Byla 2VP-11409-793/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjo V. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 005/18/00214 iki įsiteisės teismo sprendimas byloje dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas pažymėjo, kad yra įsitikinęs, jog šiuo atveju yra būtina taikyti prieš tai minimas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi neišsprendus ginčo dėl turto rinkos vertės nustatymo, tokio turto pardavimas iš varžytinių galėtų turėti neigiamos įtakos teismo sprendimo įgyvendinimui.

52019 m. spalio 2 d. teisme gautas antstolės B. T. prašymas, kuriuo antstolė prašo netenkinti pareiškėjo V. Š. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadagi antstolė, susipažinusi su pareiškėjo skundu, nustatė, kad pareiškėjas skundžia ne 2019 m. rugsėjo 19 d. patvarkymą Nr. S-19-5-27617, o 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymą Nr. S-18-5-29029, dėl turto įkainojimo, kuris priimtas daugiau nei prieš dešimt mėnesių, kai tuo tarpu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodesko 512 straipsnyje yra numatytas 20 dienų patvarkymo apskundimo terminas.

6Teismas konstatuoja:

7prašymas netenkintinas.

8Laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikino ginčo objekto apsaugos mechanizmo bei galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, taikymo pagrindų įstatyminiam reglamentavimui skirta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodoma, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos tuomet, jei jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šio procesinės teisės instituto tikslas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo išvengti įvairių priežasčių, dėl kurių gali būti nebeįmanoma arba sunku realiai įvykdyti priimtą teismo sprendimą.

9Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal prima facie doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Kai vertinamas ieškinio prima facie pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais. Tačiau toks ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo.

10Pareiškėjo pareiškime nurodyta, kad antstolės B. T. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0005/18/00214, dėl 73 793,18 Eur skolos ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininko V. Š., išieškotojos Palangos kredito unijos naudai. Vykdymo proceso metu antstolė 2018 m. kovo 7 d. turto arešto aktu Nr. S-18004458 areštavo nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymu Nr. S-18-5-29029, areštuotas turtas buvo įvertintas 125 000,00 Eur suma.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų yra suformulavęs konkrečius reikalavimus – panaikinti antstolės B. T. 2019 m. rugsėjo 19 d. patvarkymą Nr. S-19-5-27617, panaikinti antstolės B. T. 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymą Nr. S-18-15-29029 „Dėl turto įkainojimo“, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0005/18/00214, taip pat pareiškėjas teismo prašo paskirti naują, objektyvią areštuoto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose civilinėje byloje Nr. 2YT-1146-328/2019 buvo nagrinėjamas klausimas dėl antstolės B. T. 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymo Nr. S-18-15-29029 „Dėl turto įkainojimo“, pagrįstumo, kuris 2019 m. vasario 4 d. nutartimi buvo išspręstas, teismui nutarus netenkinti pareiškėjo skundo ir pripažinti 2018 m. lapkričio 14 d. patvarkymą teisėtų bei pagrįstu. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-887-459/2019 paliko galioti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. vasario 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2YT-1146-328/2019, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vykdomojoje byloje atliktą ekspertizės aktą vertino pagal jo atitiktį Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui ir nenustatęs ekspertizės akto trūkumų, pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl netinkamai įkainoto išvaržomo turto.

13Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturi būti savitikslis, kadangi toks jų taikymas pažeistų ekonomiškumo bei proporcingumo principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-45-516/2015). Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė.

14Šiuo konkrečiu atveju pažymėtina, kad teismui pritaikius pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės būtų sustabdyta antstolės vykdomos vykdomosios bylos eiga, pareiškėjas nepateikė jokių konkrečių duomenų patvirtinančių kitas priteistos skolos išieškojimo iš pareiškėjo galimybes, tad vykdomosios bylos sustabdymas, iš esmės pažeistų išieškotojos teisėtą ir pagrįstą lūkestį kuo skubiau susigrąžinti pareiškėjo skolą su procesinėmis palūkanomis ir kt. išlaidomis, kas iš esmės pažeistų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros principą. Teismas pažymi, kad pareiškėjo pakartotinis kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Pareiškėjas prie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui nepateikė jokių konkrečių įrodymų, pagrindžiančių, jog egzistuoja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tuolab, kai didžioji dalis pareiškėjo skunde suformuluotų reikalavimų prieš tai nurodytose civilinėse bylose teismo jau buvo išspręsti.

15Įvertinus nustatytas aplinkybes pirpažintina, kad pareiškėjas neįrodė faktinio pagrindo taikyti pareiškime nurodytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdomosios bylos sustabdymą, teismo vertinimu priešingai, vykdomosios bylos Nr. 0005/18/00214 sustabdymas nepagrįstai užvilkintų priverstinio skolos išieškojimo procesą ir tuo iš esmės pažeistų išieškotojos teisėtą ir pagrįstą lūkestį kuo skubiau susigrąžinti pareiškėjo skolą su procesinėmis palūkanomis ir kt. išlaidomis, kas iš esmės pažeistų ir vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros principą.

16Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 151 straipsnio 1 dalimi, 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškėjo V. Š. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, padavus atskirąjį skundą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai