjamas, kadangi turi prejudicinę reikšmę - kreditorių reikalavimai yra patvirtinti bankroto byloje, ir jų pagrįstumas negali būti kvestionuojamas. Nesutinka dėl atsakovo pasisakymo, kad atlyginimas darbuotojams - negali būti laikomas būtinomis pastato išlaikymo išlaidomis, kadangi, darbuotojai tiesiogiai vykdė pastato priežiūrą, atliko kiemsargio, valytojų, apsaugininko, elektriko, santechniko, kitas funkcijas, jų atliekamas darbas buvo būtinas pastato priežiūrai. Pažymi, kad šiuo metu visi techniniai darbuotojai toliau atlieka tas pačias darbo funkcijas tame pačiame pastate, sudarius darbo sutartis su VĮ Valstybės turto fondu. Ieškovas nevykdė jokios kitos veiklos išskyrus pastato, esančio ( - ) priežiūrą, visi dirbantys darbuotojai vykdė tik su pastato priežiūra susijusias darbo funkcijais, todėl atlygis darbuotojams, o kartu su juo ir privalomi mokesčiai, laikytini būtinomis išlaidomis. Pažymi, kad nurodytu laikotarpiu ieškovas dėjo visas pastangas, siekdamas perduoti pastatą savininkui, tačiau dėl savininko neveikimo, buvo priverstas vykdyti pastato priežiūrą, faktiškai jį valdyti, todėl minėtu laikotarpiu negali būti laikomas nesąžiningu valdytoju, o išlaidas patyrė tik dėl savininko neveikimo ir netinkamo savo teisių realizavimo.

8Lietuvos Respublikos atstovas Ūkio ministerija pateiktuose procesiniuose dokumentuose – atiliepime į ieškinį bei triplike su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t. b.l. 102-106, 2 t. b.l. 1-4). Nurodo, kad yra netoleruotina situacija, kuomet neteisėtas nesąžiningas valdytojas iš neteisėtai ir nesąžiningai valdomo daikto gauna pajamas ir kartu reikalauja iš daikto savininko atlyginti dėl daikto patirtas būtinas išlaidas. Nurodo, kad Ūkio ministerija iš pastato nėra gavusi jokių pajamų, jokių pajamų nėra perdavęs ir ieškovas. Nepateikti įrodymai, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos buvo būtinos. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad laikotarpiu nuo 2013-08-12 iki 2013-11-14 ieškovas dalį neteisėtai ir nesąžiningai valdomo pastato patalpų nuomojo, vadinasi ieškovas gavo/turėjo gauti nuomos mokestį pagal nuomos sutartis. Ieškovo darbuotojams išmokėtos sumos, vadovaujantis CK 4.97 straipsnio 1 ir 2 dalimis, negali būti priskiriamos prie ieškovo padarytų dėl daikto būtinų išlaidų. Ieškovas aiškiai nepagrįstai reikalauja priteisti netiesioginius nuostolius, kadangi toks reikalavimas neturi visiškai jokio teisinio pagrindimo, o taip pat prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, susijusiai su netiesioginių nuostolių atlyginimu. CK 4.97 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias atsiskaitymus tarp savininko ir neteisėto nesąžiningo daikto valdytojo, nėra numatyta netiesioginių nuostolių atlyginimo galimybės. Pažymi ir tai, kad ieškovui negali būti priteisti netiesioginiai nuostoliai vadovaujantis prievolių teisės nuostatomis, kadangi Ūkio ministerija nėra sudariusi su ieškovu jokių susitarimų, kurių pagrindu ieškovas būtų valstybės naudai atlygintinai teikęs pastato priežiūros paslaugas.

9Lietuvos Respublikos atstovas valstybės įmonė Turto bankas pateiktuose procesiniuose dokumentuose – atiliepime į ieškinį bei triplike su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t. b.l. 142-145, 2t. b.l. 6-8). Nagrinėjamu atveju nėra jokio teisinio pagrindo taikyti CK 4.97 straipsnį, reglamentuojantį atsiskaitymus grąžinant daiktą iš neteisėto valdymo, kadangi tuo laikotarpiu pastatai nuosavybės teise priklausė valstybei, o patikėjimo teise - LR ūkio ministerijai. Vilniaus apygardos teismo 2014-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-4452-302/2014, kurioje buvo nagrinėjamas Turto fondo prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir Turto fondo patirtų nuostolių pripažinimo BUAB „Pranciškonų rūmai" administravimo išlaidomis, teismas pripažino, jog tarp Turto fondo ir BUAB „Pranciškonų rūmai" kaip patalpų naudotojo susiklostė faktiniai nuomos santykiai, t.y. patalpų naudojimo metu teismas pripažino BUAB „Pranciškonų rūmai" prievolę sumokėti Turto fondui jo rinkos kainomis paskaičiuotą nuomos mokestį ir prievolę apmokėti patalpų išlaikymo išlaidas. Laikotarpiu nuo 2013-08-12 iki 2013-11-14, kai pastatus, esančius ( - ), nuosavybės teise jau valdė valstybė, o patikėjimo teise - LR ūkio ministerija, būtent tų pastatų faktiniai naudotojai, t.y. ieškovas ir su ieškovu nuomos sutartis sudarę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, yra atsakingi už jų naudojamoms patalpoms suteiktų komunalinių paslaugų apmokėjimą ir šios jų patirtos išlaidos negali būti kompensuojamos remiantis CK 4.97 straipsniu, kaip to prašo ieškovas. Komunalinių paslaugų gavėju buvo pats ieškovas, todėl jis, o ne valstybė kaip pastatų savininkė, privalėjo atsiskaityti už šias jam suteiktas paslaugas. Tokių ieškovo patirtų išlaidų susidarymą lėmė ne paties daikto (pastatų) išlaikymo būtinumas, bet ieškovo vykdoma komercinė veikla, kai ieškovas nebūdamas pastatų savininku sudarinėjo nuomos sutartis ir pats naudojosi patalpomis.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais.

11Teismo posėdyje atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

12Teismo posėdyje trečio asmens atstovė prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

13Ieškinys atmestinas.

14Ieškovas byloje pareiškė turtinį reikalavimą dviem pagrindais, t. y. kaip jo padarytas būtinas išlaidas daiktui išlaikyti ir kaip atlygį už rūpinimąsi svetimu daiktu.

15Atsiskaitymai tarp savininko ir neteisėto daikto valdytojo vykdomi CK 4.97 straipsnio nustatytomis sąlygomis. Atsiskaitymų tarp neteisėto valdytojo ir išreikalavusio daiktą savininko apimtį lemia neteisėto valdytojo sąžiningumas ar nesąžiningumas. Tai, sąžiningas ar nesąžiningas valdymas, vertinama pagal bendruosius objektyvųjį ir subjektyvųjį sąžiningumo kriterijus: asmuo, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad jo valdymas neteisėtas, yra laikomas nesąžiningu valdytoju; atitinkamai asmuo, kuris nežinojo ir neturėjo žinoti, kad jo valdymas neteisėtas, yra laikomas sąžiningu valdytoju (CK 4.97 straipsnio 1 dalis).

16Pagal CK 4.97 str. 2 d. neteisėtas nesąžiningas valdytojas turi teisę reikalauti iš savininko atlyginti jo padarytas dėl daikto būtinas išlaidas nuo to laiko, kai savininkui priklauso gautos iš daikto pajamos. Šio straipsnio 3 d. nustatyta, kad neteisėtas sąžiningas valdytojas turi teisę reikalauti iš savininko atlyginti visas jo padarytas dėl daikto būtinas išlaidas, kurių nepadengė iš daikto gautos pajamos.

17Jeigu valdytojas sąžiningas, savininkas turi teisę išreikalauti visas pajamas, kurias šis gavo arba turėjo gauti nuo to laiko, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie valdymo neteisėtumą arba sužinojo apie civilinės bylos dėl daikto grąžinimo iškėlimą; neteisėtas sąžiningas valdytojas turi teisę reikalauti iš savininko atlyginti visas jo padarytas dėl daikto būtinas išlaidas, kurių nepadengė iš daikto gautos pajamos; neteisėtas sąžiningas valdytojas turi teisę pasilikti savo padarytas dalis, kuriomis buvo pagerintas daiktas, jeigu jos gali būti atskirtos nesužalojant daikto, jeigu pagerintų dalių atskirti negalima arba daiktas buvo pagerintas kitaip, neteisėtas sąžiningas valdytojas turi teisę reikalauti atlyginti dėl pagerinimo padarytas išlaidas, bet ne didesnes kaip daikto vertės padidėjimas (CK 4.79 straipsnio 1, 3 dalys). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. N. S. v. J. N., bylos Nr. 3K-3-328/2006).

18Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-209-450/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-634/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2013, buvo konstatuota, kad ieškovas buvo neteisėtas ir nesąžiningas pastatų, kurių unikalūs Nr. ( - ), esančių ( - ), valdytojas, teismų sprendimais pastatai buvo išreikalauti iš ieškovo neteisėto valdymo ir grąžinti Lietuvos valstybei (1t., b.l. 7-52). Įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo konstatuota, kad UAB „Pranciškonų rūmai" nuosavybės teisės į ginčo pastatus neįgijo, todėl valdė ginčo pastatus nesant tam teisėto pagrindo.

19Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 868 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto ( - ), perdavimo Ūkio ministerijai“ atsižvelgdama į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-634/2012, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė perduoti Ūkio ministerijai valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus ( - ), valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise.

202013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 983 Lietuvos Respublikos Vyriausybėp pakeitė 2012 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 868 ir nutarė perduoti valstybės įmonei Valstybės turto fondui valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus ( - ), valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, įgaliodama Ūkio ministerijos kanclerį G. M. pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktą.

212013-11-14 Ūkio ministerijos kanclerio G. M. ir valstybės įmonės Valstybės turto fondo generalinės direktorės pasirašytu Valstybės turto, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 20131114-192 nekilnojamas turtas ( - ), buvo perduotas valstybės įmonei Valstybės turto fondui (1t. b.l. 146).

222013-08-20 ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją prašydamas sudaryti su jais laikiną patalpų nuomos sutartį nuo 2013-08-12 iki bus paskirtas valdytojas ir pastatai bei paslaugų tiekėjų ir pirkėjų įsipareigojimai bus perduoti naujam savininkui (1t. b.l. 54).

232013-08-26 ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją siūlydami laikinai palikti esamus nuomininkus ir esamus darbuotojus, kurie užtikrintų tinkamą pastatų priežiūrą ir užtikrintų pastatų ekspoatacijos tęstinumą ar pagerinimą (1t. b.l. 53).

242013-11-04 ieškovas kreipėsi į Ūkio ministeriją bei Valstybės turto fondą, prašydamas leisti toliau eksplotuoti pastatus ir toliau vykdyti jų turėtas pareigas( 1t. b.l. 56-57).

252013-11-06 Vilniaus apygardos teismas iškėlė UAB „Pranciškonų rūmai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivira“ (1t., b.l. 4-6). 2014-02-18 Vilniaus paygardos teismas nutartimi patvirtino UAB „Pranciškonų rūmai“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (2 t. b.l. 39-41).

26Ieškiniu prašoma atlyginti patirtas išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 14 d..

27CK 4.33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas baigiasi nuo valdymo išregistravimo iš viešojo registro momento. Iš į bylą pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo su istorija Nr. 1/41292 nustatyta, kad 2013-08-12 pastatų atžvilgiu buvo įregistruota Lietuvos Respublikos nuosavybės teisė bei išregistruota UAB „Pranciškonų rūmai“ nuosavybės teisė, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 2-209-450/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties Nr. 2A-634/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 8 d. nutarties Nr. 3K-3-8/2013 pagrindais (1t. b.l. 111- 141).

28Taigi iš bylos medžiagos nustatyta, kad daiktas iš ieškovo neiteisėto valdymo (kuris konstatuotas nurodytais teismų sprendimais) Lietuvos Respublikai buvo grąžintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 8 d. nutarties Nr. 3K-3-8/2013 pagrindu, kadangi iki to momento Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-02 nutarties Nr. 3P-1586/2012 pagrindu buvo sustabdytas skundžiamų Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 2-209-450/2011 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties Nr. 2A-634/2012 vykdymas iki bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka dienos (1t. b.l. 120).

29Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio teisinio pagrindo taikyti CK 4.97 straipsnį, reglamentuojantį atsiskaitymus grąžinant daiktą iš neteisėto valdymo, kadangi iš neteisėto valdymo turtas buvo grąžintas 2013 m. vasario 8 d. bylą išnagrinėjus kasacine tvarka.

30Tuo tarpu ieškovas prašo atlyginti patirtas išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 14 d., kai pastatai, esantys ( - ), nuosavybės teise priklausė valstybei, o patikėjimo teise Vyriausybės nutarimo pagrindu jie buvo perduoti valdyti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. Todėl nagrinėjamu atveju nėra jokio teisinio pagrindo taikyti CK4.97 straipsnį, reglamentuojantį atsiskaitymus grąžinant daiktą iš neteisėto valdymo, kadangi ginčo laikotarpiu jie jau buvo grąžinti teisėtam savininkui iš neteisėto valdymo.

31Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes nėra jokio pagrindo teigti, kad ieškovas nuo 2013-08-12 iki 2013-11-14 dienos vykdė nekilnojamojo turto, pastatų, esančių ( - ), valdytojo funkcijas. Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad jis minėtu laikotarpiu buvo sąžingas valdytojas, kadangi atsakovas, kaip pastato savininkas, tinkamai nesirūpino savo turtu, nerealizavo nuosavybės teisės į pastatą, o tuo tarpu ieškovas vykdė pastato priežiūrą, būtiną jo funkcionavimui palaikyti, vertintinos kritiškai. Lietuvos Repsublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja: 1) Lietuvos bankas, valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, remdamosi įstatymais ir kitais teisės aktais; 2) valstybės įmonės; 3) savivaldybės – šio Įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais; 4) šio Įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais kiti juridiniai asmenys – pagal turto patikėjimo sutartį. Ieškovas nepriskirtinas prie subjektų, kuris galėtų valdyti valstybės turtą. Kaip jau nurodyta ankščiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 868 perdavė Ūkio ministerijai valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus ( - ), valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, o 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 983 Lietuvos Respublikos Vyriausybė perdavė valstybės įmonei Valstybės turto fondui valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus ( - ), valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Taigi ieškovo nurodomu laikotarpiu turto valdytojai buvo Ūkio ministerija bei Valstybės turto fondas.

32Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas neteisėto valdymo laikotarpiu buvo sudaręs nuomos sutartis su R. P., VšĮ „Onkopsichologijos ir komunikacijos centras“, A. O. Gmbh&Co atstovybė, UAB „Office city“, Mažesniųjų brolių ordino Šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolyno iį, M. L.-G, UAB „L.B.D. B.“, J B. L., UAB „Laboro“, R. K., UAB „ Katalikų pasaulio leidiniai“, UAB „Katalikų pasaulis“, UAB „Idea prima“, VšĮ „N. J. mokykla“, V. J., UAB „Harmoningos asmenybės institutas“, UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, UAB „Dansu“, UAB „ Barsa proud“, Baltijos „Gyvenimo meno“ paramos ir labdaros fondas, UAB „Astra calculus“, E. A., V. A., UAB „Alfa N group“, UAB „Aktin“, VšĮ „ARBA-ARBA LT“, IĮ „7AM“, VšĮ „Vita antiqua“, VšĮ „Teatro studija MI“, V. R., MB „Promi TM“, J. P., UAB „Piano LT“, UAB „Pikantiškas maistas“ (3t. b.l. 7-209; 4t. b.l. 1-89, 5t. b.l. 7-41).

33Ieškovas nurodo, kad jo sudarytų nuomos sutarčių pagrindu per mėnesį gaunamas nuomos mokestis siekia 59688,65 Lt (17287,03 Eur), kas už tris mėnesius sudarytų 179065,95 Lt (51861,08 Eur) (3 t., b.l. 6).

342013-11-19 bankrutuojančios UAB “Pranciškonų rūmai” bankroto administratorius informavo nuomininkus, kad nuomos sutartys tarp UAB “Pranciškonų rūmai” ir nuomininkų laikytinos pasibaigusiomis nuo 2013-11-14 (kadangi VĮ Valstybės turto fondas perėmė pastatus) ir pareikalavo, kad nuomininkai įvykdytų visus įsipareigojimus, atsiradusius iki 2013-11-14 (5 t. b.l. 138).

35Ieškovas į bylą pateiktoje tiesioginių išlaidų paskaičiavimo lentelėje nurodo, kad jis ginčo laikotarpiu iš nuomininkų gavo mokėjimų 21760,77 Lt sumai (1t. b.l. 62). Tačiau į bylą yra pateikęs SEB banko sąskaitų išrašą laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-11-01, kuriame nurodoma, kad minėtu laikotarpiu nuomininkai ieškovui yra pervedę 43075,57 Lt (2 t.b.l. 46-51). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nuomininkai ginčo laikotarpiu ieškovui yra sumokėję 42326,80 Lt grynaisiais (5 t. b.l. 130, 137; 6 t. b.l. 20, 30-31, 35,43, 95, 109, 115-116, 149, 164-166, 188-189; 7 t. b.l. 1-3, 14-16, 22-24, 30-32). Bei dengdami ieškovo įsiskolinimus 4234,89 Lt sumokėjo tretiesiems asmenims, kas buvo užskaityta kaip jų mokėtas nuomos mokestis (8t. b.l. 107-108). Viso už ginčo laikotarpį ieškovui tretieji asmenys yra sumokėję 89637,26 Lt.

36Byloje pateikti rašytiniai įrodymai neginčijamai patvirtina, kad ieškovas ginčo laikotarpiu panaudodamas svetimą (atsakovo) daiktą vykdė nuomos verslą ir kūrė vertę sau. Byloje nepateikta jokių įrodymų, kad ginčo laikotarpiu ieškovo vykdytas verslas Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiose patalpose davė valstybei naudą. Pažymėtina, kad, atsakovui įregistravus Nekilnojamojo turto registre valstybės nuosavybės teisę, visos nuomos sutartys, sudarytos ieškovo su nuomininkais, buvo išregistruotos.

37Valstybės turtas naudojamas, valdomas bei juo disponuojama tik įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos gali priimti valstybės turto valdytojas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu, išskyrus atvejus, kuriais Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis ilgalaikį materialųjį turtą išnuomoja ne konkurso būdu. Šiuo atveju valstybės turtas ne viešo konkurso būdu negalėjo būti išnuomojamas. Ir tai daro pagrindą teigti, kad ieškovo sudarytos nuomos sutartys negalėjo būti pripažįstamos kaip duodančios naudą atsakovui.

38Ieškovas liko skolingas paslaugų teikėjams pagal savo sudarytas sutartis. Teismo vertinimu, ieškovo nurodomos išlaidos negali būti pripažįstamos būtinomis, kadangi jos buvo sąlygotos nuomos verslo, kuris laikytinas neteisėtu.

39Ieškovo reikalavimų dalis – išlaidos įmonės darbuotojams (darbo užmokestis) ir patalpų priežiūra, valymas - tai jau ne būtinos išlaidos daiktui išlaikyti, o pretendavimas į išlaidas ir atlyginimą už svetimų reikalų tvarkymą be pagrindo (CK 6.233 str. 1 d.).

40Atsižvelgiant į tai, kad valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo santykiai yra griežtai reglamentuojami įstatymais, todėl nėra jokio pagrindo pripažinti, kad ieškovas galėtų pretenduoti į atlyginimą, kaip už kito asmens (šiuo atveju valstybės) reikalų tvarkymą. Ieškovui jokiu teisės aktu nebuvo pavesta tvarkyti bei administruoti valstybės turto. Be to, CK 6.229 straipsnio nuostatos yra taikomos, kai asmuo kito asmens reikalus tvarko be pastarojo žinios. Šiuo gi atveju, ieškovas motyvuodamas, kad jis administruoja atsakovo turtą, ne kartą kreipėsi į Ūkio ministeriją bei Valstybės turto fondą, prašydamas įteisinti jo veiksmus bei leisti jam tęsti vykdyti nuomos verslą. Tai, kad atsakovo institucijos nesavalaikiai išdėstė savo poziciją dėl ieškovo vykdytos veiklos, tai yra nurodydamos, kad jo sudarytos nuomos sutartys yra laikomos niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento, nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovui priklausytų atlyginimas už naudojimąsi valstybės turtu, kurį jis traktuoja kaip išlaidas būtinas daiktui išsaugoti (5 t. b.l. 5-6).

41Iš į bylą pateiktų darbo sutarčių bei darbuotojų pareiginių nuostatų darytina išvada, kad ieškovo prašomų priteisti 49523,78 Lt, skirtų darbuotojų atlikto darbo, įskaitant privalomuosius mokesčius, atlyginimo, negalima vertinti kaip jo padarytas dėl daikto būtinas išlaidas, kadangi jos iš esmės susiję su ieškovo vykdyta komercine veikla, siekiant gauti sau tiesioginę naudą (5 t. b.l. 42-123). Be to, pažymėtina, kad valstybė iš garantinio fondo yra išmokėjusi darbuotojų atlyginimus ir darbuotojai yra išbraukti iš pirmos eilės kreditorių sąrašo (7 t. b.l. 68-80).

42Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovas ginčo laikotarpiu panaudodamas valstybės daiktą vykdė nuomos verslą ir sukūrė vertę tik sau, todėl nėra jokio apgrindo konstatuoti, kad jam turėtų būti atlyginama už jo verslo vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas, kurios iš esmės yra neapmokėtos, o tik pareikšti kreditorių reikalavimai bankroto byloje ir atitinkamai tenkinus ieškinį būtų dengiami ne bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, o būtų dengiamos administravimo išlaidos, bei, kad jam priklausytų atlyginimas už svetimų reikalų tvarkymą, todėl ieškinys atmestinas pilna apimtimi.

43Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

44ieškinį atmesti.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Linai Pečiūrienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams A. J. ir 4. atsakovo atstovams: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovui 5. trečio asmens UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“ direktorei 6. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 7. Pateiktu dubliku ieškovas tikslino savo reikalavimą, mažindamas 754,19 Lt... 8. Lietuvos Respublikos atstovas Ūkio ministerija pateiktuose procesiniuose... 9. Lietuvos Respublikos atstovas valstybės įmonė Turto bankas pateiktuose... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir... 11. Teismo posėdyje atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 12. Teismo posėdyje trečio asmens atstovė prašė bylą nagrinėti teismo... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Ieškovas byloje pareiškė turtinį reikalavimą dviem pagrindais, t. y. kaip... 15. Atsiskaitymai tarp savininko ir neteisėto daikto valdytojo vykdomi 16. Pagal CK 4.97 17. Jeigu valdytojas sąžiningas, savininkas turi teisę išreikalauti visas... 18. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. sprendimu civilinėje byloje... 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 868 „Dėl... 20. 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 983 Lietuvos Respublikos Vyriausybėp... 21. 2013-11-14 Ūkio ministerijos kanclerio G. M. ir... 22. 2013-08-20 ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją... 23. 2013-08-26 ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją... 24. 2013-11-04 ieškovas kreipėsi į Ūkio ministeriją bei Valstybės turto... 25. 2013-11-06 Vilniaus apygardos teismas iškėlė UAB „Pranciškonų rūmai“... 26. Ieškiniu prašoma atlyginti patirtas išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m.... 27. CK 4.33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas... 28. Taigi iš bylos medžiagos nustatyta, kad daiktas iš ieškovo neiteisėto... 29. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad nagrinėjamu... 30. Tuo tarpu ieškovas prašo atlyginti patirtas išlaidas už laikotarpį nuo... 31. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes nėra jokio pagrindo teigti, kad... 32. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas neteisėto valdymo... 33. Ieškovas nurodo, kad jo sudarytų nuomos sutarčių pagrindu per mėnesį... 34. 2013-11-19 bankrutuojančios UAB “Pranciškonų rūmai” bankroto... 35. Ieškovas į bylą pateiktoje tiesioginių išlaidų paskaičiavimo lentelėje... 36. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai neginčijamai patvirtina, kad ieškovas... 37. Valstybės turtas naudojamas, valdomas bei juo disponuojama tik įstatymų... 38. Ieškovas liko skolingas paslaugų teikėjams pagal savo sudarytas sutartis.... 39. Ieškovo reikalavimų dalis – išlaidos įmonės darbuotojams (darbo... 40. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo... 41. Iš į bylą pateiktų darbo sutarčių bei darbuotojų pareiginių nuostatų... 42. Apibendrinant byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovas ginčo... 43. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 44. ieškinį atmesti.... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...