Byla 2S-807-273/2012
Dėl arešto panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės L. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. sausio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3067-285/2012 pagal kreditoriaus AB DNB bankas pareiškimą dėl arešto panaikinimo

Nustatė

2kreditorius AB DNB bankas 2012-01-12 pateikė teismui prašymą nutraukti priverstinį skolos išieškojimą ir panaikinti įkeistam turtui areštą, nurodydamas, kad kreditorius priėmė sprendimą leisti turto savininkei parduoti turtą surastam pirkėjui. Prašė sprendimą pavesti skubiam vykdymui.

3Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2012 m. sausio 18 d. nutartimi panaikino apribojimus ir areštą Teresės J. V. įkeistam turtui: ( - ).

4Teismas nustatė, kad 2008-02-29 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), T. J. V., užtikrindama 6 327 899,00 Eur (šeši milijonai trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai) paskolos, suteiktos B. J., R. J., L. B., V. B. pagal 2008-02-20 kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2008-52, grąžinimą kreditoriui AB DNB bankui (buvęs AB DnB NORD bankas) įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: ( - ).Skolininkai B. J., R. J. ir L. B., V. B. tinkamai bei laiku iki 2010-09-30 nevykdė prievolės kreditoriui AB DNB bankui pagal 2008-02-20 kredito linijos sutartį Nr. K-2500-2008-52. Todėl 2011-01-06 pareiškimu Nr.30.56.17/628 kreditorius kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo. 2011-02-07 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja nutartimi Nr. 2-4670-285/2011įkeistas turtas areštuotas, įspėjant skolininkus ir įkeisto turto savininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. 2011-12-29 hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 2-22784-285/2011 patenkinti kreditoriaus AB DNB banko reikalavimai priverstinai išieškoti B. J., R. J., L. B., V. B., 7 148 140,22 Eur (septyni milijonai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt eurų 22 ct) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už negrąžintą 7 148 140,22 Eur sumą, skaičiuojant nuo 2011-12-20 iki hipotekos teisėjos nutarties visiško įvykdymo, 133 Lt (vienas šimtas trisdešimt trys litai) žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą. Parduoti įkeistą turtą iš varžytynių. Teismas nurodė, kad priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto turto pradedamas vykdyti kreditorius prašymu ir jo naudai (( - ) str.1 d.), todėl kreditorius turi teisę prašyti baigti priverstinį skolos išieškojimą ir panaikinti areštą įkeistam turtui. Arešto panaikinimas nepažeidžia įstatymų reikalavimų, atitinka šalių interesus.

5Skolininkė L. B. atskiruoju skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. sausio 18 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad priimant nutartį buvo padaryti procesiniai pažeidimai, tai yra priimant nutartį buvo iš esmės nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiujų teisių ir pareigų. Pastebėtina, kad nutartis priimta tuo tikslu, jog, panaikinus turtui taikomus apribojimus (areštą), būtų sudarytos sąlygos turtą parduoti turto savininkės surastam pirkėjui. Kitaip tariant, kreditorius išreiškė savo sutikimą tam, kad turto savininkės šį turtą perleistų savo surastam pirkėjui. Taigi iš išdėstyto yra akivaizdu, jog nutarties priėmimas sudaro esmines sąlygas atsirasti galimybei perleisti turtą surastam pirkėjui, t.y. nevykdyti įprastos priverstinio skolos išieškojimo procedūros. Tačiau itin akcentuotina, kad, priimant nutartį, buvo iš esmės išsiaiškinta tik paties kreditoriaus AB DnB NORD banko ir turto savininkės valia, o jokie kitų asmenų, kurie yra susiję su turtu, interesai nebuvo nustatinėjami ir vertinami. Pabrėžtina, kad nutartis buvo priimta net nežinant sumos, už kurią galimai bus perleidžiamas turtas ir apie tokio pobūdžio veiksmų inicijavimą (atlikimą) net neinformavus nei vieno iš skolininkų pagal Kredito sutartį. Išdėstytos aplinkybės aiškiai patvirtina, jog tokio pobūdžio nutartis, kuria panaikinami visi apribojimai turto perleidimui, gali būti priimama tik tada, kai į tokį procesą yra įtraukiami visi asmenys, kurių teisinei padėčiai tokio pobūdžio veiksmai gali turėti įtaką. Ypač įvertinant tai, kad ginčo santykiai yra kilę iš hipotekos teisinių santykių, kuriuose tarpusavio ryšiai tarp įkeisto turto savininko, skolininko ir kreditoriaus neabejotinai yra tarpusavyje susiję ir bet kurio iš šių dviejų asmenų santykiai (jų modifikavimas) daro įtaką likusiam trečiajam asmeniui.

6Kreditorius AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kreditorius nurodo, jog nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad teismui skundžiamoje nutartyje pasisakius dėl neįtraukto į bylą skolininkų (pareiškėjos, V. B., R. J., B. J.) teisių ir pareigų, skundžiama nutartis turi būti panaikinta dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo. ( - ) str. 1 d. nustato, jog procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Šiuo atveju absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindas galėtų būti konstatuojamas tik tuo atveju, jei sprendimu daroma įtaka į bylą neįtrauktų subjektų teisėms ir pareigoms. 2011 02 07 nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja areštavo įkeistą turtą, įspėdama skolininkus ir įkeisto turto savininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. 2011 12 29 hipotekos teisėjos nutartimi nutarta parduoti iš varžytynių įkeistą turtą priklausantį T.J. V.. Taigi buvo sprendžiama dėl T.J. V., o ne skolininkams, priklausančio turto pardavimo iš varžytynių. Skundžiama teismo nutartimi buvo priimtas sprendimas panaikinti apribojimus ir areštą T.J. V. įkeistam turtui. Skolininkai nėra susiję su T.J. V. nuosavybės teise priklausančiu turtu, t.y. jie nėra nei bendrasavininkiai, nei įkaito turėtojai ar pan. Tai, kad teismas sprendime mini skolininkus (pareiškėją, V. B., R. J., B. J.), nereiškia, kad jų atžvilgiu sukuriamos kokios papildomos teisės ar pareigos. Pardavus T.J. V. nuosavybės teise priklausantį turtą, skolininkų prievolės apimtis bendrai nesumažės, t.y. sumažėjus įsipareigojimams Banko atžvilgiu, atitinkama dalimi padidės skolininkų įsipareigojimai įkaito davėjo atžvilgiu. CK 4.170 str. 3 d. nurodyta, kad hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises.

7Skolininkai B. J., R. J., įkeisto turto savininkė J. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartimi nebuvo sprendžiami jokie materialinio pobūdžio reikalavimai, tai yra procesinis sprendimas. Arešto panaikinimas apskųsta nutartimi iš tikrųjų buvo susijęs su minėtų žemės sklypų pardavimo planavimu. Skolininkė apskųsdama procesinę teismo nutartį pateikia savo prieštaravimus dėl žemės sklypų pardavimo kitokia nei varžytinių tvarka. Skolininkės prieštaravimai nepagrįsti logiškai: minėtų žemės sklypų pardavimas varžytinių būdu per teismo antstolį reikštų papildomas vykdymo išlaidas ir mažesnę nei rinkos pardavimo kainą. Buvusi padėtis, kuomet įkeisto turto savininkė negali šiuo turtu disponuoti, bet papildomai turi mokėti žemės mokesčius, skatino ieškoti būdų parduoti žemės sklypus. Kadangi sklypų pardavimo atveju bendra skolininkės įsipareigojimų apimtis nekinta, teismo nutartis negali turėti reikšmės skolininkės materialinėms teisėms ir pareigoms. Skolininkė nepagrįstai teigia, kad ji buvo neįtraukta į bylos nagrinėjimą, sprendžiant dėl ginčijamos nutarties priėmimo. ( - ) str. numato, kad civilinės bylos, numatytos CPK skyriuje dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių, yra nagrinėjamos rašytine tvarka ir išnagrinėjamos per tris dienas ( ( - ) str.). Vienintelė įtraukimo į bylos nagrinėjimą forma -rašytinių dokumentų siuntimas suinteresuotiems asmenims.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (( - ) straipsnis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Byloje nustatyta, kad 2011 02 07 nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja areštavo įkeistą turtą, įspėdama skolininkus ir įkeisto turto savininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių ( t.1, b.l.32-33). 2011 12 29 hipotekos teisėjos nutartimi nutarta parduoti iš varžytynių įkeistą turtą priklausantį T.J. V. ( t.1, b.l. 116-117). Kreditorius AB DNB bankas 2012-01-12 pateikė teismui prašymą nutraukti priverstinį skolos išieškojimą ir panaikinti įkeistam turtui areštą, nurodydamas, kad kreditorius priėmė sprendimą leisti turto savininkei parduoti turtą surastam pirkėjui. (t. 2, b.l.5). Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2012 m. sausio 18 d. nutartimi panaikino apribojimus ir areštą Teresės J. V. įkeistam turtui( - ).

11Atskirajame skunde skolininkė L. B. nurodo, kad priimant nutartį buvo padaryti procesiniai pažeidimai, tai yra priimant nutartį buvo iš esmės nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiujų teisių ir pareigų. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatyme nurodytais padariniais, t. y. teismo sprendimu turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų teisių ir pareigų. Kasacinio teismo praktikoje taip pat atskleistas įstatymo sąvokos „teismas nusprendė“ turinys, t. y. nusprendimas suvokiamas kaip asmens teisių ar pareigų nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. V. v. D. M., O. D. M., bylos Nr. 3K-3-103/2010; 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. L. v. E. L., bylos Nr. 3K-3-391/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IĮ ,,Du broliai“ v. UAB ,,Baltic Express“, bylos Nr. 3K-3-346/2009; 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bendrija ,,Spaudos rūmai“ v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-180/2008; 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno rajono savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-462/2008; kt.).

12Pažymėtina, kad hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų patenkinimas ne ginčo tvarka. Pagal ( - ) str. 11 p. punktą, bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Šių bylų (prašymų dėl hipotekos įregistravimo, hipotekos baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK XXXVI skyriuje „Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių“. Šiame skyriuje numatytos bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka (( - ) str.). Todėl, skolininkės teiginiai dėl jos neįtraukimo į bylos nagrinėjimą, yra nepagrįsti.

13Atskirajame skunde skolininkė taip pat nurodo, kad priimant nutartį, buvo iš esmės išsiaiškinta tik paties kreditoriaus AB DnB NORD banko ir turto savininkės valia, o jokie kitų asmenų, kurie yra susiję su turtu, interesai nebuvo nustatinėjami ir vertinami. Pažymėtina, kad šiuo atveju skolininkai nėra susiję su įkaito turėtojos T.J. V. nuosavybės teise priklausančiu turtu, tai yra jie nėra bendrasavininkiai, ar įkaito turėtojai ir pan. Sutiktina su kreditoriaus atsiliepime nurodytais argumentais, kad pardavus T.J. V. nuosavybės teise priklausantį turtą, skolininkų prievolės apimtis bendrai nesumažės, t.y. sumažėjus įsipareigojimams Banko atžvilgiu, atitinkama dalimi padidės skolininkų įsipareigojimai įkaito davėjo atžvilgiu. CK 4.170 str. 3 d. nurodyta, kad hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises.

14Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė pagrįstą nutartį. Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, nutartis paliktina nepakeista (( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Kreditorius AB DNB bankas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tačiau byloje nepateikta duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų išspręstų klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

16Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

17atskirąjį skundą atmesti.

18Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai