Byla 2-2096-1005/2019
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo byloje K. D., bei K. T. priešieškinį UAB „Velseka“ dėl sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas Rakauskas, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Velseka“ atstovams Aidui Rudinskui ir advokatui Algimantui Kolpertui, atsakovui K. T. ir jo atstovei advokatei Laurai Smalinskaitei, atsakovui A. B. ir jo atstovei advokatei Ingai Radinienei, nedalyvaujant atsakovui P. B. ir trečiajam asmeniui K. D. (apie teismo posėdį pranešta), viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Velseka“ patikslintą ieškinį atsakovams K. T., A. B. ir P. B. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo byloje K. D., bei K. T. priešieškinį UAB „Velseka“ dėl sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu (b. l. 127-128) iš atsakovų prašo solidariai priteisti 4826,40 Eur sumą, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje aiškinama, kad 4826,40 Eur skolos suma susideda iš 3548,82 Eur skolos už parduotą dyzelinį kurą pagal 2018-04-24 sutartį Nr. ( - ) bei 1277,58 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2018-04-24 iki 2019-01-07. Patikslintame ieškinyje teigiama, kad visi trys atsakovai aktyviais veiksmais prisidėjo prie kuro paėmimo iš ieškovo. Atsakovas A. B. skambino iš K. D. telefono į UAB „Velseka“ ir K. T. vardu užsakė žymėtą dyzelinį kurą. Kuras buvo nugabentas į vietą ir jį priėmė P. B., pasirašydamas ant kuro gavimo dokumentų bei sutarties. Šį kurą A. B. panaudojo K. T. laukams įdirbti.

4Atsakovas A. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovas A. B. nėra sutarties šalis pagal 2018-04-24 sutartį Nr. ( - ), todėl vykdyti prievolę ieškovo naudai neprivalo. Atsakovas A. B. iš UAB „Velseka“ K. T. vardu ir jo naudai užsakė dyzelinį kurą ir visą kurą yra panaudojęs K. T. NMA deklaruotiems žemės sklypams dirbti. Taigi, buvo sudaryta sutartis K. T. vardu ir jo interesams užtikrinti. Kadangi ieškovas sudarė ir įvykdė sutartį K. T. naudai, todėl būtent K. T. ir turi atsakyti pagal ieškovo pareikštą reikalavimą.

5Atsakovas K. T. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, jog atsakovui K. T. nėra suprantama, kodėl ieškovas prašo taikyti solidariąją atsakomybę, nors ieškovui yra žinoma, kad žymėtas dyzelinis kuras buvo pristatytas ne K. T., o kitiems neįgaliotiems asmenims, o 2018-04-24 sutarties Nr. ( - ) K. T. nėra pasirašęs ir niekada šio sandorio nepatvirtino. Sutartis yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento. Atsiliepime teigiama, kad ieškovas būdamas ilgus metus naftos produktais prekiaujančia įmone išdavė bei savo transportu pristatė žymėtą dyzeliną neturinčiam teisės jo gauti asmeniui, kas rodo akivaizdų ieškovo aplaidumą, o reiškiami nepagrįsti ieškiniai atsakovui K. T. – piktnaudžiavimą teise.

6Atsakovas K. T. pareiškė priešieškinį (b. l. 36-40) ieškovui UAB „Velseka“, kuriuo prašė 2018-04-24 sutartį Nr. ( - ) pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio), o ieškinį atmesti priteisiant bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinyje aiškinama, kad K. T. 2018-04-24 sutarties nesudarė ir pagal ją jokių naftos produktų negavo, o ant pačios sutarties esantis parašas nėra jo, todėl ieškinys yra pareikštas akivaizdžiai piktnaudžiaujant teise. Priešieškinyje nurodoma, kad atsakovas K. T. vos sužinojęs apie jam reiškiamas ieškovo pretenzijas susisiekė su ieškovu ir paprašė pateikti ginčijamų dokumentų originalus, tačiau iš ieškovo gavo tik kopijas ir paaiškinimą, kad dyzelinis kuras nurodant K. T. asmens duomenis buvo užsakytas K. D..

7Ieškovas UAB „Velseka“ 2019-03-25 pateikė atsiliepimą (b. l. 60-62) į priešieškinį, kuriuo prašė priešieškinį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad ieškinys pareikštas vadovaujantis galiojančiais ir įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytais dokumentais, todėl jokio piktnaudžiavimo teise nėra. Atsiliepime nurodoma, kad UAB „Velseka“ paaiškėjus daugiau aplinkybių, susijusių su byla, procesiškai spręs dėl ieškinio (tikslins ieškinį ir pan.).

8Trečiasis asmuo K. D. pateikė atsiliepimą (b. l. 69-70) į priešieškinį, kuriame nurodo, kad nesutinka su priešieškiniu. Atsiliepime nurodoma, kad iš K. D. telefono į UAB „Velseka“ skambino jos draugas A. B., kuris užsakė dyzelinį kurą. K. D. iš A. B. pasakymų yra žinoma, kad A. B. dirbs K. T. žemės sklypus, žemės dirbimui užsakys K. T. vardu kurą, o gautas išmokas ar pajamas už derlių dalinsis. Atsiliepime pažymima, kad ieškovas atveždamas žymėtą dyzelinį kurą ir perduodamas jį ne sutartyje nurodytam asmeniui K. T., turėjo pareigą reikalauti įgaliojimą patvirtinančių dokumentų, kas nebuvo padaryta, nors žymėto dyzelinio kuro pardavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose tai yra numatyta.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas A.Rudinskas ieškinį palaikė jam nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti. Parodė, kad buvo skambinta į „Velseką“ ir užsakytas žymėtas dyzelis kuras. Įmonėje yra įprasta praktika, kad žmonės skambina vadybininkui ir telefonu nurodo reikiamus duomenis. Po to, dyzelis kuras yra nuvežamas į nurodytą vietą, o „Velseka“ vairuotojas paima parašus iš kuro pirkėjo. Už tai, kad vairuotojas kurą perdavė ne pirkėjui, o kitam asmeniui, vairuotojui buvo paskirta drausminė nuobauda. Baigiamųjų kalbų metu atstovas advokatas A.Kolpertas pažymėjo, kad atsakovo P. B. veiksmai buvo tik fiziniai, P. B. jokios naudos iš to, kad pasirašė sutartį kito asmens vardu negavo, todėl prašydamas patikslintą ieškinį tenkinti paliko teismui spręsti ar ir iš P. B. turi būti priteisiama skola ieškovui UAB „Velseka“.

10Teismo posėdžio metu atsakovas A. B. parodė, kad yra ūkininkas. Su K. T. žodžiu buvo sutaręs dėl bendros žemės ūkio veiklos, jokių rašytinių susitarimų tarp jų nebuvo. K. T. nurodydavo žemės laukus, kuriuos reikėjo įdirbti, jis tuos laukus įdirbdavo. Nauda iš tokio susitarimo buvo, kad jam atitekdavo pusę derliaus ir išmokos už ankštines kultūras, o K. T. gaudavo didesnes išmokas iš NMA, kadangi žemė buvo dirbama, o pats K. T. technikos neturi. Pažymi, kad tokiu pat principu K. T. dirba ir su T. M.. 2018 metų pavasarį jis kurį laiką negalėjo susisiekti su K. T.. Kadangi reikėjo dirbti žemę, o savo žymėto dyzelinio kuro normą buvo išnaudojęs, T. M. jam davė K. T. žymėto dyzelinio kuro lapą. Kiek pamena, T. M. tą lapą atsiuntė jam į telefoną. Jis su tuo lapu užsakė žymėtą dyzelinį kurą iš „Velsekos“ degalinės. Į „Velseka“ skambino iš draugės K. D. telefono. Kadangi pats negalėjo priimti atvežto kuro, paprašė savo brolio P. B., kad kurą priimtų. Kiek pamena, kad broliui P. B. priimant kurą buvo kilę abejonių, kadangi dokumentai buvo kito asmens vardu, bet kurą atvežęs „Velseka“ vairuotojas sakė, kad čia nieko tokio. Paaiškina, kad visą šį kurą išnaudojo pavasario darbams ir su juo įdirbo apie 80 ha K. T. žemės. Po kuro užsakymo praėjus kelioms dienoms K. T. atvažiavo į laukus. Tada K. T. pasakė apie užsakytą kurą. K. T. pasakė, kad už kurą apmokės. Jokių dokumentų, susijusių su užsakytu kuru, K. T. neperdavė. Tai buvo vienintelis kartas, kai užsakė kurą K. T. vardu. Paaiškina, kad 2018 metų lapkričio mėnesį atvažiavo pas K. T. į kontorą į Rokiškį norėdamas susiskaičiuoti dėl jų bendros veiklos. Kadangi įtarinėjo K. T. nesąžiningumu nutarė pokalbį įrašyti. Garso įrašą darė su telefonu, apie daromą garso įrašą K. T. neinformavo. Patalpoje buvo tik jie abu su K. T.. Teismui pateiktas garso įrašas yra pilnas jų pokalbis. Pokalbyje minimas dyzelis kuras yra būtent tas kuras, dėl kurio „Velseka“ pareiškė ieškinį teisme.

11Teismo posėdžio metu atsakovo A. B. atstovė advokatė I.Radinienė nurodė, kad šioje byloje buvo sudaryta sutartis trečiojo asmens naudai. Iš šios sutarties ekonominę naudą gavo būtent K. T., kadangi žymėtas dyzelis kuras buvo panaudotas K. T. laukams įdirbti, todėl ieškinys A. B. atžvilgiu turi būti atmestas. Atstovė taip pat pažymėjo, kad ieškovas UAB „Velseka“ taip išduodamas žymėtą dyzelinį kurą buvo akivaizdžiai neatsargus.

12Teismo posėdžio metu atsakovas K. T. parodė, kad prieš ieškinį jam skambino iš „Velsekos“ ir liepė susimokėti už dyzelį kurą. Jis atsakė, kad dyzelinio kuro iš „Velsekos“ neėmė. Paaiškina, kad yra ūkininkas ir turi teisę gauti žymėtą dyzelį kurą. A. B. pažįsta gal du metus. Iš A. B. pirko paslaugas, tarėsi su juo žodžiu. A. B. jam įdirbo žemės apie 50 ha, buvo susitarę, kad derlių dalinsis. Paskutiniai metai, kai A. B. dirbo jo žemę buvo 2018 m. Už A. B. paslaugas jam sumokėjo per kelis kartus grynais pinigais, jokių pakvitavimų neėmė, kada paskutinį kartą sumokėjo, nepamena, bet 2018 metų rugpjūtį jų susitarimas dėl bendros veiklos buvo pasibaigęs, nes A. B. nevykdė susitarimo. Su T. M. irgi vykdė bendrą žemės ūkio veiklą, bet T. M. susitarimų laikosi. Parodo, kad jis tikrai neleido A. B. užsakinėti jo vardu žymėtą dyzelinį kurą. Taip jų buvo susitarimas, kad, jei A. B. pritrūksta kuro, jis kurą pats A. B. nuperka. Iš kur A. B. gavo jo duomenis, reikalingus užsakinėjant žymėtą dyzelinį kurą, jis nežino. Patvirtina, kad garso įraše yra užfiksuotas jo ir A. B. pokalbis, tačiau šis pokalbis yra tik vienas iš epizodų jo ir A. B. bendravimo, neatspindintis visos situacijos. Garso įraše minimas dyzelinis kuras yra tas pats, dėl kurio byla dabar teisme. Tuo metu, kai padarytas garso įrašas jau buvo gavęs skambutį iš „Velsekos“ ir žinojo, kad jo vardu paimtas žymėtas dyzelinis kuras.

13Teismo posėdžio metu atsakovo K. T. atstovė advokatė L.Smalinskaitė palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

14Teismo posėdžio metu liudytojas T. M. parodė, kad iki 2017 m. vidurio vykdė bendrą žemės ūkio veiklą su A. B., vienas kitam dirbdavo žemę su savo technika. Su K. T. vykdo bendrą žemės ūkio veiklą, jų sutartis yra žodinė: jis gauna derlių, o K. T. dotacijas iš valstybės. K. T. buvo jam davęs savo „žalio“ kuro lapą. Parodo, kad tą lapą el. paštu ar „mesindžeriu“ 2018 metų pavasarį jis nusiuntė A. B., kuriam tada reikėjo kuro. A. B. jam vėliau sakė, kad su tuo lapu užsakė K. T. kuro. Paaiškina, kad praėjus kuriam tai laikui jis K. T. pasakė, kad perdavė kuro lapo duomenis A. B.. K. T. tai išgirdęs buvo nepatenkintas. Parodo, kad jis su K. T. kuro lapu yra pirkęs žymėto kuro, bet tais atvejais į degalinę atvažiuodavo pas K. T.. Žinojo, kad yra susitarimas tarp K. T. ir A. B. dėl bendros žemės ūkio veiklos, bet ar tas kuras buvo panaudotas K. T. laukams įdirbti jis nežino. A. B. dirbdavo apie 60-80 ha K. T. žemės.

15Teismo posėdžio metu liudytojas A. V. parodė, kad dirba legaliai pas A. B. apie du metus, vairuoja techniką. K. T. daug kartų yra rodęs žemes, kurias reikia įdirbti. Tų žemės plotų dydžio negali tiksliai nurodyti, gal 80-100 ha. 2018 m. pavasarį K. T. irgi rodė laukus liktais Rokiškio rajone. Tiems laukams įdirbti kartu su A. B. veždavosi žymėtą dyzelinį kurą iš P. B. sodybos. Parodo, kad kaip darbininkas, nesigilina iš kur dyzelinis kuras, kur kieno laukai ir pan., tiesiog dirba kur jam pasako. A. B. žemių dirbami plotai yra gal 300 ha, žemės yra išsidėsčiusios Biržų, Kupiškio rajonuose.

16Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Priešieškinys tenkintinas visiškai.

18Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas UAB „Velseka“ remdamasis 2018-04-24 sutartimi Nr. ( - ) pagal 2018-04-24 PVM sąskaitą – faktūrą nugabeno 5 377 litrų žymėto dyzelinio kuro, kurio vertė 3548,82 Eur į ( - ), kurį priėmė ir ant krovinio važtaraščio pasirašė P. B.. Parengiamojo posėdžio metu pats P. B. tai patvirtino, dėl šios aplinkybės ginčo tarp bylos šalių nėra. Teismo posėdžio metu atsakovas A. B. parodė, jog su K. T. vykdė bendrą žemės ūkio veiklą, tačiau jokių rašytinių sutarčių su K. T. nėra sudaręs, dėl visko tarėsi žodžiu. K. T. jam leido jo vardu užsakyti žymėto dyzelinio kuro, už kurą turėjo sumokėti K. T.. Iš K. D. telefono jis skambino į UAB „Velseka“ ir ten pasakęs reikiamus duomenis užsakė žymėto dyzelinio kuro K. T. vardu. Kuras buvo atvežtas į ūkį. Dyzelinį kurą priėmė ir ant dokumentų pasirašė brolis P. B.. Dyzelinį kurą panaudojo K. T. žemės laukams išdirbti, garso įraše tas užfiksuota. Teismo posėdžio metu K. T. neneigė, kad vykdė bendrą žemės ūkio veiklą kartu su A. B., tačiau aiškino, kad A. B. neleido užsakinėti jo vardu žymėto dyzelinio kuro ir nesitarė dėl kuro apmokėjimo. K. T. pripažino, kad garso įraše yra užfiksuotas jo ir A. B. pokalbis, taip pat, pripažino, kad pokalbyje minimas dyzelis kuras yra tas pats, dėl kurio byla dabar teisme, bet aiškino, kad tai tik vienas iš daugelio pokalbių su A. B. neatspindintis visos situacijos. Teismo posėdžio metu liudytojas T. M. patvirtino, kad jam yra žinoma, kad A. B. ir K. T. vykdė bendrą žemės ūkio veiklą, tačiau ar iš „Velsekos“ paimtas kuras buvo panaudotas K. T. laukams įdirbti liudytojas nežinojo. Teismo posėdžio metu liudytojas A. V. nurodė, kad dirba pas A. B. ir 2018 m. pavasarį K. T. rodė laukus liktais Rokiškio rajone. Tiems laukams įdirbti kartu su A. B. veždavosi žymėtą dyzelinį kurą iš P. B. sodybos, nesigilino kieno dyzelinis kuras.

19Perklausius A. B. pateiktą garso įrašą (b. l. 86) nustatyta, kad du asmenys kalbasi apie žemės ūkio veiklą, mini dirbamus laukus, skaičiuoja gautas išmokas, kalba apie jų tarpusavio susitarimą. Tarp jų kyla ginčas, kaip jie buvo susitarę ir kas kam yra skolingas. Garso įrašas nuo 06.10: vyras Nr. 1 sako: vien išmokų turėjo būti 4364,19 Eur, už kurą yra 3600 Eur, dar gaunas galas toksai 764 Eur, plius aš ant tavo lauko ardamas, ar ten ant tavo dėdės, nežinau kieno tas laukas, tenai sulaužiau plūgą, aš už detales sumokėjau apie 700 Eur, plius man vyrukai dirbo prie to plūgo, ir aš dėjau dar 100 Eur už remontą, nors jie ilgiau ten dirbo. Tai gaunas, 1500 Eur dar suvirš. Tau kurioje vietoj aš tau dar skolingas? Vyras Nr. 2: Garso įrašas nuo 13.34 val.: Vyras Nr. 2 prašo vyro Nr. 1, kad šis prisipažintu, jog pavogė iš jo kurą. Vyras Nr. 1 neigia vogęs kurą ir aiškina, kad „Tu davei lapą M., tu man žadėjai tą kurą duoti“. Vyras Nr. 2 sako „aš tau nežadėjau“. Vyras Nr. 1 klausia „aš su savo kuru turėjau tavo laukus dirbti?“. Vyras Nr. 2 atsako „Mes buvome susitarę tu sumoki man pinigus už kurą“. Vyras Nr. sako „tai gerai dabar iš tų išmokų ir mojuokis“, aiškina, kad niekas nevogė kuro, siūlo „arba spaudžiam rankas ant nulio, arba eik tu teismuosna kur nori, galėsi su mokesčiais pabendrauti kaip pilstai kurą kitiems“.

20Teismų praktikoje garso įrašas kai kuriais atvejais gali būti pripažįstamas leistina įrodinėjimo priemone. Sprendžiant dėl tokio įrodymo leistinumo būtina įvertinti garso įrašo padarymo vietą, panaudotas technines priemones bei patį garso įrašo turinį. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, kad A. B. iš anksto neįspėjęs savo ir K. T. pokalbį įrašė telefonu K. T. kontoroje nesant kitų pašalinių asmenų. Jau aptartas garso įrašo turinys patvirtina, kad šie asmenys kalbėjo išimtinai apie savo tarpusavio ūkinius (piniginius) reikalus. Esant šioms aplinkybėms, teismas laiko, kad netgi slapčia įrašytas dviejų privačių asmenų pokalbis apie savo tarpusavio ūkinius (piniginius) reikalus nelaikytinas tokio laipsnio asmens privataus gyvenimo pažeidimu, kad negalėtų būti pripažįstamas leistina įrodinėjimo priemone. Taigi, teismas A. B. pateiktą garso įrašą laiko įrodymu ir jį įvertina priimdamas sprendimą.

21Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus įrodymus sprendžia, kad galima daryti pagrįstą išvadą, kad A. B. ir K. T. vykdė bendrą žemės ūkio veiklą. Rašytinių susitarimų dėl A. B. ir K. T. bendros žemės ūkio veiklos sudaryta nebuvo, dėl visko jie tarėsi žodžiu.

22Abu šie asmenys patys tai pripažįsta, tačiau skirtingai aiškina žodinio tarpusavio susitarimo turinį. Skirtingas žodinio susitarimo turinio aiškinimas yra užfiksuotas ir A. B. pateiktame garso įraše. Minimame garso įraše yra užfiksuota, kad A. B. ir K. T. vienas kitam aiškina savo versijas, kuris iš jų turi apmokėti už žymėtą dyzelinį kurą. Tiek A. B., tiek K. T. teismo posėdžio metu pripažino, kad pokalbyje minimas žymėtas dyzelinis kuras yra būtent iš „Velseka“ degalinės paimtas kuras. A. B. aiškina, kad šis kuras buvo panaudotas būtent K. T. laukams įdirbti, K. T. savo ruoštu tai neigia. Liudytojo A. V., kuris dirba pas A. B., parodymai, patvirtina tik tai, kad 2018 metų pavasarį buvo dirbami žemių plotai, kuriuos parodė K. T.. Tai patvirtino ir liudytojas T. M.. Visgi, nei vienas iš šių liudytojų neparodė, kad K. T. laukams įdirbti buvo naudojamas iš „Velsekos“ paimtas kuras. T. M. nurodė, kad to nežino, o iš liudytojo A. V. parodymų matyti, kad jis būdamas ūkio darbininku nesigilina kas kaip. Žymėto dyzelinio kuro paėmimas iš degalinės „Velseka“ vyko A. B. ir K. T. bendros žemės ūkio veiklos vykdymo laikotarpiu, tačiau šios aplinkybės nepakanka padaryti pagrįstai išvadai, jog iš Velseka“ degalinės paimtas kuras galėjo būti panaudotas tik K. T. laukams įdirbti, kadangi A. B. būdamas ūkininku, (kaip teigia ūkio darbininkas A. V., A. B. dirbami žemės plotai gal 300 ha), galėjo iš „Velseka“ paimtą kurą panaudoti ir savo reikmėm.

23Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra įrodyta, jog atsakovas K. T. 2018-04-24 sutarties Nr. ( - ) su ieškovu nėra sudaręs, taip pat, nėra jos patvirtinęs, todėl priešieškinio reikalavimas dėl sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio) yra tenkintinas visiškai. Pažymėtina, kad restitucija 2018-04-24 sutartį pripažinus niekine nėra taikoma, kadangi sutarties šalys viena iš kitos nieko nėra gavusios.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad proceso įstatymai nereikalauja, jog į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Taigi byloje taikytinų teisės normų nustatymas, jų turinio išaiškinimas ir šalių sutartinių santykių kvalifikavimas priklauso teismo kompetencijai; šalių pateiktas teisės aiškinimas teismo, nagrinėjančio bylą, nesaisto. Netgi tais atvejais, kai teismas, spręsdamas ginčą pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes, nurodo teisinius argumentus ar taiko teisės normas, kuriais nesiremia šalys ar dalyvaujantys byloje asmenys, tai nėra ieškinio pagrindo keitimas (pavyzdžiui, kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2008).

25Nagrinėjamu atveju ieškovas patikslintu ieškiniu prašo teismo iš atsakovų solidariai priteisti 3548,82 Eur skolos už parduotą dyzelinį kurą pagal 2018-04-24 sutartį Nr. ( - ) bei 1277,58 Eur delspinigių. Ieškovas ieškinyje nenurodo jokių konkrečių teisės normų, kuriomis grindžia šį reikalavimą. Ieškinyje teigiama, kad visi trys atsakovai aktyviais veiksmais prisidėjo prie kuro paėmimo iš ieškovo. Pažymėtina, kad baigiamųjų kalbų metu ieškovo atstovas advokatas A.Kolpertas nurodė, kad atsakovo P. B. veiksmai buvo tik fiziniai, P. B. jokios naudos iš to, kad pasirašė sutartį kito asmens vardu negavo, todėl prašydamas patikslintą ieškinį tenkinti paliko teismui spręsti ar ir iš P. B. turi būti priteisiama skola ieškovui UAB „Velseka“.

26Teismas išnagrinėjęs bylą nenustatė jokių aplinkybių, kurios leistų pagrįstai manyti, kad atsakovams galėtų būti taikoma solidarioji atsakomybė, kuri pagal CK normas nėra preziumuojama (CK 6.6 straipsnio 1 dalis). Prieš tai sprendime pripažinus, jog 2018-04-24 sutartis Nr. ( - ) yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento, ieškovo reikalavimai dėl skolos pritesimo nebegali būti grindžiami sutartinę atsakomybę reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.256 – 6.262 straipsniai).

27Ieškovo pateiktos faktinės aplinkybės ir byloje ištirti įrodymai yra pakankami, kad teismas galėtų atlikti ginčo teisinį kvalifikavimą ir priimti sprendimą dėl ginčo esmės. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovui už žymėtą dyzelinį kurą nėra atlyginta, taip pat, nėra ginčo dėl kuro kiekio ir vertės, kuriuos patvirtina rašytiniai įrodymai. Taigi, ieškovui už kurą priklausanti gauti pinigų suma, kuri šiai dienai nėra sumokėta iš esmės yra ieškovo patirta žala. CK 6.263 straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Byloje nustatyta, kad atsakovas P. B. paprašytas brolio A. B. pasirašė ant ieškovo vairuotojo paduotų dokumentų ir priėmė atvežtą dyzelinį kurą. Daugiau jokių veiksmų P. B. neatliko, duomenų apie jo iniciatyvą gaunant iš ieškovo dyzelinį kurą byloje nėra. Pažymėtina ir tai, kad nors P. B. ir pasirašė ant 2018-04-24 sąskaitos – faktūros ir krovinio važtaraščio, kurie buvo išrašyta K. T., P. B. tenai pasirašė savo vardu, ką patvirtino ir parengiamojo posėdžio metu (b. l. 22; 23; 97), kas leidžia pagrįstai manyti, kad šis asmuo buvo įsitikinęs, kad elgiasi sąžiningai. Aptartos aplinkybės leidžia teismui pagrįstai manyti, kad P. B. veikė išskirtinai brolio interesais ir jo prašymu, todėl teismas šio atsakovo dalyvavimą delikte vertina, kaip pagalbą šeimos nariui, kuri negali užtraukti P. B. savarankiškos deliktinės atsakomybės. Taigi, teismas P. B. nelaiko ieškovui tiesiogiai žalą padariusiu asmenį, kuris privalo atsakyti pagal deliktinės teisės normas.

28CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Deliktinė atsakomybė kyla tik tuomet, kai nustatomos visos deliktinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys ir kaltė, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta atsakomybė be kaltės.

29Byloje nėra įrodymų, kad K. T. A. B. būtų išdavęs įgaliojimą jo vardu įsigyti (užsakyti) žymėtą dyzelinį kurą. Kad toks įgaliojimas nebuvo išduotas pripažino ir pats A. B.. Taigi, A. B. atlikęs šiuos veiksmus ir ieškovo atvežtą kurą priėmęs savo žinion veikė savo rizika ir savo veiksmais padarė ieškovui žalą.

30Kaltės samprata pateikiama CK 6.248 straipsnio 3 dalyje: laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Šioje normoje įtvirtintas vadinamasis protingo, apdairaus, rūpestingo žmogaus (lot. bonus pater familias) elgesio standartas, pagal kurį vertinama, ar žalą padaręs asmuo yra kaltas. Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 straipsnio 2 dalis). Kaip nurodoma kasacinėje praktikoje, jeigu asmuo veikia neteisėtai ir siekdamas padaryti žalos, tai jo veiksmai yra tyčiniai, o jeigu konkrečioje situacijoje neužtikrinamas būtinas atidumas ir rūpestingumas, tai yra neatsargumas (pavyzdžiui, kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010 ir kt.). Teismas neturi pagrindo manyti, kad A. B. savo veiksmais ieškovui tyčia siekė padaryti žalą, todėl A. B. elgesį vertina, kaip neatsargumą.

31CK 6.248 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta bendroji kreditoriaus kaltės esant civilinei atsakomybei taisyklė – jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. CK 6.282 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai paties nukentėjusio asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti arba jai padidėti, tai atsižvelgiant į nukentėjusio asmens kaltės dydį (o kai yra žalos padariusio asmens kaltės, – ir į jo kaltės dydį) žalos atlyginimas, jeigu įstatymai nenustato ko kita, gali būti sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą gali būti atmestas.

32Ieškovas prašo priteisti 1277,58 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2018-04-24 iki 2019-01-07 ir šį ieškinio reikalavimą grindžia 2018-04-24 sutartimi Nr. ( - ), kuri prieš tai sprendime pripažinta niekinė ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Šis ieškovo reikalavimas yra atmestinas, kadangi atsakovo A. B. civilinė atsakomybė kyla iš delikto. Pažymėtina, kad atmesti šį ieškovo reikalavimą yra tikslinga ir remiantis anksčiau cituota CK 6.248 straipsnio 4 dalimi, kadangi teismo įsitikimu UAB „Velseka“ galiojanti žymėto dyzelinio kuro pardavimo ir išdavimo (pristatymo) tvarka turi akivaizdžių trūkumų, ką patvirtina ir šioje byloje nustatytos aplinkybės. Beje, pati įmonė tai pripažįsta, kadangi įmonės darbuotojui atvežusiam dyzelinį kurą skyrė drausminę nuobaudą. (b. l. 111) Taigi, UAB „Velseka“ elgesį 2018-04-24 išduodant žymėtą dyzelinį kurą teismas įvertina ne tik, kaip įmonės veiklos organizavimo trūkumą, bet ir kaip ieškovo didelį neatsargumą leidžiantį teismui atmesti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo.

33Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, esant ieškovo reikalavimui, iš atsakovo A. B. ieškovui priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (3548,82 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme 2019-01-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Ieškovas UAB „Velseka“ už ieškinį sumokėjo 149 Eur žyminio mokesčio (b. l. 6; 21), taip pat, reikšdamas pradinį ieškinį naudojosi advokato teisine pagalba, kurios išlaidos yra 50 Eur. (b. l. 29) Už patikslinto ieškinio surašymą UAB „Velseka“ advokatui A.Kolpertui sumokėjo 150 Eur (b. l. 156-158), o už atstovavimą teisme 200 Eur. (b. l. 157)

35Atsakovas K. T. už priešieškinį sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio (b. l. 41), bei naudojosi advokato teisine pagalba (b. l. 12), kurios išlaidos yra 2180 Eur. (b. l. 48;51; 87-91; 109-110; 150-151)

36Atsakovas A. B. nagrinėjant bylą teisme naudojosi advokato teisine pagalba (b. l. 105), tačiau jos išlaidas pagrindžiantys dokumentai į bylą nėra pateikti.

37Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 40,18 Eur išlaidų, kurios yra priteistinos į valstybės biudžetą.

38Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, jog jeigu ieškinys yra patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovo UAB „Velseka“ reikalavimai patenkinti 73,52 % (nuo 4826,40 Eur sumos), todėl atitinkamai - iš atsakovo A. B. ieškovui priteistina 109,54 Eur žyminio mokesčio ir 294,08 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

39K. T. priešieškinys yra patenkintas pilnai, todėl iš UAB „Velseka“, kuri yra atsakovas pagal priešieškinį, K. T. yra priteistina jo sumokėtas 100 Eur žyminis mokestis bei 2180 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Teismas K. T. patirtas teisinės pagalbos išlaidas laiko pagrįstomis, kadangi jam atstovavo advokatė, kuri teismo įsakymo procese reiškė prieštaravimus (b. l. 14), rinko įrodymus ir parengė priešieškinį (b. l. 37-40;49-50), parengė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b. l. 143-148) bei rašytinį prašymą skirti baudą UAB „Velseka“ už piktnaudžiavimu procesu (b. l. 116-119). Taip pat, atstovė iš savo kontoros buvimo vietos (Vilniaus miesto) atvyko ir dalyvavo dviejuose parengiamuosiuose ir trijose teismo posėdžiuose Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmuose (bendra posėdžių trukmė 8 val.). Šios išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ pakeisto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77, nustatytų ribų, atitinka suteiktų teisinių paslaugų apimtis ir pobūdį, bylos sudėtingumo kriterijų, teisingumo ir protingumo principus, todėl pilna apimtimi priteistinos iš UAB „Velseka“ (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 ir 3 dalys).

40Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, teismas nutaria padalinti tik tarp UAB „Velseka“ ir A. B. proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai: iš A. B. priteisti 29,54 Eur, o iš UAB „Velseka“ 10,64 Eur į valstybės biudžetą.

41K. T. atstovė advokatė bylą nagrinėjant teisme pareiškė prašymą dėl 5000 Eur baudos skyrimo UAB „Velseka“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis 50 procentų šios sumos skiriant K. T.. (b. l. 116-119) Prašyme nurodoma, kad UAB „Velseka“ nuo 2019-06-06 parengiamojo posėdžio žino, kad 2018-04-24 sutartį Nr. ( - ) pasirašė P. B., tačiau toliau šia sutartimi remiasi reikalaudama skolos iš K. T., kuris sutarties pats nepasirašė ir nėra įgaliojęs to daryti kito asmens.

42Teismo įsitikinimu, šioje byloje nėra pagrindo pripažinti buvus ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir tenkinti prašymą dėl baudos skyrimo, kadangi ieškovas ūkio subjektas siekė atgauti pinigus už realiai pristatytą žymėtą dyzelinį kurą (kas ir yra nustatyta išnagrinėjus bylą), todėl sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą paprasčiausiai neatitinka ieškovo interesų. Pažymėtina ir tai, kad ieškovo teisė pasirinkti konkretų atsakovą yra teisės kreiptis į teismą sudėtinė dalis ir iš esmės negali būti kvestionuojama.

43Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

44Ieškovo UAB „Velseka“ patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

45Iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) priteisti 3548,82 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus ir 82 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą (3548,82 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-01-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 403,62 Eur (keturis šimtus tris eurus ir 62 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Velseka“, į. k. 164817539, naudai.

46Kitoje dalyje patikslinti ieškinį atmesti.

47K. T. priešieškinį tenkinti visiškai ir 2018-04-24 sutartį Nr. ( - ) pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento (ab initio).

48Priteisti iš UAB „Velseka“, į. k. 164817539, K. T., a. k. ( - ) 2280 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

49Priteisti iš A. B., a. k. ( - ) 29,54 Eur (dvidešimt devynis eurus ir 54 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: bankas „Swedbank“ AB, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „DNB“ AB, a. s Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, bankas „SEB“ AB, a. s. Nr. LT05 7044 0600 0788 7175) (įmokos kodas – 5660).

50Priteisti iš UAB „Velseka“, į. k. 164817539, 10,64 Eur (dešimt eurų ir 64 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: bankas „Swedbank“ AB, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas „DNB“ AB, a. s Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, bankas „SEB“ AB, a. s. Nr. LT05 7044 0600 0788 7175) (įmokos kodas – 5660).

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Raimundas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu (b. l. 127-128) iš atsakovų prašo solidariai... 4. Atsakovas A. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė... 5. Atsakovas K. T. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė... 6. Atsakovas K. T. pareiškė priešieškinį (b. l. 36-40) ieškovui UAB... 7. Ieškovas UAB „Velseka“ 2019-03-25 pateikė atsiliepimą (b. l. 60-62) į... 8. Trečiasis asmuo K. D. pateikė atsiliepimą (b. l. 69-70) į priešieškinį,... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas A.Rudinskas ieškinį palaikė jam... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas A. B. parodė, kad yra ūkininkas. Su K. T.... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo A. B. atstovė advokatė I.Radinienė nurodė,... 12. Teismo posėdžio metu atsakovas K. T. parodė, kad prieš ieškinį jam... 13. Teismo posėdžio metu atsakovo K. T. atstovė advokatė L.Smalinskaitė... 14. Teismo posėdžio metu liudytojas T. M. parodė, kad iki 2017 m. vidurio vykdė... 15. Teismo posėdžio metu liudytojas A. V. parodė, kad dirba legaliai pas A. B.... 16. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Priešieškinys tenkintinas visiškai.... 18. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas UAB „Velseka“ remdamasis... 19. Perklausius A. B. pateiktą garso įrašą (b. l. 86) nustatyta, kad du asmenys... 20. Teismų praktikoje garso įrašas kai kuriais atvejais gali būti... 21. Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus įrodymus sprendžia, kad galima... 22. Abu šie asmenys patys tai pripažįsta, tačiau skirtingai aiškina žodinio... 23. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra įrodyta, jog... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad proceso... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovas patikslintu ieškiniu prašo teismo iš atsakovų... 26. Teismas išnagrinėjęs bylą nenustatė jokių aplinkybių, kurios leistų... 27. Ieškovo pateiktos faktinės aplinkybės ir byloje ištirti įrodymai yra... 28. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą... 29. Byloje nėra įrodymų, kad K. T. A. B. būtų išdavęs įgaliojimą jo vardu... 30. Kaltės samprata pateikiama CK 6.248 straipsnio 3 dalyje: laikoma, kad asmuo... 31. CK 6.248 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta bendroji kreditoriaus kaltės esant... 32. Ieškovas prašo priteisti 1277,58 Eur delspinigių už laikotarpį nuo... 33. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, esant... 34. Ieškovas UAB „Velseka“ už ieškinį sumokėjo 149 Eur žyminio mokesčio... 35. Atsakovas K. T. už priešieškinį sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio (b. l.... 36. Atsakovas A. B. nagrinėjant bylą teisme naudojosi advokato teisine pagalba... 37. Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 40,18 Eur išlaidų,... 38. Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, jog jeigu ieškinys yra... 39. K. T. priešieškinys yra patenkintas pilnai, todėl iš UAB „Velseka“,... 40. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, teismas nutaria padalinti tik tarp... 41. K. T. atstovė advokatė bylą nagrinėjant teisme pareiškė prašymą dėl... 42. Teismo įsitikinimu, šioje byloje nėra pagrindo pripažinti buvus ieškovo... 43. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 44. Ieškovo UAB „Velseka“ patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 45. Iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) priteisti 3548,82 Eur (tris tūkstančius... 46. Kitoje dalyje patikslinti ieškinį atmesti.... 47. K. T. priešieškinį tenkinti visiškai ir 2018-04-24 sutartį Nr. ( - )... 48. Priteisti iš UAB „Velseka“, į. k. 164817539, K. T., a. k. ( - ) 2280 Eur... 49. Priteisti iš A. B., a. k. ( - ) 29,54 Eur (dvidešimt devynis eurus ir 54 ct)... 50. Priteisti iš UAB „Velseka“, į. k. 164817539, 10,64 Eur (dešimt eurų ir... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...